2013. június 27., csütörtök

A nép ereje - SaLuSa 06.24.


.. az emberek tömeges ereje egy óriási energia-lavinává egyesül, mely előre hömpölyög és eltünteti az útjából az igazságtalanságot és félelmet.... 

by kristalyhang
SaLuSa / 2013. június 24.
Gabriel Raio Lunar közvetítése
 01-salusa„A nép ereje“ 
Kedvesek: A manifesztáció sodrásával a világon mindenütt elértétek a pontot, amikor nektek, Fénymunkásoknak segítő támogatásotokat kell felajánlotok ennek a mozgalomnak. Legyen világos számotokra, hogy a szabadságért keményen küzdő lelkek, ezt a Földanya iránt érzett SZERETETBŐL és az Ő jogaiért teszik. Ezek a lelkek nagy felelősséget vállaltak mestereikkel szemben, még akár életüket is áldozzák a bolygó felszabadításáért. Közülük sokan elhagyják a Földet, hogy spirituális szinten csatlakozzanak hozzánk, onnan folytatva további munkájukat, hogy Földanyát kiemeljék az alacsonyabb rezgésszintekből. Kedves Fénymunkások: ti részesei vagytok ennek a mozgalomnak, mely úgy mondanánk- belülről fakad, és ebben az esetben SZERETETET és FÉNYT kellene küldenetek azon lelkek számára, akik a lélekszerződésük alapján úgy döntöttek kormányaitokkal „fej-fej mellett küzdenek”, hogy felvehessétek velük a versenyt. Bátor lelkek ők, mi így mondanánk!
Legyetek tudatában, hogy ezek közül a lelkek közül sokan azért vannak itt, mert számukra ez egy egyedülálló lehetőség, hogy korábbi hibáikat kiegyenlítsék és hogy kibéküljenek Földanyával, amikor segítik őt, vagy akár még életüket is feláldozzák a Föld alacsonyabb dimenziókból való Felemelkedéséért; mert, mint azt tudjátok, az univerzumban minden fair és Isten minden léleknek lehetőséget biztosít, hogy környezetén belül tovább növekedhessen. Ezekben az időkben minden lénynek csodás lehetősége van arra, hogy segítséget nyújthassatok, hogy bolygótokat a negativitásban való lehorgonyzásból kiszabadítsátok,- ti mindannyian – mindegyikőtök a saját helyén és módján képes segíteni. Mint azt oly gyakran ismételjük: az Egység érzése hozza el számotokra a szabadságot.
Kedves Fénymunkások: kezdjetek neki a dolgokat önmagatokban manifesztálni, - kezdjetek neki a ti saját negativitásotokból való felszabadulásotok kikiáltásához, mely oly hosszú ideig húzott vissza benneteket. Hívjátok, harcoljátok ki, követeljétek a felszabadulásotokat. Kedveseim; tegyétek meg ezt legbelül. Ne hagyjátok, hogy az alacsony energiák uralkodjanak felettetek sem érzelmileg sem más módon. Ne engedjétek tovább, hogy a negatív gondolatok diktálják életetek útját! Engedjetek helyet szívetekben a szabadság számára – és megkönnyebbülten lélegezzetek fel. Ez Kedvesek, segíthet nektek ezekben az időkben, mert ha belsőtökbe kikiáltjátok a szabadságot, akkor ez erőteljesen hat a SZERETET erejére, mely közvetlen ellentétben áll a katonasággal, így csakis és kizárólag a béke és az igazságosság kívánsága marad fenn. Minden lélek ott van, ahol lennie kell és szívük közös kívánsága mindenkit egységbe kovácsol, hogy a Földet magasabb dimenziókba vigyék – azt őt megillető helyre.
Látványosan megnövekedett az erő és eredménye a világotokon mindenütt megfigyelhető. Egy új „térbe” léptek most be, ahol már nem egyszerre létezik a régi és az új, hanem minden a megfelelő helyére kerül – a saját rezgésszintjének megfelelően. Eljött az idő, hogy döntéseket hozzatok meg, és belső Fényetekben erős horgonyt vetve, határozottnak kell lennetek, hogy a lehető legjobb döntés tudatosodjon bennetek. Mindamellett, hogy már folyamatosan a magasabb energiákban „fürödtök” és feladatotokkal természetesen a FÉNY ösvényére terelgetnek benneteket, adjátok át magatokat a SZERETET hamisítatlan folyamának. Engedjétek, hogy együtt haladhassatok ezzel a folyammal és ha „megmerítkeztek” benne ez az áramlás megsokszorozódik, amit osszatok meg a többi emberrel is!
Küldjetek FÉNYT a tiltakozó lelkeknek, akik benépesítik a világ utcáit és odatartják orcájukat a jóért és a szabadságért; ezek a lelkek -  az olyan lelkek mint ti – megérdemelnek egy nagy tapsot! (Tegyétek meg ezt értük ezekben az időkben; tapsoljátok meg őket a szabadság nevében!). Izgalmas időket éltek Kedveseim, amikor mindegyikőtök – életszerződésének megfelelően – segítséget nyújt, és mindenkit egyesít a cél, a SZABADSÁG!
Az új otthon nem lesz korlátolt és kicsi hely, ahol az országhatárok diktálnak, Földanya egésze lesz az otthon és számára még az egész univerzum sem jelent határt/korlátot; mert ha elértétek a szabadságotokat, - teljes tudatosságotokat -, akkor összeköttetésben lesztek Minden Létezővel, - ami, mint azt tudjátok, nagyobb, mint maga az univerzum; és akkor már nem kell az eddig rátok erőszakolt illúzió korlátai között élnetek.
Ezen felül a manifesztációk szerte a világon megmutatták, hogy az emberiség egyetlen kívánsága, a valódi béke és a valódi szabadság. Világotok állami vezetői látják, hogyan növekszik a nép ereje és a velük való bánásmódon változtatniuk kell, megadva a jövőben minden emberi lénynek, az őket megillető tiszteletet! Ez a konkrét bizonyíték, hogy a manifesztációk a világban békét és fair bánásmódot követelnek; de a médiákban ezeket az információkat még mindig meghamisítják, hogy kedvezzenek az állami vezetőknek, pánikot keltve a lakosság körében; azonban mindez az információ nem szavahihető és a Földre érkező FÉNY következtében a hazugságok nem fenntarthatók tovább. A szabadság követelése minden szívben egyre hangosabbá vált és ez egy folyamat, mely minden országba elérkezik – mint egy feltarthatatlan lavina söpör végig.
A világon sok újságíró fel fog mondani, mert nem értenek egyet azzal, hogy idejüket meghamisított hírek terjesztésével töltsék: egyesek csatlakoznak a tiltakozó mozgalomhoz és aktákat fognak nyilvánosságra hozni, melyek a médiák minden trükkjét és praktikáit tartalmazza, amivel ellenőrzés alatt tartják az embereket. Mások visszahúzódnak [„felszívódnak”], mert nem lesz bátorságuk beismerni, hogy megtévesztették őket vagy, hogy kényszerből ők maguk lettek a megtévesztők. A nagy tv-állomások már észrevették, hogy ezek az újságírók már nem támogatják őket, mert a FÖLD FÉNYE már elérte a tv-társaságok „támpilléreit”.
Nincs több lehetőség, hogy a lakosságot továbbra is átejtsék, ha az emberek [ön]magukhoz térnek és használni kezdik belső erejüket. Ez az emberiség felszabadítása, ezek a csodálatos lelkek vették a kezükbe a helyzet gyeplőjét, hogy megakadályozzák a végső kimenetelt: a katona jogot. A sötétek által tervezett katona jog nem léphet életbe, ha az emberiség egyetlen és egyedüli kívánsága a béke és a SZERETET; a lakosság (a nép) tudata által fog a Földre még több magasabb szintű energia érkezni, mely semmissé teszi a sötét erők terveit. A sötét csoportok tudják, hogy a lakossággal szemben nincs semmijük, amivel terveiket kivitelezhetnék, mert az emberek tömeges ereje egy óriási energia-lavinává egyesül, mely előre hömpölyög és eltünteti az útjából az igazságtalanságot és félelmet.  
Kedves Isteni lények: a szabadság már a tiétek, csak el kell hinnetek. A szabadság-akcióknak küldjétek SZERETETETEKET és a ti szabadság iránti vágyatokat az egész világon – ti kedves Fénymunkások, akik a „kulisszák mögött” tevékenykedtek. Ne fókuszáljatok azokra a híradókra, amik csak erőszakot és rendezetlenséget közvetítenek; vegyétek figyelembe, hogy sokkal több minden FÉNYNEK kedvező történik, mint az ellenkezője. Vegyétek azt is figyelembe, hogy a sötét erők csak akkor képesek kontroll alatt tartani benneteket, ha átadjátok nekik a hatalmat, amikor olyan negatív témáknak szentelitek a figyelmeteket, amiket „igaznak” próbálnak eladni nektek. Kedvesek, hatalommal rendelkeztek, megvan az erőtök; tehát ne engedjétek, hogy az ilyen típusú híreket elhiggyétek.
SaLuSa vagyok a Szíriuszról és tanúsítom, hogy a dolgok jó irányban haladnak előre – mint például a tömegek ébredésének jelentősége, ami szerte a világon tapasztalható. Ez az, amire az emberiségnek szüksége volt, hogy több közvetlen segítséget fogadhassatok el tőlünk, mint eddig az látható volt. Űrhajóinkat a világon mindenütt megfigyelhetitek, ők tanúsítják, hogy veletek vagyunk; és a szabadságért való kiáltásotok ugyanaz a szabadság-hívás, amit mi évezredek óta küldünk felétek és most végre ti is meghalljátok.
Legyetek békével!
Legyetek a FÉNNYEL!
Köszönet, SaLuSa!
Gabriel
Csatornázta: Gabriel Raio Lunar
Magyar nyelvű fordítás: Scarlett

Esemény péntekre 06.28-ra!!. - Sandalphon

  
Remélem már így lesz /DK

Sandalphon arkangyal üzenetei: 

Esemény (2013.jún.26.)

 


Drága testvéreim, fénytestvéreim!

Sokan érezhetitek, és érezhettétek a napokban a "vihar előtti csendet"... hogy valamire vártok. És jól éreztétek. Nagy változások következnek... elérkezett az idő, amire vártatok. Az Esemény. 
Teremtő Atyánk elsődleges, tervezett időpontja péntek (csütörtök éjszakától egész péntekre kiterjedőleg /0:00-ig/. Ez persze elnyúlhat tovább is, vagy befejeződhet hamarabb.Nincs konkrét időpont.), de ez sok mindentől függhet és változhat  (és persze minden a Teremtő akarata szerint fog történni). Elsősorban a harcok azok, amik befolyásolhatják mindezt. Mivel a Fény és a Sötétség erői között még mindig dúl a harc a lelketekért. Elkezdődik a szétválasztás folyamata... 
Az Eseményt nem mindenki fogja látni. Lesznek olyanok, akiknek fent kell lenniük, és lesznek, akik végig alusszák majd az egészet. Lesznek akik csak megérzik a változást, és lesznek a magasabb szinten lévők, akik végignézhetik az eseményeket. Az Eseményt csak azok fogják látni tisztán, akik már legalább 4D-ben vannak jelenleg. De vannak olyanok is, akik már 5D-ben vannak. Ők azok, akik határtalan, önzetlen és feltétel nélküli szeretettel rendelkeznek jelenleg, és megtapasztalták már ezt a csodálatos érzést.
Az 5D-be való belépéshez mindenkinek ezt kell elérnie magában, hogy ezt megtanulja, megtapasztalja. Csak ezzel léphet később tovább. A Hittel és a Reménnyel elérhető ennek megtanulása is.... és a Szeretettel, ami mindennek az alapja! 
A változást mindenki megfogja tapasztalni. Mindenki oda fog kerülni, ahova szintileg jelenleg tartozik. De ezen még az Esemény beindulásakor még változtathattok néhányan! A döntésetektől függ minden.
Készítsétek fel magatokat... Erősítsétek meg a Hitetek (aki még nem tette volna). Most minden csak saját magatokon, a saját lelketeken múlik.
A legfontosabb,hogy ne féljetek. Meditáljatok és kerüljetek harmóniába, és Egyensúlyba önmagatokkal. Fogadjátok szeretettel és nyugodtsággal bármi is történik majd. Tudjátok legbelül,hogy a változás szele elérkezett... Szeretett fényeink vagytok és lesztek mindörökké.

Nagyon Szeretünk Benneteket! 


Ne felejtsétek,a Szeretet a legnagyobb energia és erő az Univerzumban! Használjátok bátran, mert ez az egyetlen kulcs, ami kitárja az összes ajtót előttetek!
Határtalan Szeretetem és Fényem öleljen titeket drágáim!
Sandalphon arkangyal


Forrás:  http://www.fenyorveny.hu/2013/06/sandalphon-arkangyal-uzenetei-esemeny.html
Feloldódott a tér-idő kódrendszer - Istengyermek 06.26.

 

 Szehmet az átalakulásért felelős Istennő, Ré Napisten leánya, ki felvállalta a tér-idő rendszer feloldását.

2013.06.26. 19:16 Istengyermek

egyiptomi_szobor_1372266284.jpg_460x314
Képmelléklet:  25 cm magas szobor, mely  egy sírban találták,  a Manchester Múzeum kiállítási tárgya  már 80 éve. Újabb időkben körbe forog a vitriben.


 Égi csatornám megjegyzése, idézet a Halottak könyvéből: " Amikor elkezd mozogni, azaz körbefordul a Szehmetet ábrázoló szobor, elérünk az idő végébe. Az idő feloldódását követően a tér is eltűnik. Ekkor az idő átalakul fénnyé, míg a tér is felolvad. Szehmet az átalakulásért felelős Istennő, Ré Napisten leánya, ki felvállalta ezt a feladatot.  Utó és Nehbet Istennőkkel együtt a fáraókat óvja.

'Én Szehmet Ré Ariána felelek a Tét-Idő rendszerek üzemeltetéséért és annak feloldozásáért. Küldetésem a mai nappal lezárult. Búcsúzom tőletek, visszavonulok a Föld teréből szülőhelyemre a Napba. Áldott a Fény a szeretet és a Béke.


Az idő feloldódása szellemszinten megtörtént 2013. Május 7.-én. Lassan íródik rá a földre 2013. 06.26.-án véget ér  tervezett idő."
A Szentlélek kiáradása valójában a szellemszinten megtörtént esemény a földi szintre való átírásához is ennyi idő kellett.  Eddig 5o nap volt, most már 3 !
Krisztus urunk haláltól pünkösdig is ennyi idő telik el. Tehát ennyi időre volt szükség  amíg az Ő szellemisége mint szentlélek megjelenik a Földi világban.
A tibeti halottaskönyv is 49 napon át vezeti az elhúnyt lelkét, hogy az 5o. napon átkeljen egy másik valóságba.
( Az 5 -ös szám a számmisztikában az egyensúly, míg a 0 a végtelenség. Tehát ekkor ér el a lélek a végtelenség egyensúlyába vagyis a teremtésbe szüli magát bele. Egyszóval megvalósul.)

Feloldódott a tér-idő kódrendszer, mivel az idő volt a pecsét a téren, ezért visszafelé kerül oldásra.

Mát a tér is elindult oldódásában. Káprázatként tudom leírni. A tér hullámzik és eltűnik, olyan mint egy tükör melybe belenézel. Egyik pillanatban ott vagy, a másikban már mást látsz. Félelemre semmi ok, de fontos, hogy tudjuk mi történik. Mármint az Ego.nak egyenlőre még fontos, hogy az  ENERGIÁK HARMÓNIÁBA TUDJANAK RENDEZŐDNI.

Jahuna Gaya:    vagyok, vagyok, vagyok !

Elérkeztünk a legünnepélyesebb pontra, tisztán láthatjátok a világot, fátyol (illúzió) nélkül. Egybemosódik a két világ tere és föld belsejében élőket látni, hallani és nem kis meglepetésétekre érezni fogjátok.
Érzékelni a simogató szeretetteli jelenlétet.

 http://istengyermek.blog.hu/

2013. június 26., szerda

Az idő felbomlása- Agharta, a Belső Föld Üzenete 06.26.


Előzmény:  Az Időtórusz kódok feloldódnak
http://szepjovot.blogspot.hu/2013/06/az-idotorusz-kodok-feloldodnak.html

Agharta, a Belső Föld Üzenete --- 2013.06.26.

2013.06.26. 09:02 Istengyermek

belso_fold_1372229946.jpg_669x446


Agharta a belső Föld üzenete:

Testvéreim,

A Föld minden téren és időben megváltozott. A ma hajnalra ébredők már nem azokra az állapotra keltek fel mint amikor lefeküdtetek.
Sok változás kelt életre:


1. A belső Föld lakói üdvözlünk Titeket. Ma hajnalra összekapcsolódtunk az utolsó olyan testvérünkkel is ki a Belső Földről származó és eddig nem tudtuk elérni. Tudnotok kell, hogy mindannyian egy másik sík kivetülései vagytok, ami annyit jelent, hogy felsőbb énjeitek más  "helyeken" létezők. (Ezt is meg fogjuk magyarázni.)
Tehát az alsó szinten egy nagy ébresztőszignál söpört végig, mely Június 23.-áról 24.-ére történt meg. 0 óra 02 perckor. Az alsó szint alatt mi a harmadik dimenzió létspiráljának alját értjük, ahol Ti eddig életetek.

2. Energetikailag "kissé" emelkedett a rezgés reggelre, mert a folyamatok azzal, hogy a Földön kívüli élet hivatalosan is kijelentetett, nagy energiákat mozgatott.
A hirtelen rezgésemelésre azok miatt volt szükség, kik nem tudtak tudatukkal szembesül a ténnyel, hogy körbevesznek, sőt velünk egy bolygón sőt egy légtérben más-más bolygó lényei is szolgálnak. A rezgésszám ma 34,2 és marad is három hétig.
Erre a tudatzavarok kiküszöbölése miatt volt szükség azonnal.

Hamaya Gaya, a belső Föld egyik őrszelleme a három közül: "Legyetek nyugodtak és békések". A belső Földön is van élet. Központi napunk sugarai tartják a rezgést és életet ebben az eddig izolált térben. Mától ez az izolált tér kitágult a Földanya teste köré rendeződve. Körbefogja Földanyánkat és túlnyúlik rajta 3 kilométert. Ez annyit jelent, hogy a legnagyobb biztonságban vagytok. Födetekre és persze a miénkre is (hiszen mi is itt létezünk) semmilyen olyan eszközzel nem lehet behatolni ami árthatna Nektek. Ezt a bejelentést azért kellett megtegyük, mert .

Kanada volt honvédelmi minisztere, Paul Hellyer
bejelentette a bolygón kívüli jelenlétet.
A pánik elkerülése miatt teljes oltalmat kapott a bolygó azok a tudatok miatt kik még nem tudták elfogadni a tényt. Szeretünk titeket, hiszen mi is ti vagyunk, de egy másik valóságban."
3. Az idő bomlásnak indult melyet fizikai érzékelésetekkel is azonosítani tudtok. Semmi olyan nem történik ettől kezdve, mely ne a Ti (mi) javatokat szolgálná. Szépen beindultak a folyamatok, melyről tájékoztatni fogunk titeket. Most a legfontosabb, hogy megnyugtassátok MadOtokat és társaitokat, hogy egy gyönyörű új élet kapu "nyitánya" csendült fel az életetekben.


Hogyan érezzük az idő bomlását? Napi szinten egyre kevesebb szó esik majd az időről, mintha kitörölnék az emberi tudatokból. Valójában a kollektív tudatból törlődik ki, melyen mi is veletek egyetemben dolgozunk. Ne törekedj most arra, hogy az agyaddal fogd fel, mert ezt csak szívvel lehet érteni.  Nincs más dolgod csak maradj nyugalomban, figyelj befelé (meditáció) és egy szeretetteli várakozással figyeld a történést, mert itt most minden érted és rólad szól.
4.Az idő feloszlása utáni harmadik napon lényeges dolgok történnek az érzékeléseitek terén.
A TÉR HULLÁMZÁSÁRA LESZTEK FIGYELMESEK, HISZEN EKKOR OLVAD FEL A SÍKOK KÖZÖTTI FÁTYOL.
Ez optikailag kicsit furcsa lesz, de élvezzétek ki a szépségét. Ilyen dolgot két világciklussal ezelőtt lehetett látni, Lemúriai idők végeztében.

5. Különös képességek megjelenése mint amilyen a harmadik szem aktiválása. TÖBB VILÁG LÉNYEIVEL TALÁLKOZTOK, KIK SEGÍTENI JÖTTEK. Már nem látjátok az asztrál sík lényeit, hiszen teljesen feltisztult a tér a Ti fogadásotokra.
6. Egyenes Ági rokonok szoros kapcsolódása. Szellemcsaládjaitok egésze Veletek van és Veletek dolgozik. Biztonságban vagytok.


Rakk Ilona

Emlékezőképesség eltörlése - Juventus a magyarokhoz a Szíriuszról - 06.25.A magyaroknak, az Atyával kötött Fény Szövetsége nevében

Juventus magyarokhoz intézett levelei a Szíriuszról


Az emlékezőképesség eltörléséről szóló külön-egyezmény

Csatornázta: Holló-Szabó Julianna
2013 június 25. Budapest.


Juventus jelentkezem, a szíriuszi Vének Tanácsából


Juventus tanításai
1. levél


Szeretett Földi Testvéreink!
A Teremtő Atyaisten Szeretete lebeg életetek felett, amikor ezek az üzenetek a szívetekig érnek. Boldog vagyok, hogy a Vének Nagy Tanácsa engem jelölt a tanításra és a felemelő hírek továbbítására. Ahogyan azt Amarende Királynő, Tartományunk Uralkodónője, a legutóbb számotokra jelezte, újra szólhatunk hozzátok.

Sokan közületek értetek már a 'mi nyelvünkön', vagyis meghalljátok, érzékelitek a tudást, amelyet közvetítünk a kárpát-medencei Helytartóságunk felé irányítva. Boldogok vagyunk, hogy az idők jelei szerint törekedtek a jóravaló gondolkodásra és cselekedetekre. Szívünk sajog viszont attól, hogy többen, beazonosíthatatlanul, kihasználva tudásszomjatokat, a 'nevünkben' traktálnak benneteket, zavart keltve a lelketekben. Éppen ezért, a 2012-es olimpiai játékok óta, a mi részünkről átmenetileg leállítottuk, a tanításaink ’hivatalos’, a ti információs eszközeiteken történő közzétételét.

Újra kérünk titeket, hogy az un. csillagközi térből érkező üzeneteket csakis lelketek szűrőjén keresztül vizsgáljátok meg. Ha csak egy szikráját is érzitek a szorongásnak, a szeretetlenségnek, az uszításnak, a megtorlásnak, a sötétségnek, akkor nagyon sok kérdőjellel ellátva olvassatok és hallgassatok ilyen jellegű híreket! Mindannyiunk nevében kérünk erre benneteket!

A mostani alkalommal már magasabb szinteken fogjuk érinteni azokat a kérdéseket, amelyek mozgatnak benneteket a földi léttel kapcsolatosan. Nevezetesen az emlékező képességetek törlését érintő külön-egyezményről fogok nektek beszámolni. A Vének Nagy Tanácsa szerint elérkezett az idő, hogy erről pontosan ismertetve legyetek. Súlyos dolgok kerülnek felszínre, amely hírek hallatán, talán egy kissé elszomorodtok, vagy meghökkentek, de tudnotok illik a létezésetek körülményeiről. Ha ezt a tételt kihagynánk az információk közül, nem tudnátok tovább dolgozni, és nem tudnátok helyesen értelmezni a küldetéseteket.

A Földről szóló megállapodás és az emlékezőképesség eltörléséről szóló külön-egyezmény


Amarende, előző levelében beszélt nektek egy bizonyos, különleges törvényszerűségről a Föld nevű bolygón. E tétel szerint, a lélek fizikai testet öltésekor, emlékezőképessége - átmenetileg - sötétbe borul. Ez azt jelenti, hogy nem emlékeztek semmire előző életeitek tanulságából, nem emlékeztek semmire az Univerzum működésével kapcsolatban, és bár a lélek az adott inkarnációra különleges küldetéssel érkezik, általában csak sokára derül ki, – vagy egyáltalán nem –, létének igazi célja.

A mai fő témánk e külön-egyezmény létrejöttének és hatásainak ismertetése lesz.

E törvény alapja, tulajdonképpen, egy Globális Csillagközi Békeegyezmény tételeként van rögzítve, amely nem tekinthető univerzális törvénynek, hiszen a galaxis egyetlen pontjára igaz. Mivel azonban a Földre vonatkozik, így rátok is vonatkozik. Az egyezmény maga, kizárólag a Föld nevű bolygóra volt érvényben.

Szerződő felek, békeszerződésben határozták meg egy, az Univerzumon belül élő, frekvenciaidegen faj átmeneti életterét. Az erre a célra megjelölt hely: az Univerzum kék bolygója, a Föld. A békeszerződés arra az időszakra szól, amely alatt e frekvenciaidegen faj helyreállítja a saját maga által kipusztított lakóhelyeit, amelyeket megsemmisítve, lakhatatlanul hátrahagyott, a helyreállítási munkák befejeztével azokra visszavonul, de maximum a szerződésben meghatározott időpontig.

Az időintervallum végét 30 000 földi évben állapították meg, és ez, a ti számításaitokat követve - az időszámítási pontatlanságokat is belekalkulálva - pont 2012 decemberére esett. Ekkorra kellett volna készre jelenteniük munkálataikat, az egyezményt napvilágra hozva bejelenteniük kilétüket, és csoportjaiknak elhagyniuk a Földet.

A békeszerződés megkötésére, azért volt szükség, mert e létidegen fajok, saját, kipusztított lakhelyeiket hátrahagyva, hontalan hordákként raboltak a galaxisunkban. Az életük fenntartásához szükségük volt vízre, oxigénre, aranyra, ásványi anyagokra, munkaerőre. Saját otthonuk nem lévén, azokat más bolygókról, erőszakkal szerezték meg, és így állandó fenyegetettségben tartották a fénytársadalmak békés világát.

Az állandó harc megfékezésére, galaxisbéli fényszövetségek, kényszerből, úgy döntöttek, hogy békét ajánlanak fel a portyázó hordáknak, amely békeszerződés keretein belül átmeneti lakhelyet biztosítanak a számukra, ahol életükhöz és a helyreállító építkezéseikhez minden a rendelkezésükre áll. Ez az átmeneti élettér, amely egy valódi kincses bolygó: a Föld.

Rabló garázdálkodásuk féken tartására, a Föld kizsigerelését gátló óvintézkedésként, a fényoldal, kikötötte továbbá azt, hogy az életteret, valamint a földön élő, mindenkori, emberi, fizikai testet ne csak a frekvenciaidegen fajok lélekcsaládfái használhassák, hanem fénytársadalmak lélekvonalai is. Ez magyarul azt jelenti, hogy teljesen ugyanolyan, földi testbe, fénylelkek épp úgy születhetnek, mint az árnyék fiainak lelkei. Pontosan tudta mindkét fél, hogy ezen intézkedés, az állandó fénytársadalmi kontroll miatt, természetesen, féket jelent majd az árnyékoldal határtalan dorbézolásnak. Életfeltételeik ’zavartalan’ kialakítása céljából azonban, ők cserébe időelőnyt kértek önmaguk számára. Így kérésüknek eleget téve, az egyezmény tartamára, a fényoldalról érkező lélekcsoportok, átmenetileg teljes emlékezettörlésen esnek át leszületésükkor, valamint az árnyoldal kilétére vonatkozó információktól távol tartatnak. Kötelezték ugyanakkor magukat arra, hogy az egyezmény lejárta után bejelentik kilétüket, a céljaikat, valamint a további elképzeléseiket. Ezen felül elfogadták a tényt, hogy a lejárat után egyre tisztább tudattal érkező fénylényekkel kell a létsíkot megosztaniuk.

Egy vázlatot nyújtunk át nektek, amelynek értelmezésére a következő anyagban kerül sor. Most csak azt figyeljétek meg, hogy az Univerzum lélekcsaládfái fény- és árnyoldalra bomlanak. A Föld leárnyékolása pedig a vázolt formában művi úton történik.

Az árnyoldal felei mindig is tisztában voltak, vannak és lesznek azzal, hogy fénytársadalmak lélekcsaládfái többszörösen túlszárnyalják az ő lélekerejüket. Éppen ezért kikövetelték maguknak azt a prioritást, hogy mindaddig, amíg a fénylelkek nem képesek saját evolúciós fejlettségi szintjüknél fogva visszanyerni emlékképeiket, vagy az egyezmény ideje le nem jár, jogukban állhasson őket alárendeltségben tartani. Az egyezmény kimondja: abban a pillanatban, ahogy a lélek belső tudására támaszkodva megváltja önmagát, védelmet élvez. Visszanyeri és használhatja belső energia- és információs forrásait, és nem kényszeríthető a frekvencia-idegenek által felkínált források használatára. Ezen túlmenően pedig hozzáláthat a fénylélek szükségleteinek legmegfelelőbb, fizikai forma helyreállításához. (DNS kódok újratöltése, gyógyító folyamatok, az ősi érzékszervek helyreállítása, a fizikai testetek könnyebbé tétele, stb.)

A békeszerződésben felek kijelentik, hogy a béke érdekében, közös akaratukkal megegyezően, a helyreállítási munkák ideje, maximum 30 000 földi év. Engedményezésre került, hogy a földi élettér minden létsíkját céljaiknak rendelhessék alá, felhasználhassák azokat kísérleteikre, fejlesztéseikre, és az ujjá építéshez nyersanyag-szükségleteik fedezésére. Felhasználhatják az élővilágot, köztük az embert is, genetikai állományuk frissítésére, dolgoztathatják azt, kísérleteket folytathatnak a fizikai testen, új növényi, állati, és emberi egyedeket hozhatnak létre.

Nos, ebből a kísérlet-sorozatból született meg a mai, legyengített emberi forma, amely ötvözete a fényember és az árnyékoldal genetikájának. Különleges tulajdonsága, hogy a kétféle genetika egymással kompatibilis. A legnagyobb problémájukat az jelenti, hogy a genetikát ugyan tudták keresztezni, a lélekminőséget azonban nem. 2000 éve a legfőbb kísérleteik pont ez irányba haladnak. Tesztelik a fénylények tűrőképességét, agresszív hajlamokat csíráztatnak a lelkükben, halálra bosszantják, mérgezik, és kínozzák a gyengébbeket, vírusok kifejlesztésével, megvonásokkal, félrevezetéssel, bizonytalanságban tartva tesztelik őket. Ugyanis ismerik az egyezmény azon tételét, miszerint a fénylelkek bármikor aktiválódva, keresztül húzhatják számításaikat. Ma már sejtjük, hogy a Föld további bitorlása a céljuk, és tartani lehet a kipusztításától, – mint már több életterük is bizonyíték rá (Mars, Hold, Plejádok csillagkép néhány bolygója).

A bejelentéseiket húzzák-halasztják – érthető módon. Nem arra vár a világ, hogy azt jelentsék be kormányaitok: földön kívülieknek dolgozunk, hanem azt, hogy KIKNEK és MILYEN FELTÉTELEKKEL! Erre néhány gyenge próbálkozás már volt, de nem a teljes igazság napvilágra hozatala. (Íme, egy példa – Júlia megj.)

Kanada volt védelmi miniszterének leleplező beszéde az ufókról közmeghallgatáson


Kérdezhetitek tőlünk azt, hogy ha megállapodás rögzítette az életfeltételeket a Földön, akkor miért eszközlünk kívülről jövő beavatkozást az életetekbe? Miért akarunk segíteni nektek? Kik vagyunk mi egymásnak, és mi lehet a közös célunk? Minden kérdésetekre választ kaptok a tanítási folyamatban, de első körben tisztázzuk le a következőket:

Néhányan felemelkedtetek olyan szintekre, ahonnan már elérhetők az emlékképek, valamint éppen ezért olyan kommunikációs források állnak rendelkezésetekre, amelyeket mindig is használtatok más életeitek során. Tulajdonképpen e beszélgetés, és annak szívetekből való értése sem jöhetett volna létre anélkül, hogy ti ne közelítsetek frekvenciátokban hozzánk. Dédanyáitok idején e sorok tartalma teljes képtelenségnek tűnhetett volna – ne felejtsétek el! Tehát e folyamatot ti magatok idézitek elő, amelyre mi csak reagálunk, magyarul, nem tekinthető a tanítási folyamat kéretlen beavatkozásnak. De ha az is lenne, akkor is megtehetnénk teljes joggal, ugyanis az egyezmény azon tételei, miszerint, a fajidegen létformáknak el kellett volna hagyniuk a Földet, mint tudjuk, nem teljesültek. Durván megszegték az egyezményt, amely, azóta, le is járt, és immáron semmisnek tekinthető. Ez legyen a kiindulási alap!

A legnagyobb gondot az okozza velük kapcsolatban, hogy saját otthonaik helyreállítási munkálatai félkészek, jól berendezkedtek a Földön, ezért a távozás még csak a gondolataikban sem merül föl. Évezredek alatt hatalmas fölényre tettek szert, uralják az emberiséget, mert tudatlanságban és rabszolgasorban tartják, ráadásul a Föld kihasználása és pusztítása is tovább folytatódik. Ezt az ütemet tartva félő, hogy a Föld ideje korán társai sorsára jut.

A közös missziónk célja az lenne, hogy megoltalmazzuk a Földet a további pusztítástól, és a kezdetben virágzásnak indult, majd lerombolt fénytársadalmi alapokat ismét lerakva, végre megalapozzuk egy újabb, csodálatos élettér kialakításának lehetőségét. Erre a közös küldetésre kértünk fel benneteket, Drága Fénytestvéreink!

Ti vagytok azok a fénylények, akiknek lelke tanításainkra visszarezeg, és akik vállaltátok, hogy a legyengített test lesz átmenetileg az otthonotok, azért, hogy megóvjátok a Földet: az állatokat, a növényvilágot, egymást, valamint fényt támasztva az árnyékos oldalon, segítsetek társaitoknak önmagukból is kibontani a fény erejét, hogy végre teljesíthessék küldetésüket.

Első és legnagyobb feladatotok az lenne, hogy rádöbbenjetek arra, hogy a fent vázolt okok miatt rejtetten, de hatalmas tudással rendelkeztek, és amelyet némi, önmagatokon végzett, tudatos munkával elérhettek. Ebben segíteni fogunk nektek.

Második dolog, amit szem előtt illik tartanotok az, hogy magatok választottátok a küldetést, sőt tettétek mindezt a legnagyobb örömmel. A földi leszületés ugyanis tehertétel, és rendkívül keresett létforma, mert a lélek számára kiugró fejlődési lehetőséget tartogat.

Hogy mi is ez az erőteljes fejlődési lehetőség, amit a földi inkarnációkban annyira értékelünk, nézzük hát pontosabban:

Igen! Most már jól értitek: kizárólag csak a Föld az a hely a mi közös Univerzumunkban, ahol egy fénylélek, ha fizikai testbe születik, átmenetileg törlődik az előzőekben megszerzett tudása. Az ember szinte szabad prédaként, jóformán magára hagyva, tudásától kifosztottan érkezik a világra, akinek a lelkéért, szó szerint, elemek harca folyik. Az árnyékoldal mindent elkövet, hogy a fénylélek a tényleges tudását ne legyen képes, sőt, még csak eszébe se jusson, önmagából kibontani. Inkább hatalmas erőket mozgósít annak érdekében, hogy kontrollálja a fénylények csoportjait, inkább vállalja, hogy eteti, itatja, öltözteti, oktatja, kezeli, pénzeli, szórakoztatja, információval látja el őket, zajos közeget teremt a számukra, csak fel ne ébredjenek…

A fénylélek nagy feladata a Földön az lenne, hogy a ’homály’ ellenére is, önmagából áldozatokat hozzon tudása és lelke erősítésére, saját erejéből hátat fordítson a szemet és ingereket elkápráztató főszerepnek, amelyet az árnyékoldal valóságshow-jában neki szántak. Célja lenne, hogy érzékelje az érte folyó küzdelmet, pontosan felismerje, és azonosítsa a küzdelem résztvevőit, tudatosítsa önmaga felelősségét, a hovatartozását, majd saját, tudatos frekvencia-finomhangolására támaszkodva megoldáshoz jusson – vagyis újra emlékezhessen a lefátyolozott tudására, hogy azt a Föld és az emberi faj megmentésének szolgálatába állíthassa.

A szó legszorosabb értelmében, eddig az időszakig, a legtöbb földi ember számára, - sötétben tapogatózva - a puszta túlélés volt a tét, mert nem értelmezte a jeleket. Mostantól változtok, hiszen evolúciótokat tekintve, rengeteg nagyon erős lélek van közöttetek, akiknek a segítségére számíthattok. Váltókhoz érkeztetek, pontos leírását kapjátok a szabadulásnak, ha figyeltek.

Drága, Lélektestvéreink! Nem kis feladatra gyülekezünk. Szabad választásotokon múlik, hogy a közös munkában részt vesztek-e velünk. Ha úgy döntötök, hogy még távol tartjátok magatokat, azt is értjük. Sokat szenvedtek és emberhez méltatlanok a körülmények, amelyben sokan éltek. De, ha egyesítjük energiáinkat, csodák történnek nap, mint nap az életetekben, a Föld pedig lassan gyógyulni kezd. Mostantól rendszeresen jelentkezünk. Segítségetekre leszünk az emlékezésben. Kövessétek jelentkezéseinket és ha alkalmatok adódik, osszátok meg minden jóakaratú emberrel a tudást.

A Lélek felemelő ereje szálljon rátok, Kedveseim! Veletek vagyunk, itt vagyunk, egyek vagyunk! Áldásom aranyozza be napjaitokat!


JuventusForrás: http://atitoksikerkulcs.shp.hu/hpc/web.php?a=atitoksikerkulcs&o=juventus_tanitasai_1_8c9u

2013. június 25., kedd

A közvetlen előttetek álló időkre való kitekintés Ashtar 06.19.


 Emlékeztetünk benneteket arra, hogy az a ti feladatotok lesz ebben a pillanatban, hogy kiálljatok embertársaitok mellett, és emlékeztessétek őket  a világotokban lejátszódó játszmára.

by kristalyhang
Ashtar beszél / 2013. június 19.
Philpp közvetítése
Ashtar3_1 “A közvetlen előttetek álló időkre való kitekintés.” 
Most, ebben az időben, amikor sok bizonytalanság uralkodik a fénymunkások között, fontos, hogy emlékezzetek, hogy kik vagytok valójában. Olyan dimenziókból jöttök, ahol a félelem, az aggodalom és minden más alacsony rezgésű érzés ismeretlen. A ti igazi lényegetek teljes tisztaságból ered. Hogy  őszinte legyek, ti soha nem féltek semmitől. Az igazi lényegeteket tekintve, lehetetlen magatok felett ítélkezni, vagy más emberek felett, valamint az sem lehetséges, hogy ne érezzetek minden Létezőt. A tisztaságotok a teljes és az igazi lényetek.  
Miért olyan fontos most, hogy tudatában legyetek ennek a ténynek, minden pillanat egyetlen igazi valóságának?
Jelenleg sok információ kering, ami kételyt és félelmet ébreszt bennetek. És ez nagy mértékben növekedni fog az elkövetkezendő napokban. A Felfedések, amelyek apránként kerülnek a felszínre, negatív reakciót keltenek azokban, akik érintve lesznek hatalmukban. Még akkor is ha ez nehéz lehet számotokra, mutassatok megértést fivéreitek és nővéreitek irányába. Ők nem tudják azt, hogyan kezeljék a bejövő Szeretet energiákat. Ők látják, hogy omlik össze hatalmi struktúrájuk és terveik nem fognak működni. Ők ellenállnak az elkerülhetetlennek, és azáltal, hogy ezt teszik, a helyzetük még kényelmetlenebbé válik. Annak eredményeként, hogy ki akarják vetíteni negatív érzéseiket azokra, akikről úgy gondolják, hogy felelősek a helyzetükért. És azok főként ti vagytok, a fénymunkások.  Ne aggódjatok. Ti elég erősek és felébredettek vagytok ahhoz, hogy nyugodtan nézzetek szembe ezekkel a tettekkel. És ennek a játszmának a vége küszöbön áll.
Nincs annak sokkal többre szüksége, mint egy felsorolásra és egy aktára azon emberekről, akik információkat kapnak a világon lejátszódó drámáról, amely kételyt okoz a fő értékekben. Ezeknek az embereknek gondjuk lesz a számukra átadott igazság elfogadásával. Még az összes bizonyítékkal együtt is, amely alátámasztja a valóságról szóló kijelentéseket, számukra az igazság elfogadása összekapcsolódik a fájdalommal. Ha ők rájönnek, ki kontrollálja valóban a világotokat, hogy jutottak rabszolgasorsra nagyon régóta, és hogyan fosztották meg őket jogaiktól, nem meglepő, hogyha ők kezdeti kételyek után, gyorsan a következő érzelmi reakciókra váltanak át: félelemre, haragra, és sajnos néha még gyűlöletre is azok iránt, akik ezt nyilvánvalóan tették velük. 
Emlékeztetünk benneteket arra, hogy az a ti feladatotok lesz ebben a pillanatban, hogy kiálljatok embertársaitok mellett, és emlékeztessétek őket  a világotokban lejátszódó játszmára. Emlékeztessétek őket arra, hogy ez a játszma nem működhetne, ha a fény és a sötétség nem nézne egymással szembe. Arra is emlékeztessétek őket, hogy vannak halhatatlan lelkek, akik pontosan tudták az erre a bolygóra történő leszületésük előtt, hogy mik lesznek a szabályok, és kik lesznek a csapattársaik. 
Nem lesz ez könnyű számotokra. Sok a létezésetek igazságára vonatkozó negatív reakció fog rátok zúdulni. Kérem, értsétek meg, mennyire nehéz lesz embertársaitok számára elfogadni a játszmáról szóló igazságot, és gyakorlatilag ugyanabban a lélegzetben megtudni azt, hogy kik ők valójában, nevezetesen halhatatlan, teljes lelkek. Mi látjuk, hogy ez okozhat némi zavargást kívül és belül egyaránt, de azt is látjuk, hogy ez csak egy rövid szakasz lesz, amelyet sikeresen le fogtok győzni. Ti mesterek vagytok, és már olyan sok mindent elértetek, hogy ezt a támogatást ki fogjátok terjeszteni ennek az időnek az embertársaira is. Bizony, ti annyira erőteljesek vagytok, hogy gond nélkül fel tudtok lépni ezen időben, fel tudjátok vállalni a feladatotokat és végre fogjátok azokat hajtani.   
Számítsatok sok és eget rengető Felfedésre az előttetek álló időben. Emlékeztetünk benneteket, hogy a Felfedés nem csak a rólunk, csillag fivéreitekről és csillagnővéreitekről szóló információkat tartalmazza. Ez csak egy része a Felfedésnek, és főként a bolygótokon lejátszódó játszma céljáról, tartalmáról és végkimeneteléről szóló publikációk lesznek azok fontos alkotóelemei.
A mi nézőpontunkból, mi látjuk, hogy fejlődtök és a Felfedés gyümölcsei hogy érnek be. Mi látjuk, hogy fogjátok mindezt elsöprően legyőzni, és ez bennünk elragadtatást és hálát ébreszt. Nektek sikerülni fog, higgyetek magatokban, ahogy mi is hiszünk bennetek. És ne feledjétek. Soha, egyetlen pillanatra sem vagytok egyedül. Nem kell egyedül végigjárnotok ezt az ösvényt, mi szorosan itt vagyunk mellettetek. Hívjatok minket, ha segítségre van szükségetek, és mi itt vagyunk számotokra.
Ashtar vagyok, a ti fivéretek, aki olyan nagyon szeret benneteket, annyira csodál titeket, és igen, annyira büszke rátok, amit szavak nem tudnak kifejezésre juttatni. Legmélyebb és szívbéli szeretettel:
Ashtar

Csatornázta: Philipp
Magyar nyelvű fordítás: Golden Lotus

kristalyhang | 2013-06-25 - 11:38 | Címkék: Philipp | Kategóriák: Ashtar | URL: http://wp.me/p2FH9O-uv

Megtörtént a magas szintű bejelentés - Kanadai miniszter 2013. Május 25.

  Igaz, hogy ezt a videót már egyszer megosztottam (http://sirius-plejad.blogspot.hu/2013/06/bevallotta-kanadai-miniszter.html), akkor még angolul- de most már magyar felirat is van hozzá./DK 

 

Megtörtént a magas szintű bejelentés 

földönkívüliek és a nemzetközi háttérhatalom létezéséről !

Olyan dolog történt, ami világraszóló visszhangot kellett volna kapjon. 
Hivatalos és magas szintű bejelentés hangzott el mind a Földet évezredek óta látogató földönkívüli fajokról, mind a Földet irányító háttérhatalmi erőkről és azok főbb szervezeteiről. 

Nem más jelentette ezt be és kérte számon a többi kormányon is az igazság "teljes felfedését" (Full Disclosure), mint Kanada volt honvédelmi minisztere, Paul Hellyer. Érdemes mindenkinek végighallgatnia a teljes beszédet! 

Citizen Hearing On Disclosure (CHD) konferencia múlt hónapban Washington DC-ben zajlott le, amely tulajdonképpen magas szintű szakértők és tanúk meghallgatása annak érdekében, hogy az emberiség minél előbb tudja meg az igazságot ebben a kérdésben. 


Jelmondatuk: "Ha a Kongresszus nem végzi el a dolgát, az emberek majd megteszik!" 


A Földön élnek földönkívüliek, legalább 4 különböző faj látogatja a Földet, melyek valószínűleg eltérő szándékokkal teszik ezt. Elmondta Paul Hellyer, hogy  tudomása van arról is, hogy legalább ketten az amerikai kormánynak dolgoznak. 
Az emberiségnek joga van tudni a létezésükről és a már kialakult együttműködésről. 

Majd rátér arra, ami minket is közvetlenül érint és része a körülöttünk felépített teljes megtévesztésnek, magának a Matrixnak, melynek a lebontásában sok-sok igazságkutató ember részt vesz....:

 Nektek már nem újdonság,  - de sok ember még mindig nincs tisztában azzal - , hogy a Földet egy titkos társaság vezeti, amelynek tagjai a Külkapcsolatok Tanácsa (CFR), a Bilderberg-csoport és a Háromoldalú Bizottság (Trilateral Commission), a Nemzetközi Bankkartell, az Olajkartell, a különböző hírszerző szervezetek tagjai és a katonai junta választott tagjai, ők titokban akarják tartani ezeket az információkat az emberiség előtt. 
És akkor még nem is beszéltem a 13 vérvonalhoz tartozó Családról, az Illuminati Vérvonalról, mely az egész piramist uralja, a tetején egy nagy családdal.......


2013. június 24., hétfő

Üzenet Sumadratól, a Belső Földből - 06.24.

 

  A mai naptól még többetek számára fogunk már fél fizikai formában is megjelenni.

 

Üzenet Sumadratól, a Belső FöldbőlKedves magyar testvéreim/nővéreim!

Kaptam egy újabb üzenetet Sumadrától. Tessék és olvassátok el, mert rengeteg a szinkronizációs jelzés nekem. Még magam is meglepődtem rajta.

 
Kedves felszínlakók! 
 
Sumadra vagyok Agarthából. Már volt egy üzenetem, amiben szó volt ti számotokra a felbukkanásunkról 1 hónappal ezelőtt. 
 
A mai naptól még többetek számára fogunk már fél fizikai formában is megjelenni.

Csináltunk egy listát azokról a felszínen élő személyekről, akiknek megjelenünk rövidesen. A felbukkanásunk ideje az interferenciák miatt sajnos egyelőre korlátozott, de meg fogunk mindent tenni, hogy minél többetek lásson és vehessen tudomásul minket. Mi nem bántani jövünk, hanem meglátogatni, hogy kifejezhessük testvéri szeretetünk irántatok. Aki nem hisz nekünk vagy bennünk annak is meg fogjuk mutatni magunkat. Csak egy sokkal távolabb megközelítésből. Rá lesz vezetve általunk is a felébredésre, hogy higgyen és vehessen tudomásul bennünket.

Most a felszín alatt és az égben is, ahol a ti és a mi csillagtestvéreink a ti általatok háttérnek nevezett helyen dolgoznak elkezdtek egységgé kovácsolódni. Ezért ennek tudomásul vételében is mi magunk békében és szeretetben élünk a többi kozmikus emberrel és nem emberrel is. Ezért is nincs semmi félni valótok tőlünk, de tőlük sem. Aki fél tőlünk annak szeretetünk sugározzuk egészen addig, ameddig végleg meg nem nyugszik. Nem kívánunk és nem is fogunk erőszakot elkövetni senki ellen sem. Még az is, aki mégis a támadás mellett dönt a félelmei és a beprogramozott hiedelmei miatt az azon nyomban lefagyasztásra kerül, hogy ne ártson sem magának sem másoknak. Ez az eszköz nem okoz semmilyen sérülést és még az élet kioltására sem alkalmas.

A felszínen mi Agarthaiak és a csillagtestvéreink, akik számos szövetséget és civilizációt képviselnek már elkezdtük összehangoltan elbontani a Föld körül az elnyomóitok által felépített és működtetett égi mátrixot, ami titeket is amnéziában és félelemben tartott. Ennek hatását sokatok, aki még alszik, annak ellenére is érzi még, hogy körülötte már eltávolították ezt a mátrixot. Ezért mi megértjük és el is fogadjuk, hogyha sokatok kicsit vonakodik a kapcsolat felvételt és a velünk való egy helyen tartózkodást is illetően. Lesz nekik is idejük bőven elgondolkodni és dönteni, hogy kívánnak e velünk lenni szeretetben és békében vagy továbbra is egyedül élni és működtetni a régit, amibe sokatok kapaszkodik feleslegesen.

Aki úgy dönt mégis, hogy nem kíván, velünk lenni azt mi tudomásul vesszük és elfogadjuk. Szóval emiatt ne bántsátok egymást, hogy aztán elkezdjétek egymást erőszakosan győzködni, ami fölösleges és értelmetlen negatívitást szülne. Hiszen a Teremtő mindenkit az övéihez fog vezetni. Legyen az Agarthai vagy űrbeli. Ezért is mi csak azokkal fogunk az elkövetkező időszakban együtt lenni és dolgozni, aki komolyan gondolja, és teljes szívéből szeretné.

A föld alatt lévő komplexumok is már teljesen mentesek a veszélyes és káros cselekményektől, személyektől és eszközöktől, amiket a ti elnyomóitok tartottak fenn. Ezeket a helyeket már Fénnyel kitakarítottuk és most következik a felszín is, amit ti a tulajdonotoknak gondoltok a torz felfogásotok és rendszereitek szerint. Pedig nem az, mert a Földanyáé. Ezért teljes szívemből kérlek benneteket, hogy vegyétek tudomásul és fogadjátok el a Földanya törvényeit, ami rátok is vonatkozik, hiszen társteremtői vagytok ti is drága Földanyánknak, akárcsak mi magunk.

Aki ezt nem érti, meg az el fogja szenvedni azt, hogy az illúzióin alapuló világa szertefoszlik és már nem lesz újrateremthető. Ezért kérlek benneteket teljes szívem szeretetét sugározva nektek, hogy nézzetek magatokba és lássatok.

Köszönöm a figyelmetek felszínen élő rokonaim! A Földanya Fénye ragyogjon be benneteket. Sumadra voltam.

Közvetítette: HUNFény
 

Rövid helyzetjelentés - Kobra 06.23.

 

 Sok különböző pozitív kozmikus faj épít bázisokat a földalatti hálózat mélyebb részeiben...

 

Rövid helyzetjelentés - Kobra - 2013 június 23.

Jelentős előrelépés történt a Portál május 25-én történt megnyitását követően.

A  Fény erők végső támadásával a nem fizikai sík összes megmaradt negatív entitástól való megtisztítása megkezdődött. Ez az offenzíva addig folytatódik, amíg a nem fizikai sík véglegesen és teljesen fel nem szabadul, így a Fény erői nem vonulnak vissza semmilyen körülmények között. Ez az offenzíva az egyik kulcsfontosságú eleme a bolygó felszabadulásának, és az 1944-es Overlord Művelettel lehet összehasonlítani, mely eldöntötte a Szövetséges erők győzelmét a 2. Világháborúban. Bár még némi időt vesz igénybe a felszabadítás befejezése, a győzelem biztosított.


A földalatti hálózatban a bolygó felszíne alatt az Ellenállási Mozgalom Galaktikus Föderációba történő integrációs folyamata zajlik. Sok különböző pozitív kozmikus faj épít bázisokat a földalatti hálózat mélyebb részeiben a spirituális, kulturális és szociológiai integrációs folyamat részeként. Meg kell érteni, hogy a Galaktikus fajoknak csak mintegy 70 százaléka humanoid faj, és számos egzotikus életforma létezik odakinn. Ennek ellenére a kozmikus Szeretet a mélyebb kötelék, mely összeköti ezeket a fajokat, nem számít, milyen furcsa vagy egzotikus a fizikai testük, vagy a lelki alkatuk. Ez az integrációs folyamat meg fogja erősíteni a kozmikus Szeretetet és testvériséget a kozmikus fajok és az Ellenállás között az Első Kapcsolatra való felkészülés részeként, mely a felszíni lakosság számára az Esemény uán fog megtörténni. A másik része ennek a folyamatnak magában foglalja ezen fajok bizonyos tagjainak a bolygó felszínén történő megjelenését a 2013-as év folyamán. Az ő megjelenéseik lehetnek nyilvánosak, vagy nem nyilvánosak. Ennek a projektnek a részletei egyelőre titkosak maradnak.

Felesleges mondani, hogy sok projekt és művelet folyik a színfalak mögött, melyeknek remélhetőleg hamarosan eredményük lesz, és akkor érdekes hírekkel szolgálhatok.

Kobra
 
 Forrás: http://ujvilagtudat.blogspot.hu/2013/06/rovid-helyzetjelentes-kobra-2013-junius.html#.Uchd8dgubkY

Megbocsátani Önmagunknak - visszaszámlálás 7- - SaLuSa 06.14.


 SaLuSa vagyok a Szíriuszról és a visszaszámlálás 7-es szintjén vagyunk.

by kristalyhang
SaLuSa / 2013. június 14.
Gabriel Raio Lunar közvetítése
 01-salusa„Megbocsátani Önmagunknak“  
Szabadítsátok fel magatokat a „vétkesség” érzése alól, amit oly régóta „megváltó-modellként” kínáltak nektek (ami alapján azt feltételeztétek, hogy – hamis alázattal oldoznak fel a bűn alól). Szeretett Testvéreim, most kezditek megérteni, hogy megbocsáthattok saját magatoknak. Kezdjetek neki önmagatok elismerésének, fogadjátok el magatokat olyannak, amilyenek vagytok, és különösképp, adjátok meg az esélyt, hogy Isteni természetetek felvirágozhasson. Kedvesek: Általánosan elfogadottá vált az elképzelés, hogy „bűnösök” lennétek. Ebből az a feltételezés következik, hogy a feloldozásotoknak „kívülről” kell jönnie - de valójában bennetek van elrejtve. A megváltás ötletét beágyazták a gondolkodásmódotokba, azzal a feltevéssel együtt, hogy ti saját magatok nem vagytok képesek belső erőtöket használni. Kedvesek ezért még egyszer elmondjuk nektek, hogy a szeretett Mesterek, akik egyenjogúként jöttek le hozzátok az égi tanításokkal, megpróbáltak rámutatni valódi eredetetekre és felvilágosítani benneteket. Soha nem voltatok a teremtés egyetlen lényének sem alá- vagy fölérendelve; ti mindannyian Isten gyermekei vagytok – ahogyan mi is!
A vétkesség ideája elhitette veletek, hogy csak nagy áldozatokkal érhetitek el céljaitokat és áldozatok szükségesek az Isteni megbocsátáshoz és feloldozáshoz. Egy további elképzelés, amit beültettek gondolkodásmódotokba, hogy egyre több tevékenység (több munka) árán lennétek „többek” és „méltóak”-, minél „értékesebbet” hoztok létre ténykedésetekkel, annál nagyobb elismerésben részesültök [Ora et labora! -Dolgozz és imádkozz! jutott itt eszembe - ford. megj.]. Nos, valóban: A munka nemesít, ahogyan ti mondjátok; de a rabszolgamunka, amit a legnagyobb stressz közepette végeztek, valójában inkább csak korlátozza képességeiteket, - és ez volt mindig is a sötét hatalmak alapgondolata: hogy olyan keményen megdolgoztassanak benneteket, amíg el nem hiszitek, hogy „alsóbbrendűek” lennétek, akik „Isten jelenlétéhez méltatlanok, elkárhozottak”, akik Istent vagy másokat csupán sok munkával tisztelhetik meg. Ezt az általatok elfogadott állítólagos „bűn”-t használták fel, hogy olyan dolgokat tehessenek meg, amivel elérhetitek a „feloldozást”.
A mostani időszak több mint megfelelő, hogy egymásnak kezet nyújtva, megragadjátok a lehetőséget, hogy felismerjétek, hogyan kellene a dolgokat szemlélni, kezdve Önmagatok megbocsátásával, a méltatlanság gondolatának elengedésével. Kedvesek, valójában Mindannyian egy hosszú vándorláson megyünk keresztül az univerzumon, és a „bűn” vagy a „vétkesség terhe” soha nem volt a Teremtő ötlete, hogy lényeket fegyelmezzen vele. A „bűn” mindig a sötétség útja volt, amit felfedezett magának, hogy egy alacsonyabb létsíkon tartsanak benneteket és hogy kiszolgáltathatóak maradjatok a „kegyelem” megpróbáltatásainak.
Az Isteni elv, ami rátok és a teremtés minden lényére érvényes az a SZERETET – és semmi más – mert ISTEN a SZERETET, és el kell fogadnotok a gondolatot, hogy ti magatok is SZERETET vagytok, mert ISTEN részei vagytok. Kedvesek: Minden lélek érdemes arra, hogy Isten jelenlétében létezzen; a „vétkesség” inkább egy illúzió, amit azért gerjesztettek, hogy elválasszanak benneteket a Teremtőtől, - értitek?! Tekintsetek saját magatokra is szülői szemmel: Elkárhoztatnátok a gyermekeiteket, távol tartva őket, csak azért mert rendetlenséget csináltak a szobájukban vagy tönkretették az étkészletet? Gondolkodjatok el rajta. – Elegendő volna egy véletlen, hogy „örök kárhozatra” ítélnétek gyermekeiteket, mert egy pillanatra engedetlenek voltak? – Gondolkodjatok el rajta. – Isten soha nem ítélne/kárhoztatna el benneteket!   
Tehát, Kedvesek: A Teremtő mindenkor méltónak talált benneteket, hogy jelen legyen; de az erről való döntés jogát, a ti ’kezetekbe helyezte’, - hogy kívántok-e az ő oldalán lenni vagy sem. Ő mindenkor tárt karokkal vár rátok és most nagyon boldog a lehetőség okán, hogy újra a közelében tudhasson benneteket, mert ebben most eltökéltek vagytok! Elegetek van, hogy nem tapasztaljátok jelenlétét, mióta megteremtettétek a Tőle való „elválás-ideáját’. De ennek ellenére mindenkor veletek volt, mindegyikőtökkel! 
Kedves Testvérek: Hagyjatok fel a „hiány”-nak tartott dolgokra való összpontosítással, fejezzétek ezt be! Kezdjétek meglátni a csodákat, amire képesek vagytok; kezdjetek neki a bennetek rejlő pozitív dolgokra való összpontosításhoz! Vannak emberek, akik kritizálják szavainkat, mert úgy tűnik, „egótokat cirógatjuk”; de itt nem erről van szó, mert ha tudatában lesztek kvalitásaitoknak és egyszerűen ezekre koncentráltok, látni fogjátok, hogy a szerénység és az egyszerűség veletek született minőségetek és innentől fogva soha nem hengerelhet le többet egótok. Itt az a lényeg, azt szeretnénk, ha felismernétek, milyen értékesek vagytok. Ha lehetséges, készítsetek egy listát kvalitásaitokról és olvassátok át minden nap, mielőtt a mindennapi dolgaitok intézésébe kezdenétek. Tegyetek így barátaitokkal és rokonaitokkal. Vessétek papírra ezen emberek kvalitásait [pozitív tulajdonságait] és adjátok át neki ezt a listát. Írjátok fel a közeli barátok, testvéretek, szüleitek, feleségetek, férjetek kvalitásait a mindennapi munkájuk során és adjátok át nekik ezt a listát, hogy láthassák, milyen fontosak és csodálatosak; aktiváljátok az öröm és hála érzését, a szépség és tökéletesség érzését, amit hosszú időre elvettek tőletek.
Kedvesek: A spirituális birodalmakban csakis és kizárólag a tökéletesség létezik; minden lényt csodálatosnak és tökéletesnek tartanak; nem létezik semmilyen elfajzott ítélkezés – vagy az alacsonyabb rendűség gondolata; ezt a tényt szeretnénk itt megerősíteni! Az ’alázat’ koncepciója az egész történelmetek során rosszul lett interpretálva és félrevezet benneteket, amikor azt hiszitek, hogy az alázat megélése egyenlő az ’alsóbbrendűséggel’. Nem Kedveseim! Az alázat azt jelenti, hogy tudatában vagyunk annak, hogy sem kevesebbek sem többek nem vagyunk a többieknél; az alázat azt jelenti, hogy tökéletes harmóniában létezünk együtt a FORRÁSSAL – sem többek sem kevesebbek nem vagyunk, - egyszerűen létezünk – de nem úgy, ahogyan nektek tanították! Ami alázatossá tesz benneteket, az nem a ruházkodási módotoktól függ, sem a pénz, amivel rendelkeztek vagy sem, nem a nemzeti hovatartozás, sem a spiritualitásotok foka, hisz mivel mindannyian 
Egyek vagyunk, nincs rá szükségetek, hogy lehorgasztott fejjel járva tegyetek eleget az alázatnak; nem ezt tanította nektek Jézus; Ő azt szeretné, ha emelt fővel járnátok, és a bennetek rejlő erőt gyakorolnátok. Ezért jött el hozzátok, hogy ezt hagyja hátra; ez az, amit ő akar. Megtanították nektek [az egyházak], hogy engedelmességgel tartoztok a spirituális erőkkel szemben és a spirituális lények „felettetek állnak”. Kedvesek: „Ti nem fizikai lények vagytok, akik spirituális tapasztalatokat gyűjtenek, hanem spirituális lények vagytok, akik fizikai tapasztalatokat gyűjtenek” és így az egész hamis koncepció, hogy „alsóbbrendű”, „értéktelenebb” lények vagytok, értelmét veszti, hisz ti a magasabb birodalmak részei vagytok. Általánosságban a szellem [spirit] energiája, amit ti anyagnak neveztek, nem más, mint a besűrűsödött spirituális energia. Az anyagi világban nagy elvárásotok, hogy a megmentőnek, a megváltónak kívülről kell megérkeznie és ez a fellángolás egyeseknél oda vezetett, hogy a 2012-es év végén egy külső jelenség eljövetelére vártak, mert nem hitték el, rendelkeznek az erővel és a hatalommal, hogy saját maguk megváltói legyenek. Kedvesek: vegyétek birtokba belső erőtöket; és talán megértitek, hogy a Mennyek Királysága bennetek rejlik,- ahogyan ezt már Jézus is elmondta.
Kedvesek, értsétek meg: Eljött a megfelelő idő, annak felfogásához – hogy ti magatok vagytok felelősek utatokért, hogy ti magatok vagytok a saját megmentőtök.  És eljött annak is az ideje, hogy a „külső megmentési elképzeléseket” ejtsétek, mert a megmentésetek belülről jön, belőletek, nem kívülről. Értitek most már az okát, miért nem jöttünk le még hozzátok és miért nem szálltunk le a világotokon? Másik ok, hogy egy ilyen akciót nem vihetünk véghez a mieink engedélye nélkül. Meg kell értenetek, a Földanyán való leszállásunk célja a hozzátok való csatlakozás – nem a helyettetek való munka, mi nem végezzük el a ti feladataitokat. Meg kell értenetek, a ti feladatotok a Föld felemelése. Kedvesek, ti vagytok képesek, ti rendelkeztek mindazzal, ami ehhez szükséges és ez bennetek van. A ti részetek, mi nem végezhetjük el, egyszerűen azért nem, mert úgy látjuk, ezt a feladatot önállóan is képesek vagytok elvégezni. Reméljük, mi is kiegészítve benneteket hozzájárulhatunk és veletek együtt boldogan és harmóniában élhetünk. Számíthattok segítő kezünkre és megosztjuk veletek tudásunkat, Mindenki javát szolgálva.
Kezdjetek neki az Önmagatok elfogadásával való munkának, mert ha folyamatosan külső válaszra vártok, akkor kimozdultok az önálló erőtökből, melyet bennetek él. Ha kifelé fordultok, a külső világ felé, elveszítitek a természetes kapcsolatot velünk, mert mi nem lényeteken kívül élünk, hanem szívetekben. Megértitek azt, hogy ami bennetek zajlik, az kifelé lesz látható? Mit gondoltok, miért látható most több űrhajónk szerte világotokon, mint a múltban volt? Az ok egészen egyszerű, kezdtek lassan befelé fordulni [látni] és felismeritek, hogy ott vagyunk, bennetek.

SaLuSa vagyok a Szíriuszról és a visszaszámlálás 7-es szintjén vagyunk. Ez azt jelenti, hogy a dolgok egyre jobban „felpörögnek” és ebből következően ez mindegyikőtöknél fontos döntések meghozatalával jár együtt. Ezek az utatok kulcsfontosságú döntései. Nem tudtok újra visszahelyezkedni abba a helyzetbe ahol most vagytok [mozdulnotok kell]; amit kívántok, azt a Szívetekben kell eldöntenetek; és ha ennek eleget tettetek, akkor meglátjátok amint az a külvilágban testet ölt.
Legyetek békével!

Legyetek a FÉNNYEL!

Köszönet, SaLuSa!
Gabriel
Csatornázta: Gabriel Raio Lunar
Magyar nyelvű fordítás: Scarlett