2015. augusztus 10., hétfő

A Három Nagyszabású Földi Kísérlet Avyon – Pelegai – Gaia

Hosszú idővel ezelőtt, ahogy azt már ismerjük, a Világegyetem Alapítói, akik nagyon fejlett lelkek voltak, elkészültek egy új Univerzális Teremtőjáték Tervével. Ezek az Isteni Teremtőerővel bíró lények, úgy döntöttek, hogy létrehoznak maguk számara is egy Univerzumot.

A Három Nagyszabású Földi Kísérlet
Avyon – Pelegai – Gaia


Az Első Föld létrehozása – Lyra csillagkép (Vega csillagrendszerében)

Lyra (Lant) csillagképAz első földi kísérletre a Lyra csillagrendszerében került sor. Kialakulásáról és bukásáról milyen történetek is rejlenek e mögött? A választ teljes mértékben megtalálhatjátok a We are the Nibiruans (Mi vagyunk a Nibirubeliek) című könyvemben.
Hosszú idővel ezelőtt, ahogy azt már ismerjük, a Világegyetem Alapítói, akik nagyon fejlett lelkek voltak, elkészültek egy új Univerzális Teremtőjáték Tervével. Ezek az Isteni Teremtőerővel bíró lények, úgy döntöttek, hogy létrehoznak maguk számara is egy Univerzumot.
Ahogy mind a tizenkét Alapító találkozott, összejöttek, elkezdtek azon tanácskozni, hogy milyen- és melyikfajta teremtő játékot válasszák. Olyat szeretnének, amelybe a lelkek maguk is beleteremthetnek (társ-teremthetnek) és hívhatnának másokat is az új világegyetemükbe a lelki fejlődésük céljából. Mert a lelki/spirituális fejlődés, minden lélek legfőbb vágya.
Hosszas megfontolás után, végül is a „Polaritás Integráció” (a Kettőség egyesítés, kiegyenlítése) teremtő játék mellett döntöttek. A sokfajta tervezett játékok közül, ez az egyik olyan volt, amelynek lényegét az Isteni Teremtők által elképzelt Fény és Árnyék integrálása foglalta magába, annak érdekében, hogy megtapasztalhassák az abban részt vevő lelkek, amit csak lehet abból, hogy milyenek valójában Ők.
Most ahogy a kiválasztott játék beindítására elkészültek, azonban tudták azt, hogy ahhoz szükséges van az egyedi/individuális szempontú megtapasztalásra is ebben a játékban, amely abban segíti majd őket, hogy a játék beteljesüljön ebbe az új univerzumba. Akik ezt az egyediséged/individuális szempontot elfogadják, azok részesei lehetnek ennek a játéknak, és kézzelfogható módon felkészülhetnek erre.
Így tehát az Alapítók egy felhívást tettek közre, minden univerzumban, és minden lélekhez, hogy készüljenek fel arra, hogy nemsokára beindul a Polaritás Integrációs Teremtőjáték. Egyelőre 90 olyan individuális lelket hívtak meg először, akik maguk is igen magasan fejlett lelkek voltak, akik éppen befejeztek, teljesítettek egy korábbi játékot a közelmúltban és éppen egy másik olyan helyet kerestek maguknak, ahová csatlakozni tudnak, hogy tovább tudják folytatni a spirituális/lelki fejlődésüket/evolúciójukat. A 90 fős csapat két részből állt. 45-45 Madáremberek lényből és Macskaféle emberekből állt.
Így érkeztek meg a jelenlegi Világegyetemünkbe és azután az Alapítókkal találkozót kezdeményeztek az ügyben, hogy beállítsák, megállapodjanak a játékszabályokban. A 90-ek csoportja megválasztott maguk közül egy valakit, aki képviselni fogja őket az Alapítók Tanácsában, aki összekötő szerepet játszik a csoportjuk és az Alapítók között. Ezt a lényt Devin-nek nevezték (valódi neve: Devaine) és ő a Macskafélék családjának lelki-szellemi vezetője, pátriarkája volt. (Az Avyon ház vezetője)
Mindegyik csoport egy új otthont kapott. A Madárfélék egy bolygót az Orion csillagképben, míg a Macskafélék a Lyra csillagkép egyik planétáját. Ez lett az új hazájuk. Így aztán a a 90-es csoport megosztozott egymással, elosztották a feladatokat, mindegyik elfoglalta a saját bolygójukat, hogy végre elkezdhessék a teremtő játékot. A Madárfélék az Árnyékot/Sötétséget, míg a Macskafélék a Fényt/Világosságot képviselték.
Kis idő elteltével mindegyik csoport, olyan fizikai formát vett fel, olyan testet öltöttek magukra, amellyel járni tudtak a saját planetáris otthonukon. Királyi leszármazási, vérvonalakat hoztak létre az egyre növekvő fajukon belül.  A bolygóikon idővel aztán keresztezték vérvonalukat másféle életformákkal és ezzel új fajokat teremtettek meg, hoztak létre. És amikor ezek az új fajok életképessé váltak, akkor részeivé váltak, betagozódtak a saját társadalmukba. A Madárfélék/Hüllő csoportja a Lyra csillagképbe utazott és ott gyarmatosította a Macskafélék/Humán faj szomszédságában lévő bolygót. Ennek során mindegyikük készen állt az első Integrációs Nagy Kísérletre. Ezért is úgy hívjuk ezt az eseményt: Az Első Föld Nagyszerű Kísérlete.
Az első nagyszerű/nagyszabású kísérletre egy 3 D-s bolygón került sor, amely hasonló volt a mai Földhöz és ez volt az otthonuk a Macskaféle/Emberi fajnak. Mivel fejlett technológiával rendelkeztek a Macskafélék/Emberek, megtanulták azt, hogy hogyan kell létrehozni féreglyukakat és a térben, hogyan lehet utazni. Hamarosan mindkét faj oda-vissza utazásai soron meglátogatták egymás bolygójukat.
A két csoport végül is újraegyesült, de nagyon sok új embert, új utódokat foglalt magába. Idővel elkezdték a két királyi vérvonalat is összevegyíteni házasságok révén, és szövetséget hoztak létre ez által. És minden jól is ment egy ideig.
A fajok keveredésével új fajok jöttek létre és nem sokkal később ez egy kasztrendszer kialakulását eredményezte. Létrejött a királyi, papi, tudós és harcos réteg, míg a fennmaradó népesség a munkások kasztja lett.
És még a mai napig sem teljesen világos az összes részlet arról, hogy mi teremtette meg a szakadást a két királyi család között, melynek következménye az Első Galaktikus háború lett. De én sejtem azt, hogy ennek az oka az lehetett, annak volt köszönhető hogy a játék néhány részletéről szóló kommunikáció nem volt teljesen lefektetve. Valaki valakivel közölni akar valamit, de elhanyagolja a tartalomból az összes részletet. Akkor erről én annyit mondhatok, hogy ez előrelátható volt a szövetséggel kapcsolatosan. Nem voltak kidolgozva teljesen világosan a megállapodás részletei. Így sérülést okozó érzések keletkeztek, amelyek a gyanakvás érzéseit keltették fel, amely elvezetett ahhoz az első robbanáshoz. Ez pedig a Macskafélék/Emberek első támadásának beindítása volt a Hüllő szomszédjaik ellen.
Visszatérve kicsit a Nagy Galaktikus háború előtti időkre, már akkor is előfordultak kisebb összecsapások a két ház között, de azok kisebb méretűek voltak. Már meséltem erről, amikor apámat Simbala-t (Macskafélék/Humán család) és Jehowah*  (az Aln ház vezetője), apját Cobazar-t (Madárfélé/Hüllők), megölték. Mi akkor még nagyon fiatalok voltunk, úgymond zöldfülűek, amikor apáink meghaltak. Egészen addig, amíg éltek, nagyon közel voltak egymáshoz.
Visszaidéztem emlékeimben a Jehowah-nál tett látogatásomat az ő kedvelt barlangjában, és azt hogy órákig játszottunk együtt. Ezek az emlékek tele vannak még ma is melegséggel és szerető érzésekkel. Most hogy a vezetőink köpönyegforgatók lettek és vermet ástak egymásnak, azon túl, hogy ebben a háborúban megölték apáinkat, annak vége, elmúlt és a házasságom Jehowah-val megpecsételtünk egy olyan szerződésünket, amely elhozza a békét a családjainknak újra. Habár azt követően egy újabb háború tört ki, de mi nem háborúzunk egymással, próbáljuk tartani a személyes kapcsolatot egymással kikerülve a káoszt, amely tovább zajlik körülöttünk.

Második Föld – Plejádok – Pelegai

Plejádok (Fiastyúk) csillagkép

A Második Föld a Plejádokba került megalapításra. Mi történt ezen a bolygón és van-e bizonyíték arra, hogyan történt meg a bolygó lerombolása. A válasz benne van a We are Nibiruans (Mi Vagyunk a Nibirubeliek c. könyvben). Az Első Galaktikus Háború végére érkezve, a bolygó pusztulása után, bátyám Devin én és Jehowah, valamint egy nagyobb embercsoport elmenekültünk az utolsó megmaradt csillag anyahajóra a Pelegaiara.*
Ezt követően, egy új csillagcsoportosulásra telepedtünk le, amely később, mint Hét Nővér volt ismertté, a Plejádokra. Az anyahajón éltünk és rengeteg időt töltöttünk azzal, hogy létrehozzunk, megalapítsunk egy kolóniát, az egyik bolygó felszínén. Az eredeti otthonunk után Avyonnak neveztük el (m: később Pelegaia néven is). Ez egy ugyanolyan gyönyörű kék bolygó volt, mint a korábbi bolygónk, méghozzá két nappal.
Így fejlődött itt ki az élet és mi is. Városok épültek, és civilizációk jöttek-mentek, és végül is elhagytuk a bolygót azokkal, akik velünk tartottak. Így mi lettünk az ott élőknek az Ősi Öregek/Bölcsek, akik megalapítottuk a civilizációjukat. De mint eddig mindig, az erről szóló tények eltorzultak az idők során és az írott történelem már nem tükrözi hosszú ideje a történelmi eseményeket. Egy bizonyos idő után ez a bolygó az egész kozmoszban közismert lett és más civilizációk is hívást éreztek ide, míg mások csak kíváncsiak voltak rá, de voltak olyanok is akik meg szerették volna hódítani maguknak. A bolygó lakossága eljutott arra a szintre, hogy űrutazásokat tudtak tenni más helyekre, így valamivel előrébb jártak nálunk, ahol mi most tartunk. Azzal a különbséggel, hogy ők már túljutottak a betegségeken és a társadalmi egyenlőtlenségeken és egy egységes bolygóközi kormányzását vezettek be. Hasonlóan majdnem egy kaptár-tudatossággal (egység-tudatossághoz hasonlóan) rendelkeztek. Mindenki egyformán gondolkodott és cselekedett és tetteikben nem foglaltak állást a természetük sötét oldalát tekintve. Csak a fényes oldalukat nyilvánították meg és ez vált társadalmi normává.
Az emberek ennek következtében spirituálisan megrekedtek, és képtelenek voltak a maguk választotta úton haladni, mert elnyomták a sötét oldalukat, a férfias oldalukat és a három alsó csakra használatát. Ennek az lett az eredménye, hogy tudatlan spirituális szinten behívtak egy fajt, akik a poláris ellentétük volt, azért hogy kimozdítsák magukat ebből a beragadt helyzetünkből.
Ez a faj először a békességről beszélt nekik, de hamarosan rájöttek arra, hogy sokkal több nyerségre tehetnek szert a Földön azzal, hogy átveszik a hatalmat a bolygón, mint azzal hogy csak egyszerűen együttműködnek az emberiséggel, mert azok nem képesek még megérteni egy magasabb szintű életet.
Sok időbe telt el, amíg kiderült mindez, hogy mi is történik és napirenden voltak az összeütközések az ellenállási mozgalom erőfeszítései révén. Hiába volt minden békítő szó és minden kísérlet a megbékélésre, a kísérlet kudarcba fúlt. Így az emberek elindították az első támadást, hogy eltávolítsák ezt a fajt az ő bolygójukról. Ebben az összecsapásokkal sújtott harcban az ellenségnek sikerült elpusztítania a bolygót. A túlélők elmenekültek a galaxis számos helyére és kolóniákat alapítottak más bolygókon.

Harmadik Föld – Plejádok régiója (Gaia)Ez a jelenlegi Föld, amelyen most élünk a 3. Föld nagyszabású kísérlete. Vajon mit hozhat a jövő, mit tartogat számunkra. Milyen nagyobb képet láthatunk és milyen terveket a jövőnkkel kapcsolatban. Mindez benne van a könyvemben. (We are Nibiruans: Mi vagyunk a Nibirubeliek). Tehát most itt tartunk egy másfajta felemelkedési folyamatban. Az első és második Föld sohasem jutott el ideáig és nem sikerült ezen a folyamaton átesnie.
Úgy vélem sokan, akik ma itt vannak azok közül ott voltak az egyik vagy talán mindkettő megelőző kísérletnél. És a felhalmozott bölcsességük és tapasztalatuk által fogjuk sikeresen felemelni magunkat, és a Föld emberiségét valamint a bolygónkat.

Ami hiányzott az előző kiséletekből az az volt, hogy az együttérzést és mások elfogadását fontosabbnak tartottuk, mint a sajátunkét. Most a korábbiakból megtanulhattuk azt, hogyan integráljuk a bennünk lévő fényt/világosságot és a sötétséget/árnyékot (megj: na ez az amit sokan nem értenek: ajánlom Tóbiás és St. Germain sötétségleckéit a Shaumbrán**) és a hozzájuk társítható megnyilvánulásokat, mert csak ezekkel leszünk képesek befejezni a Harmadik Nagyszabású Kísérletet, a bolygóval együtemben és az összes olyan fajjal, akik részt vesznek ebben, hogy sokkal gyorsabban haladjunk a spirituális/lelki fejlődésünk útján.

Szolgálatotokra:
Jelaila Starr
Közreadja: www.foldicsillagok.hu

Szerkesztői megjegyzések:

* Jehowah és ami még előttünk van
Ez a Jehowah nem azonos a Szíriuszi Jehah Wah-val, aki teremtő istenként jelentkezett be, és később egy hitrendszer megalapítója lett. Ez egy tervszerűség alapján történt, amikor a fényerők egységes hitrendszer alapján szerették volna kódolni a Fény Tudományát. Mint számos kísérlet ez is kudarcba fulladt. Az Egy istenhit (azaz az isteni aspektusok egységesítése, azaz minden és mindenki isten) ego alapú értelmezése ennek, egyfajta hamis kiválasztott tudatosságot eredményezett, amely így törvényszerűen bevonzott egy poláris csoportosulást és mikrokörnyezetben (földi síkon). Ennek következményeként  a két galaktikus háborút leképezték/újrajátszották a két világháborús téren, hogy megvizsgálják, hogyan lehet változtatni ezen, valamint karmikus, tömegszintű tisztításra is adott lehetőséget. Mint köztudott vagy sem, a második világháború befejezése egyfajta pozitív elmozdulást eredményezett a megrekedt energiákban, így a 60-as évek elejétől kezdve, főleg az 1987-89-es kisebb kvantumugrást követően, sikerült a bolygó rezgését (2009-2012 között) egy magasabb tudatossági szintre emelni. 2012. 12. 12-21. így egy határkő lett, amely lehetővé teszi az itt élő entitásoknak is, egyelőre a személyes színtű felemelkedését. A bolygó kozmikus ciklusokhoz igazodva, de isteni időzítés szerint folyamatosan magába fogadja a kozmikus szívből érkező DNS-szintű, a fizikaiságot, és tudatosságot, átalakító de polaritásmentes energiacsomagokat. Ez jelentős és nagyon gyors haladást és fejlődést ígér a Fény Munkásainak. Viszont a jelenlegi információk szerint a globális méretű felemelkedésre még várni kell, mert túl nagy árat kellene fizetni, most ha erre sor kerülne. A globális felemelkedés, a Krisztusi Tudatosság elérkezésének a teljes bolygóra, mérföldköve, a 2038-as energia szintmérés a választ. (emlékeztetőül 25 évente megmérik a bolygó energiaszintjét, és annak megfelelően érkeznek a fénycsomagok a Földre: 1987-2012-2037. decemberi napforduló). Addig is lesz mit tenni. A változás sarkalatos időpontja: 2017. a bolygó erőteljes fizikai átalakulásának kezdte. Kisebb-nagyobb energiacsomagok érkezése: 2020-2022 (Vízöntő együttállás), és 2030-2032. (Nibiru tervezett átvonulása), és  2016-2017-ben a Gazdasági Újraindítás első kísérlete, valamint a hitrendszerek fénnyel való megbombázása és a földönkívüliekkel kapcsolatos információk lesznek napirenden. Metatroni közlések 2038-at jelölik a Krisztusi Tudatosság teljes visszatéréseként. Addig is a „vallásháborúk” folytatódni fognak, sőt egyre intenzívebbek lesznek várhatóan, mert ezek nem földi eredetű konfliktusok, de a megoldásra itt kerül majd sor.

* A Pelagai történetéről
PELEGAI, A GALAKTIKUS FÖDERÁCIÓ EREDETI ZÁSZLÓSHAJÓJA
Megj: nevét az egyik úgynevezett Földi Kísérlettől kapta. Avyon volt az első, Pelegai, vagy Pele-Gaia a második, és a harmadik a Naprendszerbeli Gaia(Shawn, Shaun, Shan, Terra stb..)

A Pelegai a Galaktikus Föderáció Tanácsának a Lyra rendszerből az utolsó megmaradt eredeti  csillag- zászlóshajója. Akkor épült, amikor az Első Nagy Kísérlet történt az Avyon bolygón (Lyra rendszer). A Nagy kísérleten azt értik, hogy egy fejlődő vizes bolygó, a mennyei próféciák szerint, fizikaiságát a civilizációjával együtt felemelkedik egy finomabb frekvenciába, egy magasabb tudatosságba, amelyre még nem volt példa az univerzum történetében, és ez így minden szintre emelkedő hatással lesz, és ennek következményeképp egy új arany galaxis jön létre.

Az Avyon volt az Első Föld (humán mintákkal és vibrációval) a Lyra csillagkép, Vega csillag rendszerében. A Pelegai előfutára és egy magasabb dimenzionális változata a Nibirunak.
A Pelegai egyike volt azon kevés hajóknak, melyek megmaradtak az Első Nagy Galaktikus Háborúk során, mely alatt elpusztították az Avyon bolygót, az ott élő kolóniákat, és a szomszédos bolygókat. (a hírek szerint 3 vagy 5 bolygó pusztult el teljesen, mintegy 50 millió lakosságával együtt). Azok, akik túlélték a háborút, el lettek szállítva a Szíriusz B rendszerbe a még működőképes hajók fedélzetén, ahol mind az ALN és mind az Avyon ház képviselve vannak a Pelegaian (tehát a macskafélék és madáremberek és hibridjeik és általuk létrehozott új fajok: humanoidok, hüllők stb.)
Ez azt jelenti, hogy Emberek, Hüllők, Macskafélék és Madáremberek együtt élnek és dolgoznak ezen a csillaghajón. A Pelegaia is olyan, mint egy nagyon fényes nyolcágú csillag, mint a Níbiru. A jelképe egy szárnyas ló, amely átrepül egy körrel körülvett háromszögön. Ez a szimbólum mutatja meg a Pelegaia hozzáférési szintjét. Átkelhet bármely csillagkapun, beleértve a mi 9 dimenziós univerzumunkat is. Csak azok a civilizációk kaphatnak ilyen szintű hozzáférést az Alapítóktól, akik már egy nagyon magas fokú integrációt értek el, fejlődésükben.

A Nibiruról ajánljuk még:

NIBIRU A PLEJÁDI SZÖVETSÉG ZÁSZLÓSHAJÓJA. A Nibirubeliek válaszolnak

JELAILA STARR: A NIBIRU (frissítve) Jelaila heti üzenete: 2014. december 1

Jelaila Starr és a Nibiru Nagytanácsa. Álmok és a Nibiru

A „JÁTÉK” MEGVÁLTOZTATÁSA MOST TÖRTÉNIK. A Nibirubeliek és Karen Hudes
Jelaila Heti Üzenete : 2014. február 14.

Jelaila Starr: 2014. jelenlegi látképe a Nibirubeliek szerint

A NAGY CIKLUS VÉGE
A 2012. UTÁNI KOZMIKUS CIKLUSOK
A FELEMELKEDÉS 3 HULLÁMA
A NAGY CIKLUS VÉGE: 2012. DECEMBER 21.
AZ ANNANHUTAK ÜSTÖKÖS ÁTVONULÁSA: 2017-BEN
A NIBIRU TERVEZETT ÁTVONULÁSA: 2030-BAN

valamint:

Az Integráció gyönyörű tanítása, Tóbiástól:
** ): Új Energia Sorozat: SHOUD 12: "A Sötétség a ti Isteniségetek"


3 megjegyzés:

  1. A legutolsó dátum a 2012 es év volt hát ebböl is kimentünk, itt van már lassan 2016 de még mindig semmi változás, erre a mostani sláger dátum a 2038 lett amikor is végre megtörténhet az a nagy dolog amire mindenki vár. Hát emberek akkor még jó ideig meditálhatunk, és küldhetjük a fényt hátha elöbb fénytestünk lesz és felemelkedhetünk,

    VálaszTörlés
  2. Mint ha egy MMORPG-s játékról olvastam volna.

    VálaszTörlés