2014. január 31., péntek

Fizikai angyal státuszotok - Galaktikus üzenet 01.28.

 

Valójában a béke, jólét, és egység egy prototípusává fogtok válni! Sok hajó ezekből a galaxisokból most itt van, hogy felügyeljen és támogasson minket átalakításotokban. A fizikai angyal státuszotok visszatérésével megkapjátok annak látomását, hogyan bontakozik ki az isteni terv az ő csodás módján. 

 

Galaktikus Föderáció

 és a Spirituális Hierarchia Üzenete

2014. Január 28.

 
Selamat Jalwa! 
 
Sok minden történik bolygótokon. A sötét összeesküvés vezetősége teljes mértékben tisztában van vele, hogy hosszú uralmuk véget ér. Földi társaink a globális pénznem újraindítás végső simításain dolgoznak, és ezt az eseményt arra használják, hogy egy új világszintű bankrendszert gyorsan beindítsanak. Épp most, olyan dolgok történnek, melyek a globális jólét megízlelését hozzák el ennek a birodalomnak. Egy új aranyhátterű pénz ki fogja küszöbölni a Dumbarton Oaks Egyezmény által felállított megszorításokat. A Federal Reserve dollár korszakának vége. Egy új pénzügyi tájkép formálódik, ami visszahelyezi minden egyes nemzeti pénznem felügyeletét a nemzet kezébe, ahonnan az ered. Akkor minden bank el fog fogadni egy szigorú szabályzást, ami véget vet a múlt csalásainak és csűrés-csavarásának. A bankügynek már nem lesz lehetősége a lopásra, és azok a durva "rászedések", amikről a bankok ismeretesek voltak, véget fognak érni. Az új kormányzás, mely végre fogja hajtani ezeket az új szabályzásokat, igen gyorsan ki fog emelkedni ezen jólét eredményeként. Ez az új valóság lesz az előfutára egy közzétételnek, ami a teljes tudatosság felé fordítja utatokat.
 
Ennek a flottának a jelenlegi munkálatai akörül folynak, hogy bebiztosítsák mindazt amiben megállapodtak, hogy valóra kell válni. A jelenlegi idő az, amiben a régi sötét rend hajthatatlan kapzsiságából, arroganciájából, és felelőtlenségéből az fog következni, hogy sikerre jutnak akik tudatosságukat és növekvő felelősségüket felhasználva egy új valóságot hoznak. Ez a különleges új valóság az, ami akkor születik meg teljesen, amikor a jelenlegi tudatossági átalakulásotok véget ér. Ez, mint korábban már mondtuk, azt igényli, hogy ellásunk mentorokkal benneteket, akiknek az elsődleges feladata az lesz, hogy visszahozzanak titeket a teljes tudatosságba. Ez az út magába foglalja Agartha városait is. Különleges helyek vannak előkészítve mindenütt ebben a birodalomban utazásotok végső fázisára. Koordináltuk a Fénykamrák építését és működését, melyek ennek a felettébb isteni feladatnak a befejezését fogják képezni. Amikor elhagyjátok ezeket az élő átalakítókat, teljesen tudatosak kell legyetek. Egy rövid képzés után, képesek lesztek kitűnően működni egy új 5 dimenziós valóságban! 
 
Ami előttetek áll, az egy nagy ugrás a tudatosságban. Ez az isteni művelet azt jelenti, hogy felemeli ezt a valóságot az ötödik dimenzióba, és előkészít benneteket, hogy elsődleges őrzőivé váljatok a fizikaiság ezen szektorának.
 Újra fogtok egyesülni Agarthai hittestvéreitekkel, és együtt, benépesítitek a többi három vízvilágot. Ezek az új galaktikus társadalmak képezni fognak egy galaktikus tanácsot, ami elnökölni fog ezen speciális gondnokság felett. Továbbá, ti fogjátok ezt az újonnan egyesített csillagnemzetet bejuttatni a Galaktikus Föderációba, és beteljesítitek szent sorsotokat. Számos galaxis, közel és távol, hallott a nagy végzetetekről, és osztozni kívánnak ezen az eseményen veletek. Valójában a béke, jólét, és egység egy prototípusává fogtok válni! Sok hajó ezekből a galaxisokból most itt van, hogy felügyeljen és támogasson minket átalakításotokban. A fizikai angyal státuszotok visszatérésével megkapjátok annak látomását, hogyan bontakozik ki az isteni terv az ő csodás módján. Ez mindenkinek sok örömet okoz ebben a nagy flottában.
 
Ahogy mindaz amit mondtunk kibontakozik, emlékezzetek rá, hogy ez az isteni módosítás egy még nagyobb változás része, ami végigsöpör ezen a galaxison. Mi népesítettük be elsőként ezt a naprendszert ezen régió Spirituális Hierarchiájának teljes hozzájárulásával. Láttuk a sötétség megérkezését, és ahogyan elsöpörte ezt a kolóniát. Aztán engedélyt kaptunk a beavatkozásra, és Mu földje megteremtetett. Később jött Atlantisz, és a sötétség egy igencsak furcsa terve rabszolgafajjá tette az embereket. Ez az eljárás most befuccsolt. Elhagyjátok a korlátozott tudatosság béklyóit. Sok mindent megtanultatok az évezredeken át tartó kalandokból a sötétség kemény keze alatt. Ennek vége. Itt az idő, hogy visszatérjen a teljes tudatosság birodalma, és beteljesítsétek a Mennyország által adott nagy sorsot. Mi együtt a ti spirituális családotokkal, most eljövünk, és véghezviszünk egy már jóelőre különlegesen elrendezett alkímiát. Ezek az események Fénybe kell állítsák ezt a galaxist, és lehetővé kell tenniük számotokra, hogy csináljatok egy nagy, és ideillő varázslatot. Halleluja! Halleluja! Halleluja!
 
Namaste! A Felemelkedett Mestereitek vagyunk! Olyan események történnek most, amik megfogják változtatni ezt a valóságot. A különféle titkos szent társaságok keletről és nyugatról, most végeznek azokkal a feladatokkal, amik lehetővé teszik a világ számára, hogy a globális pénznem újraindítás megkezdődjön, és egy új pénzügyi rendszer váljon valóra. A jelenlegi bankoligarchiát egy "régi felvigyázó" alkotta, és eljött az ideje, hogy vereséget szenvedjen. Az ősi Róma napjaitól ez az lelketlen csoport tartotta fenn a bolygó pénztárcájának póráza feletti felügyeletet. Ezeket a veszélyes és egocentrikus egyéneket tengerbe kell dobni, és magukra kell hagyni. Letartóztatások fognak következni, és ezzel együtt végük. Ezen áldott események elintézése évezredekbe telt nekünk, és évtizedekbe az, hogy készítsünk egy új valóságot! Egy olyan rendszernek kell következni ezután, ami megszabadítja az emberiséget az erkölcstelenségtől és a durva tiszteletlenségtől. Az emberek voltak akaratlanul az ő rabszolgáik, és nem sikerült olyan nagy hatalomhoz jutniuk, mint amit mindegyikük birtokol. Itt az idő, hogy elfogadják, hogy felszabadításotok elérkezett.
 
A jólétetek első fázisát a különféle jólétalapok kiosztása fogja követni. Ez egy kétrészes eljárás lesz. Amint ez végbement, új kormányzás fog megvalósulni. Mint láthatjátok, ez valóban egy áldott idő mindenki számára. A régi adós-üldöző rendszer összeomlik. Egy új rendszer fogja felváltani, ami megszabadít benneteket az adósságtól, és lehetővé teszi, hogy elérjétek szent vágyaitokat. Használjátok fel ezt az időt elmélkedésre. Tekintsétek át gondosan társadalmatokat. Lássátok új fényben. Segítsetek neki, és gyorsan alakítsátok át azt, ahogyan társadalmatok ellát benneteket energiával, az emberek és a termékek szállításával. Készüljetek fel új technológiák befogadására, és mindenek felett, tegyetek így tudatossági növekedésetek spirituális tekintetében is! Tudjatok mindenről, és ne engedjétek el ezt a lehetőséget!
 
Találkozni fogtok őseitek képviselőivel. A Mennyország spirituális Lényeivel is el fogtok vegyülni. A "Fátyol" megnyílik. Itt vagyunk, hogy elvezessünk titeket a teljes tudatosságba, és megtanítsuk azokat az elsődleges dolgokat, amikkel meg kell ismerkednetek. Ez az öröm ideje lesz, és ugyanakkor a felelősségé is. Sok csoda válik ismertté számotokra. Használjátok ezt az időt arra, hogy javítsátok magatokat, és bocsássatok meg egymásnak. Tanuljatok a minden Élettel való közös egységetekről! Értsétek meg a nagy ajándékot, ami az életetek, és hamarosan Gaia-t is. Álljatok készen, hogy elhagyjátok meggyőződéseiteket, és más hitek felé terjeszkedjetek. Ez egy nagy erkölcsi és viszonylag vérmentes "forradalom". Ez egy olyan tudatossági állapotba juttat titeket, amilyet már nem élveztetek fizikailag 13 ezer éve. Legyetek hálásak. Legyetek kegyesek, és Áldjatok mindent, ami történik ezzel a birodalommal.
 
Ma folytattuk a sok üzenetünket, melyek kifejtik nektek mi történik itt. Azt kérjük tőletek, hogy fogadjátok be ezt, és azt tegyétek amit a Felsőbb Énetek tanácsol, amikor imádkoztok, vagy meditatív állapotban vagytok. Legyetek büszkék arra, amivé váltok, és álljatok készen, hogy üdvözöljetek mindenkit, aki eljött, hogy része legyen ezeknek a veletek történő csodáknak! 
 
 Tudjátok Kedveseink a Szívetek Legmélyén, hogy a Mennyország számtalan Készlete, és soha véget nem érő Bősége valóban a Tiétek! Így Legyen! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Szíriusziul Legyetek Egyek! és Legyetek Örömben!)

Sheldan Nidle által
 (a Galaktikus Föderációval való közvetlen összeköttetésen keresztül)
1 Akbal, 6 Yax, 10 Caban

foldimennyorszag.hu
 http://www.fenyorveny.hu
 
 

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése