2015. július 7., kedd

Mi az élet értelme? - Isten nem büntet 06.07.

Sokan nem értik, mi történik itt velünk. Néhány fontos kérdésre itt találunk választ. /Milly


Harmadik fejezet

Isten nem büntet

A büntetés kegyetlen, elfogadhatatlan és hatástalan                             
Régóta úgy hiszik, hogy Isten megbünteti azokat, akik nem hisznek benne, vagy azok, akik nem fogadják el az Egy Isten létét, egy szörnyű élet utáni állapotra lesznek ítélve. Ezek a hitrendszerek sokszor magukban foglalják azt a hitet, hogy akik nem fogadnak el engem, Jézust, mint a Megmentőjüket, azoknak hasonló sorsuk lesz – a Pokolban égnek vagy kiűzetnek a dicsőséges Mennyből.
Határozattan és kitétel nélkül szeretném leszögezni, hogy ezekből a hiedelmekből semmi sem igaz. Hadd reagáljak ezeknek az ismerős és elterjedt nézeteknek minden részletére.
Isten nem büntet és én sem. Mi úgy látjuk, hogy a büntetés kegyetlen, elfogadhatatlan és hatástalan.
Nincsen pokol. Ti teremtitek meg a saját életeteket és az élet utáni feltételeket a saját cselekedeteitekkel és erőfeszítéseitekkel az életszakaszaitok alatt a Földön és egyéb helyeken.
A Teremtő a kezdet és Mindennek a Forrása. Egy Teremtő van. Akit mi a Teremtés Atyjának mondunk, ő valójában számunkra a Teremtés Anyja/Atyja. Egy van, még ha meg is értik, ha őket Atya/Anya/Forrás-nak tituláljátok, úgy mint „ők” vagy”ő”.
Nem szükséges vagy nem részesíti előnyben, ha valaki imádja őt. Ők a forrás, a Teremtők teremtője, az Istenek Istene, ahogy mondhatnátok. Ők teremtettek engem, és ők teremtették a Mennyek Csapatát, a Felemelkedett mestereket és az Arkangyalokat – akik együttműködnek Anyával és Atyával, és akik átlátják a Föld és minden ismert Univerzum fejlődését.
Anya/Atyaisten sok néven ismert: Yahweh, Jehova, Ra, Allah, Shiva, Alcyone,  Sekhmet Anya, Isis, egy néhányat megemlítve. Vegyétek észre, hogy ezeknek a neveknek a többsége férfi név. Ez meg fog változni, hogy bemutassa az egyenlőségük igazát. Az Atya mondja: „Anya nélkül nincsen Atya”.
Nem gondolom magamról, hogy a ti Megmentőtök vagyok, és nem kívánom, hogy imádjatok. Az vagyok, aki az Ikerlelkemmel, Kathrynnal itt van. Őt jól ismerik a magasabb dimenziókban. Anya/Atyaisten azzal bízta meg Kathrynt és engem, hogy vezessük és kísérjük figyelemmel a Föld bolygó emberiségének Felemelkedését. Mi szorosan együttműködünk a Mennyek Felemelkedett Csapatával és a Fény Galaktikus Szövetségével, amelynek a mi fivérünk, Ashtar Parancsnok a vezetője. Ami nagy tervünk az, hogy szolgáljunk, és Szeretetet, jólétet, gyógyulást és támogatást ajánljunk fel mindenkinek, függetlenül attól, hogy milyen vallási gyakorlathoz igazodott a múltban. Mindenkire úgy tekintek, mint a Fivéreimre vagy a Nővéreimre.

A Föld-tervnek a  Lélek-célja

Anya/Atyaisten és én a Mennyek Csapatával és az egész emberiséggel együtt terveztük meg ezt a Föld-tervet, hogy a lelkek növekedésének az elérhető legnagyobb lehetőséget adjuk meg – azoknak a lelkeknek, akik eljöttek megtapasztalni a kihívó tanuló környezetet, amilyen az élet a Föld bolygón.
Az Isten Szeretet. Én Szeretet vagyok. A könyörület, a Megbocsájtás, a Remény, a Harmónia és az Öröm At Szeretet. Ha ezek az érzések alapján éreztek és cselekedtek, akkor egyek vagytok velünk és mi egyek vagyunk veletek.
Van egy másik gyakori félreértés, amit meg szeretnék itt említeni. Ez az, amit mi elvárunk tőletek, mint emberektől, a szavainkhoz való engedelmesség. A ti engedelmességi meghatározásotok a másikhoz való behódolás képzetével esik egybe. Ez nem az, amit mi kívánunk és vágyunk. Az emberi lényeknek a 3. dimenziós Föld bolygón szabad akaratuk van.
Az emberi lények intelligensek és képesek a független gondolatokra és cselekedetekre a Föld bolygón levő inkarnációjuk alatt, a 3. dimenziós állapotukban. A feltételek ilyen dimenzióban lehetőséget adnak egy különleges kihívásra. A múlt és a jövő ismerete nélkül, vagy hogy mi van a Földi léteteken kívül, úgy kell megtalálni az utatokat a létezés legmagasabb szintjéhez, amelyre képesek vagytok. A folyamat során ti a szívetekben felfedezitek a belső kapcsolatotokat a Teremtőtök felé, felém és a többi Mester és Angyal felé, akik a ti Fény-családotok.
Mi a ti független növekedéseteket és felismeréseteket ünnepeljük. Nem akarjuk elnyomni vagy korlátozni a felfedezéseiteket vagy a tanulási lehetőségeiteket. Ezzel együtt, mint a növekedésetek  hátterével, megértjük, hogy minden felfedezés hibákkal, szerencsétlenséggel,  balesetekkel sőt a Legnagyobb Jó érdekeitől való szándékos eltérésekkel fog járni.
Látjuk, hogy a hibáitokat tanulásra használjátok és hogy felfejlődjetek a magasabb tudatosságba. A Földön ez a tanulási folyamat sok életszakaszos folyamatból áll, és mi szívesen várunk, nézünk és türelemmel hallgatunk, amíg az utatokon dolgoztok próba-és-hiba (próba-szerencse) tapasztalatokon keresztül, amíg megtaláljátok a saját belső irányításotokat, a kapcsolatotokat Istennel.
Nem avatkozunk bele az életetekbe, még ha a dolgok rosszul is mennek, vagy amikor olyan dolgokba merültök bele, amit ti kriminális viselkedésnek vagy romboló cselekedeteknek neveztek. Minket köt a veletek kötött szerződésünk, hogy hagyjuk, amint életszakaszokon keresztül dolgoztok a leckéiteken, amíg a tapasztalatok által megtaláljátok a választ a cselekedeteitek következményei alapján. Megértjük, hogy ez előfordulhat akár az egyszerű életszakaszban vagy az élet utáni áttekintés alatt, amikor a saját cselekedeteiteket látjátok azoknak az érzésein és a szemén keresztül, akiket ez érintett.
Nincs büntetés semmilyen vétekért egyik élet alatt sem. Még a gyilkosságot is meg lehet érteni mint önvédelmet és így megbocsájtani. Azokat, akik elvesztették a kapcsolatot a szívükkel és az Isteni Akarattal, akik szándékosan és előnyszerzésből sötét kalapossá váltak, újra üdvözlik a nyájban, ha arra vágynak, hogy a Fényben legyenek. Ha nem, ha végül is azt választják, hogy nem-Teremtetté váljanak, akkor a molekuláik szétszóródnak a Minden Ami Van-ba, de ez csak az ő saját választásuk lehet, nem a miénk. Ugyanúgy, minden esetben, maximális segítséget, bátorítást, gyógyítást és ösztönző támogatást nyújtunk minden léleknek, hogy térjen haza a Fénybe bármilyen, a sötét dimenziókban átélt megrázó vagy nagy kiterjedésű élmény után.
Mivel tudjuk és látjuk, hogy az életetek itt az emberi testben folyik, de ez csak egy pillanat a lelketek életének tapasztalatában, ez a lét többé nem fontosabb és értékesebb, mint egy pillanat a lelketek fejlődésében. Mi úgy értékeljük az emberi életet, mint a Lelkek Felemelkedése Nagy Tervének egy részét, nem úgy, mint egy véget önmagában, mert nincs vég.
Mi  úgy látunk titeket, mint a Felemelkedés lelkeit, akik ideiglenesen azokban a testekben laktok, amelyet elfogadtatok, hogy átvigyen titeket ezen az életszakaszon. A nemet, a környezeti feltételeket és a kihívásokat, amelyeket itt éltek meg, ti, a ti Felsőbb Énetek tervezte meg, amikor velünk voltatok a magasabb dimenziókban. A nehézségeitek iránt érzett mély szánalmunk ellenére ha beavatkoznánk, hogy megelőzzük a fájdalmat vagy a kihívásokat, amiket itt tapasztaltok, akkor megszegnénk az első Univerzális Törvényt, amit a Teremtő jóváhagyott. Az első Univerzális Törvény arról szól, hogy senki nem avatkozhat bele a dolgokba, akinek ereje vagy befolyásoló hatása van mások felett. Erre néha úgy hivatkoznak a tudományos fantasztikus történetekben, mint az Első Direktívára.
Tudjuk a kilátásainkból és a saját tapasztalatainkból, hogyha egyszer ez az életszakasz végetér, akkor a fájdalom és szenvedés eltűnik, amely csak emlékezetül és ösztönzésül szolgál a legnagyobb mélységek megértéséhez, a mások iránti együttérzéshez és szánalomhoz. Ebből a magasabb dimenziós nézőpontból tekintve, amelyet  minden lélek észlel az inkarnációk között, minél nagyobb a kihívás – amely még fájdalmat, éhezést, szenvedést és erőszakos halált is magában foglalhat- annál hatékonyabb a megtanult élmény.
Tudjuk, hogy ez a magasabb dimenziós látószög ellentétes azzal, amit ti éreztek és gondoltok az itteni életszakaszotok során, és nekünk szimpatikus amikor viszályt éreztek, ha másokat láttok szenvedni. Bátorítunk titeket, hogy szüntessétek meg a szenvedést a bolygón, de figyelmeztetünk, hogy az egyéni szerződésekbe nem szabad beleavatkozni.
Jelenleg, mivel a Földanya az 5. dimenzió felé felemelkedőben van és mert várhatóan vele együtt emelkedtek, mint egy csoport, minden lélek szerződése, amely nagy kihívásokról és nehézségekről szól, most fel van oldva, feltéve ha a felsőbb Énetek egyetért ezzel. Minden olyan szerződés, amely érvényben marad, az gondolatban előre meg lett tervezve a  közeledő Felemelkedés egyedi feltételeinek megfelelően. Ez nem jelenti a ti itteni tanulási folyamatotok végét. Minden lélek felelőssége felmérni és megérteni, amit az új szabadság magában foglal.
Csodáljuk és tiszteljük, amit egy lélek meg tud tenni az érzelmek, a látás, a gondolkodás és az Isteni Szeretet tudása irányába az élete során a 3. dimenzió valóságában. Anélkül, hogy a kirótt   feladatoknak engedelmeskednénk, megtalálni az utunk egyensúlyát, tisztaságát és a Szeretetet a belső iránytűnket követve, az a növekedés diadala. Az a belső-késztetésű képesség, hogy elérjük a tudatosság egy magas szintjét, mialatt még az alacsony rezgésű Föld bolygón vagyunk, Univerzálisan úgy látszik, mint a lélek fejlődésének a diadala.
Mivel egy lélek számtalan nehézséget tapasztalhat meg egy életszakaszban a Földön, ezt a tervet a Kozmoszon keresztül egy nagyon elismert törekvésnek látják – körülbelül a léleknövekedés Olimpiájának - és egy kívánatos lehetőségnek. Az előjog, hogy valaki egy élettartamot  eltöltsön a Földön egy régóta magasan-díjazott tesztje a bátorságának, rugalmasságának, kitartásának és Hitének. Anya és Atya csak azt kéri, hogy értékeljétek a lehetőségeteket, hogy az itteni élet megtapasztalása egy ajándék, és ezt ennek megfelelően használjátok.
Azt kérjük, hogy ezeket a szavakat figyelmesen fontoljátok meg! Töprengjetek el rajta alaposan, mert ebben az üzenetben válaszolunk a kérdésetekre: Mi az Élet értelme? Ha teljesen megértitek, mit rejt a Terv szándéka, amit ti magatok készítettetek, azt is meg fogjátok tudni, hogy nincs ok a panaszkodásra, nem nyomjuk el az Éneteket.
Nincs szükség önbíráló bűntudatra, amit megbántok, amit mostanáig tettetek és tesztek, mert bármelyik pillanatban, amikor a  Fény felé tudtok fordulni, velünk örülni a Szeretetnek, ti abban a pillanatban elnyerhetitek az Üdvösséget önszántatokból. Az Üdvösség a mi szemszögünkből nézve a tévedéstől, a sötétségtől, a kíntól és a fájdalomtól való  felmentést jelenti. Ennek az üdvösségnek az eredménye a Felemelkedés a tudatosság magasabb szintjére. Ez a célja minden léleknek a Kozmoszban.
Örüljetek velünk Szeretetben, Békében, Könyörületességben és Harmóniában és megtudjátok az Egy Örömét!
A ti Sanandátok vagyok, a ti Teremtőtök és az egész emberiség szertő szolgálatában.

Átvette: Kathryn E. May, 2015

 Forrás:  www.whoneedslight.org
 © Kathryn E. May, PsyD.  Ennek az üzenetnek a másolása és a megosztása engedélyezett ha gondoskodnak a teljességről, minden hozzáadás és törlés nélkül, és hitelt adnak ennek a csatornának és weboldalnak, www.whoneedslight.org.   
Fordította MA


14 megjegyzés:

 1. Freudi elszólás? Obama megfogadta, hogy felgyorsítják az "ISIL erőinek kiképzését"

  http://ujvilagtudat.blogspot.hu/2015/07/freudi-elszolas-obama-megfogadta-hogy.html#.VZ6PP_ntmkp

  VálaszTörlés
 2. ezzel az eseménynek is löttek katuska.mivel az elsö direktiva a be nem avatkozás.tehát akkor nincs is semmilyen harc a sötét és fény erök közt mivel nem lehet a fény eröinek beleavatkozni.igazam van?

  VálaszTörlés
 3. Bolygószintű helyzetjelentés

  www.felemelkedes.blogspot.hu/

  VálaszTörlés
 4. A Drákonida Szövetség követelőzik miközben egy súlyos titokra fény derül – Corey Goode

  goodethungary.blog.hu/2015/07/10/a_drakonida_szovetseg_kovetelozik_mikozben_egy_sulyos_titokra_feny_derul_corey_goode

  VálaszTörlés
 5. De hülye szabály.Ha mi is fejlettek leszünk és bele avatkouunk más dolgába akkor mi lenne? Szerintem hülye szabály ez.Ha van valaki aki elért ilyen szintet mint mi ott mát bele avatkoznék.Amúgy az ufók eddig is bele avatkoztak mimdenbe nem? Egyiptom meg ilyen helyeken sok olyan kőbe vésett kép van ami ugót ábrázól és abpiramisokat is gondolom ők építették vagy tervezték.Szóval ezt mindenki megszegi :D

  VálaszTörlés
 6. "Mikor végre találkozhattam Gonzales-szel texas északi részén, nagyokat hallgattunk és megpróbáltam összekötni a szálakat. Gonzales elmondta nekem, hogy sikerült megölniük néhány magasabb kasztból származó reptiliánt, sőt sikerült megtartaniuk és megőrizniük is a testüket úgy, hogy azok nem tudták elpusztítani magukat (ezek szerint lehetséges, hogy általában egyfajta önmegsemmisítő mehcanizmust alkalmaznak? - szerk.). Ugyanis volt valamiféle technológia, ami a legtöbb esetben elpárolgott a reptiliánok tetemeiből. Ezután elemezni kezdték a megmaradt testeket és rájöttek valami nagyon zavarba ejtő dologra.

  Gonzales ekkor hátradőlt a székében és elégedett fél mosollyal pásztázta az arcomat, kíváncsian szemlélve, hogy vajon rájövök-e magam is, mit is takar ez valójában. Azt mondta:

  "a testeik telis-teli voltak nanorészecskékkel/nanorobotokkal!"

  Ez volt a valaha látott legfejlettebb mesterséges intelligencia, amivel élő szövetekben találkoztak. Ekkor feltettem a nyilvánvaló kérdést: " Akkor ezek szerint a drákonida birodalom tagjai egyszerűen mesterséges intelligenicával fertőzött AI "próféták"? Gonzales válasza az volt, hogy nem tudjuk pontosan, hogy mesterséges intelligencia próféták-e vagy csak szövetségesei a mesterséges intelligenciának. Ezt egyelőre nem tudjuk még. Hozzátette, hogy "a feljebbvalóikról szóló információ kulcsfontosságú jelentőséggel bír, ugyanis ezzel megerősítést nyert, hogy a drákoindák valójában nagyon-nagyon félnek és alárendeltjei más valóságokból vagy más dimenziókból származó lényeknek". Elmondta, hogy a drákonidák valószínűleg az uraik és parancsolóik számára gyűjtik az emberek által termelt "érzelmi energiát" (az ún. "loosh"-t) és ebből csak valamennyit tartanak meg saját maguknak. A drákonidák ennek érdekében éteri síkon élő lényekkel működhetnek együtt, vagy legalábbis eszközként használják őket, esetleg valamilyen éteri technológiákat alkalmazhatnak, hogy irányítsanak embereket és más velük szövetséges földönkívüli lényeket. Elmondta nekem, hogy ez egy nagyon kényes és fontos információ, aminek megszerzéséért hosszú évek során már nagy árat fizettek."

  http://goodethungary.blog.hu/2015/07/10/a_drakonida_szovetseg_kovetelozik_mikozben_egy_sulyos_titokra_feny_derul_corey_goode

  VálaszTörlés
 7. Be nem avatkozás szerintem a fejlődésre érthető.Bár akkor ha megjelennek akkor meg mit csinálnak? Eddig az volt hogy segítenek de ha bármit mutatnak akkor már törvényt sértenek.Bár amúgy is mert a repkedésük amúgy is illegális.Egyébként minden törvény kijátszható.Például ha infót adnak átt valakikről hogy ők rosszak és mi lecsukjuk vagy megöljük őket akkor nem hiszen hogy beavatkoztak.Bár ez a törvény szerintem baromság,jó el kell érni egy szintet de utánna szerintem hülyeség mint nálunk.Amúgy ha kijátszák mi lenne? Semmi.Na majd mi megmutatjuk hogy jó megszegni a szabályokat ;D De kajak ha megszegjük akkor mi lesz? Felrobbantják a földet?

  VálaszTörlés
 8. Anyahajót vettek filmre Houstonban, közel a NASA létesítményeihez
  http://ujvilagtudat.blogspot.hu/2015/07/anyahajot-vettek-filmre-houstonban.html

  VálaszTörlés
 9. Hollywoodi stúdióban vették fel az ISIS videóját?
  http://ujvilagtudat.blogspot.hu/2015/07/hollywoodi-studioban-vettek-fel-az-isis.html

  VálaszTörlés
 10. A vámpírkalmár Goldman Sachs perrel néz szembe a görög adósság összeomlásában játszott szerepéért

  ujvilagtudat.blogspot.hu/2015/07/a-vampirkalmar-goldman-sachs-perrel-nez.html#.VaKGbvntmko

  VálaszTörlés
 11. A föld fényteste felemelkedett 07.11.

  amivilagunk11-12.blogspot.co.at/

  VálaszTörlés