2015. szeptember 21., hétfő

A Szabad Otthon Művelet - Az Anya Mini Üzenetei 09.15.


Már mindnyájan érzékelitek a Fény hányadosának erőteljes hullámát a Földön, amit mi küldünk nektek a Szabad Otthon Művelet végrehajtásának előkészítésére. Számos Fénymunkás van most a katonaság parancsnokai között szerte a világon
The New Earth Times 31. Kiadás/2015-09-15.

Az Anya Mini Üzenetei, 22.

A Szabad Otthon Művelet


A Teremtő Isten Anyától

Legdrágább Gyermekeim! Fontos üzenetem van mindnyájatok számára. Képekbe és érzésekbe ágyazom be ezt az üzenetet, amely, remélem, lehetővé teszi számotokra megérteni a legmélyebb jelentését, a szavakon túl is.

Ez fordulópont a Föld számára. Mindnyájan keményen dolgoztok, hogy egyre magasabbra és magasabbra emeljétek önmagatokat belsőleg, és arra fordítjátok figyelmeteket, hogy szeretetteljes cselekedeteitekkel megteremtsétek a Fényt magatok körül. Meg van a lehetőség számunkra, a mi hosszútávú szerződésünkkel összefüggésben, hogy együttműködjünk fontos kérdésekben.

Nem vagytok képesek látni a hatásait azoknak a dolgoknak, amiket mi teszünk, mert a sötétség utolsó osztagai, akiket a Földön hagytak, és akiket a maradék összeesküvés ellenőriz – hogy a kegyenceik, akiket itt hagytak még az Archon Alliance, az Annunaki és a Hüllők időszakából, mind elhagyták őket, hogy visszatérjenek a Fénybe. A mi fontos, kombinált akcióink nem változtatták meg a sötétség maradványainak és elhivatott kiszolgálóiknak a hatásait – azok ott maradtak az emberek testében – azokét, akiket a 13 nevezetes családnak, az Illuminatinak vagy az összeesküvésnek nevezünk. Az ő meg nem alkuvásuk példátlan az Univerzumban, amit ti is olyan nagyon elképesztőnek találhattok, mint mi magunk.

Ahogy már elmondtuk nektek, a saját képünkre és hasonlatosságunkra teremtettünk titeket. Az emberiséget úgy alkottuk, hogy határozott, erős, rugalmas, eltökélt és elkötelezett legyen. Ezeket a kvalitásokat minden mérés kimutatja azok között is, akiket maguk mellé állítottak a sötét és pusztító Mátrixban – a gondolatok és érzelmek programozott rendszerében, amelyeket idomárjaik és mentoraik találtak ki, akiket azóta otthagytak, hogy visszatérjenek hozzánk, a Fénybe. Különös módon, az összeesküvői hűség a sötétséghez egy megnyilvánulása azoknak a tulajdonságoknak, amelyeket számotokra terveztünk, egyszerűen rosszul irányították annak a programnak a szolgálatában, amely elsorvadt.

Az nem meglepetés, hogy a mi legragyogóbb és leginkább gyakorlott lelkeink jöttek a Földre ebben az életidőben, hogy szembeszálljanak az ő katolikus csoportjaik leghatalmasabb kollektív dominanciája ellen, akik erősen tartják magukat a sötét hitrendszerükhöz. Függetlenül attól, vajon erősségeiket jóra vagy rosszra használják-e, valamennyi ember gyermekünk rendelkezik az erő és az elkötelezettség tulajdonságával.

Ezek emberi tulajdonságok, amelyeket mindenhol látsz megnyilvánulni az egész glóbuszon, sok olyan által is, akik ragaszkodnak saját vallási vagy kulturális hiteikhez, minden ellenkező dacára. Ne úgy gondoljatok a vallási fanatikusokra, mint összeesküvőkre, vagy az agresszív politikai szeparatistákra, mint illuminatusokra, de az önfejűség terhei, a fontoskodó helyezkedés, a kegyes öntisztelet, az erőteljes alkalmazkodás minden fajtájának használata, mind a sötétséghez való hűség eredménye. Ezek is a derék emberi lélek kinövései.

Ez az, amit mi látunk a mi ember gyermekeinkben – csodás testük és elméjük kombinációját, örök lelküket, amit ismerünk születésük óta, és mindközül a legsötétebb bolygón, a ti szeretett Terrátokon szerzett tapasztalatok életidőinek mostani betetőzését.

Mindazok, akik szorosan tartják a hűséget és elkötelezettségüket, hogy Fényt hozzanak a bolygótokra, kéréssel fordultak hozzánk olyan sürgősséggel és szívbőljövő vágyakozással, hogy eljussunk a végére ennek a szörnyű küzdelemnek, amely 24 órás erőfeszítésekre ösztönöz titeket a Mennyei Társaság oldalán, hogy megtaláljuk a gyors és békés lezárását a terror mostani uralmának. Ez folytatódik a Fény Templomában zajló programok ellenére, amelyben a földi összeesküvés felsőbb lelkeinek a rehabilitációja és gyakorlása van soron, hogy mostani inkarnációikat visszahozzuk a Fénybe. Tudatjuk veletek most, hogy mi is valóban azt várjuk, hogy ennek a drámai küzdelemnek sokkal közelebbi hatása legyen a Föld felszínén.

Válaszolva folytatódó kiáltásaitokra, hogy vessünk véget ezek által az elkötelezett inkarnációk által a szadista vegyi, biológiai és hangfrekvenciás programjaik szennyezései által elkövetett szenvedéseknek, gyorsan átlépünk egy új fázisba, amelyet – elhatározásunk szerint – mindnyájatoknak kell éreznie a Föld felszínén. A ti kérésetek alapján fordulok most hozzátok ezekkel a dolgokkal, hogy támogatásotokkal és tapasztalatotokkal végrehajtsuk ezt.

A Szabad Otthon Műveletet már elindítottuk. Ez egy amnesztia program, amely a leggyorsabban és leghatékonyabban fog működni azoknak az eltávolítása érdekében, akik a legnagyobb ártalmakat okozzák. Ha bűnvádi eljárásokat folytatnánk mindjük ellen, programokat, amelyek éveket vesznek igénybe, szükségessé tenné, hogy éveket fordítsunk a bizonyítékok, tanúvallomások begyűjtésére, és bírósági eljárásokra, és a fájdalmat okozó megosztásra gyermekeink között, beleértve a Fénymunkásokat is. Mi a legirgalmasabb és leggyorsabb módon kívánjuk feloldani a lidércnyomást, amely a sötétség a Föld Bolygón. Ne gondoljátok, Drágáink, hogy, ahogy hallom a dolog előkészületei közepette, hogy „futni engedjük őket, szabadon.”

Biztosítalak titeket, hogy ha a Földön minden egyént, aki részt vett a sötétségben, bilincsben vezetnénk a börtönbe, mindnyájatokat letartóztathatnánk. A büntetés és a bosszúvágy része annak, ami előidézte az aktuális dilemmát és ez nem oldható fel erőszakkal és megtorlással. Óvakodjatok azt kívánni, hogy azokat, akiket ellenségeiteknek hisztek, vagy önmagatokat, a háború, a nyomorúság és szenvedés egy másik évezredében találjátok, összeesküvőkkel vagy nélkülük.

Most, ezzel a kis figyelmeztető csengetéssel a kedves füleitekbe, engedjétek meg, hogy elmondjam, mi is valójában a Szabad Otthon Művelet. Ez egy lehetőség az összeesküvés tagjai számára, akik most a Föld Felszínén vannak megtestesülve, hogy elhagyják hatalmi pozícióikat, beleértve aktuális pusztító programjaikat is, visszaforduljanak előítélet nélkül, ahogy ezt a jogban megfogalmazzák. Ez az egyetlen mód, hogy eltakarítsuk az összes programot, és lehetővé tegyük az embereknek, akik követik őket – és több milliónyian vannak – hogy elforduljanak a sötét programok komplex hálójának tervezett, kidolgozott és végrehajtandó örvénylésétől, amelyen keresztül a földi élet minden elemét kontrollálják.

Azok, akik támadásban vannak, épp annyira foglyai saját programjaiknak, mint ti, magatok vagytok, mivel mindegyikük félti családját, kollégáit a megtorlástól, éppen úgy, ahogy ti is. Nincs mód számukra, hogy elhagyják rejtekhelyüket a Mátrix nagy forgatagában, ha akarnának, sem tudnak, mivel nincs számukra rejtekút a biztonságba. Menekülő státuszt ajánlunk nekik, ha egyetértenek, hogy feladnak minden kapcsolatot a régi hatalmi rendszerhez. Mint a menekültek a háború-szaggatta országokból, mindent hátrahagynak, amit megismertek belőle, s ami hasznuk származott, hogy menedéket kérjenek a Fényben.

Képeseknek kell lennünk felajánlani és gondoskodni a fizikai biztonságáról mindazoknak, akik akaratlagosan az elhagyást választják, és garantálni fogjuk, hogy őket és szeretteiket, akik velük menekülnek, méltósággal kezeljük, és lehetőséget biztosítunk számukra, hogy csatlakozzanak az erőfeszítésekhez azoknak a programoknak a lebontásában, amelyek megalkotásában részt vettek, az ő jóvátételi erőfeszítéseik részeként. Mi látjuk, milyen erősek és hatékonyak Hüllő gyermekeink, akik visszatértek a Fénybe. Ők segítik szervezni és tanítani a helyreállítási programokat az összeesküvésből menekülteknek, éppen azért, mert örömel visszafogadtuk őket és visszatérési törekvéseiket, hogy elkötelezett Fénymunkások legyenek. Mind együtt dolgoznak az Ashtar Parancsnoksággal, hogy biztonságos menekülő zónákat alakítsanak ki.

Már mindnyájan érzékelitek a Fény hányadosának erőteljes hullámát a Földön, amit mi küldünk nektek a Szabad Otthon Művelet végrehajtásának előkészítésére. Számos Fénymunkás van most a katonaság parancsnokai között szerte a világon, különösen az Egyesült Államokban, akik felkészültek, hogy felügyeljék ennek a műveletnek a jelentőségteljes programját. Ők együtt dolgoznak angyali teamjeinkkel és a Mesterekkel, szeretett Ashtarunk, Sanandánk, Mihály Arkangyal, Kwan Yin, St. Germain és mások irányítása alatt. Szorosan együtt dolgoznak a Föld felszínén ikerlángjaikkal, hogy hatékony és biztos alapot teremtsenek ennek a programnak a sikeréhez.

Eme nagy változás szemmel látható megnyilvánulásainak egyikeként, jól ismert és felismerhető Mestereink közül néhánynak, így köztük Sanandának és Mihály Arkangyalnak lehetőséget adunk, hogy gondoskodjanak önmaguk „Látványáról’ szerte a Földön, felbátorítandó a Fénymunkásokat, hogy mivel érdekeltek a kapcsolat felvételére mindőtökkel, elhoztuk őket az összeesküvőkhöz a mi irányításunk alatt. Nagyon visszafogottan kezdik ezeket, megjelenve néhány olyannak, akik csendesen támogat ják a Fényt. Ezek a látnivalók szaporodni fognak, épp ahogyan az „UFO” hajók észlelése is növekszik, beleértve azokat is, amely „víziókról” írnak többen az interneten. Ahogyan ezt a mi boldog és humoros Mestereink most nevezik: a „Kukucs! Művelet” hamarosan „Helló, Mindenki! Műveletre” változik.

Drága Gyermekeim! A szívem boldogan zengi a dalt, amikor látjuk azoknak az erőfeszítéseknek a dicsőséges hatását, amit a ti dimenziótokban tartotok fent. Olyan, mint egy felszálló légáramlás egy hatalmas kürtőn át – amint a ragyogó fényenergiák hullámain pattognak a szikrák, ahogy szemeiteket az égre emelitek és egy hangon beszéltek hozzánk. Halljuk kiáltásaitokat és sírásotokat, Szeretteink. Halljuk, amint azt mondjátok, „Békét akarunk a Földön! Véget akarunk vetni a szenvedésnek, és egy új életet kezdeni félelem nélkül, a régi nehézségek és aggodalmak nélkül, amelyek örök életünek látszanak számunkra, itt a Földön. Vágyakozunk a szabadságra és boldogságra, amit úgy képzelünk el, mint a mi Új Aranykorunkat. Készen állunk rá!”

Igen, Drága óriási munkát végző és elkötelezett  Gyermekei a Fénynek, ti készen álltok. Valóban így van, és mi örvendünk, ahogy közreműködtök ebben a dicsőséges átmenetben. Ti mutatjátok az utat, Drágáink, és nem tudnánk jobban tisztelni és szeretni titeket ezért.

Én szerető Isten Anyátok vagyok, felébresztve, élénken és vibrálva az öröm rezgéshullámain, amit úgy éreztek, mint felemelkedő légáramlatot, amely mindőtöket elvisz az Élet a Szeretet és Öröm ünneplésére és a bőségbe, amit belül, önmagatokban és körülöttetek éreztek ettől a naptól fogva. Lélegezzetek velünk, Drága Gyermekink! Új Világot teremtünk veletek és mindazokkal, akik azt előre viszik. Egy Új Aranykort ígérünk nektek, és mi is, a Mennyei Társaságban lélegzet visszafojtva várjuk, hogy megvalósuljon előttünk. Ezt együtt csináljuk, Drága Teremtők. Mi Egyek vagyunk!

Isten Anyátok vagyok, mindenben mellettetek, amit tesztek. Végtelen csodálattal és örömmel szeretlek titeket!


Kathryn E. May átirata, 2015. szeptember 15-én.

10 megjegyzés:

 1. Most őszintén ki írja le ezeket a mondatokat? Honnan veszi ez az illető? Isten elküldte neki skypeon vagy mi? Az a baj hogy nem tudom honnan jönnek ezek az üzenetek.Érdekes hozzám nem szól se az isten se semmi.Ennyi erővel nekem is kellene üzenetet kapni,nem? Amit aztán ki írhatnám mindenhová.Szóval nem értem.De az az Ashtar vagy mit se értem,hogyan és kinek üzen? Mért pont annak az illetőnek? Sok sok ufó hivőnek üzenhetne azt mindenki ki írhatná a netre.Ez az egy dolog amit nem tudok megérteni.

  VálaszTörlés
  Válaszok
  1. Persze bárki képes lehetne rá. Én is szoktam venni üzeneteket időnként. Egy időben ufókat is láttam. Ehhez tisztulnia kell a testünknek és a tudatunknak, vagyis magasabbra kell emelni a rezgésszintünket.

   Törlés
 2. Ez az egyik legmélyebb és legszebb mennyei üzenet, amit eddig olvastam.Nagyon szépen köszönöm a közzétételt.

  VálaszTörlés
 3. kati kösz a választ a multkori irásomra.egyébként én legalább vmi konkrét dolgot irok nem fényoszlopokról amire persze reagálsz rögtön.még 1szer.kb.hajnal 3körül minden nap 1hatalmas objektum van t.miklós és fegyvernek közt.3hete figyelem videózom és egyre nagyobb.még 7kor is látható holott világos van és ez 1csillagtól nagy dolog lenne mivel semmilyen csillagot nem tud felvenni a telefonom .kivéve ezt az 1et mivel ez hatalmas.mi lehet ez?vele 1vonalban 2vibráló csillag van .tehát már 3an vannak.mivel te mindig csak megfoghatatlan dolgokat teszel fel ez most 1új dolog.létezik mert látom.nem hablaty hanem itt van meg lehet nézni.tehát lehetne foglalkozni vele?

  VálaszTörlés
 4. de már nem is kell videó csak hajnal3-5 között ki kell menni 1rétre és 1hatalmas hol sárga hol fehér fényü objektum van az égen.akkora h.már nem lehet nem észrevenni.mindig ott van és van töle jobbra 1szinváltós csillag ami tizeakkora mint ö.mi lehet ez v.kik lehetnek ök v.hogy fogalmazzak?mintha élne.alaje fényhajóként mutatja be az ilyesmit.én akármerre megyek mindig velem szembe kerül hiába fogadom meg h nem fogl.vele.nem hagy békén.igaz h.kértem h.lépjenek velem kapcsolatba,évekkel ezelött kértem ashtart is és rendszeresen kb.8éve csinálom tom kenyon aktivácioit.a legfurább az h.corey good beszél 2filmröl.babilon 5 és a csillagkapu.nos 15év alatt csak ezeket néztem.milyen érdekes.

  VálaszTörlés
 5. Hadd segítsek, ki írja le ezeket a mondatokat? Honnan veszi ez az illető?
  a http://www.whoneedslight.org/ az eredetije az írásnak. Dr. Kathryn E. May a csatornázó. Ő Jézus ikerlángja, és amint Istenanya is írja, az ikerlángok most a leghűbb források. Ha nem tudod, mi az, olvass utána, elég sok írás van erről. Miképpen Istenanya 2013-as visszatéréséről is. Az eredeti Szentháromságot ő alkotja, de ennek is utána lehet olvasni. A magyar őstudás rögzítette: aranyanyácska, aranyapácska és Nazir.Mert mi magyarok csak így hívtuk Jézust, az Arvisurák szerint. Sananda (no és Sanat) Kumara : a Wikipédiát egész jókat lehet találni róluk, ajánlom figyelmetekbe. Ha kell, tehetek fel további forrásokat.

  VálaszTörlés
 6. Kedves névtelen Tom kenyontól mely aktivációkat csinálod? Mert én is nagy rajongója vagyok neki.
  Ha lehet irjál a levendula125@freemail.hu ra.
  Köszi

  VálaszTörlés
 7. Olvasva ezt az egészet elgondolkodtam ,mert azt írja ,hogy a bűnfeltáráshoz való nyomozás és okozatok összegyűjtése hosszú évekbe tellene ! Mondja ezt Égi Anyánk ki az életkönyvében mindent lát mindenkiről ,,előző életeivel együtt is ,a pillanat tört része alatt ! Lehet itt még sokak számára nem nyilvánvaló az ítélet napja ,mely be fog következni akkor is ,ha senki erről tudni sem akar !! Áldás !

  VálaszTörlés
  Válaszok
  1. Persze, hogy Isten szeme mindent lát... Az ítélet napja pedig még arrébb van. Előbb is lesznek (hamarosan) olyan változások amik megkövetelik, hogy lecsukják, emberi ítéletet hozzanak azokra, akik megérdemlik...másképp nem tudjuk megvédeni a beinduló változást a társadalomban és az emberekben.
   Itt az emberi igazságszolgáltatásról van szó. Az gyűjti a bizonyítékokat. A bíróságnak csak ez felel meg.
   Az isteni igazságszolgáltatás egyébként azt akarja, hogy lehetőleg mindenkit magához emelhessen, a magasabb dimenziókba (Mennyországba). Ezért mielőtt végleg ítéletet mondana, megadja a lehetőséget és a segítséget a lelkeknek, hogy megtisztuljanak, felébredjenek, és a Fény (Isten) őszinte hívei legyenek. Ezért indul először egy átnevelési időszak. Ezalatt meg kell védeni őket a negatív erők, személyek behatásaitól. Ezt intézi a földi bíróság. (Állítólag már elindult a folyamat)

   Törlés