2012. október 28., vasárnap

Ez a svarz lesz a végső - A novemberi energiaáradathoz


".. minden körülmény, rendelkezésre áll arra, hogy a világunk virágba boruljon, de a megoldásokat ne kívülről keressük, belül mindig minden megvan, a szívetekben ott lakik az Én-Istenetek, és arra vár, hogy felismerjétek és elismerjétek, hogy mindig mindent meg fogtok tudni teremteni vele együtt olyan túláradó szeretetben, melyet a helyi agyunk soha nem lesz képes felfogni. Minden rendelkezésünkre van, ami ott és akkor kell, mert ez Így Van!"

 

EZ A SVARC LESZ A VÉGSŐ

AZAZ HA ISTEN VAGY,
 AKKOR MÁR KEZDJÉL EL
 ÚGY IS ÉLNI

A novemberi energiaáradathoz.
( Földicsillagok.hu)

(Megj: schwarz -ejtsd svarc =fekete) Október 20-21 erőteljes energiaáradással (meteorzáporral az Orionból, valamint egy majdnem X osztályú napkitöréssel) és megpróbáló hatással érkezett meg. Rengetegen érezhették saját bőrükön keresztül, közérzetük hirtelen megváltozásával, szédülés, hányinger, kisebb ájulásszerű jellemzőkkel.

 Ismét egy fokozattal emelkedett a Földanya rezgésszintje. A beérkező kozmikus energiák úgymond semleges töltéssel bírnak, és az emberi entitások szabad akaratára, választására bízzák, hogy magukon keresztül, a gondolataikkal, érzéseiken keresztül mihez is kezdenek vele.

Kryont idézhetjük ebben a példánkban. Az emberi faj azt hiszi a választás szabadságáról, hogy szabadon választhat. Meglehet, hogy a világos és a sötét közötti választási lehetőségében, ez így van. Ugyanakkor a következő világkorszakunkba lépéskor már nem áll fenn, nem tartja magát ez a kozmikus képlet. A téli napfordulót követően, multidimenzionális választási lehetőségünkkel élhetünk, amely nem egyszerűen a két duális aspektus közötti választásról szól, hanem úgymond a színek közötti választásról. A színek frekvenciái, a 144.000 alapfrekvencia közül bármelyiket, vagy bármelyikeket egyidejűleg választhatjuk, és már nem a több ezer éve fennálló paradigma szerinti jó és rossz, helyes és helytelen, igaz és hamis közötti állásfoglalásról. A régi paradigmában a két energia aspektus küzdelme, erőkifejtése, harca és összecsapása, avagy más néven, a drámákon, próbákon keresztüli fejlődésre volt lehetőségünk. Ez most annyiban fog megváltozni, hogy a választási lehetőségek sokaságából, visszaszerezve a saját jogán teremtő isteni aspektusainkkal, mint egy képzőművész, karöltve a felsőbb énünkkel, a teremtővel társteremtve korlátozás, azaz tér vagy időbeli elhatárolódás nélkül leszünk képes teremteni, és a teremtői gondolataink és érzéseink egyre gyorsabban meg is fognak nyilvánulni a valóságunkban. De ki mit teremt, azt kapja meg, ez lesz a 4. rövid ideig tartó 4 sűrűségben a globális leckénk, amíg teljes felelősséggel megtanulunk, azonnal teremteni.

Kuthumi-Agrippa szerint szeptember 21-én soha eddig nem tapasztalthatóan elvékonyodott az illúzióinkat fenntartó elektro-mágneses fátyol(ok). A három fátyolrétegről jó tudni azt, hogy egyrészt védelmi célokat szolgált, mintegy karanténba tartva bennünket, hogy a Fény új Tervét a lehető legszigorúbb körülmények között véghezvigyük (azaz el ne lógjunk a vállalt feladatainktól), másrészt megakadályozza azt, hogy úgymond negatív entitások gyökeresen beavatkozzanak ebbe a tervbe, (hogy védelemben legyünk, mint fejlődő világrészek), harmadrészt e negatív entitások zavaró frekvenciaként húztak a Föld köré (hogy minél többet tudjunk kihozni abból, ami telik tőlünk).

 De ahogy azt Adamus említi a Szabadság sorozatának nyitó shoudjában, a mostani átalakulás nem arról szól egyszerűen, hogy a Föld és az emberiség, a Naprendszer, és/vagy a galaxis egy új valóságba lép át, hanem mindezekkel, maga a Teremtés, a Teremtő, vagy a Szellem is egy új korszakát kezdi meg. A Szellem imádja és gyönyörrel tölti el az emberi formát magukra vevő belőle származó isteni magvai). Így hát talán érthetőbb az a multi- és omniuniverzális érdeklődés hogy mi folyik itt és most.

Bár még sokaknak nehéz megemészteni azt, hogy a Földönkívüliek: Mi vagyunk magunk, sőt mi vagyunk saját őseink is, mert számos csillagcsalád megszámlálhatatlan tagjaiként bújtunk bele az emberi bőrben, ahogy Steve Rother mondaná: Nagyon jól eljátsszuk azt a látszatot, hogy csak emberek vagyunk.

Ahogy közelebb kerülünk az Isteni Szívvel való együttrezgés kozmikus eseményéhez, a bolygón még fennmaradt negativitás, egyre jobban összetömörül, összesűrűsödik és egyre kisebb hatalommal és térrel rendelkezik, de egyre koncentráltabb is. Ezért még mindig fennáll annak a lehetősége, hogy ez az illúzió kátránycsomó, amit eonok alatt összehordtunk, némely helyén a bolygónak robbanásszerűen, mint a "fenevad, vagy Antikrisztus" fogja végleg elhagyni a Földet. 

A Fényhozóknak, azzal hogy önmaguk egyensúlyban vannak, békességben, és örömmel a változások várásában és elfogadásában, mint isteni rádióadók, frekvenciahordozók, nagy szerepük van abban, hogy a mindennapjaikban, saját példájukon keresztül tükrözve, és szereikben, imáikkal, meditációikkal, csoportos együttlétükkel enyhíteni tudják ezt a folyamatot.

Ismét Kuthumi-Agrippát idézzük, egy nemsoká megjelenő közvetítésből: "Nem azért jöttetek, hogy kiegyensúlyozzátok a fényt és a sötétséget, hanem azért, hogy önmagatokba, egységbe olvasszátok a női és férfi részeteket, hogy teljes lények legyetek." 

Október 23-24 - November 8 közötti időszak elég gyakran izgalmas eseményeket hozott az atlantiszi után időszakunkban, hiszen ekkor van a 2. Plejádi napforduló, (az első: Április 27/28-Május 5) ilyenkor a plejádi-sziriuszi aspektusainkból koncentrált felszabadító és újrarendező energia szokott érkezni a Földre és bizony a fennálló patriarchális vagy kibillent magukat spirituálisnak nevező rendszerek megcibálása, lebontási kísérletei is ilyenkor történnek. Nem véletlen így az sem, hogy  Haloween (keleti eleink szerinti: Halo(ványodó) Fény(ween) Mindenszentek, Halottak Napja időszak is ezekre a napokra esik. Ne feledjük ez az, az időszak, amikor a távozási kapuk kinyitódnak. Olyanok távoznak el közülünk leginkább, akik már teljesítették vállasukat, vagy a régi energiás csatározásukban elhasználták a fizikai testüket, és egy új testtel kívánnak visszatérni, vagy még tanulni szeretnének egy másik a 3. sűrűségű színpadon (mert erre már itt nem lesz többé lehetőségük.)

November 4.-én a Hathorok globális meditációra hívnak bennünket (lásd: dimenzió üzenetek lapunk.hu), mégpedig ezzel mintegy előkészülve és beállítva a November 13.-ai Napfogyatkozásra való felkészülésünket, melyet a plejádiak (Patricia Cori után), valamint Metatron a Fény Ura is (a Galamb szíve-újracsatornázott változatában) A HATHOR NAPFOGYATKOZÁSnak említenek.

Hathor/Sothis (kódolt istennő) alászáll, az Andromeda galaxisból felemelkedik a földi valóságban és végső egyensúlyba hozza a bolygó férfi és női energiáit, és lezárja a lineáris időt.

Közben azért ne feledkezzünk el a november 8-ai Harmonikus Konkordancia/Összhang (2003.11.08)   9. beteljesítő évfordulójáról, azaz a DNS 3. Szálának általános aktiválásáról (amiről egykor megemlékeztünk, itt: http://espavo.hu/node/1291) majd az utolsó 11:11-es 11. Felemelkedés kapun beáradó fényről, mely 11 idővonal fényfonalát fonja majd össze, amely minden életre képes magot szárba szökkent, és majd nem beszélve az amerikai, új atlantiszi választásokról (november 6.), ahol O-Bah-Mah (felemelkedett mester) próbálja már teljesen véghezvinni az ottani változásokat, melyek elkerülhetetlen hatással lesznek a bolygó egészének sorsára. Miért is? Mert Atlantisz meggyógyítása után léphetünk tovább a Lemurai, mások szerint Lumeria, vagy Lemayar újabb korszakunkban, és mi azért és azon vagyunk, (Magasok, Mahasok, Istennő elvűek), hogy segítsünk ebben nekik.

Az Aranykorszak így egy csodálatos melanzsa (megj: keveréke) lesz Atlantisznak és Lemuriának, a Teremtő szellemisége és lelkisége egyesül újra mindegyesünkben.

A fény fényt tükröz immár, és nem kell többé az, hogy a sötétség tükrözze a fényt, mert ez a "svarc" lesz a végső.

Innen már a Fény Új Birodalmán, a Szíriuszi Új Világkorszakunkon (Kuthumi-Agrippa) keresztül, vezet az utunk, persze csak azoknak a lelkeknek, akik egy szeretet teljes és együttműködő, egymást elismerő, elfogadó, együttérző, erőszakmentes, bőségtudatos, örömteli, saját isteni jogán felelősen teremtő világban kívánnak élni, tapasztalni és fejlődni, és ami fontos még, nem negatív aspektusból, hanem pozitívból teremteni. December 21-étől 144.000 (ez nem szám, hanem egy frekvencia) teszik majd ezt, aztán egyre többen és még többen.

Köszönjük, hogy világítatok újra és megint, minden körülmény között, saját, isteni fényetekkel!

A héj leválik a Magról, amely álomba tartotta eddig, és minden körülmény, rendelkezésre áll arra, hogy a világunk virágba boruljon, de a megoldásokat ne kívülről keressük, belül mindig minden megvan, a szívetekben ott lakik az Én-Istenetek, és arra vár, hogy felismerjétek és elismerjétek, hogy mindig mindent meg fogtok tudni teremteni vele együtt olyan túláradó szeretetben, melyet a helyi agyunk soha nem lesz képes felfogni. Minden rendelkezésünkre van, ami ott és akkor kell, mert ez Így Van!

Mind személyes és mind nemzeti és mind csillagnemzeti szinten szükséges gyógyultnak és egyensúlyban lenni ahhoz, hogy a múlt értékeit magunkhoz öleljük, a fájdalmainkat, a drámainkat elengedjük, hogy fénnyé váljanak, mert eddig így tanultunk. 

Minden másképp lesz nemsokára (senki se tudhatja ennek a pontos idejét: Kryon: Istenen nincs karóra!), ez az Isteni próféciánk, és a Teremtő mindig nyerő helyzetben van, és ekkor nem lesz félelemmel várható jövőnk, mert a jelenünkben csak szeretni tudunk majd. 

Csak szeretni, ez a Mennyei Prófécia egyetlenegy titka. 

És ez meg már most is így van, és ha valakiben fellobban egyszer a nagyszerű és egyszerű saját istenélménye, akkor elkezdhet a szerint élni.

Kívánjuk nektek, hiszen minden,de minden Értetek Van!

Földicsillagok
www.foldicsillagok.hu


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése