2013. december 9., hétfő

Készen kell állnotok! - SaLuSa 12.05.


 Készen kell állnotok a történések áramlatával való együtt haladásra. Ezekben az időkben a végső magjukig remegnek meg a régi meggyőződések, hogy elindulhassatok az Új Kor felé.


by kristalyhang
salusa-imagem-mais-real-deleSaLuSa / 2013. december 5.
Mike Quinsey közvetítése
A dolgok most elérkeztek a döntő stádiumba, és ezt olyan tempóban teszik, hogy nyitva kell tartanotok sze[lle]meteket és készen kell állnotok a történések áramlatával való együtt haladásra. Ezekben az időkben a végső magjukig remegnek meg a régi meggyőződések, hogy elindulhassatok az Új Kor felé. Bár a régi meggyőződések egy bizonyos fokig tartalmaztak ugyan igazságot, így képesek voltatok rálépni lábatokkal a felismerés ösvényére, de a most bekövetkező nagy volumenű változásokhoz már nem alkalmazhatóak tovább.
Gyorsan közeledik az időpont, amikor lehetőségetek lesz egyéni rezgésszinteteket olyan szintre emelni, ahol végérvényesen csak az igazság létezhet. Már a teljes megvilágosodás (felvilágosodás) ösvényét járjátok, és sok segítséget kaptok, hogy biztos legyen, megkaptok minden segítséget a felemelkedésetek beteljesítéséhez.
Oly sok minden történik körülöttetek, hogy az összezavarhat benneteket; de ha követitek megérzéseteket és mögé pillantotok, akkor megkapjátok a válaszokat. Legyetek mindig kritikusak és éleslátók és tartsátok észben, hogy a SZERETET és a FÉNY üzenetei mindig egy különleges érzést idéznek elő és soha sem alacsonyabb rezgéseket, amik a negativitáshoz köthetőek. Az időszak, amibe most beléptek, a relatív korábbi időkhöz képest tapasztaltakhoz már egy magasabb rezgéssel rendelkezik. Az idő tovább gyorsul, és ez egyszerű bizonyítéka annak, hogy már a magasabb rezgés-szinten tartózkodtok. Minél erőteljesebben fokuszáltok a FÉNYRE és összeszedettségetekre, annál erősebben álltok készen a saját rezgésszintetek megemelésére, aminek ki kellene emelni benneteket a dualitásból.
Ne hagyjátok magatokat összezavarni az általános tumultus miatt, ami elkerülhetetlen és a most lejátszódó nagyobb volumenű változásokból fakad. Az alacsonyabb rezgésű energiák, amiknek nincs helyük többé az Új Korban, tovább már nem tarthatók fenn. Elveszítik képességüket, hogy ’vállvetve’ haladjanak a most felépülő magasabb rezgéshullámokkal és a harmadik dimenzióban maradnak. A felemelkedés minden most történő változás tetőpontja lesz, és ez végső soron lesz minden dolog kimenetele mindazok számára, akik a magasabb dimenziókba emelték egyéni rezgésüket. Lehetőséget kaptok, hogy örökre áttörjétek és elhagyjátok az újjászületés körforgását; ez egy egyedülálló idő, ami együtt jár az eddigi ciklus lezárásával.
A múltban játszottátok szerepeteket és ezzel hoztátok létre és tartottátok fenn az elszigeteltséget, de ez a korszak elért a végéhez és szembenéz a lezárással. Mindig Egyek voltatok, még akkor is, amikor gyakorta olyan szerepeket játszottatok, ami az ellenzék oldalára helyezett át benneteket. De ez azért történt, hogy a közben nyert tapasztalatok felgyorsítsák fejlődéseteket; és az eredmény az, hogy a FÉNY intenzitásával még gyorsabban haladtok előre. Akik már haladó szinten vannak, másoknak segítenek, hogy azok lábnyomukat követhessék – és ez ugyanolyan módon történik, mint ahogyan ti is jelenleg segítséget kaptok. Naprendszeretekben ti vagytok az utolsók, akik arra várnak, hogy elérhessék a felemelkedést és továbbra is nagy segítséget kaptok egészen addig, amíg minden léleknek sikerül azt megvalósítania.
A sötét erők pánikolnak és minden eszközzel azon vannak, hogy megakadályozzák uralkodásuk elkerülhetetlen végét. Ezzel nem mennek semmire, ezért nincs ok az aggodalomra, ehelyett arra kérünk benneteket, koncentráljatok inkább arra, hogy segítetek a FÉNYNEK az áttörésben. Minél nagyobb az igyekezetetek célotok elérésében, annál gyorsabban következnek be a történések. Mindez elvezet ahhoz, hogy megtörténjen az első Obama elnök általi hivatalos bejelentés, ami megerősíti világűrbeli barátaitok létezését és a velük való kapcsolatot. Ez nyílt vitákat indít el és a létezésük tudatosodásához vezet, valamint egy protokollban való megállapodáshoz, ami lehetővé teszi a nyílt kapcsolatfelvételt.  Onnantól kezdve az egész téma nyílt porondra kerül, és nem lehet már többé eltitkolni.
Ezért arra kérünk benneteket: Tartózkodjatok mindenkor a FÉNYBEN és ne hagyjátok eltántorítani magatokat bármitől, ami nem sorolható a FÉNY sorai közé. Nagyon hosszú időn keresztül visszatartották tőletek az igazságot létezésünkkel kapcsolatban; de nemsokára ismert lesz előttetek. Ez felgyorsítja fejlődéseteket, a sötét erők zavaró beavatkozását mellőzve ez a fejlődés eléri a magasabb szinteket, ami előtte korábban ebben a ciklusban tapasztalható volt. Egy ciklus végén ’szortírozásra’ kerül sor és minden lélek megkapja azt a lehetőséget, hogy létsíkjának a lehető legmagasabb szintjére lépjen tovább. Mivel valójában nem létezik olyasmi, mint az ’idő’, minden a ’mostban’ létezik; ezért nem áll fenn a szükségszerűség, hogy más lelkek fejlődése miatt aggódni kelljen. Minden lélek végtelen mennyiségű ’idővel’ rendelkezik, hogy beteljesítse hazavezető útját. És minden tökéletes harmóniában van minden mással – egybecseng az embereknek szánt Isteni tervvel.
Biztosítunk benneteket, hogy sok lélek kíséri utatokat, így soha nem vagytok egyedül. Segítőitek és útmutatóitok, akik minden lehetségest megadnak, hogy célotok elérését sikerüljön megvalósítanotok. Rájöttök, hogy egyre több fejlett lélek van, akik kiterjesztik segítő karjukat, hogy másoknak segítsenek a ’lábnyomukba’ lépni.  De nem erőszakolják magukat rátok, hanem mindig megvárják segélykérő hívásotokat. Közben szükséges szem előtt tartani, hogy nem mindig azt kapjátok, amit kértetek, mert ezek a lelkek ismerik életterveteket és azzal összhangban a lehető legmegfelelőbb módon cselekednek. Körültekintően a helyes irányba kormányoznak benneteket és együtt ünnepelnek veletek, amikor beteljesítitek életterveteket.
Tekintsetek előre annak tudatában, hogy valójában kevés idő maradt élettervetek teljessé tételéhez; de sok lélek a tőle telhető legjobban teljesít, hogy garantálhassák, hogy ti sikerrel jártok. Mindenkor veletek vannak, osztoznak reményeitekben és céljaitokban, hisz segédkeznek utazásotokban, a FÉNYBE való visszatérésben. Szabad akaratotokat a legnagyobb tisztelettel kezeljük, fontos és nagy körültekintést igényel, ha azokhoz tartoztok, akiknek sorsában az szerepel, hogy ennek a ciklusnak a végén felemelkednek.
Köszönet, SaLuSa !
Mike Quinsey
Csatornázta: Mike Quinsey
Magyar nyelvű fordítás: Scarlett
kristalyhang | 2013-12-09 - 11:58 | Címkék: Mike Quinsey | Kategóriák: SaLuSa | URL: http://wp.me/p2FH9O-F9 
 
 

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése