2015. december 7., hétfő

Minden nap közelebb kerülünk egy Új Kor kezdetéhez - Galaktikus üzenet 12.01.

  Mindenki, aki most él, ténylegesen megkapta az áldást és a képességet a Teremtőtől, hogy sikeres életet valósítson meg. A kulcsszavak: pozitív központosítás, fókuszálás!
Minden nap közelebb kerülünk

 egy Új Kor kezdetéhez

SheldanNidle-n keresztül a Fény Galaktikus Szövetsége 
Forrás: New Earth Times 41.Kiad. 2015-12-01
Ford: L. Péter
10 Men, 8 Yaxk’in, 12 Manik

Selamat Balik! Minden nap közelebb kerülünk a Fény új korszakának kezdetéhez Gaia felszínén. Elérkezett az emberiség nagy megszabadítása a sötét összeesküvéstől. Elérkezett végre az idő, hogy lássuk a gazdagság újraelosztását és az igazi értékek felemelkedését a világban. Ez egy globális új kezdet, amely megmutatja és előidézi a nemesfém alapú pénzforgalom előretörését. Jelenleg az átértékelések vannak a láthatáron. Ezzel együtt egy olyan művelet elindítása van napirenden, amely felszabadít titeket az adósságaitoktól, amely újrarendezi, és teljesen nyilvánossá teszi az új, nemzetközi bankrendszert. Az előjelek szerint ez a folyamat ennek a György naptár szerinti évnek az utolsó hónapjában manifesztálódik. A sötét erők hosszú időt töltöttek azzal, hogy belekényszerítsenek minket a bizonyosságba, amelyre régóta törekszenek, amely cáfolja nekik a győzelmünket. Mivel ezt az utolsó szalmaszálat is, amibe kapaszkodhattak, eljátszották, abban a tekintetben ujjonganak, ámítanak a végső célunkról, hogy az jelentéktelen.

Abban a pillanatban éltek, amikor a Mennyország győz és visszakapjátok a szabadságotokat. Vegyétek számításba mindazt, ami szükséges volt ennek a győzelemnek a biztosításához. Emlékezzetek az elbukásokra és mérjétek fel az árat, amit sokan fizettek ezért a dicsőséges végkifejletért.

Ti a szíriusziak és szövetségeseik általános figyelmének eredményei, következményei vagytok. Biztosítunk titeket, hogy éppen, mivel számos sötét időt átvészeltetek, soha nem engedtük meg, hogy semmivé legyetek, vagy, hogy beleessetek a legerkölcstelenebb vagy bestiális gyakorlat bármely fajtájába. A sötétek elcsábítottak titeket hatalom adásával, hogy ezt előidézzék. Mint mennyei őrzők, megfigyelők, mi megelőztük ezt a fejlődéstörténeti ostobaságot bármi történhetett is.
 Ez az eseményeknek nagyon szokatlan láncolata, aminek az Annunaki és kegyenceik alávetettek titeket. A múlt században sokszor közel voltatok a háború, a dögvész vagy a nukleáris katasztrófa által történő megsemmisítéshez. Számos esetben támadták Napotokat és majdnem elpusztították. Ezek a fenyegetések a katasztrófával voltak azok, ahol kikényszerítették, hogy különféle S & E repülőrajok beavatkozzanak, és gondosan együtt dolgozzanak azokkal a megfigyelőkkel, akiknek a Földre szólt a megbízatásuk. Ezek a katasztrófa közeli helyzetek rákényszerítették a Galaktikus Szövetséget, hogy kijelöljön egy speciális repülőrajt, amely megfelelő a mi őrzőink életképes fenntartására. Így vannak történeteink, amelyeket szándékunkban áll elmondani nektek a jövőben.

Az emberek különös típusa vagytok. Évmilliókkal ezelőtt az emberiség primitív vízi főemlős volt, amelynek a legfőbb képességei a halászatra terjedtek ki. Mi (mivel ők is emberek, a rokonaink /Milly) csak egy nagyon egyszerű társadalmat voltunk képesek fenntartani és állandóan aggódnunk kellett, mivel számos ragadozó állandóan zaklatott minket. Ebbe a világba érkezett a galaktikus cetek. Együttesen közel 10.000 létidőt töltöttek egy olyan Teremtményt keresve, aki képes lesz igazi gondviselőjévé válni ennek a világnak. Ezek a bátor egyének megmutattak nekünk és elkezdtek egy olyan eljárást, amely fejlettebbé tett minket, mint amilyenek voltunk. Megmutatták nekünk a hosszú intergalaktikus kutatásaikra kapott választ. Ezek a nagyszerű egyedek megkérték a galaktikus Spirituális Hierarchiát, hogy emeljenek minket a teljes tudatosságba. Egy hosszú tárgyalás sorozat után a Spirituális Hierarchia engedett. A Vega főemlősei kaptak egy különleges származás történetet és azt mondták nekik, hogy a megfelelő isteni időben szükséges ennek a naprendszernek a benépesítése. A Föld lett ennek az új csillagnemzetnek a megszentelt központja. Gaia önmagában hordozta a szikrát, hogy kikovácsolja, megteremtse ezt a csodálatos galaxist.Ez az a nagy történet, amely megalapozta Kezdeteinket. Tudósaink épp úgy, mint spirituális tanácsadóink hosszú időn keresztül igazolták ennek a nagy történetnek az érvényességét. Amint szétterjeszkedtünk onnan, amit Lyra csillagzatnak neveztek, soha nem feledtük el egyszerű eredetünket. A kezdetektől megtanultuk, hogy tiszteljünk minden létformát, és hogy úgy lássuk ezt az óriási univerzumot, mint a Teremtőnk által inspirált, különös, holografikus Alkotást, a Legfelső Kreatív Erőt, vagy szíriai nyelven „JaTa” (a Menny öröme). Együtt jöttünk át számos előző únión, amelyek a maga teljességében több mint 6 millió évesek. A jelen, természetesen, a Fény Galaktikus Szövetsége. Arra törekszünk, hogy találkozzunk veletek, amikor készen vagytok, hogy előkészítsünk titeket az utolsó szakasz teljesítésére, visszatérésetekre, hogy galaktikus embertársaink legyetek. Ez az időszak történetetekben átmeneti időszak a között, amit tudtok, és amivé válni fogtok. Azok, akik megengedték, hogy a sötétségbe jussatok, eltávoztak. Ami maradt, az a talpnyalók alávaló csoportja, akik számára elérkezett az idő, hogy eltávozzanak. A legcsodálatosabb jövőre készüljetek!

Namaste! Mi a Felemelkedett Mestereitek vagyunk. Azért jöttünk, hogy üdvözöljünk benneteket ma, mint az emberiség számára új spirituális időben. A sötétek treníroztak titeket és negatív felfogásuk kétségeket keltett bennetek. Ez az öntudat-hiány, bizonytalanság állandóan fájdalommal tölt el titeket. Megfoszt attól, hogy kinyilvánítsátok spirituális erőiteket és állandóan kétségek közé kerget titeket. Mindenki, aki most él, ténylegesen megkapta az áldást és a képességet a Teremtőtől, hogy sikeres életet valósítson meg. A kulcsszavak: pozitív központosítás, fókuszálás!
Mélyedj el benne és távolítsd el a sötét gondolatformák gyötrelmét és a tagadást. Ezek azok az ősök, amik nem tudnak jobbat nemzeni. Helyettesítsd ezeket a gondolatformákat azzal, hogy a pozitív dolgokba kapaszkodsz. Elsőre ez nehéznek látszik. Mégis, légy türelmes és azt vizionáld, amit igazán szeretnél. Bizonyos idő után ez a gyakorlás meg fogja teremni a maga gyümölcsét. A csekély koncentrálás győzelmei aztán ez egyre nagyobb és nagyobb eredményeket szül.

Amint elkezded tanulni ezeknek az erőteljes képességeknek a győzelemre vitelét, növekszik fókuszáló képességed és ez elvezet vágyaid több más részletéhez. Fokozatosan behelyettesíted negatív hiedelmeidet, amelyeket hibásan plántáltak beléd, amikor fiatal voltál. Amikor felismered ennek a hatékonyságát, kitágíthatod azzal tovább, hogy kollektív gyakorlatként alkalmazod őket. Amikor ezt csoportként műveled, végül hozzáadódnak erőfeszítéseidhez a Teremtő mérhetetlen energiái. Határtalan mennyiségre növekszenek a sikerei ezeknek az erőfeszítéseknek. Aztán a sikerek szükségszerűen követhetik egymást. Az alapvető, életbevágó elem a fókuszálás. A kisebb sikerek, amelyek megtanítottak az egyéni koncentrálásra, most a csoportos fókuszálást teszik szükségessé. Ennek az a kulcsa, hogy relaxálj, engedd el magad. Tanuld meg elengedni a dolgokat. Könnyedén add fel azokat a Mennyeknek. Engedd, hogy a Menny használja őket tekintélyes hatalmának kinyilvánítására ezekben a valóban isteni időkben. Élj ezzel barátságban és tedd tovább a dolgod.

Aztán felfedezheted az égi segítség, az intenció hatalmát. A Mennyország azt akarja, hogy valóban sikeres légy. A Mennyország áttekinti ezeket az intenciókat és meghatározza, melyek a legjobbak ahhoz, hogy célba érj. Ebben az isteni időben, a Menny teljesíti ezeket a kívánságaidat. Aztán a kulcs az, hogy engedd el ezeket a kívánságokat és ne engedd, hogy akadályozzák a belépést a sikerek kapuján. Ezután maradj bizakodó, magabiztos. Légy a tudatában, hogy igazi vágyaid valóban sikerre vezetnek. Mi, Mesterek, tudjuk ezt a legbensőnkben és figyelmedbe ajánljuk, hogy azok, akik valóban követik ezt a bölcsességet, elérik a sikeres életet. Először könnyű túljutni az akadályokon. Tanulj meg igazán sikeres életet élni. elsöpörve a nyomorult belső kétségeidet. Ehhez gyakorlat, mélységes hit és a benne rejlő erő szükséges. Így légy készen győzedelmeskedni belső kétségeiden és haladj tovább a fókuszált pozitív célok felé. Emlékezzetek, Drága Szíveim, a kulcs valóban útnak indítani az intenciókat  és szabadon átadni azokat a Mennynek.

Ma felfedtük, mi történik ebben a valóságban. Ugyancsak rávilágítottunk néhány fontos háttérre, amelyek szükségesek, hogy jobban ismerjétek származásotokat, és ami most zajlik. A Mesterek megismételték, hogyan a legjobb gyakorolni a pozitív intenciók művészetét és hogyan lehet véget vetni a negatív frusztrációknak. Tudnotok kell, Drágáink, hogy a Mennyek számtalan készlete és a véget nem érő fejlődés, valóban, mind a tiétek!
Úgy legyen! SelamatGajun! Selamat Ja! (Szíriuszi nyelven: Legyünk Egyek! Éljünk Örömben!)


More from SheldanNidle and PAO:  HERENincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése