2013. május 31., péntek

Fénykamrák, mentorok - Galaktikus üzenet 05.28.


Látom, látom az összeomlást és a sötétek erőlködését, sőt látom az emberek fejlődését is.... de sok fénymunkás már alig bírja cérnával, mint ahogy én is. Jól jönne már a kezelés a fénykamrában, de egyesek szerint nekünk kell magunkat megváltani, addig nem jöhet a kezelés. Nem tudom...sokan már türelmük végénél tartanak. Talán ez a cél? Ha elszakad a cérna talán az lesz a megváltás? Ki tudja.... /DK
Sheldan Nidle által


(a Galaktikus Föderációval való közvetlen összeköttetésen keresztül)

 A Galaktikus Föderáció és a Spirituális Hierarchia Üzenete 

2013. Május 28.6 Etznab, 3 Pax, 9 Eb

Selamat Jarin! 

Több dolgot jövünk elmondani nektek! A sötét összeesküvés tovább keresi a kiutat kínos helyzeteiből, de minden egyes fordulat kilátástalanságba vezet. Nincs mód a sötétek számára, hogy megoldják egyre mélyülő dilemmájukat. Közben a világ, melyet az őseik építettek, omladozik körülöttük. Mi folyamatosan felhívjuk a figyelmüket arra az új gazdasági és politikai valóságra, ami kezd megnyilvánulni előttük. Igazából egyetlen reményük a lemondás, és hogy a Felemelkedett Mesterek szent titkos társaságainak könyörületére bízzák magukat, akik felügyelete alatt bűnbánatot vallhatnak és belső könyörületért folyamodhatnak, mely megadhatja nekik azt a megkönnyebbülést, ami után annyira sóvárognak. Ez a tett egy igazi könyörület azzal kapcsolatban amit az emberiségen elkövettek. Ha elutasítják a lemondás ajánlatát, és a polgári letartóztatást és a feltehetőleg bosszúszomjas vádeljárást választják, ártalmas tetteik sötét sorsot rónak ki rájuk. Ahogy a hatalmuk hanyatlik, jól meg kell nézniük ezen csoportoknak, hogy hol állnak most, és méltányolniuk kell azt a spirituális támogatást, ami fel lett ajánlva nekik. De az összeesküvés úgy látszik kitart a menetrendje mellett, és nem akar kiegyezni az elkerülhetetlennel.

A Fény szent varázslatát működteti, miközben az összes dominóját a helyére teszi. Hamarosan egy nagy bukás fogja utolérni a sötétséget, egy csomó korábban ismeretlen ténnyel együtt, melyeket közismertté kell tenni. Az emberiséget elkerülhetetlen módon fel fogja háborítani a kezdeti információk hirtelen áradatának tartalma, melynek természete annyira megdöbbentő lesz, hogy ez sikeresen meg fog akadályozni bármilyen kedvet is arra, hogy a sötétség régi, könyörtelen módszerei visszatérjenek, és lehetővé fogja tenni az új valóságok beköszöntését. A kevesek hatalma véget fog érni, és mindenki jóléte fogja elárasztani a bolygót. Továbbá egy hivatalos közzététel lehetővé fogja tenni nekünk, hogy közvetlen kölcsönhatásba lépjünk veletek. Egy valóban döbbenetes híradássorozatban a valóságotok alapja először meg fog rázkódni, aztán törmelékké válik! A mi megjelenésünk már önmagában darabokra zúzza az önmagatokról szóló alaphiedelmeiteket, vagyis azt, hogy egyedül és egyedülállóak vagytok az univerzumban. Az egész történelmetek, eredetetek meséi (vallási és antropológiai), és az ön-észlelésetek örökre meg fog változni. A korlátozott tudatossággal való hosszú románcotok egycsapásra véget ér!

Tárt karokkal várunk rátok, hogy magatokra öltsétek a teljes tudatosságot. A mentoraink szándékoznak ellátni titeket annak átfogó megértésével, hogy az isteni állapot mire is utal. Tanításaik az utazásotok utolsó részét képezik, mely az egyéni Fénykamráitokban és a teljes tudatosságú Fénylényekké való csúcs-transzformációtokban tetőzik. Ez az eljárás eltávolítja az évezredes amnéziát, és újraegyesít benneteket Mennyei Énetekkel, és lehetővé teszi mindenek előtt, hogy felelős gondviselőivé váljatok Gaia-nak, és az ő fenséges Életdiverzitásának. Ez a felelősség ki fog bővülni, mely tartalmazni fogja ennek az egész naprendszernek és olyan életformák sokaságának a gondviselését, melyek az ő világait lakják. Emelkedtek tudatosságban, ami alkalmassá fog tenni titeket arra, hogy részt vegyetek másokkal együtt egy Fénytest megteremtésében azon Lények számára, akiket az Anchara a káosz és a küzdelem terjesztésére használt galaxis szerte. Ugyanakkor ez olyan hírnevet és tiszteletet fog hozni nektek, amit megérdemeltek.

Ahogy keresztülmentek az elkövetkező napokon, tudjátok, hogy épp a korlátozott tudatosságban töltött időtök végső pillanatait tapasztaljátok. Használjátok fel ezeket a pillanatokat arra, hogy átértékeljétek kik vagytok, gondoljátok át, hogy mit vittetek végbe, és mit éreztek mit kell itt tennetek. Fogjátok ezt a személyes látomást, és készüljetek fel mindennek azon információ általi kibővítésére, amit a mentorotok hoz majd el nektek. Ez a két összefonódó információáramlat fogja képezni alapját annak, hogy mivé fogtok hamarosan válni. A mentorotok tudja, hogy a tudatosságotok miként működik, és teljes szándékában áll ezeket a képességeket átjuttatni belétek. Ezzel a tudással karöltve, jobban megértitek, hogy részletes életszerződésetek hogyan lett megbeszélve a mennyei tanács vezetői és ti általatok. Ez a mennyei dokumentum egy élő szerződés, és így finoman változik, ahogy keresztülmentek életeteken a Földön. Ez az egyik olyan téma amit teljesen át fogtok beszélni mentorotokkal, mivel meg kell tudnotok, hogyan lehet átalakítani a szerződéseteket, amint teljes tudatosságúvá váltok. Valójában ha láthatnátok a sok lenyűgöző kilátást, ami megnyílik számotokra a teljes tudatosságba való végső utazásotok során, elakadna a lélegzetetek!

Namaste! 

A Felemelkedett Mestereitek vagyunk! Most üzeneteinken keresztül jelenünk meg nektek, melyek azon áldott témában folytatódnak, ami a legutóbbi jelentésünket jellemezte. Az Istenség továbbra is biztosítja, hogy a sötét összeesküvés és annak titkos követői kegyesen lekerüljenek a hatalomról a Fény mindent elsöprő átalakító ereje által. Közben mi az összes tervünk előmenetelére koncentrálunk. Mindegyikünk ekkor, vagy akkor, rátermettnek bizonyult a teljes spirituális és fizikai potenciálunkba való felemelkedésre, és ez a felemelkedési ceremónia biztosítva lesz számotokra is, amikor elkezditek szent rituálétokat a személyes Fénykamrátokban. Ez az áldott ceremónia megadja nektek azon csodákhoz és képességekhez való hozzáféréseteket, amiket az őseitek Atlantiszban való bukása óta, közel 13 évezrede megtagadtak tőletek. Gondoljatok erre az eljárásra úgy, mint egy szent adományra, melyet a Mennyország adott egyszerre mindannyiótoknak. Ez a bámulatos technológia, melyet részben a Mennyország szerkesztett, egyszerűen egy olyan eszköz, ami arra lett kijelölve, hogy valósággá tegye azt az isteni ígéretet, amit nektek tettek közvetlen a bukásotok előtt.

A Fénykamra felülmúlja a sok generáción át tartó intenzív spirituális összpontosítás szükségességét, melyet nekünk Felemelkedett Mestereknek mindannyiunknak fel kellett vállalnunk, és csak egy felettébb különleges isteni adomány teszi mindezt lehetővé. A három napos rövid időszak alatt, lehetővé válik számotokra, hogy lemondjatok olyan speciális imák és gyakorlatok halmáról, melyek a mi legfelsőbb munkafelügyelőink voltak. Ezen rövid időszak alatt, olyan Fényt fognak belétek önteni, ami kicsomagolja az összes biológiai elemet, amit a sötétség rótt őseitekre, és az elfeledett emlékeiteknek és a hatalmas kreatív képességeiteknek vissza kell térnie. A ti felelősségetek ezen potenciál alkalmazása, hogy reaktiváljátok teljes tollazatú fizikai Angyal státuszotokat. Megkapjátok támogatásunkat a Fénykamra utáni tréning során, és amint ez véget ér, egy csomó információra lesz szükségetek galaktikus társadalmatok felállítása tekintetében. Itt elsődlegesen az Agarthaiak fognak támogatni benneteket, valamint mi mindannyian.

Egy új, teljesen működőképes galaktikus társadalom megalapításának a célja meghaladja egy mindössze csillag-nemzet létrehozását: az első felelősségetek egyike az, hogy összehozzatok egy csoportot, mely egyedülálló képességei azon irányú felhasználására kötelezi el magát, hogy támogasson másokat, és ez által megszilárdítson egy felettébb szükséges galaktikus békét. Ez a különleges csillagnemzet, mely az otthon ilyen erőteljes energiáját hordozza magában, olyan konferenciák sorának lesz helyszíne, amik a Fény igazságának kiterjesztésére fókuszálnak azon galaxisok számára, amik oly távol vannak, hogy ismert helyük tőlünk több ezer milliárd parszekben mérhető. Meg leszünk áldva olyan szent feladatokkal, melyek ki fogják bontakoztatni az isteni tervet, és lehetővé teszik nekünk a sok szent tennivalónk végrehajtását. Ezek a tevékenységek lehetővé fogják tenni számunkra, hogy elűzzük a sötétséget, és az eónokkal ezelőtti próféciák szerint hozzuk el a Fényt a fizikaiság ezen szektorának minden egyes részébe. Elérkezett a vége az árnyékföldeken keresztüli odüsszeiátoknak, és most a Fény dicsőségében kell tündökölnötök!

Ma megbeszélésünket azzal folytattuk, hogy mi bontakozik ki körülöttetek. A felszíni birodalmatok, a nehézségek és a legkeményebb túlélés küzdelmének földjéről egy olyan hellyé való átalakulásra van késztetve, ami hamarosan újraegyesül a Belső Föld Fénybirodalmával! Ez az újraegyesülés egy új csillagnemzetet fog kezdeményezni, ami a legüdvözítőbb adaléka lesz a Fény Galaktikus Föderációjának! Tudjátok Kedveseink a Szívetek Legmélyén, hogy a Mennyország számtalan Készlete, és soha véget nem érő Bősége valóban a Tiétek! Így Legyen! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Szíriusziul Legyetek Egyek! és Legyetek Örömben!)


http://www.foldimennyorszag.hu/91F4C227-D326-4B78-BB85-03189559EAF7.h2013. május 27., hétfő

Az Új Föld tudatos teremtői vagyunk! -Arktúrusziak 04.24.

by kristalyhang
Arktúrusziak/ 2013. április 24.
Suzanne Lie közvetítése
Az Új Föld tudatos teremtői vagyunk
one
Holnap visszatérek a menedékemből a Természetből. Bárcsak azt mondhatnám, hogy sok időt töltöttem a Természetben, de valójában alvással töltöttem az időt. Most hogy távol voltam a háztól és azoktól a dolgoktól, amiket csinálnom kellett volna, volt időm azt csinálni, amit akartam és/vagy amit csinálnom kellett. És amire sok időt fordítottam, az az alvás volt.
Többször is felébredtem tegnap éjjel, de még így is egy jó három órával többet aludtam, mint szoktam. Ahogy gyakran szoktam csinálni, felkeltem egy mondattal, amit ha egyszer leírok, több oldalnyi lesz. De a mai mondat nem az írásról szól. A cselekvésről szól, mert amikor ma reggel felkeltem, a mondatom ez volt:
Én, Suzanne Lie, Kaliforniából, az USA-ból
Önként jelentkezek, hogy az Új Föld tudatos teremtője legyek
A kulcsszó ebben az állításban a „tudatos” teremtő, mert mindannyian az Új Föld teremtésének folyamatában vagyunk minden gondolatunkkal és érzelmünkkel.
Azt reméltük, hogy az odaadással töltött éveink és életünk, a meditáció és a szolgálat elég lesz egy ingyen úthoz az Új Földre és/vagy a magasabb dimenziókba. De nem ez volt a helyzet. Mi, az inkarnálódott emberiség tagjai vagyunk az Új Föld teremtői.
Igen, végre az idő a mi oldalunkon áll. A Galaktikus Középpontból a világunkba áramlik a felsőbb fény, és több segítséget kapunk a Galaktikusoktól és Égiektől mint amennyit Atlantisz Aranykorában kaptunk.
Viszont a felsőbb fény – ami felébreszti azokat, akik életüket arra szentelték, hogy földi küldetésüket megvalósítsák és egyesüljenek Multidimenzionális ÉNJÜKKEL – az elveszett embereket egyre mélyebbre taszítja személyes gyötrelmükbe. Sajnos ezt a belső gyötrelmet mások gyötrésén keresztül nyilvánítják ki.
Szerencsére a belső békét és a feltétel nélküli szeretetet is kinyilvánítják másokon. Azonban arra lettünk beprogramozva a számtalan életünk során a Földön, hogy a félelem legyen az első és várjunk tovább a szeretetre. Az állati agyunk azt mondja nekünk, a félelem a legfontosabb érzelem, mert megvéd minket a támadástól és végső soron a haláltól is. De a halál végül mindig bekövetkezik, és sokkal kevésbé fontos a Lelkünk számára, mint a szeretet.
Szerencsére, ahogy letöltjük, beépítjük és eggyé válunk az ÉNÜNK Felsőbb Megnyilvánulásaival, olyan teremtő erőink lesznek, amik messze meghaladják a korábbi pusztító erőinket. Tehát azt, amihez IDŐ, erőfeszítés, és kapzsiság kellett, át lehet alakítani feltétel nélküli szeretettel, ami a felsőbb fény magja, a felsőbb fény pedig felébreszti a teremtő erőinket.
De ahhoz hogy uralni tudjuk a teremtésünket, uralnunk kell a gondolatainkat és az érzelmeinket. Gondolom emiatt ébredtem fel a fenti mondattal. Egy dolog történeteket írni, meditálni, csoportokat vezetni és segíteni másoknak, viszont más dolog teljesen az ÖSSZES gondolatunk és érzelmünk uraiként LÉTEZNI.
Könnyen elképzelhetjük azt a sok „kemény munkát”, amivel egy olyan Új Földet teremtenénk, ami minden élet iránti feltétel nélküli szeretetre épül. De megélni ezt a feltétel nélküli szeretetet minden gondolatunkkal és érzelmünkkel már egy teljesen más kihívás. Hozzá vagyunk szokva a „kemény munkához”, de eddig NEM volt sok gyakorlatunk abban, hogy hogyan tudjuk Uralni az Energiánkat (gondolatainkat és érzelmeinket).
Valójában még azok is közülünk, akik elég jól tudják irányítani a gondolataikat és érzelmeiket, beleesnek abba a csapdába, hogy a hétköznapi élet nehézségeiről panaszkodnak. Még arról is panaszkodni szoktunk, hogy milyen nehéz a felemelkedés! Tulajdonképpen a legtöbben közülünk, „Fénymunkások” közül, félnek kimondani azt a szót, hogy felemelkedés, mert nem az elvárásaik szerint történt.
Láthatjátok, hogy magamat is beleértem ebbe a listába. Én is panaszkodtam az Igazi ÉNÜNKRE való emlékezés nehézségeiről a 3D-s élet zűrzavarában. Tényleg kihívást jelent fenntartani egy magasabb tudatállapotot amíg az élet aljasságait figyeljük meg körülöttünk, amíg a forgalomban utazunk vagy egy rakás számlával szembesülünk.
Ezért amikor azzal a kijelentéssel ébredtem fel, hogy „Megteremtem az Új Földet”, ez azt jelenti, hogy minden gondolatom és érzelmem teremti a valóságomat. A gondolataim irányítják a szándékomat, és az érzelmeim határozzák meg azt a tudatállapotot, ami megtölti ezt a szándékot. Tehát ha az Új Föld egyik teremtője akarok lenni, és ha a gondolataimmal és érzelmeimmel teremtem a valóságomat, akkor uralnom kell a gondolataimat és az érzelmeimet.
Kezd már világossá válni, hogy miért NEM emelkedtünk fel? Hányan tudnak közülünk uralkodni a gondolataik és érzelmeik felett? Én nem tudok! Arra törekszem, hogy uralni tudjam a gondolataimat és az érzelmeimet. Azonban teljesen tudatában vagyok annak, hogy ez a fajta uralom lehetetlen a harmadik dimenziós állati agyunknak. Ezért az állati agyunk képtelen megteremteni az Új Földet.
Viszont az Állati Királyság, amibe nem tartozik bele az emberiség, készen áll a felemelkedésre. Azért állnak készen a felemelkedésre, mert Egységben élnek Gaiával és tisztelik a bolygójukat. Az emberi állat nem él egységben a bolygónkkal és nem is tiszteli azt. Az „állat” agyának van egy etikus is viselkedési kódexe, ami elveszett az emberi állat esetében.
De az emberi állatnak van valamije, ami az állati királyságnak nincs. Az emberiségnek megvan a képessége, hogy tudatában legyen, felismerje, beépítse, és MEGÉLJE a magasabb dimenziós megnyilvánulását, amíg emberi testet visel. Viszont ahhoz hogy ezt elérjük, fel kell hagynunk a harmadik dimenziós gondolkodásunkkal, pont ahogy felhagytunk a fakerék használatával annak érdekében, hogy gyorsabb legyen a járművünk.
Tudom, hogy sokszor elismételtem, amit már egy ideje mondogatok. De azt is tudom, hogy szükség van az emlékeztetésre, mert nekem állandóan emlékeztetnem kell magam. Aztán még így is az emberi énemmel cselekszem. Most úgy vagyok fejlettebb, hogy gyakrabban rajtakapom magam. Viszont amikor túl fáradt vagyok, amikor túlzottan lestresszelem magam a hétköznapi életben, az emlékeztető nem működik. A sérült egóm figyelmen kívül hagyja a felsőbb megnyilvánulásomat és eltereli a földi testemet a harmadik dimenzió árkai felé.
Emiatt amikor ma reggel felébredtem ezzel az ÉNEMTŐL kapott üzenettel, úgy döntöttem, megosztom mindenkivel, akiről tudom hogy hozzám hasonlóan arra törekszik, hogy emlékezzen:
Én, _____________ , ________________ -ról
Önként jelentkezek, hogy az Új Föld Tudatos Teremtője legyek.
Ha szeretnétek a neveteket a listánkhoz adni, akkor kérlek tegyétek meg. Használhattok álnevet vagy a keresztneveteket, mert TI tudjátok, hogy kik vagytok. Ha csak leírjátok ezt a mondatot egy darab papírra vagy begépelitek a számítógépetekbe, mantraként használhatjátok, hogy segítsen nektek emlékezni arra, hogy TI VAGYTOK a VALÓSÁGOTOK Teremtői.
A felsőbb fény már néhány hónapja behatol az agyunkba és sok kényelmetlen átalakulási tünetet okoz. Azonban lassacskán kezdünk hozzászokni a fénynek ehhez a magasabb frekvenciájához. Mindazonáltal körbenézhetünk a világunkban, hogy láthassuk milyen sokan vesztették el teljesen maguk fölött az irányítást ennek az energiának köszönhetően. Feltétel nélküli szeretetet kell nekik küldenünk.
Viszont fontos, hogy ne reagáljunk a minket körülvevő félelemre, mert MI VAGYUNK AZ ÚJ FÖLD TEREMTŐI. Más szóval, a félelem ellenszere lehetünk azáltal, hogy szétárasztjuk a feltétel nélküli szeretetünket. Szeretetet küldeni a félelembe egyre könnyebb lesz ahogy a DNS-ünk 97%-a bekapcsol, és ahogy a multidimenzionális gondolkodásunk/érzésünk aktiválódik.
Fontos emlékezni arra, hogy elengedjük a túlélésre épülő, emberi gondolkodásunkat, és hogy egyre inkább a multidimenzionális gondolkodásunk magasabb dimenziós Operációs Rendszerén keresztül működjünk. Ebből a magasabb nézőpontból feltétel nélküli szeretetet küldhetünk abba, ami félelmet kelt, és arra fordíthatjuk a figyelmünket, ami szeretetet hoz létre.
Ezért meg kell hoznunk néhány döntést az életünkben, hogy elengedjük, ami lecsökkenti a tudatunkat. Ha utáljuk a munkánkat, váltsunk munkát. Ha az élethelyzetünk boldogtalanná tesz minket, költözzünk el. Ha a kapcsolatunk nem megy jól, nézzük meg hol tápláljuk a negatívat és hol hagyjuk figyelmen kívül a pozitívat. Néhány szélsőséges esetben a kapcsolatnak véget kell vetni.
Ami a legfontosabb, jusson eszetekbe, hogy LEGYETEK az ÉNETEK amilyen gyakran csak lehet. Tisztában vagyok azzal amit kérek, mert én is pont ugyanezt kérem magamtól. Nem mondhatom, hogy csodálatosan emlékezni tudok arra, hogy az ÉNEM legyek.
De vannak bizonyos alkalmak, amikor az ÉNEM VAGYOK.
Amikor egy teremtő törekvés közepén vagyok, az ÉNEM VAGYOK.
Amikor olyan emberrel vagyok akit szeretek, és/vagy egy kedves barátommal vagyok, az ÉNEM VAGYOK.
Amikor azt teszem amit imádok csinálni, az ÉNEM VAGYOK.
Amikor a természetben vagyok vagy kertészkedek, az ÉNEM VAGYOK.
Sok olyan alkalom is van amikor nem vagyok az ÉNEM.
Amikor túl fáradt vagyok, NEM vagyok az ÉNEM.
Amikor túl stresszes vagyok (ami általában akkor van, amikor túl fáradt vagyok), NEM vagyok az ÉNEM.
Amikor egy hétköznapi dolgot csinálok, amit most meg kell csinálnom, NEM vagyok az ÉNEM.
Amikor túl keményen dolgozok (ami a fent említett dolgok összessége), NEM vagyok az ÉNEM.
Szánjatok rá egy percet, hogy leírjátok mikor VAGYTOK az ÉNETEK és mikor NEM vagytok az ÉNETEK. Szerintem hozzám hasonlóan ti is felfedezitek majd, hogy amikor nem gondoskodunk jól a földi testünkről, az átalakulási tünetek erősebbek, és kiesünk az ÉNÜNKBŐL.
Viszont amikor felismerjük, hogy mindannyian EGYKÉNT dolgozunk, hogy az Új Föld Teremtői lehessünk, akkor tudni fogjuk, hogy a Multidimenzionális ÉNÜNK vagyunk abban a földi testben, amit jelenleg viselünk. Ez a földi test olyan frekvencián van, ami sokkal alacsonyabb a rezgésünknél, és nagyon nehéz számára beépíteni az ÉNÜNKET a kicsi porhüvelyébe.
Nagyon sok feltétel nélküli szeretetet kell adnunk a kicsi porhüvelyünknek, továbbá az elemeknek és az Elementáloknak, akik megalkották a testet amit hordhatunk. Amíg nem voltunk tudatában annak, hogy az ÉNÜNK vagyunk, a földi test jól passzolt legtöbbünkhöz. Ezzel szemben viszont ahogy elkezdünk emlékezni arra, hogy az ÉNÜNK vagyunk, elkezdjük beengedni a fény magasabb frekvenciáit a porhüvelyünkbe.
Ez a forma nincs hozzászokva az igazi rezgésünk frekvenciájához, és nem kényelmes számára a fénynek az a frekvenciája, ami most belép a Tobozmirigyébe. Emiatt szeretettel kell viselkednünk a földi testünkkel, és hálát kell neki adnunk amiért létrehozta az átjárót amin keresztül hozzájárulhattunk az Új Föld Teremtésének ügyéhez. Arra is emlékeznünk kell, hogy nem személyes haszonszerzés miatt jöttünk ide.
two
Mi, az Új Föld Teremtői, azért öltöttünk földi testet ebben az időben, hogy segítsünk kedves barátunknak, Gaiának, a Föld bolygón található minden élet tudatának, hogy kibővíthesse a bolygó eszenciáját a valóság magasabb frekvenciáiba. Az emberiség nagy része jelenleg nem képes felismerni ezt a tényt, de a növényi és állati királyságok, és azok akik ráébredtek ÉNJÜKRE, EGYKÉNT dolgoznak, hogy megteremtsék az Új Földet!!
Emlékezzetek, hogy amikor Urai vagyunk az Energiának, uralni tudjuk a gondolatainkat és az érzelmeinket. Ez az uralom – ami az ÉNÜNKBEN él – állandóan arra emlékeztet minket, hogy a feltétel nélküli szeretetre összpontosítsunk. A feltétel nélküli szeretet frekvenciája folytonos kapcsolatban fog minket tartani a Multidimenzionális ÉNÜNKKEL, aki összhangban tart minket a Küldetésünkkel.
Csatornázta: Suzanne Lie
Magyar nyelvű fordítás: Norfeus
Forrás: http://suzanneliephd.blogspot.hu/2013/04/conscious-creators-of-new-earth.html
kristalyhang | 2013-05-27 - 11:29 | Címkék: Suzanne Lie | Kategóriák: Arcturus | URL: http://wp.me/p2FH9O-sP

A visszaszámlálás ideje a ti felelősségeteken múlik - SaLuSa 05.24. A SZERETET egyre gyorsabban hódít teret magának a szívekben és nincs ok tiltakozni ellene, amikor fokozatosan nemes és harmonikus érzésekhez vagytok vezettetve.

by kristalyhang
SaLuSa / 2013. május 24.
Gabriel Raio Lunar közvetítése
01-salusaA SZERETET ilyen nagyarányú jelenléte, ami már régóta nem volt tapasztalható, a szemetek előtt kezd kibontakozni Kedvesek, így valósíthatjátok meg a megbocsátás, megértés képességének gyakorlatát - csökkentve az egymás elítélésére és kritizálására való hajlamot. A SZERETET egyre gyorsabban hódít teret magának a szívekben és nincs ok tiltakozni ellene, amikor fokozatosan nemes és harmonikus érzésekhez vagytok vezettetve. A galaktikus DNS-etek spirális szálai [hélix] megkezdi az ébredési folyamatot és egy új létezési állapotba vezet benneteket, amit már egyszer megtapasztaltatok, mielőtt az (alacsonyabb) sűrűségbe leereszkedtetek volna, ahol pillanatnyilag most tartózkodtok. Kedvesek: Visszatértek a FORRÁSSAL való Egység állapotába. A sötét karanténból, ahová évezredekkel korábban mentetek, most kifelé mozogtok.
Ez a folyamat tovább folytatódik és addig nem ér véget, amíg minden DNS szál nem aktiválódott. Ezt fokozatosan érzékelhetitek magatokon –a folyamatosan változó viselkedési mintákon; és sok esetben egy eksztatikus állapotba juttat benneteket, miközben nem igazán értitek, hogy mi is történik valójában. Azok, akik tudatában vannak már ennek a(z új) valóságnak, könnyebb lesz igazodni ezekhez az energiákhoz, amikkel folyamatosan bombáznak benneteket; mások számára ez még ijesztő lehet és belső összezavarodáshoz vezethet. Ez az zavartság, amit sokan érzenek mostanában, - még a nemes érzések tükrében is -, normális, mert nagyon hosszú időt töltöttek az elválasztottság ködében, miközben minden erőteljes energia gátolva volt, hogy természetetek részét képezhesse – a tiszteletben tartandó és elfogadott döntési szabadságotok alapján – egy időre ti döntöttetek arról, mennyi ideig kívántok a FORRÁSTÓL elkülönülten élni.
Kedves Testvérek a Felemelkedésben: Minden lelket megérint ez az erőteljes energia, ami az egész Földön szétterült és nincs ok az elutasítására. Ti magatok is meglepődtök a saját magatartásotokon, mielőtt bármilyen durvaság elhatalmasodhatna felettetek, napról napra nyugodtabbak és békésebbek lesztek. A nagy katonai vezetőség, akik sokáig az Illuminátus mentális dominanciája alatt léteztek, most egy nagyon finom természetű energiával konfrontálódnak, mely már sok váratlan tanúvallomást idézett elő annak kapcsán, amit a világ bizonyos kormányainak dolgozva, munkájuk teljesítése során megfigyeltek. Sok ember számára, akit eddig alattomosnak és érzéketlennek tartottak, most lehetőség nyílik valódi természetének megmutatására – ezeknek a finom természetű energiáknak köszönhetően, mely bennük, ahogy a teremtés minden lényben lakozik, újra felszínre hozza a jó szándék tulajdonságait. A folyamatosan az Illuminátus mentális kontrollja alatt álló katonák, most egyre többször amolyan „fényvillanásokat” élnek át gondolataikban, mert mentális csatornáik most teljes mértékben megtisztulnak. Ez természetük békés felébredéséhez vezetett, hiszen a szívükben ott dobog az igazság – azzal az égető kívánsággal, hogy beszámoljanak arról, amit láttak és bevallják, hogyan viselkedtek eddig már hosszú ideje óta. 
Látni fogjátok Kedvesek: sok katona tanúskodni fog ez mellett mindenütt a világon, és ezek a tanúvallomások az állami vezetőiteket egyre erőteljesebben nyomás alá helyezik, hogy végérvényesen kitárják az ’aktákat”, mely tartalmazza az egész emberiség történelmét és jelenlétünk bizonyosságát. Így nem megy csodaszámba, ha olyan embereket láttok majd, akik az Illuminátus vezetőivel álltak kapcsolatban és most nyilvánosan és széleskörűen beszámolnak az egész forgatókönyvről, amit a végső időkre tervezetek, és ami tulajdonképpen az ő saját érdeküket szolgálta. Ezt mind megfigyelhetitek Kedveseim, ahogyan lépésről-lépésre kibontakozik (általában először helyi színtereken) és az egész világra kiterjed. A tömegmédiák jelenleg még a sötét erők bizonyos mértékű befolyása alatt állnak, de ez az utolsó azon területek között, amiket szintén elveszítenek, és nemsokára, - nagyon, nagyon közel az idő – a legnagyobb tv-állomások is ébresztő jeleket fognak kibocsátani arról, ami a világban valóban történik és amit eddig eltitkoltak előttetek, - utóbbi megvalósítása időközben már egyre nagyobb nehézségekbe ütközik.
A folyamat port fog kavarni annak okán, hogy sok ember még mindig az őket körülvevő valóságtól elszigetelten él, de a pozitív energiák beáramlása folyamatosan arra hívja fel a figyelmet [jelzi], hogy „gondosan tekints befelé”. Ezek az emberek még harcban állnak önmagukkal, de az új valóság (függetlenül attól, hogy azt a fizikai szem képes-e meglátni) lassan szétbomlasztja azt, amit eddig ők valósnak tartottak.  A külső világ a FÉNY miatt idővel összeomlik, melynek szintje minden Földanyán élő lényben megnövekedett és a külvilágban is egy finom és eredményes változást idéz elő. Ha a dolgok sok ember számára rendeződnek, akkor ámulattal ismerik fel a sok áldást, amit kaptak. És aztán egy nagyszerű és harmonikus „feladat” vár rájuk, mert boldoggá teszi őket a tudat, hogy amit eddig valósnak hittek valójában ’semmi’ összehasonlítva az áldások erejével, amit mindenki kapott – a befogadási képességéhez mérten.
A békesség megveti a lábát az emberek között, és ha teljes mértékben kibontakozott szívetekben, nem lesz szükség béketüntetésekre, -tűnjön bármennyire ellentmondónak a helyzet, gondolva a „harcokra és békére”-, mert a béke iránti kollektív belső vágyatok megteremti azt körülöttetek.
A hét vége felé (2013-05-25/26) még több krisztus-fénnyel ’bombáznak’ benneteket. Hogy ezeket a hatalmas erőket lehorgonyozzátok magatokban, szánjatok időtökből meditatív állapotok megélésére,- szánjatok időt magatokra. Ilyen helyzetekben kollektív erőtöket érvényre juttathatjátok, ami megteremtheti a szívetek által vágyott valóságotokat Kedveseim.
 SaLuSa vagyok a Szíriuszról – és a visszaszámlálás „10”-nél kezdődik -. Elindul, amikor a történések sorozata beindul, amiket úgy terveztek, hogy a világ nagy „színpadán” teljesedjenek be. Ezeknek a történéseknek nincsen előre meghatározott ideje, mert bizonyos történések időpontja a ti felelősségeteken múlik, mint azt folyamatosan elmondjuk nektek: ti vagytok, akik meghatározzák, hogy mit szeretnének megtapasztalni,- és mi a Galaktikus Föderációtól a Fensőbb Tanácsokkal együttesen kezdünk neki feladatainknak a Teremtő kollektív gondolatainak általános menetét követve.
Kedvesek: Ennek a gondolatmenetnek megfelelően, nem nektek kell hozzászokni ahhoz, ahogyan mi tekintünk a dolgokra, hanem nekünk kell a ti látásmódotokhoz és kollektív kívánságaitokhoz közelednünk. Ha megnyitjátok szíveteket a szellemi-spirituális birodalmak számára, együtt dolgozhatunk veletek és segíthetünk az általatok kívánt dolgok megteremetésében. De ha elzárkóztok ez ellen és nem vagytok nyíltak a szellemi-spirituális birodalmak felé, akkor a duális döntésetek  szabadságát tiszteletben tartva ebben az esetben el kell fogadnunk a gondolkodásmódotokat, mely szerint „nem létezik semmi sem a Földön kívül” – vagy hogy „az anyagi világ fontosabb, mint a szellemi-spirituális világ”;- ebben az esetben is elfogadjuk azt, amit hisztek.
Mindent összevetve reméljük, hogy minden lélek kapcsolatba kerül velünk; Mindannyian várjuk már, hogy személyesen találkozhassunk veletek és, hogy megköszönjük a folyamatos erőfeszítéseiteket, hogy megőriztétek és tápláltátok magatokban a SZERETET és a FÉNY lángját. A Legfelsőbb Teremtő végtelen türelmes és azt szeretné, ha minden lélek a felajánlott FÉNY mellett döntene.
Legyetek békével.
Legytek a FÉNYBEN.

Köszönet, SaLuSa!
Gabriel
Csatornázta: Gabriel Raio Lunar
Magyar nyelvű fordítás: Scarlett

2013. május 26., vasárnap

Ti vagytok az erő! ..cselekedjetek! - Arktúriai Csoport 05. 19.


 A dualitás megtapasztalása egy fontos eszköz volt – és néhányak számára még mindig fontos eszköz – a fejlődéshez, de ennek az ideje a felébredő emberek számára lejárt!

by kristalyhang
Arktúriai Csoport / 2013. május 19.
Marilyn Raffaele
000801_0341_0008_tslsAz Arktúriai Csoport üdvözöl mindenkit, aki a fény és szeretet most következő üzenetét olvassa. Azért vagyunk itt, hogy segítsünk mindenkinek, akik úgy döntenek, hogy felemelkednek a magasabb dimenziós energiába, mely minden egyes nappal úgy válik nyilvánvalóvá, mint még soha.
Azoknak, akik úgy döntöttek, hogy felemelkednek, meg kell tapasztalniuk a fizikai, érzelmi, mentális és spirituális energiamezejük megtisztulását, mely minden régi és sűrű, múltból (vagy épp a jelenből) hozott energia elengedését jelenti. Ez akár nem túl kellemes folyamat is lehet! Olyan napokat is átélhettek, amikor sírtok, szomorkodtok vagy minden ok nélkül mérgesek vagytok! Talán sírtok és nevettek is ugyanabban az időben, miközben képessé váltok racionálisan, sokkal inkább úgy megfigyelni magát a tapasztalatot, mintha kívülállóként szemlélnétek magatokat. Sokan (nem mindenki) néhány erőteljes érzelmi energiát fognak újra megtapasztalni, miközben elengedik őket. Engedjétek meg, hogy távozzanak, és ne akarjátok viszontlátni azokat személyes problémáitokként, azt mondogatva magatoknak, hogy „Milyen szomorú vagyok!”, vagy „Szükségem van valami gyógyszerre! Jobb lenne valamit bevennem!”. Hiszen ezekkel az elengedési folyamatot akadályozzátok!
A fizikai sejtszintű memóriából történő elengedés sok esetben a test leggyengébb pontjain fog keresztüláramlani. Ennek következtében az adott gyenge területeken ismételten újra és újra átáramlik majd. Az energia feloldása álmokban is megtörténik. Vannak, akiknek olyan álmai vannak, melyben erőszakos események játszódnak le – például mintha harcoló katonák lennétek – és azon tűnődtök, hogy miért. Ezek az álmok talán az elraktározott sejtszintű memóriák a jelenlegi tapasztalatokból való elengedései. Az energia feloldódhat egy régi sérülés pontos helyén is; ott, ahol a sejtszintű memória még a traumatikus eseményt hordozza magában. Azok az emberek, akik– víztől, magasságtól, bizonyos állatoktól, stb. való –, rendkívül erősen szoronganak, még mindig néhány, az említett dolgokkal kapcsolatos, korábbi traumatikus tapasztalatot hordoznak a sejtszintű memóriájukban.
Korábbi üzeneteinkben elmagyaráztuk, hogy hogyan kell elvégezni a tisztítást, de szeretnénk emlékeztetni benneteket arra, hogy mindenkinek - aki úgy döntött, hogy spirituálisan tovább halad -, meg kell tisztulnia. Nem tudjátok magatokkal vinni a harmadik dimenzió régi és sűrű energiáit az új és magasabb dimenzióba. Még a gátolt meridiánok megnyitásának folyamatában vagytok, melyeken az energiák átáramlanak; ugyanakkor a hét csakra tisztításának és az újak befogadásának folyamata is zajlik bennetek. Sok ezek közül bennetek megy végbe, drágáink, ezért emlékezzetek ezekre a szavakra, amikor ezeket a tisztulásokat tapasztaljátok! Próbáljátok meg elkerülni ezekkel a tapasztalatokkal kapcsolatban azt, hogy elsiettek bármiféle harmadik dimenzióbeli orvosi diagnózist! Viszont nyugodtan menjetek orvoshoz, ha úgy érzitek, hogy ezt kell tennetek! Legyetek tudatában annak, hogy a fejlődő lelkek jelenlegi fizikai tapasztalatai az energia megtisztításának és elengedésének következményei.
Szeretnénk beszélni nektek a magasabb frekvenciákban való életről, amely nem más, mint a nyíltság és tisztelet energiája. Tisztelet minden téren egymás döntéseivel kapcsolatosan! Nincs ítélkezés vagy kritika, hiszen ezek mindig személyes meggyőződésekkel vannak teli. A magasabb dimenziós élet harmonikusan zajlik a szeretet energiájában, hiszen megtapasztalható az Egy. Amit az emberi lények normálisnak fogadnak el (dualitás és elkülönülés) azért van beléjük programozva, hogy azt higgyék, ez a valóság. Azt üzenjük nektek, hogy ez tévedés! Az Egy és a szeretet energiája a valóság! Az emberek elfelejtik a békét és a nyugalmat, melyet a saját bolygóikon éltek meg vagy épp az életeik közötti időszakokban tapasztaltak meg, mivel amikor egy lélek úgy dönt, hogy inkarnálódik, akkor akaratlagosan elfogadja a feledés leszületéssel járó leplét. Ez a földi életek során azzal jár, hogy nem emlékeztek arra, kik vagytok valójában!
A dualitás és elkülönülés állandó valóságába vetett hit az, ami most kezd eltűnni, mivel rengeteg forrásból származó, óriási mennyiségű Fény áramlik a Földre és a ti saját isteni fénysugaraitok világítják meg az árnyékot! Azért emlékeztetünk benneteket erre, mert amint elkezditek megtapasztalni a valóság egyre nagyobb megnyilvánulását, a dualitás és elkülönülés gyümölcsei egyre jobban csökkenni fognak – a belső dolgok válnak külsővé! Sokkal több békét, nyugalmat, bőséget, tiszteletet, örömöt, egészséget kezdtek el megfigyelni, valamint elkezditek látni minden dolog egymás között történő megosztását, hiszen ezek az igazi valóságok, és ezeket segítenek az isteni törvények a helyükre kerülni.
Az emberiség arra van programozva, hogy a hiányban, a korlátokban, az elkülönítésben és a gonoszságban higgyen. Ezekből kifolyólag néhányan önző és kegyetlen viselkedéssel járó életeket éltek át (főleg azokban az életekben drágáink, amikor nem voltak felébredve). Voltak olyanok, akik arra a tudatra vezettek másokat, hogy semmijük sem lesz, ha ki nem erőszakolják maguknak. A dualitás megtapasztalása egy fontos eszköz volt – és néhányak számára még mindig fontos eszköz – a fejlődéshez, de ennek az ideje a felébredő emberek számára lejárt!
Ami régi és téves, az gyorsan eltűnik majd annak semmijébe, ami valóban van. A spirituális éberség pedig elkezd a létezés egy új és magasabb formájaként megnyilvánulni a külvilágban. Ezért láttok annyi káoszt jelenleg. Külsőre úgy tűnik, mintha a világ szétesne, a dolgok rosszabbodnának és az emberiség visszafelé haladna. Az igazság az, hogy a magasabb frekvenciájú Fényenergia kezd rávilágítani az árnyakra a kormányzatokban, a vallásokban, az üzleti életben és a vállalkozásokban egyaránt. Új fény derül azon dolgokra, melyek ez idáig el voltak rejtve előletek.
Itt az ideje, hogy visszaszerezzétek a belső erőtöket drágáink és a mindennapi döntéseiteket tudatosan tegyétek meg. Egy felvilágosult tudatosság bevezetése a mindennapi életetek döntéseibe, meghozza a változást. Szükség lesz a tudatos egyesülésre spirituális és materiális szinten, hogy a felfogásotokban megszülessen annak igazsága, hogy nem létezik elkülönülés. Az a világ, amit láttok, egyszerűen a spirituális valóság materiális érzékelése.
A harmadik dimenziós propaganda helyetti mélyebb intuícióitok által meghozott döntéseitek miatt kerülnek el a pozícióikból az önző és fejletlen emberek. Ha nem támogatjátok azokat a cégeket, melyek vegyszerekkel és szeméttel etetnek benneteket, akkor is elhozzátok a változást! Ha visszautasítjátok a vakon támogatott hitrendszereket és vallásokat, melyek személyes és egoista doktrinákhoz és meggyőződésekhez láncolva tarják az embereket, akkor szintén változás következik majd be.
Nos, itt az idő, hogy mindenki elfogadja és magába integrálja az én férfias (aktív, létező és tevékeny energiák) és nőies (fogékony és kreatív energiák) oldalait is. Ez sokkal inkább egy egyensúlyi, egész és erőteljes tudatállapotot okoz, mely lehetővé teszi a személy számára, hogy úgy működjön és olyan döntéseket hozzon, melyek a magasabb jót és nem a külső befolyások által kontrollált dolgokat szolgálják.
A fejlett lények a külvilágban megtanultak a középpontjukból élni és nem a külvilágból élnek önmaguk középpontjában. Ti vagytok az erő, drágáim! És itt az idő, hogy felfedezzétek azt, hogy e tudatosság alapján cselekedjetek! Nagyon legyetek tudatában annak, hogy nem olyan értelemben beszélünk nektek a hatalomról, mint az önző vagy önmagát szolgáló emberek valaki vagy valami fölött álló hatalma, amely sokak bukását idézte elő és amely a régi energiában létezik és abból is származik! Mi arról a hatalomról beszélünk, amely annak felfedezéséből ered, hogy ti vagytok a Forrás megnyilvánulásai és semmi és senki nem választhat el ettől – minden, amire csak szükségetek van, már bennetek van! Ez az igazság hatalma, mely nem szorul semmiféle szükségre, gyógyításra vagy javításra.
Mindig őszintén vizsgáljátok meg azt drágáink, hogy bármi, általatok mondott vagy tett dolog szándéka milyen energiát hordoz magában! Nagy őszinteséggel és igazsággal kérdezzétek meg magatoktól, hogy „Milyen érzés vezet engem arra, hogy ezt érezzem, vagy ezt tegyem?” Az igazság és fény energiája mindig vezetni fog benneteket minden döntésben, tettben és szóban, melyekre akkor van szükségetek, amikor kerestek. Bízzatok ebben és engedjétek meg, hogy ez vezessen benneteket!
Mi vagyunk az Arktúriai Csoport.

Csatornázta: Marilyn Raffaele
Magyar nyelvű fordítás: Vénusz

LOVAGOLJÁTOK MEG A HULLÁMOT! - Herak Sirius 05.19.

   Már túl vagyunk a nehezén és a csodás időpontokon is (05.23-25), itt az idő! /DK              HERAK / 2013. május 19.
Frank Scheffler közvetítés
LOVAGOLJÁTOK MEG A HULLÁMOT!

FELHÍVÁS 2013.05. 23-ÁN KÖZÖS CSOPORTMEDITÁCIÓBAN VALÓ RÉSZVÉTELHEZ (részlet)
Legyetek üdvözölve kedves Frekvencia-megtartók és Fénytestvérek!
Ma szeretném tolmácsolni minden Felemelkedett Mester, az Angyalok, az Arkangyalok és a Belső Föld lakóinak, valamint a Csillagtestvérek, kiváltképp a Fény Galaktikus Föderációjának őszinte köszönetét a fáradozásotokért és [áldozatotokat] a gyakori erőszakos támadások miatt, aminek ki voltatok és részlegesen még most is ki vagytok téve.
Mindig szeretném hangsúlyozni, milyen jó volna, ha tudnátok, mennyire nagyra becsült, értékes bolygó Gaia az egész univerzumban és éppen most, amikor a Nap-aktivitások újra fokozódnak, rendkívül fontos, hogy ezt az információt még egyszer elmélyítsétek tudatotokban.
Az energiamezőitek méréséből úgy észlelem, hogy a Fénymunkások nagy része az északi félteke kemény telét a háta mögött hagyva a belső sorsfeladatai felé fordult, a még mindig visszatérő életmintákkal egyetemben.
A csatornázó médiumunk is gyakran a financiálisan rosszabb helyzet ellenére is egy jó és nagy jó közötti alaphangulatban van. Ez azt jelenti, hogy a belső Fény felismerése, az akadályok elengedése a sejtemlékezésben egy jobb alaphangulathoz segít hozzá benneteket.
Ezért teljesedhetett ki tudatosan a terv az elmúlt 13 évezredben, hogy az embereket a tudatát befolyásoló ténykedésekkel elnyomják, ez által keltve félelmet. De a felébredés folyamatával Felülemelkedetek az „elnyomóitok” tudatszintjétől és lehetőségetek nyílik az egység átfogóbb képének belsőtökből való felfedezése, ami egyre jobban bontakozik ki bennetek.
Minél több szeretetet hordoztok magatokban, annál több ellenséges támadást és tisztességtelen dolgot érzékeltek. De ez a belső szeretet immunissá tesz az erőszakos támadások ellen és fokozatosan rátaláltok a békére és a harmóniára, mely minden Galaktikus Lény sajátja.
Most szeretnék rátérni egy olyan részre, amit csillagkapu a neve, mely a hónap végén előttetek álló portálnyitással kapcsolatos. Mert minden energiamező az erősebb anyagban csillagkapu is egyben és így jönnek létre a transzporthidak a különböző dimenziókból.
CSILLAGKAPU 1. RÉSZ:
A csillagkapu-energiát távolabbi galaxisokhoz használják, hogy áthidalják az anyagi tér plazmarészecskéinek sebességét. Ez előnyt jelent, hogy megemelhetővé váljon az energiaáramlás az univerzumban és így a kommunikáció is sűríthető [tömöríthető].
Az energiavonalakat úgy irányítják, hogy a távoli pontokat energiarészecskék egyfajta „zivatarának” teszik ki, amik a mezővel együtt rezonálnak. Az „irányító mechanizmus” egy rotációtól [forgástól] függő folyamat. Az univerzumban minden törvényszerűségeknek van alávetve, ez azt jelenti az interakciós keret a sebességi- és rotációs [forgási] elveken alapszik. Egy élőlény, egy organizmus sem kerülheti meg az elektromágneses mező mozgását és áramlását.
Tudósaitok már régóta dolgoznak a rotációs- ill. torziós elven. Egyes személyek azt feltételezik, hogy 9/11-es katasztrófát [szeptember 11- i tragédia NYC-ben] nem csak robbanószereknek okozták, hanem egy hatalmas torziós mező épült fel. Mi csak annyit mondhatunk, a feltételezés nem elvetendő.
A torziós energiák olyan magasak lehetnek, hogy a legsűrűbb formájú anyagokat is eldeformálhatják és dematerializálhatják. Csak így magyarázható az ikertornyok acéloszlopainak erős eldeformálódása.
Vissza az űrbe. Az ember valamikor felismeri, hogy a Fény elve összefügg a részecskékkel és a gondolatirányítással. Az agyatok szellemmel való kapcsolata szert tesznek a képességre, hogy összetettebb energiafolyamatokat irányítsanak.
Ez lesz az alapja a csillagkapu-rendszeren belüli szállításnak. Egy másik gyorsabb elmozdulási lehetőség nagyobb távolságban nem lehetséges.
Szeretetenergiával zárunk szívünkbe benneteket, mely jót fog tenni Nektek és felhívnánk a figyelmet arra, ami már a címben is szerepelt, hogy használjátok 2013.05.23-át egy csoportos meditációra.
Úgy legyen.
SELAMAT Herak Sirius
Csatornázta:Frank Scheffler
Magyar nyelvű fordítás: Scarlett
Forrás: http://nebadonien.wordpress.com
kristalyhang | 2013-05-23 - 11:19 | Címkék: Frank Scheffler | Kategóriák: Herak | URL: http://wp.me/p2FH9O-sn

Eljött az idő! - Ashtar 05.24."És most eljött az idő, amikor véget ér az edzés és testetek teljesíti feladatát, amire lépésről-lépésre fel lett készítve, hogy támogassa Gaiat és hogy megtartsa számára a Fényt!
Adjátok át magatokat ennek a folyamatnak, ha erősödnének a „tolófájások”- lélegezzetek és lazítsatok, mint egy szülő nő!"

by kristalyhang
ASHTAR / 2013. május 24.
Christine Stark közvetítése
Eljött az idő
 „Szeretett Christine,
szeretett Gyermekei a Fénynek, itt Ashtar beszél!
Eljött az idő, hogy tegyétek a „dolgotokat”!
 Tegnap délelőtt óta (2013-05-23) érzik a hiperszenzitívek köztetek, hogy visszatérő ritmusban érkeznek hozzátok az erős energetikai erőhullámok a szívetekben:
Rendszeres időközökben küldünk Fényimpulzusokat Gaiara, aki – mint egy vajúdó asszony fájdalmak között, hosszú hónapokon keresztül várta  gyermeke megszületésére – és most végre „útjára bocsáthatja” gyermekét.
Talán segít Nektek, szeretett Fénytestvérek, egy másik kép szimbolikája: a kosárlabdánál, mielőtt a tényleges „dobás” következik, a játékos többször is leüti a labdát a földre – vagy a játékosok egymás között passzolják, újra és újra rendszeres ritmusos időközökben vagy röviden a földre pattintják vagy körbepasszolják…
és aztán: Aztán célba talál!
A ritmus a lényeg, Szeretteim! De ne tartsanak most fel benneteket ennek a sportnak a szabályai! A lényeg az, hogy a „labda” – a Földanya- ritmikus, nagyon erőteljes energia-kilövellések során impulzusokat fogad.
Újra – és – újra-és megint- és aztán megtörténik a változás!
Ezek az energetikai impulzusok, - mint egy óriási galaktikus „zseblámpa” felvillanása – átáramlanak a ti energiamezőiteken.
Tegnap (2013-05-23) óta több órás időközökben a Földre áramlik egy előtte soha nem ismert galaktikus Fényenergia-áramlat és ti szeretett Gyermekei a Fénynek, ti vagytok azok, akik ezt az energetikai áramlatot, mely Gaiat erős kozmikus hullámokkal árasztja el, érzitek és szívetekben és átalakítjátok
Még egy kép a sportból:
A trambulinozó, - mielőtt művészi ugrásait végrehajtaná a levegőben – újra és újra lendületet vesz. Egyre erősebben és erősebben dobbant – hogy teljes erőbedobással rugaszkodhasson neki a nagy ugráshoz!
Nekem az a fontos, szeretett Gyermekei a Fénynek, hogy szimbolikusan fejezzem ki az egyre erőteljesebb „tolóerőt” a képek segítségével:
Ritmikus, – egyforma időközökben erősödő, és aztán…!
Egy utolsó:
Egy műugró a 10 méter magas torony tetején, mielőtt végrehajtja a nagy ugrást hintázik többször az ugródeszka külső szélén mély koncentrációba merülve – és ezután ugrik.
A lehetséges legnagyobb koncentrációval kivitelezi azt, amit már régóta gyakorolt!
Ez az az idő,
mert a játékos már a földre pattintja a labdát – röviddel a „nagy” dobás előtt!

Ez az az idő,
mert a trambulinugró már ritmusos ugrálásával lendületet gyűjtött, a nagy ugráshoz! Megértettétek, gyermekeim?
Energiamezőitek megtisztításra kerültek, és újra és újra megedzőtetek, hogy egyre magasabb frekvenciájú kozmikus Fényt alakítsatok át a Földön.
És most eljött az idő, amikor véget ér az edzés és testetek teljesíti feladatát, amire lépésről-lépésre fel lett készítve, hogy támogassa Gaiat és hogy megtartsa számára a Fényt!
Adjátok át magatokat ennek a folyamatnak, ha erősödnének a „tolófájások”- lélegezzetek és lazítsatok, mint egy szülő nő!
Ti együttesen tartjátok össze Gaia erejét szeretett kezeitekkel – óvva és védve!
Ez az a pillanat, amiért valóban ide jöttetek, - és ez ismerős számotokra!
Meghajolok a nagy bátorságotok és hűségetek előtt!
Ashtar VAGYOK,
Egy VAGYOK Közületek – ismertek engem!“
Csatornázta: Christine Stark © 2013
Magyar nyelvű fordítás: Scarlett
Forrás: http://www.chrisitne-stark.de
 


2013. május 17., péntek

A földönkívülikről rendezett washingtoni közmeghallgatás - videó

 

A földönkívülikről rendezett washingtoni közmeghallgatás résztvevőinek záró gondolatai

http://www.youtube.com/watch?v=74eKC68cZfE&feature=em-subs_digest

A világon mindeddig példa nélkül álló eseménynek adott otthont Washingtonban a Sajtó Klub épülete 2013 májusának első hetében. Soha ennyi neves UFO kutató, katonai és más kormányzati ügynökségekhez tartozó szemtanú nem volt jelen egyszerre, egy helyen, mint ebben az öt napban.

A közmeghallgatást egy Stephen Bassett nevű lobbista és csapata szervezte, melynek célja, hogy az USA kormánya ismerje be, tudomása van a földönkívüliek létezéséről. A hétfőtől péntekig tartó eseményen 39 szemtanú tett tanúvallomást a hat fős, egykori Kongresszusi képviselőkből álló bizottság előtt, akik többsége teljesen laikusként érkezett a rendezvényre. A fenti videón ők foglalják össze néhány percben, hogy mennyiben változott meg a véleményük az UFO jelenségekről az öt napos rendezvény után.

youtube itt vannak


2013. május 15., szerda

Félgömb implantátum .. - Kobra 03.14.

2013. március 14., csütörtök

Félgömb implantátum és 

a Galaktikus Központi Nap aktivitása 

(Kobra)


A Fény erőinek nagy előrelépése történt az utóbbi időben a nem-fizikai síkon.
A Fény erői felgyorsították a nem-fizikai negatív szervezetek és vezetőik eltávolítását a bolygó felszíni területein, kivéve az úgynevezett félgömb implantátumokban.

A félgömb implantátum a téridő kontinuum torzult területei az éteri implantátumok körül. Minden megtestesült emberi lény kapott egy éteri implantátumot az Arkhónoktól, mielőtt inkarnálódott volna, az úgynevezett feledés fátylát. Ezek az éteri implantátumok valójában többdimenziós fekete lyukak, melyek torz anyag és kvantum ingadozásokat tartalmaznak. Minden emberi lénynek három ilyen implantátuma van, mely létrehoz egy viszonylag stabil interferencia mintát, ami megtartja az emberi tudatot a Mátrixban. Ez az interferencia mintázat a téridő szerkezetének rendellenes eltorzulását okozza az implantátum körülbelül 30 méter sugarú körén belül, annak középpontja körül. Ez az energiamező egészen a közelmúltig gömb alakú volt. Az elmúlt hónapban a Fény erőinek sikerült minden emberi lény ezen gömb formájú mezőjét a bolygó felszín irányába eltolni, így az energiamezejük alsó fele a felszín felett marad. Ha sok ember kerül közel egymáshoz, ezek az implantátumok általában összeolvadnak, és egy egyesített torzult területet hoznak létre. Ez a fő oka annak, amiért a nagyvárosokban általában nem túl jók az energiák.

Így néznek ki ezek a félgömb formájú implantátumok:

Az elmúlt héten sok nem-fizikai negatív entitás lett kiűzve a Fény erői által a félgömb forma implantátumok számos területéről. Ezek a félgömb implantátumok az egyedüli helyek, ahol viszonylag biztonságban vannak attól, hogy a Fény erői most kitöröljék őket. A fény jelenlétének megnövekedése összetömöríti a megmaradt sötétséget. Valószínűleg érezhetted ezt a tömörülést, ami extrém testi fáradtságot okoz ezen intenzív átalakulás alatt. Sokan tapasztalhattak negatív entitások okozta energia támadásokat és fejfájást a megnövekedett implantátum tevékenység következtében. Ez mostantól kevésbé lesz intenzív.

A nem-fizikai entitások számára a legbiztonságosabb hely, ha elrejtőznek az implantátum mezőnkben, ami felelős traumatikus élményeinkért. Amikor a traumát tapasztaljuk, akkor hajlamosak vagyunk elhagyni a testünket, és a negatív entitások általában abban a pillanatban tapadnak rá az energiamezőnkre. Mivel a traumákat többnyire elnyomjuk, ezért nem vagyunk tudatában ezeknek az entitásoknak, és így terveiket zavartalanul végrehajthatják. Ez a fő oka az Arkhónok által létrehozott trauma-alapú elme programozásnak.

Mostanáig az Arkhónok egyik legnagyobb titka ezeknek az implantátumoknak a létezése volt, és ez volt magabiztosságuk oka is az elmúlt 25 ezer évben. Ez az információ most már nyilvános, mivel a Galaktikus Központi Nap megnövekedett aktivitása elkezdte feloldani ezt az implantátumot. Amikor ezek felbomlanak, az lesz a Fény erőinek egyik legnagyobb győzelme az elmúlt 25 ezer évben.

A Galaktikus Központi Nap lassan kezdi növelni ezen tevékenységét március hónap folyamán. A Pan-STARSS üstökös egy kozmikus kiváltó ok, ami a felszíni lakosság tudatát összhangba hozza a megnövekedett Központi Naptevékenységgel. Ez az üstökös lesz látható esti égboltunkon a következő néhány napban:
http://ujvilagtudat.blogspot.hu/2013/03/marciusban-szabad-szemmel-is-lathato.html#.UUBEFkdR1gY

A Galaktikus Központi Nap drasztikusan megnöveli tevékenységét a május 25-i portál aktiválása után, és rendkívül magas lesz június, július és augusztus hónapokban. Ebben az időszakban a Fény erői nagy előrelépést fognak tenni az implantátumok lebontásában. Nem lehet részleteiben megjósolni az implantátumok kitisztításának haladását, mivel az implantátumon belüli anomália pontos szerkezete még nem teljesen ismert.

A Galaktikus Központ fokozott aktivitásának közvetlen következménye a G2 elnevezésű csillagközi felhő átvonulása közel a Központhoz ennek az évnek a nyarán.A G2 közeli átvonulása a Galaktikus Központhoz nem fog Galaktikus Cunamit elindítani, és nem fog globális partmenti eseményeket kiváltani, ahogy egyesek attól tartanak. Nincs "forró Jupiter" csillag a felhő belsejében, így nem alakul ki Galaktikus Szuperhullám esemény. Mindenesetre a Galaktikus Konföderáció árnyékoló technológiája képes megvédeni az ökoszisztémát a bolygó felszínén, és stabilizálni tudja a tektonikus lemezeket is. Így nem fog drasztikus kataklizma történni. De biztosan erős energiák lesznek jelen, melyek könyörtelenül folytatják tovább az összes sötétség eltörlését, míg az utolsó hüllők el nem tűnnek.

Kobra


Forrás: http://2012portal.blogspot.com

http://ujvilagtudat.blogspot.hu/2013/03/felgomb-implantatum-es-galaktikus.html#.UUF6yhfJaAg

Telepatikus kommunikáció a szíriusziakkal - Aseorkha

by kristalyhang
Kedves Olvasók!
A következő sorozatot elsősorban a magyar-szíriuszi csillagmagok kedvéért fordítottam le.  Szóval, aki kötődik valamilyen formában ehhez a civilizációhoz, annak ajánlom a következő 14 részből álló sorozatot.
Kérek mindenkit, hogy olvassa végig, mielőtt belekezdene bármilyen telepatikus kommunikációba.
Sok sikert!
Scarlett
Összefoglaló Aseorkhától - párbeszédek a szíriusziakkal

Telepatikus kommunikáció a szíriusziakkal 

 01/14 

I. Általánosan megfontolandó dolgok a telepatikus kommunikációról
Ha valaki a telepátia útján kíván kapcsolatba lépni valakivel jobb, ha szem előtt tartja, hogy az információcsere a folyamat alapján következő kritériumok szerint osztályozható:
Érdeklődési fok:
- általános (nagyobb embercsoportok számára)
- személyes (kisebb csoport számára)
- bizalmas (magánjellegű)
Igazság:
- ellenőrizhető
- nem ellenőrizhető
Hasznosság:
- használható
- nem használható
Értelmezhetőség:
- azonnal értelmezhető
- hosszú idő elteltével értelmezhető
- vagy nincs értelme
A kapcsolatfelvétel lezárása után neki lehet látni az információdarabkák elemzéséhez. Tartsátok szem előtt, a kommunikáció során semlegesnek kell maradnotok és nem kritizálónak!
Előfordulhat, hogy egyeseknek több alkalomra lesz szükségük, hogy letisztázzák az adott témát. 
II. Kommunikáció a szíriusziakkal
Többé kevéssé a lényeg az, ha valaki rokonnak érzi a Szíriuszi civilizációt, akkor érthető, hogy telepatikus úton szeretne kommunikálni a Szíriusszal kapcsolatban álló személyekkel.
Egy nagy szíriuszi csoport egy hatalmas anyahajón (280 mérföld/155 mérföld/93 mérföld) a Naprendszerünkben található [a hajó neve, ha minden igaz: Salcys-ford. megj.]. Fedélzetén 6 nőnemű lénnyel, akik szívesen kommunikálnak emberekkel a Földről [Terra]: Aneltha, Armatha, Alintha, Asintotha, Isintha and Lumintha.
III. A telepatikus kommunikáció módszere
A 6 szíriuszival való kapcsolatfelvételhez kövessétek a következő lépéseket:
 - gondosan készítsd elő a kérdéseket/tárgykört/témát a kommunikáció előtt
- helyezkedj el kényelmesen, egy csöndes helyen és lazíts
- képzelj el egy kört (kék széllel) a homlokod elé (harmadik szem)
- képzelj el egy háromszöget (piros széllel) a körön belül (a háromszög csúcsai érintik a kört)
- képzeld el az A, S, T betűket a háromszög csúcsaiba
- képzeld el annak a lénynek a nevét a háromszögbe írva, akivel kommunikálni szeretnél (válassz a következő nevekből: Aneltha, Armatha, Alintha, Asintotha, Isintha, Lumintha);
- mondd ki a nevét a lénynek [hívd]
- a visszajelzése után képes vagy vele telepatikusan kommunikálni

20130511-103015 
Ne feledj el udvariasnak lenni!
IV. Figyelmeztetés
Tartsd észben, hogy ez a típusú kommunikáció kifárasztja azokat, akik bio-energetikailag nincsenek jól felkészülve!
Utóbbiaknak azt ajánlom, hogy tartsanak egy egészséges diétát és végezzenek valamilyen formában energetikai gyakorlatokat (mint a chi-gong, meditáció stb.), hogy rendelkezzenek a szükséges erővel.
És ne felejtsétek megosztani a kommunikációból származó információkat embertársaitokkal, akik életük értelmének kutatásán fáradoznak!
Telepatikus kommunikáció szíriusziakkal 
02/14
Miért kommunikáljunk más civilizáció lényeivel?
1.Eshetőség:
Lehetséges okok:
-        viccből
-        az idő múlatásából
-        menő
-        úgy hallottam ez a legújabb divat
-        vannak barátaim, akik szintén ezt csinálják
-        szeretném kényeztetni az egómat
-        talán kereshetek belőle egy kis pénzt
-        talán közismert leszek, ha ezt csinálom
Lehetséges megoldások:
-        Kövesd tanácsomat „Keress magadnak más elfoglaltságot” Hogy miért? Mert az idődet vesztegeted (legjobb esetben) vagy (a legrosszabb esetben) olyan lénybe botlasz, aki megkeseríti a mindennapjaidat (ha észreveszed, ha nem).
2. Eshetőség:
Lehetséges okok:
Megismerni önmagam:
-        elmúlt életeket tudatosítani
-        személyes problémákat megoldani
-        megtalálni a személyes spirituális utamat
 Megismerni a bolygót:
-        környezeti problémák és élet a Földön
-        többet felfedezni a bolygó élőlényeiről 
Feltérképezni az emberi társadalom valóságát
-        a kormányok mögött rejlő valódi hatalom
-        multicégek és bankok
-        titkos társaságok és a küldetésük
-        a kormányok titkos programjai, katonai szervezetek és magáncégek
-        mérföldkövet jelképező technológiák, amik nagy hatással lehetnek a társadalomra
Lehetséges megoldás:
-        Nincs szükséged telepatikus kommunikációra. Még ha a lény, akivel  telepatikus úton kapcsolatba kerültél jó szándékú lehetséges, hogy nem rendelkezik a kért információkkal vagy nem férhet hozzá. Az üzenetek felhígul vagy üres szavakkal lesz feltöltve és te csak elvesztegeted az időt és energiádat. Fogsz találni megfelelő könyveket, könyvtárat, alternatív médiát, csatornázót, fórumokat, weblapokat, speciális csoportokat, suttogókat és megfelelő tudással rendelkező személyeket a különböző témakörökben.
3. Eshetőség:
Lehetséges okok:
-        a feladatom, hogy a földönkívüliekkel kapcsolatos témákat előremozdítsam, azzal a céllal, hogy felébresszem az emberi tudatosságot
-        a feladatom, hogy népszerűsítsem az emberiséggel kapcsolatos földönkívüli nézeteket és problémáikat
-        a feladatom, hogy tisztázzam a speciális földönkívüli csoportok aktivitását a Földön
-        a feladatom, hogy leleplezzem a különböző földönkívüli csoportok és a különböző emberi csoportok közötti kapcsolatokat
Lehetséges megoldások:
-        Úgy tűnik, szükséged van telepatikus kommunikációra egy földönkívüli lénnyel, de először gondosan elemezd ki, valóban különleges küldetést teljesítő személy vagy-e a Földön.

Telepatikus kommunikáció szíriusziakkal 
03/14
Az anyahajó leírása és a szíriuszi csapat a fedélzeten

Az anyahajó:
- Nagyon régen építették a nagy galaktikus háború idején.
- Evakuációs célt (egy bolygó teljesen lakhatatlanná válása és totális megsemmisítése esetére) és védelmi célt szolgál.
- A naprendszerünkben helyezkedik el.
- Hatalmas jármű (280 mérföld /155 mérföld /93 mérföld) [450,62 km/249,45km/149,67km].
- Képes a fizikai űrben utazni (a háromdimenziós terünkben), az asztrális térben és az időben.
- Összetett technológiával rendelkezik (Complex Machine), mesterséges intelligenciával (Artificial Intelligence) keverve programozható élő lénnyel (Programmable Live Being).
- Egyfajta mechanikai-biológiai keverék független programozható alrendszerekkel és öntudattal.
- Speciális alrendszerrel rendelkezik, mely automatikusan képes regenerálódni, a jármű alkotórészei nanotechnológián és szuperstruktúrás technológián alapszanak.
- A hajót 3 különböző típusú generátor működteti.
- Mindegyik generátortípus eddig a Földön ismeretlen anyagokból épült (kémiai elemeket és fémötvözetek felhasználásával) és különböző energiaformát állít elő.
- Ezrével található az energiagenerátorok a fedélzeten, mindegyik különböző energiával.
- Fejlett pajzs-rendszerrel működik, mely a fizikai űrben [térben], az asztrális térben és az időben észrevehetetlené teszi.
- Kiforrott és erőteljes fegyverzeti-energiarendszerrel rendelkezik, eltűntethet egy bolygót, beindíthat pusztítást (a tektonikus lemezek elmozdításával, a tengerszint emelésével, csökkentésével, meteorológiai jelenségek befolyásolásával), képes minden képződményt elpusztítani a Földön vagy elérhet/elpusztíthat minden biológiai rendszert/lényt.
- 3-as rendszere van a pajzsvédelemnek.
- Sok részleg, épületek és terület található a hajón, amiket intelligens rendszerekkel vannak felszerelve; kontrol-parancsnokság (az ön-ellenőrző parancsokság mellett), szálláshelyek (minden lény számára a fedélzeten), karbantartó-szolgálat, parkok, tavak, szállítási eszközök speciális emelőkkel és rögzítőkkel, egészségügyi részlegek, rekreációs részleg stb..
- Belsője hasonló a szuper modern városokéhoz, melyeket utak és légi vasút kötnek össze.
- A hajó rendelkezik karbantartó személyzettel, mely sok ezer robotból, androidokból stb. áll, akik felelőssége a „nagyváros” működésének karbantartása és az élőlények szolgálata is.
Lények a fedélzeten:
Több mint 10.000.000 millió lény van a fedélzeten most (szíriusziak és mások).
A Fénylények:
-Három Fény (vagy energia) lény, akik spirituálisan különösen fejlettek
-Hajóra jövetelük, a szíriusziakkal való együttműködésük során, külön helyet biztosítottak számukra a hajón, mert ők generálják a hatalmas energiamezőt.
-Még a szíriusziak is csak korlátozottan léphetnek be ezekhez a lényekhez.
A szíriusziaknak a fedélzeten van egy speciális spirituális hierarchiájuk
-Szíriuszi Nagy Tanács (Lelkek minisztériuma – 36 tag) az eredeti szellemcsoport.
-Spirituális Vezetők Tanácsa (12 tag) – a Szíriuszi civilizációnak megfelelően – 7 spirituális családdal.
-Szíriusz Spirituális Családja (2 tag: nő-férfi).
A szíriusziaknak a fedélzeten különleges küldetésük van és kis csapatokban dolgoznak együtt. Például-
A telepatikus kommunikációs legénység:
-  Küldetésük, hogy kapcsolatba kerüljenek különböző emberekkel a civilizációk együttműködésének jegyében.
-   A csapat 6 tagú, nőnemű lényből tevődik össze:Aneltha, Armatha, Alintha, Asintotha, Isintha and Lumintha
-  Űrhajóval és megfelelő felszereléssel rendelkeznek.
Aneltha:
-A név jelentése “A Fény Virága”.
-Orvos és telepatikus kapcsolatfelvevő.
-5.9 láb [1,8 m] magas, halványkék bőrszíne van, barna haja, kék szeme, anyajegye van a nyakának a jobb oldalán, egy jel a bal fülcimpáján más egyéb ismertetőjel nincs.
-Majdnem folyamatosan dolgozik.
-Csak két földi órát alszik hosszú időközönként (több mint 24 földi óránként).
-A hajó fedélzetén termelt növényi pasztát eszik és néha gyümölcsöt, zöldséget
-Általában egy speciális ruhát visel (egy mesterséges intelligenciával ellátott rendszerrel, mely öntisztuló, rezisztens és megvédi a testet és a beszélt nyelvet képes lefordítani stb.).
Telepatikus kommunikáció a szíriusziakkal 
04/14
Lények a fedélzeten (folytatás):
Armatha:
- A név jelentése “Kristályvirág”.
- A telepatikus kommunikációs legénység kapitánya.
- Pilóta, mérnök, az elektromos kommunikáció specialistája, harcos és telepatikus kapcsolatfelvevő
- 5, 7 láb [1,74m] magas, fehér tónusú bőre, szőke haja és kék szeme van.
Alintha:
-A név jelentése “Lelkek Segítője”.
-Sipirituális gyógyító, pszichológus, gyógynövényszakértő, költőnő és telepatikus kapcsolatfelvevő
-5.9 láb [1,8 m]magas, kék tónusú bőre, szőke haja és zöld szeme van.
Asintotha:
-A név jelentése “Az emberi jelkép”.
-Zenész, táncos, koreográfus, vizuális művész és telepatikus kapcsolatfelvevő
-6, 23 láb [1,9m] magas, barna tónusú bőre, sötété haja és kék szeme van.
Isintha:
-A név jelentése “A Sivatag Rózsája”.
-Spirituális gyógyító, gyógynövényszakértő, énekes, számos civilizációban nagykövet, nyelvész, emberekkel való kommunikáció specialistája és telepatikus kapcsolatfelvevő
-5. 9 láb [1,8 m]magas, fehér tónusú a bőre, sötét haja és kékes-szürke és ibolya szeme van (tudja változtatni a színét). 
Lumintha:
-A név jelentése “A Lelkek Fényesítője”.
-A tengeri lényekkel való kommunikáció specialistája, énekes és telepatikus kapcsolatfelvevő.
-Hableány és 6, 39 láb [1.95m] magas, karcsú teste, kékes-szürke tónusú bőre és nagyon hosszú fekete haja és fekte szeme van.
Szíriusziak tevékenysége és küldetése a Föld bolygón
Független és titkos tevékenységek:
- A mélytengeri bázisok nem működnek egy bizonyos időtartamra a személyzet evakuálásra került
 -A szíriuszi lények, akik a bolygón kívül születtek (nem az inkarnálódott csillaglelkek emberi testben a Földön) vannak a Földön. Önálló egyénekként cselekednek vagy kisebb csoportokba szerveződnek, mint az „átlagos” emberek. Az emberi társadalmat tanulmányozzák különböző színtereken (politikai, gazdasági, technológiai, szociológiai, környezeti stb.) és előkészítik a jövőbeni projekteket.
Együttműködési és titkos tevékenységek:
 -A szíriuszi lények együttműködnek egyes speciális kormányzati és magáncégek személyzetével.
-Tevékenységük (földalatti és felszíni bázisaikban) a következőket érinti: információ, anyagok, technológiák cseréje és a háborúra való előkészületek.
Együttműködési és nyílt akciók:
-Ezen tevékenység ókori nyomai felfedezhetőek: Hopi indiánoknál (civilizáció és spiritualitás), Mayáknál (civilizáció és spiritualitás), Egyiptom (civilizáció és spiritualitás), a Dogon törzsnél Maliban (kultúra), Indiában (spiritualitás) és Tibetben (spiritualitás).
-Manapság kevés a nagyléptékű kapcsolat, ami információátadásra irányul (ami a szíriuszi civilizációhoz kapcsolható). Az első számú céljuk, hogy felébresszék az inkarnálódott szíriuszi csillagmagokat itt a Földön.
A szíriuszi csillagmagok céljai a következők:
-képessé válni megérteni a spirituális útjukat
-„felvenni” az új információkat, amik a speciális készségeikhez igazodnak
- elhozni más emberek számára a tudatosságot (összefüggések a földönkívüli civilizációkkal)
-felkészülni egy nyílt nagyléptékű együttműködésre.
A szíriuszi telepatikus kommunikációs legénység tevékenysége és küldetése, hogy együttműködjön az emberi másolattal [inkarnálódottal], hogy ezek a szíriuszi csillagmagok teljesíthessék céljaikat.
Magyar nyelvű fordítás: Scarlett
Forrás: