2015. szeptember 28., hétfő

Találkozó ősi belső földi szakadár civilizációkkal – 2. rész


A földalatti csoportok képviselői ugyan nyilvánvalóan emberek voltak, de etnikailag teljesen különböztek a jelenlegi felszíni emberiségtől. 


Írta: GoodETHungary
2015.09.26.

Találkozó ősi belső földi szakadár civilizációkkal – 2. rész


Szeptember 3-án Corey és Gonzales alezredes a Titkos Űrprogram Szövetség képviselőiként meghívást kaptak egy belső földi szakadár csoportok részvételével alakult tanács gyűlésére. A találkozón számos eddig ismeretlen dologra derült fény, emellett nem mindennapi események is történtek. A belső földiekkel való találkozás néhány egészen megdöbbentő új információt hozott felszínre, amit talán érdemes lehet nekünk is megismernünk. A tovább után Corey részletes beszámolója következik a fejleményekről és a találkozón szerzett tapasztalatairól.


2.rész

Lassan haladva, kettesével meneteltünk befelé az ajtón. A szobában egy ovális asztalnál ugyanilyen köpenyt viselő emberek ültek, néhányan álltak, páran pedig kőpadokon ülve várakoztak. Észrevettem, hogy mindannyian egy-egy medált viseltek, amelyek különbözőek voltak és többféle szimbólum is volt rajtuk. Felismertem, hogy ezek a saját csoportjaik szimbólumai lehettek. Láttam, hogy néhányan hozzáérnek és megérintik a medáljaikat, majd lefelé pillantanak és valószínűleg egy hologram szerű valamit kezdenek el nézni. Ezek a medálok tehát nem csak egyszerű ékszerek voltak, amik a civilizációjukat, vagy csoportjukat szimbolizálták, hanem valójában valamiféle technológiai eszközök is lehettek.Ahogy Gonzalest és engem a helyünkre kísértek a szoba elülős részébe, jó rálátásom nyílt magára a kőasztalra. Egy hatalmas, arany színű 8 ágú csillag rajzolata volt a közepén, mellette pedig egy kisebb szintén 8 ágú piros csillag.Akik a helyünkre vezettek minket, valójában a találkozó házigazdái voltak. Mindannyian medált viseltek, ami a Szaturnusz bolygót és gyűrűinek stilizált képét jelölte. Mindegyik medálon szerepelt egy külön kis ékszer, ami a Szaturnusz felszínének különböző pontjait mutatta. Gonzales később felvilágosított róla, hogy ezek a kis ékszerek pontosan a saját csoportjaik föld alatti régióinak helyét jelölték.Az egyik részt vevő, akinek Szaturnusz alakú medáljában piros ékkő feszült, felállt és szólásra emelkedett. Bemutatta Gonzalest és engem, illetve az asztalnál ülőket, rangjuk és csoportjaik szerint egyesével. Minden bemutatásra kerülő személy levette fejéről a csuklyát. Gonzales megkért rá, hogy bizonyos okokból kifolyólag tartsam titokban e neveket, illetőleg a csoportok neveit is. Főként amiatt kérte ezt, mert szerette volna fenntartani irányukba a bizalmat. Nem akart megint olyan helyzetbe kerülni, mint legutóbb, amikor is részletesen beszámoltam, a Szuper Föderációs konferenciákon részt vevő nem-földi csoportokról. Emiatt érkezett egy olyan kérés bizonyos Szuper Föderációs csoportoktól, hogy Gonzales végleg vegye át a helyemet e találkozókon. Ez a kérés elutasításra került.Soha sem mondták nekem, hogy ne osszam meg az információkat, mégis a képembe vágták ezt a Titkos Űrprogram Szövetség Tanácsának egy későbbi találkozóján. Ez volt az egyik oka annak is, amiért ők mindenképpen Gonzales-t akarták delegáltjuknak, nem pedig engem. Soha nem jelentett számomra problémát elismerni, hogy Gonzales jobb diplomata és sokkal jobb szónok nálam. A végső döntés azonban nem a Titkos Űrprogram Szövetség Tanácsától, vagy Gonzales-től, vagy esetleg tőlem függött – kivéve ha mondjuk visszautasítottam volna a meghívást a kezdet kezdetén.A földalatti csoportok képviselői ugyan nyilvánvalóan emberek voltak, de etnikailag teljesen különböztek a jelenlegi felszíni emberiségtől. Előfordultak közöttük zömök testfelépítésűek, vagy az afrikaiakhoz hasonló testalkatúak illetve bronz bőrűek is. Aztán voltak olyanok, akik ázsiainak, vagy indiainak tűntek, különböző bőrszínűek voltak, pl néhányuknak nagyon halvány kék színű bőre volt, és olyan testtípusokkal is találkoztunk, amelyek nem kimondottan arra az adott etnikai csoportra lennének jellemzők a Föld felszínén. Volt egy csoport, amely kimondottan mediterránnak tűnt, egy másik csoport pedig a felszíni kaukázusi típushoz hasonlított. Aztán voltak nagyon magas, vékony, halvány bőrszínűek fehér, szőke, fekete és barna hajszínnel – ők voltak e találkozó vendéglátói. A korábbi írásaimban szereplő ősi szakadár maya civilizáció képviselői nem voltak jelent ezen a gyűlésen.A Szaturnusz-medált viselők között is különböző testtípussal rendelkező személyeket láthattunk. A Szaturnusz szimbólum mellett más szimbólumokat is viseltek, egy ezüst csillag, egy arany íves horogkereszt (itt meg kell jegyeznem, hogy ez nem egy náci szakadár csoport volt), egy Omega-szimbólum egy 8 ágú arany csillaggal a közepén és végül egy olyan szimbólum is szerepelt, amely egy homokórához hasonlított. Ez utóbbi talán az Orion konstelláció stilizált változata lehetett.El kell ismernem, hogy a fenti szimbólumok miatt erősen elgondolkodtam azon, hogy lehet, inkább meg sem kellene írnom ezt a jelentést. Semmiféleképpen sem szeretnék antiszemitának tűnni – mint ahogy ezek a földalatti csoportok sem voltak azok. Viszont általános nézőpontjuk szerint ők a felszíni emberiség irányába egy bizonyos fokú megvetéssel tekintenek.Amikor említettem a horogkereszt szimbólumot David Wilcock-nak, elmondta nekem, hogy a németek azután vették át ezt a szimbólumot, miután látták Gurdjieff-nek egy fantasztikus eladását a 20-ik század elején. Gurdjief felfedezte, hogy ezek a szimbólumok a világ különböző kultúráiban újra és újra előkerültek - a hinduknál, a hopiknál, a japánoknál, az eszkimóknál, görögöknél, rómaiaknál, az Antarktisz kivételével majdnem minden kontinensen találkozni lehetett velük. A horogkereszt az egyik fő szimbólum volt, amelyet az "istenek" adtak nekik, hogy őket szimbolizálja. Gurdjief ebben egy világszerte elterjedt, intelligens civilizáció nyilvánvaló bizonyítékát látta, amely felkeltette a németek figyelmét. Gurdjief 1908-ban a Yale Egyetemen összeállított egy rendkívül tartalmas anyagot erről, amit aztán a németek, miután hatalomba kerültek, betiltottak. Kiterjedt próbálkozások voltak arra vonatkozóan, hogy ezt a tanulmányt száműzzék az akadémiai feljegyzések közül, ennek ellenére mégis fennmaradt.

http://www.richardcassaro.com/tag/1898-yale-university-studyMiután a gyűlésen részt vevők bemutatása megtörtént, rájöttem, hogy összesen 7 különböző csoport vett részt ezen a találkozón – ezek közül 3 nyilvánvalóan valamiféle szövetségben, illetve genetikai kapcsolatban állhatott egymással. Mindegyik csoport 3 képviselőből állt. A helyiséget, amelyben a gyűlés folyt, vissza-visszatérően "Ízisz méhének" nevezték. Később rájöttem, hogy ezt a templomkomplexumot elsősorban spirituális és politikai rendezvények megtartására használják. A csoportok nagy része vegyes összetételű volt (1 férfi, 2 nő, vagy fordítva), kivéve a a görög omega jelét a 8 ágú csillagszimbólumban viselő csoportot, amelyben kizárólag férfiak kaptak helyet. E csoport vezetőjét több alkalommal is "Vénusz Hercegének, Hajnalcsillagnak és a Fényhozónak" szólították. Ez mély nyugtalanságot keltett bennem, mert ezek a kifejezések egyértelműen a luciferi terminológiával voltak hasonlatosak. Igyekeztem megérezni a többi csoport energiát is és azt tapasztaltam, hogy a többiek is nagyon kényelmetlennek érzik ennek a bizonyos csoportnak a jelenlétét – és ez egyáltalán nem volt meglepő a számomra. Az egyik csoport igen erőteljes flottával rendelkezik, amely ismeretes a titkos űrprogram előtt és éppen ezért egészséges tisztelettel viseltetnek iránta – a szimbólumukat azon nyomban felismertem és azonosítottam.Ezután vette kezdetét a csoportok közti megbeszélés. A találkozó házigazdáját megkérték, hogy a vendégek miatt (vagyis miattunk) angolul beszéljen, de ez sajnos nem tartott sokáig. Az elején még valóban angolul folyt a megbeszélés, majd átváltottak más nyelvekre. (Gonzales később elmondta, hogy ez egy ősi akkád nyelv volt, amely hosszú idővel ezelőtt kihalt a felszíni emberiség körében). Ezután a beszélgetés újból visszaváltott angolra, majd újabb általunk nem ismert, kihalt nyelveken folytatták. Mindeközben telepatikus kommunikáció is zajlott a teremben jelen lévők közt. Mindez rendkívül zavarba ejtő volt a számomra és nagyon nehezen bírtam csak követni.Annyit sikerült kivennem, hogy bizonyos ellenük irányuló támadásokat emlegettek, amelyek több földalatti várost is érintettek. Halálos áldozatokról is szó esett. Emellett árulásról is volt szó, olyan felszíni titkos társaságok és csoportok részéről, amelyekről korábban azt hihették, hogy teljesen az ellenőrzésük alatt tartják őket. Sikerült megtudnom, hogy a felszínen élő ellenségeik olyan technológiákhoz jutottak, amelyek segítségével lokalizálni tudják a földalatti városaikat és meg tudják kerülni a védelmi rendszereiket. A felszíni emberek olyan különleges fegyvereket fejlesztettek, amelyek képesek akár a legmélyebben fekvő területekre is behatolni és hatalmas pusztítást végezni. Ez így előállt helyzet az eddigiekhez képest alapvető változásokat jelent. A felszíni csoportok mostantól erőszakos és kegyetlen ellenségek lettek a számukra. Sebezhetőnek és fenyegetettnek érzik magukat, mindez pedig arra kényszeríti őket, hogy egymásra támaszkodjanak és megvédjék a másikat. Arról is beszéltek, hogy a felszíni emberiség egyre mélyebbre és mélyebbre tolja saját, felszín alatti városainak építését és eközben egyre inkább szennyezik a földalatti világ érzékeny ökoszisztémáját. Emellett összetűzésbe keveredtek számos rosszindulatú, nem-emberi földalatti csoportosulással is és ez nagy aggodalommal tölti el őket. Nyilvánvalóvá vált, hogy az egyre növekvő nyomás arra kényszeríti őket, hogy egy szövetségbe tömörüljenek - és ez olyasvalami, aminek megvalósulása egészen eddig szinte lehetetlennek látszott.Ez a megbeszélés kb 2 órán keresztül folyt, és csak nagyon keveset tudtunk kivenni abból, ami ott elhangzott. Aztán az Omega/8 ágú csillag-os csoport vezetője felkérte Gonzalest, hogy fejtse ki a véleményét. Gonzales később elmondta nekem, hogy ez a vezető nem viseltetett kellő tisztelettel a házigazdák iránt. Gonzales ismerte korábbról e csoportok közötti protokollt és éppen ezért igyekezett a lehető legnagyobb gondossággal betartani ezeket az íratlan szabályokat. Ezért a piros ékkővel díszített Szaturnuszos medált viselő nőre pillantott, ő pedig biccentett és ez azt jelentette, hogy megadja neki az engedélyt a felszólalásra. Gonzales ekkor felállt és név szerint köszöntötte a megjelent csoportokat és megköszönte nekik a meghívást, hogy a Szövetség képviseletében megjelenhetett ezen a gyűlésen. Kifejezte nagyrabecsülését a találkozó házigazdái felé. Kifejtette továbbá, hogy megtiszteltetésnek vette, hogy fogadhatta és vendégül láthatta azt a kicsiny delegációt, amely a találkozót megelőző héten nagy kockázatot vállalva látogatást tett a Titkos Űrprogram Szövetség Tanácsának egyik előretolt állásán a Kuiper-övben. Gonzales elmondta, hogy az egymással szembenálló nézőpontok ellenére, e csoportoknak (amelyek sok esetben közvetlen konfliktusban állnak egymással) közös céljai vannak, melyek megvalósulásában mindannyian reménykedünk és ő most azért van itt, hogy továbbítsa a Titkos Űrprogram Szövetség Tanácsának abbéli reményét, hogy a feleknek végül sikerül megállapodniuk egymás között. És ennek részét képezi az is, hogy e csoportok megváltoztassák a felszíni kormányzatokkal és civilekkel fenntartott kapcsolatukat.


Gonzales itt kis szünetet tartott és éreztem rajta, hogy igyekszik nagyon óvatosan megválogatni a szavait. Igyekezett a legjobbját nyújtani, hogy ne a személyes érzelmeit és gondolatait tolmácsolja a rá háruló rendkívül nagy figyelem közepette. Ezután felpillantott és előadott egy látszólag laza, előre megírt de nagyon is lényegre törő beszédet. Ebben a beszédben említésre került e különböző csoportok és más ősi emberi szakadár csoportok bonyolult történelme és a felszínen élő civilizációkkal való kapcsolataik – mindez több tízezer éves múltra tekint vissza. Majd minden egyes csoportot nyíltan szembesített a megtévesztéseikkel, amiket a múltban és a jelenben műveltek a különböző felszíni kormányzatokkal, hadseregekkel és civilekkel. A beszédét azzal a megjegyzéssel zárta, hogy hamarosan új korszak veszi kezdetét, amelyet mindenképpen az együttműködésnek és az őszinteségnek kell jellemeznie majd. Amint ezt kimondta, egyértelműen éreztem a növekvő feszültséget a teremben és a vegyes érzelmeket, amiket Gonzaels beszéde váltott ki a jelenlévőkből.Gonzales tiszteletteljesen fejet hajtott, majd visszaült mellém, miközben tekintetét az asztalnál ülő delegáltakon tartotta. A képviselők ekkor elkezdtek egymás között különböző nyelveken beszélni, időnként el is beszéltek egymás mellett, illetve túl is beszélték a másikat, gyakran mutogattak is felénk. Mégis, a diskurzus nyugodt hangvételben folyt, de nyilvánvaló volt, hogy a legkevésbé sem elégedettek azzal, amit Gonzales az imént elmondott nekik.


Ezután egy nagyon kioktató/leereszkedő hangvételű előadást hallhattunk arról, hogy korlátozott megértésünk és tudásunk okán, mennyire nincs jogunk megítélni őket. Mindegyik csoport tolmácsolta felénk, hogy az ő nézőpontjukból hogyan látnak minket, felszíni embereket, mert szerintük mi beteg, genetikailag tisztátlan, civilizálatlan barbárok vagyunk. Azt is elmondták nekünk, hogy ők voltak az egyetlenek, akik megőrizték a földi emberiség eredeti vérvonalait. Az idők során a közeli bolygókról érkező menekültek több hullámban jöttek át a Földünkre, majd genetikájukat vegyítették a bolygó eredeti emberiségének génjeivel és szinte pestis módjára átvették a felszíni világ irányítását.


Arról is beszéltek, hogy az eredeti emberi vérvonalak közel 20 millió éve jelentek meg a Földünkön és ezen időszak alatt 4 olyan hatalmas kataklizma történt, amely megváltoztatta a Föld tengelyének forgását és Nap körül pályáját. Minden egyes ilyen katasztrófa alkalmával az "elit" papi kaszt tisztán megőrizte a genetikai vérvonalait azzal, hogy elszeparálták magukat a földfelszín alatt. Ezek a kis csoportok megmenekültek, míg e civilizációs csoportok felszíni megfelelői végül kihaltak.Az idők óceánjában és kisebb méretű katasztrófák során (amelyek ennek ellenére nyilvánvalóan pusztító erejűek voltak), a korábbi civilizációk majdnem minden nyoma elpusztult, emlékük pedig kitörlődött a túlélők emlékezetéből. Csupán az istenekről szóló mítoszok és legendák maradtak fenn utánuk. Állításuk szerint e csoportok időről időre felbukkantak, hogy újra beindítsák a civilizációt a túlélőkkel, akik genetikai értelemben a legközelebb álltak hozzájuk.Elmondták, hogy a túlélő fajok előtt gyakran felvették a saját ősi legendáikban szereplő isteneik szerepét. Eldöntötték, hogy azoknak, akik segédkeztek nekik, meg fogják engedni, hogy azt higgyék, hogy ők valójában istenek. Mindezt azért tették, hogy ezzel megóvják és biztonságban tartsák a felszín alatti civilizációjukat. Állításuk szerint ezen időszak alatt voltak a Naprendszerünkben más lakott bolygók is, amelyeket ugyancsak extrém kataklizmák sújtottak. És a hihetetlen történethez még hozzáfűzték, hogy a pusztító kataklizmák után a Naprendszeren túlról egyre több és több fejlett civilizáció kezdett beáramlani felénk. Ezek a csoportok elkezdtek előnyt kovácsolni ebből a helyzetből, úgy hogy beleavatkoztak és manipulálták a Naprendszer eredeti lakóinak genetikáját.


Elmondásuk szerint számos más bolygóról menekülőcsoportnak a Föld lett az úticélja. Fejlett földönkívüli fajok helyezték itt el menekültjeiket, miután saját bolygóikon kataklizmikus események következtek be. Ezek a menekültek genetikailag hasonlóak voltak az eredeti földi emberiséghez, de sokkal agresszívebb természetűek volt. Kiderült, hogy sok menekült olyan civilizációból érkezett, amely fejlett technológiák használatával saját magát pusztította el. Ezeknek a fegyvereknek a használata nem csak hogy bolygóközi méretű pusztulást okozott, hanem egy különleges energiaszignatúrát is létrehozott. Ez az energiaszignatúra felkeltette a földönkívüli csoportok figyelmét, akik aztán tömegméretekben özönlöttek a Naprendszerünkbe és hozzáfogtak egy genetikai tenyész kísérlet végrehajtásához.A földalatti csoportok elmondása alapján, létezett egy ősi civilizáció, amely milliárd évek óta védte a galaxisnak ezt a régióját. Úgy hivatkoznak rájuk, mint "Őrzőkre", a titkos űrprogramok pedig őket tekintik az "Ősi Építő Fajnak". Ezt már elmondtuk a Cosmic Disclosure korábbi epizódjaiban és más írásaimban is említésre került. Ez az ősi építő faj rendkívül fejlett volt. A többi földönkívüli faj még csak gondolni sem mert arra, hogy háborgassa az űrnek azon szekcióit, ahol ők tartózkodtak. Az őrzők réges-rég óta eltűntek a mi frekvenciánkról. Létrehoztak egy védelmi mezőt a területükön belül és ez hosszú időn keresztül megvédte őket, miután fizikailag eltűntek. A történetet jól ismerők elmondásaiból tudjuk, hogy a Naprendszerünk más bolygóin élők tudatlanságból lerombolták az Őrzők által felállított védelmi technológiát. Más fajok ellen agresszív célzattal használták a fejlett hadászati eszközeiket és ezzel pusztító események egész láncolatát indították útjára, aminek sajnálatos következményeként hatástalanították azt a védelmi mezőt, amely biztosította az Őrzők túlélését. Amikor ez a pajzs lehullott, egy jel indult útjára, amely egyfajta jelzőtűzként terjedt a kozmoszban. A Naprendszerünk más bolygóinak túlélői tehát átköltöztek a Földünkre. Különösen agresszívek voltak, majd szaporodni kezdtek és keveredtek a Föld bolygó felszínén élő, és eredeti vérvonalakat hordozó emberiségével. Nem sokkal ezután, a földalatti csoportok elkezdtek fenyegetésként tekinteni erre az új, kevert genetikájú fajra. EZ A FAJ AZ, AMELY JELENLEG A FÖLD BOLYGÓ FELSZÍNÉT BENÉPESÍTI!Mindennél jobban tudják, hogy most igazán titokban kell tartaniuk saját civilizációjukat, hogy megőrizhessék fajuk genetikai integritását, illetve több száz, nagy becsben őrzött földalatti templomukat és városaikat. Fejlett technológiákkal rendelkeznek, amik segítenek nekik rejtve maradni illetve védekezni ezen földönkívüli csoportok ellen. Nekiláttak egy hosszútávú stratégiai játszma kidolgozásának e csoportok ellen, és ebben a (az irántunk nagyon is érdeklődő) földönkívüliek elleni sakkjátszmában a felszíni emberiséget gyalogként használják. A felszínen élő genetikai leszármazottaik előtt olykor istenekként, felemelkedett tanítóként jelentek meg és segítettek őket spirituális fejlődésükben illetve civilizációik fejlesztésében. Mindezt abból a megfontolásból tették, mert remélték, hogy e leszármazottaknak e segítségnyújtás révén sikerül felülkerekedniük agresszív genetikai programozásukon. E törekvésüket mind a mai napig folytatták.


Eldöntötték, hogy ha a felszíni emberiségnek sikerül elérnie egy eléggé kifinomult technológiai szintet, akkor más csillagrendszerekből származó földönkívüliekként fognak előttünk megjelenni. Elmondták, hogy mindezzel az volt a céljuk, hogy a velük kapcsolatot létesítő emberek tekintetét inkább a csillagok felé irányítsák, semmint hogy azok elkezdjenek azon gondolkodni, hogy vajon mi rejtőzhet a föld alatt. Azt is elmondták, hogy a tevékenységükről nemrégiben nyilvánosságra hozott információk ellensúlyozva lesznek, és a felszíni kapcsolataiknak egymással ellentmondó információkat fognak szolgáltatni. E beültetett dezinformáció szerint, valóban vannak csalók, akik igazából valódi földönkívüli csoportokkal állnak kapcsolatban, míg más kontakták csak szélhámosokkal kommunikálnak. (Hogy teljesen világos legyek, nem minden kontakta tartozik a fenti kategóriákba. A számuk azonban meglehetősen nagy. Egy későbbi jelentésemben részletesen be fogok számolni arról, hogy elvittek egy olyan körzetbe, ahol több száz ember fekvő helyzetben volt és az elméjük segítségével éppen felszíni emberekkel kommunikáltak. Egy rakás kiegészítő programjuk volt, amelyek során a járműveiken felszíni emberekkel létesítettek fizikai kapcsolatot). Elmondták, hogy egészen addig folytatni fogják ezt a megtévesztő gyakorlatot, amíg bizonyos feltételek elő nem állnak.Az egyik ilyen feltétel, hogy a felszíni lakosságnak el kell távolítani a jelenlegi uralkodó rendszert, amelyet tulajdonképpen ugyanaz a földönkívüli csoport irányít, amelyik ellen ők is harcolnak. Másodsorban pedig látni szeretnék, hogy a felszíni populáció felül tud emelkedni civilizálatlan barbár szokásain és genetikai programozottságán. Azt is elmondták, hogy egyáltalán nem optimisták ezzel kapcsolatban, nem hiszik, hogy képesek leszünk megtenni ezt, még a növekvő energetikai változások hatására és a visszatérő Őrzők segítségnyújtása ellenére sem. Ezt igazán meglepő volt hallani, mivelhogy egyértelműen úgy utaltak a Gömb Szövetségre, mint akik valójában maguk az Őrzők. (David Wilcock elmondta nekem, hogy az Egység Törvénye könyvekben leírtak szerint, a civilizációjuk a Vénusz bolygóról ered és onnan fejlődött 1.2 milliárd évvel ezelőtt. Miután a Gömb Szövetség kifejezetten megkért rá, hogy olvassam el az Egység Törvénye c. könyvet, ezt érdekes egybeesésnek találom. David szerint ez mindent megváltoztathat, és összeköthet sok elvarratlan szálat a történetben. Az Ősi Építő Faj rengeteg piramist, obeliszket és más építményt hagyott hátra a Naprendszerünkben, és ezek gyakran üvegszerű ötvözetből álló átlátszó alumíniumból készültek. Ehhez hasonló építmények egész sora található hatalmas földalatti barlangokban.) E földalatti csoportok véleménye az, hogy miután a teljes közzététel megtörténik és a manipulatív földönkívülieket eltávolítják a Naprendszerünkből, még több generációnyi időt fog igénybe venni, mire meggyógyulunk és civilizációként fejlődni tudunk. Csakis ezután leszünk képesek nyíltan, egyenlő félként kapcsolatot teremteni a belső földi civilizációjukkal.Nem lelkesedtek túlságosan az ötletért, hogy fel kellett állítsák ezt az új tanácsot illetve kapcsolatba kellett lépniük a Titkos Űrprogram Szövetség Tanácsával, hogy kapcsolatfelvételt kezdeményezzenek az újonnan visszatért Őrzőkkel. Úgy tűnik azonban, hogy az Őrzők nem fognak csak úgy velük kapcsolatba lépni, ezért aztán, ha bármilyen hozzáférést szeretnének, akkor kénytelenek lesznek velünk együtt, egy csapatként dolgozni. Határozottan kijelentették, hogy minderre csak kényszerűségből hajlandóak. Egymással is azért kellett szövetkezniük, mert súlyos problémáikat már nem tudták egyenként megoldani. E problémák közé tartoznak azok a hatalmas léptékű támadások, amelyek föld alatt élő földönkívüli menekültektől és ősi ember-előtti földi fajoktól érkeztek feléjük. Problémáikat csak növelte, hogy nemrégiben néhány titkos társaság és a felszínen élő királyi ház elárulta őket. Azt is elmondták, hogy tudomásuk van róla, hogy a Titkos Űrprogram Szövetség számos tagja érintett volt emberiség elleni bűncselekményekben, mielőtt átálltak volna. Megtartják maguknak a véleményüket a nézőpontunkról, ahogy nekünk is meg kellene tartani a mi véleményünket az övékéről.


Ettől kezdve egy nyilvánvaló patthelyzet állt elő, amely természetesen nem vezet sehová sem. Gonzales felállt, fejet hajtott az asztalánál ülők előtt, és beszélni kezdett. Majd visszahuppant mellém és odasúgta nekem "Na, ez elég jól ment, ugye?" Nem válaszoltam neki, mert a rengeteg hihetetlen, új információ még ott cikázott a fejemben. Egyszerűen csak próbáltam összekötni a hallottakat a régebbi információimmal, amiket az okostömbökön kaptunk illetve a korábbi, különböző csoportokkal lezajlott találkozók alkalmával szereztünk. A most hallott információk nagy része új volt a számomra, vagy legalábbis sokkal részletesebben volt kifejtve, mint amiről tudomásom volt. Azon is csodálkoztam, hogy mindezt micsoda részletességgel adták elő, főként, hogy egy olyan csoporttól hallhattuk ezt, akik bevallottan több ezer év óta megtévesztő módon viselkednek a felszíni emberiséggel. Ez alkalmat ad mindannyiunk számára, hogy az újonnan kapott ismereteket a korábbi hitrendszereinkhez képest mélyebb szinteken vizsgálhassuk meg. Egyértelmű, hogy a beszédnél és ígéreteknél többre lesz szükségünk ahhoz, hogy meg tudjunk bízni olyan emberekben, akik elismerten megtévesztenek minket és akik csak és kizárólag azért kötöttek szövetséget egymással, mert félnek a saját megsemmisülésüktől.


Mélyen a gondolataimba merülve ültem, amikor egyszer csak nagyon távolról egy hangot hallottam. Ebben a pillanatban mindenki felállt és csuklyáikat a fejükre húzták, úgyhogy én is hasonlóképpen tettem. A hét csoport mindegyike tett egy rövid kijelentést ezen az ősi akkád nyelven, majd felsorakoztak a szobából kivezető ajtó előtt (Ízisz méhe). Senki sem szólt egy szót sem, csupán a lábak csoszogását és a ruhák súrlódását lehetett hallani, amíg mindenki arra várt, hogy a találkozó házigazdái megadják az engedélyt a távozásra. Néhány pillanattal később a társaság tagjai lassan elkezdtek kivonulni a helyiségből. Eközben még mindig a hallottak hatása alatt voltam...Folyt köv.


http://goodethungary.blog.hu/9999/12/31/talalkozo_osi_belso_foldi_szakadar_civilizaciokkal_2_resz

Találkozó ősi belső földi szakadár civilizációkkal – 1. rész

 A belső földiekkel való találkozás néhány egészen megdöbbentő új információt hozott felszínre, amit talán érdemes lehet nekünk is megismernünk. A tovább után Corey részletes beszámolója következik a fejleményekről és a találkozón szerzett tapasztalatairól

Írta: GoodETHungary
2015.09.26.


Találkozó ősi belső földi szakadár civilizációkkal – 1. rész
Szeptember 3-án Corey és Gonzales alezredes a Titkos Űrprogram Szövetség képviselőiként meghívást kaptak egy belső földi szakadár csoportok részvételével alakult tanács gyűlésére. A találkozón számos eddig ismeretlen dologra derült fény, emellett nem mindennapi események is történtek. A belső földiekkel való találkozás néhány egészen megdöbbentő új információt hozott felszínre, amit talán érdemes lehet nekünk is megismernünk. A tovább után Corey részletes beszámolója következik a fejleményekről és a találkozón szerzett tapasztalatairól.


Az elmúlt 75 év során túlzott alapossággal és óvatossággal eltitkolták az amerikai közönség és a világ nagy része elől egy titkos űrprogram létezését. Amint azt már tudjátok, ha olvastátok ezt az oldalt, vagy nézték a Gaiam TV heti Cosmic Disclosure műsorát, én egy olyan világban nőttem fel, ami messze meghaladja a legtöbb ember képzeletét, és azonnal kitalációnak vélnék a tapasztalataimat. A legtöbb UFO-rajongó úgy hiszi, hogy majdnem 70 éve, az amerikai kormány működő földönkívüli űrhajó birtokába került az 1947-es Roswell baleset során. Sokan még azt is gondolják, hogy ezen hajók technológiáinak sikeres visszafejtésével, megadatott a lehetőség, hogy könnyedén utazhassanak a mi Naprendszerünkben és azon túl. Még a 60-as évek kezdetleges rakéta technológiájával is embert tudtunk küldeni a Holdra, landolni ott, és terepjárót vezetni a felszínén. Mégis, az emberek nem tudják elképzelni, hogy a saját visszafejtett hajóink repültek a Holdra, Marsra és másfelé, és arra kellettek, hogy helyi alapanyagokból ott bázisokat építsenek. Lehetséges-e egy titkos űrprogram létezése a mi tudtunk nélkül? Teljes mértékben.

Az atombomba kifejlesztése a Manhattan Projekt keretében történt. Hét évig dolgoztak rajta több mint 120 ezer emberrel, több titkos épületben szerte az Államokban, és a bomba robbanásáig alig valaki tudhatta a dolgozók közül, hogy mi is az, amin valójában dolgoznak. Emlékezzünk csak, a Manhattan Projekt résztvevői közül senki sem beszélt. Senki. Soha. A megszólalásért járó büntetés elég ijesztő volt ahhoz, hogy teljes engedelmességet biztosítson. Így nagyon is lehetséges egy sokkal nagyobb mértékű, fejlettebb program felállítása, ami a mai napig létezik- a nyilvánosság legkisebb tudta nélkül.

Hadd biztosítsak mindenkit arról, a titkos űrprogram létezése egy abszolút tény. A bázisok odakint léteznek. Hatalmasak mind méretben, mind alkalmazásukban és technológiájukban. A mi bolygónk szétporlad egy nagyobb gazdasági válságban, mert a vagyonunkat elszívták, hogy ilyen óriási bolygóközi infrastruktúrát építhessenek.

Tényleg 209 milliárd dollárba került a NASA-nak, hogy az űrsiklót évente néhány alkalommal fellőjenek? Nem. A lopakodók megépítése darabonként 2 milliárd dollárba került? Nem. A Pentagon valóban 2100 milliárd dollárt elveszített, ahogy Donald Rumsfeld bejelentette egy nappal 9/11 előtt? Nem.

A saját szememmel láttam – fejlett űrhajó ablakából és átlátszó paneljén keresztül - azokat a hatalmas csillogó építményeket, amiket a pénzünkből építettek. Én landoltam ott, és jártam azokban a bázisokban. Találkoztam azokkal az emberekkel, akik ott élnek és dolgoznak. Láttam az arcukat és beszélgettem velük, ahogy most veletek beszélgetek. Több millióan vannak ott, akik a Földön születtek, és megtapasztalták azt, amit én. Sajnos, közülük eddig alig néhányan szólaltak meg – mivel az ilyesmi könnyen halálos fenyegetéssel járhat, és szinte lehetetlen visszatérni a Földre, ha az ember egyszer oda beteszi a lábát. Sok résztvevőnek törölték az emlékeit, és mesterséges emlékeket ültettek a fejükbe, majd visszaküldték őket normális életet élni. Néhányan, akiknek fejéből elrabolták e hihetetlen történések emlékeit és tapasztalatait, a téma legkitartóbb szkeptikusai lettek.

Hamar rájöttünk, hogy a Naprendszerünk hemzseg a különböző eredetű intelligens civilizációktól. Néhányuk jószándékú, néhányuk kifejezetten negatív, míg mások csak látogatóba jöttek, és nem foglalnak állást egyik oldal mellett sem. Az ok, hogy ennyi eltérő UFO-t láttak az az, hogy sok különböző civilizáció működik a légterünkben – és repked a rendelkezésükre álló mindenféle technológiával. A titkos űrprogramot a bolygónkon élők egy nagyon sötét csoportja birtokolta és kontrollálta- melynek eredete egészen a Római Birodalom koráig nyúlik vissza. Sokan ezt a titkos földi kormányzat szindikátusainak nevezik, illetőleg Illuminátusoknak vagy Cabalnak. Fő tevékenységük a hiper-fejlett technológiák előállítása- és ebben elég ügyesek. Bármilyen hihetetlen is, nekem azt mondták, több, mint 900 különböző intelligens civilizációval kereskednek. Ha valaki felbukkan egy új és jobb technológiával, ők gyorsan találnak módot, hogy megszerezzék azt, és tömeggyártásba kezdenek, nem számít, mennyire nem etikus vagy brutális módszereket kell alkalmazniuk. Mivel a titkos földi kormányzat szindikátusait negatív spirituális hiedelem vezérli, végül kikötöttek a leggonoszabb és leghatalmasabb földönkívüli csoport, a hüllő-humanoid fajok szövetsége, vagyis a drákonidák mellett. Szomorú, de pontos tény, hogy a nagy többség, aki csatlakozott a titkos űrprogramhoz olyan brutális és ijesztő szituációkban vett részt, ami garantálja, hogy nem fognak elmenekülni, sem pedig beszélni. Engem személyesen olyan helyzetekbe kényszerítettek, amelyek nagyon nyomasztóak, és örökre megváltoztatták a valóságról alkotott nézőpontomat.

Sok évvel ezelőtt egy szövetség alakult a csoporton belül, hogy helyreállítsa a békét és szabadságot a bolygónkon, és közzétegye az eddig visszatartott bámulatos technológiákat- de tornyosuló akadályokba ütköztek.


Évek óta a hollywoodi filmeket ugyanezen vállalati érdekszférák finanszírozzák, filmről filmre elárasztanak minket a földönkívüli invázióval. Az összes látogató brutális, ijesztő gonosztevőként van ábrázolva, akiket bármi áron el kell pusztítani. Ezek a filmek azért vannak, hogy félelemet és terrort ültessenek a kollektív tudatunkba – idegengyűlöletet minden intelligens civilizáció ellen, ami más, mint a miénk. A terv az volt, hogy végül egy tömeges földönkívüli 9/11 történik visszafejtett hajók armadájával. Ezen esemény alkalmával eltörölték volna a szembenálló területeket és országokat. A főnix, ami a hamvaiból feléledt volna, egy globális "Új Világrend-ként harcolt volna az ún. "földönkívüli" fenyegetés ellen. Természetesen ők maguk birtokolták és irányították volna az egészet. Ez volt a terv. Azonban nem vették észre, hogy a jószándékú földönkívüli civilizációk rövid pórázon tartották őket, és nincs megengedve ilyesféle terv sikeres kivitelezése.

1980-as években egy hatalmas, Neptunusz méretű gömb látogatta meg Naprendszerünk külső bolygóit. A saját embereinkkel találta magát szembe, akik megkérték rá, hogy távozzon, amit meg is tett. A késő 90-es évektől a korai 2000-es évekig még sok ilyen gömb jelentkezett.

Aztán, kb 2012-ben egyszerre 100-nál is több gömb érkezett. Hatalmas méretűek voltak, háromféle méretben, melyek akkorák lehettek, mint a Hold, a Neptunusz és a Jupiter. A lények, melyek a gömbökkel érkeztek, magasan fejlettek. Nem szükséges számukra technológia ahhoz, hogy az univerzumban utazhassanak, vagy bármit is tegyenek, hogy elérjék a céljukat. Még az űrprogramban velünk együtt működő fejlett földönkívüliek számára is egy másik szintet képviseltek- egy sokkal fejlettebbet.

Az űrprogramban úgy hitték, hogy a jószándékú földönkívülieket egy elsődleges irányelv köti meg, mely nem enged számukra beavatkozást. Sok-sok évig ez igaz is volt. Ahogy az kiderült, az elsődleges irányelv a mi védelmünket biztosította- így a negatív csoportok sosem vehették át a teljes hatalmat a bolygónk felett.


David Wilcock a 90-es évek közepe óta azon munkálkodik, hogy minél szélesebb körben elterjedjen a nagyobb kép a valóságunkról, és hogy magas szintű belsős emberekkel kerüljön kontaktusba, akik meglepően sokat tudnak ezen titkos témákról.

Miután felfedtem az ismereteimet előtte, és számtalan kapcsolódást talált mások beszámolóival, előre nem látható események vad hullámvasútja következett számomra, és fel kellett vállalnom a valódi nevemet és identitásomat a világ számára - nagy személyes árat fizetve mindezért. Ezután néhány hónappal, a gömb lények felvették a kapcsolatot a titkos űrprogrammal, és név szerint engem kértek. Akkor már sok éve nem dolgoztam nekik, és ez volt az, ami leginkább megváltoztatta az életemet, amióta először léptem kapcsolatba a Kék Aviánok-kal, kicsit több, mint 4 évvel ezelőtt.


A protokollt és papírmunkát félredobva visszakerültem abba a világba, amivel a 80-as évek óta ritkán és csak alig volt dolgom. Hirtelen arra kértek, hogy a nevükben – a Gömb Szövetség nevében – beszéljek, mint az ő delegáltjuk. Eszerint szólnom kellett a titkos űrprogramhoz csakúgy, mint 40 különböző intelligens civilizációhoz, akik Szuper Föderáció néven ismertek, és mintegy 22 különböző genetikai programot futtatnak az emberiségen már ezred évek óta. Megértem, hogy ez a történet eléggé túlzónak hathat. Hadd emlékeztesselek, hogy mindenemet elvesztettem- beleértve a hatszámjegyű fizetésemet – és semmi bevételem nem volt kilátásban. A Gaiam TV-s munka nem fizet annyit, hogy eltarthassam a családom. Csak a ti felajánlásaitoknak hála, tudom folytatni ezt.A Titkos Űrprogram Szövetség egyik tagja (akit Gonzales alezredesnek hívnak) 4 éve kapcsolatban áll a Gömb Szövetséggel – nagyjából ugyanannyi ideje, mint én. A titkos űrprogramok Gonzales-t választották delegáltjuknak. Én az ő szemükben kívülállónak számítottam – olyasvalakinek, aki híján van a feladat betöltéséhez szükséges kiképzésnek és szaktudásnak. Ők így gondolkoztam rólam. Ennek a végeredménye az lett, hogy mikor visszakerültem a köreikbe csak nevettek rajtam és ki lettem téve a zaklatásaiknak. A feszültség pedig egyre csak nőtt, hiszen egyfolytában a hibáimat lesték és érdemtelennek találtak arra, hogy egy ilyen szerepkört betöltsek. Azt hiszem, ez az emberi természet velejárója, hogy az embernek mindig a hibáit nézik, különösen akkor, ha valamilyen felelősségteljes pozícióba kerül – akár akarta azt a szerepet, akár nem. Annak érdekében, hogy pontosan megérthessétek a helyzetemet, érdemes elolvasni a régebbi írásaimat, akár ezen az oldalon megjelenteket, vagy pedig megnézni a Cosmic Disclosure sorozat epizódjait.Meglehetősen fura helyzetben találtam magam az elmúlt hetekben, miután volt néhány felfokozott hangulatú és személyeskedéstől sem mentes találkozóm a Titkos Űrprogram Szövetség Tanácsával. Kertelés nélkül közölték velem, hogy nem akarják, hogy részt vegyek a jövőbeni delegációs találkozóikon – és hogy Gonzales sokkal ügyesebb diplomatának bizonyult nálam. Továbbá elmondták, hogy a Szuper Föderáció néhány tagja erősen megorrolt rájuk, miután részletes információt szolgáltattam e csoportokról a Gaiam TV-n futó Cosmic Disclosure sorozat, egyelőre adásba még nem került epizódjaiban. Világos volt a számomra, hogy el akartak távolítani a pozíciómból és Gonzales-t akarták a helyemre ültetni.


A közelmúltban a Gömblény Szövetség jelezte, hogy nem fogja figyelembe venni a Titkos Űrprogram Szövetség Tanács és a Szuper Föderációs Tanács kérését az eltávolításommal kapcsolatban. Ez pedig végül egy olyan találkozóhoz vezetett, amelyen elszabadultak az indulatok, én is és ők is elvesztettük a fejünket. Kiabálás, agresszió és káromkodás is volt bőséggel. Semmilyen szinten nem vagyok spirituálisan felsőbbrendű ezekhez az emberekhez képest, és ez a találkozó nekem is ugyanannyi feszültséget okozott, mint nekik. Ezt követően sor került néhány újabb találkozóra, amelyre viszont már lenyugodtak a kedélyek és végül kölcsönös bocsánatkéréssel záródtak. Végső soron mindannyian ugyanazt akarjuk – felszabadítani az emberiséget és az egész Naprendszert a korrupt titkos földi kormányzatok szindikátusainak uralma alól, és megszabadulni azoktól a rendkívül gonosz csoportoktól, amelyek ezeket irányítják. Csoportként a titkos űrprogramok most már sokkal konstruktívabb módon osztják meg ötleteiket és iránymutatásaikat, hogy segítsenek formálni nemcsak az én jövőmet, hanem az egész emberiségét is. Én mindössze az első vagyok azon bennfenntesek sorában, akik előlépnek, hogy felfedjék a teljes igazságot arról, hogy mi zajlik a bolygón hosszú idők óta. Ahogy korábban is mondtam, az NSA valóságos kincsként őrzi és elzárva tartja a titkos űrprogramokkal kapcsolatos tengernyi információt, méghozzá zsarolási célzattal. Edward Snowden hősies adatmentése során minden információhoz hozzájutott. Ezeknek a kódolását csak nemrégiben sikerült feltörni. Amint a közvélemény felfigyel erre és elég dühös lesz ahhoz, hogy meghallja az igazság hangját, végül mindennek utóhatásaként egy hatalmas méretű gazdasági összeomlással egybekötve, e dokumentumok egy hihetetlen mértékű közzétételi hullámban nyilvánosság elé lesznek tárva. És ez mindössze néhány nap alatt teljesen át fogja alakítani az általunk ismert valóságot. A nyilvánosságra hozatal utáni társadalom annyira radikálisan különbözni fog minden eddigi filmhez, TV műsorhoz, bloghoz, youtube videóhoz, könyvhöz, cikkekhez és minden máshoz képest, hogy attól fogva minden, ami addig volt, csak fekete-fehér antik némafilmnek fog tűnni, karcos, ugráló zongorahang aláfestéssel. Fel fogjuk ismerni a megtévesztés elképesztő méreteit, amely nemcsak, hogy évszázadok, hanem évezredek óta működött ellenünk. Ez a fájdalom és gyógyulás ideje is lesz egyben, hiszen arra leszünk kényszerítve, hogy elfogadjuk a múltunkat, és figyelmünket egy együttműködésen alapuló, sokkal nagyobb és fényesebb jövő megteremtésére fordítsuk.Ezen a találkozón azt is megtudtam, hogy Gonzales közben részt vett néhány Szuper Föderációs konferencián, amelyről nekem nem volt tudomásom. Találkozói voltak egy újonnan létrehozott, ősi földi szakadár civilizációkból alakult tanáccsal is. Tisztában voltam vele, hogy a távoli múltban fejlett civilizációk jöttek és mentek a Földünk felszínén. Fejlett technológiáikat arra használták, hogy hatalmas üregeket terraformáljanak a Föld belsejében és saját, minden kényelemmel ellátott otthonaikként rendezzék be őket. Ez védőfalként is szolgált a számukra, mindenféle felszíni ellenséggel szemben, legyen az akár kataklizmikus természeti katasztrófa, akár földönkívüli fenyegetés. Amíg a titkos űrprogramban szolgáltam, hozzáférésem volt az Ipad-hez hasonló ún. okostömbökhöz, amelyeken keresztül információkat tudhattunk meg olyan civilizációkról, amelyek a Föld belsejében élnek és háborúban állnak egymással. Néhányuk hasonlatos volt az emberekhez és ismertek voltak előttünk, míg más csoportok reptiliánok voltak. Az egyik különösen rosszindulatú fajt RAPTOR-nak hívják, ők förtelmes lények, külsejüket tekintve reptiliánok, akiknek egy vékony tollazat fut végig a hátukon. A fentebb említett ősi földi csoportokból alakult tanács tagjai viszont hasonlóak az emberekhez. Tudomásuk volt az egymással szembe álló frakciókról, de eddig nem alkottak egy közös szövetséget. Ezek az emberekhez hasonló csoportok viszont most úgy döntöttek, hogy félreteszik egymással fennálló konfliktusaikat és kényszerűségből szövetséget kötnek egymással, a különböző földalatti csoportokkal való fegyveres konfliktusaik miatt. Informáltak róla, hogy a közeli jövőben nekem is találkozóim lesznek ezzel az ősi földalatti tanáccsal. Ez nagy izgalommal töltött el és felkeltette a kíváncsiságomat. Ugyanakkor ezzel egy időben személyes találkozóim voltak más, különösen negatív csoportokkal, többek közt a drákonidák királyi vérvonalának tagjaival, így aztán érthető módon bizonyos fokú ijedtség fog el, ha ilyen jellegű újonnan jelentkező kihívások elé állítanak. Nem sokkal azután, hogy ezzel az újonnan alakult tanáccsal való találkozó biztossá vált, kapcsolatba léptek velem és megadták a találkozó pontos időpontját. A szokásostól eltérően ezúttal nem közöltek velem semmilyen más információt azzal kapcsolatban, hogy egyáltalán kivel fogok találkozni és mire számíthatok majd.A találkozó napján azt vártam, hogy ugyanazzal a kék gömbbel fogok majd utazni, amivel normál esetben az ilyen találkozókra szoktam. Habár meg kell jegyeznem, a titkos űrprogram emberei általában nem ilyen módon szoktak közlekedni. Az én esetemben ugyanis a Gömb Szövetség egy portálrendszert használ, amelynek, mintegy segítőként, része egy élő, tudatos lény - az a bizonyos kék gömb – amely lehetővé teszi az azonnali utazást szinte bárhová. A megadott időre (az éjszaka közepén) megfelelően előkészültem, és vártam az utazásra. Arra számítottam, hogy az egész procedúra a korábbiakhoz hasonló módon fog lezajlani. Aztán eltelt 10 perc és semmi... Átmentem a nappalimba. Újabb pár percet ácsorogtam ott és továbbra sem történt semmi. Korábban is volt már rá példa, hogy meg volt hirdetve egy találkozó, amire aztán végül sosem került sor, és ilyen esetekben csak később értesültem róla, hogy olyan problémák merültek fel, amik az időbeli csúszást szükségessé tették. Úgy döntöttem, hogy ha már ébren vagyok, és a találkozó ezúttal elmarad, bekapcsolom a számítógépet és válaszolgatok az e-mailjeimre illetve facebook bejegyzésekre.


Éppen a heverő mellett álltam, amikor fényes villanásra lettem figyelmes. Egy pillanatra furcsa statikus elektromos jelenséget éreztem, majd azt vettem észre, hogy már nem a saját szobámban vagyok. A szemeimmel egy kissé homályosan láttam, egyrészt a korai időpont, másrészt pedig a váratlanul bekövetkező fényjelenség miatt. Egy boltíves teremben találtam magam, amelynek hatalmas, tökéletesre csiszolt gránit falai voltak. Két ember állt a teremben, mindketten gyönyörű selyem köpenyt és selyem szandált viseltek. Egy boltíves ajtó előtt álltak. Hasonló ajtók voltak a szoba mind a négy falában, mindegyik ajtó előtt két-két ember őrködött. Testalkatra és etnikai hovatartozásra különbözőnek tűntek, emellett egy-egy hatalmas szimbólumokkal díszített arany medált viseltek. Én csak álltam ott és a tekintetem ajtóról ajtóra vándorolt a teremben. Úgy tűnt, senki nem vett tudomást a jelenlétemről, és senki sem tett úgy, mintha egyáltalán észrevette volna, hogy a semmiből egyszer csak megérkeztem a terembe. Csak csendesen ácsorogtam, nem tudtam eldönteni, hogy megszólítsam-e őket. Újfent egy olyan helyzetben találtam magam, amire nem voltam felkészülve és nem kaptam semmilyen eligazítást, hogy mire számítsak, hogyan viszonyuljak a történésekhez.Nem sokkal ezután az egyik ajtó irányából hallottam, amint emberek jönnek fel a folyosón. Hirtelen öt alak bukkant fel az ajtóban, majd elindultak felém. Ahogy közeledtek, mindannyian hátravetették csuklyájukat. Azonnal megismertem közöttük Gonzales-t, amint mögöttük lépdel egy magas, gyönyörű, ősz hajú nő társaságában. Keskeny arca volt és hatalmas kék szemei, kb 30 évesnek nézett ki. Gonzales arcán széles vigyor ült. Rögtön tudtam, hogy azért vigyorog, mert megfordultak a szerepeink és így én most hozzá képest egy picit előnytelenebb helyzetbe kerültem. Bevett szokás a katonaságnál, hogy extrém körülmények közé vetik a katonákat, akik között bajtársi-haveri kapcsolat alakul ki, ami néha aztán egymás szarkasztikus ugratásában ölt testet, így segítve feloldani a fellépő pszichológiai nyomást. Régebben inkább én kerültem a középpontba és ő ettől egy kicsit háttérbe szorítva érezhette magát. Mostanra viszont fordult a kocka. Én kerültem abba a kényelmetlen helyzetbe, amiben korábban Gonzales volt.A csoport kb 6 méterre megállt előttem. Gonzales mondott nekik valamit, majd egyedül indult el felém. A nő és a két másik ember megfordultak és visszamentek abba az irányba, amerről jöttek. Mindössze egy férfi maradt hátra, aki kinézetében nagyon hasonlított a nőre. Mikor Gonzales odaért hozzám, kezet fogtunk, majd azután egyet hátralépett. Így szólt hozzám: "Át kell essél egy tisztító szertartáson, amihez át kell öltöztetnünk. Nem akarom, hogy újra meg kelljen ismételnünk ezt a procedúrát". Majd megfordult és elindult a hátramaradt ember felé, és intett, hogy kövessem. Kérdeztem tőle, hogy mi folyik itt. Azt mondta, hogy a helyiek nagyon komolyan veszik ezt a tisztító ceremóniát, és mindenképpen sort kell kerítenünk rá, mielőtt belépnénk "Ízisz méhébe". Próbáltam nem furcsa képet vágni, úgyhogy egyszerűen csak követtem tovább Gonzalest.


Afelé az ajtó felé haladtunk, amelyen korábban ez a csoport benyitott a terembe. Ahogy beléptünk, észrevettem, hogy a boltív tetején az ajtó anyagába egy szimbólum van bevésve szinte lézerpontossággal. Ez a bizonyos szimbólum a helyiség összes ajtajának boltívén megtalálható volt:


Az ajtó egy hosszú, csiszolt folyosóra vezetett, amely ugyanolyan gránitszerű sziklából volt kivésve, mint az előbbi terem. Miközben a folyosón haladtunk, hallani lehetett a vízcsobogást a sziklák között. Mikor kb a folyosó feléhez érkeztünk, bal oldalán egy ajtót vettem észre, ami egy jól megvilágított szobába vezetett, és kiderült, hogy a csobogó víz hangja innen jön. Az ajtó mindkét oldalán egy 8 ágú csillag volt. Egy arany színű csillag volt a bal oldalán, és egy piros színű a jobb oldalán. Az arany színű kicsit nagyobb volt és a pirosnál egy picivel feljebb helyezkedett el.Az az ember, aki egész idő alatt mögöttünk jött, megállt az ajtónál, majd hátat fordított neki. Beléptünk és egy gyönyörű vízesés tárult a szemem elé, amely egy mennyezeten lévő nyílásból hullott alá. Törtfehér cseppkövek lógtak a tetején és fentről szinte tejfehér színű víz ömlött le egy istennő szoborra. A szoborról lepergő víz egy medencébe hullott, ebben a medencében állt maga a szobor is. Az istennő szobra szemmel láthatólag valamilyen ásványból lett megépítve. A szobrot körülvevő medencének elöl volt egy nyílása, amely egy újabb vízesést hozott létre, és az onnan lecsurgó víz egy még szélesebb, talaj közeli medencébe esett. Miután nagyjából felmértem a látványt, Gonzalesre pillantottam. Mondta, hogy teljesen vetkőzzem le, és tegyem a ruháimat az övé mellé egy kő talapzatra, ami kb 90 cm-re emelkedett ki a kőpadlóból. Észrevettem más talapzatokat is, amiken szintén különböző színű összehajtogatott ruhák voltak. Néhány aranyból készült vékony fejdíszt is láttam a ruhák tetejére letéve.Ránéztem Gonzales-re és mondtam, hogy fogalmam sincs, hogy mi a fene folyik itt. Annyira szívesen vettem volna, ha valaki elmagyarázza, mi ez az egész és miért kell levennem a ruháimat. Azt is szerettem volna megtudni, hogy ezután vajon miféle fura dolgokat kérnek még tőlem. Gonzales úgy tűnt, nagyon is élvezi a helyzetet, talán kicsit túlságosan is, méghozzá az én káromra és ez cseppet sem javított a kedélyállapotomon. Aztán mosolygott és mondta, hogy nyugodjak meg. Elmondta, hogy ezek a földalatti csoportok meglehetősen kötődnek a Vénusz bolygóhoz és emellett istennő imádók, számukra ezek a szentélyek a "Föld anyaméhét" jelentik. Ez tehát egy megszentelt terület és nekünk tisztelnünk kell a kultúrájukat és spirituális szokásaikat.Már egy picit dideregni kezdtem, mivel fekete alsónadrágot és kék pólót viseltem, és ehhez a környezet bizony már elég hidegnek bizonyult. Gonzales látta rajtam, hogy hezitálok és közölte, hogy ne legyek szégyenlős. Azt mondta, elfordul majd, de el kell igazítania engem e tisztító procedúra során. Ha kényelmetlenül érezném magam amiatt, hogy meztelenül lát, akkor ő kimegy és beküldi a másik személyt, aki őt is irányította a procedúra során. Csóváltam a fejem és levetkőztem, majd összehajtogattam a ruháimat és leraktam őket a talapzatra. Teljesen megalázva éreztem magam. Gonzales eközben kuncogott és igyekezett nem nézni rám. Mikor aztán arra gondoltam, hogy ennél rosszabb már nem jöhet, jobbról bejött a nő, összehajtogatott ruhákkal, egy szandállal és törülközővel a kezében. Bosszúsan felsóhajtottam és Gonzales-re pillantottam, aki még mindig túlságosan nagy élvezettel nézte a "kínlódásomat". Hátralépett egyet, hogy a nő a közelembe jöhessen.Mosolygott és a kezembe nyomta a ruhát és a törülközőt. Tiszteletteljesen fejet hajott előttem, majd Gonzales előtt is, ezután elhagyta a szobát. Miután a nő elment, Gonzalesből kitört a nevetés. Viccelődött azon, hogy milyen hideg van a szobában, majd elmondta, hogy mit hogyan kell csinálnom a fürdési és tisztítási folyamat során. A víz jéghideg volt.Miután megszáradtam és elhelyeztem a köntöst és a szandált a talapzaton, azt mondta nekem, hogy csendben kell maradnom és tiszteletteljesen figyelnem kell majd a hamarosan következő első találkozás alkalmával. Elmondta, hogy ezeket a csoportokat a szükség vitte rá arra, hogy nem sokkal ezelőtt egy tanácsba tömörüljenek. Néhányuknak hosszú és bonyolult történelmük van egymással. Ugyanakkor e csoportok több ezer évre visszamenően még ennél is összetettebb kapcsolatot ápolnak a felszíni emberiséggel. Arról informáltak, hogy nincsenek éppen túlságosan pozitív véleménnyel rólunk. E csoportok gyakran elitista nézőpontból tekintenek ránk és előítéletekkel viseltetnek a felszíni emberek iránt. Gonzales szólt, hogy erről alkotott véleményemet, jobb ha inkább megtartom magamnak...Meg kellett próbálnom kizárni az egómat a további fejleményekkel kapcsolatban. Ugyanakkor idegileg kicsit kimerülve éreztem magam a nyilvános fürdőzési jelenet után, miközben kinevettek, emellett itt volt Gonzales aggódása is amiatt, hogy nehogy megint elveszítsem a fejem, mint az egyik korábbi, 200-ak Bizottságával lezajlott találkozó alkalmával, amikor is burkoltan megfenyegették a családomat és én akkor ott elveszítettem a fejem. Tudom, hogy Gonzales nem sértésből tette ezt az elővigyázatos megjegyzést, hanem egyszerűen ilyen a személyisége, de néhány korábbi sérülés emléke még túlságosan élénken élt bennem, főleg a Titkos Űrprogram Szövetség Tanácsával lezajlott kemény hangulatú, hangos vitatkozástól sem mentes találkozó miatt. Vettem hát egy mély lélegzetet, kitakarítottam a fejemből ezt a negatív érzelmi csomagot, annál is inkább, mivel vendéglátóink az átlagembernél sokkal fejlettebb intuitív képességekkel rendelkeztek, és igyekeztem elkerülni, hogy ne vegyék észre rajtam e jeleket. Mondtam tehát Gonzales-nek, hogy minden érthető, készen állok a találkozóra. Észrevette rajtam, hogy kicsit megviselt vagyok és aggódva nézett rám, majd még mondott nekem valamit.


Ebben a pillanatban benyitottak a szobába. Az előbbi nő illetve három férfi lépett be és tettek néhány lépést felénk. Fejet hajtottak előttünk, Gonzales elindult feléjük és intett, hogy kövessem én is. Mikor már csak néhány lépés választott el tőlük, megfordultak és elindultak előttünk kifelé az ajtón. Balra fordultak és egy folyosón haladtak lefelé. Ez a folyosó aztán elágazott jobbra majd utunk egy íves folyosón keresztül vitt minket tovább. E folyosó szélesedni kezdett és egy téglalap alakú, magas mennyezetű szobába találtuk magunkat. Egy hatalmas ajtó állt előttünk. Csodálkozva jegyeztem meg magamban, hogy vajon honnan jöhet ez a sok fény. A folyosók rendkívül jól meg voltak világítva, de fényforrásnak semmiféle nyomát nem találtam.Megálltunk a szobában, senki sem szólt egy szót sem. Körbenéztem, kerestem a fények forrását, mikor egy nő felém fordult és beszélni kezdett nekem. A hangjában egy olyan akcentus véltem felfedezni, amilyet még soha életemben nem hallottam. Angolul beszélt és azt mondta: "a látható fényt frekvenciák segítségével hozzuk létre". Nagyon meglepődtem és rápillantottam a nőre, de mielőtt bármit válaszolhattam volna, egy másik nő lépett be a hatalmas ajtón. Ugyanolyan fehér selyemköntöst viselt és az ő fején is csuklya volt. Ránk nézett, egyesével mindannyiunkkal szemkontaktust létesített, majd megfordult, és minden szó nélkül kiment az ajtón, amelyiken korábban bejött. Valahogyan éreztem, hogy a többiekhez hasonlóan, nekem is fel kell tennem a csuklyámat. Bementünk az ajtón, majd egy íves körlépcsőn lemenve egy szinttel lejjebb haladtunk tovább. A lépcsők aztán balra kanyarodtak. Az aljára érve egy újabb ajtóval találtuk szembe magunkat, és az ajtóív felett ugyanazt a szimbólumot vettük észre.Folyt. Köv.2015. szeptember 21., hétfő

A Szabad Otthon Művelet - Az Anya Mini Üzenetei 09.15.


Már mindnyájan érzékelitek a Fény hányadosának erőteljes hullámát a Földön, amit mi küldünk nektek a Szabad Otthon Művelet végrehajtásának előkészítésére. Számos Fénymunkás van most a katonaság parancsnokai között szerte a világon
The New Earth Times 31. Kiadás/2015-09-15.

Az Anya Mini Üzenetei, 22.

A Szabad Otthon Művelet


A Teremtő Isten Anyától

Legdrágább Gyermekeim! Fontos üzenetem van mindnyájatok számára. Képekbe és érzésekbe ágyazom be ezt az üzenetet, amely, remélem, lehetővé teszi számotokra megérteni a legmélyebb jelentését, a szavakon túl is.

Ez fordulópont a Föld számára. Mindnyájan keményen dolgoztok, hogy egyre magasabbra és magasabbra emeljétek önmagatokat belsőleg, és arra fordítjátok figyelmeteket, hogy szeretetteljes cselekedeteitekkel megteremtsétek a Fényt magatok körül. Meg van a lehetőség számunkra, a mi hosszútávú szerződésünkkel összefüggésben, hogy együttműködjünk fontos kérdésekben.

Nem vagytok képesek látni a hatásait azoknak a dolgoknak, amiket mi teszünk, mert a sötétség utolsó osztagai, akiket a Földön hagytak, és akiket a maradék összeesküvés ellenőriz – hogy a kegyenceik, akiket itt hagytak még az Archon Alliance, az Annunaki és a Hüllők időszakából, mind elhagyták őket, hogy visszatérjenek a Fénybe. A mi fontos, kombinált akcióink nem változtatták meg a sötétség maradványainak és elhivatott kiszolgálóiknak a hatásait – azok ott maradtak az emberek testében – azokét, akiket a 13 nevezetes családnak, az Illuminatinak vagy az összeesküvésnek nevezünk. Az ő meg nem alkuvásuk példátlan az Univerzumban, amit ti is olyan nagyon elképesztőnek találhattok, mint mi magunk.

Ahogy már elmondtuk nektek, a saját képünkre és hasonlatosságunkra teremtettünk titeket. Az emberiséget úgy alkottuk, hogy határozott, erős, rugalmas, eltökélt és elkötelezett legyen. Ezeket a kvalitásokat minden mérés kimutatja azok között is, akiket maguk mellé állítottak a sötét és pusztító Mátrixban – a gondolatok és érzelmek programozott rendszerében, amelyeket idomárjaik és mentoraik találtak ki, akiket azóta otthagytak, hogy visszatérjenek hozzánk, a Fénybe. Különös módon, az összeesküvői hűség a sötétséghez egy megnyilvánulása azoknak a tulajdonságoknak, amelyeket számotokra terveztünk, egyszerűen rosszul irányították annak a programnak a szolgálatában, amely elsorvadt.

Az nem meglepetés, hogy a mi legragyogóbb és leginkább gyakorlott lelkeink jöttek a Földre ebben az életidőben, hogy szembeszálljanak az ő katolikus csoportjaik leghatalmasabb kollektív dominanciája ellen, akik erősen tartják magukat a sötét hitrendszerükhöz. Függetlenül attól, vajon erősségeiket jóra vagy rosszra használják-e, valamennyi ember gyermekünk rendelkezik az erő és az elkötelezettség tulajdonságával.

Ezek emberi tulajdonságok, amelyeket mindenhol látsz megnyilvánulni az egész glóbuszon, sok olyan által is, akik ragaszkodnak saját vallási vagy kulturális hiteikhez, minden ellenkező dacára. Ne úgy gondoljatok a vallási fanatikusokra, mint összeesküvőkre, vagy az agresszív politikai szeparatistákra, mint illuminatusokra, de az önfejűség terhei, a fontoskodó helyezkedés, a kegyes öntisztelet, az erőteljes alkalmazkodás minden fajtájának használata, mind a sötétséghez való hűség eredménye. Ezek is a derék emberi lélek kinövései.

Ez az, amit mi látunk a mi ember gyermekeinkben – csodás testük és elméjük kombinációját, örök lelküket, amit ismerünk születésük óta, és mindközül a legsötétebb bolygón, a ti szeretett Terrátokon szerzett tapasztalatok életidőinek mostani betetőzését.

Mindazok, akik szorosan tartják a hűséget és elkötelezettségüket, hogy Fényt hozzanak a bolygótokra, kéréssel fordultak hozzánk olyan sürgősséggel és szívbőljövő vágyakozással, hogy eljussunk a végére ennek a szörnyű küzdelemnek, amely 24 órás erőfeszítésekre ösztönöz titeket a Mennyei Társaság oldalán, hogy megtaláljuk a gyors és békés lezárását a terror mostani uralmának. Ez folytatódik a Fény Templomában zajló programok ellenére, amelyben a földi összeesküvés felsőbb lelkeinek a rehabilitációja és gyakorlása van soron, hogy mostani inkarnációikat visszahozzuk a Fénybe. Tudatjuk veletek most, hogy mi is valóban azt várjuk, hogy ennek a drámai küzdelemnek sokkal közelebbi hatása legyen a Föld felszínén.

Válaszolva folytatódó kiáltásaitokra, hogy vessünk véget ezek által az elkötelezett inkarnációk által a szadista vegyi, biológiai és hangfrekvenciás programjaik szennyezései által elkövetett szenvedéseknek, gyorsan átlépünk egy új fázisba, amelyet – elhatározásunk szerint – mindnyájatoknak kell éreznie a Föld felszínén. A ti kérésetek alapján fordulok most hozzátok ezekkel a dolgokkal, hogy támogatásotokkal és tapasztalatotokkal végrehajtsuk ezt.

A Szabad Otthon Műveletet már elindítottuk. Ez egy amnesztia program, amely a leggyorsabban és leghatékonyabban fog működni azoknak az eltávolítása érdekében, akik a legnagyobb ártalmakat okozzák. Ha bűnvádi eljárásokat folytatnánk mindjük ellen, programokat, amelyek éveket vesznek igénybe, szükségessé tenné, hogy éveket fordítsunk a bizonyítékok, tanúvallomások begyűjtésére, és bírósági eljárásokra, és a fájdalmat okozó megosztásra gyermekeink között, beleértve a Fénymunkásokat is. Mi a legirgalmasabb és leggyorsabb módon kívánjuk feloldani a lidércnyomást, amely a sötétség a Föld Bolygón. Ne gondoljátok, Drágáink, hogy, ahogy hallom a dolog előkészületei közepette, hogy „futni engedjük őket, szabadon.”

Biztosítalak titeket, hogy ha a Földön minden egyént, aki részt vett a sötétségben, bilincsben vezetnénk a börtönbe, mindnyájatokat letartóztathatnánk. A büntetés és a bosszúvágy része annak, ami előidézte az aktuális dilemmát és ez nem oldható fel erőszakkal és megtorlással. Óvakodjatok azt kívánni, hogy azokat, akiket ellenségeiteknek hisztek, vagy önmagatokat, a háború, a nyomorúság és szenvedés egy másik évezredében találjátok, összeesküvőkkel vagy nélkülük.

Most, ezzel a kis figyelmeztető csengetéssel a kedves füleitekbe, engedjétek meg, hogy elmondjam, mi is valójában a Szabad Otthon Művelet. Ez egy lehetőség az összeesküvés tagjai számára, akik most a Föld Felszínén vannak megtestesülve, hogy elhagyják hatalmi pozícióikat, beleértve aktuális pusztító programjaikat is, visszaforduljanak előítélet nélkül, ahogy ezt a jogban megfogalmazzák. Ez az egyetlen mód, hogy eltakarítsuk az összes programot, és lehetővé tegyük az embereknek, akik követik őket – és több milliónyian vannak – hogy elforduljanak a sötét programok komplex hálójának tervezett, kidolgozott és végrehajtandó örvénylésétől, amelyen keresztül a földi élet minden elemét kontrollálják.

Azok, akik támadásban vannak, épp annyira foglyai saját programjaiknak, mint ti, magatok vagytok, mivel mindegyikük félti családját, kollégáit a megtorlástól, éppen úgy, ahogy ti is. Nincs mód számukra, hogy elhagyják rejtekhelyüket a Mátrix nagy forgatagában, ha akarnának, sem tudnak, mivel nincs számukra rejtekút a biztonságba. Menekülő státuszt ajánlunk nekik, ha egyetértenek, hogy feladnak minden kapcsolatot a régi hatalmi rendszerhez. Mint a menekültek a háború-szaggatta országokból, mindent hátrahagynak, amit megismertek belőle, s ami hasznuk származott, hogy menedéket kérjenek a Fényben.

Képeseknek kell lennünk felajánlani és gondoskodni a fizikai biztonságáról mindazoknak, akik akaratlagosan az elhagyást választják, és garantálni fogjuk, hogy őket és szeretteiket, akik velük menekülnek, méltósággal kezeljük, és lehetőséget biztosítunk számukra, hogy csatlakozzanak az erőfeszítésekhez azoknak a programoknak a lebontásában, amelyek megalkotásában részt vettek, az ő jóvátételi erőfeszítéseik részeként. Mi látjuk, milyen erősek és hatékonyak Hüllő gyermekeink, akik visszatértek a Fénybe. Ők segítik szervezni és tanítani a helyreállítási programokat az összeesküvésből menekülteknek, éppen azért, mert örömel visszafogadtuk őket és visszatérési törekvéseiket, hogy elkötelezett Fénymunkások legyenek. Mind együtt dolgoznak az Ashtar Parancsnoksággal, hogy biztonságos menekülő zónákat alakítsanak ki.

Már mindnyájan érzékelitek a Fény hányadosának erőteljes hullámát a Földön, amit mi küldünk nektek a Szabad Otthon Művelet végrehajtásának előkészítésére. Számos Fénymunkás van most a katonaság parancsnokai között szerte a világon, különösen az Egyesült Államokban, akik felkészültek, hogy felügyeljék ennek a műveletnek a jelentőségteljes programját. Ők együtt dolgoznak angyali teamjeinkkel és a Mesterekkel, szeretett Ashtarunk, Sanandánk, Mihály Arkangyal, Kwan Yin, St. Germain és mások irányítása alatt. Szorosan együtt dolgoznak a Föld felszínén ikerlángjaikkal, hogy hatékony és biztos alapot teremtsenek ennek a programnak a sikeréhez.

Eme nagy változás szemmel látható megnyilvánulásainak egyikeként, jól ismert és felismerhető Mestereink közül néhánynak, így köztük Sanandának és Mihály Arkangyalnak lehetőséget adunk, hogy gondoskodjanak önmaguk „Látványáról’ szerte a Földön, felbátorítandó a Fénymunkásokat, hogy mivel érdekeltek a kapcsolat felvételére mindőtökkel, elhoztuk őket az összeesküvőkhöz a mi irányításunk alatt. Nagyon visszafogottan kezdik ezeket, megjelenve néhány olyannak, akik csendesen támogat ják a Fényt. Ezek a látnivalók szaporodni fognak, épp ahogyan az „UFO” hajók észlelése is növekszik, beleértve azokat is, amely „víziókról” írnak többen az interneten. Ahogyan ezt a mi boldog és humoros Mestereink most nevezik: a „Kukucs! Művelet” hamarosan „Helló, Mindenki! Műveletre” változik.

Drága Gyermekeim! A szívem boldogan zengi a dalt, amikor látjuk azoknak az erőfeszítéseknek a dicsőséges hatását, amit a ti dimenziótokban tartotok fent. Olyan, mint egy felszálló légáramlás egy hatalmas kürtőn át – amint a ragyogó fényenergiák hullámain pattognak a szikrák, ahogy szemeiteket az égre emelitek és egy hangon beszéltek hozzánk. Halljuk kiáltásaitokat és sírásotokat, Szeretteink. Halljuk, amint azt mondjátok, „Békét akarunk a Földön! Véget akarunk vetni a szenvedésnek, és egy új életet kezdeni félelem nélkül, a régi nehézségek és aggodalmak nélkül, amelyek örök életünek látszanak számunkra, itt a Földön. Vágyakozunk a szabadságra és boldogságra, amit úgy képzelünk el, mint a mi Új Aranykorunkat. Készen állunk rá!”

Igen, Drága óriási munkát végző és elkötelezett  Gyermekei a Fénynek, ti készen álltok. Valóban így van, és mi örvendünk, ahogy közreműködtök ebben a dicsőséges átmenetben. Ti mutatjátok az utat, Drágáink, és nem tudnánk jobban tisztelni és szeretni titeket ezért.

Én szerető Isten Anyátok vagyok, felébresztve, élénken és vibrálva az öröm rezgéshullámain, amit úgy éreztek, mint felemelkedő légáramlatot, amely mindőtöket elvisz az Élet a Szeretet és Öröm ünneplésére és a bőségbe, amit belül, önmagatokban és körülöttetek éreztek ettől a naptól fogva. Lélegezzetek velünk, Drága Gyermekink! Új Világot teremtünk veletek és mindazokkal, akik azt előre viszik. Egy Új Aranykort ígérünk nektek, és mi is, a Mennyei Társaságban lélegzet visszafojtva várjuk, hogy megvalósuljon előttünk. Ezt együtt csináljuk, Drága Teremtők. Mi Egyek vagyunk!

Isten Anyátok vagyok, mindenben mellettetek, amit tesztek. Végtelen csodálattal és örömmel szeretlek titeket!


Kathryn E. May átirata, 2015. szeptember 15-én.

2015. szeptember 16., szerda

5 Nap az égen - videó
2 napot már sokfelé fotóztak,filmeztek, de ez az 5 már csúcs! /Milly


5 sun rise so amazing at Cambodia 2015, amazing sun rise on cambodia. sun rice on 31 march 2015

2015. szeptember 11., péntek

Élj minden pillanatot a Fényoszlopodban - Ashtar 2015.08.15.


Mindenkinek ajánlom, aki  ki szeretne emelkedni a káoszból. Kipróbáltam, gyakorlom, valóban hatásos módszer. /Milly
Élj minden pillanatot a Fényoszlopodban

Ashtar, a Galaktikus Flotta Fővezére
2015.08.11.

Üdvözöllek testvéreim a Föld felszínén. Én vagyok, Ashtar.

Az Új Jeruzsálem hídjáról (vezérhajó/Milly) jövök hozzátok, ahol a csodálatos Terra Anyára nézünk le tisztelettel és csodálattal. Amint Anya és Atya küldi a szeretet-energiáit, a rezgés percről percre emelkedik. Sokan közületek azt érezhetik, hogy szédülnek egy kicsit, de azok közületek, akik a Felemelkedéseteken dolgoznak kegyelemmel és hálával mennek át ezen. Ez természetesen egy ajándék. Akik ennek nincsenek tudatában, vagy feltehetően azt gondolják az Oroszlánkapuról, hogy valami, amit a zérónál lehet találni, azok egy kicsit meglepődnek. Azt hihetik, hogy elmúlik az influenzájuk, vagy megszabadulnak a meghűléstől, amíg ti egyre több és több hálát éreztek a munkával kapcsolatban, amit az elmúlt hónapokban végeztetek, amikor látjátok, hogy mennyivel jobban felkészültek vagytok, hogy kiteljesedjetek a bejövő energiákba. Ti most készen vagytok a győzelem dicsőségére, képesek vagytok elengedni az egotokat és meglovagolni a hullámokat a Fénymunkás barátaitokkal együtt.

Ti most mindnyájan gyakorlat alatt álltok, hogy az segítsen nektek átölelni az újat. A jelenlegi energiák mind a kiterjedésről szólnak, minden mögé bejutni, amit valaha éreztetek vagy tudtatok ebben az életben. Adok nektek néhány segítő tippet, hogyan lehet magasabbra jutni. Van néhány egyszerű alaptétel emlékeztetőül:

  1. Ki kell nyitni a szíveteket és az elméteket az ismeretlen felé, még ha idegennek is érzitek. Titeket Anya és Atya a karjukban hordoznak és ti biztonságban vagytok.

 2. Az Új Földön nem lesznek használatosak a negatív érzelmek és gondolatok, mert ti lesztek a ti „protekciótok”, vagy ahogy Anya mondta tegnap a ti „praktikátok”. Nem lesz többé praktikus vagy hasznos dolog óvatosnak lenni, őrnek vagy kételkedőnek.

  3. Nincsenek olyan egó trükkök a családi csomagotokban, ami most hasznos lehet. Ha a félelem, az aggodalom, a szorongás vagy a gyanú érzésével jöttök fel, az vissza fog taszítani benneteket egy túlképzett egó sarába –  az egó saját magatoknak egy része, amelynek célja az volt, hogy őrizze a magatok felé nyíló ajtót, amikor bemerészkedtetek a dualitásba és az azzal járó veszélybe.

  4. A leckéitek a sötétek és a csatlósaik ügyködéseiről felkészítettek titeket pontosan megérteni azt, amit hátrahagytok. Többé nincs szükség katasztrófa forgatókönyvekre. Eleget tudtok anélkül, hogy ebbe jobban belemerülnétek és ezeknek a dolgoknak nagyobb energiát adnátok, mint amit megérdemel.

  5. Az élet minden területén  - pénzügy, tudomány, politika és a jog - védő csapatok vannak. Blokkolják a cabal interferenciáit és bezárják az ajtókat a a Föld sötét részein minden eltelt napon. Nem kell aggódnotok olyan dolgok miatt, amit nem tudtok megváltoztatni a pozíciótok híján. A ti küldetésetek másutt van, és rátok ott van szükség.

Most beszéljünk arról, hogy mi a ti missziótok. Kedveseim, a ti felelősségetek a Felemelkedés felé vezető út elsimítása azok számára, akik utánatok jönnek. Ti ind Mesterek vagytok, és mivel olvassátok és hallgatjátok a tanításainkat, ti egy mély és bensőséges kapcsolatban vagytok velünk. A ti belső kutatásaitok, a ti akaratotok a bátor megnyilvánulásra, a saját szükségletetek a változásra felkészített titeket, hogy elfoglaljátok a helyeteket a frontvonalban a Szabadság, az Igazság és a Végtelen Boldogság felé vezető dicsőséges menetben.
 
Képzeljétek el, mindannyian táncoltok és éneklitek azt: „Amikor a szentek menetelni mennek” ( When The Saints Go Marching In).×

Ez a diadal szelleme, amit érezni fogtok, amikor együtt felemelkedtek. Mi egy Szent, valaki, aki kitalálta a Hitben továbbélő csodát, állhatatosságot, reménnyel töltötte meg az új napokat és legyőzhetetlen volt a nehézségek és a fájdalom ellenére. Nem a ti utatok ez, nem számít, hogyan kanyarogtatok az utatokon? Most itt vagytok velünk és kapcsolódtok velünk a Tudatosság Csoportjában.

Az Egység érzése, ami növekszik a szívetekben, a ti ragyogó válaszotok a Méz-Szeretetre, amely Anyától és Atyától száll alá és mindannyiunktól a Mennyek Csapatából. Ti angyalokkal és Mesterekkel vagytok körülvéve, akik mindannyian felfelé emelnek titeket, ujjonganak és megtapsolják minden előre történő  lépéseteket. Tudjuk, mivel álltok szemben és a mi  együttérzésünk összeköt minket veletek a tudatosság és a Szeretet elszakíthatatlan kötelékével. Ti valóban a központban álltok, ahol az esemény történik, ti láthatjátok.

2015, augusztus 15-én Tucson-ban (Arizona), a mi szeretett  Patricia Cota-Robles-ünk megnyitja a a Felvilágusultság  29. Világkongresszusát. Azt kérjük, hogy ti mind kapcsolódjatok azokkal a Fénymunkásokkal, akik olyan szerencsések, hogy vele lehetnek és aktiválhatják az új DNS kódokat magukban, és így az egész emberiség számára mintául szolgálnak. Ti el fogjátok hozni a Fényenergiátokat a világba, ezzel járulva hozzá a régi szakasz bezárásához, amely egy egó-központú emberi tapasztalás volt. Nem vagytok egyedül; ti a Föld Tervnek, amely felemel minden lelket az Ötödik Dimenzióba, egy értékes része vagytok.

Ez a hét jelzi az új emberi élmény kezdetét, amely inkább szív-központú, mint egó-központú lesz. Azt a feladatot adom nektek, hogy hozzátok létre és tartsátok meg a Fényoszlopotokat szilárdan, hogy így azt érezzétek, ez annyira a tietek, mint a saját testetek! Ez a ti állandó, titeket burkoló energiamezőtök. Ettől kezdve soha ne hagyjátok el a sugárzó Fényoszlopotokat, nem számít, hogy mit csináltok, vagy kivel vagytok.

Minden pillanatban a Fényoszlopotokban éljetek

-Kezdjük a légzéssel. Úgy érezzétek a be- és kilélegzést, mint ami fenntart és táplál titeket! Most világítsátok meg  a szép kék gyémántot az agyatok közepén! Érezzétek, hogy fényesen ragyog! Ez a ti saját kapcsolatotok Isten elméjéhez. Élvezzétek a tudás egyszerűségét, amelyben figyelmesen  vagytok jelen, és a gondolatok, az érzékelésetek, az intuíciótok és a megosztott tudatosságotok   szimultán tudatában. Lélegezzétek be a szabadság érzését, amit akkor élveztek, ha elhagyjátok az  elfoglalt és kavargó agyi béta-hullám-aktivitást és elmozdultok az alfa és téta hullámok egy sokkal kitágultabb állapotába. Ez összehasonlítva olyan különbség, mintha egy hullámzó, vad óceánban úsznátok vagy  lebegnétek a meleg, lágyan fodrozódó, hívogató óceánban, amely fenntart és emeli a szellemiségeteket.

-Most világosítsátok meg a ragyogó pink (lilás-rózsaszín) gyémántot a szívetek közepén! Érezzétek a kifelé áramló Fényt, amely körülvesz benneteket a Szeretet és a Fény hullámaival! Engedjétek az öröm lankadatlan érzését kiáradni kitáguló szívetekből, amely körülvesz benneteket! Érezzétek a közvetlen kapcsolatot Anya és Atyaisten nagy szívével! A Szeretetük el fog önteni benneteket a fejetektől a lábujjatokig. 

-A következőkben fókuszáljatok a fehér gyémántra a solar plexusotokban, az Isteni Akarathoz történő kapcsolódásotokhoz! Ez a mi biztos horgonyunk, ami az intelligenciánkhoz és az indulatunkhoz vezet, hogy a Legnagyobb Jó szerint cselekedjünk, ami megmutatja Isten jóindulatú Akaratát.

-Érezzétek a Fényenergiátokat, ami kiterjed körülbelül a karotok hosszáig vagy azon túl, egy Fényoszlopot hozva létre, amely körülvesz és véd benneteket! Érezhetitek az Oszlopotok külső membránját vagy a „Falát”, amely tele van a ti jellemzőenergiátokkal. Amint hosszan megtartjátok a magas rezgésű Fényeteket, nincs olyan sötétség, ami áthatolna rajta; az egyszerűen lepattan és visszatükröződik arra, aki küldte.

-Horgonyozzatok le mélyen a Földbe Terra Anya Kristály szívébe és felfelé Anyához és Atyához, akik fényesen hintik rátok a  Méz-Szeretetüket (Honey-Love), megállás nélkül fürdetve titeket Szeretetben és Fényben. Sohasem fogytok ki a Szeretetből, mert Anya és Atya határtalan.

-A ti Oszlopotok megérinthető és látható lesz mindannyiunk számára a Magasabb Dimenziókban. Mi megtapsoljuk a ti szilárd Fényeteket és ünnepelünk, ha egyszer meglátjuk a Menny felé küldött jeleteket.

-A végső lépés az, hogy megtartsátok az Oszlopotokat pulzálni és folyamatosan áramolni magatok körül mostantól kezdve úgy, ahogy mi tesszük azt a Felsőbb Birodalmakban.

Mostantól készen vagytok könnyedén felemelkedni, azt fogjátok érezni, hogy minden nehézség nélkül át tudtok lebegni a dimenziókon. 

-A figyelmetek egy részét az Oszlopotok megtartására fordítsátok az ébrenlétetek minden pillanatában, és elalvás előtt biztosítsátok azt meg alaposan! Mélyen fogtok aludni, a győzelmi ünnepségről álmodva, ahol már veletek vagyunk.

Bárhol, ahol a Fényoszlopotokban vagytok, ott egy szent, áldott hellyé váltok.

A fivéretek, Ashtar vagyok, izgatottan várva a ti briliáns és kinyílt lényetek dicsőséges lépteit. Tisztelegve.Átvette: Dr. Kathryn E. May, New York, August 11, 2015


Forrás:  http://myemail.constantcontact.com/The-New-Earth-Times---Edition--19---Tuesday--August-11--2015.html?soid=1114135227078&aid=sl9DpAAB0nc

Fordította: MA


×                                           
When The Saints Go Marching In

 When The Saints Go Marching In Magyar szöveggel                   Shenky

"Amikor a szentek"
C         F     C
Mi halandók, őseink lába nyomát követjük,
              G
és ha beérjük, megnyugszunk majd.
C           F
Ott azon a napsütötte parton,
   C  G  C
Végül mind együtt leszünk.

C
Ó a szentek, a menybe mennek,
                 G
Amikor a szentek a Mennyországba mennek
  C          F 
Ó, Uram, én ott akarok lenni,
     C    G      C
Amikor a szentek a Mennyországba mennek.

És ha a Nap nem akar ragyogni, 
és ha a Nap már nem akar ragyogni,
Ó, Uram, én ott akarok lenni,
Amikor a Nap már nem akar ragyogni.

Ó a szentek, a menybe mennek,
Amikor a szentek a Mennyországba mennek 
Ó, Uram, én ott akarok lenni, 
Amikor a szentek a Mennyországba mennek.


 Majd amikor a trombita hív,
Majd amikor a trombita hangja hív
Ó Uram én ott akarok lenni,
Amikor a trombita hangja hív

Ó a szentek, a menybe mennek,
Amikor a szentek a Mennyországba mennek 
Ó, Uram, én ott akarok lenni, 
Amikor a szentek a Mennyországba mennek. 

Most azt mondják, hogy más a világ
Ők azt mondják, hogy bajban a világ
Ó uram én várom már azt, reggelt, 
Mikor egy új világ tárul elém.

Hogyha a Hold vérbe borul,
hogyha a Hold majd vérbe borul,
Ó, Uram, én ott akarok lenni,
Amikor a Hold majd vérbe borul.

Amikor a szentek menetelve mennek
Amikor a szentek menetelve mennek,
Uram engedd, hogy ott legyek közöttük,
Amikor a szentek a Mennyországba mennek