2013. július 18., csütörtök

Több ezrük le lett tartóztatva - Galaktikus üzenet 07.16.Ebben az új társadalomban mindenki jólétben lesz.....

 A Galaktikus Föderáció és a Spirituális Hierarchia Üzenete /2013. Július 16./
 
Selamat Jarin! Több mondani valóval érkezünk hozzátok! 
Világotok elkezdte az új valóságát megnyilvánítani! Azok akik oly régóta rakják össze az új kormányzás és új pénzügyi rendszer darabkáit, végre megkezdik felfedni kiváló utódjaikat. Ezek az új egyezmények, melyek egy új erkölcsöt tükröznek, ezek fogják elhozni a békét, a jólétet, és véget vetnek annak a globálisan elfogadott filozófiának, ami csak néhány kiválasztott kezébe helyezi a gazdagságot. Ebben az új társadalomban mindenki jólétben lesz, és így a pénzről szóló régi megosztó hitrendszerek félretehetők. A vagyon el fogja veszíteni presztízsét és hatalmát, és visszakerül eredeti felhasználásához, egy eszközként tekintve egy adott cél megvalósítása érdekében. 
Hasonlóképp a hatalom is visszatér eredeti forrásához, a Mennyország által minden egyénre átruházott szuverenitásként. Ezen új alapelvek alatt, az emberiség virágozhat, és kifejezésre juttathatja szent felelősségeit, ahogyan a teljes tudatosság felé utazik. Ezt az ígéretet tették nektek régen ezelőtt a Mennyország által, és teljes szándékunkban áll segíteni mindegyikőtöket abban, hogy elérjétek végzeteteket!
A közelgő változások csupán előfeltételei annak a környezetnek, amit jelenleg épp összerak a Mennyország. Mindegyikőtök azt tapasztalta, hogy beleszóltak mik legyenek álmaitok, és azok jóval kisebbek legyenek annál, amit szeretnétek, és ez mondható el a "Földön való életről" mindenütt. Csak azon kevesek, akik egy speciális Illuminati "család" tagjai, képesek valóra váltani álmaikat, vagy olyan eszközöket és lehetőségeket birtokolni, melyek nagy gazdagságot valósítanak meg számukra. Ezt a mindennel egybefont fennhatósági-csoportot hívják Illuminatinak, melyet igen nehéz eltávolítani. A mi küldetésünk az, hogy segítsünk a Mennyország szervezeteinek legyőzni azokat, akik mostanáig nem ismertek fennhatóságuk ellen forduló kihívásokat. A technológiánk és elkötelezettségünk erényei által, megakadályoztuk, hogy ezen sötétek elindítsanak egy előre eltervezett globális zavarhullámot különféle témákban. Azzal, hogy ezen célokat törmelékekké minimalizáltuk, most mindegyikük felfogja, hogy mi is formálódik körülöttük. Több ezrük le lett tartóztatva; földalatti bázisaik magja működésképtelenné lett téve; ezoterikus technológiáik semlegesítve lettek, és pusztítási fenyegetéseik meg lettek akadályozva, hogy valósággá váljanak. Az idő jött és el is ment számukra, és egy új kor söpör keresztül a bolygón!

Az új kormányzásnak van egy alapja: amit NESARA-nak hívnak. Ez egy ideiglenes irányelv az új társadalmak számára. A II. világháború vége óta, egy dögvész lopakodott a kormányzásba korrupció és mindent elsöprő hatalmaskodási érzet formájában. Ez a járvány nagyban meg lett erősítve a szervezett bűnözés megjelenése és erkölcstelen partnereinek sokasága által. A kormányok, melyek a tisztesség valamely mértékét még birtokolták, elfogultak lettek, és a nekik felajánlott hatalmas pénzösszegek alárendeltjeivé váltak. A szervezett bűnözés nagyvállalatokkal kapcsolta össze magát, egy olyan korrupciós hálózatot képezve, ami kiterjeszkedett minden kisebb közösségre, és ami bebiztosította, hogy a kormányzás különleges érdekeltségek és végtelen tiltott tevékenység kiszolgálójává váljon. Ez a kormányzási paródia az 1950-es években kezdődött, és terjedt szét a világon, és ma nyíltan lenézi a lakosságot, melyet szolgálnia kellene. Bármilyen jóindulatú politikus is gyorsan besodródik ebbe a mindent átható és önérdekű álszent kultúrába, mindössze apró lehetőséget kapva arra, hogy bármilyen jótékony hatással legyen, ami globális szinten eltiporhatja a hatalmat.
A Mennyország tisztán látja, hogy világotok egy globális puccsra lett előkészítve, ami egy világszintű diktatúrát hoz létre, és örökre hatalomba helyezi azokat a bűnözőket és különleges érdekeltségi hálózatokat, melyek az Illuminatit alkotják. 1990 közepén, ez a különféle csoport mind végrehajtotta volna a puccsát, amikor a katasztrófa beüt. Azonban azok a sötét földönkívüli birodalmak, melyek támogatták az Illuminatit, hirtelen egy váratlan hátraarcot tettek, elhagyva a bolygón lévő kegyeltjeiket, és alkut kötöttek a Galaktikus Föderációval. A kegyeltek zűrzavarba kerültek, és összezavarodtak, és a nagy puccsukat elhalasztották legalább egy évtizeddel későbbre. Az elhagyott földi kegyeltek számos csoportot hoztak létre, és harcot folytattak egymással a világfennhatóság privilégiumáért. Ez több jelentős háborút eredményezett, hogy globális vezető szerephez jussanak, és végül egy patthelyzet alakult ki velünk kb. tíz évvel ezelőtt. Ez volt a sötétség álláspontja az utóbbi évtized alatt. Most ez a globális patthelyzet véget ért; szövetségeseink és mi előnyben vagyunk, és ezért a győzelem már a kezünkben van.
Sok Áldás Kedveseink! A Felemelkedett Mestereitek vagyunk! A világotok Fényre vált, és egyértelműen látni, hogy a sötétség valósága mindenütt az összeomlás szélén áll. Ahogy a Fény most egyre erősebben leáramlik a Mennyekből, a sötétség hatalma csökken, és nézzük, ahogyan ez a durva és keserű birodalom eltűnik. Azok, akiket a Fény kijelölt világotok megváltoztatására, szorgosan hozzák létre az új valóságot. Új egyezményeket és megállapodásokat hagynak jóvá, és a bíróságok megkezdik vádeljárásaikat azok ellen, akik tovább folytatják a sötétség szolgálatát. Imádkozunk ezen nőkért és férfiakért. Megbocsátunk nekik kihágásaikért, és kérjük, hogy szent és igazságos ítélet legyen kiróva rájuk. Ahogy ezek a dolgok megnyilvánulnak, legyetek örömben és hálában! Ahogy ezek a sötétek letűnnek, valami új és dicsőséges készül felváltani őket, reményteli várakozást terjesztve az emberiség új hajnalának első jeleivel kapcsolatban.
Az új kemény-valuta pénzügyi rendszert olyan összegek támogatják, amiket a Fény régóta biztonságban őriz. Ez a biztonságba helyezett arany, ezüst, és szent ékszer arra lesz felhasználva, hogy véget nem érő bőséget hozzon mindenkinek bolygótokon. Mindazonáltal a tudatosság elérkezik egy olyan ponthoz, ahol a vagyon nem mérhető aranyban, hanem csak bölcsességben és tudásban, és ezek a dolgok azok, amikről majd beszélni fogunk nektek. Bizonyos időpontoknál a történelmetekben, egyikünk másikunk előlépett, és szent bölcsességeket osztott, amiket aztán a sötétség átírt és kitekert a saját céljai szerint. Közelgő küldetésünk az, hogy újból közzé tegyük ezen isteni igazságokat, és elmagyarázzuk hogyan is hamisította meg azokat a sötétség. Ebben az új Fényben, a Mennyország bölcsessége fog ragyogni ismét, és ezek az életkódok egy vezetőként fognak szolgálni titeket, mely visszahozza a tisztességet és az örömet életetekbe. Ezek a leckék még csak a kezdetei annak, amit együtt fogunk véghez vinni.
A mi világunkon, sokan napi szinten használjuk jó pozícióinkat arra, hogy végre hajtsuk azt a nagy váltást, amiről beszélünk nektek. Ezek a csoportok és szent családok ezt küldetésük részeként teszik, hogy segítsenek nekünk ezt az új korszakot valóra váltani az emberiség számára. Épp most, egy nagy gazdagság mindannyiótok számára való kézbesítésének előkészítő tevékenységi rohama folyik. Ez a gazdagság új és eltitkolt technológiák gyártására lesz felhasználva, ami egy nagy leleplezéshez vezet, mely fel fogja fedni azt az összes csodás fejlesztést, amit az emberiség tett az évek során, de elragadták, vagy eltitkolták azokat. Ezen felfedezések kibocsátása csak egy mellékterméke annak, amit a jólétetek hozni fog: mi, egy népként birtokoljuk azokat a képességeket, amiktől ezen birodalom sötét urai nagyon féltek, és megtettek bármit, hogy elnyomják azokat. Ez az elnyomás most véget fog érni, és az igazság, a nagy tudás, és szabadság, és szuverenitás lesz a jólétetek elsődleges hozama. Mindenek felett, ez ismertté fog tenni minket, és olyan örömet fog hozni, ami korábban ismeretlen volt!
Ma átnéztük mi történik bolygótokon. Ezek az események vezetnek a többihez, melyek végül az első kapcsolatfelvétellel szolgálnak számotokra, és a teljes tudatosságba vezető ösvényetekkel. Soha nem voltatok egyedül! Mindannyian egy családokkal és nagy örömmel teli univerzumban élünk, amit Életnek hívnak, a Teremtés szent ajándékának! Tudjátok Kedveseink a Szívetek Legmélyén, hogy a Mennyország számtalan Készlete, és soha véget nem érő Bősége valóban a Tiétek! Így Legyen! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Szíriusziul Legyetek Egyek! és Legyetek Örömben!)
Sheldan Nidle által
 (a Galaktikus Föderációval való közvetlen összeköttetésen keresztül)
13 Manik, 15 Kumku, 9 Eb
 
 
 
 
 

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése