2014. szeptember 19., péntek

Rejtelmek rejtelmei - LADY PORTIA Lady Portia az Igazság istennője, az ókori római mitológiában Justícia volt a neve.LADY PORTIA
Rejtelmek rejtelmei
(2014 – 04 - 26.)


(A www.whoneedslight.org weboldalról fordította: Láng Péter)


Sok ember kérdezi, miért van az, hogy Isten vagy a Felemelkedett Mesterek mondanak nekünk valamit és nem történik semmi. Igen, tudjuk, hogy úgy tűnhet számotokra, hogy nem történik semmi, de akik érzékenyek a körülöttük áramló energiára, soha nem mondják ezt. Minden időben, amikor nagy erőfeszítés történt vagy egy adott csillagászati esemény, fontos dolgok történtek.

A végső cél még nem valósult meg, de gondolj bele, mennyire más lettél 2012 december 21. óta! Sokkal eltökéltebbek, sokkal biztosabbak vagytok önmagatokban, hogy keresztül vigyétek a Nagy Tervet, velünk közösen. Nagy változás ment végbe az eltelt időben. Az idővonal, mely a Föld Bolygó teljes megsemmisülését vetítette előre, elmúlt, egyszer s mindenkorra.

A munka, amit tegnap elvégeztünk, válaszul Gaia igényére, hogy feloldjuk a régi csalódottság és szomorúság érzületeit, lehetővé tett Föld-Anyánk számára egy másik ugrást, az új és legpozitívabb idővonalba. Ez járhatóvá teszi mindnyájunk számára, hogy megtapasztaljuk a Nagy Változást, amit elképzeltünk, lelki szemeinkkel láttunk.

Lehetetlen dolog, hogy megkíséreljük elmagyarázni nektek, amit mi látunk, ahogyan működünk és amit tőletek várunk. A leghatékonyabb munkát a Fénymunkások végzik, akik ott vannak, veletek vállvetve, de akiknek a közreműködése többnyire ismeretlen előttetek. Érthető, hogy az emberi agy, jelenlegi állapotában egyáltalán nem képes felfogni és megérteni mindannak a többdimenziós vonatkozásait, ami történik. A ti agyatok véges, bezárva a koponyátokba és csak egy szűk rezgéstartományban működik. Csak azt vagytok képesek befogadni, amit láttok vagy megérinthettek. Így teljesen közömbösek lehettek az éppen a tudatosságotokon kívül, most zajló, főbb változások iránt.

Mi rendelkezünk az információkhoz való korlátlan hozzáférés előnyével. Bár mi sem tudjuk egyidejűleg feldolgozni valamennyit, mi viszont rendelkezünk a „könyvtár kulcsával”, ahogy ti mondanátok. Ráadásul, a mi csoporttudatunknak megvan a hatalma, hogy megnyissa ezeket. Meg tudunk osztani képeket, gondolatokat és érzéseket oly módon, ahogy az számotokra lehetetlen, jelen pillanatban, bár DNS-etek kristályosodásával ez napról napra könnyebbé válik.

Ezen felül, mi képesek vagyunk az Univerzum színeinek és hangjainak érzékelésére, teljesen más módon, mint ti. Képesek vagyunk követni egy mostani esemény fonalát vagy egy adott személyt, és látjuk az összes, lehetséges következményt, a legnagyobb és legkisebb valószínűségekig, és a lehetséges hatásokat a történések mentén. Ez az, ahogyan mi képesek vagyunk „megjósolni a jövőt”. Természetesen, ezek nem jóslatok, ez a valószínűségek felmérése. Ezt csináljuk most a ti felemelkedésetek és tevékenykedésetek körülményei vonatkozásában is.

Nos, hadd adjak most annyi magyarázatot, amennyit képes vagyok, figyelembe véve a nyelvi értelmezés nehézségeit és az emberi agy korlátozott működését. Egy másik elemet is bele kell építenem ebbe a magyarázatba, és ez az az Igazság, amelyet újabban kezdtek felfogni. Ez a Vonzás Törvénye, a képesség, hogy mi és ti kifejezésre juttassuk, mit akarunk. Ugye, értitek, hogy mi azt akarjuk, hogy mindnyájatok elérje a dicsőséges célt, amit együtt elképzeltünk?

Nos, mi mindenki más előtt ezt akarjuk, de kötve vagyunk az Univerzum Törvénye által, amelynek alapján nem zavarhatjuk meg és nem avatkozhatunk be egy bolygó lakóinak tevékenységébe, amíg erre ők fel nem kérnek és ezt a Felemelkedés Tanácsa jóvá nem hagyta. Ez az, amiért most már beszélhetünk hozzátok, mert engedélyezték, hogy olyan mértékben, amilyen módon kapcsolatban vagyunk veletek, ajánljuk fel segítségünket és kommunikációnkat. Ámbár, az nem megengedett, hogy egyszerűen átmenjünk a bolygótokra, tegyük rendbe a dolgokat, nem számít, milyen nagyra értékelnétek ezt. Lépésről lépésre kell haladnunk, csak annyira közbenjárva, ahogyan a dolgok fejlődnek a Föld felszínén, amilyenek munkálkodásotok eredményei és emelkedő rezgésszinteteknek.

Tanúi voltunk azoknak a pillanatoknak, amikor az energiák a legmagasabbra emelkedtek a Föld Bolygón. Ezek azok az idők voltak, amikor sokan, közösen meditáltak, pozitív eredményeket vizionálva, mindenki a saját szívközpontjával összhangban csatlakozott az összes többihez. Ezek azok az idők, amikor nagy ugrások történnek a felemelkedésben. Minél szenvedélyesebb a vízió és minél többen vannak, akik fenntartják, annál nagyobb az ugrás. Mi érzékeljük a csúcsokat, amikor mindnyájan a Blog Talk Rádió adását hallgatjátok és amikor olvassátok az általuk küldött üzeneteket, és azokat ezrek olvassák.

Az emelkedő Fénynek és energiának volt egy hatalmas áramlása a Harmonikus Felemelkedés építésének ideje alatt. Ennek a kampánynak a csúcspontja április 15-én este 10-kor volt, mely időpontot az Atya Isten a Felemelkedés első hullámával azonosította. Ez egy Fény-robbanás volt és a Szeretet hatalmas kiáramlása, amely az egész emberiséget felemelte egy új idővonalba, egy új „csatornába”, ahogy ti neveznétek, ahol az eredmény mindenki számára sokkal pozitívabb lesz.

Nem, nem mindenki emelkedett fel azon az éjszakán oly módon, ahogyan reméltétek, de te felemelkedtél.

Tudom, ti nem láthatjátok az erergiavonalakat, amelyek kölcsönhtásba lépnek az időn és a téren túl, át a dimenziókon és át az egész Multiverzumon, de én látom azokat és elmondhatom nektek, micsoda különbséget, micsoda változást idéztetek elő! Beszéltek különféle „forgatókönyvekről” az elmúlt 50 vagy még több évben, amelyek a felemelkedés, a kiszabadítás különféle módozatait jósolták, de a legújabb egy rendezett, örömteli Felemelkedés mindenki számára. Mindezek a forgatókönyvek igazak voltak abban az időben, amikor előrevetítették őket.

Igen, ti, Drága Szeretteim, „idővonalakat ugrottatok” többször is az elmúlt néhány évben, amely megváltoztatja a sorsotokat és az egész bolygóét. És, hogy a dolgok még bonyolultabbak legyenek, ti hozzájárultok a rezgési energiák emelkedéséhez az egész Multiverzum számára. Nem, mi nem beszéltünk erről mindeddig, korábban, mert ezt túl elképesztő megérteni az emberi elme számára, de próbáljuk meg. Ti, itt a ti viszonylag kicsi, szépséges, kék bolygótokon, központi szerepet játszotok a változásban, amely az egész Univerzumban zajlik. Ezt ajánlottuk a figyelmetekbe már korábban, de lehetetlen volt számotokra a valódi tudatára ébredni a részvételetek jelentőségének az egész Multiverzum felemelkedésében.

Kételkedtél az elképzelésben, hogy képzelőerőd, vizionálási képességed valóban szükséges nem csak más naprendszerek, lakott bolygók, más galaxisok felemelkedéséhez, ahol nyüzsög az élet, de még abban is, hogy a legtöbbet, a „legnehezebbjét” teheted más Univerzumok felemelkedéséért és befolyásolhatod más dimenziók szerkezetét? Pedig ez igaz.

Csak most kezded észlelni, valójában milyen erős is vagy. Nagy, pozitív kölcsönhatás van saját felébredésünk és az áramló energiák közt a ti bolygótokon és a kozmoszon át. Gondolj bele – csupán öt évszázaddal ezelőtt azt hitték, a Föld lapos és most a legtöbben közületek elég jól megértik az égitestek mozgását, helyeteket a naprendszerben, és tisztában vagytok a csillagászati események hatásaival, az energia örvénylésével és a csoporttudattal.

Te már többé nem lepődsz meg azon az elképzelésen, hogy az emberi tudat hatással van a növények növekedésére, az időjárásra és a vadállatok viselkedésére. Nem meglepetés számodra az sem, hogy az állatoknak is van lelke, hogy tudsz beszélni a fákkal vagy hogy Föld-Anyánk felismeri a lépteidet. Hány ilyen dologra jöttél rá az elmúlt három évben? Láthatod, hogy felemelkedőben vagy és mások körülötted, szintén kezdik kinyitni a szemeiket.

Sokan közületek még mindig kitartóan hiszik, hogy segítségre van szükségük ahhoz, hogy kimeneküljenek ebből a nehéz életből a Sötét Erők megváltoztathatatlan hatása alatt, hogy csak Galaktikus Testvéreitek segítsége az egyetlen remény a béke és jólét elérésére a bolygón. Ismeritek St.Germain munkáját és jóléti programjait, de tudjátok-e, hogy ő munkájának java részét akkor végezte el, amikor itt élt a Föld színén egy testben? Nem tudta volna összegyűjteni és megtartani minden vagyonát, s az hamarosan szétszóródott volna, ha nem ölt testet itt pont úgy ahogyan te.

Gondolj a Nagy Egyéniségekre, akik megváltoztatták a történelem menetét, akik szembeszegültek a Sötét Erőkkel és megvalósították a politikai és társadalmi felvilágosodás csodáit. Itt voltak testben, vagy nem?! Vajon Martin Luther King szavai ugyanolyan hatásúak lettek volna, ha egy űrhajó fedélzetéről, hangszórón át hangzottak volna el, vagy amint Selma, Birmingham és Chicago utcáin a saját szájából? Ugyanolyan sokat jelentenének a hozzád intézett szavaim, ha nem lennék ott veled egy testben és csak a Kathryn által megtapasztalt dolgoktól beszélnék neked?

Ti nem bábok vagytok egy Galaktikus bábjátékos zsinórján, Szeretteim. Ti nem bábok vagytok akárkinek a zsinórján. A boldogságotok nem múlik senki máson, csak rajtatok. Te vagy felelős ezért az életért, amit élsz és a módért ahogyan változik. Te hozod létre az örvényt, ami körülötted kavarog, a Fény mennyiségét, amit kibocsátasz, ennek következtében a Szeretet mennyiségét is, amit teremtesz.

Lássunk egy példát az életedből, egy kellemetlen eseményről. Gondolj olyan esetre, amikor önsajnálatba estél. Figyeld meg, milyen érzések és események jönnek elő. Légy őszinte magadhoz. Depresszió, szorongás vagy önbizalomhiány hozott valaha igazán kellemes pillanatokat az életedbe? Miért folytatod mégis, hogy előidézel ilyeneket? Mert nem tudsz rajta segíteni? Nem tudod, hogyan tehetnél bármi mást? Ha így hiszed, azt gondolod magadról, hogy egy tehetetlen gyermek vagy, találékonyság, intelligencia és kreatív erők nélkül. Ha így lenne, te megtagadod azt a nagyszerű teremtést aki vagy – egy felnőtt, felelős teremtménye az Isteni Forrásnak és itt az ideje, hogy megvalósítsd az Álmaidat.

Tudod, hogy még a spiritualitást is felhasználják a tehetetlenség érzet megerősítésére. Istenben hinni nagyszerű dolog, de ez nem helyettesítheti azt, hogy éld az életedet – egy lélegzet, egy nap, egy tett épp akkor, amikor itt az ideje. Ez a csodálatos az inkarnációban, a megtestesülésben. Te is lehetsz egyszerre, egy időben, egynél több helyen is, a szó igaz értelmében. Na, rajta hát, Drága Szeretteim! Létesítsetek állandó kapcsolatot Felsőbb Énetekkel, aki bölcsességetek és nagyszerű jövőtök forrása!

Tudod, hogy te vagy önmagad Felsőbb Énje. Felsőbb Éned pedig te magad vagy. Egyáltalán nincs szükség a titokzatosság fátylára közöttetek, ha egyszerűen elfogadod a tényt, hogy milyen ragyogó pillanatokat éltél már meg, a nagylelkűség, kedvesség és együttérzés milyen csodás győzelmeit, s ez a maga természetességével juttatja kifejezésre, hogy ki is vagy valójában. Fogadd el a legmélyebb érzését a Szeretetnek és együttérzésnek, szíved szeretetének legnagyobb teljesítményeit, amelyek a legnagyszerűbb bizonyítékai annak, hogy mire vagy képes és mivé válhatsz az átlagos, mindennapi életedben is.

Mindnyájatokat megtanítottak kritizálni, lekicsinyelni és démonizálni önmagatokat. NEM! Az igazság éppen az ellenkezője annak, amit hiszel magadról. A legnagyobb pillanataid fejezik ki a leghűbben, aki valójában vagy. A maradék éppen annak az eredménye, amit a sötétség és a zavar keveréke, mátrixa idézett elő benned. Rázd le magadról a rossz megítélést, a „hibák” és „kudarcok” szerinti önértékelést. Tekints helyettük azokra az erősségeidre, amelyekre felfejlődtél életed tapasztalatai során. Ott, az önkritika és a hibák rétegei alatt megtalálod a Csillag Magot – a biztos tudatosság csillogó gyémántját, hogy ez a te ÉN VAGYOK jelenléted, a te Isteni Valód.
Szeretve vagy és képes vagy a legnagyobb Szeretetre, a dicsőség nagy pillanataira, nap mint nap. Mindez benned van, mert benned van a Felsőbb Éned, a te ÉN VAGYOK JELENLÉTED. Tekints magadra, mind EGYEDÜLIRE, mint egy isteni létezőre, mint olyanra, akiben Isten szíve és szelleme él és létezik. Ez a mi igazi arcunk, ez igazi identitásunk.
EGYEK VAGYUNK.
Portia


2014. szeptember 8., hétfő

A Próféciák beteljesítése - Galaktikus üzenet 08.26. Próféciák zengtek régen ezelőtt arról, ami most történik galaxis szerte. Ezért jövünk el, beteljesíteni ezt a próféciát,....

2014. szeptember 1., hétfő
A Galaktikus Föderáció és a Spirituális Hierarchia Üzenete 2014. Augusztus 26.
Sheldan Nidle által
(a Galaktikus Föderációval való közvetlen összeköttetésen keresztül)

3 Ben, 11 Uo, 11 Ik
Dratzo! Sok jó dologról jövünk beszélni nektek! A legfontosabb az alapok egyre nagyobb áramlása bolygó szerte. 
Az ősi családok megkezdték a kifizetéseket, amik az átértékelt pénzek globális kicserélődéséhez, és egy jelentős pénzújraindításhoz vezetnek. Ráadásként ezen eseményekhez, ott vannak a jólétprogramokból és a világ humanitárius projektjeiből eredő összegek folyósításai. Ezek a dolgok két másik esemény köré épülnek. Az egyik egy globális fordulópont, vagy adósság érvénytelenítés bejelentése, a másik pedig a sok GESARA kormány kiemelkedése, az USA-ban lévővel kezdve. Ezek a különféle új kormányok kövezik ki az utat nem csak a jólét, hanem a közzététel pillanata számára is. Amint felfedezitek, hogy mi létezünk, készen állhattok a Belső Földön lévő unokatestvéreitektől és a mi tőlünk származó bejelentésekre. Élő bolygótok üreges, és van egy nagyon különleges magja, vagy központi napja. Ez a belső nap felelős a sarki fényekért, amiket éjjelente láthattok a felszíni birodalmatok legészakibb és legdélibb részein. Ez a jelenség részét képezi a világotokon létező számos misztikumnak. Itt vagyunk, hogy elmagyarázzuk őket nektek.
Világotok egy több milliárd mérföld átmérőjű hatalmas naprendszer részét képezi. A mérete ellenére, ez a bolygórendszer meglehetősen kicsi. Mégis, csodálatos módon négy vízvilág maradványait is tartalmazza. Ez teszi egyedülállóvá ebben a galaxisban. Az egyik dolog ami történni fog, ezeknek a világoknak a helyreállítása a korábbi állapotaikba. Amikor ez végbement, egy felettébb szép és egyedülálló otthon részesei lesztek az emberiség számára. Elsődleges gondnokságotok felügyelni ezt a fenséges helyet, és üdvözölni sokakat az otthonotokat jelentő világban. A fizikaiság számos helyéről érkező Lények jönnek szervezeteket létrehozni, hogy terjesszék a Fényt és a Mennyország szent rendelkezéseit. A sötétség felügyeletére lett bízva ez a galaxis már szó szerint egy milliárd éve. Most a Fény jön el, és az általatok felhalmozott bölcsességből tanulni kell. Trükkösen a korlátozott tudatosság rettenetébe juttattak benneteket. A sötétség arra használta fel új korlátoltságaitokat, hogy egy szolgafajt teremtsen, és rajtatok élje ki sötétségét. Nem volt választásotok, csak az engedelmeskedés. Bennetek mégis ott volt egy Szellem, mely feldühödött ezen a vakmerő dominancián.
Ez a szellem volt az oka annak, hogy földönkívüli mestereitek nem egyszer, hanem háromszor is elpusztították globális társadalmatokat. Csak homályos emlékeitek vannak erről a belső memóriátokban és az össze-vissza kuszált történelmetekben. A Felemelkedett Mesterek eljönnek, és az isteni időben, tanítanak róla és még sok másról is benneteket. Mi azért jövünk, hogy mentoraitokként és gondviselőitekként ténykedjünk a folyamatban, ami csak a tapasztalatok kezdete lesz. A mi mentorainknak szó szerint csak bele kell nézniük szemetekbe, és önmagatokról tanítanak benneteket. Időnként ez érzelmileg és mentálisan igen fájdalmas. Tudjuk milyen kemény lehet ez. Mindazonáltal, szembe kell néznetek démonaitokkal, és meg kell tanulnotok hogyan tudtok valóban megszabadulni tőlük. Ez olyan dolog, amivel mi életeink között szembesülünk, és amikor napi szinten egy különlegesen képzett tanácsadóval dolgozunk. Van egy a Négy Törvény köré épített eljárásunk, ami szent nekünk. Spirituális aspektusunk finomítására törekszünk, és hogy jelentős mértékben feljavítsuk a kapcsolatot az ő belső fizikai aspektusával.
Mi értjük milyen létfontosságú a Szeretet gyakorlása, és hogy a Fény bölcsességét alkalmazzuk mindenkire és önmagunkra. Hosszú életeket élünk, mely a fizikaiság felfedezésére és a csillagokból érkező mérhetetlen bölcsesség megtanulására épül. Ez a bölcsesség az általunk közösen elnevezett Megértés Könyvében lett megörökítve. Több millió évvel ezelőtt kerültünk elsőként szembe a sötétséggel, és szereztünk tudomást a galaxis szerte gyakorolt módszereiről. Az Anchara kontinuum számos dolgot tanított nekünk. Mennyei tanácsadóinktól kértünk tanácsot ezekkel kapcsolatban. Válaszok sora igazolt minket. A Mennyország adta nekünk a Négy Társadalmi Törvényt és a Megértések Könyvének elejét. Eljövünk vezetni benneteket és megmutatni nektek, hogyan kezdhetitek el a ti saját bölcsesség és megértés könyveteket. Szeretjük amit ti fogtok tanítani nekünk. Próféciák zengtek régen ezelőtt arról, ami most történik galaxis szerte. Ezért jövünk el, beteljesíteni ezt a próféciát, és irányítani azt az eszközt, ami visszajuttat benneteket a Fénybe, és a teljes tudatosságba. Az események, melyek következnek, azok az eszközök lesznek, melyek által mindez egyszerűen megtörténik!
Namaste! A Felemelkedett Mestereitek vagyunk! Több mondani valóval érkezünk ezen a napon! A teljes tudatosságba való isteni menetelésetek következő lépése közeleg. A Felemelkedési tünetek következő fázisa az új és a régi csakrák közötti egyensúlyt érinti. Ezek a módosulások a testetek meridián rendszerét is érintik. Mostanra sorba álltak az új csakráitok, és hatással vannak fizikai énetek természetes egyensúlyára. Ezeknek a változásoknak el kell kezdeni átrendezni a különféle típusú stimulációkra adott testreakcióitokat. Ez lehetővé teszi, hogy az agyatok képes legyen jobban szabályozni azt az új egyensúlyt, amit a különféle testőrzőitek hoztak létre. Ez idő alatt, elkezdhetjük fejleszteni azokat az új lenyomatokat, amik segíthetnek a testeteknek a 4 új testcsakra és azon két csakra által produkált stresszt csökkenteni, ami kiegyensúlyozza az isteni nőiességgel és férfiassággal való kapcsolatotokat. Így a testetek el tudja kezdeni a közelgő Felemelkedésetekre való előkészületek által teremtett kellemetlenségek helyreállítását.
Ezen áldott módosítássorozat felkészít benneteket a mentorotok bemutatkozására. A Felemelkedést megelőző utolsó életünk alatt megkaptuk a lehetőséget arra, hogy jobban megértsük azt, amit még a Mennyországban határoztunk el, hogy megvalósítunk. Most nektek is megadatik ez a lehetőség. Mindegyikőtöknek jobb érzése kell legyen azzal az átalakulással kapcsolatban, amin keresztülmentek. A Mennyország megkért minket, hogy magyarázzuk el ezt nektek, és kérjünk meg benneteket, hogy igényeljétek segítségünket, amikor az szükséges. Szánjatok időt rá, hogy szóljatok hozzánk imáitok és meditációitok során. Készek vagyunk megmutatni nektek, hogy min mentek keresztül, és ellátunk eszközökkel, hogy enyhítsük fájdalmaitokat és bánataitokat. Ez a segítség egy isteni beavatkozás. Ez lehetővé teszi, hogy fokozatosan gyógyuljatok, és felkészüljetek arra az időre, amikor találkozni fogtok a kijelölt mentorotokkal. Addig, jelentőségteljes módon segíteni tudunk nektek. Ti a mi áldott Fényseregünk vagytok!
A Mennyország biztosít mindegyikőtöket arról, hogy egy szent idő végett vagytok itt, és jobban meg kell értenetek ezt. Nem büntetésben vagytok itt. Inkább áldva vagytok a Mennyország finom energiáival. Mindegyikőtöknek speciális életszerződése van, és idő kell a gyógyulásra, és hogy istenien megérintsenek mennyei seregeink és mi. Úgyhogy ne felejtsetek el imát küldeni a Mennyeknek és nekünk. Ez a gyógyulás ideje, és annak ideje, hogy újra elkötelezzétek magatokat ezen szent ügy iránt. Amikor a különféle adományprogramok kifizetésre kerülnek, mélyen magatokba kell néznetek és egyúttal elkötelezni magatokat a Fénynek! Tekintsetek ezen időkre úgy, hogy valami bámulatos eseménynek kell bennük történni. Lássátok mindezt csupán a próféciát elhozó dolgokként! Azért vagytok itt, hogy elhozzátok a Fényt ebbe a birodalomba, és kollektíven legyőzzétek a sötétséget és annak rettenetes módszereit. Örvendezzetek és fogadjátok el a Mennyország tisztességes adományát! Hozsanna! Hozsanna! Hozsanna!
Ma folytattuk üzeneteinket veletek. A világ készen áll elfogadni azt az első eseményt, mely a jólét, egy globális fordulópont, és új kormányzás felé juttat benneteket. Ez természetesen elvezet a közzétételhez és olyan eseményekhez is, amik a ti Spirituális és űrcsaládjaitok érkezését jelölik! Sok nagy dolog már készen áll a megtörténésre. Tudjátok Kedveseink a Szívetek Legmélyén, hogy a Mennyország számtalan Készlete, és soha véget nem érő Bősége valóban a Tiétek! Így Legyen! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Szíriusziul Legyetek Egyek! és Legyetek Örömben!)
Forrás: Földimennyország.hu

2014. augusztus 6., szerda

Asthar üzenetek - augusztus 4-6.


Talán mégiscsak történik már valami? Az biztos, hogy én is érzem, hogy közelít, a közelben van az életem nagy fordulata.  Bizony hatalmasan megerősödött a Fény a Földön, ami már visszavonhatatlan változásokat okoz..
(szerk)2014. augusztus 4., hétfő

Asthar üzenete 2014.08.04.-én

Ma délelőtt ez az üzenet érkezett.

ASTHAR VAGYOK!

SZÓLJ A KAPCSOLATUNKNAK, HOGY EMELKEDJÜNK A FÉNYBE!
ÖSSZEKAPCSOLÓDÁSHOZ ADOM A KÖVETKEZŐ KÓDOT:
(egymás után íratta, de az elkülönítés érdekében egymás alá írom.)
7  2  0 (azaz zéro) 
 ↑ 
l˂ (ez egy rovás Ö betűre emlékeztető jel - egyenes vonallal ábrázolva, de nem tudtam beírni másként)      
 egy rovás H karakter, a szögletes formában leírva
  
 Zidan Zidan 
 1    2    a (alfa) -
VELORAN DÉ SZEMENTA KRUPLYON ORADA SZEMENTA KRUPLYON TRIMENDA
OZEAN DOLFIN CET ORELADO MANTA!
SELAMAT GAJUN! SELAMAT jA!
OLA, OLA, OLA!


BOLDOGSÁG!
SZERETÜNK!
INDULÁS!

Átküldtem az érintett Testvérek számára.

Ezt követően - kb 2 óra elteltével -  felhívott D., és elmondta:

H. --  Nyugat-Dunántúlon  kastélya felett egy kb. 500 m átmérőjű hajóval jelent meg Asthar, és belőle kódok millióit mátrixként árasztó fényözön áramlik egészen a Benső Földi Testvérekig!

Asthar elmondta: ilyen még soha nem volt a Föld történetében!
Összeérnek a világok mert immár Megy A Szó!!!

Átküldtem az érintettek számára és most kérik - osszam meg veletek, mert a többiek számára is mehet az üzenet, kiket megszólít!

Kapuk összenyitása megindult!

Erre vár Földanya, születésének pillanatától!2014. augusztus 6., szerda

Asthar üzenet augusztus 5.-én este


P. Marika által közvetítve:2014.08.05       21:15
A Fény immár elérkezett Hozzátok! Amit már régóta vártatok és óhajtottatok!
Sokat szenvedtetek az elnyomás béklyójától, de mától új időszámítás veszi kezdetét. A Fény korszaka beköszöntött! Örvendjetek!
Imátok meghallgattatott!
Tárjátok ki szíveteket a Mindenség felé és olyan életetek lesz, amilyet kívántok. Minden rajtatok múlik ezentúl. Ami fent az lent. 

Szeretet egységét fogjátok képviselni a Földön. 

A feladatotok adott MAG NÉPE!
Emeljétek a SZER(ETET)BE a Földet!
Tisztítsátok a karmákat a múlt sebeit a szeretet erejével. Minősítsétek át FÉNNYÉ a negatív dolgokat. Árasszátok reá a szeretet energiáját. 
Folyamatosan tegyétek, hogy minél hamarabb letisztuljon.
Minden meditációban képzeljétek el, ahogyan a Föld löki ki magából a negatív (fekete füstszerű) nem odavaló dolgokat. Minősítsétek át a szeretet erejével FÉNNYÉ. Ezeket mi összegyűjtve biztosítjuk, hogy máshová ne kerülhessen.
Megtisztítjuk a légkört, a vizeket. A talaj is regeneráción fog átesni. 
Elszállítunk minden olyan objektumot, ami FÖLDANYÁRA nézve káros és romboló.
Időt vesz igénybe mind ez, de folyamatosan és fokozatosan tisztítjuk meg
a FÖLDET. 
Fogtok találkozni Velünk, de csak azok, akiknek a tudata elég tiszta ahhoz, hogy megértse mi történik  most itt a Földön. 
A pénzforgalmi szektorokat már napok óta a Föderáció felügyeli, készen a beavatkozásra. Zárjuk a számlákat, s kb. 2 hét , amíg átállunk az új rendszerre. Nyugtassátok meg az embereket, ne legyen pánik köztük. 
A pénzek új elosztásra kerülnek. Mindenki rendelkezésére áll majd a szükséges mennyiségű pénz.
Tartsatok ki!
Bármit is mondanak majd a médiában, ne dőljetek be.
Csak félelmet és ellenségeskedést próbálnak majd szítani. 
De tudd, minden csak rágalom.
TISZTÁN ÉS SEGÍTŐ SZÁNDÉKKAL ÉRKEZÜNK!!!!!!!
SZERETÜNK BENNETEKET!!!!!!!
Csillagtestvéreim, hamarosan találkozunk!
Áldás legyen Veletek!
Ashtar Parancsnok voltam.

 http://magegyseg.blogspot.hu/


2014. július 21., hétfő

Több ezer éves sugárzó csontvázak Mohendzso Daro-ban


 Az egyik ilyen rejtély az, hogy volt-e atomfegyver az ókorban. Természetesen mindenki azt feleli erre, hogy nem és az első atomrobbantásra 1945-ben került sor a Földön.De valóban így volt?


Több ezer éves sugárzó csontvázak Mohendzso Daro-ban
 
Atomrobbantások az ókorban?
Akik komolyabban foglalkoztak az emberiség történetének ókori vagy azt megelőző szakaszaival, azok tudják, hogy számtalan rejtély lapul még a mondákban, a régi szent könyvekben és iratokban vagy éppenséggel a régészeti leletek között.
Az egyik ilyen rejtély az, hogy volt-e atomfegyver az ókorban. Természetesen mindenki azt feleli erre, hogy nem és az első atomrobbantásra 1945-ben került sor a Földön.
De valóban így volt?
Merthogy előkerültek nyugtalanító jelek. Az egyik arról tanúskodik, hogy Afrikában negyvenezer éve uránt bányásztak. Amire aligha volt szüksége a hordákban élő ősembereknek. Akik nemhogy atomerőművet, de még kunyhót sem tudtak építeni.
Ősi indiai könyvekben repülőgépekről és borzalmas fegyverekről esik szó. Ezeket állítólag valamiféle, az égből idekerült "istenek" használták. Az indiai Mahábhárata eposzban találunk vagy ötven sort, amelyben az ismeretlen szerzők egy rettenetes fegyvert emlegetnek. Amit annak ura és kezelője egy vimana nevezetű repülőgépről engedett el, és amely magába foglalta "a Világegyetem teljes hatalmát", vagyis erejét. A szerkezet felrobbantásakor "ezer nap fénye" villant fel, elvakítva mindenkit. Ez alighanem a gombafelhőre utal. Az ismeretlen fegyver "acélos dörrenést" okozott, gigászi halálhírnökként viselkedett, amely "hamuvá tette" az "ellenség egész fajtáját". A vers szerint a csatában részt vevők teste a felismerhetetlenségig elégett. 
Ugyanezen beszámoló szerint pár órával később minden étel megfertőződött, az arra repülő madarak lehullottak. A csatában résztvevő és megmenekült katonák a patakba vetették magukat, és a vízben mosogatták felszerelési tárgyaikat... A másik korabeli eposz, a Rámájana is említést tesz erről. A vers szerint olyan hatalmas fegyverről volt szó, amely egy szempillantás alatt az egész földet elpusztíthatta.
Az akkori szemtanúk - mert kénytelenek vagyunk ezt hinni, hisz ilyesmit ennyire adatszerűen nem lehet kitalálni ötezer évvel az atombomba megalkotása előtt - azt állítják, hogy a nap mintha úszott volna az égen. A föld megrázkódott, és minden irányból tüzes nyilak hullottak a földre.
A verseket a legtöbben nem vették komolyan és főleg nem szó szerint. De aztán felfedezték Indiában a Kr. e. mintegy háromezer évvel alapított Mohendzso Daro város romjait. Amikor a sok ezer éve néptelen város utcáit kiásták a földből, ezrével találtak csontvázat. Az emberek mintha tömegesen menekültek volna, amikor utolérte őket a halál. Némely csontváz a másik "kezét" fogta, markolta kétségbeesetten. Mindez katasztrófára utal. Hogy ez nem lehetett természeti katasztrófa, arra a csontok radioaktív sugárzása utal. Még Hiroshimában vagy Nagaszakiban sem találtak ennyire sugárzó emberi maradványokat, mint ott! Mohendzso Daro sok ezer éves csontvázai között olyant is leltek, amely a szokványos sugárzásnak ötvenszeresét árasztotta.
A város közepén minden épületet romba döntött valami nagy csapás, a távolabbi utcák és házak között már szemmel láthatóan kisebb volt a pusztítás. Rengeteg fekete kődarabot is találtak, ezek mintha végigbombázták volna a várost. A köveket szinte kerámiává égette a tűz, amelynek - mint kikísérletezték - minimum 1500-1600 Celsius-fokosnak kellett lennie. Ilyen hőfokot pedig iparilag senki nem tudott akkoriban előállítani bolygónkon. A város romjainak térképe és a légi felvételek nagyon hasonlítanak a két említett japán város romjaihoz az atombomba felrobbantása után...
Az amerikai atombomba egyik atyja, a fizikus Robert Oppenheimer fiatal korában szanszkritül is tanult, és eredetiben olvashatta az említett eposzokat. Tudta hát, amit tudott, még Mohendzso Daro megtalálása előtt. 1952-ben egy sajtótájékoztatón újságírók kérdezték, hogy az amerikai próbarobbantás volt-e az első a történelemben, a fizikus először így válaszolt: "Természetesen!" Arról már kevesebb szó esik, hogy utána elgondolkozva és valamivel halkabban hozzátette: "A mi időnkben".
Nemere István
Közzétette: www.fenyorveny.hu

Galaktikus Szív Hírlevél 07.18.


 Rövid hírek, hasznos információk világunk átalakulásáról.


 Galaktikus Szív Hírlevél

2014.07.18

Fénykamrák - Galaktikus üzenet 07.15.


 Ez az eljárás, a Mennyország által úgy lett eltervezve, hogy nagyjából három napig tart majd, hogy elérje isteni célját.

A Galaktikus Föderáció 

és a Spirituális Hierarchia Üzenete 

2014. Július 15.

Sheldan Nidle által

(a Galaktikus Föderációval való közvetlen összeköttetésen keresztül)


13 Batz, 14 Kumku, 10 Caban


Dratzo! Több jó hírt hozunk nektek! Azok akik a csodás áldásaitok el hozatalával foglalkoznak, már majdnem készen állnak, hogy kézbesítsék nektek. Ezért maradjatok magabiztosak és pozitívak jólétetekkel kapcsolatban. Az egy új pénzügyi rendszerrel és új kormányzással együtt fog elérkezni. 

Fordítsuk figyelmünket ebben az üzenetben egy olyan dologra, ami párhuzamosan együtt jár jólétetekkel, a fizikai énetek teljes tudatosságra való mennyei előkészítésére. Ez az eljárás fizikai, mentális, és érzelmi testeitek teljes átalakítását idézi elő. A végső átintegrálás akkor fog megtörténni, amikor biztonságban egy kristályszerű Fénykamrába kerültök. Ez a különleges élő Fénybarlang teljesen át szekvenciálja a sejti RNS/DNS-eteket. Úgy működik, mint egy élő Fényhangszer. Áthangszereli az új szekvenciakódokat, amivel azonnal eléritek teljes fizikai potenciálotokat. Ez az eljárás, a Mennyország által úgy lett eltervezve, hogy nagyjából három napig tart majd, hogy elérje isteni célját. A ti saját testőrzőitek és más mennyei vezetők irányítják azt. Továbbá lesz egy különleges mentorotok, aki erre lett kijelölve, és expressz módon képeztük ki erre. Amikor kikerültök ebből az élő Fénykristályból, vissza lesztek jutva a teljes tudatosságba.

Most ennek az eljárásnak a fájdalmas előkészületeit tapasztaljátok. Ezek a műveletek a különféle éterikus és fizikai testeitekkel először azt teszik, hogy újraintegrálják azokat, majd olyan szintre növelik a Fényfrekvenciát, amit még képesek vagytok kezelni. Ez az eljárás tartalmazza a DNS-etek kettőről három szálasra történő kezdeti megnövelését. Ez a procedúra képessé tesz benneteket jobban érezni a körülöttetek lévő valóságot. Továbbá ahogyan ez kombinálódik a meridián és csakra rendszeretek általános feljavításával, az bizonyos mértékű belső fájdalmakhoz vezet, ami megtéveszti belgyógyászaitok többségét. Mindazonáltal, biztosak lehettek benne, hogy egy olyan eljárás van folyamatban, ami istenileg lett kitervelve arra, hogy felkészítsen benneteket az élő Kristály Fénykamráitokba való három napos visszavonulásotokra. Ez a mennyei Lény egy különleges ajándék a Teremtőtől. Ez fogja beteljesíteni teljes mértékben azt az átformálódást, amit jelenleg elszenvedtek. Ezért mindegyikőtök egy sor hangoláson megy keresztül, ami lerövidíti ezen a szent élő Fénylényen való itt tartózkodásotokat.

Két típusa van ezeknek a bevezető hangolásoknak. Az első az, ami vagy megemeli mindegyik jelenlegi csakrátok frekvenciáját, vagy lehetővé teszi az új csakrák bevezetését. A másik típus a fizikai testetekben zajló aktuális változások. Nézzük át ezt részletesebben. Az első típus a gyakoribb. A mennyország a fizikai tudatosságotok hatalmas módosításának legszélére helyez benneteket. Így a fizikai testetek képes az eddiginél sokkal több isteni Fényt magához venni. Ez a fokozott Fény arra készteti testeteket, hogy felbővítse korlátolt tudatosságú működéseteket, és lehetővé tegye nekünk új csakrák behelyezését a testetekbe, hogy könnyebben kezeljétek ezt a növekvő stresszt. Ez a megnövelt fizikai tudatosság lehetővé teszi fizikai éneteknek, hogy egy olyan eljárásba kezdjen, ami könnyebben összekapcsol benneteket a ti spirituális tudatosságotokkal. Ez felállítja a terepet ahhoz, amit az élő Fénykamrák fognak véghezvinni. A második típus sokkal ritkább. Ahogy a meridián rendszeretek módosul, olyan lenyomatokat ad válaszul, amiket mi fel tudunk használni ahhoz, hogy valójában feloszlassunk a jelenlegi csakráitok közül néhányat.

A legjobb példa erre az, ami a szívcsakrátokkal történik. Ez a csakra most kettőre oszlik, egy új szívcsakrát produkálva, és bevezeti a csecsemőmirigy csakrát a testetek energiarendszerébe. Jelenleg az új szívcsakra már megvan. Az újabb csecsemőmirigy csakra különféle kialakulási stádiumokban van. A csecsemőmirigy fogja kezelni a felfokozott immunrendszereteket, és együtt fog működni az új rekeszizommal, hogy felszámolja azokat a tragikus behatásokat, amiket a félelem képes okozni a testetekben. Ez az eljárás okozott némi ideiglenes kellemetlenséget. Végül ez le fogja korlátozni azt a fájdalmat, amit ezek az a változtatások a fejetekben létre tudnak hozni.

 Tartsatok észben egy lényeges célt - a Mennyország rendelte el teljes átrendezését a fizikai énetek működésének. Amikor ezek a hangolási sorozatok egy előírt küszöböt elérnek, készen fogtok állni rá, hogy belépjetek a ti Kristály Fénykamráitokba. Azon a ponton, az összes fájdalom amin most keresztülmentek, egy nagyon kedvező dolgot fog előidézni. Lehetővé fogja tenni, hogy három nap alatt visszaalakítsátok magatokat teljes tudatosságú Lénnyé, mely képes csodás munkát végezni. Olyanná, aki ki tudja bontakoztatni a fizikai Teremtést.

Namaste! A Felemelkedett Mestereitek vagyunk! A társaink szorgosan állítják fel a terepet bőségetek számára, és készítik elő azokat a módszereket, amikkel a sötétséget kijuttatják jelenlegi nagy vagyoni és hatalmi pozícióiból. Ez az eljárás véget fog vetni hatalmuknak, és szent szuverenitásotok visszatérésével, és egy nagy jóléttel fog megáldani benneteket, ami lehetővé teszi, hogy elérjétek szent célotokat. Ennek az eljárásnak ezért alaposnak kell lennie, és képes kell legyen megadni azt, amit a Mennyország elrendelt számotokra. Bevezeti azt a kormányzást is, ami valóban gondoskodik általános jólétetekről, és készségesen óvja szent jogaitokat is. Ez az új kormányzás meghív titeket, hogy vegyetek részt benne szabadon, és lehetővé teszi, hogy szabadok legyetek, és képesek legyetek ezen valóság valódi természetéről tanulni. Lehetővé teszi azt is számotokra, hogy tudjatok a Belső Földről és a spirituális családjaitokról. Ezek a csodálatos Lények olyan mentorokkal fognak szolgálni, akik velünk együtt tanítani fognak benneteket egy csomó igazságról azzal a valósággal kapcsolatban, amiben most laktok.

A mi kötelességünk, hogy a megfelelő isteni pillanatban megjelenjünk előttetek, és egy olyan oktatássorozatba kezdjünk, amire a Mennyország kért fel minket. Ezek a kölcsönhatások készítenek fel benneteket rá, hogy megértsétek amit az új valóság fog nyújtani nektek. A teljes tudatosság egy felettébb csodálatos Létállapot, mely a galaktikus emberiségnek megadatik. Ez az állapot áld minket már évezredek óta, és sokat tanított nekünk a minden egyes valóságban benne rejlő lehetőségek alaptermészetéről. A Teremtő egy különleges otthonnal, és elkötelezett isteni szolgálattal lát el minket. Ezeket az adományokat mi arra használjuk, hogy segítsünk másoknak, és fenntartsuk ezt az isteni környezetet. A mennyei Elohim, mindannyiunk által segítve rakja össze ebben a műveletben a fizikaiságot. Mi egy olyan birodalomban létezünk, amit mi magunk segítettünk kialakítani. A mi felelősségünk a bölcsességünk és az áldott szeretetünk használata, hogy fenntartsuk azt.

Számos dolgot megtanulhatunk miközben az isteni szolgálatot végezzük. Fenntartjuk azt az egyszerű igazságot, hogy mind egyek vagyunk, és napi szinten alkalmazzuk azt közös szolgálatunk során. Ezen szent feladatokból mérhetetlen bölcsesség és feltétlen Szeretet árad mindenkihez. Az áldás mindennapi része a szolgálatunknak. Kántálunk, táncolunk, és örömet hozunk mindenkinek. Az öröm az isteni kegy legnagyszerűbb állapota. Benne a nevetés, mely övezi Lelkünk létét és lélegzetét. Könyörület árad belőle. A megvilágosodás ezen egyszerű tettek eredménye. Mi arra használjuk ezt, hogy megértsük szent otthonunk szépségét és azokat a csodákat, amiket a Teremtő ad neki. Tanuljátok meg világotokat nem túl komolyan venni. Álljatok készen tenni amit kell, hogy áldjátok és átalakítsátok a világot. Emlékezzetek rá szívetekben, hogy kollektívánk miképpen született, és hogy most készen áll visszajutni korábbi dicsőségébe. Énekeljünk, táncoljunk, és dorbézoljunk egy nagy jólétben, mely soha véget nem érő örömmel és szabadsággal van tele. Hozsanna! Hozsanna! Hozsanna!

Ma röviden áttekintettük mi is történik világotokban, és átvettünk azon jelenségek közül párat, melyek most történnek veletek. Egy utazáson vagytok, ami nagyon gyorsan megváltoztatja ezt a birodalmat, és visszajuttatja azt az ő korábbi állapotába. Ez a visszatérés az ajtótokba juttat minket, és mi felkészítünk benneteket a teljes tudatosságba való végső nagy ugrásotokra! 

Tudjátok Kedveseink a Szívetek Legmélyén, hogy a Mennyország számtalan Készlete, és soha véget nem érő Bősége valóban a Tiétek! Így Legyen! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Szíriusziul Legyetek Egyek! és Legyetek Örömben!)

Forrás: Földimenyország.hu

http://tudatvaltas2012.blogspot.hu/2014/07/a-galaktikus-foderacio-es-spiritualis_18.html 

Béke protokoll - Friss Galaktikus F.hír 07.11.


  Jelenleg rajtunk, a fénymunkásokon, a földi csapaton van a fő fókuszuk. Teljesen aktiválni akarnak mindent, ami szunnyad a fénymunkásokban, azokban, akik ennek a küldetésnek az élvonalát képezik. Azt is kalkuláljátok bele, hogy azt mondták nekem, hogy sok-sok fénymunkás van, aki még alszik és akik ébredésének időpontja egy éven belül megtörténik, ők akik most még nem állnak készen a felébredésre. Minderre azért van szükség, hogy biztosítva legyen a küldetés folytatása, menetrendszerű kiteljesedése.


Friss hírek a Galaktikus Föderációtól
Béke protokoll 
2014-07-11


spaceship_window_not_fan_of_that_at_all_or_the_1920x1200_wallpaper_Wallpaper_2560x1600_www_wallpaperswa_com

Néhány nappal korábban, miközben gyógyítást végeztem hirtelen egy galaktikus találkozóba csöppentem (mivel gyógyítás közben elhagyom a testem, ezért ez jó időpontnak ígérkezett a kapcsolathoz). Sok lény gyűlt egybe. Sok különböző csillagnemzetből, dimenzióból és bolygóról, volt sok fénymunkás, a földi csapat, ahogyan ott is hívnak minket, egyeseket felismertem innen a Földről. Mindannyian egy asztal köré gyűltünk és megvitattuk a következő lépéseket a Földdel kapcsolatosan. Hogyan aktiváljuk az új energiát és a tisztítást. Hogyan lehetséges kollektív szinten megtisztítani mindent és megkezdeni a helyreállítási folyamatokat.

Az első téma Izraelben és Németország hegyeiben is egy pont aktiválása volt. Mindkét hely nagyon fontos, mert mindkét hely specifikus energiát tart meg, amiket fel kell oldani. Mindkét hely szent és portálok vannak ott, ókori tudást rejtve magukban. A béke protokoll erről a két helyről fog elindulni. Melyiket sikerül először aktiválni még nem tudható, de nemsokára kiderül. Ha a következő másfél évben a két helyszín közül valamelyiken találod magad, akkor megrázó élményekre számíts, és nem hiába kerültél oda.

Megvitattuk azt is, hogy az emberiség készen áll-e arra, hogy a galaktikusok leereszkedjenek-e és a földi személyzet fénymunkásainak egybehangzó véleménye az volt, hogy “még nem”. Az ok, hogy nagyon törékeny a test és fel kell még tornázni először [a rezgésszintet] és funkcióit tekintve helyre  kell állítani, hogy képes legyen megtartani a galaktikus családunk rezgéseit és hogy ez ne okozzon szétesést. A galaktikus családunk hozzáigazítja rezgésüket a miénkhez, hogy találkozhassanak velünk, de hogy valóban megértsük kik ők és valóban megértsük ki vagyunk mi, nekünk kell felemelnünk a rezgésünket az ő szintjükre és akkor szabadon szemtől szemben beszélgethetünk velük, ahogy a földiek mondják. De még mindig szükségünk van ‘egy kis’ időre. (max.-szerk) 2018-ig le kell zárnunk a Föld nagyobb részének felemelését, hogy teljeségében integrálhatóvá válhassanak az új technológiák.

Mindannyian durván egy évet kértünk. Természetesen ez az emberiségtől fog függeni. Jelenleg rajtunk, a fénymunkásokon, a földi csapaton van a fő fókuszuk. Teljesen aktiválni akarnak mindent, ami szunnyad a fénymunkásokban, azokban, akik ennek a küldetésnek az élvonalát képezik. Azt is kalkuláljátok bele, hogy azt mondták nekem, hogy sok-sok fénymunkás van, aki még alszik és akik ébredésének időpontja egy éven belül megtörténik, ők akik most még nem állnak készen a felébredésre. Minderre azért van szükség, hogy biztosítva legyen a küldetés folytatása, menetrendszerű kiteljesedése.

Ennek az időkeretnek a leforgása alatt sok minden fog történni. A Föld egy hatalmas átalakuláson megy keresztül, és minden szignifikánsan felgyorsul. Egyre jobban ráébredünk arra, akik vagyunk. Testünk sok igazításon megy keresztül, kicsit hepehupás lesz az utunk, de együtt tudunk ezzel élni. Tudom, hogy képesek vagyunk rá. SOK igazítás, újrahangolás lesz, ami sok „betegeskedést” jelent, váratlan fájdalmak itt és ott. Ez mind természetes folyamat, mert folytatjuk a teljes és igaz elengedését annak, ami még igaz emlékezetünk útjában áll. [ford. megj. - Azért a nem múló, tartóssá váló fájdalmak esetén mindenképpen forduljunk orvoshoz.] Ezen a folyamaton mennek keresztül a fénymunkások, hiszen ennek a küldetésnek az élvonalában lévőknek teljes tudatában kell lenniük saját erejüknek, hatalmuknak. SOKAT tanítanak nekünk.

Számoljatok azzal, hogy éjszakánként és a meditációd során meglátogatnak. De légy éber ki az, aki meglátogat és kérj mindig tisztázást. Kérdezd meg honnan jöttek. Küldj ki egy ibolya/arany sugarat és ha nem tűnnek el, akkor bátran beszélgess velük. Tanítanak a saját történeteddel kapcsolatosan, honnan jöttél, mit csinálsz itt, mire kell emlékezned és mit hozol erre a világra. Rengeteg új technológiát fogunk kapni, rengeteg új ötletet, inspirálva leszünk olyan dolgok megtételére, amire soha nem gondoltunk volna!

Sokan szükségét érzik, hogy munkahelyet váltsanak, hogy a világ egy másik részébe költözzenek, hogy teljes egészében megújítsák és megváltoztassák életüket. A technológia területén tevékenykedőket arra inspirálják, hogy képesek legyenek az új energiával, az új gyógyítással stb. kapcsolatos ötleteiket gördülékenyebben, kisebb ellenállásba ütközve megvalósítani, mint korábban.

Ez egy furcsa időszak lesz, amikor a dolgok elindulnak vagy visszafejlődnek, attól függően hol állsz az életedben, ill. hol állsz a „megbocsátás, elengedés és befogadás” gyakorlásában. Nos még egyszer, rendkívül fontos, hogy megszabadulj mindentől, ami az utadban áll.

Kérlek mindig légy körültekintő, mikor híreket olvasol, bizonyos szent nevekkel „negatív” módon visszaélnek és megmérgezik a gondolatmintáidat és elültetik a félelem és harag magvait a tudatalattidban, tartózkodj attól, hogy ez áthassa lényedet. Ha rossz érzés fog el, ha valamit olvasol, akkor ne állj neki ellent, hanem engedd meg, hogy áthaladjon rajtad, figyeld amint eltávozik testedből és bizonyosodj meg róla nem betegít meg. A legjobb, ha egy mély lélegzetet veszel és elengeded MINDEN izmodat, lazíts egy pillanatra és engedd mindezt elmúlni.

Ez az igazság egyensúlyának fontos időszaka…minél több fényed van és minél több fényt gyűjtesz magadba ebben az időszakban, annál több szeretetet és fényt tudsz kiáramoltatni a világba, segítve a dolgok teljes kiegyensúlyozását, amikor eljön a 2. fázis.

Egy dolog biztos minden roppantul felgyorsul. És még ha mélyponton is vagy, kérlek légy tudatában, hogy mindez csak előre hajt téged és megállít abban, amint éppen teszel és elgondolkodtat, teljesen megváltozatja az életed és egy új ösvényt követsz.

Ezért HALLGASS a vezettetésedre, amit kapsz. Ez egy nagyon fontos időszak, hallgass belső énedre. Rengeted csodás földünket érő energia támogat téged, amit KÍVÁNSZ az életedben nagy gyorsasággal fog megvalósulni!

Ezért arra összpontosítsd a gondolataidat és az érzéseidet, amit tenni AKARSZ, ne arra amit nem akarsz. Még egyszer emlékezz az univerzum nem érti a „NEM” szót, csak a KIJELENTÉST! Ezért úgy gondolkodj „xyz-t akarom” és nem úgy, hogy „nem akarom xyz-t”. Mert megkapod azt, amit akarsz és azt is, amit nem. [Főleg ha az akarat és a szeretet egyensúlyban van.-ford.megj.]

Mindenek felett ÉLVEZD az életet! Szórakozz! LAZÍTS! Eljött az idő, hogy önvalóddal egyesülj, hagyd hogy az új energiák szeretetbe és fénybe burkoljanak, hogy katalizátorként hajtsanak és hagyd hogy ÖNMAGAD lehess! LÉGY a fénysugár, ami vezet, ezért jöttél ide!

Még egyszer, belépünk a küldetés 2. fázisába és hagyunk időt, hogy visszanyerjük erőnket az évek során megtett nehéz munka után. Hagyunk időt, hogy valóban EMLÉKEZZÜNK és LÉTEZZÜNK ebben a pillanatban. Élvezd minden másodpercét. Gyűjtsd be az energiákat, szükséged lesz rájuk körülbelül másfél éven belül, amikor a projekt helyreállító része fog megkezdődni. Most pedig ÉLVEZD az életet!

Csatornázta: Anna Merkaba

Magyar nyelvű fordítás: Scarlett
Forrás: http://sacredascensionmerkaba.wordpress.com/2014/07/11/update-from-galactic-federation-peace-protocol-landing-and-your-mission/
http://kristalyhang.wordpress.com/2014/07/21/friss-hirek-a-galaktikus-foderaciotol-beke-protokoll-2014-07-11/