2013. december 6., péntek

Galaktikus Üzenet 12.03.

 

 

Galaktikus Föderáció és a Spirituális Hierarchia Üzenete /2013. December 3./

Selamat Jalwa! Azért járulunk most elétek, hogy több témát átbeszéljünk. Jelenleg a sötétség felügyelet alatt van, miközben egy sor valóságotokat megváltoztató esemény valóra válik. Ezek fogják átalakítani globális bankrendszereteket, és megkezdik újraindítani világotok pénzrendszerét. Ezek a változtatások csupán az első nagy lépései azon változásoknak, amiket korábban megvitattunk veletek, és amelyek az új kormányzáshoz és az évezredes rabszolgaságból való kijutásotokhoz vezetnek. Bármi is volt az ami egy hűbérbirtokhoz, vagy adósrabszolgasághoz kötött benneteket az utóbbi néhány évtizedben, ezek a különféle struktúrák törvényesen tartottak egy olyan felső társadalmi osztályhoz láncolva titeket, ami rendszeresen kihasznált benneteket és gyermekeiteket. A rabszolgaság ezen eszközeit le kell emelni rólatok, hogy valóban szabaddá váljatok. Abban a pillanatban a vagyoni hatalom véget ér, és képessé váltok olyan egyénekké válni, akik ismét szuverének és virágzóak testben és Lélekben. Ezek az események elő fognak készíteni benneteket egy ünneplésre, amin részt fognak venni spirituális és űrcsaládjaitok is!
A személyes szuverenitás és szabadság eljövetelével, szabadon megjelenhetünk előttetek. Atlantisz bukása óta felügyelünk titeket, és alkalmanként közvetlen vezettetést is nyújtunk számotokra. Mi értjük, hogy mit tesz a Mennyország, de ennek ellenére mélységesen vágyunk rá, hogy vezethessünk titeket. Ezért elküldtünk számos Avatárt, Angyalt, és még prófétákat is, hogy segítsenek nektek egy olyan ösvényen maradni, amit a Mennyország rendelt el számotokra. A sötétség kegyeltjei semmibe vettek minket, és olyan dolgokat tettek, amik elkedvteleníthetnek bennünket. Ezek a szigorú kritikusok csak részben voltak sikeresek, mivel arra ösztönöztünk sok nagyszerű férfit és nőt, hogy előlépjenek és elmondják üzeneteinket. Ahogy ezen bátor egyének megjelentek, sok szent titkos társaság formálódott a mi isteni küldetésünk támogatására, hogy megvilágosítsák az elnyomott emberiséget. Ezek a küldetések évezredek óta folytak, és jelenleg egy új korszakhoz vezetnek, amihez nagyon közel álltok. Ez az az idő, amikor sok isteni csoda fog történni!
Habár csak szempillantásokat láttok abból ami történik, maradjatok erősek hitetekben. Épp összeállnak azok a körülmények, melyek egy isteni szimfóniát hoznak létre, ami át fogja alakítani ezt a valóságot. Legyetek készek elfogadni azt, ami elsőre furcsának tűnhet számotokra. A sötétség azt hiszi, hogy még nem álltok készen az utatok megváltoztatására. Ez olyan valami, amit ezek a sötét kegyeltek nem képesek megérteni. A Fény létrehozott egy különleges forgatókönyvet, ami jelenleg bontakozik ki, és ez a folyamat összezavarja a sötét összeesküvést. Még a háború kirobbantására tett számos kísérletük is befuccsolt. Régi módszereik nem működnek többé. Világotok hadseregei békét szeretnének ebben a birodalomban. Ez nem a bomlasztás ideje, sokkal inkább egy olyan pillanat, amikor egy nagy tisztítás söpör végig ezen a bolygón. Egy olyan idő ez, amikor azok a megállapodások, amik megszabadítanak benneteket ezektől a sötétektől, lehetővé fogják tenni, hogy örvendjetek a Fény hatalmának. És egy olyan idő is lesz ez, amikor nyíltan újra csatlakoztok a csillagokból érkező hittestvéreitekhez, és a Belső Földről érkező családotokhoz - ami egy reménnyel és csodákkal teli pillanat lesz!
Az újraegyesülés nagy pillanata olyan dolog, amit már több élet óta várunk. Eredetileg közel egymillió évvel ezelőtt érkeztetek, hogy egy nagyszerű gondnokságot alakítsatok ki Gaia-val. Ez a gondnokság mély lelkifurdalást tapasztalt meg azért ami Gaia-val történt, amikor a sötétség durván feldúlta naprendszeretek bolygóit. A Föld maradt az egyetlen olyan világ, mely még mindig lehetővé teszi az embereknek, hogy a felszínén lakjanak. A Vénusz, a Mars nagy óceánjai, és a Pax (Maldek) korábbi világa is eltűnt. Száműzték őket egy időre a belső birodalmakba. Az idő hamarosan elérkezik ismét, amikor ez a többi világ visszatér korábbi érintetlen kondícióiba. Akkor majd ti is szétszóródtok és helyreállítjátok ezen más világok feletti gondnokságotokat. Örvendezni fogtok a Mennyország nagy csodáin és ezen helyreállított világok felettébb szépségén. Egy csodálatos új csillagnemzetet fogtok formálni, és ennek során új flórák és faunák sokaságát fogjátok feléleszteni.
Sok Áldás! A Felemelkedett Mestereitek vagyunk! Új hírekkel és áldott információkkal érkezünk ezen a napon! Az események sebesen haladnak előre. A jelentősebbek érintik a pénzügyi és kincstári rendszerét ennek a birodalomnak. Áldjuk azokat, akik egy új pénzügyi cserét léptetnek elő. Ez a munka az első dominó kezdete, vagyis ledőlése. Ez jelzi, hogy a mi szent titkos társaságaink készen állnak a következő nagy átalakításokra. Összességében, ennek a világnak a módosulásai egy jel arra, ami rövidesen következik. 1776-ban Szent Germain Gróf fektette le annak a tervét, ami most történik. Jefferson-t ő inspirálta arra, hogy ezt írja: "Magától értetődőnek tartjuk azokat az igazságokat, hogy minden ember egyenlőként teremtetett, az embert teremtője olyan elidegeníthetetlen Jogokkal ruházta fel, amelyekről le nem mondhat, s ezek közé a jogok közé tartozik a jog az Élethez és a Szabadsághoz, valamint a jog a Boldogságra való törekvésre. Ezeknek a jogoknak a biztosítására az Emberek Kormányzatokat létesítenek, amelyeknek törvényes hatalma a kormányzottak beleegyezésén nyugszik…" - (http://mek.oszk.hu/02200/02256/02256.htm)
Ezek a dicsőséges szavak készítik elő a terepet egy olyan változás számára, ami végül egy új koncepcióhoz vezet a kormányzásban. Lincoln később ragyogóan körvonalazta ezt a koncepciót. "…hogy a nép kormánya a nép által és a nép érdekében kormányozva ne tűnhessen el a világ színéről."- (http://hu.wikiquote.org/wiki/Abraham_Lincoln) Ez a szent hit, hogy a szuverenitás a néptől ered, és ezen a szuverenitáson mindenki osztozik, és annak velejében rejtőzik, amit az Istenség jelenleg elér számotokra. A szolgaság bármilyen formája alapvetően illegális, és ezzel együtt istenkáromlás, melyet a sötétség rajtunk állandóan elkövet. Számos életünk során, mely végül közös megvilágosodásunkhoz vezet, ezen szentségtörés számos fajtájával találkoztunk. Együtt elhatároztuk, hogy eltávolítjuk ezeket a gonoszságokat ebből a birodalomból. A mi követőink eltökélték, hogy egy olyan valóságot nyújtanak nektek, ami valóban mentes ezen visszataszító Fényellenes utálkozásoktól!
A Fény iránti elkötelezettség egy új valóság megszületését teszi lehetővé. Ez a teljes tudatosságra való átalakulás peremére juttat benneteket. Régóta arra törekszünk, hogy előidézzük ezt ezen a szépséges gömbön. A sötétség szövevényes terrorjának uralma közel van a végéhez. Ez elhozza nektek azt a lehetőséget, hogy teljesen megértsétek kik és mik vagytok. Így a szándékunk a megfelelő isteni időben előlépni, és részletesen megtanítani nektek amit a sok szent szövegből kihagynak. Ezek a tanítások felkészítenek titeket egy új tudatossági állapotra, és szó szerint képesek lesztek megnyilvánítani "Angyali" szárnyaitokat. A mi feladatunk az, hogy Istenien vezessük, és szeretettel felügyeljük ezt az átalakulást. Sok szent Csoda felel ezért. Számos imánkra már válasz érkezett. Most spirituális és galaktikus szövetségesekkel rendelkezünk, ami elvezet benneteket egy felettébb csodálatos győzelemhez! Hallelujah! Hallelujah! Hallelujah!
Ma tovább egyértelműsítettük, hogy mi folyik ezen a világon mindenütt. Nagy változások vannak működésben. Ez az átalakulás hozza el számotokra a spirituális és űrcsaládjaitokkal való nagy újraegyesüléseteket. Ez a csodálatos újraegyesülés gyorsan elvezet benneteket a teljes tudatosságba való visszatérésetekhez. Tudjátok Kedveseink a Szívetek Legmélyén, hogy a Mennyország számtalan Készlete, és soha véget nem érő Bősége valóban a Tiétek! Így Legyen! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Szíriusziul Legyetek Egyek! és Legyetek Örömben!)
Sheldan Nidle által
 (a Galaktikus Föderációval való közvetlen 
összeköttetésen keresztül)
10 Manik, 10 Yaxk'in, 10 Caban
foldimennyorszag.hu
http://www.fenyorveny.hu/2013/12/a-galaktikus-foderacio-es-spiritualis.html


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése