2014. július 11., péntek

Új 5 D-s idővonalunk és a Glob.Pénzügyi Újraindítás


Valóban ez "lóg a levegőben".  A pénzügyi nagy változásnak (szándékának) már vannak látható jelei, pl.

 az orosz valuta 
http://szepjovot.blogspot.hu/2014/04/oroszorszag-bevezeti-az-aranyrubelt-0405.html   

 és a BRICS "akció"  
http://szepjovot.blogspot.hu/2014/07/a-brics-tagorszagok-uj-fejlesztesi.html


 További jelek arra utalnak, hogy a nyugati államok szembehelyezkednek egyre jobban a FED amerikai bank uralmával :

 http://sirius-plejad.blogspot.hu/2014/07/galaktikus-emberekke-valtok-galaktikus.html

http://ujvilagtudat.blogspot.hu/2014/07/valami-nagy-eroproba-rajzolodik-ki.html#.U7-iYEDb4c8

Továbbá- mielőtt bárki elkezdene berzenkedni a Nibiru miatt,- elmondanám, hogy az annunakik és a Nibiru a Fény oldalán állnak (már).


2014.07.10

Az Új 5. Dimenziós Idővonalon és a Globális Pénzügyi Újraindítás (GCR). Felfrissítve.

Jelaila Starr és a Nibiruan Council (Nibiru legfelsőbb Fénytanácsa) által – Jelaila július első heti hírleveléből
4 hónappal ezelőtt* az Útmutatók (9 Ds. Nibirubeliek Fénytanácsa) kérésének megfelelően elkezdetem kisebb tanfolyamokat tartani a Globális Pénzügyi (Rendszer) Újraindítás támogatására. Akkor azt mondtam/írtam, hogy addig fogom megtartani azokat, amíg nem kapok tőlük egy olyan jelzést, hogy már abbahagyhatom. De erre még nem jött megerősítés és így továbbra is megtartom ezeket a nyilvános megbeszéléseket. Ezért is kérlek bennetek, hogy olvassátok el ezt a bevezető/korábban megjelentetett részt*, mielőtt rendelkezésetekre állnék. Ezzel egy csomó időt és energiát megtakaríthatunk mindannyiunk számára.
Köszönöm
***

Először is, jómagam sem tudom még elhinni azt, amikor ezt a korábbi írásomat újrafogalmazom, hogy oly sok minden esemény, így a Globális Pénzügyi/Gazdasági Rendszer Újraindítás megtörtént volna már, de ez most itt van!  Így éppen ezért, nemrég megkérdeztem a Nibirubelieket, hogy adjanak erről friss információkat.
Az is eszembe jutott, hogy a világunk eseményeire, nem egyszerűen, hanem univerzális rálátással kell tekintenem. Mi most a Földön egyre jobban szemtanúi vagyunk az univerzális (teremtő) játékunk harmadik integrációs kísérletének, (Lemuria, és Atlantisz után) amely a lelkiség felé haladásunkról szól. (Látogassátok meg a honlapomon a Galaktikus Föderációról szóló rovatot a több információ érdekében)**
Egészen a legutóbbi időkig a „Sötét oldal” volt fölénybe eddig, de ez mára már megváltozott, mert a Sötétségből nagyon sokan táncoltak ki az utóbbi időkben, kezükbe véve saját (teremtő) hatalmukat. Ezen az összetett folyamat hatásán sokan dolgozták át magukat és a hála és együttérzés magukból való kisugárzása meghatározó része lett életüknek. Az ezekhez szükséges feltételek megteremtésével olyan pozitív energiákat teremtettek meg, amelyek az (energetikai) kiegyensúlyozás hatás eredményeként a mi javunkra fordították meg az eseményeket. Ez két dolgot tett világossá előttünk:
Bármit teszünk és Bármi történik, az rögzül a (bolygó) hálóban. Sőt amit meggyógyítunk/kijavítunk az is ugyanígy hozzáadódik (energetikailag) a hálóhoz.
A legtöbb ember, az életleckéik alapján szembesül a legrosszabb félelmeikkel. Ezért is dolgoztam az elmúlt 4 hónapon keresztül annyi emberrel, intenzíven napokon, órákon keresztül, hogy leckéik tanulságai szerint felülemelkedjenek a félelmeiken. Ezt most sokkal hatékonyabbnak látom/tartom, 2012 vége óta. 2012 vége egy újabb, intenzív fejlődési időszakot hozott, olyan tanulságokkal, hogy úgymond „leléptünk a (régi) térképről.”

Szóval akkor most hol is tartunk a Globális Újraindításban? Mint azt már korábban említettem, a 9 Ds Nibirubeliek nem tudják pontosan megjósolni előre ennek az idejét, mégpedig a szabad akaratunk tiszteletben tartása miatt. De amit ők tehetnek értünk, ebben a helyzetünkben az, hogy elmondják nekünk, hogy egyre több energiát látnak kivetülni az idővonalunk mentén. És amit erről tudnak még mondani az a következő: Az energia emelkedőben van és az egyensúlyi helyzetébe tart, és ez alapulva, nagyon valószínű az, hogy még ennek a hónapnak (2014. július) vége előtt látni fogjuk a Globális Pénzügyi Újraindítás kezdetét!!!
Ne feledjük, hogy ezeknek az információk megerősítését meghatározza az a tény is, hogy az energiák mennyire sorakoznak fel (harmonikusan) egymás mellé egyvonalban az idővonalon. Vagyis bármi megváltozhat (de az a tény nem, hogy megtörténik csak a kimenet körülményei). Ezt szem előtt tartva, újra kérdéseket tettem fel nekik: Mi az, amit tehetünk még azért, hogy segítsük ezt a folyamatot a (harmonikus) irányba tartani. A válasz az volt, hogy továbbra is folytassuk a megtisztulásunkat/tisztításainkat (a régi energiák megkötéseitől). Arra ösztönöznek bennünk, hogy az elénk kerülő változásokat hozó eseményekben rejlő tanulságok meglátásra, kérjünk segítséget.

A 9 Ds Nibirubeliek arra is felhívják a figyelmünket, hogy szó szerint eljött annak az ideje most, amikor létre jön az új világunk (energiamintáinak megteremtése), és ez magába foglalja mindannyiunk hiedelmeit/hitvallását, azt, ami most van meg bennünk!!! Ez azt is jelenti, hogy mindaz, ami működőképes, de azt is, ami nem az. A vezetőink éjjel-nappal azon dolgoznak, hogy olyan leckéinkre mutassanak rá, hogy hol vannak azokban a már nem működő hiedelmeink, hogy tudjunk változtatni azokon. Ez egyik fő oka annak, hogy megkértek arra, felajánljam nektek a további kiscsoportos megbeszéléseket.

Zárásul: Ez az idő (Globális Pénzügyi Újraindítás), most már egy pillanat és itt van!!! Fejezzük be a régi leckéinket. Keressük meg a vezetőink által nekünk küldött, az előterünkbe kerülő jelzéseket. Ez az a helyzet, amikor átszakíthatjuk a célszalagot és elkezdődhet egy új, egy élhető, működőképes rendszer, egy olyan, amelyben örömmel/örömben lehet élni és mi mindannyian tettünk is ezért.

Nagy Ölelés mindannyiótoknak!
És egy Szuperfantasztikus hetet kívánok nektek!

Jelaila Starr
Psychic/Intuitive Counselor
The Nibiruan Council
www.NibiruanCouncil.com

Közreadja: www.foldicsillagok.hu

Forrás:
Jelaila's Weekly Message
Mid-year Update on Earth's 5D Timeline and the GCR

Video Link: http://youtu.be/k3JN6ziyT6s

Megjegyzések:
*A hivatkozott hírlevél fordítása itt található: Jelaila (Nibiruancouncil) Hírleveléből (2013. február 4.) (lásd: Új pénzügyi rendszer (GTR) és mit hozhat nekünk a jövőnk, egy pozitív idővonalon 2013-2020 között)
http://www.foldicsillagok.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=423:uj-penzuegyi-rendszer-es-mit-hozhat-nekuenk-a-joevnk-egy-pozitiv-idvonalon-2013-2020-koezoett-jelaila-hirlevelebl-2013-februar-4&catid=49:2013&Itemid=78
Az információ fontosságára tekintettel a korábbi, hivatkozott írást újra leközöljük!!!
** http://www.nibiruancouncil.com/html/galacticfederation.html*ÚJ PÉNZÜGYI RENDSZER ÉS MIT HOZHAT NEKÜNK A JÖVŐNK, EGY POZITÍV IDŐVONALON 2013-2020 KÖZÖTT

Jelaila (Nibirucouncil) Hírleveléből (2013. február 4.)

Egyre közelebb az az idő, amikor egyértelműen kirajzolódik egy új pénzügyi rendszer megjelenése majd megerősödése, jelentkezése egy sokkal pozitívabb idővonalon, (2013-2020) amelynek az a lényege, hogy felszabadítja az emberiségét az adósrabszolgaságból. Úgy tűnik, hogy ez év márciusában, de legkésőbb júniusig bezárólag egy új pénzügyi rendszer alapjainak a lerakása megtörténik.
De más események is látszanak az Idővonalon. Mégpedig a globális rendőrállam (a teljesen kontroll alatt tartott lakosság) eszménye egyszersmind el fog tűnni, amely elő fogja segíteni a szabad energiák alkalmazását és tisztulást hoz végre az egész bolygón. Ez utóbbit erőteljesen meg fog nyilvánulni 2014 végéig. A régi (armageddoni) próféciák érvényüket veszették (mivel az idővonalak kereszteződései során dec. 21-én, (2012) egy konkrét pozitív idővonalra léptünk), annál több megerősítése érkezik annak, hogy egy pozitív Idővonalon járunk. És ez így bíztatóan kell, hogy hasson javunkra.

Legyetek bizakodóak, mi már egy új Idővonalon vagyunk.
(Részlet a Hírlevél egyik mellékletéből)
A Föld: Egy Katasztrofális vagy pozitív jövője, 2013-2020 között?

Minden esetre a rendelkezésre álló tudományos és spirituális bizonyítékok szerint úgy látjuk, hogy az emberiség 2013-2020 között egy pozitív idővonalra került, mintsem egy másikra (a végítélet próféciája szerintire).
Ez részben köszönhető annak, hogy bizonyos jóindulatú, etikus civilizációk „beavatkozásával” sikerült „leárnyékolni” (védőernyő alá helyezni) a Földet a napkitörések viharainak hatása alól.

Mit hozhat magával egy pozitív jövőkép 2013-2020 között?
Az emberiség társteremtéssel, az etikus és jóindulatú földönkívüli civilizációk védőernyője alatt 5 létfontosságú területen hozhat létre egy pozitív változást, amely meghatározza a jövőbeli sorsát. (Tudatosság, Új Energia, Fenntartható Gazdaság, Föld-Mars szerződés, Transzplanetáris csillagcsalád kapcsolatok fórumának megalapítása)

1, Az Emberi Tudatosság Megváltoztatása, Átalakítása:

Az emberiség képessé vált arra, hogy egy olyan új tudatosság alapjait rakja le, amely nyílt és kölcsönös kapcsolatot létesít a multi-dimenzionális civilizációkkal. Egy a nyilvánosságon alapuló egészséges közrenden keresztül egy új világ társadalmának megnyilvánítása, amely kölcsönös megállapodással és együttműködéssel a multi-dimenzionális civilizációkkal való kapcsolódásunkkal egy új emberi (galaktikus és univerzális) életformát épít fel.

2, Az Új Energia használata az Átalakulásunkban
Az emberiség képessé vált arra, hogy hozzáférjen, vagy felfedezze, és nyilvánosságába és használatába hozza az eddig eltitkolt kvantum technológiákat, mint ilyeneket: teleportráció, időutazás, anti-gravitációs technológia és a zéró-pont energia használata.

3, A Háborúkon alapuló Világgazdaság, Fenntartható gazdasággá való átalakítása:
Az emberiség képes lesz elérni egy mindenki számára elfogadható fenntartható gazdaságot, amely mindenki, a közjó (és a Legfőbb Jó) világrendjén alapszik. Többek között, amely tartalmazza azt, hogy az örökletes globális virtuális demokráciák eltörlésre kerülnek, az egyetemes fegyverkezési leszerelés megvalósul, valamint az US Federal Reserve, és a magán tulajdonban lévő bankok megszűnnek. A manipulált pénznemek, valuták, a másokra rákényszerített fizetőeszközök megszűnnek. Az állami és magán adósságok elengedésre kerülnek, amelyből élősködtek eddig az illegitim nemzetközi banki kartellek és így azok is megszüntetésre kerülnek. A családi vérvonalakon alapuló, korlátlan vagyon/erőforrások felhalmozására többé nem lesz mód. (Nem lehet többé az, hogy 100-250 család kezébe kerüljenek dollár milliárdok). Minden ember garantált, elégséges jövedelemben és vagyonelosztásban részesül, mégpedig a milliárdosok által felhalmozott vagyon elosztásából a Föld bolygón.

4, A Föld-Mars szerződés hivatalos politikába való közzététele
Az emberiség hivatalosan is elismeri azt, hogy értelmes élet, civilizáció létezik a legközelebbi szomszéd bolygóján, a Marson és életbe lépteti a Föld-Mars kölcsönös együttműködési szerződést.

5, Együttműködés a Földönkívüli civilizációkkal.
Az emberiség, transzplanetáris, bolygóközi kapcsolatokat létesít eredendő (csillag) családjaival és egy nyilvános szervezetet alapít az univerzális, galaktikus és planetáris közösségi összetartozás fórumaként és a felemelkedést követő új környezetének kialakítására.


http://exopolitics.blogs.com/exopolitics/2013/02/is-earth-on-a-positive-timeline-2013-2020.html
Közreadja: www.foldicsillagok.hu
Forrás: Jelaila's Weekly Message: Keep the Faith: We are on a Positive Timeline
February 4, 2013

Jelaila Starr Hírlevele alapján: (Earth: A Catastrophic or positive future, 2013-2020? )
email: ncstarr@earthlink.net
 

5 megjegyzés:

 1. Ez az elhitetés és az üres ígéretek kora miközben lassan de biztosan háborúba és káoszba fullad a világ. Az idegen "segítők" pedig évezredek óta a fejünk felett repkednek, és nem segítenek. Miért is nem? Tudom lesz rá magyarázat....
  https://www.youtube.com/watch?v=ZZZ5AWVMtxc

  VálaszTörlés
  Válaszok
  1. 1) Honnan tudod, hogy nem segítettek eddig? Azért, mert neked (vagy nekünk) nincs tudomásod róla, azért még sokminden történhetett.

   2) Idézet Pál Feri atyától :"A magyar felnőtt lakosság 70%-a passzív, szenvedő ember, közel 20 % lázad és kritizál, a maradék a szabadon cselekvő ember - hazai kutatások eredménye"
   Azt kérte, hogy legyünk mi is cselekvő emberek.

   3) "A fény valóban átalakítja azt ami nem szolgálja a Föld és lakosainak javát, ami kész befogadni a fényt. És ami úgy tűnk egyre rosszabb és rosszabb lesz, az a generációkat átfogó egymásnak ütköző ideológiák csúcspontja. Bizonyos módon mindenkire hatással van pozitív vagy negatív módon az egyre intenzívebbé váló fény. Minden, ami az emberekben zajlik, és ami a történésekre adott reakciójukat befolyásolja, az a fokozódott rezgések természetes eredménye. Mivel a fény továbbra is beáramlik és a fénymunkások a bolygón még több fényt hoznak létre, a vihar ’hamarosan’ megszelídül és végül el fog csitulni."
   Forrás: http://szepjovot.blogspot.hu/2014/07/a-vilag-allapota-es-teremtes-elvei.html

   4) Bírjuk már ki azt a kis időt, ami hátravan. Mert:
   "Világotokat elárasztja az információ, de a lakosság többségének fogalma sincs a születésük előtti megegyezéseikről és lélekszerződéseikről, a sötétség és a fény hatalmáról, a karma és a sok inkarnáció céljáról, vagy az egyensúly jelentőségéről. Nincsenek tudatában, hogy az elődeik más civilizációkból származnak, hogy a [pozitív] földönkívüliek óriási segítségetekre vannak vagy, hogy a tobzódó viharokon és földrengéseken keresztül igyekszik megszabadulni a Föld a negativitástól. Nincsenek tudatában, hogy bolygójuk több mint 70 éve felemelkedőben van vagy, hogy a bolygószintű változások gyorsasága és mértéke példátlan az univerzumban. És semmit sem tudnak a Föld Aranykoráról. Ti mindenek tudatában vagytok – és még többnek." Te tudsz róla? Kérdezd meg a lelkedet!
   (Forrás ugyanott.)

   4) Egyáltalán nem mindegy, hogy milyen gondolatokkal élünk, tehát milyen energiákat bocsájtunk ki magunkból. Mert a kritizálás, kételkedés, depresszió, félelem, harag a szeretet hiányára utalnak, vagyis alacsony rezgésű érzelmek.
   "A szeretet hiánya az, ami világotok szenvedését okozza. A seb akkor gyógyul be, ha ezt az űrt a szeretet tölt ki. Ezzel nem azt akarjuk mondani, hogy szeretnetek kell azt, ami szenvedést és szükséget hoz. Hanem egyszerűen érezzétek a szeretetet, hogy képesek legyetek ezt az energiát kibocsátani, áramoltatni;- és az önmagától meg fogja találni útját az ürességen keresztül.
   Az energia rezgése megerősíti a gondolatok és érzések erejét. Ezért hívjuk fel folyamatosan a figyelmet arra, hogy ne „dagonyázzatok” nehéz szívvel világotok rossz helyzetén, hanem képzeljétek el a Földet arany-fehér fényben fürödve, hogy kiküldhessétek ezt a képet és a pozitív változások iránti kívánságotokat az univerzumba és válaszként még több fény érkezik majd."

   Törlés
  2. Kedves Katalin!
   Minden tiszteletem a rendületlen és kitartó pozitív hozzáállásért amit ad nap mint nap :-)
   Kibírjuk a hátra lévő időt az tuti hogy milyen áron az majd kiderül, nem lesz egyszerű az biztos hatalmas vihar van készülőben erről csak Kryon csatornázott valamit a múltban és a Jézus üzenetekben találunk utalást, mindenki más könnyű álmot ígér...és laza fényes változást. A filmet ismerte? Nekem nagyon meggyőző volt, és sok választ kaptam.
   Kíváncsi vagyok a véleményére! Áldás!

   Törlés
  3. Kedves Azele!
   Köszönöm a dicséretet. Sajnos nem ismerem a belinkelt filmet. Ráadásul most nincs időm megnézni, mert alig vagyok itthon, ill. net közelben, és összesűrűsödtek a dolgaim is. Ez utóbbival gondolom nem én vagyok egyedül mostanában. :)

   Vannak többen, akik kemény váltást, sőt nagyon keményet jósolnak pl. Melchizedek is. Én viszont nem osztom meg azokat. Több okból.

   1) Az emberiség választott már többször, könnyebb, jobb idővonalat magának, minden jóslat ellenére. Miért ne lehetne most is így? (Egyes jóslatok szerint már nem is élnénk, vagy óriási katasztrófáknak kellett volna lennie)

   2) A hit, a bizalom a szép jövőben erősít a kitartásban, és emeli a rezgésünket.

   3) Sorsunk, tehát az idővonalunk pedig épp a rezgésszintünktől függ.

   Szép napokat!

   Törlés
 2. A SPIRITUÁLIS ÉBREDÉS 12 JELE

  http://www.fenyorveny.hu/2014/07/a-spiritualis-ebredes-12-jele.html

  VálaszTörlés