2013. április 28., vasárnap

Intenzív márciusi energiák és a kollektív Fénymunkás-tudat - Hathorok

by kristalyhang
HATHOROK / 2013. március 13-14.
Wes Annac közvetítése
Intenzív márciusi energiák és 
a kollektív Fénymunkás-tudat 

1+2. rész
RÉSZLET
Az emberiség megtanulja megérteni azt a kontrollt, aminek generációkon keresztül és évszázadok óta ki volt téve. Amit ezzel mondani akarunk, hogy mindenre rájöttök és fény derül mindarra a világotokban, amit valaha is hamisan vagy elferdítve állítottak be. Mindannyian tudomást szereztek róla és meg is beszélitek ezeket a dolgokat, hogy ráleljetek a lehető legjobb megoldásokra.
És ismételten arra kérünk benneteket, hogy ne aggódjatok a sötétek vagy azok akciói miatt, mert ők immár csak egy szertefoszló hangot képviselnek világotokban, akik készen állnak, hogy meglássák a fényt, és hogy együttesen emelkedjenek fel, ahogyan annak lennie kell. Tudattalanul mindenki a Felébredés irányában dolgozik, hogy az emelkedett rezgésszintek szárnyán a magasabb birodalmakba rezegjenek. Márciusban egy nagyon tiszta, hűséges, teremtő energiába léptetek be és szokás szerint erősen benne volt a mi kezünk is ezekben a nektek szánt és küldött energiákban.
Mi az időn kívül létezünk, így mi tudatában vagyunk a dolgoknak, miközben ti, kedves fénymunkások, akik ebben a pillanatban olvassátok ezt az üzenetet, ti érzékelitek a folyamatos átmenetet kísérő felerősödött tüneteket, de ezeket képesek lesztek egyre jobban kezelni.
E hónap kezdete egy további tisztább tudatállapotba vezetett el benneteket és talán sokan megfigyelték, hogy a manifesztációitok a megszokottnál még gyorsabb úton öltenek testet, és 2013-ban még tisztább energiával rendelkeztek, amit a fejlődésetek során valaha tapasztaltatok.
Az évszakok váltakozásával további energiaemelkedések lesznek tapasztalhatók és közben továbbra is sokatoknak okoznak nehézséget a fizikai és érzelmi eltolódások, de képesek vagytok a saját természetes energiátokra támaszkodni, hogy pozitív kimenetellel egy emelkedett perspektívából tekintsetek a folyamatos földi tapasztalatokra. Arra is kérhettek bennünket, hogy a gyógyító és áldó energiáinkat küldjük el nektek és hogy váljatok képessé azokat befogadni és kérhetitek azt is, hogy az áldást a kollektív fénymunkás-tudatba küldjük
Szeretnénk a fénymunkások kollektív tudatáról bővebben beszélni és rávilágítani a végtelen előnyökre, melyet számotokra tartogat.
A Fénymunkások kollektív tudata az, amiről az elnevezése is árulkodik. A Föld teljes kollektív tudatának egy részét képezi, mely minden felébredt energiáját, valamint minden fénymunkás fejlődését tartalmazza.
A lelkek minden nap belépnek, majd elhagyják ezt a tudatot, ha tudatosan vagy meditáció útján becsatlakoztok ide, érezni fogjátok az energiát és a sok fénymunkás energiáját, akik ebben juttatják kifejezésre tudatukat és általa képesek vagytok gyógyító- és fény-energiát befogadni és átvenni, amik struktúrájukat tekintve nagyon tiszták.
Aki belép a Fénymunkások kollektív tudatába, azt a harmónia és a boldogság érzete hatja át, és ez a lehetőség minden egyes felébredettnek felajánlásra kerül, a tudás és a Fény után való kutatástok állomásaként. Mindegyikőtök képes telepátia útján az asztrális „fantázia” szintjein kommunikálni, különösen a kollektív tudatotok ezen speciális részterületével, ami természetesen nem „kívül”, az emberi tudat maradékától izolálva [elkülönülve] létezik.
Valójában mindannyian egyek vagytok a szellemben [spirit], Földetek minden megnyilvánulásával, a kollektívotokkal. A Föld kollektívája nem korlátolt és nem köthető helyhez az emberek által. Óh nem, kollektív tudatotok a Föld minden perspektíváját magában hordozza.
Számítógépetek, amin sokatok olvassák ezeket a sorokat is betáplálja a kollektív tudatba az energiáját, egy rajtatok kívül létező kő, amit láthattok szintén betáplálja energiáját a kollektív tudatba, minden állat, minden növény, minden fa ~ hosszasan folytathatnánk a sort, mert minden említett dolog belép és kommunikál a ti kollektív tudatototokkal.
Ti mindannyian a kollektív tudat helyi palettáját tapasztaljátok meg, de valójában nem vagytok elválasztva senkitől, akit képesek vagytok érzékelni, legyen az kulturális- vagy országhatár vagy faji különbözőségek. Ti mindannyian Egyek vagytok a szellem birodalmaiban és tudat alatt, lelketek legmélyén érzitek ezt a természetes spiritualitást, mely áthatja mindegyikőtök szívét és elméjét, mely létrehozza a kollektív tudat-hálózatot, ami maga a Föld.
Az emberiség a helyben tapasztalt tudattal volt elfoglalva és a létrejött akadályok a teljes kollektív tudatotokba beágyazódott, energetikai és mentális természettel bírva. Ezeket az akadályokat mi és ti is feloldjátok, ha tudatosodik bennetek a kár, amit a kollektív tudatnak okoztatok ezzel.
Az szétválasztásnak és az előítéleteknek nincs helye többé a jövőben, és azok akik a kezdetekben ellene küzdöttek felismerik majd a ti új paradigmátokat és a mögötte rejlő ideálokat, ők ezen az úton lelnek Felemelkedésükre, a számukra megfelelő időben. Ti felébredt lelkek nagyon sokat dolgoztatok és az elkövetkező időkben észreveszitek majd, hogy a már megteremtett dolgokra irányuló igyekezetetek értékes volt.
Továbbra is támogatjuk mindegyikőtök erőfeszítéseit, akik a tudat Felemelésén és a Föld Felemelkedésén fáradoznak, annak ellenére, hogy a szándékolt időnél régebben tartanak rabszolgasorban benneteket.
A sötétség java része teljesen felemelésre került és az egyetlen halványuló befolyásuk, az embereken keresztül történik, mint azt korábban már elmondtuk, a széteső illuzórikus hologramon keresztül kerül betáplálásra. Az eredeti negatív asztrál-lények, akik az embereket és a csatlósaik [cabal] elméjét és szívét manipulálták, már nincsenek a negativitás pozíciójában és saját maguknak köszönhetően egy tiszta formátumú Fénykezelésen[Containment]  esnek át, mely messze meghaladja azt, amit az asztrál-lények sok vezetője jelenleg megtapasztal.
A Containment/megfékezés, amiről beszélünk, az olyan szinten erőteljes beavatkozás, hogy ezek a lelkek egy teljes tisztításon és „átvilágításon” [fénnyel való kezelésen] esnek át és felépült egy új hologram is az emberiségnek, hogy a világotok kezdeti történéseit megelőző negativitásotokat betápláljuk (amit még meg kell ismernetek) [az előző ciklusok kudarcba fulladt civilizációira utalhat- ford. megj].
A korábbi negatív fajok, mint az Annunakik is egy hasonló formátumú megfékezésben/ Fénykezelésben vettek részt és most azért dolgoznak, hogy a sötét lelkeket megtisztítsák és több lélekkel dolgoznak, mint ahányat „megfertőztek”. A saját formátumú Fénykezelésük sikeres lezárásával és az azon való túllépés után, az alacsonyabb asztrális-lények is a FÉNYÉRT dolgoznak majd, mint ti mindannyian, egy olyan formában, amiről fel fogjátok ismerni, hogy valódiak [jó szándékúak] és pozitívak, ahelyett hogy félrevezetnének benneteket.
Ez az miatt van így, mert minden motívum, minden szándék és minden gondolat ismeretes a magasabb birodalmakban és nem létezhetnek hazugságok, csak az igazság és az őszinteség. Ha egy léleknek az a szándéka, hogy megtévesszen, akkor ezt automatikusan felismeri a Felemelkedő lélek tudati palettájának mindegyik létező speciális oktávja. Ezért láthatjátok, hogy a pozitivitás és a harmónia teljesen mindennaposak és nem táplálhatja semmilyenfajta negativitás.
Ugyanígy nem szeretne egy magasabb birodalomhoz felnőtt lélek sem a negativitás egyetlen fajtáját, semmilyen formában fellelni, sem táplálni, így boldogságtranszformátorként [átalakítóként] működünk, mi és ti: mindannyian, és átalakítjuk az ilyen típusú [negatív] energiák struktúráját.
A valóságotok energetikai alkotóelemeiről továbbra is felvilágosítunk benneteket, mert ezeknek a küldött energiáknak az a jelentősége, hogy a valóságotokat megteremtse és ezt nemsokára nagyobb összefüggésben is megértitek majd. Csak azért voltunk képesek ilyen sok segítséget nyújtani a valóságotok megteremtésének magyarázatával, mert a szerepünk, hogy elküldjük ezt az energiát, valamint ezen energiák funkciója, megfelelő időben történik.
Mint azt már korábban mondtuk, kedves lelkek ezt az energiát Gaia bolygószintű csakráin keresztül vagytok képesek felvenni.
Az energia-kapuk, melyek szeretett Gaia légkörében vannak elhelyezve, sok Fénymunkás tudatos vagy tudat alatti teremtése volt, ami részét képezi a missziótoknak ebben az időszakban. Ezeken a kapukon keresztül fogadhattok energiákat, mely Gaia lelkéből és a Belső Nap lelkeinek segítségével termeti a valóságotokat. Ezeket az energiákat küldik hozzátok Gaia energia-kapuin keresztül hozzátok, szeretett lelkek, melyek a ti csakráitokon keresztül, ill. az általatok köréjük épített korlátokon és zavarokon át halad, azért hogy megtapasztalhassátok és megteremthessétek a valóságotokat, amire képesek is vagytok. Itt azokról az akadályokról és korlátokról beszélünk, melyeket ebben az időben sokatok átalakított [megtisztított].
Miközben felismeritek spirituális természeteteket, ezeket az akadályokat teljességében át fogjátok alakítani, ebben sok lélek segédkezik. A körülöttetek lejátszódó élet és valóság helyzeteinek egy mélyebb vagy tisztább megértésében, sok lélek segédkezik, akik nem csak azon dolgoznak, hogy tiszta energiával lássák el a valóságotokat, hanem hogy benneteket is átváltoztassanak, hogy ezek a blokádok feloldódjanak.
Ennek köszönhetően 2013. kezdetén egy erős kollektív ébredés volt tapasztalható, egyre több csoport és fénymunkás látta át a helyzetet és egyesek elkezdtek világotok legégetőbb problémáiról beszélni.
Azt szeretnénk, ha áldást küldenétek minden léleknek, akik az igazság nevében álltak ki és akiket néha nagyon brutálisan vertek vissza igyekezetükben.
Bradley Manning jó példa erre, ahogyan ez a lélek személyesen is sokat feláldozott, hogy nyilvánosságra hozza az igazságot, melyet elfojtottak. Ennek a léleknek és számos más léleknek szüksége van a ti Fényetekre és a ti gyógyításotokra a kialakult helyzetük és körülményeik miatt. A Fény és az áldás-energia, amit küldtök, nem csak őket éri el, hanem számotokra is hasznos energia.
Mindegyikőtök képes rálelni erre a Fényre és használni azt, hogy világotok számára számtalan lehetőséget biztosítsatok. Ez a Fény valóban nagyon erős és minden pillanatban egyre erősebb, miközben támogatunk benneteket a valóságotok tisztaságának fokozásában.
Ez a fokozódó tisztább energia a tudatototokba vándorol és segíti DNS-etek sok aspektusának folyamatos kijavítását, melyet sokáig nem tartottatok fontosnak. Még a tudományaitok útjai is hamisak és sok mindent eltitkoltak előletek. Az akadémiai tudomány nagy részét arra használják a világotokban, hogy a testiség kényelmét támogassák. A tudomány metafizikai megközelítését kinevetik vagy kritikával illetik.
Fontos, hogy a tudomány és a spiritualitás összeolvadjon és jelen időkben ennek lehettek tanúi, mikor oly sok befolyásos lélek segít a körülöttetek lévő valóság valamint egy sor más valóság spiritualitásának megértésében, melyek a fizikai tudatotokon kívül helyezkednek el.
A belső kutatásotok tehát nagyon fontos, ahogyan a történések érzésekben és gondolatokban manifesztálódnak a világszínpadon. Minden egyes pillanatban bevetésen vagytok, segítsetek a kiemelkedő történések szavakkal való manifesztálásában. Ebből és számos más okból kifolyólag bátorítunk benneteket, hogy manifesztáljátok a feltételeket, amilyennek a világotokat szeretnétek, sugározzátok pozitivitásotokat az új paradigmátokba, hogy mindenki észrevegye és átélhesse, tudattalanul használhassa, mert a külső valóságtokban ez tükröződik.
Minden egyes lélek felébredése döntő a kollektív Felemelkedés manifesztációja szempontjából, és valóban „tűzijáték” lesz, ha a Felfedések és kinyilatkoztatások a köztudatba kerülnek. A bőség fog uralkodni a világotok minden színterén, így személyesen mindenki megtapasztalhatja azt, ami joggal megillet benneteket és sok Fénymunkás fog segíteni, hogy az energiákat átvezessék önmagukon [lehorgonyozzák], mely a jövőt és annyi lélek belépését segíti elő ahány csak lehetséges. 
Igen, igen, a Fénymunkások sok frontra kihatnak és munkátok inspirál benneteket, hogy a magasabb birodalmakba pillantsatok be. Ez mindegyikőtökre igaz és a szerep amit magatokra vetettek, még ha nincs is az az érzésetek, hogy a „történések középpontjában” vagytok, de erősebbek vagytok , mint az felismerhettétek és minden egyes megtapasztalt darabka nehézséggel, nagy mennyiségű pozitív energiát és rezgéseket tároltatok magatoknak, melyek apró pozitív események formájában mutatkoznak meg az életetekben.
Ezek a pozitív történések egyre hatalmasabbak lehetnek, ha helyesen használjátok őket, mint ahogyan a pozitivitással is bántok minden egyes pillanatban. Miközben a negativitás és a nehézségek megpróbálnak felkúszni és meggyőzni benneteket, hogy ti nem teremtetek szuverén jövőt, amiért oly régóta dolgoztok, szeretnénk a figyelmet felhívni arra, hogy ez kétkedés és ennek a befolyása el fog halványodni és nem fog akadályozni benneteket, kivéve, ha ezt megengeditek.
Tehát, ha utat engedtek ennek a befolyásnak, az a negativitás miatti kétségbeesésből fakad, mely megpróbál fogva tartani benneteket, mert a Földön jelenleg minden felerősödik, mivel a Felemelkedés egy önmagában gyorsuló fázisban van.
Asztrális tájak nyílnak meg sokatok előtt az álmodási időszakban. És felismeritek, hogy ti kreáljátok ezeket és az ott tanult leckék, a lélekkénti növekedéseteket szolgálják és eközben egyre tudatosabbá váltok életetek eseményeivel kapcsolatban.
Azok, akik fogékonyak a jelenlétünkre üzeneteket is fogadhatnak tőlünk vagy talán személyesen is találkozhatnak velünk és [szellemi] vezetőitekkel és Felettes Énetek kifejeződési formáival, akik veletek vannak, ők is szintén megjelenhetnek álmaitokban valamilyen formában. Ennek oka, hogy ti is és mi is tanítani szeretnénk, és szeretnénk, ha megtanulnátok a módszereket, mellyel a magasabb dimenzióbeli valóságokba vezet, hogy egy megfelelő módszer álljon rendelkezésetekre, hogy az ilyen típusú valóságokban létezhessetek.
Oly sok erőt, sok tudást és sok képességet horgonyoztatok le és olyan tudatállapotokat idéztetek elő, mely a fizikai emberiséggel szemben támasztott elvárásokat messze meghaladja és a látszólag szilárd és megváltoztathatatlan valóságot, egy áttetsző és hullámzó, könnyen változó valóságként fogadtátok el, amit ti színeztek és teremtetek, mindegyikőtök.
Ti vagytok a teremtők, akik olyan területeket térképeznek fel, mint egy festő a lenvászna előtt állva. Mindegyikőtök, aki ezt elfogadja művésszé válik ~ el tudnátok képzelni, hogy tájakat festetek és beleugrotok, hogy megtapasztalhassátok őket?
El tudjátok képzelni, hogy egy olyan valóságot hoztok létre, ahol minden könnyen formálható és átélhető, testet öltve egy ilyen valóságon belül tanulva? Pontosan ezt tettétek, kedves szenvedést tapasztalt fivérek és nővérek, és azért jöttetek, hogy ráleljetek önmagatokra, hogy begyűjtsétek földi tapasztalataitokat a tudat ezen frekvenciájából és területéről. Ezeket a tapasztalatokat, már előtte megteremtettétek és most már olyan jók vagytok, hogy most, ebben a pillanatban is teremtetek.
Ti magatok hoztátok létre ennek a valóságnak a sablonjait, egyre teremtve és teremtve, most pedig Énetek kifejeződésének egy másik formájában létezve tapasztaljátok meg teremtéseteket. Most megtanuljátok, hogy hátrébb lépjetek a teremtésetektől, és felismeritek és megvalósítjátok a végtelen lényetek aspektusait, akik valójában vagytok.
Mi támogatunk benneteket ebben a tapasztalásban és ha a tudatszintetekkel eléritek az 5. dimenziót sokatok természetes gyógyító és alacsonyabb dimenziós bolygók fel-emelője lesz, aki küldetését bátran hajtja végre. Továbbra is meglátogattok alacsony dimenziójú bolygókat és csillag-rendszereket, hogy támogassátok őket a fejlődésükben. A Föld kiemelkedően a legnehezebb bolygó az inkarnálódott többség számára, hogy elhozza a Fényt, de hogy ezt megtehessétek és megláthassátok, ezt egy mosollyal az arcotokon tettétek.
Miközben az utolsó benyomásainkat és örömünket fejezzük ki ebben az üzenetben, tudatotok felemelkedő szintje kapcsán, azt szeretnénk mondani nektek, sarkaiból fordul ki a világ, és rátaláltok a tiszta örömre és boldogságra, ha ez megtörténik. és az egész univerzum fel fog emelkedni. Ezt metaforikusan és valódi értelmében is értjük szeretett lelkek, mert ez a valódi erő, melyet magatokban hordoztok.
Köszönet a Hathoroknak a Föld-Nap-Asztrál szintekről
Csatornázta: Wes Annac
Magyar nyelvű fordítás: Scarlett

kristalyhang | 2013-03-31 - 15:09 | Címkék: Wes Annac | Kategóriák: Hathorok | URL: http://wp.me/p2FH9O-ox

2013. április 26., péntek

A titkos űrprogram - Kobra - 04. 24.

 
 

A titkos űrprogram Németországban indult közvetlenül az I. Világháború befejezése után


A titkos űrprogram - Kobra - 2013 április 24.

 Eljött az ideje, hogy végre kiadjunk néhány információt a titkos űrprogramról. A titkos űrprogram rejtett célja az volt, hogy előkészítse a színpadot a Drakón/Reptilián bolygó átvételhez. A hatalomátvételi kísérlet nem sikerült, és a Fény erői  a Drakón ellenőrzés utolsó maradványait is hamarosan eltörlik ezen a bolygón - a Cabalt.

http://thirdreichocculthistory.blogspot.com/2011_09_01_archive.html

1934-ben a Drakó birodalom számos faja lépett kapcsolatba a világ vezetőivel és készített titkos szerződéseket velük, biztosítva számukra a fejlett katonai technológiát cserébe az emberi populáció tömeges rabszolgasorba hajtásáért. Ez volt a fő oka a nagy technológiai előrelépésnek a 30-as években. Mindezen projekteket finanszírozni kellett, és ezt a magántulajdonban lévő aranyak elkobzásával érték el az 1934-es Aranytartalék Törvény segítségével.

A II. Világháború alatt a Drakón erők megpróbálták nyíltan átvenni az egész világot a Náci Németroszágon keresztül. Ez a kísérlet kudarcba fulladt a Szövetséges erők győzelmével, így a Drakónok egy burkoltabb megközelítést fogadtak el.

Importáltak mintegy 2000 vezető Nácit az Egyesült Államokba az Iratkapocs Művelet során, és sokan ezen Nácik közül alkotják az árnyékkormány gerincét, akik az ügyeket futtatják ezen a bolygón jelenleg is.
A háború után több százezer tonna Yamasita aranyat helyeztek kereskedelmi programokba, melyek finanszírozást nyújtottak a hatalmas földalatti katonai bázisok megépítéséhez szerte a világon. Azok a bázisok épültek, melyek felállították a terepet a 2000-re tervbe vett Drakón invázióhoz. Az 50-es években a titkos űrprogram tovább terjeszkedett, ez magában foglalta a Holdon és Marson épült bázisokat is. A földalatti bázisok építése folyamatban volt, és a 90-es évek közepére 120 bázis létezett az Egyesült Államokban, és mintegy 400 bázis világszerte.
Kiegészítő támogatás kellett a projektekhez, és ehhez valójában a bolygón minden ember fizetésének mintegy 25%-val járult hozzá, a titkos programokhoz szükséges adófizetői pénzek elszipkázása útján.

http://www.bibliotecapleyades.net/sociopolitica/sociopol_USAP.htm

A titkos űrprogramokat és a földalatti bázisok építését a Rockefeller / Kissinger / Bush / Rumsfeld / Halpern / Cheney katonai-ipari komplexum vállalatai működtették, mint a Halliburton, Bechtel, Rand, Sandia, Wackenhut, Morton Thiokol, Raytheon, Blackwater ...

A titkos űrprogram függönye mögött John Dale Halpern állt. Az elsőszámú cége a Halpern, Denny & Co. továbbra is ellenőrzi a Halliburtont, a Monsantot, a Raytheont és az Academit (korábban Blackwater).

A titkos űrprogram számos fejlett technológia kifejlesztéséhez vezetett, ahogy itt is látható:

http://thepromiserevealed.com/secret-technology-photo-gallery/

Miután sok haladást értek el a Fény erői a 90-es évek elején, a Drakón szövetség úgy döntött, hogy 2000-nél előbb támadnak, az invázió elkezdődött 1995 végén. Az invázió céldátuma 1996 január 11-e volt, és úgy döntöttek, hogy kiiktatják azt a nagyon kevés embert, aki ismeri a terveiket. Azon a bizonyos napon ölték meg Phil Schneidert és engem is megtámadtak, valamint néhány kulcsembert. Phil Schneider nyíltan beszélt a földalatti katonai bázisokról:http://www.apfn.org/apfn/phil.htm

1996 és 1999 között mintegy 500 millió Reptilián lépett klónozott humanoid testekbe ezekben a földalatti bázisokban. 1999 után az Ellenállási Mozgalom elkezdte megtisztítani ezeket a földalatti bázisokat és eltávolította az összes hüllőt, kivéve azt a nagyon kisszámú egyént a bolygó felszínén. A bázisok mélyebb részeit 2003-ban kitisztították. Ezután a Fény Erői hatalmas haladást értek el.

2008 és 2011 között a Plejádiak megnövelték jelenlétüket Föld körüli pályán olyan mértékben, hogy a NASA kénytelen volt leállítani a hivatalos emberi űrprogramot, mert egyébként nem tudták volna megakadályozni a kiszivárgó bizonyítékokat a Plejádiak jelenlétéről.

2012-ben az Ellenállási Mozgalom eltávolította a fizikai arany túlnyomó többségét a Cabal kezeiből. Ez széles körben bénította meg a Cabal működését. Most Lichtensteinben rejtik el a megmaradt néhány trilliójukat. Annak a ténynek köszönhetően, hogy szükségük van napi 2-3 milliárd dollárra a showműsoruk mozgásban tartásához, ez 2-3 évig is kitarthat, ha a forrásaik érintetlenek maradnak, persze nem lesznek azok.

2013 elején az Ellenállási Mozgalom kitisztította a Cabal összes földalatti létesítményét az Underlord Művelet során. Most már nincs hova elbújniuk az érintetteknek.

Holnap, a holdfogyatkozás napján a katonai-ipari komplexum felső vezetése fog találkozni egy titkos helyen, közel Bush texasi birtokához, hogy megvitassák a helyzetet. Nem fognak megoldást találni.

A Fény győzelme közel van!

Kobra

Utazás a föld alatt - Földalatti bázisokról készült felvételek

A Cabal ereje lassan elfogy - Belső információk Kobrától - 2013 február 24.

Dulce földalatti idegen bázis - kicsempészett filmanyag

Észak-Korea; I. Ferenc pápa; a Vatikán; Vizualizálás - Matthev 04.11.

Matthew üzenete/ 2013. április 11.
Suzanne Ward cstornázása
Észak-Korea; I. Ferenc pápa; a Vatikán; Vizualizálás / részlet
Itt Matthew, minden lélek szívélyes üdvözletével az állomásról. Először is szeretnénk lecsitítani az Észak-Korea-i rakétafenyegetés körüli aggályokat. Kim Yong Un, akit azzal az elvárással neveltek fel, hogy az apjához hasonlóan a népesség az ő irányába is kifejezi rajongását és megalázkodás, híján van az egészséges emberi értelemnek és a vezető pozíciójába vetett hitének. Retorikája nem blöff, de egyszerűen nem tudja, hogyan irányítsa országát és ezért demonstrálja az irányítása alatt álló katonai hatalmát a lakosság és a világ felé.
Megkérdőjelezhető indítéka, más kormányok reakcióitól függetlenül, hogy rakétáit pontosan ott hagyja, ahol elhelyezte őket és ha talán úgy dönt, akkor néhányat el is indít belőlük. Ha valóban így dönt, akkor a Csillagcsaládunk technológiájának köszönhetően azok működésképtelenné válnak. Ha ez bekövetkezik, nehéz megmondani, hogyan fogja megőrizni Kim Yong Un hitelességét. Ezért inkább mindegyik oldal érdekében, azt tanácsolnánk, hogy a szankciók helyett tárgyalásokat folytassanak.
Sokan kértek minket, hogy szóljunk I. Ferenc pápa személyéről, aki sok millió ember életében fontos szerepet játszik szerte az egész világon. Ennek a kérésnek pedig szívesen eleget teszünk. Embersége nem „színjáték” és ő nem a „Katolikus egyház megmentője”. Nem klónozták és nem is fogják – az Illuminátus központjai, ahol klónokat állítottak elő, a köztetek élő más civilizációból származó önkéntesek által bezárásra kerültek.
Maga I. Ferenc pápa, ahogyan a vatikáni kollégái és egyesek a Vatikánon kívül is tudnak titkos dolgokról és a pápa természetéből adódóan olyan becsületes, hogy szükségesnek érzi, hogy a legszentségtelenebb aktivitásokat rövidre zárja – konkrétan megszüntesse a sátánizmus nemzetközi Főhadiszállását a Vatikán falain belül. És mivel a Fény egyre erőteljesebben sugárzik, ez a vég valóban eljön, de előbb meg kell mutatkozni a pápa erejének, hogy valóban képes lesz azok ellen harcolni, akik az életüket teszik fel arra, hogy a Vatikánban űzött ördögi mesterkedéseik ne kerüljenek nyilvánosságra. 
További visszatartott információk, olyan régi írásokból valók, melyek szerint a keresztre feszítés és a feltámadás, valamint a biblia további részei kitalációk, ehhez hozzá jönnek még az írásból tudatosan kihagyott részek. Nem akarják, hogy a világ tudomást szerezzen, hogy „Isten törvényei” a régi egyházalapítók gondolták ki, hogy ellenőrizhessék a tömegeket és hogy személyes javakat halmozzanak fel. Később további dogmákat fűztek hozzá, hogy a Vatikán lakóinak eltúlzott életstílusát biztosíthassák. A nagy műgyűjteményeiket is titokban akarják tartani, amiket jogtalanul szereztek meg a 2. világháború során.
I. Ferenc pápa rendelkezik a megfelelő morállal és bátorsággal, hogy ezeket az információkat nyilvánosságra hozza, de még egyszer: ki kell még várni, hogy ezt képes-e megvalósítani az erős ellenzékkel szemben is. Nagyon reméljük, ha ezekre az igazságokra Fény derül, a szigorú hívők elég Fényt horgonyoztak le szívükben, hogy felismerjék, hogy a számtalan jótétemény gyökere a valós spiritualitásban van és nem a vallási dogmákban.
Nemrégiben egy Olvasó írt édesanyámnak az előző üzenetünkkel kapcsolatosan. Hozzászólását összefoglalva: Azt állítjátok, hogy a szörnyű történésekkel kapcsolatos negatív gondolatok és érzések tovább táplálják azokat. De hogyan lehet valaha is pozitívan gondolkodni ilyesmiről? És itt az emberi kereskedelemre utalt. Válaszunk azonban világotok minden szörnyű körülményre és történésre vonatkozott.
Az előző üzenetünk témáit folyamatosan megvitatják, azonban a tényt senki nem kérdőjelezi meg, hogy az emberkereskedelem és a szex-rabszolgaság létezik! Még akkor is, ha itt lélekszerződések és karma van a háttérben, közvetlenül szeretnénk reagálni erre a kérdésre.
Az előző üzeneteinkben azt ajánlottunk, hogy a Földet arany-fehér színbe ágyazva vizualizáljátok, mert így szó szerint ’Fény derül az igazságra’, amit eddig eltitkoltak a nyilvánosság előtt. Csak, ha erről tudomást szereznek az emberek, akkor lehet véget vetni nekik és az okozott sebeket begyógyítani. 
Ha tudomást szeretek ezekről a dolgokról nem tudjátok már „visszacsinálni”. És soha nem javasolnánk, hogy ezt a tudást elfojtsátok vagy önmagatokba temessétek el – ez negatív hatással lenne a testetekre, szellemetekre és hangulatotokra. Inkább arra buzdítanánk, hogy lássátok a Földet ebben az arany-fehér Fényben fürdeni, lássátok a boldog arcokat, amik a lassú forgás során fölbukkannak és küldjetek nekik szeretetet. Ennek a belső képnek az energiája, a szeretetteljes érzések és pozitív szándékotok kiáramlik a világba.
Az Isteni-Elosztórendszer, talán így lehetne legjobban leírni, biztosítja, hogy a Fény-Szeretet-Energia minden forrásból, legyen az a bolygóról, vagy azon kívülről, elérhessen a lelkekhez, akiknek a legnagyobb szükségük van rá, az elnyomottaknak és az elnyomóiknak. Ez a ti energiátok, mely a Fénnyel és miriádnyi más forrással együtt megfékezi az elnyomást a társadalmatokban.
Köszönöm neked Anyám. Legyetek tudatában, hogy a legmagasabb rezgések támogatnak bennetek a növekvő spiritualitás felé vezető utatokon és ezek a rezgések évezredek óta kísérik a bolygót. Veletek van ezen univerzum minden lényének feltétel nélküli szeretete, a tisztelete és csodálata. 
Matthew
___________________________
SZERETET és BÉKE
Suzanne Ward
Csatornázta: Suzanne Ward
Magyar nyelvű fordítás: Scarlett

kristalyhang | 2013-04-25 - 11:58 | Címkék: Suzanne Ward | Kategóriák: Matthew | URL: http://wp.me/p2FH9O-qo

2013. április 25., csütörtök

Miután teljes tudatosságúvá váltatok... - Galaktikus üzenet 04."Most kezdik meg azon eljárásokat, melyek kibocsájtják ezeket az óriási pénzalapokat.."

"Mindenekelőtt Drága Szívek, tartsátok észben, hogy mindegyikünk részt vesz egy olyan játékban, mely most a végéhez ér. .... Az által juttathatjátok ezt a ciklust befejeződésre, hogy segítségül hívjátok a szerető megbocsájtást, mely lényeteket alkotja." 

"A pillanat közeleg, mivel a mindennapok tele vannak csodákkal!"http://www.foldimennyorszag.hu/6CD69D36-818E-4197-872C-C78BFB7C483E.html
2013. április 24., szerda

A Sirius film kritikája 04.23.


 Sok hűhó alig valamiért - Sirius kritika
2013. április 23. kedd, 20:10

Magyar idő szerint kedden, hajnali négykor Los Angeles-ben bemutatták az utóbbi évek leginkább várt ufós dokumentumfilmjét, a Sirius című közel két órás mozit. A filmet a világpremierrel egy időben 10 dollárért (2300 Ft.) bárki megnézhette az interneten is, így világszerte sok ezer kíváncsi emberrel együtt, én is alig bírtam kivárni azt a bő fél órát, amíg a visszaigazoló link megérkezett, hogy aztán még abban a másodpercben elindítsam a filmet, amiről világszerte annyit beszélnek.

A főcímet követően az első képeken emberek hosszú sorát látni, amint arra várnak, hogy a fémdetektoros ellenőrzés után egyesével beengedjék őket egy nagy épületbe, miközben odabenn az egyik terem magányában Dr. Steven Greer, fejét az öklén támasztva gondolkodik.
Néhány pillanattal később kiderül, hogy 2012 szeptemberében járunk, majd ahogy a traumatológusból lett UFO kutató hatalmas tapsvihar közepette kisétál a színpadra, az is világossá válik, hogy a film szerkezeti gerincét ez az előadása képezi majd.
Az első tíz percben Eisenhower utolsó beszédének részleteit halljuk, amint egy mindenek felett álló globális összeesküvésről beszél, majd még korábbról Thomas Jefferson, egy másik amerikai elnök intő szavai is fájóan aktuálisan hangzanak. Az államfők mondataira rímelve mutatja be a film a bankszektor szereplői és a nagy olajcégek közötti összefonódást, miközben arra a következtetésre jut, hogy a gazdaság szereplői mára korlátlan befolyást szereztek az USA politikai elitjében, így már "nem számít, ki ül az elnöki székben, akkor is az történik, amit ők akarnak".
Az UFO észlelések történelmi áttekintése következik. Az ősi idegenek elméletének számtalanszor hallott és látott bizonyítékai követik egymást a távol-keleti több ezer éves ábrázolásoktól kezdve, a híres koszovói templomi freskón át egészen a reneszánsz festőkig bezárólag, majd az elmúlt bő hatvan évben készült leghíresebb filmfelvételek peregnek újra a szemünk előtt. Az 1952-es Washington DC feletti UFO rajzástól kezdve egészen napjainkig bezárólag számos UFO felvételt látunk, miközben magas rangú amerikai katonák és más neves szemtanúk sorolják a bizonyítékait, hogy rajtunk kívül vannak más értelmes lények is az univerzumban.
Akikkel a Greer által alapított, úgynevezett CE-5-ös csapat tagjai - saját állításuk szerint - már többször kapcsolatba is léptek. Míg az első három típusú találkozás meghatározása Allan J. Hynek nevéhez fűződik, az ötödiket (Close Encounter of the 5th Kind) már Dr. Steven Greer fogalmazta meg, amely az emberek által kezdeményezett kapcsolatfelvételt jelenti.
Steven Greer és a CE-5 csapat tagjai rendszeresen kitelepülnek a sivatagba, ahol közös meditációval, telepatikusan igyekeznek kapcsolatot teremteni az idegenekkel. "Ha igazán szeretnél kommunikálni ezekkel a földönkívüliekkel, akkor sikerülni fog" - mondja az egyik CE-5 nagykövet. A lelki töltettel és érzelmi szálakkal erősen átitatott interjúk lenyűgöző élményekről számolnak be, mi azonban csak éjjellátó kamerákkal megörökített mozgó fénypontokat látunk az éjszakai égbolton.
A huszonötödik percben kerül szóba először az időközben Ata névre keresztelt 13 centiméter magas furcsa lény. Gary P. Nolan, a Stanford Egyetem őssejtekkel foglalkozó professzora elmondja, hogy amikor meglátta az apró humanoidot az első reakciója az volt: "Hűha, ez meg micsoda?" Kifejtette, hogy 10-15 évvel ezelőtt még nem lehetett volna megállapítani, miféle szerzet ez a pici teremtmény, mert nem állt rendelkezésre az ehhez szükséges technológia, ma viszont már szinte mindent megtudhatunk róla.
Nem sokkal a film felét követően érkezünk el a dramaturgiai mélyponthoz. A kétezres évek elején Greert és két másik kollégáját is rákbetegséggel diagnosztizálták, amelyet csak ő élt túl és társai elvesztése nagyon megviselte. A baj azonban nem jár egyedül. Ekkor kezdett névtelen halálos fenyegetéseket kapni, és az alapítványai pénzügyi helyzetei is válságosra fordultak, amelyek hatására kis híján feladta, de végül győzött a hite és hamarosan újult erővel állt ismét munkába.
Ekkor egy újabb éles váltással a nullponti energia kutatásának történeti áttekintése következik. Tesla, Edison és a többiek, akik közül sokan rejtélyes körülmények között vesztették életüket. "1945 és 1998 között összesen 2053 atombombát robbantottak fel a bolygónkon, ezeknek több, mint a felét az USA felügyelete alatt. Miközben rendelkezésünkre áll a technológia, amellyel teljesen új alapokra helyezhetnénk a civilizációnkat, csakhogy ez nem érdeke a fosszilis energiahordozók befolyásos lobbistáinak" - kesereg újra a színpadon állva Greer.
És ahogy az energiaszektorban, úgy a hatalmas, 600 trillió dolláros üzletet jelentő fegyverkezés esetében is a pénz az úr. A film készítői szerint a fegyverkezési hajsza időről időre ellenségeket keres és talál magának. A hidegháború alatt a szovjetek, a kilencvenes években Szaddam Husszein, 2001. szeptember 11. után a terroristák, legújabban pedig a világűrből fenyegető aszteroidák jelentenek olyan veszélyt, amely jó érv az újabb és újabb dollár milliárdok mellett. "De vajon ki következhet ezután?" - teszik fel a kérdést a film alkotói, majd rögtön ezután Ronald Reagannek, az ENSZ-ben mondott híres és sokat idézett szavait halljuk, amint arról beszél, hogy egy ellenséges földönkívüli civilizáció érkezése esetén az egész emberiség azonnal összefogna.
A film végéhez közeledve Dr. Gary P. Nolan, a Stanford Egyetem professzora összegzi az apró lényen végzett vizsgálatainak eredményeit. Mindjárt az elején leszögezi, a humanoid lény semmiképp sem hamisítvány, amit a belső szervei is egyértelműen igazolnak.
A DNS vizsgálatok alapján kiderült, hogy Ata hímnemű volt, aki az előző évszázadban élt és 6-8 éves korában halhatott meg. Azt egyértelműen kizárta, hogy majom lenne, de bármennyire is arra hajlik, hogy egy genetikai rendellenességek sokaságától szenvedő ember lehetett, ezt nem merte kijelenteni: "Őszintén szólva azt hittem, hogy sokkal egyszerűbb dolgom lesz és gyorsan tisztázhatjuk, hogy a szemmel látható eltérések csupán különböző fejlődési rendellenességek. Azonban nem ismerünk olyan genetikai torzulást, amely a tíz pár bordát, vagy a lényen megfigyelhető különleges fejszerkezetet megmagyarázná. Szeretnék ennél többet mondani, de nem akarom a saját személyemet...támadásoknak kitenni."
A film záró gondolatait ismét a színpadon álló Dr. Greertől halljuk, aki kénytelen elismerni, hiába a sok száz szavahihető szemtanú, a sok ezer oldalnyi hiteles irat, az Egyesült Államok kormánya mégsem hajlandó beismerni, hogy kapcsolatban áll az idegenekkel. Arra, hogy ezen változtatni lehessen, egyetlen lehetőséget lát Greer: "Ha egyre többen állnak a mozgalom mellé és elérünk egy kritikus tömeget, amely egy emberként követeli a beismerést, valamint az általuk alkalmazott és már ma is elérhető szabad energiával működő technológiák bevezetését és elterjesztését, nincs az a hatalom, amely ellen tudna állni. Előbb, vagy utóbb ez úgyis be fog következni, mert ez az emberiség végzete".

Dr. Steven Greer
Vegyes érzelmek kavarognak bennem a film megtekintése után, de összességében azt kell mondjam, sajnos nem váltotta be a hozzá fűzött szép reményeimet a Sirius. Amellett, hogy kilencvenkilenc százalékban olyan dolgokat hallottunk benne, amelyek nagy részét magyar konferenciákon is számtalanszor elmondták már, a film legfőbb hibája, hogy a vezérfonala maga Dr. Steven Greer, nem pedig az ügy, amiért harcol. A bő száztíz perc alatt egy nem jó értelemben vett személyi kultusz rajzolódik ki a néző előtt, amellyel mintha azt szeretné elhitetni, hogy a kisemberek javaiért heroikus küzdelmet folytató Dávid, akár még Góliátot is legyőzheti, miközben nyilvánvaló, hogy még csak megpiszkálni sem képes. A legnagyobb baj pedig, hogy ezzel nyilvánvalóan maga Greer is tisztában van, és ha már ez nem sikerülhet, akkor legalább megpróbál minél több pénzt csinálni belőle, csakhogy ezzel pontosan azt teszi, amit azok, akik ellen harcol. Ennek pedig pillanatok alatt az a vége, hogy teljesen hiteltelenné válik az illető. Nagy kár lenne érte.
Molnár Gábor Tamás

2013. április 23., kedd

Vigyétek az Igazság Fényét - Arktúriai Csoport 04.21.

Arktúriai Csoport / 2013. április 21.
Marilyn Raffaele közvetítése

000801_0341_0008_tslsÜdvözlet, drágáink! Azért jövünk ma hozzátok, hogy egy örömteli tavaszt kívánjunk nektek – bár az idén a világotokban ez a tavasz teljesen más, mint az eddigiek voltak. Gaia igazodik a bejövő új energiákhoz és emellett meg is nyitja magát az ő saját, isteni energiáinak – hiszen ő is egy tudatos lény. Gaia olyan jól végzi ezt az összehangolódást, ahogyan csak tudja; teszi ezt azért, hogy a saját felemelkedését úgy hajtsa végre, hogy a rajta élő lények számára a legkevesebb nehézséget okozza.
Az általatok káoszként érzékelt dolgok nagy része a világotokban nem más, mint az eonokon át, bizonyos területeken rejtett, sötét energiák elengedése. Ezek olyan helyek, ahol a háború, a harc és a küzdelem energiái még rezgésben vannak és ahol a nem felemelkedett gondolkodásmód és viselkedés még mindig megjelenik annak érdekében, hogy észrevegyék, átalakítsák és elengedjék. Úgy tűnhet, mintha a világ sötétebbé válna, de valójában ez a több Fény következménye, mely megvilágítja a rejtett árnyakat, tudatosabbá teszi azokat ahelyett, hogy lehetővé tenné nekik, hogy továbbra is rejtve maradjanak, és úgy működjenek, ahogy ezidáig működtek!
Rengeteg dolog történik, drágáink! És azok, akik úgy döntenek, hogy elutasítják a Fényt a tudatlanság és félelem által most a túlélésükért harcolnak, mely csupán egy veszett ügy lehet – függetlenül attól, hogy milyen hosszú ideig tart. Ez egyszerűen azért van így, mert az Isteni Tudatosság az egyetlen Valóság és így azt sosem lehet eltörölni (megszüntetni). Nincs valósága az olyan illúzióknak, melyet a dualitás és az elkülönülés energiái teremtettek; még akkor sem, hogy ha azok valósnak tűnnek – hipnotizálás. Már elmondtuk korábban, hogy a jó illúziók sem valóságosabbak, mint a rosszak – mindkettő a dualitást képviseli. Amikor a földön elég fény lesz, akkor az egyszerűen feloszlatja majd a nem-megvilágosodott illúziókat abba a semmibe, amiből azok származnak.
A mai gyerekek közül nagyon sokan azért vannak ebben az időszakban a földön, hogy a Fényüket egyszerűen hozzátegyék ehhez a fejlődési folyamathoz. Nekik nincs szükségük arra, hogy testet öltsenek a saját személyes fejlődésük miatt, mivel ők már nagyon fejlett lények, de ők ezt a hathatós időszakot azért választották, hogy hozzátegyék az ő fejlett energiájukat. Ezért van az, hogy oly sok nagyon intuitív és „bölcs” gondolkodású gyermek jelenléte tudatosul bennetek. Próbáljátok meg tisztelni őket az ő Fényükért! Ne különcként gondoljatok rájuk és ne erőltessétek rájuk azt, hogy a régi energiákban éljenek!
Tartsátok meg a tudatosságotokat drágáink, mivel változásban vagytok – még akkor is, ha ez nem látszik kívülről! Próbáljátok meg nem túl sokszor nézni a híreket, mivel eközben folyamatosan a negativitással és a régi energiákkal etetnek benneteket! Válogassátok meg, mit olvastok, hiszen ha nem etetitek a testeteket szeméttel, akkor miért tennétek ezt az elmétekkel és a tudatosságotokkal? Maradjatok a tudatosságotokban, de ne kössön le benneteket teljesen a világ. Az idő most arra szolgál, hogy megéljétek azt, amiről úgy gondoljátok, hogy az igazság és ne csupán érdekes csoport-, tanfolyami, vagy baráti beszélgetésekként kezeljétek ezeket! Gyakran meditáljatok! Maradjatok az Egységesség középpontjában, mivel ez a ti nyugalmi időszakotok a látszat-világotokban és ez az, ahol tanulhattok! Többé nem lesz szükségetek könyvhalmokra és sok tanfolyamra, mivel ezeken már túlfejlődtetek és már belülről tanultok! Ezért érzitek sokan azt, hogy többé nem rezegtek együtt a metafizikai könyvekkel és tanfolyamokkal!
Az Arktúriai Csoport szeretne beszélni Amerikáról is. Amerikát isteni alapelvek alapján hozták létre, melyet az alapító atyák az ezen az oldalon lévő Fénylények vezetésével teremtettek meg. Amerika elég fejlett volt ahhoz, hogy egy új tudatosság felé mozduljon el, reprezentálván a többi bolygón létező, már létrehozott, fejlett kolóniák társadalma által élvezett szabadságot és békét. Ezek fejlett értelmű társadalmak, melyek békében és szeretetben élnek – olyan társadalmak, melyekben minden életforma értékes és tiszteletben tartott, és amelyekben nincs jelen a hiány és korlátozottság tudatossága. Az emberiség készen állt arra, hogy megkapja és elültesse e magasan rezonáló társadalmak magvait a felfedés érdekében. Amerika Alapító Atyáit Isten vezette, hiszen megírták azt az alkotmányt, mellyel elvetették a tudatosságot az élet és létezés új útjain: a szabadságot és a békét mindenki számára! Az alkotmány egy harmadik dimenziós módja volt annak, hogy egy sokkal megvilágosodottabb világ-tudatosságot teremtsen, bár sokan még nem álltak készen abban az időben – sőt még most sem – hogy valójában megértsék az e dokumentum által megtestesített magasabb szintű igazságokat!
Amerika egy kisbabaként kezdte a kibontakozás időszakában, növekedvén a megpróbáltatás és tévelygés fájdalmas tapasztalatai által. De most spirituálisan a „fiatal felnőttkorra” ébred, bár még sokan vannak, akik a „lázadó serdülőkor” tudatosságával rezegnek együtt. Sokan félreértették – és még most is félreértelmezik – ezt a spirituálisan irányított dokumentumot a célból, hogy a saját önző vagy egyszerűen csak tudatlan érdekeiket táplálják vele – elferdítve, vagy mellőzve az Isten által inspirált gondolatokat az ő személyes szintjükön és azon dolgoznak, hogy meggyőzzenek másokat arról, hogy ez teljes mértékben megfelelő.
Ez már nagyon régóta így van, mivel pánik kezd kialakulni azokban, akik a tömegek felébredését az ő régi, kényelmes és saját magukat szolgáló út végeként látják. A cégek, a kormányok, az egyházak, stb., melyek talán még a kapzsiság és önzés energiájaként működnek, megtesznek bármit, amiről úgy gondolják, hogy szükséges (ide értve a szent alkotmányotok félreértelmezését is) annak érdekében, hogy az emberiséget egy félelem-energiában tartsák! Teszik ezt azért, hogy megőrizzék az ő saját hasznot hajtó és önszolgáló terveiket.
Mindazonáltal, a Fényből származó emberek már készen állnak arra, hogy magasabb szintű figyelmet fordítsanak a világi következményekre és foglalkozzanak velük. Küldjetek fényt azokra az emberekre, akik úgy tűnnek, mint akik sok problémát okoznak, és ne feledjétek, hogy ők is isteni lények, akik nincsenek ennek tudatában és így minden döntésüket a nem tudás alapján hozzák. Vigyétek az Igazság Fényét minden helyzetbe, melyeknek tudatába kerültök, vagy amelyekkel személyesen találkoztok. Az igazság tudatossága és a külsőségek illuzórikus természete a Fény küldésével együtt segít a sötétség ezen illúzióit szerteoszlatni. A hencegő és tomboló világi gonoszságokkal való foglalkozás a már jelen lévő energiákhoz adja hozzá a ti energiáitokat és több realitást ad nekik – az illúziók az általatok adott energiából nyerik az erőiket! Látjátok?
Tegyétek azt, amire vezetnek benneteket annak érdekében, hogy a 3. dimenziós módszerek gyakorlata megváltozzon (írjatok alá petíciókat, a szavaitokkal ültessétek el az igazság magvait, stb), de mindig legyetek tudatában a külsőségek illuzórikus természetének – annak, hogy ők az árnyék-energiák megnyilvánulásai, melyeket nincs jog fenntartani vagy életben tartani. Tegyétek meg az emberi lépéseket, de csak miután az elmélkedés vagy meditáció által iránymutatást kaptatok! Ennek során lehet, hogy arra vezetnek benneteket, hogy egyáltalán semmit se tegyetek! Ilyen esetben lépjetek hátra és objektív módon figyeljétek meg a történéseket! Lehet, hogy arra vezetnek, hogy csupán Fényt küldjetek – vagy talán arra, hogy valamiféle dolgot megtegyetek!
Mindig legyetek tudatában annak, hogy minden hatalom mindig az Istenben, az Igazságban és a Valóságban van!
Mi vagyunk az Arktúriai Csoport
Csatornázta: Marilyn Raffaele
Magyar nyelvű fordítás: Vénusz

A Sirius Film premierről 04.23.

Linkajánló – Sirius Film premier / OPPT magyar kiadvány

by kristalyhang
4
Tegnap levetítették a várva várt Sirius filmet íme a legfrissebb videó a premierről:
(Májustól meg lehet vásárolni DVD-n és közleményükben a jövőben még több nyelven is elkészítik a feliratozást. Jelenleg nincs közte sajnos magyar verzió.)

images
Letölthető magyar nyelvű OPPT röplap:


2013. április 22., hétfő

Fényhajók Oroszország felett - videó


Strange Glow Over Russia April 20, 2013

Glowing LIGHT UFO filmed over Russia (26-03-2013)Ufológusok és a brazil védelmi miniszter 04.22.

Hivatalos találkozón fogadta ufológusok egy csoportját 
a brazil védelmi miniszter
 
2013. április 22. hétfő, 17:48
  • "Komolyan vesszük ezt a jelenséget és nagyra értékeljük mindazt a munkát, amit önök az elmúlt évtizedek során belefektettek" - mondta a Védelmi Minisztérium államtitkára.
  • A megbeszélésen részt vettek a különböző brazíliai haderőnemek képviselői is.

Még soha, egyetlen országban sem fordult elő, hogy az éppen regnáló kormány bármelyik tagja - pláne a honvédelmi tárcáért felelős miniszter - a hivatalában fogadott volna civil UFO kutatókat. Egészen a múlt csütörtökig, amikor az egész egyetemes UFO kutatás történetében áttörést jelentő találkozóra került sor a dél-amerikai ország fővárosában.
A brazil honvédelmi tárca vezetője április 18-án, csütörtökön délután háromkor Brasíliában, a Védelmi Minisztérium épületében, hivatalos megbeszélésen ült egy asztalhoz a Brazil UFO Kutatók Bizottságának (CBU) több tagjával. A találkozón a miniszteren kívül részt vett Ari Matos Cardoso államtitkár és Celso Amorim nagykövet is, valamint a Brazil Légierő, a haditengerészet és a katonaság képviselői.


(A találkozóról készült képgalériához kattints a fotóra)

A formális tárgyalás, amelyről a minisztérium honlapja is beszámolt, a brazil kormány hivatalos válasza volt arra a memorandumra, amelyet tavaly decemberben, az Iguacu Vízesés mellett megrendezett IV. World UFO Forumon fogalmaztak meg a résztvevők, és amelyet a tucatnál is több országból érkezett harminc előadó egyikeként, a konferencián felszólaló magyar UFO kutató is támogatott aláírásával.
A memorandum megfogalmazói akkor arra kérték a brazil Védelmi Minisztériumot, hogy hozza nyilvánosságra a korábban titkosított, becslések szerint mintegy négy és fél ezer oldalnyi, UFO jelenséggel kapcsolatos katonai iratot, ezen túl pedig a Légierő felügyelete alatt alakítson meg egy hivatalos bizottságot, amelynek feladata az UFO észlelések teljes körű vizsgálata.

Az UFO kutatók a találkozón elmondták, a téma eredményes kutatása szempontjából nagyon fontos lenne, hogy hozzáférhessenek a különböző haderőnemek szigorúan titkos minősítéssel ellátott UFO aktáihoz. Ahogy Ademar José Gevaerd, az UFO Magazine szerkesztője, a MUFON brazíliai igazgatója rámutatott: "Rengeteg a megválaszolatlan kérdés az olyan híres esetekkel kapcsolatban, mint a Varginha-incidens, vagy éppen a Corvette Mearim észlelések. Ha hozzáférhetnénk ezekhez a dokumentumokhoz, azzal tényszerűen lehetne igazolni az egyes eseteket."

A minisztérium képviselői támogatásukról biztosították a civil kutatók munkáját és ígéretet tettek arra, hogy a jogszabályi akadályok kiküszöbölésével elérhetővé teszik számukra a titkos dokumentumok kutathatóságát: "Biztosíthatom önöket, hogy mind, akik itt vagyunk, teljesen komolyan vesszük ezt a jelenséget és nagyra értékeljük mindazt a munkát, amit önök az elmúlt évtizedek során belefektettek. Éppen ezért mindent meg fogunk tenni, hogy az önök számára hozzáférhetővé tegyük az ehhez szükséges információkat" - mondta Ari Matos Cardoso államtitkár.

A kutatók a találkozót követően elmondták, nagyon meglepődtek azon, hogy a hadsereg képviselői közül többen még csak nem is hallottak a leghíresebb brazil UFO esetről, arról a Varginha incidensről, amelyet a nemzetközi UFO kutatás a "Brazil Roswellként" tart számon. A miniszter kérésére a katonaság ugyanakkor ígéretet tettek arra, figyelembe veszik a civil kutatók javaslatait az UFO észlelésekről szóló bejelentések kivizsgálását illetően, cserébe pedig a kutatások során szerzett információk megfelelő kezelésének fontosságára hívták fel az ufológusok figyelmét.
A mostani, csúcsszintű találkozót a jövőben több kisebb megbeszélés követi majd, ahol a jövőbeni szorosabb együttműködés részleteit is kidolgozzák a felek.
Forrás:
http://ittvannak.hu/

2013. április 21., vasárnap

A Galaktikus Központi Nap aktivitása 03.10.


 
A Galaktikus Központi Nap megnövekedett aktivitása elkezdte feloldani az implantátumokat 
 
Galaktikus Központi Nap aktivitása

Félgömb implantátum és a Galaktikus Központi Nap aktivitása


A Galaktikus Központi Nap drasztikusan megnöveli tevékenységét a május 25-i portál aktiválása után, és rendkívül magas lesz június, július és augusztus hónapokban. Ebben az időszakban a Fény erői nagy előrelépést fognak tenni az implantátumok lebontásában. Nem lehet részleteiben megjósolni az implantátumok kitisztításának haladását, mivel az implantátumon belüli anomália pontos szerkezete még nem teljesen ismert.

A Fény erőinek nagy előrelépése történt az utóbbi időben a nem-fizikai síkon. A Fény erői felgyorsították a nem-fizikai negatív szervezetek és vezetőik eltávolítását a bolygó felszíni területein, kivéve az úgynevezett félgömb implantátumokban.
A félgömb implantátum a téridő kontinuum torzult területei az éteri implantátumok körül. Minden megtestesült emberi lény kapott egy éteri implantátumot az Arkhónoktól, mielőtt inkarnálódott volna, az úgynevezett feledés fátylát. Ezek az éteri implantátumok valójában többdimenziós fekete lyukak, melyek torz anyag és kvantum ingadozásokat tartalmaznak. Minden emberi lénynek három ilyen implantátuma van, mely létrehoz egy viszonylag stabil interferencia mintát, ami megtartja az emberi tudatot a Mátrixban. Ez az interferencia mintázat a téridő szerkezetének rendellenes eltorzulását okozza az implantátum körülbelül 30 méter sugarú körén belül, annak középpontja körül. Ez az energiamező egészen a közelmúltig gömb alakú volt. Az elmúlt hónapban a Fény erőinek sikerült minden emberi lény ezen gömb formájú mezőjét a bolygó felszín irányába eltolni, így az energiamezejük alsó fele a felszín felett marad. Ha sok ember kerül közel egymáshoz, ezek az implantátumok általában összeolvadnak, és egy egyesített torzult területet hoznak létre. Ez a fő oka annak, amiért a nagyvárosokban általában nem túl jók az energiák.

Az elmúlt hetekben sok nem-fizikai negatív entitás lett kiűzve a Fény erői által a félgömb forma implantátumok számos területéről. Ezek a félgömb implantátumok az egyedüli helyek, ahol viszonylag biztonságban vannak attól, hogy a Fény erői most kitöröljék őket. A fény jelenlétének megnövekedése összetömöríti a megmaradt sötétséget. Valószínűleg érezhetted ezt a tömörülést, ami extrém testi fáradtságot okoz ezen intenzív átalakulás alatt. Sokan tapasztalhattak negatív entitások okozta energia támadásokat és fejfájást a megnövekedett implantátum tevékenység következtében. Ez mostantól kevésbé lesz intenzív.
A nem-fizikai entitások számára a legbiztonságosabb hely, ha elrejtőznek az implantátum mezőnkben, ami felelős traumatikus élményeinkért. Amikor a traumát tapasztaljuk, akkor hajlamosak vagyunk elhagyni a testünket, és a negatív entitások általában abban a pillanatban tapadnak rá az energiamezőnkre. Mivel a traumákat többnyire elnyomjuk, ezért nem vagyunk tudatában ezeknek az entitásoknak, és így terveiket zavartalanul végrehajthatják. Ez a fő oka az Arkhónok által létrehozott trauma-alapú elme programozásnak.

Mostanáig az Arkhónok egyik legnagyobb titka ezeknek az implantátumoknak a létezése volt, és ez volt magabiztosságuk oka is az elmúlt 25 ezer évben. Ez az információ most már nyilvános, mivel a  Galaktikus Központi Nap megnövekedett aktivitása elkezdte feloldani ezt az implantátumot. Amikor ezek felbomlanak, az lesz a Fény erőinek egyik legnagyobb győzelme az elmúlt 25 ezer évben.

A Galaktikus Központ fokozott aktivitásának közvetlen következménye a G2 elnevezésű csillagközi felhő átvonulása közel a Központhoz ennek az évnek a nyarán.

A G2 közeli átvonulása a Galaktikus Központhoz nem fog Galaktikus Cunamit elindítani, és nem fog globális partmenti eseményeket kiváltani, ahogy egyesek attól tartanak. Nincs "forró Jupiter" csillag a felhő belsejében, így nem alakul ki Galaktikus Szuperhullám esemény. Mindenesetre a Galaktikus Konföderáció árnyékoló technológiája képes megvédeni az ökoszisztémát a bolygó felszínén, és stabilizálni tudja a tektonikus lemezeket is. Így nem fog drasztikus kataklizma történni. De biztosan erős energiák lesznek jelen, melyek könyörtelenül folytatják tovább az összes sötétség eltörlését, míg az utolsó hüllők el nem tűnnek.


 
 

2013. április 20., szombat

A landoló csapat - Arktúrusziak 03.28.

by kristalyhang
Arktúrusziak / 2013. március 28.
Suzanne Lie közvetítése 
Plejádi/Arktúruszi Szövetség
Telepathy copy-3-3-28  
A LANDOLÓ CSAPAT
3.RÉSZ
MYTRE BESZÉL:
A landolásra való készülődés mellett az Anyahajó és a Földhöz közelebbi kisebb Hajók több látogató fogadására készülnek. Sokatok lesz ezen látogatók között az éjjeli testében, az emberi formájában, vagy az igazi galaktikus énjében. Néhányotok az ÉNJÉNEK Magasabb Megnyilvánulásaiban fog csatlakozni hozzánk, és a fizikai megnyilvánulásuk lehet, hogy nem fog emlékezni ezekre a találkozókra.
Viszont azoknak közületek, akik mély kapcsolatot alakítottak ki a földi formájuk és az ötödik dimenziós vagy annál magasabb multidimenzionális megnyilvánulásaik között, valószínűleg lesz néhány emlékük a találkozásról. Még ha ez a találkozás ébredéskor be is ugrik az emlékezetetekbe, alighanem csak néhány mondat halvány emlékét fogjátok megtapasztalni.
Ha leírjátok, amire emlékeztek, és utána egy mély meditációba merültök, valószínűleg többre fogtok emlékezni a tapasztalataitokból. Az lesz számotokra a legnagyobb kihívás, hogy elfogadjátok, hogy ez az „álom” valódi volt. Ne aggódjatok amiatt, hogy a látogatásotokat csak képzeltétek-e vagy sem. Inkább nyugodjatok bele ebbe az álomba, és hagyjátok, hogy magatoktól megértsétek az összes részletet. Hasznos, hogyha újra végigmentek az egész élményen.
Mi, a Galaktikus Családotok, tudjuk, hogy milyen nehéz volt nektek az elszigeteltségetek éveiben a harmadik dimenziós Földön. Ha megosztjátok az ébredési folyamatotokat, és ha néhányan megosztjátok azokat az éveket, amiket egy olyan világban töltöttetek, amiről mindig is tudtátok, hogy valójában nem az Otthonotok, akkor ez segíteni fog emlékezni a nálunk tett látogatásaitokra a magasabb dimenziókban.
Továbbá tisztában vagyunk azzal, hogy a belső tapasztalataitokkal kapcsolatban sok kétely merült fel bennetek a hosszú évek során, amíg erre a pillanatra vártatok. Ezért egy családtagunk, aki jelenleg földi formát visel, megosztja majd veletek személyes tapasztalatát arról a folyamatról, ahogy ÉNJÉRE emlékezett.
AZ EMBERI KAPCSOLATTARTÓ BESZÉL:
Egyike vagyok azoknak, akik mindig is tudta, hogy nem vagyok olya, mint a többi ember, mármint mindenki más az életemben. Teljesen tiszta volt számomra, hogy nem beszélhettem egyik családtagomnak sem, de még a barátaimnak sem azokról a furcsa dolgokról, amik az elmémben és az álmaimban történtek. Először is, tudtam saját magam sokféle változatáról a Föld bolygó sok különböző idővonalából.
Ami azt illeti, „Föld bolygóként” gondoltam erre a helyre, nem pedig Otthonként. Nem tudtam hol volt az Otthonom, de egyértelműen nem a Földön. A Földdel kapcsolatban mindig úgy éreztem, mintha itt csak látogatóban lettem volna. Az álmaim azt mondták, volt egy másik hely, ami az Otthonom volt, és erre a helyre, a Földre, csak látogatni jöttem. De nem élveztem a látogatást.
Rengeteg életre emlékeztem, amikor meglátogattam ezt a bolygót, de egyikben sem voltam boldog. Talán ha emlékezhettem volna, hogy hol volt az otthonom, a szülőbolygóm, akkor találhattam volna valami módot rá, hogy meglátogassam azt a helyet. Talán ha álmaimban elmehettem volna oda, találhattam volna egy helyet, ahol boldog lehettem volna.
De volt egy nagyon sötét hely, amin át kellett kelnem, ha álmaimban megpróbáltam Hazamenni, és évtizedekbe telt mire megtanultam átjutni ezen a sötét helyen. Ez a hely nem körülöttem volt, hanem bennem, akárcsak az Otthonom.
Persze jól tudtam, hogy nem szabad senkinek sem elmondanom, hogy azt hiszem, egy Otthon van bennem, ezért bölcsen megtartottam magamnak ezt az információt. Tulajdonképpen, a dolgok, amik bennem voltak, egyértelműen nem abból a világból származtak, amit magam körül láttam. Szerencsére volt egy hatalmas Fehér Fénylény, aki az idő nagy részében velem együtt volt, és feltétel nélküli szeretetet adott és kérdéseket a válaszaimra. Tudtam, hogy ezt az információt is magamban kell tartanom.
Ebből kifolyólag a valódi életemet magamon belül éltem, és úgy tettem, mintha jelen lettem volna a külső életemben. Azonban a külső életem nem az ÉN életem volt; az az élet volt, amit meglátogattam. Annyira szerettem volna Hazamenni, de fogalmam sem volt, hogy hol volt az Otthonom, csak annyit tudtam, hogy bennem van. Ezért úgy tettem, mintha a rajtam kívül álló világ valódi lett volna, míg rendkívül hiányzott a belső Otthonom.
De azért lefektettem néhány szabályt azzal a valakivel, aki erre az idegen bolygóra rakott engem. Először is, azt mondtam, nem leszek háborúban. Azt mondtam nekik, akárkik is voltak, hogy megtagadom, hogy bármilyen háborúban legyek, ezért vigyenek el innen, ha arra kerülne sor. Azt is nagyon fiatalon megtanultam, hogy ha azt mondtam „NEM, ez NEM része a valóságomnak!”, akkor az esemény nem következett be.
Természetesen voltak más dolgok, amik megleptek, és tényleg bekövetkeztek, de ezeket mind túléltem és elfelejtettem (vagy betaszítottam a tudatalatti elmémbe). Ami azt illeti, az ezen a bolygón töltött időm nagy részét elfelejtettem, és lecseréltem az Otthonom emlékeivel. Végül amikor megtanultam hogyan irányítsam a hétköznapi életemet ezen a bolygón, végre elkezdtem beilleszkedni ebbe a valóságba.
Azonban már jól benne voltam a felnőttkorban mire a Szülőbolygóm miatti mély magány elkezdett enyhülni, és elkezdtem megtanulni hogyan lehetek boldog ezen a bolygón. Valójában a bolygó, ami maga a természet, mindig is a barátom volt. Láttam a sok tündért és más elementálokat, ahogy gyermekkoromban csatlakoztak hozzám játszani.
Azon gondolkoztam, hogy ha már egyszer ezen a bolygón kell élnem, nem élhetnék legalább olyan helyen, ahol beszélhetünk a tündérekről és a csodálatos barátaikról? „Lépj be a képzeletedbe.”, ez volt az egyetlen válasz, amit kaptam. Ezért beléptem a képzeletembe és egész boldog voltam ott.
De voltak olyan dolgok, amiket a külső világomban meg kellett csinálnom, és amiknek nagy részét nem élveztem. Mindazonáltal tudtam, hogy ezeket a dolgokat meg kell csinálni annak érdekében, hogy életben maradhassak ezen a bolygón. Viszont sokszor nem érdekelt, hogy életben maradok-e itt, mert igazán haza akartam menni. Ilyenkor beszélt hozzám a Fénylény, és olyan dolgokat mondott nekem, amikről tudtam, hogy senkivel sem oszthatom meg. Őrültnek hittek volna, és talán az is voltam.
Aztán a Fénylény azt mondta, jegyezzem fel a bennem történő dolgokat, amitől azok valódibbnak tűntek. Azonban semmi dolgom nem volt az információval, szóval egyszerűen csak megtartottam magamnak sok éven át. Egészen addig, amíg a Fénylény azt nem mondta, hogy osszam meg az információmat a világgal az interneten keresztül. Nos, gondoltam, amíg senki sem tudja, hogy én vagyok az az őrült, aki az információt leírja, akár meg is csinálhatom.
Amint elkezdtem megosztani a belső világomban megtanult dolgokat, a külső világom tulajdonképpen elkezdett boldogabbá válni. De sok évig nem vettem észre a kapcsolatot ezen tények között. Most, hogy megoszthatom a belső életemet, arra kértek fel, hogy kommunikáljak az Otthonomból származó emberekkel, akik látogatóban vannak ezen a bolygón, hogy segítségünkre legyenek. Amikor becsukom a szemem, egy személyt látok, mert ez a belső barát nem tűnik ragyogó fénynek.
Ez a személy nagyon is embernek tűnik, pontosabban egy férfinak. Egyenruhában van, ami nagyon hasonlít ennek a bolygónak a katonai egyenruháira, de tudom, hogy NEM erről a bolygóról származik. Nagyon magas, szőke hajú, és kék szemű. A szeme nagyon vigasztaló, de mégis valamiért aggódik. Mondani akar nekem valamit, de az az érzésem, lehet hogy nem fog tetszeni, amit mondani fog. Szerencsére most mennem kell, ezért egyelőre félbehagyhatom ezt a kommunikációt.
Csatornázta: Suzanne Lie
Magyar nyelvű fordítás: Norfeus
kristalyhang | 2013-04-20 - 14:23 | Címkék: Suzanne Lie | Kategóriák: Arcturus | URL: http://wp.me/p2FH9O-q2