2013. december 26., csütörtök

Az örömünnep ideje - Galaktikus üzenet 12.24.

 
 Mindennek ellenére, mégis túléltétek, és most kell visszatérnetek egy olyan állapotba, melyben végre emlékezhettek rá, hogy mi is történt veletek. Ez valóban az örömünnep ideje.


A Galaktikus Föderáció 
és a Spirituális Hierarchia Üzenete 

/2013. December 24./

 
Dratzo! Ismét több hírt hozva térünk vissza, miközben ti ünnepi idényben vagytok, és egy Gregoriánus Új Évbe kezdtek. Ez a kezdetek és a véget érések idejeként ismert világotokon, és akik évezredek óta üzemeltetik világotokat, készülnek a távozásra, és a sorsuk elfogadására. Ezt természetesen nagyon kelletlenül teszik. A sötétség ahhoz szokott hozzá, hogy keresztülviszi akaratát, de az ő idejük most lejárt. 
 
A titkos szent társaságok és társaik, épp előkészítik a letartóztatáshoz közel állók rendeltetési helyét. Felállítják továbbá azokat az eljárásokat, melyek új kormányzást hoznak mindannyiótoknak. Ráadásul, az új kincstári és pénzügyi rendszerek készen állnak a megvalósításra, és általa fogunk egy nagy jólétet kiosztani ezen birodalom számára. Összekötőink most fejezik be azokat a megállapodásokat, amik egy sor bejelentéssé fognak válni, és jólétté alakítják át a személyes és nemzeti adósságot, és félre lökik magát az adósságot, mely túl régóta okoz problémát egyének és nemzetek számára. El fogják engedni, és ez az emberiség új korszakának a beharangozója lesz.
 
Ez az új kor át fogja alakítani a fizikai látképeteket. Végül újraegyesültök velünk, és rájöttök kik vagytok valójában. A mi létezésünk bejelentése az új kormányzat által, véget fog vetni annak az érzésnek, hogy egyedüliek és magányosak vagytok. A Teremtő az élet minden fajtáját és változatosságát terjeszti ebben a galaxisban, és valójában az egész fizikaiságban. Ahogy véget ér az elszigetelődésetek, fel fogjátok ismerni, hogy a valóság ezen szektorából sokan jöttek ide megünnepelni ezt, és lehetővé tenni számotokra, hogy beteljesítsétek a teljes tudatosságba való visszautazásotokat. Ez a páratlan út helyezett benneteket a sötétség hatalmába 15 évezreddel ezelőtt. Az utatok az Atlantiszi papok és papnők csalásaival kezdődött; majdnem megsemmisültetek, amikor Atlantisz elsüllyedt, és végül zavaros  amnéziába kerültetek. Mindennek ellenére, mégis túléltétek, és most kell visszatérnetek egy olyan állapotba, melyben végre emlékezhettek rá, hogy mi is történt veletek. Ez valóban az örömünnep ideje.
 
Ez a veletek való első kapcsolatfelvételi művelet egyedülálló, és igen páratlan paraméterekkel rendelkezik. Gaia egy nagyon különleges és rendkívül tiszteletben álló Lény. Most kitünteti ezt a naprendszert, és ez lehetővé teszi ezen naprendszer számára, hogy egy kivételes átalakulást kapjon. Gaia az iránt vágyakozik, hogy az ő féltestvérei visszatérjenek korábbi érintetlen állapotukba. Arra kéri az Elohimot és különféle hittestvéreit, hogy segítsenek ebben a szent feladatban. Ezt meg fogják tenni. Először, vissza kell állítani ezt az isteni világot, és az emberiség közös otthonává kell válnia. Akkor a helyreállítási művelet hivatalosan megkezdődhet. A további három vízvilág ismét visszakapja óceánjait az alsó és a felső felszínén egyaránt, és az élet ismét hemzsegni fog rajtuk számos formában. A hihetetlen szépsége fog megnyilvánulni ennek a bolygórendszernek. A nagy energiái fenségesen fognak ragyogni ennek a hatalmas csillagnak, amit ti Napnak hívtok, ahogyan örömmel nevezitek a csodák ezen kollekcióját otthonotoknak. Ez az új csillagnemzet egy felettébb egyedülálló sorsot fog birtokolni.
 
Az első feladatotok az, hogy biztosítsátok a galaktikus békét. A következő feladatotok számos inter-galaktikus konferencia felettébb tiszteletteljes házigazdái lenni. Ezek a kötelességek fogják lehetővé tenni nektek, hogy rengeteg életformával találkozzatok, melyek benépesítik a fizikaiságot. Most épp idegengyűlölők vagytok, és látszólag rendkívül képesítetlen házigazdák ezen eljárások számára. Mindazonáltal, át fogtok alakulni, és teljes tudatosságban fejlődtök azzá a nagy házigazdává, akire utaltunk. Gaia közel hatmilliárd évvel ezelőtt hagyott fel a vándorlásaival, és csatlakozott ehhez a bolygórendszerhez, egyetlen okból. Ismerte a jóslatokat, és amiatt választotta ezt a helyet a galaxisunkban, hogy mi fog itt történni. A Mennyország felkérte őt, hogy csatlakozzon ehhez a naprendszerhez, és itt vigye végbe sorsát. Ez most történik, ahogyan jövendölték. A felszíni emberiség megtette igyekezetét, és az istenség megajándékozza a teljes tudatossággal, melyet elvettek tőle régen azelőtt. A felszíni emberiség az új tudatosságában újra fog egyesülni Agarthai múltjával. Egy új közös történelem fog akkor vidáman megszületni.
 
Namaste Drága Szívek! A Felemelkedett Mestereitek vagyunk! Most néhány információval jövünk arról, hogy mi történik veletek, és ezzel a változóban lévő valósággal. Azok akik a valóságot irányítják, az elmúlt néhány hét folyamán észrevették, hogy kapzsi terveik kezdenek összeomlani. Azt is megértették, hogy a sok szélhámosságuk is, ami eddig az üzleti életben tartotta őket, úgyszintén befuccsol. Egyszerűen a Fény győz, és ez a valóság nem ugyanazon a sémán "működik", mint a korábbi. Hatalmas reformok kellenek. Ezek a reformok a Mennyország kezébe adják a Fény győzelmét. Ez az egyre erősödő helyzet még elkerülhetetlenebbé teszi azt az isteni győzelmet, ami a mi célunk, egy közeli valóságot. A jogi és pénzügyi okai ezeknek a hatalmas változásoknak az egyik azok közül, amiért a mi különleges cimboráinkat pozícióba helyezték. Értékpiaci lépések és bizonyos jogszerűségek állnak készen arra, hogy elepesszék a sötétséget, és lehetővé tegyék egy új valóság megnyilvánulását!
 
Ez az új valóság akkor megszabadíthatja ezt a birodalmat a sötétségtől, és a pénzügyekben és a kormányzásban lévő számos csapatától. Ráadásul, ez lehetővé teszi a mi szent társainknak, hogy kikényszerítsék az olyan különféle törvények "kibocsátását", mint a N.E.S.A.R.A. is. Ez egy új jóléthez fog vezetni, és hatalmas átalakuláshoz, nem csak a kormányzásban, hanem a globális gazdaság működésében is. Ez egy lehetőséget fog adni rá, hogy tanúi legyetek az űrben és a Belső Földön lévő testvéreink hivatalos felfedésének. Ezzel együtt, a sötétség uralma valóban véget ér. Egy új birodalom fog megszületni, ami jólétbe és teljes tudatosságba visz benneteket. A felszíni birodalom közelgő Felemelkedése át fogja alakítani Gaia-t, és lehetővé teszi mindegyikőtöknek, hogy áldott módon újra felfedezzétek kik vagytok valójában. Ezen művelet során, elő fogunk lépni, és útmutatást adunk nektek ezekről a témákról, melyek létfontosságúak ahhoz, amit mindenkinek meg kell tudnia!
 
Teljes tudatosságú Lényként, meg kell értenetek egy sor alapelvet. Mindegyikünk, amikor elérte a halhatatlanságot, instrukciót kapott erről a Felemelkedett Mesterek egy különleges csoportjától. A mi küldetésünk megismételni ezt az oktatást. Teljes részvételt kívánunk nektek biztosítani a Fényben, amint ez az átalakulást végbement. Ez után, fel kell készítenünk benneteket arra, hogyan dolgozzatok együtt azon a sok szent feladaton, amit a Mennyország nekünk adott. Mind a Fénynek tett isteni szolgálatban leszünk. Ezt számos különleges módon fogjuk végezni, és gyorsan elérjük ezt a kompatibilitást. Mindegyikőtök egy különleges Lélek, mely felettébb speciális isteni okokból jött ide. Ezen áldott okokból fogjuk lehetővé tenni csoportotok számára, hogy megismerjen, támogasson, és aztán végrehajtson különféle küldetéseket, melyeket a Teremtő jelölt ki számunkra. Mindet véghezvisszük!
 
Ma folytattuk üzenetünket az itt folyó dolgokról. Mindegyikőtöknek egy szent áldást is kívánunk adni. Ez az év végi ünnepi időszak lehet a kezdete kisebb és nagyobb csodák sorának, ami gyorsan valóra váltja ezt az új korszakot az emberiség számára! Közel vagyunk a közzétételhez, és az egész Emberiség nagy újraegyesüléséhez! Tudjátok Kedveseink a Szívetek Legmélyén, hogy a Mennyország számtalan Készlete, és soha véget nem érő Bősége valóban a Tiétek! Így Legyen! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Szíriusziul Legyetek Egyek! és Legyetek Örömben!)

Sheldan Nidle által

 (a Galaktikus Föderációval való közvetlen összeköttetésen keresztül)
5 Lamat, 11 Mol, 10 Caban
 
Forrás:
foldimennyorszag.hu
 
 

2013. december 23., hétfő

Különösen csodálatos meglepetések lesznek - SaLuSa 12.20.


 ...nehezetekre esik megérteni a most előttetek álló drámai és messzemenő változásokat. De ezek manifesztációjukban nagyon közeliek és különösen csodálatos meglepetéseket és messzemenő változásokat hoznak magukkal, amikre rácsodálkoztok, és amiktől el lesztek ragadtatva.

by kristalyhang
salusa-imagem-mais-real-dele
SaLuSa / 2013.  december 20
Mike Quinsey közvetítése
Az éves tumultus lecsillapodik, ha sok ember – hitviláguknak megfelelően- megteszi az előkészületeket az ünnephez. És ez már tradícióvá vált, mert azok is elfogadják, akik nem vallják magukat egyik vallási felekezethez tartózónak sem. Ez azt eredményezi, hogy a legkülönbözőbb emberekben jelenik meg az összetartozás érzése és ezzel feloldódnak a különböző vallási irányzatok és felfogások, hogy az egész emberiség egyfajta egységként ünnepeljen. Az energiák növekednek, és a minden ember iránt érzett szeretet mindenkiből a legjobbat hozza ki. Hirtelen megjelenik a különben nem szokványos szegények és elesettek iránti gondoskodás – méghozzá gyakran egy olyan társadalomban, ahol az emberek tökéletesen képesek lennének mindenkit támogatni.
Ezek a helyzetek újra és újra megteremtődnek, és lassan, de biztosan felismerik az emberek, hogy ők „testvéreik pásztorai”. Azok is, akik már a megértés képességében előrehaladottabb állapotban vannak felismerhetik, hogy minden élet [élő] Egy – és egy elválaszthatatlan kapocs köti össze mindenkit egymással, és hogy minden egyes egyén cselekedete befolyásolja az egészet [egységet]. Ha az emberek felelősséget vállalnak a cselekedeteikért, akkor segítenek felemelni a rezgéseket a Földön.  És minél tovább tartjátok fenn a jóakaratot, azokban az időkben, ami most eljön, annál gyorsabban tudtok elmozdulni az alacsonyabb rezgésszintekről, amik a magasabb tudat-státuszotokban nem létezhetnek. Miközben a változások haladnak előre, ezek a rezgések segítenek azokat a lelkeket is felemelni, akik éppen hogy csak felbukkantak a sötétség árnyaiból. Szükségük van egy segítő kézre, hogy a siker útjára lépjenek, és számukra egyszerűbb a haladás, ha valaki már elegyengette előttük az utat.
Sok életcikluson keresztül számtalan fejlődéseteket elősegítő helyzetet éltetek meg. Mint az minden életciklusban lenni szokott, ezek is azért alakultak ki, hogy segítsenek úrrá [mesterré] válni a problémák fölött, amikkel lehet szembe kell néznetek. Tehát abszolút nem létezik semmi, ami nem jó okkal történik, még ha az emberi elme úgy vélekedik, nehéz átlátni a történéseket a fizikai birodalmatokban.  Mindegyikőtök számos segítővel rendelkezik, akik egyetlen érdeke, hogy biztosíthassák, tovább haladtok tapasztalatotokkal. És ezért életetek történési úgy kerülnek „levezénylésre”, hogy fejlődésetek ösvényén lépésről lépére vigyenek tovább. Sok esetben kaotikus helyzeteknek vagytok kitéve, amik látszólag „valódi cél nélküliek”. Higgyetek nekünk, kedvesek: semmi nem történik véletlenül, és legyen bármi, amibe belekeveredtetek – bizonyos mértékben nyereséget is hordoz magában -, és ez nem csak számotokra, hanem minden más érintett lélek számára is így van.
Ne nyugtalankodjatok, ha valami olyan dologba keveredtek, ami egyértelműen negatív eredetű, mert jelenlétetek lehet szükséges, hogy az ott uralkodó rezgések „sakkban tarthatóak legyenek” [kiegyensúlyozásra kerüljenek]. Gyakran elegendő FÉNYT vagytok képesek egy helyzetbe hozni, hogy enyhítsétek a negatív energiákat vagy feloldjátok azokat. Legyetek biztosítva, hogy ez a szituáció a saját tapasztalás és eltökéltség révén jön létre, hogy sugározzátok [terjesszétek] a FÉNYT, és ezek a helyzetek soha nem követelnek meg tőletek többet, mint amennyivel képesek vagytok elbírni [megküzdeni]. És nyilvánvalóan rá fogtok jönni, hogy a végén ti magatok is befogadókká váltok [hasznotokra válik a tapasztalat]; de gyakran kiderül, egy tesztről van szó, ami biztosítja, hogy tudatába legyetek, miként kell viselkednetek. Megismételjük: „semmi sem történik véletlenül”; mindig keressétek meg, melyik lecke lehet, ami ehhez a tapasztalathoz kapcsolódhatott.
Arról is biztosítunk benneteket, hogy életciklusotok folyamán szüneteket is beiktattok; nem várja el senki tőletek, hogy ’szüntelenül’ a FÉNYT szolgáljátok. Bizonyára tudatában vagytok, hányadán álltok, amikor a dolgok áramlatával haladtok és életterveteket beteljesítitek.  De ne feledjétek, hogy úgymond mindenkor lépést kell tartanotok a még jelentkező karmával, ami mindig akkor köszönt be életetekbe, ha képesek vagytok azzal boldogulni. Nem kell ilyenkor riadót fújni, ha ilyesmi történne, hanem fogadjátok el ’jó szívvel’ az élményt, - és, ami különösen fontos: gondoskodjatok arról, hogy tanultok is belőle!
Jelenleg fejlődésetek gyorsabb léptekben zajlik, mint korábban valaha, és minden lélek élettervének utolsó szakaszában van a mostani inkarnáció keretein belül. Ez valószínűtlennek hangozhat, mivel mindannyian fejlődésetek különböző pontján vagytok; de ne feledjétek, hogy nem minden lélek áll készen vagy szeretne már most felemelkedni.  A mostani nap-ciklus [solar-ciklus] egyre közeledik és ez azért különleges, mert a végső időkről már döntés született, - és a sötét erők próbálkozásait figyelmen kívül hagyva, hogy ezt a tervet dugába döntsék, nem lesznek sikeresek ebben a vállalkozásukban. A felemelkedés biztosítva van és mindig a ’solar-ciklus’ végére várható.
Ahol szükséges, ott segítsetek addig ’útitársaitoknak’, - másrészt ne gyakoroljatok nyomást rájuk, amikor rájuk kényszerítitek a tanácsaitokat. Mert jelenleg csak saját, közvetlen tapasztalattal lehet leckéket megtanulni, bár a csoportos tapasztaltok sem szokatlanok. Próbáljatok rugalmasak lenni gondolkodásotokban, ne merevnek, még ha köztetek még nem elegendően hallgatnak intuícióikra, hogy tudják, mikor jön el az idő az irányváltáshoz. Próbáljátok lazán kezelni a dolgokat és ne próbáljátok ’kikényszeríteni ’ helyzeteket, ha nem vagytok biztosak annak kimenetelével kapcsolatban. Tudnotok kell: Ha a dolgok harmonikusan áramlanak előre, akkor csak keveset kell hozzátennetek.
Évezredek óta erre az időszakra lettetek felkészítve, mert mindig tudtátok, hogy elérkezik majd, hogy felemeljen az alacsonyabb rezgésszintből. Köztetek sokan ráébredtek erre a tényre, és most nagy örömmel és nagy várakozással folytatjátok útjukat. Akkor is, ha nem fogjátok fel, milyen nagyszerű korszak nyílik meg előttetek, mégis egyfajta izgalom uralkodik köztetek, ami abból a tudásból származik, hogy tudjátok egy új kor küszöbén álltok. Ez lehetővé teszi számotokra, hogy elképzeljétek milyen lesz, amikor a sötétség eltűnik. Egy ilyenfajta szabadság, a bele nem avatkozás szabadsága, ha felemelkedtek az alacsonyabb rezgésszintekről, az valami tejesen Új lesz és ezt nehéz felfognotok.
Évezredek óta beleívódtatok a dualitásba, így nehezetekre esik megérteni a most előttetek álló drámai és messzemenő változásokat. De ezek manifesztációjukban nagyon közeliek és különösen csodálatos meglepetéseket és messzemenő változásokat hoznak magukkal, amikre rácsodálkoztok, és amiktől el lesztek ragadtatva.
Most pedig itt hagyok nektek mindent, ami reményteli és örömteli, abban a tudatban, hogy az alacsonyabb dimenziókon keresztülvezető utazásotok nemsokára a végéhez ér. Tartsátok meg a rugalmas tartásotokat és járjatok bármerre, árasszátok magatokból továbbra is a SZERETETET és a békét.
Köszönet, SaLuSa!
Mike Quinsey
Csatornázta: Mike Quinsey
Magyar nyelvű fordítás: Scarlett

kristalyhang | 2013-12-23 - 17:15 | Címkék: Mike Quinsey | Kategóriák: SaLuSa | URL: http://wp.me/p2FH9O-Gn

2013. december 19., csütörtök

A változások történnek - Sinetha üzenete 12.19.

 
Sinetha üzenete a Galaktikus Föderációtól 
(2013.dec.19.) 

 
Selamat ja, Selamat jarin!
Szeretettel köszöntünk benneteket! 
 
Tudjuk, érezzük, hogy sokan várjátok a különféle csatornákon érkező üzeneteket de szeretnénk itt és most óvatosságra inteni benneteket! Sokan kétségbe esve és félve fogadjátok ezen üzeneteket, nem tudjátok mi valós és mi hamis ezek közül. Értjük aggodalmatokat, valóban sok önmagát közvetítőnek hívó lélek kap hangot ezekben az időkben ám üzeneteik mögött gyakran nincs valós forrás és gyakran nehezíti a teljes kép átlátását. 
 
Azt tudjuk tanácsolni,hogy minden üzenetet szívetekkel,érzéseitekkel olvassatok és így érzéseiteket követve megtudhatjátok mi igaz és mi nem az. A változások jelenleg is történnek bennetek és ezzel összefüggésben világotokban is. 
 
 Sok testvérünk,aki eddig üzeneteinket átadta nektek most más feladatot kapott ezért mások lépnek a helyükre, ahogy azt már említettük. Mi mindannyian, akik a változás mellett állunk szerte az univerzumban érezzük a változást és örömmel köszöntjük. Örömteli számunkra az is,hogy a ti síkotokon is egyre több testvérünk látja meg a változás szükségét és talál rá feladatára. Ahogy már mondtuk minden segítséget megkaptok csak nyissátok meg lényegi energiáitok, hogy a kapcsolat létrejöhessen. 
 
Sokan türelmetlenül várják egy új világ érkezését, mi ezt érezzük. Ám a folyamat, amelyen mindnyájan keresztülmegyünk, elengedhetetlen ahhoz, hogy a változások megfelelően történjenek. Hogy jobban megvilágítsam,ahhoz hasonló,mint amikor járni tanulunk. Ha elesünk, bizonnyal fájni fog és talán még kedvünket is elveszi egy időre a próbálkozástól, de ugyanakkor segít, tanít, hogy a járás biztonságos legyen. Itt is ez a helyzet. Ha nem megyünk át bizonyos folyamatokon, leckéken, hiába érjük el a célt.
 
Biztosan sokan közületek észrevették bolygótok különösnek nevezhető időjárási megnyilvánulásait. A folyamat jelenlegi állásában ez elfogadható, aggódnotok szükségtelen. Semmi sem történik ok nélkül. Ahogy ti magatok változtok, bolygótoknak is változnia kell. Kivetni a szükségtelen mintázatokat és berendezni újakat. Minden folyamat lényege az energiacsere. 
 
Emlékezzetek vissza önvalótok nagyszerűségére,emlékezzetek a Forrással való kapcsolatra és engedjétek hogy a létezés csodája általatok nyilvánuljon meg! Mert mi mind egy vagyunk.
 
A létezés szeretete legyen veletek!
Sinetha/Közvetítette: Yehudah
 
 http://www.fenyorveny.hu/2013/12/sinetha-uzenete-galaktikus-foderaciotol.html
 

Itt vagyunk - Galaktikus üzenet 12.17.

 Előrebocsájtom, hogy aki nem érzi a változások "szelét", az hiába is olvassa ezt az üzenetet, mert úgyse hiszi el. Én sok más fénymunkás társammal egyetemben nagyon erősen érzem azt, hogy valóban itt a változás már egy karnyújtásnyira. Ha a többiek is hinnének benne...már rég meg is történt volna.

Mivel a Galaktikusok vállalták, hogy hetente üzennek, de konkrétumokat nem szabad írniuk (ezt beláthatjuk), ezért mi mást tehetnének, mint hogy biztatnak bennünket, hogy tartsunk ki, mert nagyon szép dolgok következnek  hamarosan (aminek az ideje nagyrészt tőlünk függ- a hitünktől!)

 

 
A Galaktikus Föderáció üzenete

Ízelítő:

"Az első létfontosságú dolgok épp most történnek..." 

 (energetikai tisztító és összekapcsoló munka sok fénymunkás által, és égi kódolások érkezése, kapuk nyitása) (tárgyalások a hatalommal, pénzügyi előkészítések)


A Felemelkedett Mesterek üzenete

Ízelítő:

"....Isteni felügyelőitek vagyunk. A mi feladatunk ellátni benneteket fizikai és spirituális ismeretanyaggal, ami felkészít titeket a teljes tudatosságba való végső utatokra. ...."

(mindez fontos segítség lesz, mert enélkül csak nagyon  kevesen tudnak még felemelkedni, magasabb dimenzióba jutni)

"..... Elérkezik a nagy átalakulás pillanata, mely egy kicsi, mégis alkalomhoz illő eseménnyel kezdődik!...."

(a változások hivatalos bejelentése röviden - gondolom én  később lesz a részletezés, a szükséges akciók után)Galaktikus Föderáció és a Spirituális Hierarchia Üzenete 

/2013. December 17./

 

Selamat Jarin! Néhány fontos információt jövünk ma megbeszélni, hogy felkészülhessetek az előttetek álló dolgokra. Egy olyan mozzanat kezdődött meg, ami jólétetekhez és új kormányzáshoz fog vezetni. Tudnotok kell, hogy a születésetektől fogva ismert világ egyre el fog halványulni. A sötét összeesküvés, mely világotokat üzemelteti évezredek óta, egyre jobban erejét veszti. A globális pénznem újraindítás első része elérkezett. Ez meg fogja változtatni a világ pénznemeinek a felhasználási módját. 
 
A következő lépése ennek a pénzügyi eljárásnak a jólétalapok első általános kiosztását fogja hozni. Ezek az alapok az új kormányzás beharangozói lesznek, és ez az új kormányzás fog bejelenteni egy nagy "jubileumot", ami eltöröl minden adósságot. Ráadásul, lesz egy hatalmas átalakítás a bank és a pénzügyi vállalatok terén, ami örökre meg fogja változtatni ezen különféle pénzügyi intézmények működését. Ezek az új szabályzások fogják végrehajtani azt a politikát, ami véget vet annak a zsarnokságnak, amit ezek a pénzügyi intézmények terjesztenek bolygó szerte. A helyébe szabadság és személyes szuverenitás kerül, mely újra virágozni fog.
 
A mind emögött álló fő ok a tudatosság és a közzététel. A tudomány minden meghatározó követője világotokon intuitív módon tudja, hogy a tudatosság emelkedik. A Mennyország rendelkezett így, és az őrző Angyalok felügyelik spirituális és fizikai éneteket, hogy olyan étrendet vezessetek be, amivel eléritek ezen célokat. A testetek alapfrekvenciájában való emelkedés, és az új csakrák megjelenése fizikai énetekben, csak egy része ennek a szent eljárásnak. 
A másik, egy a fizikai énetekkel való mélyebb integráció az érzelmi, mentális, és spirituális testeitek között. Ez a művelet hasonlóképp módosítja RNS/DNS-eteket. Még a tobozmirigyetek is mutálódik. Mindez tudatosabbá tesz benneteket arról, hogy egy tudatváltás folyik. Figyeljétek az eget és megláttok minket. Növekvő érdeklődésetek által megtudjátok, hogy számos ősi misztérium egy teljesen más történelemhez kötődik, és különféle magyarázatok vannak bennük arra, ami most történik a szárazföldeken, tengereken, és a levegőben. Ez egy nagyobb terv része, ami a közzétételt lehetségessé és nyilvánvalóvá teszi számotokra!
 
Ezek a különféle szent és procedurális műveletek vezetnek ki benneteket a sötétség iszonyú markából a Fény csodáiba, ahol sokkal kényelmesebben fogjátok érezni magatokat, és megértitek, hogy mire is van szükségetek. Rájöttök, hogy amit az érdeketekben tettünk, az igencsak jelentős dolog. 
 
Itt vagyunk, hogy kezet nyújtsunk, és a megfelelő időben, közvetlen módon közbenjárjunk ügyeitekben. Természetesen kapjuk a segítséget az Agarthaiaktól és a Felemelkedett Mesterektől is. Az első létfontosságú dolgok épp most történnek. Büszkék vagyunk arra amit társaink eddig véghezvittek. A többi is hamarosan következik, és azt jelzi, hogy az előttetek való megjelenésünk ideje már közel van. Közelről figyelük a sötétek azon kísérleteit, hogy valamiképp késleltessék az elkerülhetetlent. Terveik nem működnek, mivel azok még a múltban jöttek létre. Élvezzétek ami történni készül. Álljatok készen, hogy meglássátok ami valóra válik egy nagyobb forgatókönyv részeként, mely nagy győzelmünkhöz vezet! Rövidesen a közzétételi híradások nyilvánossá válhatnak, és a fenséges korszakotok felé haladás felgyorsulhat.
 j
Régen az őseitek ültették el "magjaikat" ezen a nagy különleges gömbön. Sok minden történt azóta, jó is és rossz is. Mi azért érkeztünk ide, hogy megújítsuk ősi gyökereiteket, és visszajuttassunk ezen eredeti őseitek teljes tudatosságába benneteket. Eljöttünk ide, hogy Gaia kísérői legyünk, és előkészítsük őt ezen galaxis pompájába való ismételt bevezetésére. Gaia egy élő Lény, aki minden nap erősíti ezt a naprendszert. Az ő szándéka, hogy különleges családotokat abba a pozícióba juttassa, amiben még a Lemúria végéhez közeli időkben volt. Most ezt a szent fogadalmat beteljesíti, és vele együtt ennek az egész Tejút Galaxisnak a felemelkedése is beteljesedik. A Galaktikus Föderációban mi rájöttünk, hogy mindannyian egy igencsak különleges időhöz közeledünk. Elküldtünk hozzátok egy nagyon egyedülálló Tudományos és Műszaki flottát, és ez a flotta rendkívül nagyra nőtt a minden egyes csillag nemzet-tagunktól a flottához küldöttek által. Hamarosan teljes tudatosságba léptek, és akkor találkoztok az élet széles változatosságával, aminek jelenleg nevezik ezt a figyelemre méltó galaxist.
 
Namaste! A Felemelkedett Mestereitek vagyunk! Most néhány érdekes hírrel érkezünk! Azok akik jelenlegi valóságotok módosításán fáradoznak, sok kulcsfontosságú projekt befejezésén dolgoznak, hogy beteljesítsék a Mennyország szent rendelkezéseit. A Mennyország minden nap áldd minket. A sötétség továbbra is minden nap tiszteletlenül bánik Gaia minden élőlényével. A levegő, a föld, és a víz szennyezése, és a "természeti erőforrások" állandó kizsákmányolása sérti Gaia-t és az ő számos öko-rendszerét. Szükség van azon technológiák felfedésére, melyek könnyedén helyreállíthatják Gaia-t, és véget vethetnek az aranybányászatnak és a robbantásoknak, melyek pusztítják Gaia-t. Mi egy olyan helyen élünk, melynek fenntartása elsődleges felelősségünk. Elérkezik az isteni idő, ami megváltoztatja a pokoli módszereket, és felismerteti az istenséget a Teremtő minden egyes flórájában és faunájában. Szorgosan azon vagyunk, hogy felállítsuk ezen szent birodalom megváltoztatásának, és a Fény előléptetésének szándékát!
 
Minden élet szent. Ennek az életnek az állandó pazarlása szentségtörés. A Mennyország már rég tájékoztatott minket a különböző és sokrétű küldetéseinkről. Felismertük, hogy mindegyikünk speciális képzést igényel, hogy elérje képességeit isteni küldetése beteljesítéséhez. Hasonlóképpen mindegyikőtöknek megfelelő instrukciókra van szüksége, melyek nem csupán közhelyek, és választ adnak specifikus kérdéseitek sokaságára, melyek képzéseitekkel kapcsolatosak. Mindegyikünk részt vesz ebben a dologban. Gyermekként kezdtétek ezt az életet, és akkor még nem tudtátok használni fő testi képességeiteket, mindannak ellenére, hogy közben egy életszerződést hordoztatok magatokkal. Ahogy múlt az idő felettetek, megszereztétek az uralmat testi képességeitek felett, viszont elveszítettétek életszerződésetek érzékelésének képességét. A Mennyország tanításokkal szolgál számotokra, hogy emlékezhessetek, és sikeresen alkalmazhassátok ezt az életszerződést. Ez az ahol mi bejövünk a képbe.
 
Isteni felügyelőitek vagyunk. A mi feladatunk ellátni benneteket fizikai és spirituális ismeretanyaggal, ami felkészít titeket a teljes tudatosságba való végső utatokra. Ezért kell biztosítanunk azokat a pénzügyi és kormányzati struktúrákat, melyek segíthetnek hatékonyan véghez vinni ezt a szent feladatot. Ráadásul módot adunk számotokra szabadon kapcsolatba lépni spirituális és Belső Földi családjaitokkal. Jelenlegi elszigeteltségeteket át kell alakítani egy új emberi közösséggé, mely igény esetén könnyen felsorakoztatható. Jelenleg sok dolgot elvégeztünk, amik ezt lehetővé teszik. Az első ezek közül épp valóra válik. Közelről nézzük és felügyeljük mi lett kész. Elérkezik az idő, hogy ez a valóság megváltozik, és beköszönt a jólét, ami feljavítja életeteket, és előkészíti ezt a birodalmat a gyors pozitív változásra. Ezért fohászkodunk most! Legyen mindez a Tiétek!
 
Ma egy másik üzenetet adtunk, és több más információ is közismerté vált arról, hogy mi történik ezen felszíni valóság alatt és felett. Elérkezik egy nagy átalakulás pillanata, ami egy kicsi, de mégis alkalomhoz illő eseménnyel kezdődik! Hozzuk ezt össze együtt az Istenséggel! Tudjátok Kedveseink a Szívetek Legmélyén, hogy a Mennyország számtalan Készlete, és soha véget nem érő Bősége valóban a Tiétek! Így Legyen! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Szíriusziul Legyetek Egyek! és Legyetek Örömben!)

Sheldan Nidle által

 (a Galaktikus Föderációval való közvetlen összeköttetésen keresztül)
11 Imix, 4 Mol, 10 Caban

foldimennyorszag.hu
  http://www.foldimennyorszag.hu/E6F0E6F2-6AAE-4763-A7EA-11332CA401BB.html2013. december 17., kedd

Karácsony - Arktúruszi csoport 12.08.


 A karácsonyi ünneplés a Fény és igazság születésének harmadik dimenziós értelmezése.

by kristalyhang
DSCN0930Arktúruszi Csoport / 2013. december 8.
Marilyn Raffaele közvetítése
Kedveseink, sokkal több reményt és fényt látunk felemelkedni a Földről. Ti nem érzékelitek ezt úgy ahogy mi, mert ti benne vagytok a közepében. A hírek és a média nagyrészt negatív eseményeket közvetít, amiket ha mélyebb szinten tudtok értelmezni, valójában a megtisztulási folyamat részét képezik. A Föld, kedves Gaia, aki egy élő lélek... magában hordozza az ősi energia darabkáit, amik még mindig a felszínén rezegnek. Ezeket meg kell tisztítani ahhoz, hogy a felemelkedés magasabb Fényenergiái be tudjanak lépni. Minden a terv szerint halad belül és kívül is, ezért ne próbáljátok a külső látszatot harmadik dimenziós normák szerint megítélni. A legtöbb hírközlő társaság még mindig az információtovábbítás régi módjával rezeg, ami szerint „döbbenet és ámulat” kell ahhoz, hogy felkeltse a nézők és olvasók figyelmét. Ahogy az emberiség fejlődik, egy másik fajta információgyűjtés lép majd életbe azon emberek által, akik nem a régi hagyomány szerint dolgoznak, hanem az értelem és szeretet egy mélyebb szintjén dolgoznak.
Abba az időszakba léptek most be, amit az öröm és szeretet időszakának szoktak hívni, de sokan közületek már nem rezegnek úgy együtt ennek az időszaknak a kereskedelmi oldalával mint ahogy régen tették. Arra jöttök rá, hogy jobban tudatában vagytok a vásárlási kényszernek, és mivel fejlettebbek vagytok, sokkal inkább találjátok ezt a dolgot sértőnek mint ünnepinek. Most már látjátok, hogy az anyagi javak nem egyenlők a boldogsággal vagy a szeretettel – ez egy olyan lecke, amit sokan az időjárással kapcsolatos eseményeken keresztül voltak kénytelenek megtanulni. Ahogy egyre nagyobb mértékben éltek hálával és szeretettel, tisztában lesztek azzal, hogy a „több holmi” nem hoz több boldogságot. Vannak olyanok, akik gazdagok, de úgy élik életüket, hogy az egyik vásárlástól mennek a másikig miközben a boldogságot keresik, de sosem lelik azt meg – nekik ez a leckéjük ebben az életben.
Sokan közületek azt is észrevették, hogy némely hagyományos tevékenység már egyhangúnak és unalmasnak tűnik (filmek, TV műsorok, hirdetések, zene, és nyomulós reklámok). Először lehet, hogy megpróbáljátok figyelmen kívül hagyni ezeket az érzéseket vagy a fáradtságnak tulajdonítani őket miközben a szokásos módon haladtok tovább. Drágáink, adjátok meg magatoknak a tiszteletet azzal, hogy veszitek a bátorságot, hogy elengedtek mindent és mindenkit, aki már nem rezeg veletek.
Ne higgyétek, hogy valami baj van, ha úgy érzitek nem tudtok „karácsonyi hangulatba” kerülni, mert most már egy olyan új tudat szerint éltek, ami már nem rezeg teljesen együtt azzal a fogyasztói magatartással, amit a „karácsony szellemének” színes csomagolása mögé rejtenek. Kijártátok az iskolát, ez az, amire eddig áhítoztatok.
Ahogy fejlődtök, elkezditek új szemszögből megtapasztalni az élet minden oldalát. Át fogtok látni a harmadik dimenziós külsőségeken, és elkezdtek mélyebben betekinteni az élet eseményeinek valódi jelentésébe. Ez a Karácsonyra is igaz – azt fogjátok ünnepelni, ahogy a Szeretet a Tudatban megszületik és ahogy az igazság üzeneteit átadja a világnak. Ezt az időszakot egy új, magasabb tudatállapotban élvezitek, de ezzel egy időben nem szalasztjátok el ezt az alkalmat, mivel a karácsonyi időszak a felsőbb energia, öröm, és ünneplés ideje – ezek erős energiák, amiket be kell fogadni és át kell élni.
A karácsonyi időszak lehetőséget boztosít, hogy az erőtökkel együtt éljetek miközben ennek a szent időszaknak az örömét is átélitek. Ez egy olyan lehetőség, amikor elengedhetitek azokat a hagyományokat, amik már nem rezegnek együtt veletek, és ezzel együtt újakat szerezhettek, amik viszont rezegnek. Ez széthúzást eredményezhet olyan családokban, akiknek a hagyományai generációkra tekintenek vissza, akik mindig ugyanúgy ünnepelnek. Az új ötleteket és tevékenységeket lassan és finoman lehet bevezetni. Nem kell véget vetni azoknak a hagyományoknak, amiket még mindig élveznek, csak azoknak, amik öregnek és befejezettnek tűnnek.
Ez az egész arról szól, hogy be kell nézni a hagyományok és szertartások mögé, és meg kell vizsgálni, hogy mit jelképeznek ezek a tevékenységek. Arról szól, hogy többé már nem hagyjátok, hogy a család, egyház, média, stb. abba a vak hitbe vezessen titeket, hogy ezeknek a dolgoknak önmagukban is saját belső hatalmuk van, mert ezeknek csak annyi hatalmuk van, amennyit ti adtok nekik. Nézzetek mélyebbre. Mindig jusson eszetekbe, csak önmagatokért és a döntéseitekért vagytok felelősek, nem pedig a családototokért, barátaitokért, vagy az ajándékboltokért.
Az intenzív reklámoknak, amikkel egyre jobban bombáznak titeket, semmi közük sincs ahhoz, amit valójában ünnepelnek. Minden változás, ami mellett döntötök, legyen olyan változás, ami az igazi Krisztus születését jelképezi – az Igazság és Szeretet születését. Akkor kezdődik a Karácsony, amikor a lélek elkezdi ezt megérteni. Azok a változások, amiknek meghozatalára késztetést éreztek, a hasonlóan érző embereket is arra ösztökélheti, hogy bátran mélyebbre nézzenek és megváltozzanak.
Legyetek tudatában annak, hogy a kereskedelmet sokszor rejtett formában mutatják nektek, arra késztetve titeket, hogy adjatok ennek vagy annak a szeretet és bőkezűség nevében. Ez viszont csak egy hátsó szándék, amivel még több vásárlásra ösztökélnek. Adjatok, de mindig szívből adjatok, és bízzatok az intuíciótokban, hogy eldönthessétek, mikor helytálló az ajándékozás és mikor nem. Rengeteg ajándékot szükségtelen megvenni, és ha elgondolkodtok, sok ilyen ajándék eszetekbe juthat.
Mély és teljes egységtudat csak abból származhat, ha tudjátok, hogy Isteni lények vagytok, akik a szeparáció emberi tapasztalatát élik át annak érdekében, hogy egy bizonyos ponton felfedezzék ennek a dolognak az igazságát. A karácsonyi ünneplés a Fény és Igazság születésének harmadik dimenziós értelmezése. Sokan vannak, akik ezt nem tudják, és tudatlanságukban továbbra is kereskedelmi viszonylatban fognak erre az időszakra tekinteni, de hogy mihez kezdenek vele, az az ő döntésük.
Élvezzétek a Fény és öröm magas frekvenciáit, amik jelen vannak az ünnepek alatt, mert az öröm energiájának rezgése nagyon közel áll az Isteni energiához – engedjétek ki a bennetek rejlő örömteli gyermeket és legyetek szabadok. Lássátok és élvezzétek az ünnepségeket bármely formában, ami csak dalra fakasztja szíveteket, de kezdjétek el ÉSZREVENNI és TUDNI a mélyebb igazságokat, amik minden ünnepség, hagyomány és szertartás mögött vannak.
Mi vagyunk az Arktúruszi Csoport
Csatornázta: Marilyn Raffaele
Magyar nyelvű fordítás: Norfeus


2013. december 16., hétfő

Nyolcéves kislány rajzai - Ashtar flotta

Nyolcéves kislány rajzai az Ashtar flotta anyahajójáról

Ashtar-rajz
Anyahajó


A nyolcéves Terezka sematikus rajza alapján: a hajó közepén egy szint található zöld területtel és természettel. A felsőbb szinteken dolgoznak. Az alsóbb szintek szabadidős tevékenységekre és szórakozásra vannak. A legtetején fent az Ashtar-legénység; jól felismerhetőek a megfigyelő helyiségek, faltól-falig terjedő képernyőkkel. A szint alatt középen lakóhelyiségek találhatók és a legalján egy kantin, ahol emberek étkeznek – közülük néhányan kapcsolatban állnak Terezka-val és integetnek neki.
obr123
Szivar alakú űrhajó.

Csak néhány kép lett lerajzolva, a két felső szinten munka folyik, lent pihenőhelyek, bal oldalon énekelnek a galaktikusok, jobb oldalt zene van és tánc. Az űrhajó mindkét oldalán és a tetején kisebb hajók indulnak útnak.

(Ford. megj.- Szepes Mária után szabadon: A fantázia nem létezik, csak az emlékezés.)

Magyar nyelvű fordítás: Scarlett
Forrás: http://www.sternensaaten.de , http://www.universe-people.com

 http://kristalyhang.wordpress.com/2013/12/15/nyolceves-kislany-rajza-az-ashtar-anyahajorol/

2013. december 13., péntek

2013. december 12., csütörtök

Érzitek hívásunkat? -SaLuSA 12.03.


Jó lenne, ha a szkeptikusok is ráhangolódnának végre ezekre a frekvenciákra. Mert én érzem és sokan mások is...

by kristalyhang
01-salusaSaLuSa / 2013. december 3.
MADAD közvetítése
Érzitek hívásunkat Kedvesek – a hívást, amit energiánkkal együtt küldünk, hogy segítsünk nektek átalakulásotokat lezárni, hogy elérhessétek az általatok választott magasabb valóságot? Ekkor olyan érzésetek lehet, hogy fizikailag emeltek fel benneteket, különösen akkor, amikor teljesen ellazítva alszotok el és szellemetek egészen nyugodt, és ez azt jelenti, hogy ti – mint tudat a mostani formátokban – készen álltok a ’költözésre’, de testeteknek ehhez szüksége van a teljes átalakulás végrehajtásához, mert ti (=tudatotok) lényegesen magasabb frekvenciákkal tértek vissza testetekbe. Érezzétek, hogyan válik intenzívebbé a magasabb valóságok energiája és érezzétek, amint testetek egyre többet képes felvenni belőle, ha az [aktuális] átalakulás lezajlott. Ennek az érzések az intenzitása összhangban van a döntésetekkel és a vágyatokkal, hogy összekapcsolódjatok velünk, mint családotokkal – és mindennek, amit magasabb rezgésű valóságotoknak érzékeltek, és talán meglepődtök szándékotok és kívánságotok hatalmán.
Ezek a pillanatok azért jönnek létre, hogy ráhangolódhassatok minden irányotokba áramló magasabb rezgésű energiára, és az angyalok birodalma is olyan közel van, mint korábban soha, mert az angyalok kívánságotoknak megfelelően Mindannyiatoknak segítenek, hogy elérjétek az ’ajtót’, ami már nyitva áll előttetek, hogy a következő tapasztalatot átélhessétek. Ennek jelét mindenütt felismerhetitek, és érezhetitek energiáját, ahogyan gyengéden körülölel benneteket folyamatosan, hogy a megszokott aggodalmakat magatok mögött hagyhassátok és még több energiával látnak el, hogy a most fontos dolgokra összpontosíthassatok. És egyes dolgok fontossága most világosan felismerhető és Mindenki, aki a további fejlődés mellett döntött nem hagyhatja ezt figyelmen kívül, mert az energia, amibe mindenkit beágyaznak olyan erőteljes, hogy szinte szó szerint a tökéletes ponthoz ’löki’ az illetőt, ahonnan mindent beteljesíthettek, ami a végleges emelkedésetekhez szükséges. 
Mindannyian elcsodálkoztok átalakulásotok lezáruló fázisának erőteljességén és tudjuk, már „érzitek a levegőben”, jön valami nagy és korábban még soha nem tapasztalt valami. Fogadjátok el és hangolódjatok rá erre a felismerésre és érezzétek a saját energiátok által teremtett „szárnyak” csapásait, hogy újra képessé válhassatok a tiszta SZERETETBEN és a tiszta FÉNYBEN való létezésre. Még a fizikai testetek is lassan könnyebbnek érződik, világosabbnak, anélkül hogy veszített volna saját súlyából, méghozzá azért, mert már nem kell cipelnetek magatokkal a megoldatlan témákat a létezésetek mindennapjai során. Így valóságosan is felemelkedtek, ami azzal az érzéssel jár együtt, hogy a „Föld fölött lebegve” jártok. Leljétek örömötöket minden mostani élményben, mert még sokáig fogtok emlékezni rájuk.
SaLuSa vagyok a Szíriuszról és mindannyian örülünk az érzésnek, amit a kívánságaitok beteljesedése okoz nektek és végtelenül boldogok vagyunk, hogy részesei lehetünk ennek a történésnek. Együttesen sikerül létrehoznunk a SZERETET és a FÉNY szövetségét, mely az egész világegyetemre kiterjed, és ami segít alapot teremteni minden egyes léleknek az emelkedéshez.
Csatornázta: Madad
Magyar nyelvű fordítás: Scarlett

kristalyhang | 2013-12-12 - 14:16 | Címkék: MADAD | Kategóriák: SaLuSa | URL: http://wp.me/p2FH9O-Fd

A Mennyország elrendelte - Galaktikus üzenet 12.10.

 
 
Ezen spirituális és fizikai módosulások egy nagyobb terv részei, hogy a Fénybe juttassák ezt a szent valóságot. A Mennyország elrendelte, hogy a sötétek uralkodásának vége.
 
 
 
A Galaktikus Föderáció
 és a Spirituális Hierarchia Üzenete
 /2013. December 10./

 
 
Selamat Jalwa! Több kifejteni valóval térünk vissza! Az utóbbi két hétben sok előrehaladás történt hivatalos szinten, ami kikényszeríti számos fontos dolog megtörténését. A fő pénzügyi szervezeteknek, melyek világotok pénznemeit felügyelik, meg lett mondva, hogy készüljenek fel egy monumentális újraindításra, ami új bankszabályokkal és végül nemesfém pénzek sorával fog végződni. Ez a hatalmas változás lesz a bevezetője a jóléti alapok kiosztásának, és az új kormányzás kiemelkedésének. Ez az eljárás folytatódik. 
 
Az a sok csoport, mely Földi Szövetségeseinket formálja, kikényszerítette egy sor úttörő megállapodás aláírását, és számos kritikus feljegyzés kibocsátását. Ezek a dolgok most azt okozzák, hogy a vágyott változás időszerűen és isteni módon megtörténjen. Teljes mértékben arra számítunk, hogy ezek rövidesen valóra válnak. A legfontosabb előrehaladás az amerikai hálaadáskor kezdődött, amikor Európa alapvetően elkötelezte magát egy világszintű pénznem újraindítás mellett. Ez állítja fel az újonnan átértékelt pénznemek kibocsátásának dátumát. A következő lépés már folyamatban van!
 
Megállapodások aláírása zajlik, melyek biztosítják, hogy a globális jólét mögött álló alaptörvény amilyen gyorsan csak lehet, meglegyen. Kormányok sora találkozott szövetségeseinkkel, és részletesen áttekintették mi fog történni. Hatalmas mennyiségű védett színtiszta aranyrúd és sterling most egy stabilabb pénznemet kényszerít a világra. A javasolt átértékelések egy olyan pénznem rendszert állítanak fel, ami véget vet Észak Amerika és Nyugat Európa dominanciájának. 
 
Egy olyan diplomácián alapuló új valóságban állapodtak meg, ami nem konfliktus-orientált. Ezek a megállapodások magukba foglalják a közzétételhez és a jelenleg eltitkolt új technológiák kibocsátásához vezető utat. Ezek a technológiák eszközök arra, hogy segítsék az egész felfedési forgatókönyvet. Létfontosságú a közzétételhez és a teljes tudatossághoz bármilyen jelenlegi akadály eltávolítása. A sötétség és különféle kegyelt csoportjaik nyomás alatt vannak. Mindazonáltal mi értjük, hogy időre van szükségetek teljesen magatokba fogadni azt, amit mindez maga után von.
 
Kapcsolattartóink közösen dolgoznak az Agarthából valókkal. Isteni célunk mindezt lezavarni amilyen gyorsan csak lehet. A Felemelkedett Mesterek informálják drága követőiket arról, hogy most mire van szükség. Ki kell használnunk a különféle jogi kényszerhelyzeteket arra, hogy sorban előre haladjunk. A különféle pénzügyi intézmények az előnyünkre lettek szabályozva, és felállítottak néhány kulcsfontosságú menetrendet. Ezeket most földi társaink előrejuttatják, és közös kapcsolattartóink munkája segíti őket. Továbbra is elkötelezetten göngyölítjük fel a jelenlegi sötétség-uralta zűrzavart, mely működteti bolygótokat. Ez a művelet az ő isteni léptékében folytatódik. Számos fő kormány, mely ezt a káoszt vezérli, ismeri igyekezetünket, és tudja, hogy milyen törékennyé váltak pozícióik. Ez néhányukat pánikhoz vezeti, és amit kifőztek Ázsiában és Európában, az nem fog működni. Mostantól számos más kormány nyíltan, vagy titokban, de ellenzi ezeket a különféle terveket.
 
A mi pozíciónk és az Agarthaiaké igen hasonló szemléletű. Ahogy a Gregoriánus év vége közeledik, elérkezik az idő, ami ezt a mocsarat teljesen leállítja. Ez az idő véget vet ezeknek a dolgoknak, és a következő lépésre vált, ami tartalmazza a teljes globális közzétételt. A közzététel adja a végső leállítását ezeknek a túlzásba vitt svindliknek, és lehetővé teszi teljes leleplezését annak, hogy mi folyik az utóbbi másfél évtizede. Ezekben az években gigantikus kísérletek folytak arra, hogy összezúzzák a teljes tudatosságba való visszatéréseteket. Ezek nagyrészt befuccsoltak. A többi is befejeződik, amint a közzététel megtörténik. Ismert az a csíny, amit preferál a sötét összeesküvés, és épp most nyirbálják meg. Néhány dolog még mindig fog történni, de ezek csak átmenetiek. Már megvannak azok az eszközök, melyek lebontják ezeket a torlaszokat. Azzal ami jelenleg történik, az van célba véve, hogy felgyorsítsák amit a sötétség késleltet. Jó szorosan haladunk előre, és rövidesen jó híreket szándékozunk hozni nektek. A sötétség az utolsókat rúgja, és tudja, hogy már nagyon közel van a vég!
 
Sok Áldás! A Felemelkedett Mestereitek vagyunk! Néhány áldott hírrel érkezünk ma! Bolygótok épp egy új valóság kezdetébe lép. Számos pénznembeli változás bukkan fel világotokon mindenütt. Ezeket a változásokat több más esemény fogja követni, melyek egy új jólétet léptetnek elő, és drámai változások fogják az új kormányzás és szigorúbb bankszabályok felállását elősegíteni. Sok hű tanítványunk olyan műveletekbe fogott, melyek egy áldott valóságot hoznak ennek az isteni gömbnek (globusznak/szerk). Birodalmatok jelenleg egy nagyon fontos titkos tárgyalássorozat közepette van, ami jólétet és szabadságot hoz számotokra. 
 
Közben új szakrális energiák változtatják meg fizikai énetek alapvető felépítését. Testetek ezen átalakulásai új csakrákat vezetnek be, és ezek megjelenésével előfordulhatnak fájások, fájdalmak, és más kellemetlenségek. Ezek csupán az utat kövezik le a teljes tudatossághoz.
 
Ezen spirituális és fizikai módosulások egy nagyobb terv részei, hogy a Fénybe juttassák ezt a szent valóságot. A Mennyország elrendelte, hogy a sötétek uralkodásának vége.
 
 Ez az átmenet, amikor a sötétség hatalma fogyatkozik, és a Fény megkezdi megújult felemelkedését. A mi isteni küldetésünk felgyorsítani ezeket az átalakulásokat, és tájékoztatni benneteket arról, hogy mindez mit jelent a ti ezen valósággal kapcsolatos szent hiedelmeitek és dédelgetett látomásaitok tekintetében. 
 
Teljesen megértjük a zavarodottságotokat, ahogyan azt a sok manipulált sztorit hallgatjátok amiket a média kíván szolgáltatni számotokra. A sötétség számos kegyeltje még nem teljesen fogta fel, hogy mit helyes mondania. A Fény számára a legjobb dolog a megfelelő pillanatban előlépni és elmondani, hogy valóban mi történik körülöttetek. Nekünk adták ezt a felettébb áldott feladatot!
 
A világ fel van bolydulva. Gaia leveti magáról azt az összes gyötrelmet és visszaélést amit a sötétség számos képviselője adott neki. Ez az aljárás számtalan erős földrengést, vulkánkitörést, és furcsa időjárást produkál bolygó szerte. Ez egészen addig rosszabbodik, míg a sötétség ezen visszaélésért felelős tekervényes eszközeit teljesen le nem állítják. 
 
A pénz valójában az, ami nagyfokú hatalmat tart felettetek. Ezt a számára megfelelő perspektívába kell helyezni. A pénznem újraindítás, a globális aranyalap, az adósságérvénytelenítés, az új jólét, és a szigorú új bankszabályok fognak segíteni elérni ezt a célt. 
 
A pénz, drága Szíveink, nem létfontosságú. A tudatosságban való növekedésetek, és az egymással való nagymértékű törődés bizonyára az! Ezzel együtt létfontosságú szükség van a Szeretetre, az Életre, és az isteni bölcsességre. Ez az az út, amire ráhelyeztek benneteket! Hozsanna! Hozsanna! Hozsanna!
 
Ma ezen valóság átalakulásáról szóló üzenetsorozatunkból adtunk egy újabbat nektek. A Mennyország és a Mennyország isteni segítői ezen a szent bolygón, sebesen haladnak a sötétség által rátok helyezett számos hatás felbomlasztása felé. 
 
Elérkezik a pillanat, hogy tovaszáll minden gyötrődésetek. Egy új nap közeledik mindenki számára, aki ezen Föld felszínén lakik! 
 
Tudjátok Kedveseink a Szívetek Legmélyén, hogy a Mennyország számtalan Készlete, és soha véget nem érő Bősége valóban a Tiétek! Így Legyen! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Szíriusziul Legyetek Egyek! és Legyetek Örömben!)

Sheldan Nidle által
 (a Galaktikus Föderációval való közvetlen összeköttetésen keresztül)
4 Ix, 17 Yaxk'in, 10 Caban
foldimennyorszag.hu
fenyorveny.hu