2014. július 21., hétfő

Több ezer éves sugárzó csontvázak Mohendzso Daro-ban


 Az egyik ilyen rejtély az, hogy volt-e atomfegyver az ókorban. Természetesen mindenki azt feleli erre, hogy nem és az első atomrobbantásra 1945-ben került sor a Földön.De valóban így volt?


Több ezer éves sugárzó csontvázak Mohendzso Daro-ban
 
Atomrobbantások az ókorban?
Akik komolyabban foglalkoztak az emberiség történetének ókori vagy azt megelőző szakaszaival, azok tudják, hogy számtalan rejtély lapul még a mondákban, a régi szent könyvekben és iratokban vagy éppenséggel a régészeti leletek között.
Az egyik ilyen rejtély az, hogy volt-e atomfegyver az ókorban. Természetesen mindenki azt feleli erre, hogy nem és az első atomrobbantásra 1945-ben került sor a Földön.
De valóban így volt?
Merthogy előkerültek nyugtalanító jelek. Az egyik arról tanúskodik, hogy Afrikában negyvenezer éve uránt bányásztak. Amire aligha volt szüksége a hordákban élő ősembereknek. Akik nemhogy atomerőművet, de még kunyhót sem tudtak építeni.
Ősi indiai könyvekben repülőgépekről és borzalmas fegyverekről esik szó. Ezeket állítólag valamiféle, az égből idekerült "istenek" használták. Az indiai Mahábhárata eposzban találunk vagy ötven sort, amelyben az ismeretlen szerzők egy rettenetes fegyvert emlegetnek. Amit annak ura és kezelője egy vimana nevezetű repülőgépről engedett el, és amely magába foglalta "a Világegyetem teljes hatalmát", vagyis erejét. A szerkezet felrobbantásakor "ezer nap fénye" villant fel, elvakítva mindenkit. Ez alighanem a gombafelhőre utal. Az ismeretlen fegyver "acélos dörrenést" okozott, gigászi halálhírnökként viselkedett, amely "hamuvá tette" az "ellenség egész fajtáját". A vers szerint a csatában részt vevők teste a felismerhetetlenségig elégett. 
Ugyanezen beszámoló szerint pár órával később minden étel megfertőződött, az arra repülő madarak lehullottak. A csatában résztvevő és megmenekült katonák a patakba vetették magukat, és a vízben mosogatták felszerelési tárgyaikat... A másik korabeli eposz, a Rámájana is említést tesz erről. A vers szerint olyan hatalmas fegyverről volt szó, amely egy szempillantás alatt az egész földet elpusztíthatta.
Az akkori szemtanúk - mert kénytelenek vagyunk ezt hinni, hisz ilyesmit ennyire adatszerűen nem lehet kitalálni ötezer évvel az atombomba megalkotása előtt - azt állítják, hogy a nap mintha úszott volna az égen. A föld megrázkódott, és minden irányból tüzes nyilak hullottak a földre.
A verseket a legtöbben nem vették komolyan és főleg nem szó szerint. De aztán felfedezték Indiában a Kr. e. mintegy háromezer évvel alapított Mohendzso Daro város romjait. Amikor a sok ezer éve néptelen város utcáit kiásták a földből, ezrével találtak csontvázat. Az emberek mintha tömegesen menekültek volna, amikor utolérte őket a halál. Némely csontváz a másik "kezét" fogta, markolta kétségbeesetten. Mindez katasztrófára utal. Hogy ez nem lehetett természeti katasztrófa, arra a csontok radioaktív sugárzása utal. Még Hiroshimában vagy Nagaszakiban sem találtak ennyire sugárzó emberi maradványokat, mint ott! Mohendzso Daro sok ezer éves csontvázai között olyant is leltek, amely a szokványos sugárzásnak ötvenszeresét árasztotta.
A város közepén minden épületet romba döntött valami nagy csapás, a távolabbi utcák és házak között már szemmel láthatóan kisebb volt a pusztítás. Rengeteg fekete kődarabot is találtak, ezek mintha végigbombázták volna a várost. A köveket szinte kerámiává égette a tűz, amelynek - mint kikísérletezték - minimum 1500-1600 Celsius-fokosnak kellett lennie. Ilyen hőfokot pedig iparilag senki nem tudott akkoriban előállítani bolygónkon. A város romjainak térképe és a légi felvételek nagyon hasonlítanak a két említett japán város romjaihoz az atombomba felrobbantása után...
Az amerikai atombomba egyik atyja, a fizikus Robert Oppenheimer fiatal korában szanszkritül is tanult, és eredetiben olvashatta az említett eposzokat. Tudta hát, amit tudott, még Mohendzso Daro megtalálása előtt. 1952-ben egy sajtótájékoztatón újságírók kérdezték, hogy az amerikai próbarobbantás volt-e az első a történelemben, a fizikus először így válaszolt: "Természetesen!" Arról már kevesebb szó esik, hogy utána elgondolkozva és valamivel halkabban hozzátette: "A mi időnkben".
Nemere István
Közzétette: www.fenyorveny.hu

Galaktikus Szív Hírlevél 07.18.


 Rövid hírek, hasznos információk világunk átalakulásáról.


 Galaktikus Szív Hírlevél

2014.07.18

Fénykamrák - Galaktikus üzenet 07.15.


 Ez az eljárás, a Mennyország által úgy lett eltervezve, hogy nagyjából három napig tart majd, hogy elérje isteni célját.

A Galaktikus Föderáció 

és a Spirituális Hierarchia Üzenete 

2014. Július 15.

Sheldan Nidle által

(a Galaktikus Föderációval való közvetlen összeköttetésen keresztül)


13 Batz, 14 Kumku, 10 Caban


Dratzo! Több jó hírt hozunk nektek! Azok akik a csodás áldásaitok el hozatalával foglalkoznak, már majdnem készen állnak, hogy kézbesítsék nektek. Ezért maradjatok magabiztosak és pozitívak jólétetekkel kapcsolatban. Az egy új pénzügyi rendszerrel és új kormányzással együtt fog elérkezni. 

Fordítsuk figyelmünket ebben az üzenetben egy olyan dologra, ami párhuzamosan együtt jár jólétetekkel, a fizikai énetek teljes tudatosságra való mennyei előkészítésére. Ez az eljárás fizikai, mentális, és érzelmi testeitek teljes átalakítását idézi elő. A végső átintegrálás akkor fog megtörténni, amikor biztonságban egy kristályszerű Fénykamrába kerültök. Ez a különleges élő Fénybarlang teljesen át szekvenciálja a sejti RNS/DNS-eteket. Úgy működik, mint egy élő Fényhangszer. Áthangszereli az új szekvenciakódokat, amivel azonnal eléritek teljes fizikai potenciálotokat. Ez az eljárás, a Mennyország által úgy lett eltervezve, hogy nagyjából három napig tart majd, hogy elérje isteni célját. A ti saját testőrzőitek és más mennyei vezetők irányítják azt. Továbbá lesz egy különleges mentorotok, aki erre lett kijelölve, és expressz módon képeztük ki erre. Amikor kikerültök ebből az élő Fénykristályból, vissza lesztek jutva a teljes tudatosságba.

Most ennek az eljárásnak a fájdalmas előkészületeit tapasztaljátok. Ezek a műveletek a különféle éterikus és fizikai testeitekkel először azt teszik, hogy újraintegrálják azokat, majd olyan szintre növelik a Fényfrekvenciát, amit még képesek vagytok kezelni. Ez az eljárás tartalmazza a DNS-etek kettőről három szálasra történő kezdeti megnövelését. Ez a procedúra képessé tesz benneteket jobban érezni a körülöttetek lévő valóságot. Továbbá ahogyan ez kombinálódik a meridián és csakra rendszeretek általános feljavításával, az bizonyos mértékű belső fájdalmakhoz vezet, ami megtéveszti belgyógyászaitok többségét. Mindazonáltal, biztosak lehettek benne, hogy egy olyan eljárás van folyamatban, ami istenileg lett kitervelve arra, hogy felkészítsen benneteket az élő Kristály Fénykamráitokba való három napos visszavonulásotokra. Ez a mennyei Lény egy különleges ajándék a Teremtőtől. Ez fogja beteljesíteni teljes mértékben azt az átformálódást, amit jelenleg elszenvedtek. Ezért mindegyikőtök egy sor hangoláson megy keresztül, ami lerövidíti ezen a szent élő Fénylényen való itt tartózkodásotokat.

Két típusa van ezeknek a bevezető hangolásoknak. Az első az, ami vagy megemeli mindegyik jelenlegi csakrátok frekvenciáját, vagy lehetővé teszi az új csakrák bevezetését. A másik típus a fizikai testetekben zajló aktuális változások. Nézzük át ezt részletesebben. Az első típus a gyakoribb. A mennyország a fizikai tudatosságotok hatalmas módosításának legszélére helyez benneteket. Így a fizikai testetek képes az eddiginél sokkal több isteni Fényt magához venni. Ez a fokozott Fény arra készteti testeteket, hogy felbővítse korlátolt tudatosságú működéseteket, és lehetővé tegye nekünk új csakrák behelyezését a testetekbe, hogy könnyebben kezeljétek ezt a növekvő stresszt. Ez a megnövelt fizikai tudatosság lehetővé teszi fizikai éneteknek, hogy egy olyan eljárásba kezdjen, ami könnyebben összekapcsol benneteket a ti spirituális tudatosságotokkal. Ez felállítja a terepet ahhoz, amit az élő Fénykamrák fognak véghezvinni. A második típus sokkal ritkább. Ahogy a meridián rendszeretek módosul, olyan lenyomatokat ad válaszul, amiket mi fel tudunk használni ahhoz, hogy valójában feloszlassunk a jelenlegi csakráitok közül néhányat.

A legjobb példa erre az, ami a szívcsakrátokkal történik. Ez a csakra most kettőre oszlik, egy új szívcsakrát produkálva, és bevezeti a csecsemőmirigy csakrát a testetek energiarendszerébe. Jelenleg az új szívcsakra már megvan. Az újabb csecsemőmirigy csakra különféle kialakulási stádiumokban van. A csecsemőmirigy fogja kezelni a felfokozott immunrendszereteket, és együtt fog működni az új rekeszizommal, hogy felszámolja azokat a tragikus behatásokat, amiket a félelem képes okozni a testetekben. Ez az eljárás okozott némi ideiglenes kellemetlenséget. Végül ez le fogja korlátozni azt a fájdalmat, amit ezek az a változtatások a fejetekben létre tudnak hozni.

 Tartsatok észben egy lényeges célt - a Mennyország rendelte el teljes átrendezését a fizikai énetek működésének. Amikor ezek a hangolási sorozatok egy előírt küszöböt elérnek, készen fogtok állni rá, hogy belépjetek a ti Kristály Fénykamráitokba. Azon a ponton, az összes fájdalom amin most keresztülmentek, egy nagyon kedvező dolgot fog előidézni. Lehetővé fogja tenni, hogy három nap alatt visszaalakítsátok magatokat teljes tudatosságú Lénnyé, mely képes csodás munkát végezni. Olyanná, aki ki tudja bontakoztatni a fizikai Teremtést.

Namaste! A Felemelkedett Mestereitek vagyunk! A társaink szorgosan állítják fel a terepet bőségetek számára, és készítik elő azokat a módszereket, amikkel a sötétséget kijuttatják jelenlegi nagy vagyoni és hatalmi pozícióiból. Ez az eljárás véget fog vetni hatalmuknak, és szent szuverenitásotok visszatérésével, és egy nagy jóléttel fog megáldani benneteket, ami lehetővé teszi, hogy elérjétek szent célotokat. Ennek az eljárásnak ezért alaposnak kell lennie, és képes kell legyen megadni azt, amit a Mennyország elrendelt számotokra. Bevezeti azt a kormányzást is, ami valóban gondoskodik általános jólétetekről, és készségesen óvja szent jogaitokat is. Ez az új kormányzás meghív titeket, hogy vegyetek részt benne szabadon, és lehetővé teszi, hogy szabadok legyetek, és képesek legyetek ezen valóság valódi természetéről tanulni. Lehetővé teszi azt is számotokra, hogy tudjatok a Belső Földről és a spirituális családjaitokról. Ezek a csodálatos Lények olyan mentorokkal fognak szolgálni, akik velünk együtt tanítani fognak benneteket egy csomó igazságról azzal a valósággal kapcsolatban, amiben most laktok.

A mi kötelességünk, hogy a megfelelő isteni pillanatban megjelenjünk előttetek, és egy olyan oktatássorozatba kezdjünk, amire a Mennyország kért fel minket. Ezek a kölcsönhatások készítenek fel benneteket rá, hogy megértsétek amit az új valóság fog nyújtani nektek. A teljes tudatosság egy felettébb csodálatos Létállapot, mely a galaktikus emberiségnek megadatik. Ez az állapot áld minket már évezredek óta, és sokat tanított nekünk a minden egyes valóságban benne rejlő lehetőségek alaptermészetéről. A Teremtő egy különleges otthonnal, és elkötelezett isteni szolgálattal lát el minket. Ezeket az adományokat mi arra használjuk, hogy segítsünk másoknak, és fenntartsuk ezt az isteni környezetet. A mennyei Elohim, mindannyiunk által segítve rakja össze ebben a műveletben a fizikaiságot. Mi egy olyan birodalomban létezünk, amit mi magunk segítettünk kialakítani. A mi felelősségünk a bölcsességünk és az áldott szeretetünk használata, hogy fenntartsuk azt.

Számos dolgot megtanulhatunk miközben az isteni szolgálatot végezzük. Fenntartjuk azt az egyszerű igazságot, hogy mind egyek vagyunk, és napi szinten alkalmazzuk azt közös szolgálatunk során. Ezen szent feladatokból mérhetetlen bölcsesség és feltétlen Szeretet árad mindenkihez. Az áldás mindennapi része a szolgálatunknak. Kántálunk, táncolunk, és örömet hozunk mindenkinek. Az öröm az isteni kegy legnagyszerűbb állapota. Benne a nevetés, mely övezi Lelkünk létét és lélegzetét. Könyörület árad belőle. A megvilágosodás ezen egyszerű tettek eredménye. Mi arra használjuk ezt, hogy megértsük szent otthonunk szépségét és azokat a csodákat, amiket a Teremtő ad neki. Tanuljátok meg világotokat nem túl komolyan venni. Álljatok készen tenni amit kell, hogy áldjátok és átalakítsátok a világot. Emlékezzetek rá szívetekben, hogy kollektívánk miképpen született, és hogy most készen áll visszajutni korábbi dicsőségébe. Énekeljünk, táncoljunk, és dorbézoljunk egy nagy jólétben, mely soha véget nem érő örömmel és szabadsággal van tele. Hozsanna! Hozsanna! Hozsanna!

Ma röviden áttekintettük mi is történik világotokban, és átvettünk azon jelenségek közül párat, melyek most történnek veletek. Egy utazáson vagytok, ami nagyon gyorsan megváltoztatja ezt a birodalmat, és visszajuttatja azt az ő korábbi állapotába. Ez a visszatérés az ajtótokba juttat minket, és mi felkészítünk benneteket a teljes tudatosságba való végső nagy ugrásotokra! 

Tudjátok Kedveseink a Szívetek Legmélyén, hogy a Mennyország számtalan Készlete, és soha véget nem érő Bősége valóban a Tiétek! Így Legyen! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Szíriusziul Legyetek Egyek! és Legyetek Örömben!)

Forrás: Földimenyország.hu

http://tudatvaltas2012.blogspot.hu/2014/07/a-galaktikus-foderacio-es-spiritualis_18.html 

Béke protokoll - Friss Galaktikus F.hír 07.11.


  Jelenleg rajtunk, a fénymunkásokon, a földi csapaton van a fő fókuszuk. Teljesen aktiválni akarnak mindent, ami szunnyad a fénymunkásokban, azokban, akik ennek a küldetésnek az élvonalát képezik. Azt is kalkuláljátok bele, hogy azt mondták nekem, hogy sok-sok fénymunkás van, aki még alszik és akik ébredésének időpontja egy éven belül megtörténik, ők akik most még nem állnak készen a felébredésre. Minderre azért van szükség, hogy biztosítva legyen a küldetés folytatása, menetrendszerű kiteljesedése.


Friss hírek a Galaktikus Föderációtól
Béke protokoll 
2014-07-11


spaceship_window_not_fan_of_that_at_all_or_the_1920x1200_wallpaper_Wallpaper_2560x1600_www_wallpaperswa_com

Néhány nappal korábban, miközben gyógyítást végeztem hirtelen egy galaktikus találkozóba csöppentem (mivel gyógyítás közben elhagyom a testem, ezért ez jó időpontnak ígérkezett a kapcsolathoz). Sok lény gyűlt egybe. Sok különböző csillagnemzetből, dimenzióból és bolygóról, volt sok fénymunkás, a földi csapat, ahogyan ott is hívnak minket, egyeseket felismertem innen a Földről. Mindannyian egy asztal köré gyűltünk és megvitattuk a következő lépéseket a Földdel kapcsolatosan. Hogyan aktiváljuk az új energiát és a tisztítást. Hogyan lehetséges kollektív szinten megtisztítani mindent és megkezdeni a helyreállítási folyamatokat.

Az első téma Izraelben és Németország hegyeiben is egy pont aktiválása volt. Mindkét hely nagyon fontos, mert mindkét hely specifikus energiát tart meg, amiket fel kell oldani. Mindkét hely szent és portálok vannak ott, ókori tudást rejtve magukban. A béke protokoll erről a két helyről fog elindulni. Melyiket sikerül először aktiválni még nem tudható, de nemsokára kiderül. Ha a következő másfél évben a két helyszín közül valamelyiken találod magad, akkor megrázó élményekre számíts, és nem hiába kerültél oda.

Megvitattuk azt is, hogy az emberiség készen áll-e arra, hogy a galaktikusok leereszkedjenek-e és a földi személyzet fénymunkásainak egybehangzó véleménye az volt, hogy “még nem”. Az ok, hogy nagyon törékeny a test és fel kell még tornázni először [a rezgésszintet] és funkcióit tekintve helyre  kell állítani, hogy képes legyen megtartani a galaktikus családunk rezgéseit és hogy ez ne okozzon szétesést. A galaktikus családunk hozzáigazítja rezgésüket a miénkhez, hogy találkozhassanak velünk, de hogy valóban megértsük kik ők és valóban megértsük ki vagyunk mi, nekünk kell felemelnünk a rezgésünket az ő szintjükre és akkor szabadon szemtől szemben beszélgethetünk velük, ahogy a földiek mondják. De még mindig szükségünk van ‘egy kis’ időre. (max.-szerk) 2018-ig le kell zárnunk a Föld nagyobb részének felemelését, hogy teljeségében integrálhatóvá válhassanak az új technológiák.

Mindannyian durván egy évet kértünk. Természetesen ez az emberiségtől fog függeni. Jelenleg rajtunk, a fénymunkásokon, a földi csapaton van a fő fókuszuk. Teljesen aktiválni akarnak mindent, ami szunnyad a fénymunkásokban, azokban, akik ennek a küldetésnek az élvonalát képezik. Azt is kalkuláljátok bele, hogy azt mondták nekem, hogy sok-sok fénymunkás van, aki még alszik és akik ébredésének időpontja egy éven belül megtörténik, ők akik most még nem állnak készen a felébredésre. Minderre azért van szükség, hogy biztosítva legyen a küldetés folytatása, menetrendszerű kiteljesedése.

Ennek az időkeretnek a leforgása alatt sok minden fog történni. A Föld egy hatalmas átalakuláson megy keresztül, és minden szignifikánsan felgyorsul. Egyre jobban ráébredünk arra, akik vagyunk. Testünk sok igazításon megy keresztül, kicsit hepehupás lesz az utunk, de együtt tudunk ezzel élni. Tudom, hogy képesek vagyunk rá. SOK igazítás, újrahangolás lesz, ami sok „betegeskedést” jelent, váratlan fájdalmak itt és ott. Ez mind természetes folyamat, mert folytatjuk a teljes és igaz elengedését annak, ami még igaz emlékezetünk útjában áll. [ford. megj. - Azért a nem múló, tartóssá váló fájdalmak esetén mindenképpen forduljunk orvoshoz.] Ezen a folyamaton mennek keresztül a fénymunkások, hiszen ennek a küldetésnek az élvonalában lévőknek teljes tudatában kell lenniük saját erejüknek, hatalmuknak. SOKAT tanítanak nekünk.

Számoljatok azzal, hogy éjszakánként és a meditációd során meglátogatnak. De légy éber ki az, aki meglátogat és kérj mindig tisztázást. Kérdezd meg honnan jöttek. Küldj ki egy ibolya/arany sugarat és ha nem tűnnek el, akkor bátran beszélgess velük. Tanítanak a saját történeteddel kapcsolatosan, honnan jöttél, mit csinálsz itt, mire kell emlékezned és mit hozol erre a világra. Rengeteg új technológiát fogunk kapni, rengeteg új ötletet, inspirálva leszünk olyan dolgok megtételére, amire soha nem gondoltunk volna!

Sokan szükségét érzik, hogy munkahelyet váltsanak, hogy a világ egy másik részébe költözzenek, hogy teljes egészében megújítsák és megváltoztassák életüket. A technológia területén tevékenykedőket arra inspirálják, hogy képesek legyenek az új energiával, az új gyógyítással stb. kapcsolatos ötleteiket gördülékenyebben, kisebb ellenállásba ütközve megvalósítani, mint korábban.

Ez egy furcsa időszak lesz, amikor a dolgok elindulnak vagy visszafejlődnek, attól függően hol állsz az életedben, ill. hol állsz a „megbocsátás, elengedés és befogadás” gyakorlásában. Nos még egyszer, rendkívül fontos, hogy megszabadulj mindentől, ami az utadban áll.

Kérlek mindig légy körültekintő, mikor híreket olvasol, bizonyos szent nevekkel „negatív” módon visszaélnek és megmérgezik a gondolatmintáidat és elültetik a félelem és harag magvait a tudatalattidban, tartózkodj attól, hogy ez áthassa lényedet. Ha rossz érzés fog el, ha valamit olvasol, akkor ne állj neki ellent, hanem engedd meg, hogy áthaladjon rajtad, figyeld amint eltávozik testedből és bizonyosodj meg róla nem betegít meg. A legjobb, ha egy mély lélegzetet veszel és elengeded MINDEN izmodat, lazíts egy pillanatra és engedd mindezt elmúlni.

Ez az igazság egyensúlyának fontos időszaka…minél több fényed van és minél több fényt gyűjtesz magadba ebben az időszakban, annál több szeretetet és fényt tudsz kiáramoltatni a világba, segítve a dolgok teljes kiegyensúlyozását, amikor eljön a 2. fázis.

Egy dolog biztos minden roppantul felgyorsul. És még ha mélyponton is vagy, kérlek légy tudatában, hogy mindez csak előre hajt téged és megállít abban, amint éppen teszel és elgondolkodtat, teljesen megváltozatja az életed és egy új ösvényt követsz.

Ezért HALLGASS a vezettetésedre, amit kapsz. Ez egy nagyon fontos időszak, hallgass belső énedre. Rengeted csodás földünket érő energia támogat téged, amit KÍVÁNSZ az életedben nagy gyorsasággal fog megvalósulni!

Ezért arra összpontosítsd a gondolataidat és az érzéseidet, amit tenni AKARSZ, ne arra amit nem akarsz. Még egyszer emlékezz az univerzum nem érti a „NEM” szót, csak a KIJELENTÉST! Ezért úgy gondolkodj „xyz-t akarom” és nem úgy, hogy „nem akarom xyz-t”. Mert megkapod azt, amit akarsz és azt is, amit nem. [Főleg ha az akarat és a szeretet egyensúlyban van.-ford.megj.]

Mindenek felett ÉLVEZD az életet! Szórakozz! LAZÍTS! Eljött az idő, hogy önvalóddal egyesülj, hagyd hogy az új energiák szeretetbe és fénybe burkoljanak, hogy katalizátorként hajtsanak és hagyd hogy ÖNMAGAD lehess! LÉGY a fénysugár, ami vezet, ezért jöttél ide!

Még egyszer, belépünk a küldetés 2. fázisába és hagyunk időt, hogy visszanyerjük erőnket az évek során megtett nehéz munka után. Hagyunk időt, hogy valóban EMLÉKEZZÜNK és LÉTEZZÜNK ebben a pillanatban. Élvezd minden másodpercét. Gyűjtsd be az energiákat, szükséged lesz rájuk körülbelül másfél éven belül, amikor a projekt helyreállító része fog megkezdődni. Most pedig ÉLVEZD az életet!

Csatornázta: Anna Merkaba

Magyar nyelvű fordítás: Scarlett
Forrás: http://sacredascensionmerkaba.wordpress.com/2014/07/11/update-from-galactic-federation-peace-protocol-landing-and-your-mission/
http://kristalyhang.wordpress.com/2014/07/21/friss-hirek-a-galaktikus-foderaciotol-beke-protokoll-2014-07-11/ 2014. július 20., vasárnap

A Chimera bukása - Cobra 07.07.

 Az alábbi megosztáshoz kapcsolódik:
 Cobra: A Föderáció státusza frissítés /2014.júl.7./
 "Az első művelet a Chimera csoporthoz és más negatív erők katonai-ipari komplexumához tartozó összes skalár fegyver megsemmisítése lesz."

 Péter Csomós fényképe.


2014. július 7.

A Chimera bukása - Cobra

Eljött az idő, hogy több hírrel szolgáljunk a Chimera csoportról. Egyes részletek talán hihetetlennek fognak tűnni egyes emberek számára, de az igazság furcsább mint a fikció.

Ebben a csoportban még az Androméda galaxis sötét erőitől is vannak vezetői. Humanoid testekben jöttek a Földre 25 000 évvel ezelőtt és karantén alá helyezték a bolygót. Egy skalár, elektromagnetikus korlátot építettek a Föld köré (a Fátyol), hatásosan megelőzve a pozitív földönkívüliekkel való kapcsolatfelvételt és így elzárva az emberiséget. Aztán építettek egy óriási földalatti városhálózatot, drakóniakat rabszolgahajcsárként és reptiliánokat rabszolgákként használva és onnan kontrollálták a felszíni lakosságot.
Abban az időben a fő erődjeik Afrika, Kína és Tibet alatt voltak. Nem voltak közvetlen kapcsolatban a felszíni lakossággal egészen a 20. század elejéig. Ez az időkeret érdekes okkult fejlesztéseket hozott.
Először, 1917-ben a Fény erői megalapították a Thule Társaságot Németországban. Nagyon hamar beszivárgott az Archonok által irányított Rothschild ügynök, Adolf Schicklgruber (Hitler) és a sötétség eszközévé vált, majd később átalakult a Vril társasággá, mely kialakította a titkos német űrprogramot:
http://www.bibliotecapleyades.net/sociopolitica/sociopol_vril08.htm

Amikor a Chimera csoport látta ezt, rájöttek, hogy a felszíni emberi lakosság elérte a kellő technológiai fejlettséget, hogy elérjék a csillagokat és megfúrják a Fátyolt. Hogy elnyomják ezt, kapcsolatba léptek (először) a felszíni lakossággal Karl Haushoferen keresztül tibeti utazásai során. Miután létrejött ez a kapcsolat, a Chimera által irányított Haushofer lett a fő okkult erő a Náci Németország mögött:
http://www.gnosticliberationfront.com/Karl%20Haushofer%20Geo-Politics%20and%20the%20Occult%20Third%20Reich.htm

Miután a nácik elvesztették a második világháborút, importálták őket az Egyesült Államokba a Gépkapocs Művelet során, ahol a katonai-ipari komplexum gerincét alkották, folytatva a titkos űrprogram fejlesztését és mély, földalatti katonai bázisokat kezdtek építeni a Yamashita arannyal fedezve mindezt. A Chimera csoport állt a színfalak mögött, gondosan figyelve az USA katonai-ipari komplexumát és biztosítva a bolygó karantén alatti állapotának karbantartását és sértetlenségét. A Negatív Katonaság növekvő nukleáris arzenálja mélyen aggasztotta a Galaktikus Konföderációt ezért kísérletet tettek az 1954-es Castle Koon-i nukleáris teszt thermonukleáris bombája teljesítményének minimalizálására:
http://en.wikipedia.org/wiki/Castle_Koon

Miután a Konföderáció sikeresen csökkentette a bomba teljesítményét majdnem 90%-kal, a katonai-ipari komplexum megijedt, és egyesítette erőit a "magas fehérektől" kapott fenyegetés ellen. Pontosan úgy történt, ahogy a Chimera akarta, mivel mostanra van egy egyesült Negatív Katonaságuk világszerte, ami a karantén fenntartásán dolgozik. Nagyon szigorú titoktartási protokollokat hoztak létre és nem toleráltak semmiféle, a karantén bomlasztását okozó kiszivárogtatást "háttéreseményekről". Ezért nem találni sehol sem igazi bizonyságot a földönkívüli civilizációk létezéséről és a legtöbb "bizonyítékot" a CIA készítette, ezzel is mégjobban összezavarva az ügyet. Ezért is van az, hogy nem lehet találni mélyebb információkat az interneten, csak jól ismert tények végtelen ismételgetését. Biztosan észrevettétek azt is, hogy a legtöbb info UFO-król és mély földalatti katonai bázisokról már évtizedek óta elérhető.
James Casbolt interjújában található az egyetlen említés a Chimera csoporttal kapcsolatban. Ő azon nagyon kevesek egyike, aki hozzáfér mélyebb hírekhez és a nyilvánosság elé állt. Bár itt nem minden teljesen igaz, megéri elolvasni:
http://educate-yourself.org/mc/casboltagent6chap.shtml

A Chimera csoport a Fekete Napot imádja, amivel ők a Galaktikus Központi Napot jelképezik. A vezetőjük még mindig a birtokában van egy darab Fekete Kőnek, ami egy darab nehéz, sűrített top/antitop kvarkanyag. Rigelről hozták a Földre 1996-ban. A Fekete Kő az az elsődleges kozmikus sötétség-anomália központja és sokkal veszélyesebb, mint a strangelet bomba, mivel a top kvarkok sokkal nehezebbek, mint a strange kvarkok:
http://cerntruth.wordpress.com/2011/12/14/how-it-will-happen-earthquakes/

A Chimera csoport vezetői az elektromagnetikus null zóna őrzői.
A Chimera csoportnak megvolt a saját földalatti bázishálózatuk egészen addig, míg a közelmúltban ki nem iktatta őket az Ellenállás. A bázisok egy nagy sebességű vasútrendszerrel voltak összekötve. Hogy tisztázzuk a helyzetet, ezidáig volt 3 földalatti vasútrendszer: amelyik összekötötte a Negatív Katonaság földalatti bázisait, amelyik összekötötte a Chimera bázisait és amelyik összekötötte az Ellenállás bázisait. Az Ellenállás vasútrendszerét láttam 1977-ben. A Negatív Katonaság földalatti vasútrendszerének létezése ezen a RAND dokumentumon keresztül szivárgott ki a felszíni lakosság felé:
http://www.thelivingmoon.com/45jack_files/03files/The_Tubes.html

Mostanra az Ellenállás földalatti vasútrendszere teljesen működőképes. A Chimera csoport főképp a felszíni katonai bázisok legfelső földalatti részlegeiben tartózkodik, a felszíntől legfeljebb 30 méter mélyen. A főbb erődjeik, melyeken keresztül a bolygó felszínét irányítják, a következők:
*Borgo Santo Spirito, Róma, Olaszország
*Aviano NATO bázis, Olaszország
*Egy bizonyos titkosított helyszín, Közép-Európa
*Egy másik, szintén titkosított helyszín, Közép-Európa
*Ramstein NATO bázis, Németország
*Fairford RAF bázis, Egyesült Királyság
*Montauk, NY
*Wright-Patterson AFB, OH
*Sandia / Los Alamos, NM
*White Sands / Area 6413, UT
*Nellis AFB / Area 51, NV
*Edwards AFB, CA

Minden egyes helyszínen található egy-egy strangelet bomba. Ezek a strangelet bombák nagyon veszélyesek és a fő okai annak, hogy a Pozitív Katonaság miért nem tesz lépéseket az Esemény érdekében:
http://cerntruth.wordpress.com/2010/03/29/open-letter-to-science/
http://cerntruth.wordpress.com/2011/12/27/119-terrorists-will-start-production-of-strangelets-irony-or-destiny/

Cold Spring Harbor nem messze a Montauk bázis bejáratától található, ahol egy genetikai laboratóriumban a Chimera csoport top Elit tagok klónjait termeli, megerősítetlen források szerint:
http://en.wikipedia.org/wiki/Cold_Spring_Harbor_Laboratory
http://alcuinbramerton.blogspot.com/2008/01/bilocation-of-hillary-clone-clinton.html

A Galaktikus Konföderáció erői folyamatosan figyelik a létesítményt és véget vetnek a klón programnak, amint a helyzet készen áll rá:
http://www.ufostalker.com/ufostalker/UFO+Landing+in+Cold+Spring+Harbor+New+York+United+States+on+September+4th+2013/50441

A Chimera csoport kivette a globális pénzügyi rendszer irányítását a központi bankárok kezéből az utóbbi évtizedben a PROMIS szoftveren és egyéb nagy sebességű kereskedelmi programokon keresztül. Az Ellenállás és a Szervezet (az Ellenállás előfutára) tudatában volt ezen programoknak elég sok ideje és képes volt elszívni hozzávetőlegesen 70 trillió dollárt az Elit fekete alapjaiból. Ezt a pénzt vissza fogják szolgáltatni az emberiségnek az Újraindítás után, a mellékszámlákon keresztül.

A Chimera csoportot nem szabad összekeverni a szakadár civilizációval. A szakadárok a náci titkos űrprogramból bontakoztak ki, alakultak át katonai-ipari komplexummá, sok fekete projekttel, míg a Chimera csoport a vezető erő a szakadár civilizáció mögött, manipulálva azt a Föld bolygó karantén státuszának fenntartásának segítésére. A határvonal a Chimera csoport és a szakadár civilizáció között az úgynevezett partszakasz, vagy peremszakasz, amiről semmi többet nem lehet mondani nyilvánosan, és az Eseményt / Compression Breakthrough-t lehet szakasz átmenetnek is nevezni.

A Fény erői kidolgoztak egy protokollt a Chimera csoport legyőzésére, és a protokollt éppen most hajtják végre.
A Fény Gyözelme közel.
Cobra

Forrás: http://2012portal.blogspot.hu/2014/07/fall-of-chimera.html
Fordította Csomós Péter

Hasonló téma: http://felemelkedes.blogspot.hu/2014/01/az-archonok-bukasa.html

Péter Csomós fényképe.
HasLásdonló2014. július 15., kedd

A Föld Elfeledett Történelme /Sheldan Nidle/ 06.05.


  Ebben a fejezetben, a Földbolygón valaha létezett összes civilizálódott társadalom teljes történelmi emlékképét mutatjuk be a kezdetek kezdetétől, körülbelül 35 millió évvel ezelőttől egészen napjainkig.

 

A Föld Elfeledett Történelme /Sheldan Nidle/
 

Három szíriuszi tanácstag, Washta, Teletron szíriuszi történész és az emberi galaktikus civilizáció és kultúra szakértője, valamint Mikah szíriuszi történész, geológus és cet-biológus adja át ma nektek az információt.
Ebben a fejezetben, a Földbolygón valaha létezett összes civilizálódott társadalom teljes történelmi emlékképét mutatjuk be a kezdetek kezdetétől, körülbelül 35 millió évvel ezelőtt-től egészen napjainkig. Ezek a tanulmányok fontosak, mivel lehetővé teszik, hogy megértsétek, miért zajlanak a mostani galaktikus események és szituációk, és miért annyira mások ezek azoktól amik feltételezésetek szerint a múltban történtek. A legfontosabb dolog pedig az, hogy végre megismeritek bolygótok valódi történelmét, valamint az emberiség annak fejlődésében betöltött szerepét.
Hogy világosan elmagyarázzuk ezeket a galaktikus változásokat, több idősíkot fogjuk használni, hogy segítsük az olvasót a tájékozódásban, és átadjuk a lezajlott események sorrendjét. Kezdjük hát ezt a tanulmányt azzal, hogy átnézzük naprendszeretek történelmét a bolygótokon kialakult nem emberi civilizáció kezdetétől, az utolsó olyan földi emberi kolóniák kialakulásáig, amelyek lírai/szíriuszi behatás alatt álltak – a híres Lemuria elveszett kontinenséig. (Lásd a 11. ábrát: A Föld története 35 millió évvel ez előttől Kr. e. 900000-ig.)
Körülbelül 35 millió évvel ezelőtt az Idő Urai és naprendszeretek Spirituális Hierarchiája úgy döntöttek, hogy létrehoznak és éterikus létformát, akik a Föld és a környező naprendszer gondviselő fajaként tevékenykednek majd. Ennek az angyalszerű létformának, közbenső helyettesítőként kellett működnie, míg egy anyagibb jellegű érző főemlős kialakulása lezajlik, aki majd a Föld bolygó helyi oltalmazójává válik. És valóban, a következő 8 millió év során, egy főemlős-alapú létforma fejlődött ki a Földön, amely egy napon, átvehette a Spirituális Hierarchia által teremtett ideiglenes éterikus civilizáció helyét.
A Föld története 35 millió évvel ezelőtt-től Kr. e. 900000-ig: 
- 35 millió éve – éteri intelligens civilizáció
- 24 millió éve – dinoszauruszi/hüllő-invázió
- 18 millió éve – a korai cetfélék felemelkedése
- 10 millió éve – az Orion-forgatókönyv kezdete
- 8 millió éve – a dinoszauruszi/hüllő csoport elpusztítása
- 6 millió éve – a Föld felépül a támadásból
- 4 millió éve – megalakul a Föderáció, a Földet kiválasztják az emberi élet helyszínéül
- 2 millió éve – megalakul Hybornea
- 1 millió éve – Hybornea elpusztu
- Kr. e. 900000 – megalakul Lemuria
A bolygótokon létesítendő fizikai élet eredeti, isteni tervét a Teremtő alkotta meg, és az Idő Urai nagy változatossággal hozták létre. Sőt mi több, ezt a sokféleséget oly módon szervezték meg, hogy történetesen egynél több földi teremtmény is magasan érző szintre emelkedhessék, és meglegyen az a lehetősége, hogy a bolygó gondviselőjévé váljon. Majd 26 millió évvel ezelőtt két nem emberi űrbeli civilizáció közelítette meg a Földet, és alapított településeket rajta. Ez a két planetáris nem emberi civilizáció a hüllőfélék vagy reptoidok (a Nyilas csillagkép kevésbé ismert csillagairól) és a dinoszauruszok, vagy dinoid társadalom (az Orion csillagkép Bellatrix rendszeréből) voltak.
Ez a két civilizáció belépett a naprendszeretekbe és maguknak követelték azt, egy a közös teremtésmítoszaikból származó mindenre kiterjedő hatalom nevében, mely szerint az egész galaxis az ő tulajdonuk, amivel azt tesznek, amit csak jónak látnak. A Földön ekkor található éterikus létforma és azok angyali segítőik megengedték nekik, hogy letelepedjenek, majd elkezdtek azon munkálkodni, hogy végül változást érjenek el ezen két rosszindulatú civilizáció magatartásában. A következő 8 millió év során, ahogy a Spirituális Hierarchia egyre több és több szeretet-energiát küldött nekik, ez a két civilizáció szép lassan lehetővé tette, hogy bolygótokon az emlősök is érző lényekké kezdjenek fejlődni. Az első ilyen teremtmény egy szárazföldi korai cetféle volt (a jelenlegi delfinek és bálnák őse). Ők aztán kifejlesztettek egy primitív agrár-társadalmat, és egy nagyszerű képességet arra, hogy az elegendőnél több élelmet halmozzanak fel, amely elláthatja a másik két fejlettebb civilizációt is. Ez a korai cetféle-civilizáció ösztönzést és fejlett technológiát kapott, hogy élelem-előállító képességeit fejlessze. Könnyedén kielégítette a dinoid és reptoid civilizációk élelem-igényét, és sikeres, bár passzív kapcsolatban állt mindkettővel.
Ez a három civilizáció évekig élt együtt, és magas fokú együttműködést tudtak kifejleszteni minden szinten. Virágzott a kereskedelem, és úgy tűnt, a bolygó a legjobb úton van afelé, hogy a civilizált létformák és bolygó-gondviselők figyelemre méltó sokféleségét érje el. Körülbelül 10 millió évvel ezelőtt, e három civilizáció az űrutazás és az interdimenzionális időutazás fejlett formáin alapuló technológiák megalkotásán fáradozott. Ugyanebben az időben, más csillagközi rendszerekből származó lények kezdtek a naprendszerbe érkezni azzal a céllal, hogy a bolygótokon létező három civilizációval kereskedelmi kapcsolatba lépjenek. Ezek a csillagközi lények elmesélték más csillagrendszerekben is, hogy az életformák milyen hihetetlen sokfélesége létezik a Földön, és hogy három egyedülálló mértékben különböző civilizáció működik itt együtt.
Naprendszeretek híresé vált páratlan szépségéről, változatosságáról és együttműködő létformáiról – és számos legenda és prófécia keringett a galaxisban arról, ami történt. Ezek az elbeszélések az Orionon lévő Dinoid/Reptoid Szövetség számos csoportját ösztönözték arra, hogy ellátogassanak naprendszeretekbe, mert igen erősen úgy érezték, hogy a dinoid/reptoid civilizációknak nem volna szabad együttműködniük másokkal az ő jóváhagyásuk nélkül – és bizonyos Dinoid/Reptoid Szövetségen belül kötött egyezmények miatt, melyeket egymás között korábban felállítottak.
Ezért tehát egy a Bellatrixról és az Orion más csillagairól származó csoport megérkezett, és elkezdte felderíteni, hogy mi történt naprendszeretekben. Amit láttak, az sokkolta őket, hiszen ellentmondott alapvető teremtésmítoszuknak, mely egész szövetségük lényeges alapja volt. Ez a legalapvetőbb mítosz az alábbiakban foglalható össze:
Abban hittek, hogy amikor kialakult az élet ebben a galaxisban, a Teremtés Ura azt mondta minden dinoid/reptoid civilizációnak, hogy őket saját képére és hasonlatosságára teremtette, és megadta nekik a jogot, hogy e galaxisban minden teremtett élet felett uralkodjanak, és tetszés szerint használják fel őket. Sőt mi több, minden dinoid/reptoid civilizációnak azt mondta, hogy ne engedjék meg egyetlen alacsonyabb rendű létformának sem, hogy galaxisunk létformáinak oltalmazóivá szerveződjenek. E felsőbbrendűségi kiáltvány alapján, a Dinoid/Reptoid Szövetség 16 millió évig terjesztette saját erőszakosságát és terrorját szerte a galaxisban. Azonban a Föld három civilizációja nem csak hogy létezett, de egyenrangú is volt az Orion csillagközi kultúrájával.
A két nem emberi csoport megvizsgálta ezt a zavaró eltérést, és úgy döntöttek, tesznek valamit ezzel kapcsolatban. Ezért tehát az Orionról származó dinoid csoport nyomást kezdett gyakorolni a földi dinoszauruszfélékre, hogy saját állományukon belül állítsanak fel egy különlegesen kiképzett, felfegyverzett csapatot, akiknek egyetlen célja az emlős (korai cetféle) társadalom elpusztítása volt. Ez az emlős csoport azoknak a mai cetféléknek (delfineknek és bálnáknak) a szárazföldi fajtája, akiket ma bolygótok óceánjaiban, öbleiben és folyóiban találtok.
Hatalmas tömegtudatosságuk és fejlett pszichikai képességeik által, a korai cetfélék vezetősége ráeszmélt arra, hogy valami veszélyes dolog van készülőben az Orionról származó dinoid csoport és a bennszülött földi dinoszauruszok között. A korai cetfélék vezetősége attól félt, hogy ez egy olyan háború kezdete lehet, mely civilizációjuk végső pusztulásához vezet majd. Hogy teljesen bizonyosak legyenek benne, hogy ez a hitük igaz, összegyűjtötték a nagy látnokaikat, és megerősítést kaptak tőlük, hogy a dinoszauruszok és a hüllőfélék erőszakos tervet szőnek ellenük. Látnokaik és klánszervezeteik tanácsadói között tartott megbeszéléseik során, számos lehetséges megoldásra jutottak, melyeket meg kellett beszélniük a Föld Spirituális Hierarchiájával, még mielőtt megvalósítanák őket.
A megbeszélések tárgyát a következő pontok képezték: Mik a Bellatrixról származó csoport szándékai ezen naprendszert illetően? Másodszor, milyen hatással bír a bolygó fejlődésére, ha a másik két civilizáció (a dinoszauruszfélék és a hüllőfélék) megsemmisítik a korai cetféléket? Harmadszor, ha más civilizációk is részesei lennének ennek az összeesküvésnek, hogyan reagáljanak erre a problémára a cetfélék? Kapnának-e angyali jóváhagyást a cetfélék, hogy egy nagyobb megelőző csapást intézzenek, amennyiben a fenti feltételezés igaznak bizonyul? A Spirituális Hierarchia elmondta a cetféléknek, hogy ez mind igaz. Következésképpen még mindig volt elegendő idő felkészülni a megelőző csapásra, mivel a dinoszaurusz és hüllőféle civilizáció vezetésének jelentős hányada ellenezte a cetfélék elleni gyors támadást.
A Föld dinoid/reptoid vezetésének passzív helyzetéről szóló újabb tízezer évnyi folyamatos szónoklat után, az orioni dinoid csoport végül meggyőzte a földi dinoszauruszokat, hogy dolgozzanak ki egy a cetfélék elpusztítását szolgáló módszert. Az Orionról, főképpen a Bellatrixról és az Orion-övet alkotó csillagokról származó dinoid csoport felfedett egy stratégiát, mely sikeresen végett vetett volna a cetfélék civilizációjának. A kiválasztott módszer a pszichológiai haditechnika egy fejlett formája volt. Ez az eszköz viszonylag rövid idő alatt az összes cetféle azonnali halálát okozta volna, de a lakóhelyüket és más civilizációs formákat aránylag sértetlenül hagyott volna. Ily módon, aljas tervük további haszonnal is járt volna számukra. Lehetőséget nyújtott volna a dinoid csoportnak, hogy bolygótok növényvilágát és más létformáit saját különleges igényeiknek megfelelően módosítsák.
Amikor a korai cetfélék és bölcs öregeik látták, hogy az alávaló, ellenséges terv nemsokára meg is valósul, megértették, hogy a két másik civilizációval való együttműködésről szóló demokratikus elképzeléseiknek véget kell vetni. Zsenialitásuktól vezérelve, kiterveltek egy sikeres véget a két támadó civilizáció számára. A korai cetfélék stratégiája az volt, hogy pusztító célokra használják fel a hazájuk szívében elhelyezkedő fúziós generátoraikat. Ez a szülőföld az a terület volt, amely ma Közép-Ázsiától Kelet-Európa középső részéig nyúlik. Úgy határoztak, hogy ezen fúziós generátorok felrobbantásával, lehetségessé válik egy olyan világméretű katasztrófa előidézése, amely elpusztítja a másik két civilizációt. Mielőtt azonban ezt végrehajtották volna, engedélyt kellett kérniük a Föld Spirituális Hierarchiájától, hogy teljes jóváhagyást nyerjenek a feladatra. A korai cetfélék vezetése azt is elmagyarázta Gaia Úrnőnek, hogy miképpen módosítanák őt a Dinoid/Reptoid Szövetség rettenetes tervei.
A Föld Spirituális Hierarchiái megegyeztek abban, hogy az orioni dinoid csoport terve valóban nem elfogadható e bolygó történelme számára. Gaia Úrnő tehát megadta az engedélyt a cetféléknek, hogy végrehajtsák tervüket, és beindítsák a láncreakciót fúziós generátoraikban. A cetfélék kijelöltek egy dátumot erre az akcióra, mivel tudták, hogy a dinoszauruszok még mindig a kedvező pillanatra várnak. A cetfélék felfedezték, hogy mikor is jönne el ez a pillanat, és úgy döntöttek, hogy tervüket lassan hajtják végre, hogy a dinoszauruszok nehogy gyanút fogjanak, és emiatt felrúgják eredeti ütemtervüket. A cetfélék stratégiája az volt, hogy még a másik két civilizáció, a dinoszauruszok és a hüllőfélék tervének véghezvitelére kiválasztott időpont előtt öt évvel  robbantják fel fúziós generátoraikat.
Tudván, hogy bőven van idejük sikeresen keresztülvinni tervüket, a cetfélék szervezetei úgy döntöttek, hogy társadalmukat két részre osztva hajtják ezt végre. Civilizációjuk egyik felét evakuálták volna a naprendszeren kívülre, míg a többiek elhagyták volna a szárazföldet, és az óceánokba mentek volna, ahol menedékre leltek volna. Ezt a tervet végre is hajtották, és a fúziós generátorokat az ütemterv szerint fel is robbantották. A dinoszauruszfélék és hüllőfélék 98 százaléka elpusztult, a maradékuk pedig a Mars és a Jupiter között található, Maldeknek nevezett nagy bolygóra menekült. A cetfélék körülbelül fele (nagyjából 30 millió egyed) a világ óceánjaiba menekült, és teljes tudatosságuk segítségével fokozatosan átalakították magukat egy négymillió éves periódus alatt, valódi vízi teremtményekké. Civilizációjuk fennmaradó része pedig a Pegazus és a Cet csillagzataiba menekült, ahol visszatérésüket várták ebbe a naprendszerbe egy később megjövendölt időben.
A hüllőféle és dinoszauruszi civilizáció pusztulása körülbelül 8-10 millió évvel ezelőtt történt. A dinoid/reptoid civilizáció maradványának Maldekre történő elmenekülésével, a Föld Spirituális Hierarchiája fizikai gondviselésének feladatát az egyetlen megmaradt érző fajra, a cetfélékre bízta. Azonban a cetfélék és az űrbe költözött testvéreik eltökélt szándéka volt, hogy Gaia Úrnő segítségével találjanak egy szárazföldi utódot a megüresedett szárazföldi oltalmazói szerepre. Egy szárazföldi gondviselő betelepítése lett a nagy kutatásuk tárgya. A korai cetfélék, a Föld Spirituális Hierarchiájának segítségével kutatni kezdtek a galaxis közvetlen szomszédságában (egy a Naptól körülbelül 80 fényévnyire kiterjedő területen), hogy találjanak egy lehetséges jelöltet, aki képes lehet felváltani a cetféléket a Föld szárazföldi oltalmazójaként.
Miután két-három millió éven keresztül kutattak szerte a galaxisban, végül felfedeztek egy olyan vízi főemlőst, amely elkezdett kiemelkedni az óceánból a Vega rendszer negyedik bolygóján. Ezeknek a vízi emlősöknek megvoltak a civilizációs alapjaik, úgymint teremtésmítoszaik, nyelvük, vadászó és gyűjtögető kultúrájuk. E faj felfedezése után, megkérdezték a Vega csillagrendszer Spirituális Hierarchiáját, hogy megengedik-e, hogy a vízi emlősöknek ezt a csoportját igen nagy mértékben módosítsák genetikailag, hogy fejlődésük, mint érző fajé, felgyorsulhasson. Ily módon felkészülhetnének arra, hogy galaktikus gondviselő fajjá váljanak.
Megegyezés született erről a fejlődésről, és megkezdődtek a genetikai módosítások. Ennek a vízi emlősből vegai emberi lénnyé való evolúciós ugrásnak az volt a jelentősége, hogy ezzel egy új galaktikus gondviselő csoport jött létre, mely lehetőséget nyújtott arra, hogy ezek az új emberi lények sokkal gyorsabb evolúciós szinten fejlesszék technológiájukat, mint ahogy arra egyébként engedélyt kaptak volna. Ez a fontos eseménysorozat lehetővé tette, hogy az emberi lények gyorsan elterjedjenek a galaxisnak ezen a részén. Ekkor kezdtek el találkozni az emberi lények a Dinoid/Reptoid Szövetség elöljáró kémcsapataival körülbelül 4 és fél millió évvel ezelőtt. Gaia Úrnő és a cetfélék közbeavatkozása végett a humanoidok ki tudtak tartani és képesek voltak sikeresen megküzdeni a Dinoid/Reptoid Szövetséggel, és elértek egy nyugalmi helyzetet a harcban, mialatt még mindig folytatták terjeszkedésüket a Tejút Galaxisnak ezen szektorában.
Ez a kivándorlás folytatódott még nagyjából két és félmillió évig. Ennek az időszaknak a végére, az emberek eljutottak naprendszeretek legszélére is, és egy emberi Galaktikus Föderációban csoportosultak, mely megállapodott abban, hogy meghódítja naprendszereteket. Gaia Úrnő beleegyezett ebbe a tervbe, és megkezdődött az első földi gyarmatosítás Hybornea néven (Hyperboreaként is ismert). Hybornea korszaka nagyjából egymillió évig tartott, és tökéletes lírai/szíriuszi típusú civilizáció volt. Mikor a dinoszaurusz-csoport körülbelül egymillió évvel ezelőtt visszatért a naprendszerbe, hogy támogassa a kisebbségben lévő testvéreit, azt látták, hogy az emberek tartják ellenőrzésük alatt szinte az egész naprendszereteket. Minden, ami a hüllőféle és dinoszauruszi erőből megmaradt, az egy kis kolónia volt a Maldek bolygón, valamint kihelyezett személyzet egy kis csoportja, szétszóródva naprendszeretek szélein.
Mindazonáltal a Dinoid/Reptoid Szövetség elhatározta, hogy itt az ideje újra megalapozni tekintélyüket a galaxis ezen régiójában a szomszédos csillagrendszerekre és a ti naprendszeretekre irányuló széles körben támogatott támadássorozatokkal. Ezeket a támadásokat a Maldeken hátrahagyott erőik segítették és támogatták, akik most szisztematikusan pusztíthatták a Galaktikus Föderáció által a Marson, Vénuszon és Földön létrehozott kis emberi kolóniákat.
Ebben a rombolásban a Mars elvesztette légköre nagy részét és hidroszféráját is (óceánjait, folyóit és vízáramlatait). A Vénusz valóságos üvegházi körülmények közé került, melyben a nagyfokú planetáris légköri melegedést egy olyan atmoszféra tartotta fenn, amit egy sor elviselhetetlen maró gázzá módosítottak. A Föld Hyborneai telepeit rosszindulatú és előre megfontolt súlyos támadások sorozata pusztította el, mely megölt minden emberi lényt, és teljesen kiirtotta az emberi civilizáció minden megnyilvánulását. A végeredmény az lett, hogy a Dinoid/Reptoid Szövetség újra uralma alá hajtotta az egész naprendszereteket.
Egy nagyjából 80000 éves időszakra, naprendszereteket a dinoszauruszféle és hüllőféle csoport elöljáró helyőrségeként tartották fenn. Azonban, ahogy a galaktikus emberi lények visszaszorították őket egy a Napotokhoz közeli több csillagrendszert magába foglaló széles fronton, végül lehetőség nyílt, egy az emberek naprendszeretekbe történő visszajuttatását célzó terv kidolgozására. E cselekedet végrehajtásához a Galaktikus Föderáció egy hatalmas harci bolygót hozott ebbe a régióba. E harci bolygó célja a Maldek bolygó elpusztítása volt, ami a Dinoid/Reptoid Szövetség fő adminisztratív központja volt naprendszerben. A Maldek elvesztése után úgy érezték, higy viszonylag könnyű lesz leigázni a földi dinoszaurusz- és hüllőkolóniákat. Ezt a rövid és brutális akciót gyorsan végrehajtották, és a Föld sikeresen visszakerült az emberi ellenőrzés alá, körülbelül 900000 évvel ezelőtt.
A földi emberi lények ekkor úgy döntöttek, hogy új kolóniájuk központja a Lemuriának nevezett kontinensen legyen. Itt valósult meg az, hogy az első emberi telepesek egy az élet minden szintjén demokratikus elveken működő lírai/szíriuszi civilizációt tudtak alapítani. A következő 850000 év során, egy a mai Csendes-óceán területén állt ősi kontinentális támaszpontról, szétszóródtak a Földbolygó egész felületén. Felépítettek egy sor úgynevezett leány-birodalmat. E leány-birodalmak közül a legfontosabb Atlantisz volt, egy hatalmas sziget az Atlanti-óceán közepén. Egy másik jelentős kolónia a Yü birodalom volt, mely a mai Közép-Kína és Tibet területén helyezkedett el.
A lemuriai civilizáció állomásai és Atlantisz születése:
- Lemuria anyabirodalom megalapítása – Kr. e. 900000
- Atlantisz, Yü és a Líbiai/Egyiptomi leány-kolóniák alapítása – Kr. e. 500000
- Atlantisz, Yü és a Líbiai/Egyiptomi leány-kolóniák leány-birodalmakká nyilvánítása – Kr. e. 100000
- A leány-birodalmak egyenlő jogkört kapnak az gondviselésben – Kr. e 50000
- Atlantisz elpusztítja Lemuriát – Kr. e 25000
Ahogy elkezdték telepüket fejleszteni az atlantisziak, gyorsan arra jutottak, hogy kultúrájukat egyedülállónak érezték, mely végül abban az érzésben csúcsosodott ki, hogy ők mások, mint Lemuria többi leány-birodalma. Az atlantisziak úgy érezték, ők nem csupán Lemuria egy leány-birodalma, hanem ők egy olyan leány-birodalom, amely átvehetné az anya-birodalom szerepét, és át is kellene vennie azt. Az atlantisziak következésképpen erős vágyat kezdtek érezni, hogy elpusztítsák a lemuriaiakat, és a hozzá hűségesebb leány-birodalmakat, hogy teljhatalmat szerezzenek.
Most át kell röviden tekintenünk, hogy mi történt Lemuriában, hogy az olvasó tudhassa, mi ment végbe valójában a Földön ebben az időben. A lemuriaiak egy olyan civilizációt építettek fel, mely sok szempontból ugyanolyan volt, mint a szíriuszi és sok más Líra-csillagé, de néhány egyedi koncepciót is kifejlesztettek. E meggyőződések legfontosabbika az volt, hogy ők az elsődleges szárazföldi emberi gondviselő csoport a Földön. Ezt a felfogást azonban nagyjából 50000 évvel ezelőtt elvetették, amikor a lemuriaiak úgy látták, leány-birodalmaik kellőképpen felfejlődtek, és szerepet játszhatnak az oltalmazásban. Ez a döntés lehetőséget nyújtott az atlantisziak számára, hogy végül szövetségeseket keressenek a lemuriaiak elpusztítását célzó nagy tervükhöz.
Az atlantisziak találtak is szövetségeseket a sokféle galaktikus emberi renegát védelmi csapatok körében, akiket eredetileg az Alfa Centaurin és a Plejádokon élő kolóniák alakítottak. A következő 25000 év során, tulajdonképpen az atlantisziak szövetségeket alakítottak ki ezekkel a védelmi csapatokkal, és számos különféle kihelyezett csillagrendszerrel. Ezeket a szövetségeket túlnyomórészt a Galaktikus Föderáció olyan elöljáró kolóniáival kötötték, akik az atlantiszi hierarchikus kulturális tradícióhoz hasonló elveket vallottak. Ezek a különféle csoportok elkezdtek kidolgozni egy tervet, ami Lemuria pusztulásához és Atlantisz legfelső pozícióba emelkedéséhez vezetett volna a Föld bolygón. Így tehát az atlantisziak türelmesen vártak, míg eljön a kedvező alkalom, és körülbelül 25000 évvel ezelőtt, ők és számos plejádi és centauri lázadók, vagy nevezhetjük őket renegátoknak is, úgy döntöttek, hogy elpusztítják Lemuriát. A tervük, és annak végrehajtása technikai siker lenne, mindazonáltal elpusztítaná a Föld egyik holdját is – Lemuriával együtt.
Abban az időben a Földnek két holdja volt, mindkettő mérete a mostani Holdotok méretének nagyjából kétharmada. A renegátok javaslata az volt, hogy erőterek használatával a két hold egyikét lefelé haladó spirális pályára tereljék. Mielőtt ez a hold elérte volna a kritikus tömeg helyzetet (a Lagrange-pontot) a Földdel, felrobbant volna oly módon, hogy hihetetlen meteorzáporként zuhant volna a lemuriai kontinensre.

Hogyan pusztult el Lemuria?
1. Az űrhajók vontatósugarakkal közelhúzzák a Föld egyik holdját a Lagrange-ponthoz (A Lagrange-pont az a kritikus pont, ahol két egymáshoz közeledő égitest tömege hevesen hatni kezd egymásra. Ezen a ponton az egyik test felrobbanthatja a másikat.)
2. Az űrhajók részecskesugarakkal bombázzák a holdat és elpusztítják, épp mielőtt elérné a Lagrange-pontot
3. A hold darabjaiból álló meteorzápor megsemmisíti Lemuriát és földalatti gázüregeit; Lagrange-pont
Ez az esemény, gravitációs és lemeztektonikus kényszermozgásokat okozott volna a nagyságrendje, a lefelé haladó pályája, és a holdszilánkok tömege miatt. Ez a fejlemény, valójában egy vulkanikus katasztrófát okozott, mely során a Lemuria alatt található gázüregek berobbantak, és elsüllyesztették a kontinenst, lerombolva a lemuriai uralmat.
Körülbelül 25000 évvel ezelőtt tehát, az atlantisziak és a más csillagrendszerekből származó renegát szövetségeseik olyan tökéletesen elpusztították a nagy lemuriai kontinenst, hogy az mindössze csak egy legenda lett. Csupán a közelmúltban végzett csendes-óceáni mélységfeltáró szondázásaitok mutattak ki hatalmas hegyeket és völgyeket, és térképeztek fel valamit abból, ami valaha a Föld csodája volt. Lemuria elpusztításával semmi olyan nem maradt, ami megakadályozhatta volna a hatalomra éhes Atlantisz felemelkedését és befolyását.
Közvetítette: Sheldan Nidle / Sheldan Nidle és Virginia Essene: You Are Becoming a Galactic Human (Galaktikus Emberekké Váltok) c. könyvéből
Közzétette: www.fenyorveny.hu
foldimennyorszag.huLaura Magdalene Eisenhower: Közzététel - 7. rész

 
A 22. UFO-kkal és a hozzájuk kapcsolódó jelenségekkel foglalkozó szimpóziumon elhangzottak (A Polgári Közzétételi Meghallgatások olasz megfelelője). - San Marino Köztársaság -  2014 március 30.
 
 
Laura Magdalene Eisenhower: Közzététel - 7. rész


A 22. UFO-kkal és a hozzájuk kapcsolódó jelenségekkel foglalkozó szimpóziumon elhangzottak (A Polgári Közzétételi Meghallgatások olasz megfelelője). - San Marino Köztársaság -  2014 március 30.

Pozitív beavatkozás

Alex Collier kontakta állítja, hogy a Szíriusz A lényeinek beavatkozása a Szíriusz B-ből származók hibái miatt történt, a technológiák átadása és egyéb támogatások formájában az emberiség számára:

Azt mondja - "Úgy tudom, hogy a Szíriusz A rendszerből származók próbálnak hasznosak lenni és segítséget nyújtani, mert felelősséget éreznek azokkal kapcsolatban, akik a Szíriusz B rendszert gyarmatosították, akik eredetileg a Szíriusz A-ból származnak.

A fő tevékenység, amely a Szíriusz A-ból származó földönkívüliekhez köthető, hogy segítenek felépíteni egy megfelelő ökológiai rendszert az ember földi evolúciójához, a bolygó 'biomágneses energiahálózatának' megváltoztatásával.

Ők a mi rácsunk eredeti építői, az architektúráé, melyen bolygónk alapszik. Tehát ezért hasznosak a szakrális geometria és világunk fizikai törvényeinek ismeretében. Segíthetnek nekünk egy új háló és egy új rendszer megépítésében, mely következő kihívásainkhoz szükséges. Szóval azt mondhatnánk, hogy a Szíriusziak kiváló szövetségesek az előttünk álló stratégiai tervező munkában."

Toborzás

2006-ban megpróbáltak beszervezni egy rejtett műveletbe, a Mars gyarmatosítás Alternatíva 3. forgatókönyvvel összefüggésben. Kiszálltam belőle, de egyáltalán nem volt könnyű. Mindenesetre rájöttem, hogy voltak más projektek, melyek ennek a programnak a különböző aspektusait képviselték. Barátom és kollégám Andrew Basiago és én sok dologban működtünk együtt, és össze tudtuk kötni a pontokat Alfred Lambremont Webre nagyszerű munkájának segítségével. Ez nem egy sci-fi.

Volt egy titkos Marsra teleportáló, CIA ugrószoba nevű program az 1980-as években, melyben Andrew D. Basiago és számos más informátor is részt vett. A programban használt teleportáló technológia lehet az, melyet az Egyesült Államok kormányának adott át a Szürke földönkívüliek egy bizonyos faja. Oroszországnak és az Egyesült Királyságnak is volt teleportáló programja a Marsra abban az időben. Vannak olyan jelentések, hogy a jelenlegi Mars bázisok 500 ezer telepest is számlálhatnak.

A Mars teleportációs projekt i.e. 9500 óta először képviseli a Föld és a Mars társadalmainak újraegyesülését. Andy, Alfred és én egy Mars Védelmi Egyezményt dolgoztunk ki, hogy újra létrehozzuk a Mars és a Föld közötti nyílt kapcsolatokat, és hogy megakadályozzuk a Mars Föld általi gyarmatosítását.

"Ez egy pozitív dolog az emberiség számára, hogy túlélő kolóniákat telepít más bolygókon. A Földet már sok kataklizma sújtotta a múltban, úgyhogy nekünk kell megvédenünk az emberi genomot azáltal, hogy emberi telepeket hozunk létre más égitesteken. Mégis, amikor titoktartás övezi ezeket a projekteket, arra csábítva a kormányt, hogy elrabolja az egyének szabad akaratát, és kizárja az emberiséget a téma megvitatásából, mely az egész emberiség jövőjét érinti, és egy bolygó sorsát eltéríti, egy bolygón kívüli programot szolgálva, a szabad emberek lelkiismerete megköveteli, hogy ezeket a projekteket nyilvános ellenőrzés kísérje, és ne csak a katonai-ipari komplexum sötét folyosóin tudhassanak róluk."

Andrew D. Basiago és Laura Magdalene Eisenhower, 2010

Jó hírek

A földönkívüliek köztünk vannak. Valiant Thor és más lények a Vénusz bolygóról egy másik dimenziós síkról (egészen más világ ahhoz képest, amit sajátunkként ismerünk) az 1960-as években jöttek, míg Eisenhower elnök hivatalban volt, ő és Nixon alelnök helyezték őket VIP státuszba a Pentagonban 3 évre, hogy megvitassák a javaslatát, de küldetését visszautasította a vezérkari főnök. Ők továbbra is anyahajókkal állomásoznak világunk körül. Segíteni akartak nekünk a spirituális fejlődésünkben és az előttünk álló kihívásokban, de az árnyékormány ezt nem akarta. Egy film jelenik meg hamarosan, és a Frank Strangers által írt könyvek sokat elárulnak ezekről a lényekről, és a kormánynál tett látogatásukról.

George Adamskit is ismerjük, aki elmondta, hogy találkozott Vénusziakkal a Földön, és járt XXIII. János pápánál Rómában, és az Északi típusú földönkívüliek üzenetét adta át neki, mielőtt meghalt volna. A pápa titkára Monsignor Capovilla a közelmúltban ismerte el, hogy ugyanez a pápa találkozott egy idegen pilótával a Vatikáni kertben.

Ugyanitt XII. Piusz pápának (akinek MacIntyre bíboros beszélt az 1954-es Muroc bázison Esienhower elnökkel történt eseményről) volt egy furcsa "Nap" megfigyelése, amely táncolt az égen, és amikor Ferenc pápát 2013-ban megválasztották, egy UFO-t láttak és vettek filmre a Vatikán fölött.

Az a vélekedés, hogy az Északiak megjelenése ugyanolyan, mint a bibliai angyaloké, bizonyára nem véletlen. Énok könyvéből a legtöbb faj megfigyelő, egyesek elbuktak, és néhányan még mindig az Igaz Forrást szolgálják. Ez egy ősi háború, mely több millió évre nyúlik vissza.

Tehát úgy tűnik, hogy van egyfajta általános segítség pozitív csoportoktól, mint a Plejádiak, az Arktúrusziak, az Andromédaiak, a Tau Cetik, az Alfa Centaurik, a Procyoniak, az Oltalmazó Szövetségesek, és a Teloson élő magasabb dimenziós lények, akik a Föld Agartha-i földalatti hálózatában és a Vénuszon élnek, hogy csak néhányukat említsük.

Ezen fajok legtöbbjének ajánlása a mi nagy ébredésünkről és lelki fejlődésünkről szól, ami segítséget is magában foglal azok számára, akik szeretnének kitörni a rosszindulatú lények befolyása alól. Csak egy egyszerű döntés, hogy nem működünk együtt a rossz szándékú csoportokkal, megváltoztatna mindent. Ez sokkal jobb, mint menekülni, és az emberiség többségét kiszolgáltatva hagyni, és engedelmeskedni egy teljes hatalomátvételnek, lehetővé téve, hogy folytatódjon egy csendes invázió. Én úgy döntöttem, hogy itt maradok, hogy segítsem az előrelépést, mert hiszek magunkban, hogy képesek vagyunk bármit elérni.

Alternatíva 4: Egy pozitív emberi jövő

Sokkal több jóindulatú földönkívüli faj van, mint rosszindulatú, de fontos, hogy megértsük a teljes képet, hogy ki tudjuk mondani a különbséget, és megvédjük emberi jogainkat, és elérjük legmagasabb potenciálunkat. A legvadabb képzeletünket is felülmúló képességekkel rendelkezünk. Itt az ideje, hogy felismerjük a jóindulatú erőket, és a multidimenziós kozmosz végtelenségét, és hogy többdimenziós lények vagyunk.

Az is fontos, hogy felismerjük mások hozzájárulását, akik gyógyító megoldásokkal, biztonságos technológiákkal és tényszerű igazsággal rendelkeznek arról, hogy mi történik, akiket nem támogatnak eléggé, és akiket nagyrészt figyelmen kívül hagynak.

Egyénileg megtisztítva magunkat a programozásoktól, manipulációktól és irányítástól visszafordíthatjuk azt a kárt, amit okoztak. Én ezt Alternatíva 4-nek neveztem el, mivel az Alternatíva 1, 2, 3 a titokban tartott dolgokkal köt össze bennünket, katasztrófa eseményekkel, melyeket könnyen kiválthatnak és szimulálhatnak az időjárás módosításával és sötét technológiákkal, mint a HAARP, amelyek képes létrehozni szuperviharokat és katasztrófákat.

Az Alternatíva 4. az organikus idővonal és az isteni születési jogok összekapcsolásáról szól, a hihetetlen emberi potenciálunkról, mint egy egységes erő, amely a végtelen kozmosz magasabb dimenziós lényeivel dolgozik együtt. Ehhez meg kell küzdenünk azon szándékkal, melynek az a célja, hogy mindannyiunkon uralkodjon, és megosszon bennünket. A 2012-2017-es ablak periódus, az úgynevezett Csillag Aktiválási Ciklus egy komoly lehetőség ennek eléréséhez.

Ike szavaival zárva:

"Azért imádkozunk, hogy  mindenféle vallású, fajú és nemzetiségű embernek teljesüljenek a szükségletei; hogy azok számára, akiktől megtagadták a lehetőséget teljes mértékben élvezhessék azt; hogy mindazoknak, akik szabdságra vágynak megtapasztalhassák a lelki áldásait; hogy azok, akik rendelkeznek a szabadsággal meg fogják érteni, hogy ez egy súlyos felelősség; hogy mindazok, akik érzéketlenek mások szükségleteire jószívűséget fognak tanulni; hogy a szegénység, a betegség és a tudatlanság megpróbáltatásai el fognak tűnni a Földről, és hogy a jóságos időkben minden nép békében fog együtt élni, melyet a kölcsönös tisztelet és szeretet ereje garantál."

Utolsó gondolataim

A Föld egy élő organizmus, és mi a részei vagyunk az Ő gyógyulásának, és galaktikus családunk magasabban fejlett fajainak segítségével, és önmagunk, valamint az alacsonyabb erők csapdáinak mélyebb megértésével képesek leszünk békével, egyértelműen és tisztánlátással irányítani a jövőnket. Növelnünk kell a szeretet rezgését a bolygón, és vissza kell szereznünk az erőnket.

Meg kell engednünk Gaianak, hogy egyensúlyba kerüljön, ezen irányító technológiák használatának leállításával, és lehetővé kell tenni a Lélek számára, hogy maga döntse el minden ember sorsát, mivel csak a természet dönthet, nem pedig a kormányok. Mint fajnak, ez a mi legnagyobb próbatételünk. A legnagyobb veszély rájuk nézve az egységünk, a szabad gondolkodásunk és a magasabb énünkkel való kapcsolatunk; kezdjük el magunkhoz ölelni a szabad akaratunkat, hogy visszaállítsuk ezt a Földet paradicsomi állapotába, és hogy helyreállítsuk szívünket mások, az Igazság és minden más szolgálatában.
Kapcsolódó cikk:

Állítása szerint a Marson harcolt egy amerikai katona
http://rejtelyekszigete.com/ufo-k-es-foldonkivuliek/allitasa-szerint-marson-harcolt-egy-amerikai-katona/

Laura Magdalene Eisenhower: Közzététel - 1. rész
Laura Magdalene Eisenhower: Közzététel - 2. rész
Laura Magdalene Eisenhower: Közzététel - 3. rész
Laura Magdalene Eisenhower: Közzététel - 4. rész
Laura Magdalene Eisenhower: Közzététel - 5. rész
Laura Magdalene Eisenhower: Közzététel - 6. rész
Laura Magdalene Eisenhower: Közzététel - 7. rész

http://www.cosmicgaiasophia.com/

Forrás: http://ujvilagtudat.blogspot.hu/2014/07/laura-magdalene-eisenhower-kozzetetel-7.html#.U7R8uEDc2jc
Ashen üzente a Galaktikus Föderációtól (2014.júl.14.)


  "Viselkedjetek végre szeretetteljes fényküldöttek módjára. Rajtatok múlik a változás. A bolygótok. A jövőtök. A szabadságotok."

 

Ashen üzente a Galaktikus Föderációtól (2014.júl.14.)

Drága fényküldöttek, csillagMAGok!
Az utóbbi hónapokban erőteljesebben beindult az ébredési folyamat azoknál, akik még alvó állapotban élték ezen inkarnációjukat. Viszont a fényhordozók között sajnálattal látjuk, hogy sok még az egó általi szétszéledés, az Egység helyett. (Nem szeretném használni az általatok generált fénymunkás jelzőt, mivel Ti nem munkások vagytok, hanem olyan szabadon leszületett lelkek, kik ezt a folyamatot szerették volna megtapasztalni, ami jelenleg is életetek része.) 
Testvéretekként kérlek titeket, hogy fogjátok meg egymás kezét. Nem EGYmás ellen vagytok, hanem EGYmásért. Viselkedjetek végre szeretetteljes fényküldöttek módjára. Rajtatok múlik a változás. A bolygótok. A jövőtök. A szabadságotok...
Emeljétek minél magasabbra rezgéseteket. Emelkedjetek fel hozzánk. Teremtsétek meg boldog és békés jövőtök, szívetek szeretetével, gondolataitok hatalmával. 
A közeljövőben egyre sűrűbben fogjátok látni hajóinkat. Nézzetek fel az égre, mikor késztetést éreztek rá. Megérezhetitek jelenlétünket bármikor, hiszen legtöbbetek különböző világok inkarnálódottjai (sokan születtetek le plejádi testvéreink közül is). Mind ismerjük EGYmást. Kezdő ébredő lelkek, ha nem is tudjátok használni tudatosan még a belső intuíciótokat, mi attól még küldjük a jeleket, egyengetjük utatok. Csak vegyetek észre minden kis részletet a környezetetekben. Ne feledjétek, sosem vagytok egyedül... 
Figyeljetek jobban önmagatokra. A saját egyéni fejlődésetekre koncentráljatok. Így tudjátok csak EGYmást tanítani, - mivel mindegyikőtök különböző szinteken áll - és EGYüttes erőtök, energiátok EGY célra koncentrálni, amit ti Eseménynek neveztek. 
Plejádi testvéretekként küldöm szeretetem és baráti ölelésem felétek. Hamarosan találkozunk. 
Ashen
Közvetítette: Bárány Tünde N. /www.fenyorveny.hu
(Az írást csak forrásmegjelöléssel lehet megosztani, változtatás nélkül!)
Közzétette: www.fenyoveny.hu


Cobra: A Föderáció státusza frissítés /2014.júl.7./

 

 Az első művelet a Chimera csoporthoz és más negatív erők katonai-ipari komplexumához tartozó összes skalár fegyver megsemmisítése lesz.

Cobra: A Föderáció státusza frissítés /2014.júl.7./

A közelmúltban, a Galaktikus Föderáció hajói elfoglalták a végső pozíciójukat az alacsony Föld körüli pályán (LEO) a Chimera csoport végső veresége érdekében.
Az első művelet a Chimera csoporthoz és más negatív erők katonai-ipari komplexumához tartozó összes skalár fegyver*  megsemmisítése lesz.
A csapatommal együtt elindítottuk a StratoProbe 2-őt. Elindításának a célja az volt,hogy bizonyos információkat tudjon fogadni a Föderációs hajóktól, hogy milyen módszerrel, azt nem írhatom le. De a küldetés sikeres volt.
Ahogy StratoProbe 2 közeledett a Fátyolhoz, akkor készítette ezt a fotót. Nagyon érdekesek a kereskedelmi repülőgépek felülről (kép: balra) 
A jármű amikor elérte a csúcspontját 25 mérföldes (40 kilométeres) magasságban, sor került az információ transzferre. Ebben a pillanatban is készítette ezt a fotót a bolygónk felszínéről (kép: balra fent)

Sokkal több információ hamarosan.

Cobra/Fordította: Sandal /www.fenyorveny.hu
Közzétette: www.fenyorveny.hu
(Az írást változtatás nélkül, csak forrásmegjelöléssel, és linkekkel együtt lehet megosztani!)
* Skalár fegyverekről szóló cikk: 
http://www.tabulas.hu/haz/skalar.htm

 "Legalább tíz nemzet rendelkezik skalár EM fegyverekkel, kb. öt már képes Tesla kupolát is felállítani. Nem tudhatjuk, hány nemzet birtokol negatív skalár EM fegyvereket, talán öt vagy hat, ezek a fejlesztés különböző állapotában járhatnak"

Ha ezt elolvassuk, vagy legalább egy részét a hosszú cikknek, megérthetjük, miért nem történt meg eddig a nyilvános leszállás, vagy a NESARA bejelentése. A földi Ellenállási Mozgalom és a Galaktikus Föderáció most jutott el abba a helyzetbe, hogy kellőképpen biztonságos módon tudjanak hozzáférni és megsemmisíteni ezeket a fegyvereket. (Ez a cikk valóságos "csemege" lesz azoknak, akik szívesen olvasnak a ránk leselkedő veszélyekről.)
Milly