2014. október 27., hétfő

Prime Creator és ONE: Előrejelzések 2015-re 10.16.


"Az első, drámai változás a Föld életében 2014 októberében kezdődik, és gyors ütemben folytatódik a társadalmi, szociális, politikai, oktatási, egészségügyi és tudományos intézmények működésében bekövetkező megújítás."
Prime Creator és ONE: Előrejelzések 2015-re

Láng Péter fordítása a www.whoneedslight.org weboldalról
(Kelt: 2014-10-16-án éjjel 11-kor, New York-i idő szerint)

Prime Creator:
Nagy örömömre szolgál, hogy beszélhetek veled arról, amit veletek kapcsolatban látunk a következő Földi évben, mivel ez egy izgalmas, történelmi idő az egész Kozmosz számára és a ti Drága Terra Anyátok számára, aki mindezek központja.
Előbb hadd magyarázzam el, ki vagyok én. Van némi zavar a közvetítő apparátusban a tekintetben, hogy ki az Anya és ki az Atya Isten, milyen a rokoni kapcsolatom veled és az EGY-gyel, Minden Dolog Forrásával. Elmondom hát neked. Én többnyire a háttérben maradtam az elmúlt néhány évben, mert fokozatosan akartuk megismertetni a Felemelkedett Mestereket, az Állatok- és az Elementárok Királyságát, Galaktikus testvéreiteket, hogy ily módon váljék szélesebbé tudásod a körülötted lévő Univerzum létéről.
Legutóbb arról tanítottak a Fénymunkások, beleértve szeretett üzenet közvetítőnket is, aki most továbbítja szavaimat, hogy ti önmagatok Mesterei vagytok – szerves részei a kibontakozó drámának, amely a Föld Bolygó Felemelkedése. Komoly érdekem fűződik a te jólétedhez és fejlődésedhez, mert én vagyok az, aki a ti Univerzumotok teremtője, akit én NEBEDIAH-nak nevezek, és mindannak, ami hozzá tartozik.
Sok galaxist és csillagrendszert teremtettünk mi: én és ikertestvérem, Omara, köztük a ti Univerzumotokat is, együtt a nagy Mesterekkel, akik szintén Teremtővé váltak saját jogukon. Például Ra és Isis (akik Alcyone és Sekhmet Anyaként is ismertek), akik a ti Tejút Galaxisotoknak is teremtői, az én közreműködésemmel és támogatásommal. A mi szeretett és közvetlen rokonságunknál fogva és mivel ők lelki gyermekeim, néha felveszik az Anya és Atya Isten szerepét, hogy beszéljenek hozzátok – az én teljes egyetértésemmel – mint Isten hangja.
A lelkek teremtése, csak úgy, mint az emberi fajé, az én „munkaköri leírásom”, ahogy mondhatnátok. A Felsőbb Birodalmakban úgy ismernek engem, mint Ohara vagy amint érdekes becenevem szól: PC. Én nem egyedüli Prime Creator vagyok, mivel számos Univerzum létezik, de mi vagyunk az EGY (ONE) legidősebb gyermekei, akit mi úgy tekintünk mindnyájan, mint a Nagy Teremtő, Mindenek Atyja. Az EGY fog beszélni veled, úgy is, mint az Ő víziójáról a Mindenség tekintetében, a jelen idővonalban, amelynek lakója vagy.
Ohara, a Prime Creator előrejelzései:
Most egy kis előrejelzést adok arról, amit szívesen látnátok bolygótokon a jövő évben, de bele kell vennem a mostani időszakot is ezekbe az előrejelzésekbe, mivel szívesen olvasnátok ezeket is, mielőtt véget ér az év. Az első, drámai változás a Föld életében 2014 októberében kezdődik, és gyors ütemben folytatódik a társadalmi, szociális, politikai, oktatási, egészségügyi és tudományos intézmények működésében bekövetkező megújítás.
Az első szakasz magában foglalja a St.German Alap dollár milliárdjainak megjelenését, amivel kifizetjük minden ország háborús veszteségeit az egész bolygón. Ez megmenti a pénzügyileg ellehetetlenített országokat a szörnyű pszichikai és gazdasági terhek további cipelésétől és hogy tovább rontsa gazdasági egyensúlyukat, lehetőségeiket a háborús adósság. A következő fázisban a Reagan-Mitterand-Wanta Alap segítségével kifizetjük az Egyesült Államok államadósságát, melynek következtében a már megszűnt IRS tejesen feleslegessé és elavulttá válik. A Federal Reserve-t már lebontották és eladták a kínaiaknak, így minden gazdasági és jogi intézmény egyszerűen átalakítható és helyükre a NESARA lép.
Nem akarok időt fordítani arra, hogy részletesen leírjam, mi is a NESARA, mivel minden megtudható róla különböző internetes oldalakon. Azt javaslom, tanulmányozzuk át ennek az új fejlődési rendszernek a történetét, amely mindent megváltoztat az Egyesült Államok mindennapi életében és aztán szerte az egész bolygón. Közel kétszáz ország írta alá október közepén, hogy elfogadja az új rendszereket.
Mivel ez lépésről-lépésre kibontakozó folyamat, sokan meg fognak döbbenni az amerikai gazdasági társaságok hirtelen bukásán, és visszatér az alkotmányos jog, amely szinte varázsütésre kel életre. Persze, mindezen már sok éven át dolgoztak a célorientált Fénymunkások a színfalak mögött, akik most ismertekké válnak mindenki számára a következő hónapokban. Hősök vannak közöttetek, Drágáim, és személyük kiléte meg fog döbbenteni és boldoggá tesz titeket.
Hatalmas pénzösszegek válnak elérhetővé a St.German Alapokból, kifizetni minden személyes veszteséget, beleértve a hitelkártyákat, jelzálogokat, autó- és tanulmányi kölcsönöket, felszabadítani minden egyént az adósságok igája alól, amely rabszolgasorba döntötte az emberiséget. Senki nem lesz kizárva a jóléti csomagokból, kiváló hekkereink (nevetés) már meghatározták a számlaszámokat és minden bankszámla nevét az egész világon és támogatni fogjuk mindegyiket. A távoli falvakban és az őshonos népességgel egyedi megállapodás készül, hogy gondoskodjanak szükségleteikről.
A fejlődés hullámai átmossák az egész bolygót, mint egy meleg fürdő, beleértve a földgolyó szegénység sújtotta területeit, hogy megszüntessék a bajokat, tiszta víz, élelem és tisztességes szálláshelyek biztosításával, ahogy arra szükség van. Az emberek az élet minden területéről csatlakoznak ezekhez az erőfeszítésekhez, belefektetve energiájukat és idejüket ebbe az önfeláldozó munkába, hogy segítsék embertársaikat, csak azért, mert ez lehetséges. A személyes vagyon, amely a valuta átértékelések eredményeként jön létre, nyíltszívű nagylelkűséggel, eredeti és kreatív módokon kerül felhasználásra, hogy az igazság és bajtársiasság drámai felemelkedését szolgálja, túl minden határon.
Az úgynevezett Ebola járványnak véget vetünk a maga módján, két egyszerű és hatásos kezelési móddal – a Dr.Rima Laibow által kifejlesztett nano-ezüsttel és az MMS klór-dioxid oldattal, amit Jim Humble fejleszett ki. Mindkettő hatásos anti-mikrobiális kezelés, amely megszünteti az Egyesült Államok által szabadalmazott halálos kórt. Ez is lelepleződött, mint a sötét összeesküvés támogatására szolgáló, megtévesztőleg „sorscsapásként” kommunikált hír, amely vissza akarta állítani azok hatalmát, akik számára előnyös lenne a Marshall törvény, erősen korlátozva a szabadságjogokat. Ez nem sikerülhet mindazok miatt, akik közületek segíteni fogják a kezelések kiterjesztését és mert növekszik az internetes információk hozzáférhetősége.
A második „globális fenyegetést”, az ISIS állam gyilkos tombolását (amely elnevezését úgy tervezték, hogy odavessék a rágalomnak a mi drága Isisünk nevét), ugyancsak megállítjuk a maga útján. Először is annak nyilvánvalóvá tételével, hogy ez egyáltalán nem egy, a határaik között kifejlődött, vallási radikális csoport lázadása, hanem egy lélektani-elnyomó cselszövés, amit az amerikai C.I.A., az izraeli Moszad és a szaúdi ügynökségek alapoztak meg és irányítanak.
Néhány csoport elvakult vallási indíttatásának, az orgyilkosok kiképzésére alkalmazott, kifinomult agymosási technikáknak és kiképzéseknek a termékei. A toborzók és kiképzők vadásztak az állástalan, kétségbeesett, fiatal férfiakra, akiket csábított a rang és a beígért magas fizetések és elismerések. Miután ezeknek a halál csoportoknak a finanszírozása megszűnik (a Federal Reserve és hasonló bankintézmények bukásával) a „felkelés” kimúlik egy gyors halállal és a Sötét Ellenállás vezetőit elfogják és bíróság elé állítják, emberiség elleni bűntettek miatt.
Az év első hat hónapjában drámai változásokat fogtok látni a mezőgazdasági módszerekben és élelmiszeripari termelésben, mivel az emberek gyorsan át fognak váltani a húsprotein étkezésről az organikusan termesztett zöldségekre és gyümölcsökre. Az arrogáns GMO (génmódosított) vállalatok csődbe mennek, azáltal, hogy globálisan elutasítják termékeik fogyasztását, és a családi farmok hatalmas újjáéledése következik, mivel elérhetővé válik számukra az oktatás és a tudomány támogatása, hogy azok a farmerek, akik szeretnének, elindulhassanak a „go organic” termelési programban.
Valamennyi, előbb említett fejlesztést a szabad energia technológia támogat. Nem lesz szükség új technológiák kidolgozására vagy fejlesztésére. Ezek már teljesen működőképesek, készek arra, hogy az egyszerű háztartások vagy akár a felhőkarcolók kapacitására adaptálják őket. Ez a technológia, maga, az ikertornyok (9/11) elpusztításában játszott szerepet. Lásd: Judy Wood alapos és gondos kutatáson alapuló könyvét „Hová lettek a tornyok?”(„Where did the Towers Go?”) annak érzékeltetésére, hogy ez a technológia úgyszólván „már a sarkon elérhető”, a titkos kormányzati kutató központok rejtett mélyén, még a többségetek által választott képviselők számára is elérhetetlen módon. Le kell bontani az ajtókat és ezek a technológiák, amelyeket eredetileg a Galaktikus sötét erők adtak el a titkos összeesküvőiteknek, az emberiség javára szolgálhatnak.
Így, láthatjátok, Drágáim, hogy a világ, amelyben mostantól számítva egy év múlva fogtok élni, felismerhetetlen lesz számotokra, éppen, mint legmerészebb álmaidban. Ezt ti tettétek lehetővé azáltal, hogy felemeltétek rezgéseiteket az ötödik dimenzió szintjére, ami a Felemelkedés eléréséhez szükséges. Már ott vagytok, és szeretett Terra Anyátok, ahogyan gyógyul és épül, egyre magasabb dimenziókba emel benneteket, hogy a Paradicsomi Bolygóvá váljon, ahogyan ezt a sorsot ígértük neki, amióta megteremtettük Őt.
És én most tovább adom a szót a mi Nagy EGYünknek, minden dolog forrásának, az Örökkévaló EGYnek, megtisztelve Őt és megadva számára azt az előjogot, hogy Ő hozza tudomásotokra a dicsőség és ünneplés híreit.

Az EGY előrejelzései 2015-re:
Köszönöm, Kedves Ohara. Igen, itt vagyok, hogy beszéljek veletek, szeretett gyermekeink a Föld Bolygón, mert sorsdöntő változások következnek a ti bolygótokon. Ti, Szeretteim, akik oly sokáig úgy gondoltátok magatokról, hogy egyedül vagytok az Univerzumban, most megismeritek, valójában mennyi sok létforma van a zsúfolt kozmoszban. Megtanultátok meghallani fáitok hangját, látjátok a cetfélék szerető, kedves gesztusait, akik eonokon át gondoskodtak rólatok, és érzitek a kapcsolatot és kommunikáltok egymással a bolygó széltében-hosszában, ahogy korábban soha nem tettétek.
A különbségek eltűnnek az energiák magasabb rezgéseiben. Küldöm nektek, - hogy kiemeljenek benneteket a nehéz, harmadik dimenzióból – az új konfigurációt, mint kristály testeket, ami lehetővé teszi a magasabb dimenziókban való létezést. Nagy örömmel és boldogsággal küldöm nektek ezeket, a Szeretet rezgéseit, és érdeklődéssel figyelem személyes reakcióitokat. Néhányan közületek panaszkodnak és töprengve nógatják a fejüket, mivel a magas vibráció miatt lüktet az agyuk. Mások szinte közömbössé válnak és váll rándítva menekülnek a napi meditációjukba, új szenzációkat keresve, mérlegelni és befogadni. Ez jó politika, mert a hullámvasút effektusok, ezekkel a magasabb energiákkal, folytatódnak az új évben is, mivel a ti szeretett Terra Anyátok mindig feljebb és feljebb emelkedik.
A következő évben új kalandok, új barátok, növekvő elvárások és fejlődő, változó, belső tapasztalatok várnak rátok. Gondoltad már az Énedet megnyitni, miként a lótuszvirág, vagy inkább úgy kedveled jobban, mint fejlődésed és virágzásod illusztrációját? Ugyanígy, te is fejlődni fogsz, új és izgalmas módokon. Megtanulod irányítani minden gondolatodat, érzelmedet és cselekvésedet, s hogy milyen elérni az egykor rejtett tudatalatti elméd, feltárni minden titkot, kitakarítani minden sötét szegletet és megünnepelni, ha jól csináltad.
A jövő év új megközelítéseket hoz minden emberfia gondolkodásában és szívében, amelyben végre igazán megtanulja a megbocsátás és feltétel nélküli Szeretet jelentését. Sokan közületek a régi módon alkalmazták ennek megértését, kényszerítve magatokat a nem tetsző vagy fájdalmat okozó dolgok elfogadására, mert nem akartatok közbelépni, tiltakozni vagy azt, hogy „ítélkezőnek” tartsanak benneteket. Nos, Szeretteim, most készen vagytok a helyes megkülönböztetésre, amely lehetővé teszi, hogy kiálljatok elveitek mellett, mert ez látszik a leginkább szerethető megközelítésnek az életben.
Ha elutasítod a kényelmetlen vagy kellemetlen helyzetek elfogadását, magasra teszed a mércét, másokat is magaddal ragadsz, hogy csatlakozzanak hozzád egy magasabb rezgésen. Fenntartás nélkülinek lenni a szeretetben nem azt jelenti, hogy elfogadod vagy eltűröd a destruktív vagy átlagos viselkedést. Azt jelenti, hogy tudod a különbséget, hogy nem veszel részt önmagad megsemmisítésében – sem bűnrészesként sem áldozatként – és hogy a feltétel nélküli szeretet energiáit csak biztonságos távolságból küldöd az elkövető felé.
Én nem akarom azt kérni tőletek, Szeretteim, hogy áldozzátok fel magatokat a Szeretet nevében! Soha nem kérném tőled, hogy maradj meg egy olyan rokonságban vagy kapcsolatban, amely fájdalmat vagy szenvedést okoz neked. Ez nem az én utam! A küzdelmek és kellemetlenségek a bolygón, az elhúzódóan tapasztalt, sötét gondolatformák eredményei, a sötét erők tanításainak évezredes maradékai, akik pszichikailag, fizikailag és gazdaságilag elnyomtak titeket. Ez az idő elmúlt.
Minden szerződés lejárt, amelyet arra kötöttünk, hogy a sötét erők között élj egy életet. Nincs karma, nincsenek előző életek, nincs olyan megállapodás, amely arra késztetne, hogy elviselj bármi indokolatlan vagy kéretlen szenvedést! A vezetőitek és az angyalok keményen dolgoznak azon, hogy biztosítsák, ne legyen semmiféle más nehézség, csak azok, amelyeket külön szükségesnek láttál fejlődésed érdekében, s amelyet elfogadtál, amikor beléptél ebbe az életedbe. Ez azt jelenti, hogy bármely nehézség, amellyel számolnod kell az életedben a jövő évben, saját, különös vállalásod, hogy segítsen megoldani egy keveset a maradék feladataidból. Magasabb Éned a Vezetőiddel együtt azon dolgozik, hogy megoldódjanak ezek a leckék most, olyan simán és hatékonyan, ahogyan az csak lehetséges.
A kalandos út, amit választottál – felemelni magadat a mindenségbe egy emberöltő alatt – példa nélküli ennek az Univerzumnak a történetében vagy bárhol másutt. A szeretett Sananda veled volt minden lépésednél, akár csak a többi, szeretett, Felemelkedett Mestered, akik közül sokakat már megtanultál szeretni és nagyon közeli kapcsolatban lenni velük.
Minden lehetséges segítségünket felkínáljuk neked, de még mindig van egy eleme ennek a folyamatnak, az, hogy még sokan közületek nem képesek teljesen megragadni ezeket a lehetőségeket. A lehető legapróbb részletekig el kell végezni a munkát – „Önmagad legmélyére hatolni”, ahogy Ohara megfogalmazta – ha le akarod rázni a hitek, vélemények, meggyőződések és attitűdök mélyen berögzült árnyait, amelyeket a sötét erők hagytak rád örökségül.
Látod, ez lesz az Öröm és Boldogság Éve, mindenki útján, de ennek a boldogságnak a legfontosabb fordulói mindegyikőtök számára azok lesznek, amelyek te és önmagad, te és én közöttem zajlanak majd. Mi egyek vagyunk: te és én, és én vagyok a Tiszta Szeretet. A sorsod az, hogy fejlődj napról-napra és elérkezz arra a helyre Önmagadban, ahol te is a Tiszta Szeretet leszel, hogy abban, ott élj minden nap minden percében.
Átölellek és beléd, létezésedbe lehelem az Élet leheletét. Te az én Szerettem vagy és én a tiéd. Mi soha el nem válunk, mert megmaradok veled ebben a Szeretetben, függetlenül attól, hol vagy és mit csinálsz. Üdvözlettel fogadom a Szeretetedet, de ha elfelejtenél is engem, vagy félretennéd az én jelenlétemet, én akkor is végtelenül szeretlek téged. A mi csodás tapasztalatunk az Egységről csak azon múlik, hogy elfogadod-e a mi Tiszta Szeretetünket. Fordulj felém, Kedvesem és mi örökké együtt sütkérezünk a Fényben. Egyek vagyunk. Örökre a tiéd vagyok.
Az EGY.

Továbbítva: Kathryn E. May által, 2014-10-16-án éjjel 11 órakor, New Yorki idő szerint. 

Magyarra fordította: MA 


 

4 megjegyzés: