2013. február 9., szombat

Élet a multivalóságokban - Arktúrusziak január

 Hogy elérjetek egy párhuzamos valósághoz szükséges kollektív erőt, mely letér a félelem és az elnyomáson alapuló világtól, ehhez a lehetséges legtöbb hasonló szándékú emberrel egyesülnötök kell. 


by kristalyhang
Arktúrusziak / 2013. január
Suzanne Lie közvetítése
ÉLET A MULTIVALÓSÁGOKBAN
3.RÉSZ
Realities3
MYTRE BESZÉL: Mytria és én korán ébredtünk, hoztunk magunknak egy kis ennivalót a replikátorunkból és a holo-fedélzetre sugároztuk magunkat. Tényleg jók voltunk az egyik helyről a másikra való sugározásban. Természetesen az Anyahajó energiája támogatta ezt a képességünket. Ezért nem voltunk teljesen biztosak, hogy mennyire vagyunk jók a helyváltoztatásban a zéró-pont energiamező segítsége nélkül. 
Amikor figyelmünket a Föld-hologramra összpontosítottuk, meglepődve láttuk, hogy az Arktúruszi a földi embereknek egy bejelentést tesz. Láttuk, hogy az Arktúruszi rezgése a Felemelkedő Föld alapfrekvenciája fölötti frekvenciával csengett egybe. Ezért az üzenet fogadására csak azok voltak képesek, akik tudatukat az 5. dimenzióba terjesztették ki.
Láttuk a hologramból, hogy egyes emberek ezt az üzenetet alvás közben kapják meg; mások meditációjuk közben; míg megint mások egy kreatív tevékenység elmélyedése közben. Egyes emberek képesek voltak tudatosan érzékelni az Arktúruszi közlendőjét, míg mások a boldogság érzését vagy a feltétel nélküli szeretet érzését érzékelték. Tudtuk azt is, hogy közülük egyesek képesek végül az üzenetet a nyelvi rendszerükbe átfordítani.
Másoknak pedig talán egyáltalán nincs szükségük, hogy az Artúruszi közölnivalóját szavakba formálják, hogy azt a tudatukba, cselekedeteikbe stb. átültetehessék. Megfigyeltük, hogy a Föld minden országából egyformán megkapták az emberek ezt az üzenetet, befogadási tudatszintjükhöz mérten. Egyesek közületek a mi közvetítésünkön keresztül jutnak ehhez az üzenethez.

AZ ARKTÚRUSZI BESZÉL: Kedves Felemelkedők. Tudjuk, hogy felismeritek, hogy a Földanya minden nappal a kapzsiság és az emberiség mások feletti hatalom gyakorlása miatt szenved. Tudjuk, milyen nehézséget okoz a belső valóságotokat a világotokban történtek fényében fenntartani.
Ezért megértjük a türelmetlenségeteket. Mert az évtizedes kemény munka után az emberiség javát szolgálva, sokan még szégyenlősek az igazságot illetően és inkább az illúziók hazugságában élnek. 
Kérlek jól figyeljetek, ha mélyen a tudatotokba helyezkedünk. Arra kérünk benneteket , hogy teljes egészében olvasszátok össze a galaktikus és mennyei családjaink földelt kifejeződési formáit, LÉNYETEK magasabb kifejezési formáival. Emberinek tűntök, de ennél sokkal többek vagytok. Emberi formát viseletek, de TI szépséges, többdimenziós lények vagytok, a Galaktikus családunk tagjai.
Ti bátrak, újra és újra emberi alakot öltöttetek. Sok reinkakrnációtokban haltatok meg Gaia testén és ismét megjelentetek, hogy lehetőséget biztosítsatok Gaianak, hogy valódi LÉNYÉHEZ visszajuthasson. De ti nem haltatok meg. Csupán az aktív szolgálatotokból léptetek ki és tértetek vissza a valódi, magasabb kifejeződésetekhez. Ezért emlékeztetünk benneteket, hogy azok akik Gaia Anya szolgálatában haltak meg, nem haltak meg valóban. Hanem hazahívtak benneteket, hogy meggyógyuljatok. 
Azonban nem azért vagyunk itt, hogy a halálon át való visszatérésről beszéljünk. Hanem a tudatos hazatérésről beszélünk, a Felemelkedésről. Ahogyan az tudjátok, a fel-nem–ébredtek hányada vagy az emberek sötét oldala nagyobb, mint a Felemelkedő hányada. Szerencsére a fényhányados lehetővé teszi a kisebb számban lévő Keveseknek, hogy különbséget tegyenek több dimenzió között.
Ha egy autót vezettek és meg kell fordulnotok, hogy az ellenkező irányba haladhassatok, akkor „Időbe” telik, míg visszanyeritek a régi előre haladó sebességeteket. Ugyanígy kell megfordulnia az emberiségnek és a romboló szándékaikat megváltoztassák. Ezért van szüksége Gaianak az idő illúziójára, hogy újra felvegye a „haladási sebességet”.
Világotok megszokta, hogy magas fokozatban működik, mely Gaiat  valóság alacsony frekvenciájának mély völgyébe vitte. Amit lehetővé tett a váltás, az a LÉNYETEK magasabb kifejezési módjának valóságához való kapcsolódás. Ez egy jelentékeny szolgálat. Segített Gaianak, hogy lezárhassa a lefelé vezető spirális mozgását, és hogy eltolja pályáját a magasabb rezgések felé emelkedve.
Szeretnénk veletek a valóság sok verziójáról beszélni. A hatalmas átalakulás pillanatában sok párhuzamos valóság fog keletkezni. A világotokban élő embereknek már évezredek óta azt tanították, hogy engedelmeskedjenek, hogy mások ügyeit intézzék, hogy szegénységben éljenek, kérdés nélkül engedelmeskedjenek, hogy betegek legyenek és fiatalon haljanak. Ezek az „okítások” bolygótok sok területén nagyin erősek. Ez az elvégzett agymosás egy fékrendszert hozott létre, mely akadályozza a továbbhaladást. Ezért amikor megváltoztatjátok autótok haladási irányát, közben egy kerék nélküli utánfutót vonszoltok magatok után.
Ezért Felemelkedőink, létre kell hoznotok a saját párhuzamos valóságotokat, mert az emberiség többsége egyáltalán nem kész arra, hogy életét egy magasabb szinten folytassa. Sok ember a túléléssel küszködik, másokat szétrág a félelem és a gyűlölet és megint másoknál a
sötétek által végrehajtott agymosásnak vannak kitéve, akik nem hajlandóak feladni ellenőrzésüket. De a velük született mások fölötti hatalom jogán a sötétek nem tudnak a magasabb regzésszintekre eljutni. Jól érzik magukat a korlátokkal, mert élvezik a mások felett gyakorolt hatalmat, melyet megszereztek és csak a harmadik dimenzió rezgésszintjén képesek megtartani. Felemelkedőink, ezen feltételek okán kell létrehoznotok a saját választott párhuzamos valóságotokat, ahol visszafogadhatjátok valódi többdimenziós rezgésszinteteket. Míg rezgésetek egy olyan spektrumban mozog, ahol még a mások felett gyakorolt hatalom befolyással bír, ezen a szinten érezni fogjátok, hogy mozgásotok nagyon lassú.
Mozgásotok és rezgésetek csúcspontja lassúnak tűnik, mert a saját párhuzamos valóságotokba kell betörnötök, ami a belső erőre épül. Hogy elérjetek egy párhuzamos valósághoz szükséges kollektív erőt, mely letér a félelem és az elnyomáson alapuló világtól, ehhez a lehetséges legtöbb hasonló szándékú emberrel egyesülnötök kell. Szerencsére Gaia és az ő növény- és állatvilága és a cetfélék??? Cetacean is szintén az a kívánsága, hogy ez a párhuzamos világ létrejöjjön.
Szeretnénk, ha felismernétek, hogy az Új Föld párhuzamos valósága valóban az uralkodó valósággá válik, miközben [eddig] a dominánsnak tűnő valóság nem képes ezt az eltolódást [felemelkedést] végrehajtani. Mint az t most felismeritek a párhuzamos valóság a döntéseiteken alapszik. Ezek a döntések a ti teremtő erőtök, mely alapja azok a gondolataitok, melyeknek megengeditek, hogy a tudatotokban, az érzelmeitekben, a testetekben maradjon.  
Kedves Felemelkedők, több [„példány”] van belőletek, mint hinnétek, de a tér és az idő még elválasztanak egymástól. Azonban minél jobban kiterjesztitek észlelési fókuszpontotokat többdimenziós LÉNYETEKBE, annál hamarabb vagytok a beépített „liftetek” birtokába, mely segítségével észleléseteket könnyen kioldhatjátok a magasabb és magasabb frekvenciák valóságába. Ez a lift könnyebben létrejön, ha összeolvadtok az egyik saját többdimenziós LÉNYETEK magasabb szintű kifejeződési formájával.
Miközben tudatotok kezd az 5. dimenzióba kiterjedni LÉNYETEK első kifejeződési formája az Isteni kiegészülésetek. Amikor először öltöttetek teste a háromdimenziós világotokba, akkor a valóság frekvenciája túl  lassú volt, hogy befogadhassa az 5. dimenziós androgén [nemtelen] LÉNYETEKET. Ezt bármikor, amikor beléptetek a 3D-s Földre, nemet kellett választanotok, hogy LÉNYETEK felével élhessetek. Nagyon gyakran a másik feletek a magasabb frekvenciákban maradt, hogy LÉYNETEK komponenseit vezesse és vigasztalja, mely az ellenséges 3. dimenzióban inkarnálódott. 
A hatalmas fejlődésetek idején megtanultátok, hogy vagytok képesek bi-lokalizálni, hogy Isteni kiegészüléseteket megkeressétek. Ezt azt akarjuk mondani, hogy ti és a kiegészülésetek megtanultátok, hogy maradhattok az 5. dimenzióban androgén lény, miközben az egyikőtök vagy mindketten fizikai formát öltöttek. Ezen a módon valóban lehetőségetek volt megfelelni a kiegészüléseteknek a fizikai világotokban, anélkül, hogy elveszítettétek volna a kapcsolatotokat a magasabb világokkal.
A múltatokban ritkán találtak egymásra az Isteni kiegészülések, miközben a fizikai síkon tartózkodtatok. A világ túl sötét volt és az emberek is túlságosan egymástól elválasztva éltek. De most Gaia, Atlantisz bukása óta, a legnagyobb Fénnyel rendelkezik. Ezen felül az egész világon gond nélkül kommunikálhattok egymással. Így az Isteni kiegészülések az egymástól távoli helyekről is megtalálják egymást és egy mély és belsőséges kapcsolatba lépnek egymással.
Mivel mindkét félnek sok inkarnációja volt nőként és férfiként is, ezek a párosok gyakran nagyon androgén természetűek. Ez az androgén természet felkészít benneteket az ötödik dimenziós LÉNYETEK androgén természetére. Szerencsére az Isteni kiegészülésetekkel (nevezhetjük ikerlángnak is) való teljes ÖSSZEOLVADÁS, meg fogja könnyíteni a többdimenziós LÉNYETEK magasabb kifejezésmódjával való ÖSSZEOLVADÁST. 
A párhuzamos valóság, kedves Felemelkedőink, amit teremtetek a valóság egy olyan verziója, amiben Gaia egy többdimenzionális Új Földdé alakul át. Gaia már olyan sok millió évet eltöltött fizikai formában, hogy szüksége van a segítségetekre, hogy valódi többdimenziós bolygójához visszatérjen. Minden alkalommal, ha egy ember visszatalál LÉNYÉNEK többdimenziós kifejeződéséhez, akkor hozzájárultok Gaia többdimenziós LÉNYÉNEK visszatéréséhez.  
Földi testetek Gaia testének elemeiből épül fel. Ha bármikor átváltoztatjátok saját fizikai formátok elemeit, akkor ezzel egyidőben Gaia fizikai formáját is megváltoztatjátok. Amikor az ötödik dimenziós tudatotok összevegyül az ikerlángotokkal, akkor ezzel fél lábbal az 5. dimenzióban a másikkal a Felemelkedő Föld valóságában álltok.  Az 5. dimenzióval való tudatos összekapcsolódással már nem lesznek hatással rátok a 3. dimenzió hazugságai és illúziói. Ekkor a 3D-s Földre, mint , ’óvoda-világra’ fogtok tekinteni, ahonnan elballagtok. Azonban a formátokat még megtarthatjátok ezen a világon, hogy másokat és hogy Gaiat támogassátok. Így az elsődleges tudatotok a Felemelkedő Föld párhuzamos valóságában cselekszik és a másodlagos tudatotok a fizikai világban.
Szerencsére sokan közületek megtanultak megteremteni egy bizonyos komfortot [biztonságot] a 3D Föld verziójában. Különösen fontos, hogy más Felemelkedővel könnyen kommunikálhattok, akik megosztják bi-lokalizálásukat a személyes bolygószintű Felemelkedés párhuzamos valóságában. Ha bi-lokalizáltok, nem hagyjátok el ténylegesen a tartózkodási helyeteket. Hanem az elsődleges tudatotokat, figyelmetek fókuszpontját abba a valóságba, annak megfelelően, ahol szeretnétek megtapasztalni az elsődleges észleléseteket. Azonban LÉNYETEK másik kifejeződési formája szüksége esetén mindig a tudatotokban van. 
Végül tudni fogjátok, hogy mindent a 3D verziójú Földért tettétek, ami hatalmatokban állt és mindannyian egyszerre fogjátok tudatotokat a párhuzamos és már elsődlegessé vált 5. dimenziós Föld verziójára emelni. Ekkor az elsődleges tudatotok tartósan eltolódik a 3/4. dimenzióból az 5. dimenzióba és teljességében Felemelkedtek
Egy út, melyen kiterjeszthetik a teljes Felemelkedéseteket a többdimenziós LÉNYETEK magasabb kifejezési formáival való egyesülés során. Egyesek közületek először az Isteni kiegészülésükkel egyesülnek és következő lépésként a magasabb kifejezési formátokkal. Másrészt lesznek olyanok, akik először LÉNYÜK számtalan magasabb kifejezési formáival olvadnak össze és ezután Isteni kiegészülésükkel. Lényegtelen, hogy magasabb kifejeződési formátokkal vagy Isteni kiegészülésetekkel olvadtok össze először, mert az 5. dimenzióban nincs szakaszos idő, hogy szakaszos döntéseket lehessen teremteni. Minden döntés és választás  a EGYSÉG MOSTJÁBAN áramlanak a többdimenziós világ harmóniájába.
És így, kedves Felemelkedők, most lezárjuk ezt a közvetítést. Azonban mi, a Galaktikus és Égi Családjaitok folytatjuk tovább közvetítéseinket számotokra. Mivel közvetítéseink az időn túli birodalmakból kerültek megtervezésre, így a közvetítési technikánk végtelen ajtaján bármikor bekopoghattok, ha a tudatotokat az 5. dimenzióhoz vagy azon túlira igazítjátok. Hogy üzenetünket tudatosan is fogadhassátok, nyissátok meg magasztos szíveteket és kössétek össze a Harmadik Szemetekkel és küldjétek feltétel nélküli szeretetetek világító tüzét. Ezután mondjátok egyszerűen:
„Készen állok egy üzenetre."
Mi, a ti LÉNYETEK magasabb kifejeződési formáitok várjuk hívásotokat.
Az Arktúrusziak és minden magasabb szintű kifejeződésetek.
Csatornázta: Suzanne Lie
Magyar nyelvű fordítás: Scarlett

kristalyhang | 2013-02-08 - 16:37 | Címkék: Suzanne Lie | Kategóriák: Arcturus | URL: http://wp.me/p2FH9O-kz

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése