2014. szeptember 19., péntek

Rejtelmek rejtelmei - LADY PORTIA Lady Portia az Igazság istennője, az ókori római mitológiában Justícia volt a neve.LADY PORTIA
Rejtelmek rejtelmei
(2014 – 04 - 26.)


(A www.whoneedslight.org weboldalról fordította: Láng Péter)


Sok ember kérdezi, miért van az, hogy Isten vagy a Felemelkedett Mesterek mondanak nekünk valamit és nem történik semmi. Igen, tudjuk, hogy úgy tűnhet számotokra, hogy nem történik semmi, de akik érzékenyek a körülöttük áramló energiára, soha nem mondják ezt. Minden időben, amikor nagy erőfeszítés történt vagy egy adott csillagászati esemény, fontos dolgok történtek.

A végső cél még nem valósult meg, de gondolj bele, mennyire más lettél 2012 december 21. óta! Sokkal eltökéltebbek, sokkal biztosabbak vagytok önmagatokban, hogy keresztül vigyétek a Nagy Tervet, velünk közösen. Nagy változás ment végbe az eltelt időben. Az idővonal, mely a Föld Bolygó teljes megsemmisülését vetítette előre, elmúlt, egyszer s mindenkorra.

A munka, amit tegnap elvégeztünk, válaszul Gaia igényére, hogy feloldjuk a régi csalódottság és szomorúság érzületeit, lehetővé tett Föld-Anyánk számára egy másik ugrást, az új és legpozitívabb idővonalba. Ez járhatóvá teszi mindnyájunk számára, hogy megtapasztaljuk a Nagy Változást, amit elképzeltünk, lelki szemeinkkel láttunk.

Lehetetlen dolog, hogy megkíséreljük elmagyarázni nektek, amit mi látunk, ahogyan működünk és amit tőletek várunk. A leghatékonyabb munkát a Fénymunkások végzik, akik ott vannak, veletek vállvetve, de akiknek a közreműködése többnyire ismeretlen előttetek. Érthető, hogy az emberi agy, jelenlegi állapotában egyáltalán nem képes felfogni és megérteni mindannak a többdimenziós vonatkozásait, ami történik. A ti agyatok véges, bezárva a koponyátokba és csak egy szűk rezgéstartományban működik. Csak azt vagytok képesek befogadni, amit láttok vagy megérinthettek. Így teljesen közömbösek lehettek az éppen a tudatosságotokon kívül, most zajló, főbb változások iránt.

Mi rendelkezünk az információkhoz való korlátlan hozzáférés előnyével. Bár mi sem tudjuk egyidejűleg feldolgozni valamennyit, mi viszont rendelkezünk a „könyvtár kulcsával”, ahogy ti mondanátok. Ráadásul, a mi csoporttudatunknak megvan a hatalma, hogy megnyissa ezeket. Meg tudunk osztani képeket, gondolatokat és érzéseket oly módon, ahogy az számotokra lehetetlen, jelen pillanatban, bár DNS-etek kristályosodásával ez napról napra könnyebbé válik.

Ezen felül, mi képesek vagyunk az Univerzum színeinek és hangjainak érzékelésére, teljesen más módon, mint ti. Képesek vagyunk követni egy mostani esemény fonalát vagy egy adott személyt, és látjuk az összes, lehetséges következményt, a legnagyobb és legkisebb valószínűségekig, és a lehetséges hatásokat a történések mentén. Ez az, ahogyan mi képesek vagyunk „megjósolni a jövőt”. Természetesen, ezek nem jóslatok, ez a valószínűségek felmérése. Ezt csináljuk most a ti felemelkedésetek és tevékenykedésetek körülményei vonatkozásában is.

Nos, hadd adjak most annyi magyarázatot, amennyit képes vagyok, figyelembe véve a nyelvi értelmezés nehézségeit és az emberi agy korlátozott működését. Egy másik elemet is bele kell építenem ebbe a magyarázatba, és ez az az Igazság, amelyet újabban kezdtek felfogni. Ez a Vonzás Törvénye, a képesség, hogy mi és ti kifejezésre juttassuk, mit akarunk. Ugye, értitek, hogy mi azt akarjuk, hogy mindnyájatok elérje a dicsőséges célt, amit együtt elképzeltünk?

Nos, mi mindenki más előtt ezt akarjuk, de kötve vagyunk az Univerzum Törvénye által, amelynek alapján nem zavarhatjuk meg és nem avatkozhatunk be egy bolygó lakóinak tevékenységébe, amíg erre ők fel nem kérnek és ezt a Felemelkedés Tanácsa jóvá nem hagyta. Ez az, amiért most már beszélhetünk hozzátok, mert engedélyezték, hogy olyan mértékben, amilyen módon kapcsolatban vagyunk veletek, ajánljuk fel segítségünket és kommunikációnkat. Ámbár, az nem megengedett, hogy egyszerűen átmenjünk a bolygótokra, tegyük rendbe a dolgokat, nem számít, milyen nagyra értékelnétek ezt. Lépésről lépésre kell haladnunk, csak annyira közbenjárva, ahogyan a dolgok fejlődnek a Föld felszínén, amilyenek munkálkodásotok eredményei és emelkedő rezgésszinteteknek.

Tanúi voltunk azoknak a pillanatoknak, amikor az energiák a legmagasabbra emelkedtek a Föld Bolygón. Ezek azok az idők voltak, amikor sokan, közösen meditáltak, pozitív eredményeket vizionálva, mindenki a saját szívközpontjával összhangban csatlakozott az összes többihez. Ezek azok az idők, amikor nagy ugrások történnek a felemelkedésben. Minél szenvedélyesebb a vízió és minél többen vannak, akik fenntartják, annál nagyobb az ugrás. Mi érzékeljük a csúcsokat, amikor mindnyájan a Blog Talk Rádió adását hallgatjátok és amikor olvassátok az általuk küldött üzeneteket, és azokat ezrek olvassák.

Az emelkedő Fénynek és energiának volt egy hatalmas áramlása a Harmonikus Felemelkedés építésének ideje alatt. Ennek a kampánynak a csúcspontja április 15-én este 10-kor volt, mely időpontot az Atya Isten a Felemelkedés első hullámával azonosította. Ez egy Fény-robbanás volt és a Szeretet hatalmas kiáramlása, amely az egész emberiséget felemelte egy új idővonalba, egy új „csatornába”, ahogy ti neveznétek, ahol az eredmény mindenki számára sokkal pozitívabb lesz.

Nem, nem mindenki emelkedett fel azon az éjszakán oly módon, ahogyan reméltétek, de te felemelkedtél.

Tudom, ti nem láthatjátok az erergiavonalakat, amelyek kölcsönhtásba lépnek az időn és a téren túl, át a dimenziókon és át az egész Multiverzumon, de én látom azokat és elmondhatom nektek, micsoda különbséget, micsoda változást idéztetek elő! Beszéltek különféle „forgatókönyvekről” az elmúlt 50 vagy még több évben, amelyek a felemelkedés, a kiszabadítás különféle módozatait jósolták, de a legújabb egy rendezett, örömteli Felemelkedés mindenki számára. Mindezek a forgatókönyvek igazak voltak abban az időben, amikor előrevetítették őket.

Igen, ti, Drága Szeretteim, „idővonalakat ugrottatok” többször is az elmúlt néhány évben, amely megváltoztatja a sorsotokat és az egész bolygóét. És, hogy a dolgok még bonyolultabbak legyenek, ti hozzájárultok a rezgési energiák emelkedéséhez az egész Multiverzum számára. Nem, mi nem beszéltünk erről mindeddig, korábban, mert ezt túl elképesztő megérteni az emberi elme számára, de próbáljuk meg. Ti, itt a ti viszonylag kicsi, szépséges, kék bolygótokon, központi szerepet játszotok a változásban, amely az egész Univerzumban zajlik. Ezt ajánlottuk a figyelmetekbe már korábban, de lehetetlen volt számotokra a valódi tudatára ébredni a részvételetek jelentőségének az egész Multiverzum felemelkedésében.

Kételkedtél az elképzelésben, hogy képzelőerőd, vizionálási képességed valóban szükséges nem csak más naprendszerek, lakott bolygók, más galaxisok felemelkedéséhez, ahol nyüzsög az élet, de még abban is, hogy a legtöbbet, a „legnehezebbjét” teheted más Univerzumok felemelkedéséért és befolyásolhatod más dimenziók szerkezetét? Pedig ez igaz.

Csak most kezded észlelni, valójában milyen erős is vagy. Nagy, pozitív kölcsönhatás van saját felébredésünk és az áramló energiák közt a ti bolygótokon és a kozmoszon át. Gondolj bele – csupán öt évszázaddal ezelőtt azt hitték, a Föld lapos és most a legtöbben közületek elég jól megértik az égitestek mozgását, helyeteket a naprendszerben, és tisztában vagytok a csillagászati események hatásaival, az energia örvénylésével és a csoporttudattal.

Te már többé nem lepődsz meg azon az elképzelésen, hogy az emberi tudat hatással van a növények növekedésére, az időjárásra és a vadállatok viselkedésére. Nem meglepetés számodra az sem, hogy az állatoknak is van lelke, hogy tudsz beszélni a fákkal vagy hogy Föld-Anyánk felismeri a lépteidet. Hány ilyen dologra jöttél rá az elmúlt három évben? Láthatod, hogy felemelkedőben vagy és mások körülötted, szintén kezdik kinyitni a szemeiket.

Sokan közületek még mindig kitartóan hiszik, hogy segítségre van szükségük ahhoz, hogy kimeneküljenek ebből a nehéz életből a Sötét Erők megváltoztathatatlan hatása alatt, hogy csak Galaktikus Testvéreitek segítsége az egyetlen remény a béke és jólét elérésére a bolygón. Ismeritek St.Germain munkáját és jóléti programjait, de tudjátok-e, hogy ő munkájának java részét akkor végezte el, amikor itt élt a Föld színén egy testben? Nem tudta volna összegyűjteni és megtartani minden vagyonát, s az hamarosan szétszóródott volna, ha nem ölt testet itt pont úgy ahogyan te.

Gondolj a Nagy Egyéniségekre, akik megváltoztatták a történelem menetét, akik szembeszegültek a Sötét Erőkkel és megvalósították a politikai és társadalmi felvilágosodás csodáit. Itt voltak testben, vagy nem?! Vajon Martin Luther King szavai ugyanolyan hatásúak lettek volna, ha egy űrhajó fedélzetéről, hangszórón át hangzottak volna el, vagy amint Selma, Birmingham és Chicago utcáin a saját szájából? Ugyanolyan sokat jelentenének a hozzád intézett szavaim, ha nem lennék ott veled egy testben és csak a Kathryn által megtapasztalt dolgoktól beszélnék neked?

Ti nem bábok vagytok egy Galaktikus bábjátékos zsinórján, Szeretteim. Ti nem bábok vagytok akárkinek a zsinórján. A boldogságotok nem múlik senki máson, csak rajtatok. Te vagy felelős ezért az életért, amit élsz és a módért ahogyan változik. Te hozod létre az örvényt, ami körülötted kavarog, a Fény mennyiségét, amit kibocsátasz, ennek következtében a Szeretet mennyiségét is, amit teremtesz.

Lássunk egy példát az életedből, egy kellemetlen eseményről. Gondolj olyan esetre, amikor önsajnálatba estél. Figyeld meg, milyen érzések és események jönnek elő. Légy őszinte magadhoz. Depresszió, szorongás vagy önbizalomhiány hozott valaha igazán kellemes pillanatokat az életedbe? Miért folytatod mégis, hogy előidézel ilyeneket? Mert nem tudsz rajta segíteni? Nem tudod, hogyan tehetnél bármi mást? Ha így hiszed, azt gondolod magadról, hogy egy tehetetlen gyermek vagy, találékonyság, intelligencia és kreatív erők nélkül. Ha így lenne, te megtagadod azt a nagyszerű teremtést aki vagy – egy felnőtt, felelős teremtménye az Isteni Forrásnak és itt az ideje, hogy megvalósítsd az Álmaidat.

Tudod, hogy még a spiritualitást is felhasználják a tehetetlenség érzet megerősítésére. Istenben hinni nagyszerű dolog, de ez nem helyettesítheti azt, hogy éld az életedet – egy lélegzet, egy nap, egy tett épp akkor, amikor itt az ideje. Ez a csodálatos az inkarnációban, a megtestesülésben. Te is lehetsz egyszerre, egy időben, egynél több helyen is, a szó igaz értelmében. Na, rajta hát, Drága Szeretteim! Létesítsetek állandó kapcsolatot Felsőbb Énetekkel, aki bölcsességetek és nagyszerű jövőtök forrása!

Tudod, hogy te vagy önmagad Felsőbb Énje. Felsőbb Éned pedig te magad vagy. Egyáltalán nincs szükség a titokzatosság fátylára közöttetek, ha egyszerűen elfogadod a tényt, hogy milyen ragyogó pillanatokat éltél már meg, a nagylelkűség, kedvesség és együttérzés milyen csodás győzelmeit, s ez a maga természetességével juttatja kifejezésre, hogy ki is vagy valójában. Fogadd el a legmélyebb érzését a Szeretetnek és együttérzésnek, szíved szeretetének legnagyobb teljesítményeit, amelyek a legnagyszerűbb bizonyítékai annak, hogy mire vagy képes és mivé válhatsz az átlagos, mindennapi életedben is.

Mindnyájatokat megtanítottak kritizálni, lekicsinyelni és démonizálni önmagatokat. NEM! Az igazság éppen az ellenkezője annak, amit hiszel magadról. A legnagyobb pillanataid fejezik ki a leghűbben, aki valójában vagy. A maradék éppen annak az eredménye, amit a sötétség és a zavar keveréke, mátrixa idézett elő benned. Rázd le magadról a rossz megítélést, a „hibák” és „kudarcok” szerinti önértékelést. Tekints helyettük azokra az erősségeidre, amelyekre felfejlődtél életed tapasztalatai során. Ott, az önkritika és a hibák rétegei alatt megtalálod a Csillag Magot – a biztos tudatosság csillogó gyémántját, hogy ez a te ÉN VAGYOK jelenléted, a te Isteni Valód.
Szeretve vagy és képes vagy a legnagyobb Szeretetre, a dicsőség nagy pillanataira, nap mint nap. Mindez benned van, mert benned van a Felsőbb Éned, a te ÉN VAGYOK JELENLÉTED. Tekints magadra, mind EGYEDÜLIRE, mint egy isteni létezőre, mint olyanra, akiben Isten szíve és szelleme él és létezik. Ez a mi igazi arcunk, ez igazi identitásunk.
EGYEK VAGYUNK.
Portia


3 megjegyzés:

 1. https://www.youtube.com/watch?v=et9kE4YHwdw

  VálaszTörlés
 2. Mary Rodwell – Exotudatos Csillaggyermekeink és az Új Emberiség

  http://exopolitikamo.wordpress.com/

  VálaszTörlés
 3. Szembesülve a vereség matematikai bizonyosságával az összeesküvés a lemondásról tárgyal

  http://ujvilagtudat.blogspot.hu/2014/09/szembesulve-vereseg-matematikai.html#.VCHPz5R_vko

  VálaszTörlés