2016. május 23., hétfő

A Föld a Genezis előtt - 4.rész 2016.05.16.

 
Vannak a portáloknak találkozási pontjai, amelyek szuper-gyorshajtó-utakként működnek, és az univerzum minden fontos területeit összekötik, amelyek az intergalaktikus közlekedést jobbá és gyorsabbá teszik a Fény Galaktikus Föderációja tagjai részére.

Az előző részek itt találhatóak: 

A Föld a Genezis előtt- Negyedik rész

2016, május 16.Vannak földalatti alagutak, amelyeket az atlantiak építettek, és amelyek É-Amerikát összekötik D-Amerikával és mindent Közép-Kelettel.
Miután elindították és felrobbantották a termonukleáris fegyverek egy szériáját; ez figyelmeztette a Fény Galaktikus Föderációját, hogy tegyenek valamit ezzel kapcsolatban; hogy távolítsák el és tiltsák le az atlantiaknak azon fegyvereit. És egy napon a fegyverek raktárkészletei és a technológiák, amik a hódítók raktárában voltak, egyik percről a másikra eltűntek. A Galaktikus Föderáció elindult és elment Atlantiszba és a szövetségeseikhez. Bár az atlantiaknak nagyon fejlett technológiájuk volt, de a Fény Galaktikus Föderációjának ennél is sokkal fejlettebb. Ők titokban mentek, és nem voltak detektálhatók semmilyen módon sem ahogyan láthatatlanná váltak és teleportálták a hódítók fegyvereit és technológiáit. Minden technológiájukat, ami veszélyesnek tűnt és túl fejlett volt a világ emberei számára, elvittek és máshova, lehetőleg a világon kívül helyeztek el a Galaktikusok, hogy megelőzzék azoknak a további háborús és erőszakos célra való használatát a hódítók részéről.

Az egyik a tulajdonukból eltávolított fő technológia a nagy teleportációs készülék volt, ami Közép-Keleten helyezkedett el. Ezt ők fegyverek, közművek, kellékek és mindenféle tárgy áthelyezésére használták, még a saját népüknek a Földről egy másik bolygóra való átszállítására is vagy fordítva, anélkül hogy az űrben kellett volna közlekedni. Ez sokkal gyorsabbá teszi a közlekedést és a szállítást, mint a szokásos módszer, az űrhajók alkalmazása.

Egyébként vannak olyan űrportálok is, mint a féregjáratok, amelyet a nagy űrhajók, anyahajók használnak az univerzumban való gyorsabb közlekedésre. A különbség a méretekben van. Az űrportáloknak a nagy űrhajókhoz és anyahajókhoz kell igazodniuk, amíg a földi portálok néhány szempontból korlátozottak.

De mivel a hódítók megbízhatatlan lények, így az űrportálokhoz való hozzáférésüket a Fény Galaktikus Föderációja elutasította. A Föderáció kénytelen korlátozni a lehetőségét a hódítók e szélhámos csoportjának, hogy csökkentse a működésüket, különben szétterjesztenék a gonosz működésüket bárhol az univerzumban. Vannak a portáloknak találkozási pontjai, amelyek szuper-gyorshajtó-utakként működnek, és az univerzum minden fontos területeit összekötik, amelyek az intergalaktikus közlekedést jobbá és gyorsabbá teszik a Fény Galaktikus Föderációja tagjai részére.Példa erre az US Légierők  Montauk Project-je – ahol végül kitalálták, hogyan működik egy teleportációs kapu, amely tárgyakat, fegyvereket, űrhajókat stb. transzportál egy pillanat alatt. Ezeket a portálokat a földből kell felállítani és az aktiválás után valamilyen fajta féregjárat képződik. Volt néhány lény vagy ismeretlen állat, amelyek előkerültek, amikor ezek a teremtmények bementek a portálokba és kijöttek annak a másik végén, és ez a másik vég a Föld portálja volt. Ezeket a teremtményeket vagy a légierő ölte meg, amikor előjöttek egy másik világból vagy másik bolygóról, vagy maguktól pusztultak el ismeretlen okból.

Sok félrevezetés volt a  Montauk Project-tel kapcsolatban.De a Homorú Föld lakói igazolták, hogy a Montauk Project igaz, és tényleg voltak olyan lények, amelyek más világokból kerültek elő.
_______________

Az atlantiak egyik földalatti alagútja egyenesen D-Amerika felé tart, Brazília, Ecuador és Bolívia felé. Más alagutak Afrika kontinense és Közép-Keletre tartanak. De azokat a portálokat, amelyeket a megszállók használtak, a Fény Galaktikus Föderációja lefoglalta. A Homorú Földről Zorrával az élen ezeket a portálokat áthelyezték az Antarktiszra. Mélyen a jégréteg alá helyezték az Antarktiszon.

A Baalbekben, Libanonban talált megalitikus kövek a hódítok erőfeszítései lehettek, hogy felállítsanak egy másik erős portált a nagy eszközök, mindenféle rakomány teleportálására az otthoni világukból a Föld bolygóra; miután az ő portáljukat elvették tőlük. De sok problémával kellett találkozniuk eközben. Ha nincsenek megfelelő méréseik (pontos arányok) és néhány technológiai eszközük, amelyek a portál kialakításához kellenek, akkor az erőfeszítéseiket a Galaktikusok hátráltatják és biztosan eltávolítják azokat a technológiákat/eszközöket az ő tulajdonukból. Ez lehet a fő oka, hogy miért maradtak elhagyva a nagy sziklakövek Közép-Keleten, és miért fulladt kudarcba a portálépítő terv. Ezeknek a köveknek a mérete arra utal, hogy ők nagyon nagy tárgyakat, eszközöket terveztek szállítani, és feltehetőleg több űrhajót az otthoni világukból a Földre.

Atlantis túlélői az alagutakat a Brazíliába történő utazásra használták. Ők előnyben részesítették D-Amerikának ezt a területét a magas hegységek miatt. És így a jó atlantiak Atlantison kívül tették jobbá a helyzetet a kontinens süllyedése előtt. Brazília nagy hegyei alatt volt a menedékhelyük.

Kezdetben próbának tették ki őket az agarthaiak, az áriák mind a belső Földről, mind a Homorú Földről. Ezeknek az atlantiaknak először bizonyítaniuk kellett, hogy nem olyanok, mint az erőszakos atlanti társaik, akik lerombolták a világot. De idővel sikerült bizonyítaniuk, hogy ők valóban jó emberek, nem olyanok, mint az elnyomók, és méltóak arra, hogy megbízzanak bennük.

A fenti kép a földalatti alagutakat mutatja, amik összekötötték Atlantist a világ többi részével.


Néhány példa Atlantis fejlett technológiáira:


1.) A bot vagy pálca, amit Mózes használt a Vörös-tenger szétválasztására az atlantiak eszközeinek és technológiáinak hagyatéka volt, amit ők hoztak É-Afrikába, Egyiptom gizai területére. Az egyiptomi fáraók örököltek néhány technológiát az atlantiaktól és szerencsére a legtöbbjük nem tudja, hogyan kell használni néhány dolgot és azok olyanná válnak, mint az antik műalkotások.

Ez a pálca a nap Fényének sokszorozója volt és ez rendelkezett egy erőtér- formával, amely a pálca mutatása irányában jött létre és nyomást gyakorolt, valamint felemelte a Vörös-tenger vizét, amely egy vízfalat hozott létre, mint egy nagy függőleges görbületet, amelyet az erőtér tartott magasban. Ez a folyamat egy olyan hőjelenséget hoz létre az erő alatt, hogy a talaj alul gyorsan kiszárad, és ezért voltak képesek az izraeliek átkelni a Vörös-tengeren száraz lábbal.

2.) Az atlantiak néhány készülékét/technológiáját megtalálták a reptiliánok és annunakiak együttesen. Tudták, hol volt az Atlantis területe a kontinense előtt. Az Egyesült Államok keleti partján, éppen Virginia államtól néhány kilométerrel keletre, az Atlanti-óceán irányában (a víz alatt) attól a helytől, ahol Atlantis volt, megtaláltak néhány készüléket/technológiát, ami az atlantiaké volt.

Folytatás következik.....
A Föld a Genezis előtt - 3.rész 2016.05.12.

A napot nem lehetett látni majdnem egy évig az örvénylő, sűrű vihar miatt, amit a porrészecskéknek a robbanás ereje miatti áramlása és a szél általi sodrása okozott,....


Az előző részek itt találhatóak: 


A Föld a Genezis előtt – Harmadik rész


  2016.05.12.Piros szín: az a terület, ami Atlantis néven vált ismertté. Itt kezdődött a kampájn a pleaidian nép civilizációjának a lerombolására.

 Az Atlantis népe képes volt legyőzni a pleiadiakat, az arkturiakat, az andromédiakat és minden más népet, akik Európába vándoroltak, hogy elindítsák a saját civilizációjukat. Ők nem voltak teljesen felkészülve a harcra a hódítók ellen, mert ők nem voltak erőszakos típusúak, ők békeszeretők voltak.

Ezután a hódítók Lemúria óriási területei felé fordították a figyelmüket. Megfigyelték, hogy a lemúriak is kapcsolatban vannak a Belső Föld embereivel, különösen az árjákkal és az agartaiakkal.  És így kidolgoztak egy tervet, hogy tönkretegyék a jégköpenyt, amely beborította az egész Földet. Ők fejlett lézertechnológiát használtak a Föld jégburkolata megsemmisítésére és felolvasztására. És ez a terv, ami sikerült, egy szörnyű katasztrófát eredményezett, ami elárasztotta az egész világot.

Mindez váratlan volt, Lemúria sok területének víz alá való merülését hozta létre. És a globális özönvíz miatt létrejött az, ami állandó víztömegnek tűnik, amit ma óceánnak hívunk. Azok a földek és kontinensek, amik a mai geográfia részét képezik, azok a földtömegek magasabb kiemelkedéseinek az eredményei. Azok a földek és területek, amelyek kevesebbet emelkedtek, azok a globális vízözön által víz alá került területek, amelyek a világ óceánjaivá váltak. Ez az oka, hogy a világ óceánjainak néhány vízalatti része – amit mi a  civilizációk bizonyítékaiként látunk, kb. 9 -14 ezer évvel korábban léteztek a bibliai kor előtt.
 
A lemúriai civilizáció bombázása után a Földet mindenféle kavargó Sivatagi Homok fedte be – amit a szél az egész bolygón szétfújt. A Föld atmoszférája olyan nagyon sötétté vált, hogy a túlélők alig láthattak bármit is az égen és valamit maguk körül.
A Belső Föld lakosai szerint az egész világ égboltja olyan sötétté változott, hogy a Giza platóján elhelyezett gépek nem tudtak működni, mivel a mechanizmusuk működéséhez a nap fényére volt szükség.

El tudjátok képzelni a világ összes sivatagának az elmozdulását, és örvényleni és forogni a levegőben, mint egy globális homokvihart? Ez az, ami történt a termonukleáris háború után. A napot nem lehetett látni majdnem egy évig az örvénylő, sűrű vihar miatt, amit a porrészecskéknek a robbanás ereje miatti áramlása és a szél általi sodrása okozott, és azok a civilizációk, amelyek a sziklás hegyekbe költöztek, porszerű sivatagi homokká váltak.Ezután a hódítók elkezdtek kampányolni, hogy semmisítsenek meg minden jégréteget, ami az egész világ körül van. A lemúriakat nem tudták a hódítók könnyen elpusztítani, mert kapcsolatuk volt a Belső Föld népeivel. A lemúriaknak különböző lejárataik voltak a Belső Föld földalatti világába. És ez menedékké vált számukra. És így, a hódítók továbbvitték a tervüket a lemúriak világának elárasztására a jégköpeny használatával, ami körülvette a Földet.

Bár a jégköpenyt úgy építették, hogy ellenálljon egy kicsi vagy közepes méretű meteornak; az végül beszakadt azokba az üregekbe, ami a atlantiak használtak. A jégköpeny elkezdett repedezni és azután a Földre hullott darabonként. A jég megolvadt és folyékonnyá vált, egy víztömeggé, amit a világ óceánjainak nevezünk.

Sok ember és élőlény, amely a Föld alacsonyabb területein élt (alacsonyabb emelkedés), meghalt a nagy áradás következtében, amely elöntötte az egész világot. Ez egy olyan nagy méretű volt, hogy meglepte azokat, akik nem készültek fel. De a Spirituális Hierarchia figyelmeztette a legtöbbjüket a hódítók tervéről. Néhányan elmenekültek és néhányukat biztonságos helyre vittek, a Belső Földbe is, az alagutakon keresztül vagy elvitték a léghajókkal, a Galaktikus Föderáció fényhajóival.


A Föld megnyílt, amint látszik a repedésből és azután elsüllyedt Atlantis. Atlantis elsüllyedése legalább két évvel a nagy özönvíz után történt.
Most a Genezis könyvéhez megyünk. A robbanások és a világ vízzel való eláradása után, amiből az óceánok lettek, azt olvassuk a Genezisben, hogy a Föld "Tohu és Bohu" volt, ezek a héber szavak arra, hogy a Földet üresség, alaktalanság, műveletlenség és sötétség hatja át. Özönvíz volt a Föld felett. A valaha létezett Jégköpeny, amely a világ védelmi pajzsaként szolgált, óceánokká alakult folyamatosan elöntötte a Földet.

A hódítók tudják, hogy a lemúriak még élnek. És hogy ők elrejtőztek a Belső Föld területein. És így az atlantiak megteremtették a saját földalatti alagútjaikat, hogy a kiterjedt alagútjaik megfeleljenek a Belső Föld népeinek. De az özönvíz utáni második évben az Atlantis kontinense alatti terület elkezdett repedezni és közepes erősségű földrengéseket lehetett érezni.

Következésképpen a föld megnyílt és Atlantis valaha létező területét elnyelte a Föld. Atlantis kontinense eltűnt a Földről. Azóta azt a Földköpeny vagy héj  összenyomta, és azóta nem látható.


Nem minden atlanti rossz ember, néhányan közülük jó emberek. Ezek a jó emberek tudták, hogy a kontinensük elkezdett süllyedni. És felkészültek arra, hogy néhány emberüket és a saját eszközeiket, művészetüket, kultúrájukat, technológiájukat stb. megmentsék. Több fő alagútjukat használták, amit azért építettek, hogy elmeneküljenek a süllyedő kontinensükről. Elmentek bárhova, ahova tudtak és átköltöztek a déli féltekére.

És így néhány atlanti nem csak az özönvizet, de a kontinensük azt követő elsüllyedését is túlélte. Ezek a túlélők, akik hallották a Spirituális Hierarchia figyelmeztetését még a mai napokban is élnek, mivel őket átvitték...

Folytatás következik .......

A Föld a Genezis előtt -2.rész 2016.05.11.
És azután a népek az Atlantia csillagról megérkeztek a Földre. Ők arra a területre jöttek, amit ma Atlanti-óceánnak neveznek,.....

Első rész itt: http://sirius-plejad.blogspot.hu/2016/05/a-fold-genezis-elott-1resz-2016-majus-11.html


A Föld a Genezis előtt – Második rész


2016, május 11.És azután a népek az Atlantia csillagról megérkeztek a Földre. Ők arra a területre jöttek, amit ma Atlanti-óceánnak neveznek, ami persze nem volt óceán, de sokkal inkább hatalmas buja termékeny kert, amelyet az univerzum különböző civilizációi népesítettek be. Ők atlantiaknak nevezték magukat. Atlantis népe először barátságos volt, de elég hamarosan a valódi szándékuk az lett, hogy meghódítsák az egész Földet és azt magukénak akarták. Azután meghívtak más hírhedt lényeket az Orionról, hogy csatlakozzanak hozzájuk a Föld meghódítása szervezésében. Az atlantiak technikailag nagyon fejlettek. Képesek voltak hatalmas teleportációs műveleteket alkalmazni, gyorsan el tudtak mozdítani egy népet vagy nagy eszközöket minden nehézség nélkül vagy a galaxisban való szállítás nélkül. Az egyik ilyen portál Közép-Keleten volt és ezért volt az annunakiak és a reptiliánok érkezése viszonylag közel a portálokhoz. Az atlantiak meg is hívták a hírhedt gonosz csoportot, akiket annunakinak hívtak. Az ő fajuk kombinálódott az humanoidokkal és részben olyan madarakkal, akiknek szárnyuk/tolluk van. Ők az ősi sumér területre, Irak déli részére települtek.

Európa (mind a keleti és nyugati rész), nyugat Oroszország, Afrika kontinense és az arab félsziget és a körülötte fekvő régió a pleiadi, arkturusi stb. népek lakhelyévé vált. De amikor az atlantiak valamint az annunakiak és reptiliánok megérkeztek, akkor háborút indítottak, hogy leigázzák a Földet. Ők olyan fegyvereket szabadítottak el, amelyek kiirtották a Föld felszínén már jelenlevő civilizációkat.

(a kép aláírása: a színezett területeken szabadították el a termo-nukleáris fegyvereket a globális árvíz előtti ősi időkben, amely tönkretette a meglevő civilizációkat és sivatagokat hozott létre)A világ minden sivataga, akár kicsi, akár nagy, a termonukleáris háború közvetlen hatásaként alakult ki. A lemuriaiak csak önvédelemből támadtak, hogy megelőzzék a további pusztítást és tönkremenetelt az atlantiak és a szövetségeseik (annunaki és reptilian) kombinált erőinek támadásával szemben. Ezek a hódítók kiirtották azokat a civilizációkat, amelyek már virágzóan fejlődtek a Föld felszínén. A lemuriak légi küzdelembe léptek, amelyről a hinduk írtak a szanszkrit történelmi eposzokban. A hódítók termonukleáris fegyverei sokkal hatékonyabbak voltak, mint a jelenlegi hidrogénbomba. Az különböző technikákon alapult, amely egybefoglalta a nap fényét és hőjét és felerősítette azt több milliószorosra, ezzel létrehozva még egy ennél is sokkal nagyobb régió robbanásának a skáláját, ami szó szerint eltöröl mindent. A fegyvereik egy bomba és egy széles területű diffúzió (keveredés, szétoszlás) keverékei, amikben ők beállítják az eszközeiket egy bizonyos területre és egyidejűleg együtt hoznak létre egy olyan hatást, hogy minden részecske és atom a meghatározott érintett területen belül szét fog oszlani (a felhasadt atomok és a hidrogén), ez létrehoz egy hatást, ami a hegyeket porszerű anyaggá szórja szét, olyan finom részecskékké, amit ma „SIVATAGI HOMOK”-nak nevezünk. A világon minden sivatag ezek a fegyverek katasztrófikus bevetésének a közvetlen következménye, amelyeket a Földön már létező civilizációk és társadalmak kiirtásáért tettek.


És ez hozza el hozzánk a hódítóknak az erőszakos és gonosz „filozófiáját”. A hódítók nyilvánvalóan nem a nagy Teremtő Isten és Anya- és Atyaisten elvei szerint élnek. Nem szeretik a szeretet és az egység gondolatát, aminek a népek élete kormányzásának a vezető elvének kellene lennie. Ők azt szeretnék, ha a szeretettel ellentétes életet élnének az emberek, ami  önimádat, kapzsiság és minden fajta gonosz dolog, ami pontosan szemben áll a szeretettel.

A termonukleáris háború egyértelműen bemutatja, hogy a hódítók nem vigyáznak senkire, csak magukra. Ők ölni és rombolni akarnak a saját elképzelésük vagy ideológiájuk elérése érdekében.
A fenti képek szomorú emlékeztetői a termonukleáris támadás szörnyűségének. Az indiai hinduk szerint; volt egy déli királyságuk, egy föld, ami India DNY-i részén van, egy olyan területen, amit most az Indiai óceánnak hívunk. Ezt a királyságot megtámadták a hódítók és az elsüllyedt vagy a hódítók fegyverei következtében került a víz alá. Indiának ez a déli része rendelkezett azzal, amit ma űrhajónak vagy UFO-nak neveznek. A robbanásnak az epicentruma feltehetően a déli királyság vagy India DNy-i része lehetett és az részlegesen érintette a Mohenjo Daro régiót is, amint a sugárzás szó szerint csak elérte ezt a területet. Ahol mind a mai napig lehet érzékelni a sugárzást egy megfelelő készülékkel.

A sivatagi homok a támadók termonukleáris fegyvereinek direkt következménye. A sivatagi homok NEM természetes eróziós üledék, mivel ez a robbanás nem ér messzebb Mohenjo Daro egyes részeinél, és mert már tudjuk, hogy a homokot egy fejlett technológiával lehet előállítani, ami sajnos nem ipari művelet és nem jó célra alkalmazott, annál inkább fegyverként, hogy letarolja a lemúriaikat és a Fény Galaktikus Föderációja tagjait a Föld felszínén.

A piramisok kb. 100 000 éve épültek. Azért lettek beállítva, hogy energiával vagy elektromossággal lássak el a Föld felszínén levő civilizációkat. A piramisokból eredő elektromosságot dinamikusan, vezetékek nélkül osztották szét a Föld minden társadalmának. A piramisok egy elektromágneses teret hoznak létre. De az elnyomók ebben az időben tönkretették ezeket az energiaforrásokat.

Jelenleg a Galaktikus Föderáció eltávolította a piramisok tartalmát, hogy megelőzze ezeknek a technológiáknak az elnyomók általi felhasználását.
A világ felszínen virágzó civilizációkat és városokat egy sivatagi kopár földdé tették.

Folytatás következik...

Forrás:  http://newdimension2012.blogspot.hu/2016/05/the-earth-before-genesis-part-two.html


Fordította: MAnna


2016. május 22., vasárnap

A Föld a Genezis előtt 1.rész 2016, május 11.Körülbelül 12-15 ezer éve a Föld nem volt óceánnal befedve. Bár voltak nagy folyók és tavak, hasonlóak az Amazonászhoz. Még nem volt a kék márvány-bolygó.

(Genezis: a Biblia, a keresztény Ószövetség, valamint a Tóra első könyve.)

A Föld a Genezis előtt- Első rész


2016, május 11.

Manny R. Pineda közreműködésével  

Körülbelül 12-15 ezer éve a Föld nem volt óceánnal befedve. Bár voltak nagy folyók és tavak, hasonlóak az Amazonászhoz. Még nem volt a kék márvány-bolygó. Azonban be volt fedve speciális Jégkupolával, amit a galaktikus föderáció készített el, hogy a Földet körülvéve egy különös atmoszférát hozzon létre. Egy területet, ahol hűteni tudnak és megfagyasztani a vizet azon az atmoszférán, ami létrehozza a jégpajzsot. A jégpalást befedi az egész Földet, kivéve a sarki területeket – az Északi és a Déli sarkot, hogy bejöhessenek az űrhajók máshonnan, és landoljanak a Földön.

Kívülről az űrből a Föld egy türkizkék csillogó márványnak látszik. A türkiz részben kékes, részben zöldes összefüggő vegetációt jelent, ami befedi a felületet, ami az űrből látszik. A Föld akkor vált teljesen kékké, amikor azt elöntötte az óceánok vize. A jégkupolát azért építették, hogy megvédjék a felszínt attól a szeméttől, ami a Mars bolygó felületén történt robbanásból került az űrbe. Ez a szemét az elsődleges forrása az esetenkénti meteor esőnek, amit a Földön tapasztalunk időről időre.

A Mars bolygó volt az első helyszíne annak a galaktikus kísérletnek, hogy lássák és kipróbálják, lehetséges-e az élet (élő dolgokkal), hogy éljenek és viruljanak a bolygó felszínén. Ez olyan dolog, ami sohasem volt korábban, semmilyen részén sem a Tejútrendszernek, sem az egész univerzumnak. Mivel a széles univerzum minden bolygóján minden civilizáció és lakó belül, a bolygója belsejében van; és nem kívül, a felszínen. Mivel minden bolygó (kivétel nélkül) teljesen „ÜREGES” belül, azt jelenti, olyan, mint egy labda, amelynek van egy külső burkolata és üreges/üres tér a belsejében.

És így egy tervet találtak ki, hogy végezzenek egy kísérletet, megengedni, hogy bizonyos lények, növények, az élőlények minden fajtája, beleértve az embereket is, a bolygó felszínén éljenek. És a Mars felszíne volt a kiválasztott helyszín a kísérlet végrehajtásához.

A hosszú történetet röviden összefoglalva hamarosan azt találták, hogy a Mars egy nagyon szerencsétlen helyszín volt a kísérletre, mivel azt erős aszteroid-csapás érte, olyan méretű, ami a Mars felszínén kihalási szintű eseményt eredményezett. Az ütközés közvetlen becsapódása pontosan a Mars felszíne közepén volt, ami megváltoztatta a terv használhatóságát, mivel szószerint elpusztított mindent. A robbanás a Mars felszínén egy nagy repedést eredményezett, amit most is látunk a Mars felszínén. Az ütközés hatására képződött kráter egy hatalmas kanyont létesített, ami 10-20-szor nagyobb és mélyebb, mint a Grand Canyon É-Amerikában.

Szó szerint minden civilizáció és élőlény eltűnt a Mars felszínéről. Ez lehet az oka, hogy mindenféle szemét van elszóródva a Mars felszínén ma is.

És így, a kísérletet áthelyezték a Földre. Ebben az időben több különös és az univerzum legtöbb civilizációja elkezdte küldeni a saját képviseletükben a saját élőlényeit a Föld felszínére. A növényektől, fáktól, madaraktól, halaktól kezdve még a saját népüket is elküldték ide, a Föld felszínére, hogy még egyszer megpróbáljanak megszervezni a galaktikus kísérlet egy formáját. 


Lemuria 

A lemuriai emberek az első úttörők voltak a Földre települők között. De még a lemúriaiaknak a Föld belsejébe való migrációja előtt az „árja” néven nevezett emberek faja már betelepült. Ők leginkább a „Belső Földben” éltek, ami a Föld belső héját jelenti, és néhányan közülük a Föld belső üregében éltek. Oldaljegyzetként: Emlékeztek a Genezis könyvére, ahol Káin feleségének az eredete volt a kérdés? Hol találta meg Káin a feleségét, amikor kitiltották a saját törzséből és elüldözték a földjéről? Káin feltehetően az árjáktól szerezte a feleségét, akik a Belső Földben éltek.

Egyébként, tegyünk csak meg bizonyos megkülönböztetéseket. A Belső Föld és az Üreges Föld technikailag nem ugyanaz. Azonban mindkettő a Föld belsejében van. Technikailag, a belső Földköpeny egységesen csak 800 mérföld vastagságú. Ez egy csomó helyet ad, ami nagyon stabil hely az ottlakóknak, mert olyan technológiájuk van, amivel a legszilárdabb kőzetet, nagy precizitással ki tudják vájni a Földön. A 800 mérföld vastagság közepén találjuk azoknak a láva/magma képződéseknek a raktárait, amit mi úgy látunk, mint a kitörő vulkánokat. Ezek a forró anyagok a Belső Föld közepén képződnek a Föld külső és a belső mágneses mezeje mágneses termikus súrlódása következtében. Amint a Föld elfordul a pályájáról. És ez része volt a Teremtő tervezésének, hogy létrehozzon egységes  „GRAVITÁCIÓT” (tömegvonzást), ami odanyomja a tárgyakat mind a Föld  felszínéhez, ugyanakkor mind a belső Üreges Föld felszínéhez. A Belső Föld így a 800 mérföldön belül létezik, és onnantól az üreges belső rész neve az Üreges Föld ( Hollow Earth).

És így, jegyezzétek ezt meg: az Üreges Föld és a Belső Föld két különböző tartomány. De mindkét területet különböző 6. dimenziós lények lakják: ők az agartaniaiak, lemúriaiak és az árják. Az árják voltak az első és az eredeti betelepülői a Földnek.

A lemúriaiak sokkal korábban megérkeztek a Föld felszínére, mielőtt a bibliai Ótestamentum speciális eseményeiről az említés szól. Amikor ők megérkeztek a Föld felszínére, az ÜRES volt. Ebben az időben a Föld felszínét még nem fedte be a hatalmas óceán; ehelyett azt a különböző élőlények nagy változatossága népesítette be, állatok, rákok és növények/fák, amelyeket az egész univerzumból különböző civilizációk telepítettek oda. A lemúriaiak a Földfelszínnek egy nagyon nagy területét foglalták el. A területük É-Amerika felétől egészen a Keleti Szigetekig és az Új Zéland Szigetek alá nyúlik és eltart a Hindusztáni régióig (Pakisztán, India) és Ukrajna jelenlegi határaiig. A  lemúriaiak a Nibiruról valók, amit X Bolygónak is neveznek, amelynek egy elliptikus pályája van, és néhány ponton az időben keresztezi és eléri a mi naprendszerünket. A  lemúriaiak a Lemurról és a Sziriuszról is jöttek.


Ha visszaemlékeztek, volt a bennszülött amerikai indiánoknak egy próféciája az érkező „Kék és Vörös Kachina”-ról? Ezt a kozmikus égitestet ők úgy említik, ami már megérkezett és már ott parkol a mi naprendszerünk mellett, szemben a Nappal. Időről időre megmozdul és változtatja a helyét, ez az, amiért mi KÉT NAPOT látunk az égen, mert ez a másik vöröses bolygó, amiről megjósolták az indiánok és a mayák, hogy meg fog érkezni a mi világunkba.

2012 előtt egy amatőr orosz asztronómus vette észre az Elenin-t. Amikor először látta, azt hitte, hogy csak egy üstökös, de miután tanulmányozta a mozgását és a pályáját, rájött, hogy nem csak intelligens vezérlésű, de ennek az objektumnak a mérete nagyobb, mint a Földdé. Ez akadályt jelentett a világvége mondók számára néhány évvel ezelőtt 2012 előtt és után. Ezt a nagy objektumot kétszer nagyobbnak találták és igazolták vissza, mint a Föld, és ez egy mozgó/mobil anyahajó. Amikor az belépett a naprendszerbe, kapcsolatba lépett a NASA-val, de a NASA, mint általában, nem válaszolt. Még a Jupiter mellett is megállt 24 órára, és még egyszer hívást intézett, de a NASA nem válaszolt.


A NASA igazgatója ekkor figyelmeztetést küldött az alkalmazottainak, hogy maradjanak a területükön belül, de természetesen az US Vállalati kormány nem akarja, hogy a világ embereit értesítsék, mi az, amivel kapcsolatuk volt, és a műszereik egy nagyon nagy objektumot észlelnek, ami valóban belépett a naprendszerbe, és ez nem egy üstökös vagy aszteroida. Ez Kachina, ahogy a bennszülött amerikaiak hívják ezt és megegyezik az Elenin-nel, amit az orosz felfedezője nevezett el így. A tömegmédia őrültséget mondott, hogy ez csak egy szokásos üstökös, ami áthalad és el fogja hagyni a naprendszert. De az az igazság: ez az anyahajó a „Szíriuszról” jött, és amikor a Nap közelébe került, akkor leparkolt a Nap előtt és azóta SOHASEM hagyta el a helyét.


Tehát, miért vannak a Szíriusziak  itt? Azért vannak itt, mert nem csak történelmileg kapcsolódnak a múlthoz, de meg akarnak bizonyosodni arról, hogy a Föld átmenete rendben és békésen folyik. A lemúriaiak is a Szíriuszról származnak eredetileg. És ezért küldik a legnagyobb anyahajót a Földre, mivel ők azok, akik a legnagyobb számú delegátust vagy képviselőt küldik a Földre régóta. Az ő népük (lakosaik) emberként inkarnálódtak a Földön.

A maradék területet, ami nem Lemúria része, a Pleaides-ről, az Arkturus-ról, az Andromédákról stb. érkező népek telepítették be. A Föld belsejében azonban az árják voltak képesek elkezdeni a belső járatok és alagutak megszervezését, egy speciális földalatti átjárót teremteni a levitáló autók és eszközök részére. Nem volt kerekük, mivel a meghajtásuk sűrített levegős szivattyúval és mágneses térrel történt. Gyorsabban lehet haladni, mint a hangsebesség, és az legfontosabb közlekedési forma volt a Belső Földi világ összeköttetéseiben. Ezek a földalatti nagy sebességű alagutak az egész Földet behálózták.

A Föld gazdasági rendszerét a cserekereskedelemmel oldották meg. Az összes a létező civilizáció, mind a Föld felszínén és mind az Üreges és a Belső Földben is ezer és ezer éven keresztül ezt a rendszert használták a kereskedésre és a javak cseréjére és működtek a pénz használata nélkül. Nem voltak adók. És az ételt és minden szükséges dolgot mindenki ingyen kapta. És nem voltak HÁBORÚK, sohasem keletkeztek közöttük, mivel figyelembe vették az EGYSÉG alapjait, amit az Első TEREMTŐ és Anya- és Atyaisten (a Tejútrendszer Teremtője) tanított.

A Föld tartós békét és örömöt élvezett. És senki sem volt szegény és beteg közöttük, mert olyan kormány-és társadalmi rendszerük volt, ami az EGYSÉG-en alapult. Ez nem a kommunizmus korrupt változata volt, amit a világsajtó és iskolák magyaráztak be. Az EGYSÉG azt biztosítja, hogy minden egyes élő, legyen az ember, állat, növény stb. a legmagasabb szinten EGYENLŐNEK van nyilvánítva. És így a társadalom úgy működik, mint egy NAGY CSALÁD, aki elfogadja az EGY és CSAK az Anya/Atyaisten, mint minden lénynek a szülője szeretetét. És mivel ez a társadalomnak egy CSALÁD-szempontú rendszere, így a kormányrendszer a szeretetről és az egymásról való gondoskodásról szól.

A kormányzást a társadalom és a helyi közösség minden polgára alternatív módon alakítja és jelöli ki. A kormány úgy működik, mint egy TANÁCS, amelyik úgy látja ezt, hogy EGYÉRTELMŰEN MINDENKI-re kell figyelni, és senki nem marad le, és senkit nem mellőznek. Ezzel a szeretet és egymásra vigyázás rendszerével nem volt szegénység, hajléktalanság vagy betegség közöttük. Mivel a kormánynak (tanács) és mindenkinek a célja az volt, hogy vigyázzanak egymásra.

Ez nagyon különbözik a pénzügyön alapuló rendszertől; ahol a hatalomban levők és így ösztönösen kapzsik, gonoszok és önzők használnak titkos céllal az uralkodásra.
Vége az első résznek.


Fordította. MAnna2016. május 6., péntek

Helyzetjelentés és hírek - Cobra 2016.05.01. (Frissítve)

Fontos változásokban vagyunk. Személy szerint és világszinten egyaránt.
Milly
2016. MÁJUS 1.


Helyzetjelentés és hírek
Cobra bejegyzése előtt pár új április végi információ-részlet Ibrahim Hassantól. Esetleges fordítási hibák, pontatlanságok  előfordulhatnak.- A harmadik rész egyben az utolsó része is az elsődleges anomália gyógyításának, mely befejeződött.
- A gyógyulás folyamata és a sötét erők ébredése a csúcsponton van.
- Az utolsó akadály a kék impulzus elindítása előtt az ismeretlen extra sötét anyag, mely eltávolítva.
- A kék impulzus készen áll arra, hogy befolyásolja a kollektív tudatot.
- Minden ember a Földön a manifesztáció törvényének folyamatában van éppen, hogy a végső rendeltetési helyükre kerüljenek. Illetve a tudatiszintjeiktől függően néhány csoport a al-idővonal(ak)ba megy át.
-  Az éteri szinten a háborúnak hamarosan vége. És ennek a végét az jelzi, majd, hogy a mi egünkön hamarosan megjelenik egy "jel".


......................

A Chimera csoport eltávolítása folytatódik. Mostanáig a Chimera csoport felügyelt minden a Naprendszerünkön belül történő kommunikációt, információ mozgást, különböző frakciók között, fenyegetve a strangelet és toplet bombák élesítésével amennyiben a hírfelügyeletet valamelyik frakció (vagy csoport) akadályozná.

Az információ blokád lassan feloldódik, és a különböző csoportok elkezdtek már kommunikálni egymással. A Plejádiak és más a Galaktikus konföderációhoz tartozó fajok megkezdték felkeresni azokat a személyeket, akik a Chimera által felügyelt Titkos Űrprogramban (Secret Space Program) dolgoznak. A Galaktikus Kódex nemrégiben lett bemutatva a Titkos Űrprogram frakciójának a Naprendszerünkön belül és más földalatti csoportoknak is. A Galaktikus Kódex igen közismert és elfogadott valamennyi pozitív fajok körében szerte a Galaxisunkban. A Titkos Űrprogram frakciók mostanáig megkapták a kellő oktatást, de még mindig sok az ellenállás.

(A Galaktikus Kódex megtekinthető videón különböző nyelvekre fordítva:)
A lentiekben olvashatunk arról, miért is lett indítványozva a Galaktikus Kódex aláírási petíció. A felszínen élő emberek aláírását várjuk szeretettel a fent említett linken, és mindenki hirdesse, népszerűsítse a saját hálózatán és ismeretségén keresztül. A Titkos Űrprogram és a föld alatt élő emberek aláírhatják a petíciót a saját hálózataikon belül ,amennyiben úgy ítélik, hogy az biztonságos. Ha úgy látják, hogy nem biztonságos, telepatikus üzenetet küldhetnek a Plejádiaknak a petíció aláírásához. Amennyiben olyan helyzetben vannak, hogy mégis át tudják törni a kommunikációs fátyolt, és hozzá tudnak férni a felszíni internethez, a fent említett linken alá tudják írni a petíciót.

Ahogy a Galaktikus Konföderáción belüli lények spirituálisan beavatottak és megalkották az összehangolást a Felemelkedett Mesterekkel, felfedeztek egy belső kódexet, amely szabályoz mindennemű kapcsolatot a Fény lények és sötét erők és megszállott bolygók között. A neve „Galaktikus Kódex”, amely a mi és galaxisokon belüli szabályokat képviseli. Ez nem egy „kőbevésett” merev törtvény, hanem egy alaposan kidolgozott belső etikai kódex, amely minden Fénylényt érint, akik a szabad akaratuknál fogva elfogadták ezt, mert a belső igazság érzetüket tükrözi.


Ez a kódex tulajdonképpen egy jogi alapot képvisel az Esemény idejére, és az Isteni beavatkozáshoz, amely a Földön fog történni. Itt tudhatnak meg többet erről. Kérem, írja alá a petíciót, amennyiben elfogadja ennek a végrehajtását a Földön és a Naprendszerünkben! Abban a pillanatban, amikor a szabad akaratunkat kristály tisztán kinyilvánítjuk és nyíltan vállaljuk, attól kezdve egy energetikai mező létrehozásához járulunk hozzá, amely a kódex beteljesüléséhez vezet.

A Fény Győzelme!

2016. május 2., hétfő

2016.04.26 és 12. A Galaktikus Föderáció és a Spirituális Hierarchia Üzenete

Az előzőekben megosztott híreket megerősíti. Jó lenne végre, ha mindannyian energiát tudnánk adni a pozitív változásoknak, hogy hamarabb legyen vége a küzdelemnek! Ennek módja a bizalom, és a vizualizáció!
Milly


2016.04.26 
A Galaktikus Föderáció 
és a Spirituális Hierarchia Üzenete 
2016. máj. 1.

Sheldan Nidle által közvetítve.
www.foldimennyorszag.hu

Feladatainkról és a fejlődésről szól az alábbi üzenet


Helyzetjelentés Titkos Forrásból 2016.04.27.

Nem baj, ha abszolút hihetetlennek tűnik   A lényeg, hogy  az ilyen hírekkel már tele van az angol nyelvű internet. Persze nem a hivatalos médiában. És hogy miért engedik az ilyen kiszivárogtatást? Mert bíznak abban, hogy az emberek többsége csak nekik hisz... az ilyeneket a többség álhírnek tartja. Valóban így van. De a másik ok, hogy már nincs lehetőségük megállítani a hírek terjesztését!
Milly

Az alábbi híreket Zorra is megerősítette a tegnapi gyógyító rádióadásban. http://www.blogtalkradio.com/hollowearthnetwork/2016/04/28/hollow-earth-healing-call--plus-geoffrey-the-plug

A fény győzelme

Helyzetjelentés Titkos Forrásból

(Szituációs riport részletek) 

 2016. április 27.


Titkos forrás (RV/GCR)
:
"A kód-folyamatok elkezdődtek. M1 jelen van. Minden ehhez kapcsolódó rész a jelen része. Az alapok felszabadulásának a várt átmenete a küszöbön áll.”

Titkos forrás (Ellenállás):
"A Fehér Ház le van lakatolva. Az új Köztársaság Különleges Erői Dunfold generális oldalán beléptek a Fehér Házba a JFK alagúton keresztül. A lemondási és leköszönő iratok kiadás alatt vannak.

Titkos forrás (A szövetség):

"A Naprendszert elhagyásának egy kísérlete során minden rosszindulatú földönkívüli lény meghalt . Minden széthullott anyagot kimentettek, nem került hulladék a földi atmoszférába. A rosszindulatúak testeinek eltisztítása a portálokon, a csillagkapukon keresztül és a tönkrement hulladékok eltávolítása folyamatban van. A precíziós csapások ellen az Orion-épített Föld-Védő Rácshálózat generátorok működésben vannak. A Galaktikus Központi Nap energia-hullámainak sűrűsége gyorsan növekszik. A mágneses zavarok anomália megmarad, ami a Föld áttöréshez való készenléti állapotát okozza. Győzelem a Fénynek”.

Megjegyzés a titkos forrás(ok)tól:
"Kérlek jegyezzétek meg: a Tőlünk felétek származó hír valóban pontos, de teljesen nyers és olyan a tendenciája, hogy nem megy végig. Mindannyian izgatottak vagyunk és elveszítettük a türelmünket. Az valóban tény, hogy a kiadott hírek igazak, de állandó folyamatban levő cselekmények vannak a helyzet megváltoztatására. Ez gyötrő, de nem kell feladnotok a reményt. Semmi sem tart örökké!”


Referenciák: 

A Fehér Ház zárlat alatt  2 napja 2nd Day in a Row, White House on Lockdown

Reuters: Hatalmas áramszünet sújtotta a svájci Zürich várost. A hírt elektromos tisztviselők megerősítették. Az ok ismeretlen.


Lövöldözés az űrben - A cabal menekülni próbált 2016.04.21-én  Reptilian "Mass Exit" Attempt, Massive Battle Fought on April 21st, 2016