2016. május 22., vasárnap

A Föld a Genezis előtt 1.rész 2016, május 11.Körülbelül 12-15 ezer éve a Föld nem volt óceánnal befedve. Bár voltak nagy folyók és tavak, hasonlóak az Amazonászhoz. Még nem volt a kék márvány-bolygó.

(Genezis: a Biblia, a keresztény Ószövetség, valamint a Tóra első könyve.)

A Föld a Genezis előtt- Első rész


2016, május 11.

Manny R. Pineda közreműködésével  

Körülbelül 12-15 ezer éve a Föld nem volt óceánnal befedve. Bár voltak nagy folyók és tavak, hasonlóak az Amazonászhoz. Még nem volt a kék márvány-bolygó. Azonban be volt fedve speciális Jégkupolával, amit a galaktikus föderáció készített el, hogy a Földet körülvéve egy különös atmoszférát hozzon létre. Egy területet, ahol hűteni tudnak és megfagyasztani a vizet azon az atmoszférán, ami létrehozza a jégpajzsot. A jégpalást befedi az egész Földet, kivéve a sarki területeket – az Északi és a Déli sarkot, hogy bejöhessenek az űrhajók máshonnan, és landoljanak a Földön.

Kívülről az űrből a Föld egy türkizkék csillogó márványnak látszik. A türkiz részben kékes, részben zöldes összefüggő vegetációt jelent, ami befedi a felületet, ami az űrből látszik. A Föld akkor vált teljesen kékké, amikor azt elöntötte az óceánok vize. A jégkupolát azért építették, hogy megvédjék a felszínt attól a szeméttől, ami a Mars bolygó felületén történt robbanásból került az űrbe. Ez a szemét az elsődleges forrása az esetenkénti meteor esőnek, amit a Földön tapasztalunk időről időre.

A Mars bolygó volt az első helyszíne annak a galaktikus kísérletnek, hogy lássák és kipróbálják, lehetséges-e az élet (élő dolgokkal), hogy éljenek és viruljanak a bolygó felszínén. Ez olyan dolog, ami sohasem volt korábban, semmilyen részén sem a Tejútrendszernek, sem az egész univerzumnak. Mivel a széles univerzum minden bolygóján minden civilizáció és lakó belül, a bolygója belsejében van; és nem kívül, a felszínen. Mivel minden bolygó (kivétel nélkül) teljesen „ÜREGES” belül, azt jelenti, olyan, mint egy labda, amelynek van egy külső burkolata és üreges/üres tér a belsejében.

És így egy tervet találtak ki, hogy végezzenek egy kísérletet, megengedni, hogy bizonyos lények, növények, az élőlények minden fajtája, beleértve az embereket is, a bolygó felszínén éljenek. És a Mars felszíne volt a kiválasztott helyszín a kísérlet végrehajtásához.

A hosszú történetet röviden összefoglalva hamarosan azt találták, hogy a Mars egy nagyon szerencsétlen helyszín volt a kísérletre, mivel azt erős aszteroid-csapás érte, olyan méretű, ami a Mars felszínén kihalási szintű eseményt eredményezett. Az ütközés közvetlen becsapódása pontosan a Mars felszíne közepén volt, ami megváltoztatta a terv használhatóságát, mivel szószerint elpusztított mindent. A robbanás a Mars felszínén egy nagy repedést eredményezett, amit most is látunk a Mars felszínén. Az ütközés hatására képződött kráter egy hatalmas kanyont létesített, ami 10-20-szor nagyobb és mélyebb, mint a Grand Canyon É-Amerikában.

Szó szerint minden civilizáció és élőlény eltűnt a Mars felszínéről. Ez lehet az oka, hogy mindenféle szemét van elszóródva a Mars felszínén ma is.

És így, a kísérletet áthelyezték a Földre. Ebben az időben több különös és az univerzum legtöbb civilizációja elkezdte küldeni a saját képviseletükben a saját élőlényeit a Föld felszínére. A növényektől, fáktól, madaraktól, halaktól kezdve még a saját népüket is elküldték ide, a Föld felszínére, hogy még egyszer megpróbáljanak megszervezni a galaktikus kísérlet egy formáját. 


Lemuria 

A lemuriai emberek az első úttörők voltak a Földre települők között. De még a lemúriaiaknak a Föld belsejébe való migrációja előtt az „árja” néven nevezett emberek faja már betelepült. Ők leginkább a „Belső Földben” éltek, ami a Föld belső héját jelenti, és néhányan közülük a Föld belső üregében éltek. Oldaljegyzetként: Emlékeztek a Genezis könyvére, ahol Káin feleségének az eredete volt a kérdés? Hol találta meg Káin a feleségét, amikor kitiltották a saját törzséből és elüldözték a földjéről? Káin feltehetően az árjáktól szerezte a feleségét, akik a Belső Földben éltek.

Egyébként, tegyünk csak meg bizonyos megkülönböztetéseket. A Belső Föld és az Üreges Föld technikailag nem ugyanaz. Azonban mindkettő a Föld belsejében van. Technikailag, a belső Földköpeny egységesen csak 800 mérföld vastagságú. Ez egy csomó helyet ad, ami nagyon stabil hely az ottlakóknak, mert olyan technológiájuk van, amivel a legszilárdabb kőzetet, nagy precizitással ki tudják vájni a Földön. A 800 mérföld vastagság közepén találjuk azoknak a láva/magma képződéseknek a raktárait, amit mi úgy látunk, mint a kitörő vulkánokat. Ezek a forró anyagok a Belső Föld közepén képződnek a Föld külső és a belső mágneses mezeje mágneses termikus súrlódása következtében. Amint a Föld elfordul a pályájáról. És ez része volt a Teremtő tervezésének, hogy létrehozzon egységes  „GRAVITÁCIÓT” (tömegvonzást), ami odanyomja a tárgyakat mind a Föld  felszínéhez, ugyanakkor mind a belső Üreges Föld felszínéhez. A Belső Föld így a 800 mérföldön belül létezik, és onnantól az üreges belső rész neve az Üreges Föld ( Hollow Earth).

És így, jegyezzétek ezt meg: az Üreges Föld és a Belső Föld két különböző tartomány. De mindkét területet különböző 6. dimenziós lények lakják: ők az agartaniaiak, lemúriaiak és az árják. Az árják voltak az első és az eredeti betelepülői a Földnek.

A lemúriaiak sokkal korábban megérkeztek a Föld felszínére, mielőtt a bibliai Ótestamentum speciális eseményeiről az említés szól. Amikor ők megérkeztek a Föld felszínére, az ÜRES volt. Ebben az időben a Föld felszínét még nem fedte be a hatalmas óceán; ehelyett azt a különböző élőlények nagy változatossága népesítette be, állatok, rákok és növények/fák, amelyeket az egész univerzumból különböző civilizációk telepítettek oda. A lemúriaiak a Földfelszínnek egy nagyon nagy területét foglalták el. A területük É-Amerika felétől egészen a Keleti Szigetekig és az Új Zéland Szigetek alá nyúlik és eltart a Hindusztáni régióig (Pakisztán, India) és Ukrajna jelenlegi határaiig. A  lemúriaiak a Nibiruról valók, amit X Bolygónak is neveznek, amelynek egy elliptikus pályája van, és néhány ponton az időben keresztezi és eléri a mi naprendszerünket. A  lemúriaiak a Lemurról és a Sziriuszról is jöttek.


Ha visszaemlékeztek, volt a bennszülött amerikai indiánoknak egy próféciája az érkező „Kék és Vörös Kachina”-ról? Ezt a kozmikus égitestet ők úgy említik, ami már megérkezett és már ott parkol a mi naprendszerünk mellett, szemben a Nappal. Időről időre megmozdul és változtatja a helyét, ez az, amiért mi KÉT NAPOT látunk az égen, mert ez a másik vöröses bolygó, amiről megjósolták az indiánok és a mayák, hogy meg fog érkezni a mi világunkba.

2012 előtt egy amatőr orosz asztronómus vette észre az Elenin-t. Amikor először látta, azt hitte, hogy csak egy üstökös, de miután tanulmányozta a mozgását és a pályáját, rájött, hogy nem csak intelligens vezérlésű, de ennek az objektumnak a mérete nagyobb, mint a Földdé. Ez akadályt jelentett a világvége mondók számára néhány évvel ezelőtt 2012 előtt és után. Ezt a nagy objektumot kétszer nagyobbnak találták és igazolták vissza, mint a Föld, és ez egy mozgó/mobil anyahajó. Amikor az belépett a naprendszerbe, kapcsolatba lépett a NASA-val, de a NASA, mint általában, nem válaszolt. Még a Jupiter mellett is megállt 24 órára, és még egyszer hívást intézett, de a NASA nem válaszolt.


A NASA igazgatója ekkor figyelmeztetést küldött az alkalmazottainak, hogy maradjanak a területükön belül, de természetesen az US Vállalati kormány nem akarja, hogy a világ embereit értesítsék, mi az, amivel kapcsolatuk volt, és a műszereik egy nagyon nagy objektumot észlelnek, ami valóban belépett a naprendszerbe, és ez nem egy üstökös vagy aszteroida. Ez Kachina, ahogy a bennszülött amerikaiak hívják ezt és megegyezik az Elenin-nel, amit az orosz felfedezője nevezett el így. A tömegmédia őrültséget mondott, hogy ez csak egy szokásos üstökös, ami áthalad és el fogja hagyni a naprendszert. De az az igazság: ez az anyahajó a „Szíriuszról” jött, és amikor a Nap közelébe került, akkor leparkolt a Nap előtt és azóta SOHASEM hagyta el a helyét.


Tehát, miért vannak a Szíriusziak  itt? Azért vannak itt, mert nem csak történelmileg kapcsolódnak a múlthoz, de meg akarnak bizonyosodni arról, hogy a Föld átmenete rendben és békésen folyik. A lemúriaiak is a Szíriuszról származnak eredetileg. És ezért küldik a legnagyobb anyahajót a Földre, mivel ők azok, akik a legnagyobb számú delegátust vagy képviselőt küldik a Földre régóta. Az ő népük (lakosaik) emberként inkarnálódtak a Földön.

A maradék területet, ami nem Lemúria része, a Pleaides-ről, az Arkturus-ról, az Andromédákról stb. érkező népek telepítették be. A Föld belsejében azonban az árják voltak képesek elkezdeni a belső járatok és alagutak megszervezését, egy speciális földalatti átjárót teremteni a levitáló autók és eszközök részére. Nem volt kerekük, mivel a meghajtásuk sűrített levegős szivattyúval és mágneses térrel történt. Gyorsabban lehet haladni, mint a hangsebesség, és az legfontosabb közlekedési forma volt a Belső Földi világ összeköttetéseiben. Ezek a földalatti nagy sebességű alagutak az egész Földet behálózták.

A Föld gazdasági rendszerét a cserekereskedelemmel oldották meg. Az összes a létező civilizáció, mind a Föld felszínén és mind az Üreges és a Belső Földben is ezer és ezer éven keresztül ezt a rendszert használták a kereskedésre és a javak cseréjére és működtek a pénz használata nélkül. Nem voltak adók. És az ételt és minden szükséges dolgot mindenki ingyen kapta. És nem voltak HÁBORÚK, sohasem keletkeztek közöttük, mivel figyelembe vették az EGYSÉG alapjait, amit az Első TEREMTŐ és Anya- és Atyaisten (a Tejútrendszer Teremtője) tanított.

A Föld tartós békét és örömöt élvezett. És senki sem volt szegény és beteg közöttük, mert olyan kormány-és társadalmi rendszerük volt, ami az EGYSÉG-en alapult. Ez nem a kommunizmus korrupt változata volt, amit a világsajtó és iskolák magyaráztak be. Az EGYSÉG azt biztosítja, hogy minden egyes élő, legyen az ember, állat, növény stb. a legmagasabb szinten EGYENLŐNEK van nyilvánítva. És így a társadalom úgy működik, mint egy NAGY CSALÁD, aki elfogadja az EGY és CSAK az Anya/Atyaisten, mint minden lénynek a szülője szeretetét. És mivel ez a társadalomnak egy CSALÁD-szempontú rendszere, így a kormányrendszer a szeretetről és az egymásról való gondoskodásról szól.

A kormányzást a társadalom és a helyi közösség minden polgára alternatív módon alakítja és jelöli ki. A kormány úgy működik, mint egy TANÁCS, amelyik úgy látja ezt, hogy EGYÉRTELMŰEN MINDENKI-re kell figyelni, és senki nem marad le, és senkit nem mellőznek. Ezzel a szeretet és egymásra vigyázás rendszerével nem volt szegénység, hajléktalanság vagy betegség közöttük. Mivel a kormánynak (tanács) és mindenkinek a célja az volt, hogy vigyázzanak egymásra.

Ez nagyon különbözik a pénzügyön alapuló rendszertől; ahol a hatalomban levők és így ösztönösen kapzsik, gonoszok és önzők használnak titkos céllal az uralkodásra.
Vége az első résznek.


Fordította. MAnnaNincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése