2015. december 13., vasárnap

Csoda van a levegőben - Sananda 12.09.

A ti Galaktikus mentoraitok segítségével és tanításával meg fogjátok tanulni értékelni és használni a nagy emberi ajándékokat, az óriási kreativitást és Életerőt, és a végén harmóniába fogtok kerülni a környezetetekkel. Meg fogjátok ismerni az igaz történelmeteket és a mély kapcsolatotokat a sűrűn benépesített Földdel, ahol az összes Királyság bőségesen képviselve van és az élet elkezd megújulni.Csoda van a levegőben


Sananda:

Karácsony előtti éjszaka volt...(vagy mégis a közelgő Jólétre gondoltok)...és mindenütt a világon az emberek nevettek és táncoltak és az áldásaikat osztották. Ez a kép az elmétek szemében kedves testvéreim. Tudjátok, hogy egy új nap jön, és tudjátok, hogy MOST. 

Ti felkészítettétek magatokat hónapok, vagy akár évek óta erre a misztikus időre, amikor a jólét elkezd szétáradni a bolygón, olyan drámai módon, hogy semmi nem lesz többé ugyanaz. Igen, csoda van a levegőben. Érezzétek a lélegzetvisszafolytott várakozást, az izgatottság érzését és valami megmagyarázhatatlan csoda  előérzetét, amely épp itt van... előttünk.

Tudom, mert a felsőbb dimenziók víziója megengedi nekem látni azokat az eseményeket, amelyek közvetlenül előttünk vannak bizonyosságban, és azokat, amelyek közvetlenül egybeesnek ezzel, és így tovább. Most az én feladatom, mert én vagyok, aki veletek együtt volt az egész úton, hogy megmutassam nektek ezeket a képeket, ezeket az érzéseket, ezeket a mély megértéseket, amik megengedik nektek, hogy velem jöjjetek, kapcsolódjatok hozzám, amint az Új Földnap felé megyünk.
 
A briliáns jövőnkbe tekintve, együtt
 
Nézzetek át az idő és a tér ablakán abba a pillanatba, ami éppen előttetek van, lélegezzetek egyet, ha ezt megengeditek. El kell engednetek minden régi félelmet és olyan tendenciát, amely minden pillanatban feltételt teremt, hogy azt mondjátok, „Ha Jézus vagy, bizonyítsd be nekem!” Nem idegenkedem attól, hogy dolgokat bizonyítsak, de nektek teljesen fel kell ébrednetek és szinkronban lenni a Szeretet magasabb rezgésével, hogy megértsétek, mit mutatok most nektek.

Együtt vagyunk itt az új földön. Bennetek van a szabadság, a bőség és a felderítés szelleme. Korábban velem együtt utaztatok, pusztákon keresztül, viharos tengereken, hegyeken és prériken keresztül, és mi kitartottunk, mindig egy fényesebb helyet keresve, egy új életet. Ez a minénk lesz most a végén. Valóban meg fogjuk teremteni Az Ígéret Földjét, amire vártunk az előző életszakaszokban, hogy tudjuk, mit kell tennünk.
 
Össze kell kapcsolnunk az elménket, szívünket és nem szabad haboznunk vagy megállni kérdezni. Nincs több idő a kétkedésre vagy bármilyen régi negatív dologra. Most eljött az idő, hogy teljes szívvel belekezdjünk a Földön az új életünk Teremtésébe, a Paradicsomba, amire a szeretett Terránkat teremtették.
 
Életszakaszokon keresztül bátorságban és nagy szenvedéllyel éltetek; titeket kirekesztettek, mint engem a Szeretetben és a Fényben való hitetek miatt. Nem számít most, hogy hívjuk azt; mi mindig a legmagasabb Fényt, a Legnagyobb Istent kerestük, és az igaz küldetésünk teljesítését. Eljött az idő, kedves testvéreim. Mi vagyunk a világ Fénye, és szelíden, boldogan, növekvő örömmel fogunk menni a barátságba és a bajtársiasságba.
 
A mienk a Béke, az Öröm, az Együttérzés és a Szeretet útja. Nem kell többé harcolni azért, amit kitűzünk, Anya- és Atyaisten itt van az oldalunkon, megáldja a missziónkat és megtölti a szívünket  MézSzeretettel. Hadd szórják be a gyerekek rózsaszirommal az utunkat. A csatánkat megnyertük. Ez valóban egy új nap, mert a sötétség fölé emelkedünk; a konfliktus és a gonosz ideje a Földön véget ért.
 
Nézzétek velem együtt a jövőnk festői képét. Hagyjátok nyitva a szemeteket csodálkozva és hálával, amint megfigyelitek azt az örömöt, amit együtt jelenítünk meg.
 
Ez csak egy példája az előttünk álló csodáknak. Új technológiák fognak előállítani végtelen mennyiségű, tiszta energiát és sohasem fogtok látni többé füstokádó kéményeket vagy nem kell félnetek mérgező füstök, szennyvizek egészségrontó hatásaitól, amelyek a vizeteket és a levegőt szennyezik, veszélyeztetve a gyermekeitek egészségét és a normális fejlődését. Ti és az unokáitok újra élvezettel ihattok bármelyik folyó vagy forrás vizéből, fürödhettek a tiszta tavakban és úszhattok a tengerekben a delfinekkel és a bálnákkal, mint társaitokkal.
 
A szélsőséges időjárási jelenségek, amelyek többségében az emberi beavatkozásokra adott válaszok és Terra rendíthetetlen reagálásai a kavargó emberi érzésekre meg fognak oldódni, ha az emberi beavatkozások nem lesznek megengedve és az emberek érzései végül eljutnak a béke, a harmónia és a másokkal való együttműködés irányába.Terra és az Agartaiak velünk vannak

Terra minden pillanatban velünk együtt dolgozik, hogy közvetítsen, megengesztelje és enyhítse a felszínén levő olyan helyeket, amelyek állandó erőszakosságnak vannak kitéve évezredek óta. Ő túl izgatott, mert végül csatlakozni fog az emberi családjával együtt mozdulva, egy magasabb célú élethez – amiért itt vagyunk. Ő érzi a lábnyomotokat, ismeri az állapototokat, hogy konfliktusban vagytok vagy békében, és küldi a szerető és tápláló energiáit, hogy mindenkor fenntartson titeket.

Sokan nem tudjátok, hogy Terra egy magas Mester, aki elkötelezte magát ehhez a Föld Tervhez veletek együtt. Ő össze volt kötve, az együttes felemelkedésben -amit mi lélektervnek nevezünk- az Ikremmel, akit ti Kathrynnek hívtok és a mi szeretett  Sanat Kumaránkkal. Egy feladat, amely olyan kihívó és nehéz, mint azoké a nagy lelkeké, akik a szükséges összehangolt erőfeszítéseket végezték harmóniában azért, hogy elutasítsák a fájdalmat és a szenvedést anélkül, hogy elveszítenék a nagy célt, amit elképzeltünk. Ők most együtt ünnepelnek a legközelebbi és legkedvesebb barátaikkal, összekötve a szívüket a tiétekkel, és mi együtt emelkedünk.
 
A ti Agartai testvéreitek Terra Belső Földjében védetten készülnek a nagy ünnepségre, a mindannyiotokkal való egyesülésre, akik felszínen laktok. Ti sokáig el voltatok különítve, de a ti célotok mindig összefonódott volt. Ti családi eredetű emberek vagytok és örömötök lesz a családi-asságban, amit egymásban fogtok látni, bár a ti utatok több ezer éven keresztül különválva folyt. Ők az otthon tüzét megőrizték nektek kedveseim, amikor a munkátokban egyre mélyebbre merültetek a sötétségbe és végül megmentitek magatokat a mélységtől. Micsoda egy családegyesülés lesz!Végül a béke uralkodik a Földön

Hogy képet adjak nektek arról, milyen különböző lesz ez, példákat fogok mutatni a mindennapi ügyekről: Például kiterjedt fegyverekkel kapcsolatos törvényekre nem lesz szükség, megegyezések sem fognak folyni a sajáthoz való jogról, mivel minden puska megszűnik üzemelni, akárcsak minden nukleáris fegyver, ami már a szemétdombra került. Nem lesz szükség azoknak a módszereknek az aktiválására, amit használtatok ezeknek a szaporodása ellen. Senkinek sem kell majd megállnia egy tank előtt, mert tankok sem lesznek. Nem lesz szükség békemenetekre, mert a háború teljesen eltűnik.

Ez nem egy távoli álom. A Galaktikus testvérek készek arra, hogy segítsenek semlegesíteni az összes ilyen gyalázatos fegyvert. Nem maradhat semmilyen nukleáris mérgező szennyezés. Sehol a szomszédságban senki nem lesz kitéve terrorista golyóknak vagy annak, hogy bombák robbanjanak az utcájukban, vagy a borzalmas ottmaradt aknáktól való félelemnek, amelyek veszélyeztetik a túlélőket.
 
Képzeljétek el a jóvátételt és a gazdagságot, amely lehetővé tesz megszüntetni minden háborút! Nincs többé tönkretett infrastruktúra; nincs többé kibombázott szomszédság; nincs többé bombázás, ahol ezrek – vagy százezrek – meghalnak egyetlen hét alatt. Képzeljétek el azt a vagyont, ami a fegyverek előállítására irányul és hadseregeket fizet a világ minden országában, mindez felszabadul jobb iskolák, házak, tiszta élelmiszer és valóságos orvosi ellátás használatára. Ez igaz, kedveseim. Csak el kell képzelnünk azt együtt, és ezt az képet megtartani az elménkben.
 
Nagyon hamarosan nem lesz média-beszéd jótékonyságból, amely a legtöbb pénzét hirdetésekre költi. Minden vadon élőt, minden állatot, minden öreget jól fognak gondozni. Az éhezés a múlté lesz, szegénység nem fog létezni, mert a gazdagság rengeteg ennivalót, biztonságos és kényelmes lakást jelent és nem kell félni attól, hogy bármit elvesznek tőletek. A törvénytelenség el fog kerülni a távoli emlékek közé, amikor az alapszükségletek elérhetők lesznek és minden léleknek lehetősége lesz gyarapodni és teremteni, a túlélésnél sokkal nagyobb dolgokban.
 

Ez nem egy álom, kedveseim. Tudjuk, ez lehetséges, mert sok ilyen bolygó van a magasabb dimenziójú Multiverzumban – bolygók, ahol a béke uralkodik és az egyének és a csoportok harmóniában élnek. De a ti Földetek olyan egyedi, olyan összetett és szép, hogy olyan dolog fog felmerülni, amit korábban sohasem láttak a kozmoszban. A ti Galaktikus mentoraitok segítségével és tanításával meg fogjátok tanulni értékelni és használni a nagy emberi ajándékokat, az óriási kreativitást és Életerőt, és a végén harmóniába fogtok kerülni a környezetetekkel. Meg fogjátok ismerni az igaz történelmeteket és a mély kapcsolatotokat a sűrűn benépesített Földdel, ahol az összes Királyság bőségesen képviselve van és az élet elkezd megújulni.
 
Lehetetlen lesz elhinni a legtöbbeteknek, hogy egy ilyen harmonikus kultúra létezhet agykontroll vagy erőteljes gyógyszerezés vagy zsarnoki kényszer nélkül. Elhittétek az Anunnaki propagandát, hogy az emberiség veleszületetten önző, erőszakos és engedetlen. Ez nem igaz. Az emberiséget Anya- és Atyaisten teremtette mélyen szeretőnek, békésnek, játékosnak, kreatívnak és képzeleterővel rendelkező lénynek. Vállalkozó szellemű, igen. Gonosz, egyáltalán nem.
 
Látjátok, egyszer azok az elemek, amit mi gonosznak titulálunk, eltűnnek, mindannyian megtaláljátok magatokban az igazat – hogy ti valóban Anya és Atya képzeletében teremtődtetek meg, és ti nem vagytok elkerülhetetlenül belső konfliktusokkal és leépítő impulzusokkal sújtva. Kezdetben a gyógyulás lesz az elsődleges szempont, megengedni az egész Földnek, hogy visszatérjen a harag és a düh fájdalmas maradványától, amit a saját maga egy részeként határoz meg. Ez nem veletek született legkedvesebb testvéreim. Ez csak az elszenvedett sérülés, kár és fájdalom maradványa, akár okozott vagy kapott volt, és ti ezt el tudjátok hagyni magatok mögött.

 
Ti vagytok a vezetők
 
Ezek a hónapok szorosak, egyfolytában a missziónk igazságáról beszélnek, amelyet közületek sokan előkészítettek, hogy vezessék azt. Ti lesztek azok, akik feltehetően elmozdultok az új jólétbe minden gyanú vagy visszatekintés nélkül, mert most ti vagytok felkészülve a vezetésre. Ti megtanultátok a Hit egy új definícióját, hogy az nem csupán egy egyszerű vakhit valamiben, amit tanítottak nektek. Ez a hit valamiben, amit tudtok, hogy társ-teremtők voltatok benne Istennel. Mi együtt fogjuk learatni a jutalmat, amit mi építettünk tégláról téglára.

A türelmünk és eltökéltségünk kifizetődik, kedves barátaim. Megépítettük a Szivárványhidat közöttünk és közöttetek a felszínen, és velünk a magasabb dimenziókban. Mi nem vagyunk különbözőek; csak különböző tapasztalatokat élünk át ebben a pillanatban, de mi sokszor voltunk a ti helyetekben, ahogy ti is voltatok a miénkben. Mi is voltunk „Csizmák a földön”, amint ti ujjongtatok nekünk a magasabb dimenziókból. Jelenleg mi közelebb kerülünk egymáshoz és én, Sananda, nem tudok ennél örömtelibbet mondani.
 
Ezt a nagy missziót korszakokkal ezelőtt kezdtük el. Mindig tudtuk, hogy eredménye lesz a kihívásoknak, amivel szembenéztünk. Olyan meglepő, hogy ez most lehetséges? Minket nem lep meg az a fejlődés, amit ti tettetek, mindent kivirágoztattatok, de mi állandóan ennek a kegyelemnek és a leleményességnek a bűvöletében állunk, amit ti bemutattatok ebben a folyamatban.
 
Mi mindig szeretünk titeket. Csodálunk titeket és felvidulunk az ünnepségeken és a régi barátságok  megújításán, amit együtt fogunk megélni, amint a Nagy Központi Nap (Anya-és Atyaistenünk Fénye) felkel, hogy megáldja az új életünket itt, a szeretett Föld bolygónkon. 
 
Namaste kedveseim. Sananda vagyok.
Átvette: Dr. Kathryn E. May, December 9, 2015Köszönjük a fordítást MAnna!

14 megjegyzés:

 1. Na tegyük fel van isten ( soha nem zártam ki ), akkor eddig merre sétált? Rohadtúl nem éreztem hogy itt lenne.Volt olyan rosz napom hogy szídtam mindent,akkor? Szóval áhh,persze jó lenne bár én nem akarok föld alá menni.Nem tudom minek erőltetik.Nem kellene erről nekünk szavazni? Nekünk dönteni? Vannak a földön olyan szép országokbmint Ausztria,Svájc,London bár az egy szemétdomb de azért szép.Tibet meg kínai falvak is.Akkor minek menjek le? Ha lenne rá lehetőségem minden hová elmennék,kulturákat és épületeket néznék az biztos.

  VálaszTörlés
 2. ÉS A VALÓSÁG....

  http://www.napi.hu/nemzetkozi_gazdasag/megis_megfozi_magat_a_vilag_megszolaltak_a_ketkedok.607407.html

  http://ujvilagtudat.blogspot.hu/2015/12/a-varsoi-szerzodes-halott-akkor-miert.html

  A szájkaratéból már mindenkinek elege van.

  VálaszTörlés
  Válaszok
  1. Persze lehet elhinni a rosszat is...vagy csak a rosszat...
   De nem jó ítélni, bántani (szájkarate)... és... nincs mindenkinek elege ezekből a hírekből, hanem örömmel olvassák... csak ők csöndben vannak.
   Aztán mit fogsz gondolni, ha hamarosan mégis megvalósul a szép világ? Remélem akkor is írni fogsz!

   Törlés
  2. Kedves Milly!

   Elnézést a nyers modorért, igazad van :-)

   Remélem mihamarabb elnézést kérhetek a hitetlenségemért (még ebben az életben)

   Üdv

   Törlés
 3. Ha mindenki gazdag lessz ki fog majd dolgozni ????

  VálaszTörlés
  Válaszok
  1. Mindenki meg fogja találni a neki megfelelő elfoglaltságot, munkát... és örömmel fogjuk végezni. Akkor másképp fogunk gondolkodni az életről, a világról. Te sok sérülést kaptál, és nem tudsz kikeveredni a nehézségekből, amik lenyomnak. Ha majd lesz pénzed,és mindened meglesz, nem kell dolgoznod, meglátod, egy idő után unatkozni fogsz. Mivel a világunk akkor már az összefogásról és segítésről fog szólni, (nem szórakozni akarsz majd végnélkül) te is ilyen feladatot fogsz ellátni.

   Törlés
  2. Ez mese! Jó segìtenek (amit nem értek mért?) mindenkinek lesz pénze de az emberi természetet nem fogjuk tudni megv1ltoztatni csak úgy.Továbbra is lesznek rosz emberek,nem mindenki a pénzért rosz,valaki a hatalomért rosz.Ott a maffia vezére aki legyen olaszosan Don.No hát neki aztán annyi pènze van hogy ő se tudja.Akkor mért is irányít egy maffiát? Azért mert hatalomra vágyik,ezt nem oldja meg senki.Ember néha szeret másnak roszat okozni csak úgy mert neki vicces,ezt sem oldja meg semmilyen lény.Ezért ná várd a csodát úgy ahogy te elképzeled.Lehet itt lesznek az ufók meg lesz pénz,de továbbra is lesz gyilkosság akár hirtelen felindulásból is,lesznek sorozatgyilkosok is ugyan is bármilyen agyi elváltozás okozhatja ezt.Remélem elég infó arról hogy nem teljesen lesz szép világ csak ennél maximum jobb! De úgy ahogy olvasod csak butítás.Aki most erőszakol az ezután is fog!!! Persze mivel lesz fejlett technológia nagyobb esèllyel kapják el a rosz embereket,de jön utána másik.

   Törlés
  3. Az emberek azért ilyen rosszak, mert sokuknál a konkrét tudatmódosítás, másoknál a napi agymosás teljesen elvette a normális eszüket. A földönkívüliek meg tudják szüntetni ezeket a káros behatásokat, és az emberek rá fognak ébredni igazi valójukra.

   Törlés
  4. Minek dolgozni ,amikor fejben is el tudod intézni a munkaidőt ,a lógást a kávészünetet ,te árva .

   Törlés
 4. Én szeretem a munkám de az emberek ki boritanak ( várom a változást de nagyon)

  VálaszTörlés
 5. Lehet az utókornam igen,de akibe beépült a rosz azt nem lehet megváltoztatni sajnos.Tegyük fel 20 nőt megerőszakolt xy,no hát xy továbbra is meg fog mèg ennyit ha itt lesznek mert ő nála ez természetes.Persze nyílván börtönbe kerül nagyobb eséllyel.De mi van azzal hogy tovább élünk? Ez a 70 év kevés,ha itt vannak akkor belátják majd és megnövelik az életünk hosszát.Legyen 500 év,akkor rájösz hogy börtönbe 500 évre nem tehetünk be senkit,szóval akkor hogy lesz ez megoldva? Na mimdegy a lènyeg hogy aki most is gyilkosságért bent rohad az továbbra is.

  VálaszTörlés
 6. Érzések kavarognak többűnkben, elfáradtunk a sok ígérettől a rózsaszínű vattacukorba burkolt "közvetítésektől" a guruktól a tuti megmondóktól a "kedveseink nagyon szeretünk benneteket, még egy kis türelmeteket kérünk"-től...
  El sem tudjuk képzelni milyen lehet másképp, mert régóta futnak a programjaink...
  Remélhetőleg egy nagyon közeli napon varázslat által az elmék, testek átállnak a jóra a szépre az újra a másra és onnantól az lesz a valóságunk :) Látom mert hiszemet élni végre a KELL-ek helyett.

  VálaszTörlés
 7. Azt gondolom, hogy minden valtozas bennunk,a szivunkben kell, hogy elinduljon. Aki kivulrol varja a csodat es nem latja be, hogy EGYek vagyunk, tehat ram is hat az, amit Te teszel es viszont, addig nem kovetkezhet be nagy valtozas. A valtozast magunkon kell kezdeni, majd osszefogassal, EGYkent tovabb dolgozni erte :)

  VálaszTörlés