2012. október 29., hétfő

Egy nagyobb váltás volt a napokban - Aisha okt. 29.

 
 
Tom Fodor fordítása
aisha TK 215 - okt 29


Ahogy többen is megbizonyosodhattok róla, egy nagyobb váltás volt az utóbbi napokban. Van aki ezt úgy érzi, mint valami elengedést, hiszen ez is történt.
Nem csak a személyes hatásokról beszélünk, de azokról is, amik a kollektívre vonatkoznak. Ennek a váltásnak nagyon távolra ható következményei vannak, de ezt nem sokan tudták még értékelni.

Olyan nagy eseményről beszélünk, ami bekerül majd a történelemkönyveitekbe olyan napként, amely örökre megváltoztatta a világot. Hiába is keresnétek a médiában, csupán mélyen magatokban tudjátok megtalálni, úgy gondoljuk érezni fogjátok a visszatükröződését mindennek. Arról van szó, hogy sikeresen kiszabadítottátok magatokat néhány lénytől, akik felelősek voltak a szabadságotok elveszítéséért. A kivonulás ideje elkezdődött, a fogva tartóitok közül az elsők már elhagyták a légkörötöket.
Tudjuk, hogy lesz akinek ez sületlenségnek hangzik. Mégis azt mondjuk, ti már a szabadság állapotában vagytok, felszabadulva a régi rendszerből, amely a bűvöletében tartotta az emberiséget évezredeken keresztül. Ez a felszabadulás nem történik meg egy éjjel alatt, de a nemkívánatos elemek eltüntetése elindult.

Ez nem úgy néz ki, ahogy sokan elképzeltek, hogy tömeges letartóztatások történnek vagy elszállítások, amire mi utalunk történések, azok messze az emberi hatókörön kívül zajlanak. A normális érzékszervek terjedelmén kívül zajlanak, egy olyan létező, ősi szinten, ezért a többség a bolygón nem is látja és nem is hallja. Lesz viszont bizonyos jel, lesz, akinek ez hangos lesz és érthető, másoknak kifinomult.

Ezért kérjük, hogy kapcsolódjatok mélyen és próbáljátok regisztrálni azt, amit éreztek, a bolygón levő energiák ugyanis átváltottak.
Amennyiben sikerül megéreznetek, azonnal érezni fogjátok a szabadságot, mely a lényetekben vár. 

Ez nem illúzió, csupán azt mutatja, hogy mi vár rátok.
Hiszen a Föld és lakóinak visszajuttatása a lényük tiszta esszenciájába (melyben egykor volt) elkezdődött, érezni fogjátok a lehúzó súlyok eltűnését. 
 
Hamarosan szabadon tudtok lélegezni, hosszú idő után először ebben a világban, amelyet otthonnak hívtok.
 
Forrás: Facebook
 
 

Az Összes Lehetőségek Gömbje - Hathorok

"Üzenetünket azzal a céllal adjuk át, hogy segítsen benneteket új valóságokat megteremteni magatok és az egész emberiség számára. Ez a módszer jelentősen felgyorsítja a megnyilvánítás folyamatát, mert az idő, ahogy ti érzékelitek, felgyorsul, így a gyors módszerek, úgy hisszük, nagyon hasznosak lesznek."Hathor üzenet a Föld számára Tom Kenyon közvetítésében

Az Összes Lehetőségek Gömbje

2012. augusztus 19.


Üzenetünkben arra vállalkozunk, hogy megosszunk egy módszert lényed harmadik- és egyéb dimenzióbeli megnyilvánítására. A módszer geometriai, valamint a tudatosság tulajdonságaira vonatkozó alapvető ismereteket alkalmaz. Többféle geometria is használható a megnyilvánítás eszközeként. A jelenlegi, a megosztásra kerülő, a legegyszerűbb, és furcsamód a leghatékonyabb.
Az első, amit meg kell érteni a megnyilvánítással kapcsolatban, hogy minden hatásnak megvan az ellenhatása. Ez a kettőség természetéből fakad, addig, amíg el nem éritek a magasabb tudati dimenziókat, amelyekben már nincs jelen a kettősség. Mivel ez a módszer a háromdimenziós új valóságaitok megnyilvánítására vonatkozik, ezért a kettősség adott.
Másik fontos megértenivaló, az az intelem, hogy ne árts. Ennek az elvnek a célja, hogy megóvjon a káros következményektől. Betartásának a legegyszerűbb módja, hogy teremtéseid ne ártsanak se önmagadnak, se másnak.
Az anyagot jellegéből fakadóan három részben fogjuk átadni. Az első rész a megnyilvánítás geometriája.
A második a tudat nem-duális állapotairól szól, és arról, hogy miként egyesítsd lényed ezen magasabb birodalmait. Ez a két rész idén október elsejéig kerül teljesen átadásra. Ez részét képezi a Hathor Világmeditációra való felkészülésnek, amit 2012. november 4-én Új Valóságok Művészi Nevelése (The Art of Seeding New Realities) címmel rendezünk meg.
Az információ harmadik része a tudat nem-duális állapotainak és a tér-időben való kimenetelek mesteri megteremtésének egyesítését tartalmazza. A tudás elemeinek egyesítéséről szóló anyagot 2012. december 1-ig adjuk át.

Egyéni és közösségi szinten is kozmikus útelágazáshoz értetetek. A 2012. december 21-i együttállás új rezgésű valóságba vezető átjáró hírnöke. A teljesség kedvéért megjegyezzük, hogy a világnak azon a napon nem lesz vége. Mindazonáltal az általatok ismert világ megváltozik.
Az üzenetünket azzal a céllal adjuk át, hogy segítsen benneteket új valóságokat megteremteni magatok és az egész emberiség számára. Ez a módszer jelentősen felgyorsítja a megnyilvánítás folyamatát, mert az idő, ahogy ti érzékelitek, felgyorsul, így a gyors módszerek, úgy hisszük, nagyon hasznosak lesznek.


A Módszer

Ennél a módszernél az egyik csakrádat használod figyelmed középpontjaként. A megnyilvánítás szempontjából a titok ténylegesen a szándék, a tudatosság és az energia egyesítésében rejlik.
Általánosságban a legtöbb ember a legnagyobb eredményt a napfonatcsakra középpontként való használatával fogja elérni, ami a személyes erővel van kapcsolatban.
Támogatjuk a többi csakrával való kísérletezést is, ideértve a szív-, a torok-, a harmadik szem- és a koronacsakrát. A legtöbben a koronacsakrából történő teremtést öröklötten ellentmondásosnak fogják találni, hiszen a tudat ebben a pozícióban minden megjelenési formát illúziónak lát. Ilyenkor megjelenik a megnyilvánulások meghaladására való hajlam. Így ezzel a csakrával való foglalkozás közben eltűnik bárminek a megteremtésére való vágy.
A cél elérése, hogy valóságokat jelenítsünk meg a háromdimenziós világban, a legtöbb ember számára a napfonatcsakrával (solar plexus) lesz a leghatékonyabb.
Tudatodat a solar plexusban –ami a gyomor gödre mögött helyezkedik el- tartva elképzelsz egy gömböt, vagy egy golyót, aminek a mérete a téged körülvevő univerzum nagysága, és középpontja pedig a solar plexus. Amikor elképzeled ezt a gömböt, vagy labdát, tudatosítod, hogy a gömb felületén végtelen számú pont van, és hogy így működésbe hoztad az Összes Lehetőségek Gömbjét.


Új valóságok megjelenítésében az a nehéz, hogy az emberek hajlamosak azt hinni, hogy a jelenlegi valóság az egyedüli. Hajlamosak lezárni az érzékelésüket és követni a saját szűkebb érzékelésük, valamint más, külső erők kondicionálása által ki- és előkészített utakon járni. Az Összes Lehetőségek Gömbjének elképzelésekor úgymond érzékelésed tojáshéján repedést idézel elő. Új lehetőségek és valóságok válnak valószínűvé.
A következő lépés, hogy elképzeled magad az általad kiválasztott világban élve. Ha egy tárgyat, vagy helyzetet szeretnél megnyilvánítani, akkor magadat úgy képzeled el a jövőben, hogy megszerezted a tárgyat, vagy benne vagy a helyzetben. Ha egy minőséget, vagy képességet képzelsz el, akkor elképzeled magad, hogy a jövőben birtokában vagy a minőségnek, vagy a képességnek.
Jövőbeni Önmagadat helyezd el magad előtt egy számodra kellemes távolságra. Ez a távolság, terület, a legtöbb ember esetén 3-10 méteres lesz, de igazából lényegtelen Jövőbeli Éned elhelyezésének közeli, vagy távoli volta. Ott helyezd el, ahol neked jó.
Most pedig képzelj el egy egyenes vonalat a napfonatod és a Jövőbeni Éned napfonata közé. Amikor létrehoztad és fenntartod ezt a kapcsolódást a napfonatod és a Jövőbeni Éned napfonata között, néma szándékoddal felszólítod az Összes Lehetőségek Gömbjét, hogy töltse fel energiával célodat.
Néma szándékon akaratod mozgatását értjük. Nincs szükség bármit hangosan, vagy akár csöndben mondani. Nincs szükség szavakra. Ez nem megerősítés.
Ez személyes akaratod mozgatása, amelynek hatására a kozmosz erői célod szerint rendeződnek.


Abból a tudásból és elvárásból ered, hogy tudatosságod alapvető jellemzője, hogy számodra minden lehetőség elérhető, hogy a te rendelkezésedre áll.
Így tehát, ahogy érzékeled a Jövőbeni Éned magad előtt és tudatosítod a napfonatodból a Jövőbeni Éned napfonata közötti vonalat, csupán megmozdítod az akaratod. Akaratod mozgatásával nem mondjuk, hogy megváltoztatod bármilyen irányban a helyét. Egyhelyben álló áramfejlesztőhöz hasonlóan elkezd forogni és magához vonzza a Gömb felszínéről az energiát. Akaratod csendes megmozdítása nem igényel szavakat. Mindössze szándék és elvárás, hogy az Összes Lehetőségek Gömbje az új lehetőségek összes energiaszálát eljuttatja hozzád mindössze a Jövőbeni Éneddel (azzal, aki az általad megvalósítandó valóságban él) való összekapcsolódás egyszerű módján.
Miközben ezt csinálod, a Gömb sok pontja kezdi el a szándékod szerinti energiát kisugározni, és erővonalak jönnek létre a Gömb felszínének fénypontjai és napfonatod között. Vonalak tucatjai, sőt akár ezrei is létrejöhetnek a Gömb felszíne és a napfonatod között. A megnövekedett energia innen pedig az általad megteremtett Jövőbeni Éned felé fog áramlani.
Ez fel fogja energiával tölteni az új valóságot. Így a Jövőbeni Én Mágneses Vonzásponttá válik, ahogy mi hívjuk. Ahogy minden nap folytatod a gyakorlást, megnöveled a Jövőbeni Éned mágneses vonzerejét. Ez több dimenzióra is kihat. Ezek egyike, hogy új idegpályákat építesz ki agyadban, amik lehetővé teszik az új idegrendszereddel az újfajta valóság megnyilvánítását. A mágneses vonzás ezen túl értékes dolgok bevonzását fogja egyre inkább lehetővé tenni, váratlanul személyek jelennek meg, helyzetek, lehetőségek, amik fel fogják gyorsítani az új valóság megjelenését.


A Mágneses Vonzás, a Jövőbeni Én erősítése

Megerősítheted és felgyorsíthatod az új valóság megjelenését, ha kiegészíted a megjelenítési tevékenységed a megbecsülés, a tisztelet, vagy a hála érzésével. Ezalatt azt értjük, hogy a jövőbeni valóság érzetét kiegészíted a megbecsülés érzésével, miközben érzékeled a napfonatodból a Jövőbeni Éned napfonata felé áramló energiát. Miközben érzékeled önmagadat a jövőben, az új valóságban (amit éppen teremtesz), hálát érzel, hogy ez is benne van az életedben. A megbecsülés hozzáadása teremtésed tényezőihez nagymértékben képes szándékodat felerősíteni.
Nagyon összetett a megbecsülés szerepe a teremtésben, olyan, amit az elkövetkezőkben remélhetőleg részletesebben is megtárgyalhatunk, de most ez túl bonyolult lenne.
Elég jelenleg annyit említeni, hogy az emberi tudat fogalmai szerint a két legerősebb idegrendszeri bevésődést, valamint új külső valóságok létrehozását előmozdító tényező a félelem, és a szeretet. Közös emberi létetek során régóta használták és jelenleg is használják eszközként a félelmet a jelen és a jövő eseményeinek szabályozására és irányítására. A szeretet, jelen esetben pl. a megbecsülés is erős eszköz a külső valóság megteremtésére. Ez a kettősség, és ahogy megjelent közös történelmetekben nyilvánvalóan mélyebb vizsgálódásra érdemes terület.
Most pedig a módszer fejlett változatára fordítjuk figyelmünket. Ám ne nyugtalankodj akkor sem, ha nem vagy képes a fejlett technikát alkalmazni. Az egyszerűbb módszer is nagyon gyors eszköz a kívánt eredmények létrehozására. Mindössze arról van szó, hogy a fejlett módszer még jobban felgyorsítja a folyamatot.
Ha elég sokáig fogsz az egyszerűbb módszerrel gyakorolni, el fogod sajátítani a képességet a fejlett technika használatához.
Még egy lépésre szeretnénk felhívni a figyelmedet, mielőtt a fejlett módszer tárgyalásába fogunk. Ez a létfontosságú elem szükséges mind az alapvető, mind a fejlettebb módszerhez. Egyszerű, de egyszerűsége könnyen félrevezeti az embereket.
Tenned kell valamit abban a birodalomban, amit létre akarsz hozni. Cselekedned kell valamit. Ha ez olyasmi a háromdimenziós világodban, amit meg akarsz változtatni a módszer használatával, tégy valamit – cselekedj meg valamit, ami összhangban van a létrehozandó kimenetellel. Esetleg információgyűjtésre van szükség, vagy talán meg kell változtatnod cselekvésed módját úgy, hogy az elérendő céllal összhangban legyen.
Ha ez egy másik tudati birodalommal kapcsolatos valami, akkor az adott birodalom szerinti tettet kell végrehajtanod. Az egyik későbbi üzenetünkben erről is lesz szó, de nem most. Alapvető igazság, hogy bármelyik új tudati birodalom, vagy létezés megteremtéséhez az új lét szerinti tettet kell megcselekedni.


A Fejlett Módszer

Ha feltöltötted a Jövőbeni Énedet a fent leírt módon, önmagaddal való azonosulásodat jelenlegi énedről Jövőbeni Énedre váltod. Ez azt jelenti, hogy tudatodat, - pontosabban tudatod egy részét – fizikai testedről Jövőbeni Éned megtestesülésére irányítod. Így most jövőbeni megtestesülést élsz át. Miközben érzékeled önmagad teljes testi megnyilvánulását ebben a valóságban, „visszanézel” fizikai testedre jövőbeli megfigyelőpontodból. Amikor ezt megteszed, rezgést, lengést fogsz érezni a két valóság egymáshoz közeledésekor. Ez Jövőbeni Énedből – amivel jelenleg azonosulsz - eredő hullámzás, ami összeütközik a jelenben lévő önmagad – amivel éppen nem azonosulsz – hullámaival.
Ez az energiapont, ahol a jövő hullámai és a jelenlegi léted hullámai összeütköznek, létrehoznak egy üres pontot, vagy még pontosabban, egy „üres teret”. Ezen az üres ponton (téren) keresztül gyorsan át lehet váltani a jelen valóságáról a jövőbeli valóságra. Minden erőddel és szándékoddal idővonalat fogsz váltani.
Erősen javasoljuk, hogy olvasd el egyik korábbi üzenetünket az „Idővonal Választás Művészete” címűt, hogy mélyebben megérthesd a fejlett módszert. Bár a módszer egyéni vágyakra alkalmazható, abban a reményben adjuk át, hogy a 2012. november 4-i Világmeditáció során az emberiség számára szeretetteljes valóságok táplálására fogjátok használni.
Azok számára, akik 2012. november első vasárnapi tartózkodási helyüktől függetlenül részt szeretnének venni a Világmeditáción, azoknak október 1-ig felkészülési instrukciókat fogunk küldeni.
Új valóságok palántáit nevelitek, akár tetszik, akár nem, akár tudtok róla, akár nem. Szándékunk, hogy a tudás átadásával emelkedjen az emberiség örömteli jövőjének valószínűsége. Kérjük azokat, akik úgy döntenek, hogy – akár a seattle-i rendezvény résztvevőjeként, akár távolból - csatlakoznak hozzánk a Világmeditáción, hogy gyakorolják a módszert az esemény előtt. Válassz ki valami megváltoztatandót az életedben. Használd a módszert minden nap.
Elegendő naponta egyszer. Próbáld ki. Közvetlen tapasztalás útján jöjj rá, hogy mennyire hatékony a módszer. Az emberiséget javára válik, ha magas szinten sajátítod el a módszert. Kérjük, hogy aki a kellően fegyelmezett, sajátítsa el a módszert magas szinten. 

A Hathorok
Tom gondolatai és megfigyelései

Úgy látom, hogy az Összes Lehetőségek Gömbje egy izgalmas mentális szerkezet. Amióta csak átadták tanítóim, - nagyjából egy héttel az üzenet kiküldése előtt-, azóta sokszor dolgoztam vele.
Úgy vélem, hogy az üzenet jól értelmezhető, ám a módszerrel kapcsolatban szeretnék pár dolgot megjegyezni.
Az egyszerű módszernél a Gömb középpontja a napfonatod, mérete pedig a téged körülvevő univerzum mérete. Akinek van belső látása, annak ez nagyon egyszerű. Akinek nincs belső látása, az se bajlódjon a képek meglátásával. Képzeld el és érezd a Gömböt, a felületén lévő végtelen mennyiségű fénypontot, olyan módon, ahogy ezt valamelyik érzékelő-képességed ezt lehetővé teszi.
Egyesek érezni fogják a Gömböt és a fénypontokat. Másoknak ezt belső hang fogja leírni. Mások egyszerre többféle módon is érezhetik a Gömböt, látják, érzik, stb.
Fontos, hogy az(oka)t az érzékelési csatorná(i)dat használd, amit természetes módon megszoktál és ne fecséreld az időt, hogy „meglásd” a Jövőbeni éned Gömbjét, vagy a fénypontokat.
Másik tényező a Gömb mérete. A Hathorok az univerzum méretű Gömböt tanácsolják, így a teljes kozmosz összes finom energiájából meríthetsz.

Ez érdekes elképzelés, mert a tudósok előrejelzése szerint az univerzum valószínűleg végtelen. A látható univerzum mérete a mostani mérések szerint egy 46 milliárd sugarú gömb. Ez olyan óriási tér, amit a legtöbbünk, valószínűleg, nem is képes felfogni. Amikor jeleztem tanítóimnak, jpgy ennek értelmezése számomra probléma, így válaszoltak:
A valóság sokkal hatalmasabb, mint ahogy azt felfoghatnád. Mindazonáltal ténylegesen kiterjeszti szellemi érzékelésed, ha úgy tevékenykedsz, mintha képes lennél megérezni a végtelent, és ennek emellett komoly hatása van a multidimenzionális tudatra és evolúcióra is.
Más szavakkal mondva, úgy teszed a legjobbat, ha egy igazán nagy-nagy térben képzeled el magad, ami annyit tartalmaz a teljes univerzumból, amennyit csak el tudsz fogadni.
Vannak, akiknek kellemetlen érzés nagykiterjedésű tér szellemi megteremtése. Ha te is ilyen vagy, ne zavarjon. Csináld a Gömböt kisebbre, tetszésed szerint kicsinyre, az a lényeg, hogy teljesen vegyen körül, hogy teljesen benne legyél.
Emberi, - multidimenzionális tulajdonságokkal felruházott - lényként öröklött, belső képességed az Összes Lehetőségek Gömbje minden képességét kiaknázni. A Gömb sikeres használatának azonban két elengedhetetlen mentális beállítódási feltétele van: szándékod és elvárásod.
Másképp megfogalmazva, pontos elképzeléseidnek kell lennie az új valóságodról (a kimenetelről), arról, amit életedben megjeleníteni szeretnél. Részletes kikötések nélkül nem tudod szándékod hatalmát gyakorolni. Nagyon pontosan és tisztán határozd meg, hogy mit szeretnél, hogy megjelenjen a valóságban.
A Hathorok szólnak arról is, hogy egy kettős jellegű világegyetemben bármilyen legyen is a teremtés, annak megfelelő ellenreakció is automatikusan létrejön. Minél erőteljesebb az új valóság változása, annál erőteljesebb a válasz is. Tartsd ezt szemelőtt.
A Hathorok erősen felhívják a figyelmed, hogy magadra és másokra nézve ártalmatlan kimenetelű dolgokat teremts. Így védheted meg magad (és másokat) félreteremtéseidtől.

Azt is tisztán értsd meg, hogy jogod és lehetőséged, hogy új valóságok megteremtéséhez multidimenzionális segítséget vegyél igénybe. Életbevágó ez a fajta elvárás a Gömb energiájának napfonatodba való lehozásához.
A finom energiákkal való munka terén tapasztaltaknak ez nem fog gondot jelenteni. Ha te is ilyen vagy, akkor úgy fogod nyelni a Gömb energiáit, mint a szólásbeli kacsa a nokedlit. Ha nincs ennyi tapasztalatod a finom energiákkal és a szándékkal kapcsolatos tulajdonságaival, akkor ez akadályozó tényező lehet.
A Hathorok azt állítják, hogy az Összes Lehetőségek Gömbje multidimenzionális valószínűségeket hoz elérhető közelségbe és a módszer lehetővé teszi számodra, hogy behatolj ebbe a sokrétű valóságba.
Sokunk, ha nem legtöbbünk gondolja úgy, hogy új valóságok (kimenetelek) létrehozása lineáris jellegű. Olyan, mintha életünk kizárólag egyetlen egyenes vonal mentén bontakozna ki és úgy tevékenykedünk ebben a háromdimenziós idővonalban, hogy az megerősítse teremtésünk ilyen jellegét.
De a Hathorok azt mondják, hogy a megszokott életvitel mellet felhasználhatjuk a multidimenzionális lehetőségeket is. Ezek olyan újfajta valószínűségek, amelyek lehetőségét az általunk óhajtott kimenetel vágya energiával tölt fel, és jelenít meg, téve mindezt sokkal gyorsabban, mint a rutinszerű háromdimenziós cselekvésünk során megszokott cammogás.
Amikor kialakítod teremtési vágyad tiszta szándékát, figyelmedet a napfonatra viszed és elképzeled megváltozott önmagad a jövőben. Ezután létrehozod és érzékeled a napfonatodat a Jövőbeni Éned napfonatával összekötő vonalat. A vonal multidimenzionális energiákat áramoltató vezetékké válik, így teszi lehetővé, hogy Jövőbeni Éned Mágneses Vonzásponttá alakuljon, hogy a megteremtendő kimenetelt sokkal nagyobb sebességgel hívja létre.
A Hathorok határozottan hangsúlyozzák, hogy a módszerrel történő napi egyszeri gyakorlás nagyban lecsökkenti az új valóságok előállításához szükséges időt. Úgy tapasztaltam, hogy csupán öt percet vesz az egész folyamat igénybe, ami nagyon hatékonnyá teszi az idő felhasználása szempontjából is a módszert.

A Hathorok kiemelik azt a tényt is, hogy cselekedned kell valamit, ami a jövő valóságát fejezi ki. Más szavakkal tégy valamit a háromdimenziós világban, ami a kívánt eredménnyel összhangban van. A módszer használata sokkal kevésbé hatásos a külső világodban való cselekvés nélkül, mint a külső és a belső világok összekapcsolásával.
Bár a Hathorok üzenete világos és pontos a módszert illetően, én mégis lépésről-lépésre ismertetem azoknak, akikben esetleg további kérdések merültek fel. Ha számodra minden teljesen világos, nyugodtan átugorhatsz a „Fejlett Módszer”-t tárgyaló szakaszra, ahol az idevonatkozó finomabb részletekre is kitérek.


Az Alapvető Módszer

1. lépés: Legyen tiszta és meghatározott, hogy mit szeretnél megnyilvánítani. Ez megteremti Jövőbeni Éned alapját, azt, amit létre akarsz hozni. Erő rejlik a részletekben, tehát légy alapos.
2. lépés: Helyezd figyelmedet a napfonatra, a gyomor gödre mögötti részre.
3. lépés: Képzeld el magad egy, az univerzum méretű gömbbe (vagy esetleg egy kisebbe, ha kellemetlen számodra ilyen hatalmas terek elképzelése). A napfonatod a Gömb pontos középpontja.
4. lépés: Képzeld Jövőbeni Éned önmagad elé. A legtöbb ember számára ez 3-10 méter lesz, de olyan közel, vagy távol helyezd el, ahogy számodra helyesnek tűnik. Az elképzelt Jövőbeni Én te vagy, aki éppen megtapasztalja a kívánt teremtés eredményét. Eszerint ölt testet a jövő valósága. Amikor tisztán megvan az elképzelt jövőbeni Én, akkor térhetsz rá a következő lépésre.
5. lépés: Képzeld el a napfonatodat és a Jövőbeni Éned napfonatát összekötő vonalat.
6. lépés: Indítsd el az Összes Lehetőségek Gömbjéből az energia letöltését a napfonatodba. Az áramlás azonnal elindul, amint tudatosítod, hogy az Összes Lehetőségek Gömbje a létezésed,- mint multidimenzionális emberi létező -, kegyéből rendelkezésedre áll. Ekkor néma szándékoddal mozgásba hozod a Gömböt.
7. lépés: Amíg kellemes érzéssel tölt el, hagyd, hogy a Gömb szállítsa az energiákat jelenlegi és Jövőbeni Éned napfonatába az energiákat.
8. lépés: Ha annyira elszánt vagy, egészítsd ki a folyamatot tisztelettel, hogy felerősítsd Jövőbeni Éned mágneses vonzerejét.
Tanács: Teljesen normális, hogy az ilyenfajta energetikai tevékenység során elvándorolnak gondolataid. Tehát abban az esetben, amikor figyelmed középpontja elkószál, gyengéden térítsd vissza arra a területre, ahol dolgozol vele. Semmit ítélkezés, türelmetlenség, mindössze térítsd magad vissza az elvégzendő feladathoz.
9. lépés: Ha végeztél, maradj egy pár percig csupán önmagaddal. A legjobb ilyenkor csöndben lenni, hogy magadba építhesd a folyamat hatására létrejövő finom energiákat. 

A Fejlett Módszer

Szerintem ez a módszer legcsalafintább része. Talán azért, mert érzem a végén a két hullámforma egymásra hatását. Olyan, mintha jelenlegi valóságom állóhullámai behatolnának Jövőbeni Énem állóhullámaiba. A két hullám találkozása valóban üres pontot, vagy, ahogy a Hathorok pontosították, üres teret hoz létre. A hullámformák ezen tere nekem erős átalakító hatások bölcsőjének tűnik.
Ezen túl az energiák és lehetőségek magunkhoz vonása a Gömbből sokkal erősebb a Fejlett Módszer esetén.
Végezetül pedig találtam egy érdekes jelenséget a térbeli áthelyezéssel kapcsolatban, amit a Hathorok a módszer végső fázisára javasolnak. Lehet, hogy te is tapasztalni fogod, ezért említem meg.


Először is kissé zavarba ejtő „visszanézni” mostani önmagamra Jövőbeni Énem megfigyelőpontjából és perspektívájából. Végül képes voltam megcsinálni a váltást, és amikor ez megtörtént, a Gömb energiái az egekbe szöktek. Nagyon erőssé vált a megtapasztalás és éreztem, amint az erősen töltött energiahullámok áramlanak a jelenlegi és a Jövőbeni Énem között.
Amikor teljesen átváltottam megtestesülésem érzetét jelenlegi énemről Jövőbeni Énemre, az energiák elérték a legmagasabb szintjüket. Amikor az energiák elérték a tűréshatáromat egyszer csak mintha „átugrottam” volna Jövőbeni Énemből vissza mostani önmagamba. A jelenlegi énemmel való újraegyesülés ilyen pillanataiban úgy éreztem, mintha a testemet elárasztotta volna az endorfin („boldogsághormon” A ford.) és az egész tapasztalás valahogy furcsán mókásnak tűnt. Azt hiszem, ez a vidámság az erős mentális benyomásnak köszönhető, hogy az egész világ, magamat is beleértve is inkább álomszerű, mintsem valódi, és minden forma (a fizikai testeket is beleértve) egyszerre múlékony, de egy szempillantás alatt akár teljes átalakulásra is képes.

Zene használata
Nincs háttérzene hallgatására szükség a módszer használata közben. Kipróbáltam így is, és úgy is, és azt tapasztaltam, hogy bizonyos zenék segítik mélyebb tapasztalás előidézését. Meg kell mondanom, hogy a legtöbbször csendben megyek végig a folyamaton. Ízlés és idegrendszeri érzékenység kérdése, hogy a zenét, a hangokat hasznos segítségnek érzed-e majd.
Ha háttérzene hallgatása mellett döntesz, azt javaslom, hogy olyat használj, ami segíti, hogy figyelmed befelé fordítsd. Ha pszichoakusztikus (a belső lelki, szellemi folyamatokra hangokkal ható A ford.) darabot választasz, olyan legyen, amelyik legalább az alfa állapotot segít előidézni. Azt is tanácsolom, hogy alacsony hangerőn hallgasd a zenét, hogy ne nyomja el a belső megtapasztalásokat.
Mivel vannak, akik kíváncsiak, hogy én milyen zenéket részesítek előnyben, ezért nekik, és magamnak is időmegtakarítás céljából itt elárulom. Kedvenc (saját) szerzeményeim az Összes Lehetőségek Gömbje használatához a Végtelen Tér (Infinite Pool), és a Fényhajó (Lightship).
Hathor Világmeditáció 2012. november 4, vasárnapján
Az Összes Lehetőségek Gömbje működtetésével bizonyosan lehetséges felgyorsítani a személyes eredmények megnyilvánítását. A Hathorok abban a reményben adják át a módszert, hogy lesznek, akik az emberiség számára pozitív kimenetelű jövőt fognak megteremteni, amikor belépünk az idő új ciklusába.
2012. november 4-én vasárnap délután 3-kor PST Seattle-ben (este 11-kor magyar idő szerint A ford.) a Hathorok megkezdik Világmeditációt, aminek a középpontjában az Összes Lehetőségek Gömbje lesz.
Ha tervezed, hogy csatlakozz hozzánk az újfajta teremtési meditáció során, kérik a Hathorok, hogy az esemény előtt gyakorold a Gömbbel való munkát. A végső tudnivalókat és előkészületi tanácsokat november 1. körül teszem közzé. 


Akik úgy döntenek, hogy velünk lesznek az Új Valóságok Művészi Nevelése (The Art of Seeding New Realities) című, háromnapos tanfolyamon Seattle-ben (Washington állam) november 2. és 4. között, azokkal közösen, mélyebben felfedezhetjük az Összes Lehetőségek Gömbje módszerét, ami az eszköz magasfokú elsajátítását fogja lehetővé tenni. Ezen túl a Hathorok ösztönző hangjai kulcs- és dinamikus szerepet kapnak a tudás átadásakor.

Tom Kenyon


©Tom Kenyon 2012. Minden jog fenntartva. másolhatod, eloszthatod ezt az üzenetet bármilyen médián, amennyiben nem változtatod meg, feltünteted a szerzőt, feltünteted a másolásvédelmi nyilatkozatokat és Tom webcímét: www.tomkenyon.com.
Fordító: © Bagi Ákos www.lelekmod.hu 2012
Minden jog fenntartva. másolhatod, eloszthatod ezt az üzenetet bármilyen médián, amennyiben nem változtatod meg, feltünteted a szerzőt, feltünteted a másolásvédelmi nyilatkozatokat és a fordító webcímét.


Világmeditációra felkészülés - Aethos és a Tudat - Hathorok

2012. nov.4-én lesz világmeditáció, melyhez sok segítséget kapunk az üzenetben.


Hathorok / Tom Kenyon / 2012-09-20

by kristalyhang

Hathor üzenet a Föld számára Tom Kenyon közvetítésében

Az Aethos és a tudat 
kettősségtől mentes állapotai
2012. szeptember 20.
Ebben az üzenetünkben a valóság megjelenítése és a tudat kettősségtől mentes állapotai közötti néhány lényeges összefüggésről szeretnénk szólni.
  
Elme és Tudat
Elsőként meg szeretnénk húzni a határvonalat a tudat és az elme általunk használt értelmezésében.
Számunkra a tudat minden megnyilvánulás fölött álló, nem köti az idegrendszeretek működése. Ezen túl a tudat az általatok érzékelt téren és időn túli is, mert a tudat tulajdonsága, hogy a fizikai megtestesülésen kívülre vezető energiaörvényeken át tud haladni.
Az elme a mi felfogásunk szerint az érzékszervi, szellemi és érzelmi megtapasztalásokat jelenti, ahogy az idegrendszered ezek hatására meghatározott módon megváltozik. Nyilvánvalóan, ahogy ezeket a szavakat olvasod, fizikai agyad és idegrendszered eszközeivel megteremted a jelentésüket. Az elme ablakán keresztül teremted meg szavaink jelentését, ám ezt az ablakot egyfelől létrehozza, de másfelőll be is korlátozza az idegrendszered.
Üzenetünk nyelvészeti úton kódolt és több helyen a szintaxisában (sorrendjében) örvények – féregjáratok – vannak, amin keresztül ideiglenesen felemelheted elméd és beléphetsz a tudatosság végtelen misztériumába.
Hogy látjuk a magasabb dimenziókat?
Önmagunkról kialakult tapasztalatunk szerint mi a tudat több dimenziójában létezünk és személyes fejlődésünk szintje szerint a negyediktől kezdve a tizenkettedik dimenzióig nyilvánulunk meg. A kilencedik dimenzión keresztül váltani tudunk az emberhez hasonló antropomorf formánk és a fénytestünk között.
Ha belépünk a tizedik dimenzióba, minden kapcsolatunk megszűnik humanoid testünkkel. Minden tekintetben geometrikus fényformákká válunk. Személyes fejlődésünknek megfelelően sokféle módon vagyunk képesek önmagunkat kifejezni a tízedik, a tizenegyedik és a tizenkettedik dimenzióban.
Minden tudati emelkedés hatására egyre jobban megérthető az összes létezőnek és a kozmosz összes megnyilvánulásának összekapcsolódottsága. A létezés furcsa paradoxonja a tizedik dimenzióba lépéskor válik teljesen átláthatóvá.
Összekapcsolódottság és a kettőségtől mentesség
Azért mondtuk ezt el, mert ehhez hasonló játszódik le veletek is, ahogy lényetek magasabb dimenzióiba emelkedtek. A 10-12. dimenziókban kiterjed az éberség az összekapcsolódottságra, ugyanúgy, ahogy a kettősségtől mentességre, Minden Dolgok Szülőanyjára is. Ez nyilvánvalóan tudati paradoxon, ahogy ezt már említettük is, és foglalkozott már ezzel néhány perennialista filozófia is.
Számunkra a kettősségtől mentesség képessége nem a végső cél, hanem inkább alap, vagy ugródeszka a magasabb képességekre és annak megértésére, hogyan lehet szeretettel telt eredményeket megteremteni.
Hogy látjuk a kettősségtől mentességet?
A tudat kettősségtől mentes állapotában, hozzátok hasonlóan, az ellentétek megszűnését tapasztaljuk. A tudat kettősségtől mentes állapotában a dualitás – a viszonylagos létben tapasztaltak szerinti módon – eltűnik és a központosított figyelem és a nyugalom erősebb érzékelése jelenik meg.
A kettősségtől mentesség legmélyebb állapotában csupán az önmagát megtapasztaló tudat létezik.
Fontos megérteni, hogy a tudat kettősségtől mentes állapota az érzékelőtől függ. Így, ha a kettősségtől mentességet a szívcsakrán keresztül éled át, akkor személy, tárgy, cél és ok nélküli szeretetet tapasztalhatsz, a kozmikus kapcsolódás mély érzését.
Természetesen a kettősségtől mentesség és a szív összekapcsolódásakor szerelembe esel, mindentől függetlenül beleszeretsz a kozmoszba. A szív ilyen paradoxona során te leszel a Szeretett és minden, amit látsz és tapasztalsz szintén a Szeretett lény.
Bár ez egy csodálatos tudati állapot, mégsem mentes teljesen a kettősségektől. Ahogy emelkedsz a magasabb csakrák megtapasztalásai felé, a kettősségtől mentesség átalakul. Ha tudatod a koronacsakrában tartod, a kettősségtől mentesség tiszta formájában, pusztán önmaga megtapasztalásaként jelenik meg. A személyes ént a kettősségtől mentesség ilyen magas állapotaiban nem lehet érzékelni.
A teremtés paradoxona abban áll, hogy a kettősségtől mentesség legtisztább formája a létezés leginkább polarizálódott szintjein bontakozik ki. Így a tudatod két, látszólag ellentétes állapotban van, a viszonylagos létezés (a tér-idő ezen pontján való megnyilvánulásod) és a tudat kettősségtől mentes állapotában, amikor is minden polaritás és konfliktus megszűnik.
Ahogy korábban már említettük, nézőpontunk szerint a kettősségtől mentesség a teremtés magasabb szintjeinek alapja, nem pedig az evolúció végcélja.
Összekapcsolódottság vagy Egység?
Itt a megfelelő időpont az „összekapcsolódottság” és az „egység” közötti különbség megtárgyalására. Úgy látjuk, hogy ez a két fogalom nem cserélhető fel egymással. Az Egységnek nagyon sok különféle meghatározása létezik jelenleg a Földön és lehetetlen az összes finom részlet és eltérés megmutatására.
Ehelyett inkább az alapvető különbségekre fordítjuk figyelmünket. Sokan úgy hiszik, hogy az összekapcsolódottság és az egység ugyanaz és azt jelenti, hogy amikor a tudat magasabbra emelkedik és a létezés magasabb dimenzióiba lép, akkor egyesül a fénnyel, és az összes különbség feloldódik. Mi nem így látjuk ezt.
Az összekapcsolódás, vagy összekapcsolódottság az a felismerés, hogy minden létező és a kozmosz minden megnyilvánulása kapcsolatban áll egymással, és ugyanakkor minden létező egyedi sajátossággal bír. Ezek az egyedi sajátosságok izgalmasak és különlegesek. Néha dühítőek, néha kiteljesítőek. De mindig részei a megnyilvánuló valóság szövetének és sohasem feleslegesek.
Az egyik problémának azt látjuk, hogy néhányan a New Age és a Személyes Növekedés csoportokban azt terjesztik, hogy az emberek közötti különleges különbségeket lebecsülik, és mivel minden valahogy „egy”, az egyének közötti helyes energetikai határvonalakat semmibe lehet venni és gyakran eszerint is járnak el. Ezen túl néhányan ezt a hitrendszert (az Egységet) arra használják, hogy elkerüljék a személyes felelősség és kérdőrevonás lehetőségét. Önmagunk összes dimenzióbeli megtapasztalása során egyediek maradunk, és lényünk magasabb dimenziói nem mossák el egyediségünket, hanem a teremtés nagyobb lehetőségét biztosítják.
Az Aethos
Most pedig átadjuk a kulcsot, amivel kultúránk egyik legnagyobb kincséhez férhettek hozzá, amit mi Aethos-nak (ejtsd: A-É-TOSZ) nevezünk. Az Aethos a tiszta kettősségtől mentességben lehorgonyzott tudati hullámsáv.
Amikor mi Hathorok a tizedik dimenzióba lépünk, a megnyilvánulás legkülönfélébb lehetőségei tárulnak fel. Néhányunk e rezgés közösségeihez csatlakozik ideiglenesen. Ez a közösség a tizedik, a tizenegyedik és a tizenkettedik dimenzióban létező Hathor egyénekből áll. Ezek a Hathorok a saját jószántukból lépnek a kettősségtől mentességbe és döntenek úgy, hogy egy darabig mások javára ebben a tudati rezgésben maradnak.
A legtöbben csupán átmenetileg tartózkodnak az Aethosban, bár néhányan semmi jelét nem mutatják annak, hogy valaha is el szeretnék hagyni. Amikor valaki belép az Aethosba, minden személyes különbséget félretesz. Az Aethosban lévőknek nincs nevük. Az összes személyes jegyet felváltja a kettősségtől mentességbe való belemerülés. Ezek a személyek mások javára „tartják” e kettősségtől mentes rezgésállapotot, mert a kettősségtől mentességből születik minden, ez/ő Minden Dolgok Szülőanyja, a minden létező létét megalapozó szövedék.
Az Aethosban tartózkodás a kettősségtől mentességbe való „belenövekedést” jelenti.
Megtapasztalásaid mindenki másétól különbözni fognak, a saját fejlettségi szintedtől és a téged körülvevő duális körülményektől függ.
Személyes helyzeted összetettségétől függetlenül az Aethosban tartózkodás mindenképpen meg fog emelni és pontosan ezért osztjuk meg ezt az ismeretet veletek.
Sok embernek azonban belső lényegük okán ez az ösvény, módszer eredendően nehéz. Ezért egy hangkincset is felajánlunk, hogy támogasson benneteket. Ez a hangmeditáció az Aethos otthonát jelentő fénybirodalom analógiája.
Az Aethos fényrezgést bocsájt ki, amit az emberi fül számára is hallhatóvá lehet leegyszerűsíteni. Így az Aethos Hangmeditáció meghallgatása a fény hanggá való átalakítása. Az Aethos tizedik dimenzióbeli harmóniájának hangkivonata.
Azt javasoljuk, hogy többféle módon is kísérletezzetek ennek a különleges hangkincsnek a meghallgatásakor.

 Elsőként teljes figyelmed irányítsd a hangokra. Hagyd, hogy a hang legyen figyelmed középpontjában, ha pedig elvándorol, tereld vissza a hangokra.
Másodikként tartsd a figyelmedet a szívcsakrán, a mellkasod középpontjában.
Majd legyen a figyelmed a torokcsakrán.
Ezután hallgasd a harmadik szemre (Ajna) irányított figyelemmel. Ennek helye a szemek között az orrnyeregnél van.
Végül pedig a fejed tetején levő koronacsakrára figyelve hallgasd a zenét.
Érezd és érzékeld, hogy a különböző csakráidra irányított figyelem és az Aethos Hangmeditáció hatására mi jön benned létre. A legtöbben azt fogják érezni, hogy az egyik meghatározott csakrájukra figyelve számukra a legtermészetesebb az Aethos Hangmeditáció. Azt javasoljuk, hogy erre a csakrára irányított tudattal gyakoroljatok a közeledő Világmeditációra való zenei felkészüléskor.
Az evolúciós intelligenciateszt
Úgy látjuk, hogy egy fejlett tudat egyik jele az összekapcsolódottság felismerése. Ennek felismerése evolúciós intelligenciateszt, és fajotok éppen vizsgázik. Az emberiség számára nincs tovább mód, hogy mint közösség továbbra is létezzen abban a hiedelemben, hogy az emberek kirabolhatják a Föld minden kincsét, bármiféle következmény nélkül a Földre, a milliárdnyi életformára, vagy magára az emberiségre nézve.A Világmeditáció
A Világmeditáció célja, hogy hozzájáruljon a bolygó érzelmi légkörének rezgési minőségéhez.
Mivel éppen ebben a térben és időben öltöttetek testet, ezért ez elvitathatatlan jogotok és képességetek. A bolygó lakosaként jogotok van a kedvező eredmények erősítésére.
A Világmeditáció speciális célja, hogy felgyorsítsa, hogy az emberi közösség felismerje az összekapcsolódottságát, és így átjárót hozzon létre az emberiség történelmének kollektív fertőjéből és káprázatából olyan új kulturális látásmód kialakulása felé, ami az emberiség magasabb rendeltetésének kibontakozását valósítja meg. Ennek megvalósítása képzelőerőd - akaratod és szándékod erejének –felhasználásával, és a kettősségtől mentes állapotban rejlő teremtési lehetőségek megragadásával történik.
A Világmeditáció 2012. november 4-én 15:00 és november 5-én 16:00 PST (csendes óceáni idő) között lesz.

Seattle és a magyar idő között 

+9 óra eltérés van, 

vagyis november 4. 15:00 PST-kor 

nálunk már 24 óra, éjfél van, 

míg november 5. 16:00 PST 

nálunk november 6. éjjel 01:00-kor. 

A ford.

 Bár a világmeditáció globális, csomópontja Seattle-ben (Washington állam ) lesz, az Új Valóságok Művészi Nevelése (The Art of Seeding New Realities) című Hathor tanfolyam utolsó órájában.
A meditáció időtartama alatt az Aethos belép a tanfolyam résztvevői által létrehozott térbe. Ebből a csomópontból pedig az Aethos ki fog terjedni a világ minden táján hozzánk és a Világmeditációhoz kapcsolódóra.
Nem számít, hogy a bolygón fizikailag éppen hol vagy. Sőt, a Seattle-ben november 4-én, délután 3-kor (PST) kezdődő meditáció hatására létrejövő energia huszonöt órán keresztül fog hatni. Vagyis a tizedik dimenzióból eredő Aethos a résztvenni szándékozók számára november 5. délután 4-ig (PST) fog rendelkezésre állni.
Ezalatt a 25 óra alatt bármikor bekapcsolódhatsz.
Lényegében bármikor csatlakozhatsz a meditációhoz, amikor az emberiségnek az összekapcsolódottság gondolatformáját szeretnéd közvetíteni. Amikor együttesen egyre mélyebb fázisait éritek el a bolygóméretű átalakulásnak, azok, akik rá vannak hangolódva az összekapcsolódottság valóságára, tudni fogják, hogy mikor kedvező ennek a gondolatformának embertársaik felé való kisugárzása ennek a meditációnak a felhasználásával.
Ha vállalkozol a meditációra, fontos megérteni, hogy nem közvetlenül befolyásolod az események kimenetelét, hanem szeretetteljes gondolatformát sugárzol az emberek közösségének. Az, hogy az emberek személy szerint mit választanak, és mit nem az összekapcsolódottság felismerése terén, az egyéni szuverén megfontolásuk függvénye.
Ezen túl az Aethos nem avatkozik bele az emberi tudatba, és nem is képes rá. Az ember saját maga kell, hogy döntsön arról, hogy ráhangolódik-e az Aethos rezgésére. Másképp megfogalmazva, az Aethos nem cselekszik. Csupán kisugározza saját lényegét, a tudat kettősségektől mentes állapotát.

 

A Meditáció

Elsőként azt tanácsoljuk, hogy hallgasd az Aethos Hangmeditációt harminc percig. Ezalatt tartsd a figyelmedet a szívcsakrádon, vagy esetleg egy másikon, ha intuitívan úgy érzed, hogy az jobb lenne.
A meditáció meghallgatása után maradj csendben és tartsd továbbra is figyelmedet a szívcsakrádon (vagy amelyikkel dolgoztál). 

Miután nagyjából egy percig így maradtál, képzeld el, hogy egy részed (értsd: a KA tested, vagy az Étheri Ikerpárod) föléd emelkedik, bárhol is legyél a Földön. Képzeld el és érezd, hogy ez a második éned, ami pontosan úgy néz ki, mint fizikai önmagad, a bolygó fölé emelkedik mintegy 100 km magasságba, ahol megfogod a többiek kezét, akik a Föld egyéb pontjain csatlakoztak a meditációhoz.
A többiek kezének megfogása az általunk „összekapcsolódottság”-nak nevezett gondolatforma szimbolikus megjelenítése. Ez felismerése és elfogadása annak, hogy a teljes emberiség össze van kapcsolódva és ez az összekapcsolódottság a személyek egyéni különbözőségének megtartása mellett létezik.
Nagyon is lehetséges, hogy akinek a kezét tartod, nagyon nagy távolságban él tőled a Földön. Lehet, hogy teljesen másként látja a valóságot, mint te. Lehet, hogy vallásos és lehet, hogy nem, ahogyan te is. Valószínűleg teljesen más kihívásokkal néz szembe, mint te, hiszen akinek a kezét fogod, teljesen más helyhez és emiatt kulturális környezethez kell igazodni. Mindezen különbségek dacára össze vagytok kapcsolódva.
Belépsz az összekapcsolódottság óceánjába, ahol rajtad kívül a Dévák isteni birodalmai, a Föld szellemei, az elementálok, a Föld milliárdnyi létformája, sőt maga a Föld is megtalálható. Akik képesek több dimenziót érzékelni, megérezhetik, hogy milyen intergalaktikus intelligenciákkal és égitestekkel összekapcsolódni, tehát a Nappal és a Központi Nappal, vagyis a Tejútrendszer közepén levő fekete lyukkal.
Látjuk, hogy vannak köztetek, akik annyira csüggedtek embertársaik szintje miatt, hogy számukra nagyon nehéz, ha nem lehetetlen a többi ember kezét megfogni. Ha te is ilyen személy vagy, azt javasoljuk, hogy a természet lényeivel, szellemeivel fogjátok meg egymás kezét, így járulva hozzá az átalakulás esélyéhez.


Felkészülés a Világmeditációra
Ha úgy döntesz, hogy csatlakozol a Világmeditációhoz, arra kérünk, hogy kezdj el rendszeresen gyakorolni az Aethos Hangmeditációval. Ennek a felkészülésnek az a célja, hogy megismerkedj az Aethos-szal való kapcsolat során létrejövő tudatállapotokkal.
Ha nehéz élethelyzettel kell éppen megbirkóznod, azt tanácsoljuk, hogy naponta legalább egyszer hallgasd meg. Segíteni fog más tudatállapotba kerülni, csökkenteni fogja a gondjaid nehézségét és/vagy növelni fogja képességedet a kezelésükre.
Végeredményében felemelkedsz, mi pedig azt szeretnénk, ha a lehető legtöbb felemelkedett csatlakozna a Világmeditációhoz. Mindezt másképp megfogalmazva: ha kusza élethelyzeted szálait kell kibogoznod, az Aethos Hangmeditáció napi használata saját hasznodra válik, majd emiatt a Föld közösségének (sangha) javára.
Emellett akkor is bátorítunk az Aethos Hangmeditáció személyes fejlődésed eszközeként való használatára, ha nem szándékozol résztvenni a Világmeditáción.


Az Aethos Hangmeditáció: Végső gondolatok
Nagy örömmel és nagy reményekkel telve nyújtjuk át az Aethos Hangmeditációt. Bízunk benne, hogy nagyobb belső békét hoz el számotokra és jobb képességeket, világotok kaotikus eseményeinek kezelésére.
Arra is számítunk, hogy az Aethos saját kettősségtől mentes világodba is megnyitja a kaput, és így, mint teremtő lények ötvözni tudjátok létetek egyediségét a kettősségtől mentesség erejével.
Áldjon meg ez az egyesülés benneteket és összes kapcsolataitokat.
A Hathorok

------------------------------------------------------------------------------------------
Tom gondolatai és megfigyelései
Úgy látom ez a Hathor üzenet eddig az egyik legtömörebb információforrás. Többszöri elolvasás után is mindig találok benne újabb megértenivalót.
Sok területet érint, de leszűkítem közlendőmet az Aethosra és a hangmeditációra, ami a november 4-i Világmeditáció első része lesz.
Az Aethos
Az Aethos-szal először nagyjából egy éve találkoztam a Fényátvitel Hathor tanfolyamra való felkészülés során. Pár hónappal az esemény előtt éppen a periodikusan jelentkező, létezésemmel kapcsolatos félelmeimmel küzdöttem, amikor az egyik Hathor tanácsadóm elvitt a tizedik dimenzió birodalmaiba és arra utasított, hogy csak üljek az Aethosban.
Azonnal lenyugodtam és hamarosan beléptem egy olyan állapotba, amit egy samadhihoz (jóga transzállapot) hasonlatos állapotként véltem felismerni. Egyre mélyebbre és mélyebbre merültem a kettősségtől mentes tudatállapotba. A nyugtalanság pedig, ami órák óta rángatott, percek alatt eloszlott. És ehhez a nem kis mutatványhoz elég volt pár perc aethos-i jelenlét.
Ahogy a Hathorok üzenetükben elmondják, a kettősségtől mentesség megjelenik több perennialista filozófiában, amit esetenként egészen az ősi indiai Upanishadig, vagy a Bhagavad Gita-ig vissza lehet követni, vagy akár különféle misztikus hagyományokig, mondákig, vagy a buddhizmus néhány alapvető tanításáig.
Tehát, mint már említettem tizedik dimenzióbeli Hathorral „ültem” az Aethosban. Mindig, amikor ránézek harmadik szememmel, mindig tizenhárom, sűrűn egymásba ágyazott, különféle irányokban forgó gömbnek látom. Úgy érzem, hogy a megfelelő arányok szerint kialakított, ellentétes irányokban forgó gömbök együttese hozza létre a kettősségtől mentes energetikát, és mindez mély benyomást tett rám.
Úgy láttam, hogy már nincs semmilyen nemiségre utaló vonása. Amikor a negyedik és a kilencedik dimenzió közötti Hathorokat látom, mindig rendelkeznek fénytesttel és humanoid alakkal is. A tizedik, tizenegyedik és tizenkettedik dimenzió Hathorjai viszont már kizárólag geometrikus fényalakokként mutatják meg önmagukat.

Az Aethos Hangmeditáció
Az Aethos Hangmeditáció rögzítésekor ugyanez a Hathor vezetett. Hangmérnöki szempontból izgalmas tapasztalat volt. Ahogy egyesével felvettem a nyolc sávot, ez a lény a hangomat meghatározott módon és mértékben változtatta meg az előző hangzásokhoz képest. Az alapfelvételek rögzítése után mindössze csoportosítottam és meghatároztam az ismétléseket, Hathor tanácsadóm instrukciói szerint. Semmiféle elektronikus változtatást nem alkalmaztunk, nem nyúltunk még a hangszínekhez, vagy a visszhanghoz sem. Az Aethos Hangmeditáció kizárólag természetes hangokat tartalmaz, bármennyire nehezen hihető is meghallgatása alapján.
Az üzenet végén két linket találsz, a hangmeditáció két változatához. Az első öt perc hosszú, és úgymond a víz megízlelésére szolgál. Azt javaslom, hogy kezdd ezzel. Lásd meg, hogy mi alakul ki ezalatt a pár perc alatt.
A Hathorok javaslata szerint használd az ötperces felvételt is. Elsőként teljes figyelmedet a hangokra irányítsd. Ezután összpontosíts a szívcsakrádra (a szegycsont mögötti rész, a mellkas középpontja). Majd figyelj a torokcsakrádra. Ezután figyelj a harmadik szem csakrájára (a szemek között, az orrnyeregnél). Végül pedig koncentrálj a koronacsakrádra (a fejtetőre). Lehet, hogy az egyes részek között szükséged lesz egy kis szünetre az energetikai túlterhelés elkerülése érdekében.
A második verzió azoknak készült, akik csatlakozni szeretnének hozzánk a november 4-i Világmeditáción és/vagy hosszabban szeretnék megtapasztalni az Aethost. Ez a második hangfelvétel 30 perc hosszú. Ez megegyezik azzal az idővel, amennyit a Hathorok fognak tartózkodni az Aethosban, mielőtt szimbolikusan megfogják a többiek kezét a Világmeditáció végén.
Ha csatlakozni szeretnél a Világmeditációhoz, erősen felhívom a figyelmed arra, hogy már jóval november 4. előtt kezdd el rendszeresen ezt a hosszabb verziót hallgatni. Így meg tudod tapasztalni a hangmeditáció keltette különféle állapotaidat.

Útmutató a Világmeditációhoz
A Hathorok kijelentése alapján az Aethos energiái mindenkire ki fognak terjedni, akik részt vesznek a Világmeditáción a november 4-én délután háromkor (PST) kezdődő huszonöt órában , tehát november 5. délután 4-ig (PST). Ez azt jelenti, hogy a világsanghához (közösség) ebben a huszonöt órában bármikor csatlakozhatsz. A Seattle-beli időpontokat átszámíthatod az interneten található világórák segítségével is, pl. a http://www.timeanddate.com/worldclock/ címen.

Seattle és a magyar idő között 

+9 óra eltérés van, 

vagyis november 4. 15:00 PST-kor 

nálunk már 24 óra, éjfél van, 

míg november 5. 16:00 PST 

nálunk november 6. éjjel 01:00-kor. 

A ford.

A meditáció elején hallgasd az Aethos Hangmeditációt 30 percig. Ez megemeli a tudatszintet és felerősíti a teremtőerőt, mert a Hathorok szerint a kettősségtől mentes tudat a teremtőállapotok alapja.
Ezután képzeld el, hogy a KA-d (étheri ikerpárod), vagy egy változatod felemelkedik nagyjából 100 km-es magasságba az a hely fölé, ahol éppen tartózkodsz. Elképzeled, hogy a világ körül fogod a többiek kezét. A kézfogás olyan képzeletbeli tett, ami annak a jele, hogy elfogadod az összekapcsolódottságot. A Hathorok magyarázata szerint ez az összekapcsolódás nem szünteti meg az egyediséged, hanem befogadja azt is. A magasban egymás kezének megfogása az összekapcsolódottság elfogadása, beleértve más létformákat, még az energetikai lényeket is.
Ebben az állapotban addig tartózkodsz, ameddig jónak látod. Azt javaslom, hogy legalább 5-10 perc legyen. Ha elkalandozik a figyelmed, és nagyon valószínű, hogy így lesz, csak tereld vissza a száz kilométeres magasságban lebegő önmagadra.
A világmeditáció befejezése után a legkedvezőbb áttérni az Összes Lehetőségek Gömbjének alkalmazására, hogy energiával töltsd fel az elérendő célod. Olvasd el még a Világmeditáció kezdete előtt az üzenetet, ha még nem tetted volna.
A korábbi Hathor Világmeditációkhoz hasonlóan ez az esemény is nagymennyiségű energiát fog megmozgatni. Ha nagyon erősek a meditáció során az élményeid, valószínűleg utána jótékony hatású lesz pihenni, esetleg le is feküdni, ha ez megoldható.

Ha nagyon eltökélt vagy, többször is lehetséges csatlakoznod a 25 óra alatt. A határt azt szabja, hogy mennyiszer kellemes.

 Figyelmeztetés: Ha a Hangmeditációt használni akarod, akkor kérünk, töltsd le a saját számítógépedre és ne közvetlenül a szerverünkről hallgasd. Ha túl sokan hallgatják egyszerre, a szerver leállhat, megakadályozva téged és másokat is, hogy letölthessék a hangokat.
Kérlek, ne úgy tervezd, hogy a Világmeditáció napján a szerverünket fogod használni a zene meghallgatására. A szerver nem fog tudni mindenkit kiszolgálni. Mindenképpen töltsd le a meditáció napja előtt.
Fontos figyelmeztetés: Ne hallgasd a meditációt olyan helyzetekben, amikor a teljes figyelmedre szükséged van, pl. kocsivezetés közben, vagy gépek használatakor.
Ne tervezd, hogy a Világmeditáció napján a weblapunkat használod a zene meghallgatására. 
Mindenképpen töltsd le a meditáció napja előtt.
Tom Kenyon


©Tom Kenyon 2012. Minden jog fenntartva. másolhatod, eloszthatod ezt az üzenetet bármilyen médián, amennyiben nem változtatod meg, feltünteted a szerzőt, feltünteted a másolásvédelmi nyilatkozatokat és Tom webcímét: www.tomkenyon.com.
Fordító: © Bagi Ákos www.lelekmod.hu 2012 Minden jog fenntartva. másolhatod, eloszthatod ezt az üzenetet bármilyen médián, amennyiben nem változtatod meg, feltünteted a szerzőt, feltünteted a másolásvédelmi nyilatkozatokat és a fordító webcímét.

kristalyhang | 2012-10-15 at 11:36 | Címkék: Tom Kenyon | Kategóriák: Hathorok | URL: http://wp.me