2016. január 31., vasárnap

Hinni vagy nem hinni - Milly 2016.01.31.


Sokan olvassák kételkedve a földönkívüliek és égiek üzeneteit. Néhányan meg is írják véleményüket . Az az érzésem, hogy mivel mégis olvassák ezt a blogot,  a kiutat keresik az élet problémáiból.

Hinni vagy nem hinni
Milly 2016.01.31.


Fölteszek néhány kérdést:

1) Ha ezeket az üzeneteket azért nem tennénk közzé itt és másutt, mert nem bizonyíthatóak, azzal jobb lenne nekünk? 
2) Miért baj az, ha Hiszünk benne?  Ez nem vallás.  A Hit   miért rossz dolog? 
 3) Mi van, ha mindez tényleg valóság?                                                                                      
4) Mi a Hit valójában?    

Elemezzük ki egy kicsit. 

A Hit nem vallásosság. Utóbbihoz egyház és annak intézményei, papok, rituálék szükségesek... és hívek, akik "szót fogadnak". Olyan hiten alapszik, mely elnézi a mégoly szembeszökő igazságtalanságokat, és az Isten tanításaival való szembeszegülést is, ha az egyház úgy akarja.

Az Istenben való őszinte, mély Hit belső bizonyosságon alapul. Szabadságot ad, és bölcsességet, végső soron boldogságot. Segíti az embert, hogy önzésén, kapzsiságán és büszkeségén felülemelkedve meglássa a testvéri összetartozást minden emberrel és élőlénnyel, és aszerint cselekedjen, az isteni úton járjon.

Viszont a valamiben Hívő ember legyen békés és türelmes, de ne legyen hülye. Lássa meg a veszélyt, az aljasságot és kerülje el, vagy védekezzen. Lássa meg az összefüggéseket is, érezze meg az igazságot, a helyes utat kövesse.

A pozitív földönkívüliek Istent szolgálják hűségesen. Szoros kapcsolatot tartanak fenn vele. (Nem úgy mint mi) Magasszintű technológiájuk, és csodálatos képességeik teszik őket arra alkalmassá, hogy a Földön Isten akaratát beteljesítsék. Az emberiség felszabadulását kell segíteniük a sötét önkényuralom alól. 

Kérdem én, jobb lenne nekünk, ha azt Hinnénk, hogy tök egyedül vagyunk a világegyetemben? Vagy ha vannak is mások, de nem érdekli őket a sorsunk? Jobb lenne azt Hinni, hogy ezek az üzenetek nem valódiak? 

Szerintem, ha ez valóban így lenne, már nem is volna értelme élni a Földön, a sötétek kénye kedvére hagyva, mert egyedül nem lennénk képesek legyőzni őket, olyan láncokat raktak ránk. Sorsunk a rabszolgasorban egyre nagyobb szenvedéssel járna, és kipusztítanának bennünket. Már rég tervbe vették, hogy csak kis részét hagyják meg az emberiségnek. A többire nincs szükségük. Sajnos ezt sokan nem tudják, vagy nem Hiszik.

Mivel választhatok, abban hiszek, hogy nem vagyunk egyedül. Láthatatlan védelmezőink, segítőink vannak. Számtalanszor tapasztalhatjuk a saját sorsunkban is. Csak általában az ilyen eseteket "véletlenként, szerencseként" állítják be. Van egy furcsa kifejezés is erre, "Csodával határos módon"... és az egós válasz "Persze, mert én olyan ügyes voltam."  Nehogy elismerjük, hogy léteznek csodák?

Mi is a csoda valójában? Csoda az, amit a jelenlegi képességeinkkel, tudásunkkal nem tudunk felfogni, megmagyarázni. Valamikor csoda volt a villanyégő, a rádió, telefon, repülő.. stb. Csoda mostanában például, hogy a mai gyerekek között egyre több olyan van, akik sose tanulták, de irtó tehetségesen, magas színvonalon művelnek valami tevékenységet. Vajon miért, hogyan lehet ez?

Persze mindenre lehet valamilyen magyarázatot adni... csak azért, hogy ne ismerjük el a számunkra ismeretlen, vagy a rajtunk kívül álló dolog létezését. Mert mi mindent tudunk. Mi emberek olyan okosak vagyunk. "A Teremtés egyetlen magasan fejlett élőlénye vagyunk." Közben pedig hagyjuk, hogy hülyét csináljanak belőlünk a háttérbeliek, és szorgalmasan segítünk tönkretenni magunkat, egymást és a Földet.

Az egyházak és egyéb hatalmi intézmények, kevés kivétellel, az önzésen és a kirekesztésen alapulnak. Kirekesztenek minket a jólétből, a magasszintű életvitelből, a világ megismeréséből, az Istennel való közvetlen kapcsolatból, és az öröklétből. 

Földönkívüli barátaink, testvéreink mindezeket viszont biztosítani fogják számunkra, miközben nem akarnak hatalmat szerezni fölöttünk. 
Pont ebben ne higgyünk? Miért? Mert eddig ez elképzelhetetlen volt?  
 Képzeljük csak el! Mondják és tapasztaltam jómagam is számtalanszor, hogy amit elképzelünk mélységes Hittel, az manapság hamar megvalósul. 
Csak az a baj, hogy a fejünket teletömték különböző szemetekkel, amiket elHiszünk: 
-Hisszük, hogy a földönkívüliek nem léteznek, vagy ha igen, akkor le akarják igázni a földet. Hetente vetítenek ilyen filmeket a tévében. Pozitív földönkívüliekről egy szó sincs. Vajon miért?
-Hisszük,hogy világunk így van jól, ahogy van.. majd jobb is  lesz valamikor.
-Hisszük, hogy világunk menthetetlen, úgyis elpusztulunk.
-Hisszük, hogy nincs szükségünk segítségre, majd mi egyedül megoldjuk.
Jók ezek a Hitek nekünk? 
Persze mindenki szabadon választhat.
Legyünk okosak, és Higgyünk abban, amit szeretnénk, ami jó nekünk! 
Nem baj, ha mások hülyének néznek  emiatt. Én már megszoktam, sok-sok társammal egyetemben. 
A lényeg, hogy fáklyavivők legyünk. Vigyük a Fényt!  Hiszen ezért születtünk a Földre!
 Milly2016. január 29., péntek

Idegen technológia egy Tibeti kolostorban

Tibetben állítólag a mai napig jelen vannak a régi istenek által átadott tudásból származó ősi technológiák. Az 1950-es években, egy kolostorban idegen szerkezetre bukkantak olasz kutatók, és egy rejtélyes üzenetre.Idegen technológia egy Tibeti kolostorban

Tibetben állítólag a mai napig jelen vannak a régi istenek által átadott tudásból származó ősi technológiák. Az 1950-es években, egy kolostorban idegen szerkezetre bukkantak olasz kutatók, és egy rejtélyes üzenetre.Peter Kolosimo – olasz szerző – korábban jó kapcsolatokkal rendelkezett egykori keleti blokk sok tudósával. Akkoriban rengeteg kutatás folyt keleten mindenféle témában, és kutatási ágban.

Az 1959-es események voltak ezek közül a legtitokzatosabbak, és ha lehet hinni a bizonyítékoknak, illetve a szemtanúk beszámolójának, akkor az megváltoztathatja a keletről, így a világról alkotott képünket is.

1959-ben az egyik kutatási projekt keretében rengeteg helyi kolostort vizsgáltak meg Tibetben. Lhászától 60 kilométerrel délre Ganden kolostorában érdekes dologra bukkantak. Először is maga a szerzetes volt különös. Szokatlan stílusa volt, és az átlagnál sokkal okosabbnak látszott.

Nagyon is tisztában volt az űrutazással és az asztronómiával, és ezt úgy kell érteni, hogy nem csak felszínes tudással rendelkezett.

Mindemellett azt állította, hogy léteznek még intelligens életformák a Földön kívül is. De hogy ezt pontosan mire alapozta, az elején még nem derült ki… A vele való beszélgetések során kiderült az is, hogy erősen hitt abban, hogy határozott feltételek mellett más világok lakóival vizuális kontaktusra léphetnek.

Ganden olyan szimpatikusnak találta a kutatócsoport két tagját, hogy bevonta őket egy speciális kísérletbe. Különös koncentrációs gyakorlatokra tanította őket, és egy furcsa diétát állított össze nekik. Néhány nap múlva meghívta a két oroszt, hogy kövessék szerzetesi szobájába.

Itt egy számukra különös és a két kutató számára ismeretlen eszközt mutattak be, amely tompított hangot adott ki.

Nem tudták, hogy ez a szerkezet honnan volt, sem azt, hogy milyen technológia állt mögötte.

Ismeretlen szerkezet

Ekkor jött az igazi döbbenet. A helyiség közepén egy felhőszerű arc jelent meg, ami ezután egy emberhez hasonló, idegenszerű lény alakját vette fel. A félelmetes alak egyenesen és mozdulatlanul állt ott. Előtte naprendszerünk egyfajta modellje materializálódott. A Merkúr, a Vénusz, a Föld és a többi bolygó úgy forogtak körülötte, mint fénylő központi csillag körül.

A különös azonban az volt, hogy – amellett az önmagában létező jelenség mellett – volt egy tízedik planéta a Plútó körútja körül. Majdnem felesleges mondani, hogy a józan és materialista beállítottságú tudósok, nem találtak semmiféle lehetséges magyarázatot az eléjük táruló látványra.

A hihetetlen események utána kutatók azonnal kíváncsi kérdések tucatjait szegezték a szerzetesnek. Az idős beavatott azonban makacsul megtagadta, hogy egyetlen egy kérdésre is válaszoljon a rejtély eredetével kapcsolatban.

A politikai nézetkülönbségek, amelyek ezt követően megterhelték az orosz-kínai viszonyt, a további kutatásoknak hirtelen útját szegték. Ezért csak találgatni lehet, mire akarta kiokítani az öreg láma az orosz tudósokat „tudományos” bemutatójával.

Holográfia

Hogy mi lehetett az a rejtélyes szerkezet, mely ezt a Földönkívüli „házimozit” létrehozta a kolostorban? Egyértelműen idegen technológia, hisz akkoriban nem állt rendelkezésre hasonló technika.

A holográfiát egy brit állampolgárságú magyar, Gábor Dénes találta fel még 1947-ben, vagyis a kolostorban történt események előtt pár évvel, ez még nem jelentett tényleges technikai megvalósítást.

Ezzel a képek rögzítésének egy olyan módját fedezte fel, ami több információ visszaadását tette lehetővé, mint bármelyik addig ismert eljárás. Mivel ennek révén – látszólag – minden információt tárolni lehet, Gábor Dénes ezt az eljárást holográfiának nevezte el, két görög szóval, amelyek annyit jelentenek, hogy „egész”, „teljes” és „írás”, „irat”. Vagy tizenhat esztendeig lapult ez a módszer – és elnevezése – a szakmai folyóiratokban. Gábor Dénes a holográfia kidolgozásáért 1971-ben fizikai Nobel-díjat kapott.

Az első sikeres hologramokról, melyek már 3D technikát alkalmaztak, 1962-ben számoltak be. A kolostorban történt események után néhány évvel.

Ez azt jelentheti, hogy a kolostorban látott rejtélyes szerkezetnek köze lehet a későbbi hologramok, a holográfia fejlődéséhez.

Egyes elméletek szerint a kutatócsoport a szerzetes tanácsára bár elhagyta a helyszínt, és soha nem beszéltek többé az eseményekről, valamiért az mégis kitudódott, és az Oroszok fülébe jutott. Ők később katonai erőkkel és egy speciális kutatócsoporttal keresték föl a kolostort, és alaposan megvizsgálták a gépezetet, az így szerzett tudás segítette végül Yuri Denisyuk orosz szakembert ahhoz, hogy az 1962-es sikeres hologramokat létrehozza.

A szerzetes üzenete

Néha a beszámolók és a történet szerint a szerzetes az olasz kutatócsoport minden kérdésére megtagadta a választ, egy valamit mégis mondott nekik intelemként – ez az, ami miatt később szó nélkül elhagyták a területet, majd Tibetet, anélkül hogy szétkürtölték volna a szenzációs jelenséget, amit tapasztaltak.

Ganden szerzetes időnként felvette ezen a gépen keresztül a kapcsolatot más lényekkel, kommunikált velük. A lények a világ számtalan pontján építettek ilyen kommunikációs hologram szerkezeteket. Mindig a civilizációtól távol eső pontokon. Csakis tiszta tudatú, ősi népcsoportok közelében vagy közreműködésével, akik képesek ezt évszázadok, évezredek óta titokban tartani. Ilyen tekintetben a civilizált nyugati emberben nem bíznak.A szerzetes azt tudta meg az idegenektől, hogy egy napon – ami még nagyon távol van – eljön majd egy óriási háború a Földön, és ehhez fel kell majd készülnie az emberiségnek.

Ezt a háborút nem a Földön fogjuk vívni, de a Földért, egy másik idegen fajjal szemben. (Ez a háború nemrég zajlott le, több információ szerint, vagy részben még mindig tart /Milly)

Az 1959-es eseményekről ezután soha nem beszéltek a résztvevők. A történet feledésbe merült. Az Oroszok mélyen hallgatnak, akárcsak az eredeti olasz kutatócsoport még élő tagjai. Bár beszélik, hogy a szerzetes még ma is él, és szokatlanul jó egészségnek örvend, már egy ideje nem látta senki. Vajon sírba viszi majd titkát, vagy egy napon átadja mindenkinek az üzenetet?

Forrás: avilagtitkai.com

- See more at: http://felfedes.hu/2016/01/28/idegen-technologia-egy-tibeti-kolostorban/?utm_source=share_buttons&utm_medium=social_media&utm_campaign=social_share#sthash.2GzckjpM.dpuf2016. január 21., csütörtök

Valódi tudomány - A Csillagkapu titkai


Nem csak a sorozat, de a tudomány mai állását is megtudhatod a féregjáratokról, időutazásról vagy épp a Földön élő élősködőkről.
Valódi tudomány - A Csillagkapu titkaiA fim a Csillagkapu című amerkai sci-fi sorozat kulisszái mögé enged betekintést. Megismerkedhetsz a csillagkapuval, a Goa'uldokkal, Replikátorokkal és az Asgardokkal. 

Ugyanakkor nem csak a sorozat, de a tudomány mai állását is megtudhatod a féregjáratokról, időutazásról vagy épp a Földön élő élősködőkről. 

A film középpontjában Amanda Tapping (Csillagkapu: Samantha Carter) áll, aki önmagát alakítva, olykor humorosan avatja be a nézőket a sorozat és a tudomány világába.


A meghosszabított földi missziónk - Andromédai Parancsnok 2016.01.13.Tehát gyertek velem és én képet festek nektek és leírásokat adok, hogy kik vagyunk mi, és hogyan élünk. Csak legyetek nyugodtak és hagyjátok, hogy a képek kialakuljanak az elmétekben, ahogy leírom a szép hajónkat és lakosait.


A meghosszabított földi missziónk 

2. rész

Andromédai Parancsnok 
 Mandr`l


2016. január 13.

Kathryn: Szeretnék veled beszélni Mandr’l, ha akarod folytatni a mi beszélgetésünket. A beszélgetésünk első fele nagyon hálás fogadtatásban részesült, és sok minden, amit mondtál megpendítette a húrt egyes emberekben.

Milyen meglepetésed van a számunkra ma?Szívesen látunk benneteket a mi gyönyörű AnyahajónkonMandr’l: Igen, mi el vagyunk ragadtatva az első beszélgetésünk reakciójától. Megígértem, hogy elmondom, milyen is a mi hajónkon az élet. Azt hiszem ez jó ötlet, hogy megtudjátok, kik is vagyunk mi és mit élvezünk. Tudunk a sok látogatásotokról a mi Anyahajónkon, és a kapcsolatotokról az arkturiai barátainkkal, így most átveszem a vezetést és bemutatom nektek a hajónkat úgy, ahogy ők már bemutatták nektek az környezetüket és a karakterisztikájukat.Tehát gyertek velem és én képet festek nektek és leírásokat adok, hogy kik vagyunk mi, és hogyan élünk. Csak legyetek nyugodtak és hagyjátok, hogy a képek kialakuljanak az elmétekben, ahogy leírom a szép hajónkat és lakosait.A Mi Anyahajónk egy tudatos lény, partner - mondhatnátok-  az űr/időn keresztüli utazásunkban. Partner, ahogy elhozott minket a ti bolygótokhoz. A ti mértéketekhez képest, amit ti űrhajónak minősítetek, a mi anyahajónk hatalmas. Az átmérőjének mérete 3000 mérföld (4828 km /Milly) körül van. Ebből adódóan valamivel nagyobb a tömege, mint az Egyesült Államok területe. Természetesen mi soha nem tudnánk leszállni a nagy hajónkkal a bolygótokra nagyobb baj okozása nélkül. De vannak felderítő hajóink dokkolva az Anyahajón a bolygó felszínére való kirándulások céljára. Így amikor csak lehetőség adódik, leszállhatunk közétek, ha az állapotok megfelelőek.Jelenleg a ti Naprendszeretekben ,,parkolunk”, épp a Jupiter bolygó mögött. Ez most egy időre megfelelő. Nem akarunk senkit elriasztani a csillagászaitok közül a megjelenésünkkel semmilyen fenyegető módon, bár azt elég nehéz néha megelőzni, hogy milyen drámai és ijesztő forgatókönyveket tudnának esetleg elképzelni, ha egy futó pillantásra elkapnának bennünket. Amit mi most csinálunk, ti úgy hívnátok ” meghúzódtunk, elbújtunk, lehasaltunk” egy időre. Kivéve néha, alkalmakként megengedjük az elhaladó űrszonda kamerák lencséinek, hogy elkapjanak egy futó pillantásra.Szerencsétlen dolog, hogy mennyire kevés igazi információt engednek meg nektek, annak ellenére, hogy kiterjedt tapasztalatokkal rendelkeznek az űrkutatásban és kísérletezésben, amit a cabal-szponzorált űr programok végeztek. A ti világvezetőitek már régóta tudatában vannak a mi jelenlétünknek és a mulatságosan ,,UFO”-nak megjelölt jelenségeknek. Minden hamarosan fel lesz fedve, azoknak a földi vezetőknek kölcsönös hozzájárulásával, akik megtartották maguknak a titkot, halálos veszélyeztetettség és súlyos testi sértés miatt az ő országaiknak. Ez mind megváltozik. A felderítő hajóink sok szerető és értelmes mentort visznek, hogy felfedjék az igazságot a történelmetekről, a figyelemreméltó felfedezéseitekről és leigázásotok történetét.

Most engedjétek meg, hogy fogalmat adjak az Anyahajón uralkodó légkörről. Az anyahajón több szint van, ezek a következők:Az alsó szinten vannak a leszálló dokk felületek és itt van a bejárata a 12 nagyobb szintnek, ahol az élet folyik, a navigáció, raktárak és más aktivitások. Ott van úgyszintén a dokk a 12 felderítő hajónknak, és raktárhelyiségek a rakománynak. Ezen az utazáson, mivel tudtuk, hogy egy 3. dimenziós bolygóhoz jövünk, mi sok mindent hoztunk a kézműveseinktől ajándékként nektek, számos andromédai bolygóról.A második szinten van a nagy fedélzet, ahol a hajózó személyzet és én általában tartózkodunk, amikor a kozmoszon (űrön) keresztül utazunk. Most mi várakozási helyzetben vagyunk, kevesebb a részvételünk, de mindent rendben és készenlétben tartunk, és várunk az időre, amikor ugorhatunk és megmutathatjuk magunkat. Majd nem jövünk közel a bolygótokhoz, csupán a Mars elé, a ti tudósaitok szemszögéből nézve. A felderítő hajóinkat fogjuk használni,  hogy behatoljunk a ti atmoszférátokba. Nem akarjuk megijeszteni azokat, akik nem tudnak ilyen hatalmas hajóról, mint a miénk. Nem akarjuk megzavarni a naprendszeretek egyensúlyát sem, akár agy aszteroida egy kisbolygóét.
A mi hajónk élő ... és mi szeretjük őt


A mi hajónk egy élőlény, tudatos és alkalmas arra, hogy irányítsa az energiái kiáramlását. Nincs szüksége energiára vagy üzemanyagra, vagy bármilyen mechanikai alkatrészekre, ahogyan ti nevezitek, ameddig szinkronicitásban (teljes összhangban való összekapcsolódásban /Milly) működik a parancsnok szándékával és az összes utas kölcsönös megegyezésével. Minden harmóniában kell legyen a misszióval és békében a csoporttal annak érdekében, hogy a hajó folytathassa az útját. Máskülönben, ha nincs megállapodás a tanácsban, vissza kellene, hogy forduljunk és lerakjuk a tiltakozókat a saját bolygójukra. Szerencsére ez nagyon ritka esemény volt a régmúltban, és nem hallottunk ilyenről az elmúlt évezredben. A mi népünk Egy Szív és Egy Elme, amikor a Földi Missziónkról van szó.


A második szint tartalmaz étkező és társalgó területeket, ahol a legénység és a családjuk találkozhat és játszhat a szabadidejükben. Vannak szabadidő területek az egész hajón, azzal a céllal, mint a falvak főterei, ahol a falu lakói közösséget hoznak létre, különféle foglalatosságokat a barátaikkal és családjukkal. Az élelmezésünk replikátorokkal biztosított, mely előállít mindent, ami az étkezéshez szükséges. Minden élelem tökéletesen tápláló a fizikai, emocionális és spirituális testeknek a személy részére, aki fogyasztani kívánja.Nálunk nincs betegség –aminek ti tudjátok- hacsak össze nem szedünk valamit az utazásaink során, ami toxikusan hat ránk. Vannak gyógyító kamráink, és nagy gyógyító aréna amelyet felajánlhatunk másoknak, és mint az Arkturiaiak mi is örömmel ajánljuk ezt a gyógyító szakértelmet amikor szükség lessz rá, ha kéri valaki. Ez az egyik fő szolgálat amit mi kínálunk a mi nagyszerű hajónkon, és úgy számítjuk, mi alaposan ki is használjuk ezt, ha meglátogatunk benneteket a bolygótok felszínén. A legnagyobb gyógyító arénák a harmadik színten vannak csoportosítva, más kisebb specializált szatelit ,,klinikákkal” a hajón keresztül .


Amint látjátok, a hajó nincs határozottan szintekkel elválasztva, kivéve a természet megőrzése érdekében a negyedik szinte,t ahol az állatok, elementálok össze vannak gyűjtve sok különböző bolygóról. Van saját területük. Ez elég nagy, kb. 2000 mérföld (3218 km/Milly) átmérőjű, ellátva tavakkal, erdőkkel, mezőkkel és hegyvonulatokkal, némileg mint a ti kisebb hegyvidéki alakzataitok, végig a keleti partotokon az Egyesült Államokban. Ez romlatlan és kényelmes környezetet biztosít az állat barátainknak és gyönyörű rekreációs terület a lakosaink számára. Hegymászás, úszás, piknikezés és nézelődés a kedvelt időtöltésünk, az állatok meglátogatásával együtt. Sokan közülünk speciális kapcsolatban vannak az állatok fajaival, habár mi nem tartunk úgy állatokat, ahogyan ti teszitek.
Minden létező élete szabad és tisztelettel bír


Nálunk az állatok nem a tulajdonunk, és mi sosem ennénk meg az állat barátainkat.

Ők szabadon kószálnak és repülnek a természeti területeken, ahol az emberek látogatók. Nem építünk semmilyen szerkezeteket vagy lakásokat nekik, ez meggondolatlan és elképzelhetetlen hatású lenne, habár néha a fiataljaink szeretettel pihennek ott hosszabb ideig, és közeli kapcsolatot alakítanak ki különböző fajokkal. Ez valódban idillikus hely, néhány a ti nemzeti parkotok közül hasonló ehhez.

A többi területet a negyedik szinten, a kiterjedt és figyelmesen művelt kertjeinknek szántuk, ahol többezer fajta virágot és ehető növényt termesztünk. El lennétek bűvölve, ha látnátok a különféle egzotikus növényeket, melyeket a kozmoszon keresztül összegyűjtöttünk. Egyedül ez a szint el tudná foglalni a tanulóinkat egy életre.
(Egy jóval kisebb Ashtar anyahajó vázlata a netről /Milly)


A legtöbb más oktatási vagy tanulmányi terület az ötödik szint körül van csoportosítva, bár némely tudományos terület, mint az csillagászat és a célszerű tanulmányok, megtalálhatók a tizenkettedik, legfelső szinten, az asztro kupolánk alatt. Szintén nagy terület az, amit úgy hívnátok tornatermek. Tantermek vannak a legfejlettebb technológiánkkal, könyvtárak és holografikus fedélzet, ahol a mindenféle korú tanulóink meg tudják ismerni a történelmet és bolygókat és csillagokat az egész Multiverzumból.A Föld és történelmének tanulmányozása egy intenzív törekvésünk, amíg itt vagyunk a ti Naprendszeretekben. Ennek eredményeként a mi embereink messzemenően jobban informáltak a ti bolygótok igaz történetéről, mint ahogyan nektek ennek a megismerése lehetséges volt. A mi részvételünk nagyon fontos része a ti felemelkedéseteknek, mivel a lakosaink közül milliók jönnek majd a felszínre mentorokként, hogy segítsenek nektek a felkészülésben a felemelkedésre. Mindenkinek fel kell készülni, hogy megszabaduljon a programozástól és hamis tanításoktól, amelyeket elviseltetek többezer évig az Annunaki kontroll alatt. Úgyszintén együtt dolgozunk azokkal a hűbérurakkal és egyes hüllőkkel, akik az ő kegyenceik voltak, de a fénybe visszatértek és nagyon buzgók, hogy segítsenek helyrehozni a sérüléseket, amit teremtettek a Földön.Számos emeletünk van tágas és kényelmes lakóhelyekkel, ahol a családok összejönnek szokásaik szerint, és társalgó termek, eléggé nagyok ahhoz, hogy elhelyezhessük rajta az egész népességet, ami kb. 100 millió jelenleg. A tehnológiáink és a telepatikus képességeink lehetővé teszik számunkra, hogy minden lakosunkkal egyidejűleg tudjunk beszélni, amikor az alkalom ezt igényli, és mi nagyon élvezzük ezt a kölcsönhatást. Ezeket a nagy területeket tervezett események megtartására is használjuk, úgy mint partik és fesztiválok, amikor megünnepeljük a történelmi és kulturális eseményeinket, hasonlóan mint amikor ti ünneplitek Mardi Gras, Július 4.-e, (USA ünnepek) és a Szilveszter, Újév. Vannak köztünk nagyon tehetséges partitervezők és örömüket lelik abban, hogy fesztivált szervezzenek nekünk. Amint látjátok, mi soha nem unatkozunk.Habár köztünk vannak olyanok, akik magasabb dimenziókban léteznek, tiszta fénytestben. Amikor együtt vagyunk a hajón, el akarjuk helyezni közöttünk, látni akarjuk őket, megjeleníteni ötödik dimenziós testekben felöltözve a mi öltözékeinkbe, ahogyan ti mondanátok. Ezek a ruhák kényelmesek, könnyű mozgást biztosítanak és díszíteni lehet őket emblémákkal, vagy különböző színkombinációkból készülhetnek azért, hogy egyszerűbben felismerhetőek legyenek a planetáris családból eredők. A mi érdekünk és felelősségünk, akárcsak nektek a ,,munkaruha”, hogy a ruhánk megmutassa a személyes elfoglaltságokat, vagy csoportos tevékenységeket.Mi nyugodtak, békések és együttműködőek vagyunk

Mi elértük az együttműködés és béke szintjét a közösségünkben, ami nagy szabadságot és élvezetet tesz lehetővé számunkra. A bűncselekmény nálunk ismeretlen, és nincs elképzelés a szegénységről, vagy hiányról, mivel a hatalmas kulturális és fizikai (anyagi) forrásaink egyformán vannak elosztva a lakosaink között. Mivel nincs vetélkedés semmilyen erőforrásért, így nincs szorongás vagy stressz a mi életünkben. Ez nem jelenti azt, hogy nem érzünk olyan érzést, hogy hajtani kell, vagy ahogy ti mondanátok nincs ambíciónk. Mindannyian nagyszerűségre törekszünk az életünk minden területén, akár legyen szó személyes kapcsolatokról, vagy professzionális törekvésekről. Az életet komolyan vesszük, ahogyan ti mondanátok, de mégsem vagyunk soha lehangoltak,vagy kétségbeesettek, mivel sok minden van, amiért érdemes élni és az életünk teli van örömmel.


Nem úgy, mint a ti életetek a feledékenység függönye mögött. Mi állandó és direkt kapcsolatban vagyunk a Teremtőinkkel, Mesterekkel és Angyalokkal. Több dimenzióban élünk, ahogyan ti mondanátok. Mehetünk ,,lefelé” az alacsonyabb dimenziókba is, ha akarunk, kis előkészülettel és erőfeszítéssel,  és mi azon dolgozunk, hogy elérjük a legmagasabb szintet a dimenziós tapasztalatokban. Mint a ti szintjeitek a tanulási teljesítményben, mi mindig törekszünk a fejlődésben a magasabb dimenziókba, ahol közelebb kerülünk a Teremtőnkhöz. Megbecsüljük és tanulunk a jóindulatú Mestereinktől és Tanítóinktól és úgy találtuk, hogy ez a fajta törekvés az örökké magasabb tapasztalati szintek felé, a legtermészetesebb az Életösvény lehetséges teljesítésében. Ez az, amit Anya és Atya Isten az Igaz Iránynak nevez.


Megközelítőleg olyan nehéz lenne nekem lefestenem a komplett képet az életvitelünkről a hajón, mint amilyen nektek lenne elmagyarázni az életet minden variációjában a Föld Bolygón. Remélem adtam nektek egy kis futó betekintést az életvitelünkbe. Lelkesen tekintünk előre arra az időre, amikor találkozhatunk veletek Földi Emberek, és megosztjuk veletek és kicseréljük a tudásunkat, és közeli barátságot alakítunk ki veletek, ahogyan azt a szíveinkben elképzeltük.
Szeretünk titeket


Látjátok, mi szeretünk titeket, kedves Emberi Faj. Csodáljuk a hatalmas bátorságotokat és eltökéltségeteket és csodáljuk a  legendás kapacitásotokat a Szeretetre, függetlenül a külső körülményektől. Láttuk a küzdelmeiteket és tudunk a rendíthetetlen rugalmasságotokról. Ti nagy Fényhordozók vagytok és bátor Harcosok, az erős programozás és vakság ellenére, ami alatt dolgoztatok. Legtöbben közületek sokszor a visszatérést választottátok az Anya és Atya karjaiba, a lelke gyógyításáért és megújulásért, és aztán újra belemerültetek a küzdelembe. Azzal a szándékkal inkarnálódtok mindig, hogy Paradicsomot teremtsetek a gyönyörű kék bolygótokra.Aggódunk a hősies igyekezetetek miatt, és  ezért többi milliónyi hajóval az égboltotokon vagyunk itt.  Megfigyelünk, és ünnepelünk veletek, amikor felemelitek a rezgést a bolygótokon. Nektek sikerül ez, a hatalmas túlsúly ellenére is, az ámulatunkra és csodálatunkra. Persze nagy és egyre nagyobb segítséget kaptok adományokban, amit Atya és Anya megengedett.  Mi és a többiek is fokozatosan kibővítjük a támogatásunkat.

Igazán izgalmas vállalkozás ez a kihívás, amivel megajándékoztátok magatokat, és mi készen állunk hogy beugorjunk hozzátok azonnal, ha megkapjuk a biztonságos engedélyt Anya és Atyától valamint az Ashtar Parancsnokságtól.


A Ti szolgálatotokra vagyunk itt és az Anya és Atya Isten valamint a Mennyei Társaság szolgálatára. Annyira izgatottak vagyunk, alig tudjuk visszatartani a lelkesedésünket és az örömünket az eljövendő kalandok miatt, amik majd bekövetkeznek, hogy csatlakozzunk hozzátok a bolygótokon, hogy részt vegyünk a monumentális történelmi Eseményben, ami majd jönni fog: a Felemelkedése Terra Anyának, -aki a ti bolygótok Gaia Lelke- és mindazoknak, akik rajta élnek.


Mint a mi nagy hajónk szóvivője, felajánlom az üdvözletünket és szeretetünket a Föld minden lakójának,  és különösen nektek Emberiség, a gyönyörű bolygótok vezetőinek és pásztorainak .Mandr’l vagyok,  Andromédai Parancsnok, a ti szolgálatotokban.Lejegyzte: Dr. Kathryn E. May, 2016 Január 13.Forrás: http://spiritgate.de/docsen/tnet46-mandr'l-our-extended-mission-to-earth-2.phpFordítás: Vass István

Köszönjük a fordítását az érdekes cikknek!2016. január 14., csütörtök

Felsőbb Én üzenete - Mike Quinsey 2016. január 8.
...A szavak nem megfelelőek az abszolút béke és harmónia leírására. A jelenlegi életetek csak a szomorú visszatükrözése annak, ami számotokra jönni fog; így nagyon megéri minden erőfeszítés, amit a magasabb rezgésbe kerülésbe fektettek.
Felsőbb Én üzenete

 Mike Quinsey közvetítése2016. január 8.

Kedveseim, vegyetek egy mély lélegzetet és készüljetek fel sok eljövendő változásra. Látszatra úgy tűnhet, hogy néhány visszahúzó erő létezik, ahol a jelenlegi rendszerek érdekeltek. 

Azonban az elme legnagyobb képében minden akció látható lehet, amint megkezditek a többszörös változások időszakát. Minden állomáson természetesen fogjátok látni ezeket, az azonnali hatásuknak megfelelően. Azonban, ha láthatjátok a hosszú távú eredményt, akkor fogjátok felismerni, hogy minden történés a teljes átalakulási folyamat egy része. Legtöbben már tudjátok, hogy az esemény, ami történik, a sötét erőktől való megszabadulásért van.

 A Földanya már tett változtatásokat ennek érdekében, és ő „lerázza” a sötéteket a tetteivel. Jelenleg, attól függően, hol vagytok a Földön, ez veszélyesnek tűnhet nektek; de emlékezzetek, hogy a Föld felszínén a változások elkerülhetetlenek a tisztulás kapcsán. Legyetek biztosak abban, hogy a Galaktikus Föderáció abban az időben aktív lesz, és ha szükséges el fog távolítani titeket, ha súlyosan veszélyeztetett helyzetben lesztek. Próbáljatok nem félni a változásoktól, mivel ti nem lesztek közvetlenül érintettek, kivéve, ha annak karmikus oka van. Sokszor nehéz számunkra ilyen dolgokba beavatkozni, de mivel azt a feladatot kaptuk, hogy segítsünk nektek, elmozdíthatunk titeket, amíg a veszély el nem múlik. A történelmetekben leírták, hogy sok civilizáció egyszerűen nyomtalanul eltűnt. (A mostani nem fog eltűnni, csak átalakulni, az Ég Terve szerint /Milly)

Sok minden történik a tudtotok nélkül, de a Galaktikus Föderáció minden, a Földön megtörtént dolgot figyelemmel kísér. Ahol lehetséges, ott az energiákat olyan helyre irányítják, ahol a legkisebb hatást fejtik ki az életformákra. De vannak idők, amikor a fő változásokra van szükség, amikor földtömegeket alakítanak át és vízi utakat változtatnak meg. Ezekben az időkben mindennél fontosabb nyugalomban maradni és elkerülni, hogy az energiátokat a félelemre fordítsátok. Maradjatok nyugodtak és ha így tesztek, másoknak is segítetek, hogy ugyanezt tegyék. Az kivédhetetlen, hogy valamennyi félelem megjelenjen a fő változásoknál, de biztosítsátok az embereket, hogy mindez a Föld javát szolgálja. A réginek, ami már többé nem szolgálja az Új Kor céljait, mennie kell, hogy helyet adjon az újnak. Ahol lehetséges, a változásokat úgy kell enyhíteni, hogy minden lehetőséget megadjon nektek az alkalmazkodáshoz. A változásokat több, mint egy civilizáció felügyeli, így könnyen megtudható, hogy a felsőbb erők a felelősek. A bekövetkező Esemény nagy jelentőségű a Naprendszer szempontjából, amely ezért részesül olyan nagy figyelemben.

Amint a rezgések folyamatosan nőnek, sokféle búcsút fogtok észlelni. Ez elkerülhetetlen és szükségszerű ahhoz, hogy az Emberiség a fejlődésében megtegye a következő lépést. Ez minden napciklus végén megtörténik és ezért nincsenek az emberek egymással összekötve a kapcsolataikban. Ez lehetőséget ad a lelkeknek, hogy újra hozzájáruljanak a haladásukhoz és a jövőnek szüksége van a fejlődés folytatására. A ti tapasztalataitok a Földi inkarnációitok alatt felkészítettek titeket, hogy készek legyetek másokat szolgálni, és titeket nagyon szeretnek és elismernek azért, hogy így tesztek. Ti kipróbáltátok az erőtöket és a határozottságotokat a bajban, és képesek vagytok bármilyen helyzetet kezelni, amiben találjátok magatokat. Mélyen legbelül emlékezni fogtok, hogy ti mindannyian önként jelentkeztetek a Földi tapasztalatokon keresztüli növekedésre, és sehol máshol nem nyílik ilyen nagy lehetőség sikert elérni ilyen rövid idő alatt.

Amint áthaladtok a régi ciklus maradványain, a gondolataitokat az Új Kor jobb megértésére fogjátok irányítani. Nagyon különböző lesz, amit tudtok, és nagyon kellemes meglepetés, amikor nagy boldogság és szabadság fogja követni a vágyaitokat. Nem fogják többé erőltetni a találkozást a negatív energiákkal és gond nélkül képesek lesztek követni a választott utat. Sok okos lélek fog segíteni meghozni a választásotokat, a jövőbeli terveteket. Ne legyetek nyugtalanok jelenleg, ha bizonytalanok vagytok abban, milyen irányt fog venni az életetek. Amíg el nem foglaljátok a helyeteket, mint Galaktikus Lények, addig nem tudjátok teljesen megérteni a jövőbeli igényeteket.

Egyszer ha kimozdultok az alsóbb rezgésekből, hamarosan el fogjátok felejteni a dualitásban való élet próbatételeit, de mindig emlékezni fogtok azokra a leckékre, amit tanultatok. Természetesen, néhányan, akik olvassátok ezeket az üzeneteket, már a teljes tudatosság szintjén voltatok, de lejjebb jöttetek a rezgésetekben, hogy az alacsonyabb dimenziókban szolgáljatok. Emiatt a magasabb rezgésekben való létetek emléke sokkal gyorsabban fog visszatérni. A tudásotok a tudatosság alatt van, és ez segít át az élményeken. Isten Feltétel Nélkül Szeret titeket mindannyiótokat és nem tesz különbséget köztetek, és mindenkit egyenlőnek lát. Így azoknak a lelkeknek, akik értéktelennek hiszik magukat Isten Szeretetére, tudniuk kellene, hogy ugyanolyan nagy tisztelet élveznek, mint a többi lélek.


Ha körbenéztek magatok körül, tartsátok észben, hogy minden lélek, akit láttok, egyszerűen úgy cselekszik, ami az élettervének különösen megfelel. Így bármilyen körülmény megjelenésére számíthattok magatok körül, és sose felejtsétek, hogy minden lélek pontosan olyan, mint ti, függetlenül attól, milyen ösvényen halad. Ha megértitek minden lélek élettervének az igazi vonatkozását, az segíteni fog rájönni, hogy a valóságban nem különbözik egyik a másiktól.

Ezzel a tudással szükségtelenné válik ítélkezni más lelkek felett, mert ti Mind Egy vagytok. Ez azért van, mert titeket a Testvéretek Őrének tekintenek és ezért az Emberi Faj minden tagja szeretetet és szánalmat kellene, hogy érezzen a többiek iránt. Ennek a tudata elég kellene hogy legyen, hogy szeretetet küldjünk azoknak, akik mély sötétségben élnek, mivel jobban szükségük van a segítségetekre, mint bármelyik más léleknek, ha vissza akarnak térni a Fénybe. Ők felébredhetnek a magasabb energiáktól, még ha azt is gondolták, hogy lemondanak arról a hitükről, hogy minden élet Egy.

Most az a szándék, hogy
(pénzügyi) újraértékelés lesz, a sok késés után. Azonban gondoljatok arra, hogy ez azokkal a valutákkal kezdődik, amelyek a legfontosabbak ebben az időszakban. Láthatjátok, hogy ez a vég kezdete, a sötétek Emberiség feletti diktátuma lehetőségének a vége. Megszabadultok a „börtönötökből”, amely több évszázadon át visszatartott titeket az igazi fejlődéstől. A legutóbbi időszak volt a legkritikusabb számotokra, ahol nem tudtatok előre lépni a sok fejlesztés előnyei irányába, amit visszatartottak. Ez a helyzet megváltoztatás alatt áll és most sok különböző forrás áll készen, hogy előkerüljön. Ennek a nyilvánosságra hozása most még túl veszélyes sok feltaláló számára, de ha nagy számban bekövetkezik, az azt jelenti, hogy többé már nem lehet visszatartani. Legyetek biztosak abban, hogy ahol az emberek indíttatva érzik magukat az előrehaladásban és bíznak ebben, azok segítséget kapnak.
Meglehetősen hosszú időszak óta vártok dolgokra, hogy bekövetkezzenek; de különböző okokból sokan akadályozzák ezt. Ez az időszak már majdnem elmúlt és az az idő kezdődik, ahol a Fényhez tartozók sokkal szabadabbak lesznek az elmozdulásban és a kinyilvánításban. Sokan az évek alatt felépítkeztek és hamarosan kinyílnak a zsilipek, és ebben az időben lenyűgözőnek fogjátok érezni az esemény megvalósulásának a sebességét. Az előző években sok haladás megvalósult és amint a körülmények lehetővé teszik, az új fejlesztések bősége lesz elérhető. Lehet, hogy sokkolni fog, de nem lesz meglepő megtudni, hogy több száz éve komolyan visszatartottak titeket. De többé nem lesztek eltiltva és amikor a béke a Földre végleg megérkezik, az egyik meglepetés a másik után fog jönni gyors sorrendben. Még mindig lehetnek előre nem látható késedelmek, de a jobbulásotokra szolgáló változások a tietek lesznek, hogy mielőbb élvezzétek minél tovább.

Olyan sokat kell tanulnotok a Földetekről és arról, hogy a történelem könyveitek milyen messze vannak a pontosságtól, amiket az igaz tudás nélkül írtak. Ha megfelelő lesz az idő, a Galaktikus családotok biztosítani fogja, hogy minden lehetőségetek meg legyen megtanulni az igaz történetet. Ők be tudják mutatni az ő álláspontjukat megmutatva azokat az eseményeket, amik a múltatokban voltak, ahogy akkor történtek. A jobb megvilágításban látni fogjátok, hogy az Emberi Fajt hogyan informálták félre a történelme vonatkozásában és különösen az utóbbi időben. Meg fogjátok tudni az igazat a világháborúk okáról, és ez sokkoló és horrorisztikus lesz, különös tekintettel a hatalmas számú életvesztésre. Semmilyen módon nem lehet az igazságot eltörölni vagy manipulálni, és nem fog kiderülni, hogy hibáztatni lehet bárkit, de az adatokat rendbe kell tenni.

Azok akik felelősek a „bebörtönözésetekért” a Földön, felelni fognak a nálunk magasabb hatóságoknál. Őket eltávolítják a Földről, biztosítva, hogy a befolyásuk többé ne tudja megzavarni az új energiákat. El fognak jönni azok a napok, amikor megszabadultok minden beavatkozástól, így a választásotok szerint tudjátok élni az életeteket és teljes békében. Meg kell tapasztalnotok, hogy megértsétek, ez mit jelent, mivel a szavak nem megfelelőek az abszolút béke és harmónia leírására. A jelenlegi életetek csak a szomorú visszatükrözése annak, ami számotokra jönni fog; így nagyon megéri minden erőfeszítés, amit a magasabb rezgésekbe kerülésbe fektettek. A magasabb szinteken találkozhattok az igazi családotokkal és a barátokkal, akiket régen elfelejtettetek, de hamarosan emlékezni fogtok, ha újra találkoztok.

Szinte biztosan eljön az az idő, amikor az emberek szükségét érzik megtudni, mi folyik a Földön, és az hogyan fogja befolyásolni a jövőjüket. Ahogy valaki, aki többet tud, hogy segíthessen másoknak a megértésben, úgy ti is fel lesztek hívva segíteni addig, amíg az új dolgok elterjednek világszinten. Ez úgy lesz megoldva, hogy mindenki, függetlenül attól, hol áll, lehetőséget kap ezt elfogadni. A mi képviselőink is köztetek lesznek, és valóban, már sokan megtették és teszik a legtöbbet, hogy olyan sok embert informáljanak, amennyit csak lehet arról, ami történik.

Szeretettel és áldással távozom, a Fény világítsa meg a napjaitokat és a teljességhez vezető utat.

Ezt az üzenetet a Felsőbb Énemtől kaptam.


Mike Quinsey.Forrás: http://www.earthascends.com/page/492161582

Fordította: MAnna
Megjegyzés
Tömegével találhatunk olyan friss cikkeket, melyek sok tekintetben egybecsengenek ezzel. Itt van néhány link, sokféle forrásból, hogy lássuk, mennyire nem kamu az Esemény és a Felemelkedés, a Nagy Változás.

A Galaktikus Föderáció legújabb üzenete
http://www.foldimennyorszag.hu/6BE6D2CA-7636-4F1C-9E7A-E4E89479CDC5.html

Szisztematikus támadás a rendszer ellen - Fulford 2016.01.16.
http://szepjovot.blogspot.hu/2016/01/szisztematikus-tamadas-rendszer-ellen.html


A tömeges kezdet hulláma jelzi az utunkat - Sanat Kumara 2016.01.03.
http://szepjovot.blogspot.hu/2016/01/a-tomeges-kezdet-hullama-jelzi-az.html


Életre kelünk mint az Új Nap hajnala - Sananda 2015. dec. 31.
http://szepjovot.blogspot.hu/2016/01/eletre-kelunk-mint-az-uj-nap-hajnala.htmlA túlélés érdekében a tudatotok korlátozását választottátok 12.29

http://amivilagunk11-12.blogspot.hu/2016/01/a-tuleles-erdekeben-tudatotok.htmlEgy üzenet az ideiglenes elnöktől 2016

http://amivilagunk11-12.blogspot.hu/2016/01/egy-uzenet-az-ideiglenes-elnoktol-2016.html


Dönts te is 2015.12.25.
http://szepjovot.blogspot.hu/2016/01/donts-te-is-20151225.html


...és még sorolhatnám....

Szép jövőnk már az ajtóban kopogtat, de nyitott fül és szem kell hozzá..
Milly


2016. január 13., szerda

Az idegenek akadályozták meg a nukleáris háborút a Földön - Edgar Mitchell Apollo űrhajós 2016.01.12.
Mitchell arról is beszélt, hogy az idegen látogatók létezését nem a széles körben elterjedő hitetlenség miatti félelem okán tartják titokban a nyilvánosság előtt, hanem a nagyvállalatok azon félelmei miatt, hogy jelentéktelenné válnának abban az esetben, ha esélyt kapnánk arra, hogy megkapjuk a technológiájukat.


post-feature-image

Edgar Mitchell Apollo űrhajós azt mondja, hogy az idegenek akadályozták meg a nukleáris háborút a Földön, hogy biztosítsák a túlélésünket


Edgar Mitchell volt a hatodik ember, aki a Holdra lépett, és a közelmúltban nyilvánosságra hozott egy információt, amit sokan hihetetlennek találnak, vagy inkább valószínűtlennek.

Mielőtt megvizsgálnánk Mitchell állítását, nézzük meg, hogy miért lehet ő olyasvalaki, akiben megbízhatunk. Kezdjük egy kis történelemmel.

Edgar Mitchell a Carnegie Technológiai Intézetben végzett 1952-ben, ahol ipari menedzsment diplomát szerzett, majd tudományos karrierjét az amerikai haditengerészeten belül folytatta, katonai pályafutásával ötvözve több tanulmányt folytatott újabb diplomát szerezve repülésmérnöki területen a haditengerészet posztgraduális iskolájában 1961-ben.

Posztgraduális tanulmányainak befejezését követően Mitchell felvételt nyert a Massachusettsi Technológiai Intézetbe 1964-ben - ez az MIT falain belül volt található, ahol doktorátusi vizsgát tett repülési és űrhajózási területen. 1966-ban Mitchell a NASA-nál kezdte meg az űrhajós kiképzést.

Magától értetődik, hogy egy nagyon intelligens, és látszólag racionális emberről van szó, hiszen elég csak egy pillantást vetni szakmájára és az elvégzett tanulmányaira, hogy megértsük azt a kemény munkát és erőfeszítést, amit a saját maga fejlődése érdekében végzett. Ha megnézzük az MIT-n diplomázottak körét, akkor könnyen belátható, hogy milyen csapatnak is volt ő tagja - az MIT egyedül több mint tíz Nobel-díjassal büszkélkedhet.

A nyilvánosságra hozatal

2015. augusztusában Dr. Mitchell elmondta a Mirror Online-nak, hogy a White Sandsnél végzett nukleáris kísérletek közben több tanú szerint idegen űrhajókat láttak lebegni a gombafelhők felett, melyek az atombomba robbanásokat követően emelkedtek az égbe.

http://www.mirror.co.uk/news/technology-science/science/peace-loving-aliens-tried-save-6235113

Mitchell állítása szerint úgy véli, hogy földönkívüli felderítő csoportok akarták felmérni az amerikai katonai erőt, és elmondása alapján idegen űrhajók rendszeresen lelőtték a rakétákat, és lehetetlenné tették, hogy magas hozamú termonukleáris eszközöket próbáljanak ki.

Számos egyéb esetről számoltak be rakéta ellenőrző tisztviselők akik azt állítják, hogy tanúi voltak furcsa lebegő tárgyak jelenlétének, melyek szokatlan és kiszámíthatatlan repülési útvonalakon haladtak.

Miért?

Ha Dr. Mitchell állításai valóban igazak, akkor rá kell jönnünk, hogy mi lehetett az idegenek feltételezett szándéka. Mit akartak elérni?

Van egy irányzat, amely úgy véli, hogy van az idegen látogatóknak egy csoportja, akik figyelnek minket mint emberiséget, egy civilizáció, talán a mi őrzőink, akik fenntartják a kozmikus egyensúlyt.

Amikor az Observer magazinnak interjút adott Dr. Mitchell, megkérdezték tőle, hogy "Pontosan mit csináltak a lezuhant idegenek Roswellnél?" Azt válaszolta, hogy szerinte megfigyelték a tevékenységünket a White Sands nukleáris próbaterületen, és figyelemmel kísérték a fejlődésünket.

http://observer.com/2015/08/edgar-mitchell-apollo-14-astronaut-speaks-out-on-roswell-the-existence-of-aliens/

Mitchell arról is beszélt, hogy az idegen látogatók létezését nem a széles körben elterjedő hitetlenség miatti félelem okán tartják titokban a nyilvánosság előtt, hanem a nagyvállalatok azon félelmei miatt, hogy jelentéktelenné válnának abban az esetben, ha esélyt kapnánk arra, hogy megkapjuk a technológiájukat.

Értelmet adva az állításnak

Ami érdekes és különböző Edgar Mitchell állítsaiban az a tény, hogy nem azt mondja, hogy "igen, az idegenek egyértelműen megmentenek bennünket", továbbá állításai szemtanúk bizonyítékain alapulnak, és úgy tűnik, hogy erős eleme a logika és az érvelés.

Ahogy beléptünk az atomkorszakba, és ha voltak idegenek, akik figyelték a bolygónkat, akkor biztosan azt szerették volna, ha olyan ütemben fejlődünk, ami biztonságot jelent a környező kozmosz számára.

Az emberiség csak egy kőhajításnyira van a csillagközi utazástól, és talán egyáltalán nem irracionális Dr. Mitchellnek hinni, a tudósnak két lényeges területen szerzett diplomával és doktorival, hogy talán valamit elrejtenek az emberiség elől.

Talán az emberiség eddigi legnagyobb felfedezése vár ránk, miközben állítólag a nagyvállalatok tartják kezükben a nyilvánosságra hozatal kulcsát? Vajon megtudjuk valaha az igazságot?

Ez az a kérdés, amit magunknak fel kell tennünk.

A legfontosabb, hogy ne hagyjuk abba a keresést, ne veszítsük el a hitünket, mindig kérdőjelezzük meg a feltételezett valóságot, és mint emberek, soha ne adjuk fel.


Learning Minds

Forrás: http://ujvilagtudat.blogspot.hu/2016/01/edgar-mitchell-apollo-urhajos-azt.html2016. január 11., hétfő

Hogyan fog az Esemény beteljesedni - Ashtar 2016.01.09.Minden háborúnak vége lesz, semmilyen fajta fegyver nem fog működni a Zéro Ponton. A katonák haza fognak térni. Az erőszakos bűnözőket nem fogják kiengedni a börtönből. A mentorok és a gyógyítási technológiák minden ember számára elérhetők lesznek a Földön.
A Föld Felemelkedése 

Hogyan fog az Esemény beteljesedni 


egy üzenet Ashtar-tól 

Közvetítette Elizabeth Trutwin,
2016. január 9.


Üdvözlet! Ashtar vagyok Elizabeth Trutwin közvetítésével, az Új Jeruzsálemből (a parancsnoki hajóról/Milly) beszélek hozzátok.

2016, január 9. hajnalán a Vénusz együtt áll a Szaturnusszal az Antares közelében. A Vénuszról tudott, hogy a Szeretet bolygója és a Földnek a Nővére. Az Antares a lelkek egy átváltozási megállója. Akik a Vénuszról jönnek, őket Kumaráknak hívják. A hét Szent Kumara Brahma (a Teremtő/Milly) elmeszülött fia. Ez azt jelenti, hogy ők meditációban fogantak és sohasem születtek meg testben. Őket a Láng Urainak hívják és ez megfelel a Viola Fénynek, ami szeretet és csak szeretet. Úgy lángolnak, mint a tűz és a gyógyítás energiájaként lehet alkalmazni. Amikor a Föld sűrűbb és sűrűbb dimenziókba került, a 100.-ból a 12.-be, az 5.-be és le a 3.-ba, a transzcendens Lények, a Szent Kumarák megfogadták, hogy a Földön maradnak, amíg a Nagy Kísérlet befejeződik. Ez most következik be, és így a Felemelkedési Eseménynek is hívják
 
Több millió évvel ezelőtt a földönkívüliek, akik a Reptilian fajból voltak, akárcsak az Alfa Dracon fajok, a Földre jöttek, hogy felügyeljék az erőforrásokat itt. A Föld mindig a sokféleség kísérlete volt. Ez az egyik fő dolog, amivel a Földnek foglalkoznia kell most, a végén. Menekültek milliói vándorolnak a vallásuk vagy a bőrük színe miatt. A Földet az Orion Csillagok menekültjei alapították. Ez az a történetet mutatja be a Csillagok Háborúja című mozifilm, ami nagyon megfelel az igaz történetnek, és ezért látni újra és újra a mozikban. Ezek a fejlett Lények klónozást használtak, hogy megváltoztassák a saját DNS-üket és csökkentsék a spirálok számát 12-ről egészen a 2-ig. A DNS 11. spirálja az érzelmeket, a 12. spirál a szeretetre való képességet irányítja. Ezek nélkül a fejlett Reptiliánok és Drakonoidák elmondhatatlan rémtetteket tudtak megtenni és képtelenek voltak megbocsájtani maguknak. 

Néhányan ti EZEK a Lények vagytok, akik véget nem érően háborúztatok, és ezért lett kijavítva a DNS-etek. Elhatároztátok, hogy visszatértek a szeretethez. Ez van leírva a Bibliátokban, amikor az istenek az alacsonyabb dimenziók embereinek lányaival aludtak és azután gyerekeik lettek. Ez megtörte a Kozmikus Törvényt. Az szemben áll a törvénnyel, a fajok DNS-ét tilos összekeverni. Több ezer modern napjainkból való nyilvántartást ismerünk, amikor a múltban a rosszindulatú földönkívüliek humán nőket elraboltak az ágyukból, átvitték a hajójukra, megerőszakolták őket, megtermékenyítették és ellopták a hibrid magzatokat az anya méhéből. Azután a hibridek egy inkubátorban fejezték be a magzati fejlődési idejüket a hajóik fedélzetén. Most sok asszony emlékezik rá, hogy rengeteg gyerek ilyen módon született. A karma forgása végbemegy, mert a történetek emléke megmarad a DNS-ben, az életszakaszról életszakaszra továbbterjed. A traumák nehezen múlnak el. 

Ezek a Földön vég nélküli háborút és kontrollt eredményeztek, és ennek most vége van. A Szent Kumarák sohasem estek vissza a 100. dimenziós Létből. Ők sohasem születtek testbe. Ők képesek létrehozni egy humán testet akaratból. Ők olyanok, mint India legfejlettebb jógijai, vagy a magasrendű buddhista papok, akik képesek átmenni extra különös teszteken, és képesek az érzékeiket annyira fejleszteni, hogy létrehozzák az emberi testüket akaratból. Sanatka, Sananda, Sanatana, Sujata, Kapila, Sana és Sanat Kumara a Föld összes ősi civilizációjában beszélt és beszél. Ők sosem hagyták el a Földet. Ezek az ősi asztronauták, a jóindulatú földönkívüliek, akiket a művészetetekben, az építészetben és az ősi írásokban még mindig láttok. Ők fizikai testet vettek fel minden vallásban, minden kontinensen korszakokon keresztül a Kozmikus Törvény Legnagyobb Tanításait tanítva. Ők királyi személyként élnek, a kormányokban és olyan helyeken dolgozva, ahol segíthetik a fejlődés realitását, visszajutni a 3.D-ből az 5.D-be, Sokszor a fénytestükben jelentek meg és az ősi írásokban Angyalként ismerték őket. A Földönkívüliek és az Angyalok egy és ugyanazok. A Kumarák egy angyali erőforrás. Mi vagyunk azok most.


A Vénusz az egyetlen bolygó ebben a naprendszerben, amely az óramutató járásával megegyezően forog. Ez azért van, mert egy hatékony mágneses erővel rendelkezik. A Földnek egy elektro-mágneses rácsa van, amely sokkal gyengébb mágnesességű, mint a Nővére, a Vénusz. Ez az erős Mágneses Erő a Szaturnusszal fog együtt állni, amely a Szolár (Nap) Törvényszéke. Ez az, ahol azok vannak, akik ellen vádat emeltek a Föld Világbíróságán, és mennek a törvényülésre. Ez hasonló ahhoz, mint „fellebbezni minden módon a legfelsőbb bíróságnál”. Ez abban tér el, hogyha valaki bűnös a Világbíróságon, annak magasabbra lehet fordulnia, és ezekben az esetekben jártasnak kell lenniük az intergalaktikus bűnesetekben. Ezeket bevonták a Titkos Űrprogramba és titokban tartják az összes illegális működésüket a tömegek felé és ez is megszegi a Kozmikus Törvényt. Ez egy fajtája a tömeges pszichológiai támadásnak, hogy visszatartsa a lelkeket a fejlődéstől. Ez szolgaságban tartja őket. Ezért kell legális vagy politikai megoldásnak lennie az embargó befejezésére, az államok földönkívüliek általi megszállása tekintetében.Amint hallottátok azoknak a történetét, mint pl. a Mennydörgés Vitézét, sok földönkívüli van ma, aki a Földön levő kormányoknál dolgozik. Ők tapasztalt Lények, mindenkivel teljesen telepatikusak. Szoros kapcsolatot tartanak a rosszindulatú földönkívüliekkel a kormányokban, és mozgásban vannak és a mi tervünk, hogy a Szaturnuszra vigyük őket kihallgatásra, ami már most folyik. A Vénusz 15 millió év fejlődéssel van előttünk. Ez erősebbé teszi a kapcsolatot a Szaturnusszal, amely olyan földönkívüli technológiákkal áll kapcsolatban, amit ti még nem tudtok felfogni. A tudósaitok nem tudják definiálni ezt nektek. Ez kapcsolódik az Uniónkhoz, -ahogy szeretjük mondani- mert ez egy, az Egység felé történő fordulás a technológia alkalmazásával, a Vénusz és a Szaturnusz között, amely felkészíti a Naprendszerünket a hirtelen változásra a Földön.A legközelebbi napon, 2016, január 10-én a Mars együtt áll a Juno nevű aszteroiddal. Juno a Szeretet aszteroidja, és az együttállása a Marssal (aki tökéletes néhány gyógyításban), jelzi az Ikerlángok Újraegyesítését Földön való Egységhez. Ez egy 5 bolygós shoműsor lesz az űrben január 20-tól február 20-ig. 

Lehetőségetek lesz megtekinteni mind az öt látható bolygót – a Merkúrt, Vénuszt, Marsot, Jupitert és a Szaturnuszt - ugyanazon az égen együtt. Ez nem történt meg 11 éve. 

A Tizenegy az Egyet képviseli (ember) Eggyé válva (a legfelsővel). Ezen a perióduson belül lesz a kínai újév. Ez egy nyitott ajtó az Angyali Földönkívüliek Földön való jelenlétének és az Örömünnep formális kinyilvánítására, amely úgy fog beteljesülni, ahogy Benjamin Creme olyan jól megállapította. Ő azt mondta, hogy Sanat Kumara (akinek a másik neve Kalki Maitreya) vissza fog térni a Földre az Emberiség számára minden olyan ajándékkal, amire szüksége van a teljes SZABADSÁGHOZ. Ez szükséges feltétel az Örömünnephez, amely képessé teszi az emberiséget földönkívüli élethez a saját bolygóján. Mert az aranyat és az egyéb ajándékokat, mint a mi technológiánkból származó Szabad Energiát nem lehet másképpen megmagyarázni. A szolgaság felszabadításához letartóztatásokat és bejelentéseket kell tennünk, majd landolni, ebben a sorrendben. Hogy fog az Esemény lezajlani


Letartóztatások, Kihirdetések és Földetérés, ebben a sorrendben. A nyilvánosságra-hozatalt Obama elnök fogja elkezdeni. A jóindulatú földönkívüliekről fog beszélni, akik szorosan együtt dolgoznak velem is, Ashtarral. Ki fogja hirdetni az Örömünnep kezdetét is ugyanabban az időben. 
A többiek csatlakozni fognak vele a Nyilvánosságra- hozatalban. Ez nem csak a TV-ben fog megjelenni, de az interneten és minden mobilon lehet majd látni, és minden távoli helyen, ahol ez megtörténik. 
A letartóztatások ugyanabban az időben történhetnek, amikor az elnök a kihirdetést teszi. A letartóztatások 100 000-es nagyságrendben történnek és minden rendőri erő részese a tervnek. Teljes eltávolítása lesz a rosszindulatú földönkívülieknek a Földön, a Reptiliánoknak és a Draconiaknak. 

A Föld fel fog emelkedni és a Béke Bolygója lesz. A háború létrehozói el lesznek távolítva. Kivizsgálják őket az ICC-n (Nemzetközi Bűnügyi Bíróság), a Világbíróságon, és azután a Szolár (Nap) Törvényszékén. Látni fogjátok ezeket a törvényszékeket, ahogy ítélkeznek. 

Ehhez teljesen hasonló történhet egy tömeges pszichológiai támadás, egy nukleáris veszélyeztetés vagy a világ gazdasági tönkretétele után is. Ez felhatalmazná St. Germaint, hogy eljöjjön és átvegye a világ bankrendszerének a felügyeletét. Ez egy szempillantás alatt megtörténhet.

Az nagyszámú bizonyítékot fog szolgáltatni, amikor a Föld lakosai meggyógyulnak és lassan megtanulják az igazságot, amit eltitkoltak előlük. A zsilipek kinyílnak, és a Szeretet beárad. Majdnem mindenki meg fog könnyebbülni. Nem lesz félelem. Azt fogják mondani – Tudtam, hogy valami nem volt rendben, de nem tudtam, hogy ez volt az. Most, hogy tudom, a dogok sokkal jobbak lesznek.
 Az Igazság és a Bizalom visszatér minden Emberhez.

Végül, ha a változás kezdeti folyamatán túljutunk, nyilvánvalóvá fog válni, mi szükséges a landoláshoz. A technológiai segítségünkkel a Föld eléri a Zéro Pontot. Minden háborúnak vége lesz, semmilyen fajta fegyver nem fog működni a Zéro Ponton. A katonák haza fognak térni. Az erőszakos bűnözőket nem fogják kiengedni a börtönből. A mentorok és a gyógyítási technológiák minden ember számára elérhetők lesznek a Földön. A Föld formálódása folytatódik és a Zéro Pont Modulátorok (átalakítók) 100 %-ban kapcsolódnak az összes piramissal, obeliszkkel, portállal és csillagkapuval a Földön. A Wingmaker hajók és a Plejádi hajók, amelyek felelősek a Föld ökológiai rendszerének a megtisztításáért, láthatók lesznek a fejetek felett. A tengerek és a folyók kékeszöld színűvé fognak válni. Az ég tisztává válik. Minden környezeti szennyezést el fogunk tüntetni a segítő kezeinkkel.

Sok változás lesz és túl sok ahhoz, hogy itt említsük meg. Ez egy rövid időszakra való rálátás. Dobjatok el most mindent az életetekben, ami nem szolgál titeket a továbbiakban, és dolgozzatok keményen, hogy elhozzátok azokat a változásokat, amik a legjobban szolgálják a testeteket, az elméteket, az érzéseteket, a munkátokat, a családotokat és a barátaitokat. 

Figyeljetek! Tegyétek le a harcot! Legyetek a változás! Mi, a Fény Angyali Földönkívüli Lényei örökké készen fogunk állni a szolgálatotokra. Boldog Újévet! Soha nem lesztek egyedül.


Salut! Ashtar vagyok Elizabeth Trutwin közvetítésével, 2016, január 9.. © Minden jog fenntartva .http://CosmicAscension.org


Forrás: http://www.earthascends.com/page/492163582
Fordította: MAnna

Lásd még Sanat Kumara üzenetét:  http://amivilagunk11-12.blogspot.hu/2016/01/a-tomeges-kezdet-hullama-jelzi-az.html