2014. február 18., kedd

Mutassátok meg támogatásotokat - Galaktikus üzenet 02.11.

 
Szánjátok ezt a pillanatot arra, hogy kifejezzétek egy felettébb pozitív kimenetel iránti szándékotokat. A Fény erői tettre készek, és szeretnék, ha megmutatnátok erkölcsi és lelki támogatásotokat. Gyertek össze és mutassátok meg lelkes támogatásotokat.

 

Galaktikus Föderáció 

és a Spirituális Hierarchia Üzenete 

/2014. Február 11./

 
Dratzo! 
A valóság, melyet benépesítetek, sebesen változik. A sötét összeesküvés tisztában van vele, hogy elérkeztek fennhatóságuk utolsó napjai. Az őket támogató média általi napi szinten folyó hatalmas manipuláció már nem működik. Azok a fő bankok, amiket ez az összeesküvés működtet, válságban vannak, és egy kritikus pont elérkezett. A késleltető tevékenységeik már nincsenek hatással az elrendelt átalakulásra, és az készül átgázolni rajtuk. Ezek a csibészek az ebül szerzett vagyonuk vályújánál táplálkoznak, és aljas tetteik készülnek őket felemészteni. A jelenlegi pénzügyi rendszer többé nem járható, és sürgős revízióra van szüksége. Továbbá a világ bank és pénzügyei új szabályzást igényelnek. 
 
Egy nemzetközi pénzügyi összeomlás közeledik. Intézkedések vannak hatályban ennek korrigálására. Mindennek az ideje közel van. A kimenetele be fogja indítani ezeknek a kapzsi viperáknak a gyors tönkremenetelét. A világfinanszírozás szó szerint káoszban van, és a felszíni emberek nagy részének a jelenlegi státusza most nagyon kockázatos. Földi társaink számos csoportja gondosan azon dolgozik, hogy orvosolják ezt a felettébb bizonytalan helyzetet.
 
A megoldás alapja egy globális pénz-újraindítás, a hozzájuk kötött kemény valuta raktárak, valamint új bankszabályzások. Ezek a műveletek először el kell szipolyozzák az összeesküvés nagy befolyását, és olyan új szabályzásra kényszerítsék annak bankintézményeit, melyek a szabálytalanságaikat nem engedélyezik. Ez az eljárás arra fogja késztetni azokat a kormányokat, amiket az összeesküvés üzemeltet, hogy elfogadják az új mestereket. Ezek az új mesterek, a mi földi társaink, teljes mértékben ki akarják ugrasztani a sötétséget vackából, és le akarják tartóztatni őket. Ehhez, lehetővé kell tennie a Fénynek, hogy biztosan meg tudjuk adni nekik azt a jólétet és védelmet, amit igényelni fognak. A sötét összeesküvés "foggal körömmel" küzd, és tisztán látja, hogy a késleltetéseinek vége. 
 
Megkérünk benneteket, hogy egyértelműen fejezzétek ki szándékotokat arra, hogy ezek a felettébb szükséges események most megvalósuljanak. Egy egyensúlyhiány alakult ki a támogatásunk tekintetében. Juttassuk együtt ezt a szomorú mesét egy örömteli végkifejletre! Azok akik a Fényt szolgálják világotokon, a grabancuknál fogva ragadják meg ezeket a csibészeket. Most van a változás ideje!
 
Konkrét megállapodásokat kötöttünk sokakkal bolygótokon, akik a kormányaitok katonai elemeit és az igazságot szolgálják. Ezek a bátor és előzékeny egyének tettre készek, hogy elvégezzék, amit mi lehetővé teszünk. A Fény korábban közel állt ehhez, és képtelen volt lezárni az alkut. A jelenlegi feladat, a korábbi tettek prototípusa alapján, meggátolni a sötétség erkölcstelen vezetőségének a kegyetlenségéből eredő bármilyen további fájdalmas tettet. Szánjátok ezt a pillanatot arra, hogy kifejezzétek egy felettébb pozitív kimenetel iránti szándékotokat. A Fény erői tettre készek, és szeretnék, ha megmutatnátok erkölcsi és lelki támogatásotokat. Gyertek össze és mutassátok meg lelkes támogatásotokat. Gyorsan kiiktatjuk azt a kapzsiságot, ami azon tetteket késleltette, amik egyértelműen át fogják alakítani annak természetét, hogy miképpen fogja szétosztani globális társadalmatok a gazdagságát. Sok ősi társadalom, mely elkötelezte magát Felemelkedett Mestereitek küldetése iránt, készen áll, hogy megsemmisítse a sötétséget az által, hogy felfedi annak nagy pénzügyi hiányosságait. Valóban megérett az idő a változásra!
 
Most érünk ennek az üzenetnek a lényegéhez! Réges-rég, egy nagy földrész a sötétséghez fordult, és az ebből következő kapzsiság pusztulásához vezetett. Attól a zűrzavaros naptól fogva, sötét dögevők csapatának a könyörületére voltatok bízva, akik örök fennhatóságot akartak tartani. Beteges uralkodásuk megszüntetésének pillanata létezik. Ennek az eseménynek az eredménye lesz abból a tudatállapotból való hivatalos felszabadításotok, ami szolgaságot, katasztrófát és halált hozott számotokra. Ez a végzetes környezet át lesz alakítva. Találkozni fogtok az ősi családdal, és üdvözölni fogjátok spirituális rokonaitokat. A fizikai fátyol, mely akaratotokat övezi, felemelkedik, és mint egy pillanatnyi amnézia, tovaszáll. Ezek a tettek lehetővé fogják tenni, hogy megállapodjatok abban, hogy egy új csillagnemzetet formáltok, és beilleszkedjetek közénk. Ebben az új valóságban, visszaszerzitek szuverenitásotokat, és megtanuljátok, hogy a fizikaiság és a Mennyország hogyan képes együttműködni a Teremtő isteni tervének kibontakoztatásában! Ezek az események új felelősségekkel teli új birodalomba fognak katapultálni benneteket!
 
Namaste! A Felemelkedett Mestereitek vagyunk! Egy felettébb kritikus időben jövünk most a vállalkozásunk tekintetében. Szorgosan dolgoznak, akiket évszázadok óta arra utasítottunk, hogy elnyomják a sötéteket, és arra kényszerítsék őket, hogy végre megnyissák jólétetek ajtóit. A Mennyország sok nagyon erkölcsös szabály alapján működik. Ezeket a szabályokat és bizonyos technikákat felhasználva, ezek az áldott Egyének arról tájékoztattak minket, hogy elérkeztünk egy olyan különleges időszak kezdetéhez, ami a megfelelő időben engedelmességre fogja késztetni őket. Mostantól egy bizonyos szinttű céllal működünk. Felkérünk benneteket, hogy támogassátok ezt az által, hogy koncentrált és összehangolt Fényeteket a mi érdekünkben használjátok. Közös meditációkkal és imákkal segíthettek nekünk törekvéseinkben. Lényegében Mind Egyek vagyunk! Most összegyűlünk, hogy nyomást gyakoroljunk a sötétségre, és a Vörös Tengerhez hasonlóan különválasszuk. Engedjük a jólét beáramlásának a megkezdését, és az új valóság megnyilvánulását!!! Együtt áldott gyermekek vagyunk! Legyőzhetetlenek!!!
 
Ami történni készül, az az új kormányzás iránti roham. Több mint két évszázaddal ezelőtt, egy dokumentum íródott, amit egy forradalom szítására szántak, és hogy felállítsák a sikeréhez szükséges energiákat. Ezt a forradalmat az emberi szabadság és szuverenitás terén, átmenetileg eltorlaszolta a sötétség. Együtt, teljes elszántsággal kell menetelnünk ezen fertő veleje felé, és ki kell utasítanunk azt ebből a birodalomból. Ez a bátor tett kegyes részvételeteket igényli. Sokan mások különleges tetteket hajtank végre, amik csupán a bevezetői lesznek annak ami történni fog! Ez a végső esemény a ti teljes és tehermentes hozzájárulásotokat igényli. Álljatok készen! Vegyetek részt benne, és örömmel tegyétek hozzá felettébb üdvözítő energiáitokat ehhez az áldott keverékhez! Ünnepélyesen cselekszünk a Mindenható nevében, és az egész Emberiség nevében. Ez a birodalom a Fény által lett megkeresztelve, és olyan földbe lett ültetve, ami örömmel, jóléttel, és Isten-adta szuverenitással van tele Mindenki számára!
 
Ami előttetek áll, az egy végső visszautazás a halhatatlansághoz, és nemcsak Lelketek halhatatlanságához, hanem földetek szabadságához, és ahhoz a bölcsességhez, hogy megértsétek az Isteni Fény természetét! Ez a szent láng fog megtisztítani minket mindannyiunkat, ahogy Lelkek egyesített csoportjaként visszatérjünk azokhoz a kötelességekhez, amiket nekünk adtak, amikor először landoltunk ezen az értékes gömbön! Újra fogunk csatlakozni a mi szent hittestvéreinkhez, és együtt képezünk egy új nemzetet ezen galaxis csillagaiban. Az isteni célnak most ismertté és gyakorlottá kell válnia. A sötétség uralkodásának vége. Gondosan és erkölcsösen átalakítjuk a sötétség szabályzását. Mindennek ideje valójában elérkezett! Az ítélkezés nem a sötétség által rátok rótt értelemmel, hanem a Mennyországéval fog történni. Ahogy belépünk ebbe a szent ablakba, engedjétek meg, hogy tudassuk veletek, hogy igaz Szívünkben nem vagyunk egyedül, és hogy egy felettébb bámulatos világ manifesztálódik. Halleluja! Halleluja! Halleluja!
 
Ma több információt hoztunk nektek erről az időről. Meditáljatok Szeretetetekben és Fényetekben. Használjátok csodás Szándékotokat. Küldjétek el azt Szeretetben hozzánk, és az egész Emberiséghez. Engedjétek, hogy Gaia érezze ezt a Szeretetet, és lássa ezt a nagy Fényt. Örömben és a Mindenható örökkévaló Szellemében hagyunk itt benneteket! 
 
Tudjátok Kedveseink a Szívetek Legmélyén, hogy a Mennyország számtalan Készlete, és soha véget nem érő Bősége valóban a Tiétek! Így Legyen! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Szíriusziul Legyetek Egyek! és Legyetek Örömben!)
Sheldan Nidle által
 (a Galaktikus Föderációval való közvetlen összeköttetésen keresztül)
2 Caban, 0 Zac, 10 Caban
 
 http://foldimennyorszag.hu/
 http://www.fenyorveny.hu/
 
 
 

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése