2014. április 26., szombat

A Foton-öv hatása az emberi testre 1-2.rész


A Foton-öv hatására testünk átalakul. Már elkezdődött a csakrarendszer átalakítása is. A régi 7 csakra helyett fokozatosan beinduló 13-as csakrarendszer alakul ki. /Milly

 "A testünk képes lesz önmagát megfiatalítani, és kortalanná válni. A  jelenlegi mindössze 2 DNS spirál helix-ünket felváltja a teljes tudatosság 12 helixes állománya, vagyis DNS spiráljaink a kettőről újra 12-re gyarapszanak." A Foton-öv Hatása az Emberi Testre és a 13-as Csakrarendszer 1.rész

 /Sheldan Nidle/


A Szíriuszi Tanács résztvevői ebben a fejezetben Washta, Sirai és Teletron. Sirai egy női szíriuszi kapcsolattartó a Spirituális Hierarchiákkal és exobiológusként és tanácsadóként ismert. Teletron a lírai/szíriuszi kultúra szíriuszi szakértője és hírneves galaktikus történész.
Ebben a fejezetben főleg arról lesz szó, hogy milyen hatással lesz a foton öv az emberi testre; és azt is elmagyarázzuk, mit fog ez jelenteni bolygótok és civilizációtok számára. Mint már korábban kijelentettük, az eljövendő foton öv eredményeképpen minden földi emberi lény fizikai teste teljes mértékben át fog alakulni. Az emberek vaskos, sűrű anyagi teste félig éterikus, vagyis kevésbé nagy sűrűségű testté alakul át. Jelenleg minden testtípust három nagyobb kategóriába sorolnak a szomatikus kutatásban dolgozó kutatók. Ez a három testtípus a következő:1) a vaskos avagy nagyon anyagi test (jelenlegi harmadik-dimenziós testetek fajtája), 2) az éteri test (mint az aurák, a szellemek vagy a magasabb dimenziós testek), 3) a teljesen spirituális test (az úgynevezett lélektest).
Az első típus – az anyagi test – az, amelybe e bolygó legtöbb földi embere be van zárva. Ez a testtípus egy hús és vér szervezetből áll, amely megöregszik, és végül meghal egy viszonylag rövid, öt, hat, hét, nyolc, esetleg kilenc évtizedig tartó periódus után. Az eljövendő galaktikus civilizációban megtörténik ennek a sűrű, anyagi testnek a transzformációja egy éteribb testté, melyet félig éterikus testnek nevezünk. Ennek a testtípusnak meglesznek azok a képességei és az a megjelenése, mint a jelenlegi anyagi testnek, ám azzal a számos tulajdonsággal, amelyet egy tisztán éteri test birtokol.
Ez az átalakulás azt jelenti, hogy testetek képes lesz megfiatalítani önmagát és gyakorlatilag kortalanná válhat. Félig éterikus testetek sok szempontból úgy fog működni, mint egy gondolatforma, mert az elmétek képes lesz olyan könnyen megváltoztatni a testeteket, mint ahogy megváltoztatja a gondolatokat. Mindazonáltal számotokra ez a test ugyanúgy fog kinézni és ugyanúgy fog működni, mintha még mindig az eredeti sűrű anyagi test lenne, amiben jelenleg éltek. Ezenfelül viszont ez az új test még egy drámai átalakuláson megy keresztül. Ez az alapvető módosítás a DNS-etek szerkezetére vonatkozik. 
Minden földi ember jelenleg olyan testben él, melynek csak két alapvető DNS-spirálja (hélixe) van, holott a „bukás” előtt a teljes tudatosság 12 hélixes állományával rendelkeztetek. Azonban mi segítünk, hogy DNS-spiráljaitok a kettőről újra tizenkettőre (vagyis hat párra) gyarapodjon. Ez a transzformáció visszaállítja a test eredeti sejtstruktúráját eredeti formájába, és lehetőséget nyújt, hogy testetek sejtjei könnyedén kölcsönhatásba kerüljenek a testetekben lévő interdimenzionális spirituális testtel (a lélekkel). Ez az új konfiguráció egy Dávid-csillag alakját követi, és lehetővé teszi, hogy mindegyik sejt könnyedén kapcsolódjon topográfiai ellenpontjához más dimenziós szinteken. Hogy az egészet röviden és egyszerűn mondjuk el, maradjunk annyiban, hogy e hat kapu-pont mindegyike egy olyan helyhez kapcsolódik, ahol multidimenzionális világegyetemünk bármely harmadik, negyedik, ötödik, hatodik, hetedik és nyolcadik dimenziós realitásának egy része metszi egymást. A sejtnek tehát lesz egy multidimenzionális skaláris-hullám antennája, mely könnyedén befog és azonnal feldolgoz minden fontos üzenetet, melyet a sejt és annak DNS-csomagja kap a lélektől. A skaláris hullámok olyan nem-hertzi hullámformák, melyek képesek terjedni a multidimenzionális valóság bármely formájában, és információt szállítani. Hasonlóképpen testetek csakraközpontjainak (energiaörvényeinek) egymáshoz kapcsolódása is meg fog változni.

JELENLEGI CSAKRARENDSZERETEK

A hindu vagy szanszkrit csakra szóból ezek az energiaörvények úgy fordíthatók le, mint „körök”. Ezek az energia-„körök” avagy csakrák testetekben most mint egy csupán hét energiaközpontból álló sorozat jelennek meg. Ezek a központok a törzs aljáról a fej tetejéig haladnak, és az alábbiakból állnak:
Az első csakra az úgynevezett gyökér-központ. Ez a test számára az alap, vagy az elsődleges elektromos földelés. Úgy köti a test elektromágneses rácsozatát a Földhöz, ahogy a tipikus rádiófrekvenciás vagy rádióelektromos áramkörökben a földelés. Ez a központ a törzs, a hátgerinc alján helyezkedik el.
A második csakra a nemi vagy szexuális központ. Ez a központ mint szexuális érzelmi központ működik a test számára (az élvezet és eksztázis magasabb rendű formáit képviseli), és a testben a nemi szervek táján helyezkedik el.
A harmadik csakra a solar plexus, a napfonat helyén található. A test alapvető érzelmi központjaként működik (gyűlölet, harag, öröm, nevetés), és a köldök, a lép és a máj területén helyezkedik el.
A negyedik csakra a szívközpont. Ez a csakra az intuitív vagy szeretet-központ (magasabb rendű érzelmek), a szív és a tüdők körüli területen található.
Az ötödik csakra a torokközpont. Ez a kommunikáció központja, és a torokban a gége területén található.
A hatodik csakra az úgynevezett „harmadik szem” vagy Ajna központ. Ez a központ az orr fölött, a szemöldökök között helyezkedik el és a sokféle látomásos és ahhoz kapcsolódó pszichikai képesség fogadásának és használatának központja.
A hetedik csakra a koronaközpont, és a fejtető hátsó részén helyezkedik el. Ez a központ szolgál a magasabb rendű énhez való kapcsolódásra.
Az aura, a test energiamezője körülveszi ezt a hét központot, és jelzi, milyen hatékonyan teljesítenek ezek a központok. Hagyományosan hozzárendelték a csakrákhoz a hét prizmaszínt, mindegyik csakrához egyet-egyet. Valójában az aura és annak színei visszatükrözik a csakra egészségét és egyidejűleg azt is jelzik, hogy hogyan működik a test egy bizonyos része.

ÚJ CSAKRARENDSZERETEK / A FÉLIG ÉTERIKUS TEST

Hogy jobban megértsétek ezt az új csakrarendszert, először azt magyarázzuk el, hogyan hatnak egymásra különféle csakráitok az új félig éterikus testetekben. Majd adunk egy teljes körű áttekintést az új 13 csakrából álló rendszerről. Ily módon teljes mértékben meg fogjátok tudni érteni ezt a most kialakuló testi energiaközpont (csakra-) rendszert.
Az új félig éterikus testetekben rengeteg variációs lehetőség merül fel arra nézvést, hogy miképpen működnek ezek az energiaközpontok és hogyan tudnak kölcsönhatásba lépni egymással. Ezért tehát vizsgáljuk meg, mik ezek a változások, és miképpen hatnak az új félig éterikus testetekre. Ahhoz, hogy megértsétek, hogyan is működik valójában az új csakrarendszer és hogyan élteti a testet, meg kell figyelnünk, hogyan működik valójában a kölcsönhatás a csakrák között.
Mivel az új csakrarendszer nyolcadik és hatodik csakrája fényérzékeny (az élet alapja a fény), a fény frekvenciái ezekben a központokban összerezegnek és szeretetenergiákat keltenek. Ennek hatására a nyolcadik és a hatodik csakra rezonál az ötödik vagy szívcsakrával. 
A fejcsakrák mint skalárishullám-antenna. A 8. és 6. csakra fogadja a 11. csakrától a fényenergiát és szeretet-energiává alakítja át. Úgy működnek, mint egy motor, mivel az 5. csakrába pumpálják a szeretet-energiát. Az 5. csakra (az Egyetemes Anya lelki komponense) olyan frekvenciákat keltenek, amelyek segítik a 7. csakrát, hogy beengedje a pránát a testbe, amelyet majd a 4. csakra irányít. Az 5. csakra rezgése a 7. csakrában harmonikus rezgéseket kelt. Ez létrehozza azokat a tónusokat, melyekkel a prána minden lélegzetvétellel bejut a 4. csakrába. A 3. csakra foglalja magába az ezüstszálat, mely a lélek-erő Egyetemes Atya komponense. A lélek-erő az Egyetemes Atyából és az Egyetemes Anyából áll. A 3. csakra a kundalini energia keletkezését és mozgását irányítja. Az 1. és 2. csakrák tartalmazzák a kundalini energiákat, melyek a fizikai vitalizációs energiák. A test felélénkítéséhez a pránát és a kundalini energiákat kell ötvözni. A belégzés a 7. csakrából az 1. csakrába hozza le a testbe a pránát. A kilégzéssel a kundalini az 1. csakrából a 11. csakrába áramlik.
A nyolcadik, hatodik és ötödik csakra rezonanciája abból az energiából jön, mely eredetileg a tizenegyedik csakrán keresztül érkezik, és harmonikus hatásokat kelt, melyek segítségével a hetedik vagy torokcsakra sikeresen alkot kiegészítő tónusokat hozzá. Ahogy ezek a tónusos energiák keresztülhaladnak a hangszálakon, a bejövő prána (a Földanyától származó életfenntartó energia) lefelé tud mozogni a negyedik csakrába vagy rekeszizom-központba. A rekeszizom-központ lehetővé teszi, hogy a prána kölcsönhatásba kerüljön a test sejtjeivel, és életerőt nyújtson a testnek. Ily módon képesek vagytok egy olyan csakramintázatot alkotni, melynek segítségével a test teljesen fel tud töltődni energiával.
Természetesen az alsó három csakra tartja a lélek-erő egy részét és az „ezüstszálon” keresztül beköti a napfonatba. (Az „ezüstszál” minden egyes egyedi lélek teljes vibrációs mintázata.) A lélek energiáinak ez a helyzete összeköti a lelket magasabb dimenziókból származó egyetemes forrásainak egyik felével (az úgynevezett Egyetemes Atyával), és ez a kapcsolat szabályozza a lélekenergia eloszlását a testben. E folyamat kulcsa a napfonat központ vagy harmadik csakra. A napfonat tartalmazza az „ezüstszálat” és összeköti azt az első és második csakrával. Ekörül található a test elektromos rácsozatrendszere, mely összeköti ez a szálat az ötödik vagy szívcsakrával. A szívcsakrában lelhető fel a lélek-erő másik fele, az Egyetemes Anya. Az Egyetemes Anya a lélek-erő azon másik fele, mely kialakítja a kreatív aspektust vagy a magasabb rendű én (valódi én) személyiségét.
Most hadd magyarázzuk el, miként fog mindez működni a nemsokára 13 csakrából álló rendszeretekben. Amint említettük, van egy harmadik csakraközpontotok az „ezüstszállal” avagy kapcsolattal a lélek-erőhöz. E csakra jelentőségének megértéséhez azzal kell tisztában lennetek, milyen belső összeköttetések vannak a test csakrarendszerén belül. A test legnagyobb energiafogadó központjainak egyike a hatodik csakrában található és a vállak hátsó felső részén helyezkedik el. Ez a belépési pont engedi be a lélek-erő egyik felét (az Egyetemes Anyát), melynek össze kell vegyülnie a lélek-erő másik felével. Ez a másik fél (az Egyetemes Atya) a harmadik csakrán keresztül érkezik, és kölcsönhatásba lép a prána központtal vagy negyedik csakrával. Ez a folyamat még mindig lezajlik a földi emberekben, jóllehet a negyedik csakra azon képessége, hogy könnyedén átalakítsa a pránát, nagymértékben elpusztult. A galaktikus emberekben ezt a képességet újrateremtjük és reaktiváljuk. 
A két legalsó csakra a kundalini energia (az éltető sejtenergia) tárolására szolgáló központ. Ezek a központok állandóan sugározzák magukból a kundalini energiát, melynek az a feladata, hogy ellenőrzése alatt tartsa a harmadik és negyedik csakra prána-átalakító rendszerét (a prána a bolygó életerő-energiája). Az összes prána a tizenegyedik csakrából mozog lefelé a harmadik csakráig. Itt találkozik az első csakrából felfelé mozgó kundalini energiával. Ezek az energiák egyesülnek a harmadik csakrában, majd felmennek a tizenegyedik vagy koronacsakráig. Az energia végül felmegy a tizenkettedik és tizenharmadik csakra, a galaktikus férfi és a galaktikus nő egyetemes központjain keresztül. Ily módon a test fenntartja férfi (jobb oldal) és női (bal oldal) mivoltát.
Az idegrendszer, a vérkeringés és a tudat tükrözi ezt a férfi/női kettősséget, és felhasználja ezeket az energiákat. E reakciók megfigyelésével kezditek megérteni, hogyan hatnak egymásra ezek a különféle életenergiák a galaktikus ember testében. Valójában azt kezditek megtanulni, hogy miképpen működnek a csakrák, hogy fenntartsák a testet, mint a fény, a szeretet és a teljes tudatosság eszközét.
Amint megjegyeztük, csakráitok a jelenlegi hét központból tizenegy emberi központtá lesznek átalakítva. Ez a további négy központ két interdimenzionális vagy éteri központtal lesz összeköttetésben, melyek az auramezőtök tetején helyezkednek el, és galaktikus férfi és galaktikus nő néven ismertek. Valójában tehát összesen tizenhárom csakrátok lesz. Kettő közülük teljes éteri formában létezik, tizenegy pedig fizikai lényetek részét képezi.
Az első csakra ugyanott lesz, ahol előzőleg volt, és továbbra is a gyökérközpont nevet viseli.
A második csakra szintén megmarad, mint a nemi vagy szexuális központ.
A harmadik csakra továbbra is mint napfonat központ szerepel.
A negyedik csakra az első nagyobb változás. Ezt most rekeszizom-központnak nevezzük. Ez az új csakra lesz a stressz, az erő irányításának központja, mivel ez lesz a prána avagy a test lélegzet-energiája  megfiatalításának gyújtópontja. A prána avagy a levegő energiája feléleszti a testet és eltávolít belőle minden káros, ártalmas elemet.
Az ötödik csakra lesz a szívközpont. Ez mostantól nem csupán az intuitív energia és az olyan magasabb rendű érzelmek központja, mint a szeretet, hanem ez lesz a központja a tiszta angyali szeretet kifejezésének is, mely mentes minden közönséges érzelmi kifejezéstől.
Mivel testetek egy tisztán anyagi formából egy valamiféleképpen éterikusabb gondolatformává alakul át, kivételes, végtelenül erős és életrevaló immunrendszere lesz. A hatodik csakra vagy csecsemőmirigy-központ lesz a központja mindezeknek a tevékenységeknek. A csecsemőmirigy jelenleg az emberi test leginkább félreismert mirigyeinek egyike. Ez a paradoxon a csecsemőmirigy sugárzásra való érzékenységével áll kapcsolatban. Bolygótok atmoszférájának nagy mértékű sugárzása, mely az öregedést okozza, akkor keletkezett, amikor a légkör kettészakadt a vízözön előtti történelmetek során bekövetkezett katasztrofális események miatt körülbelül 6000 évvel ezelőtt. Emiatt a sugárzás miatt a csecsemőmirigy az emberekben gyorsan visszafejlődik a korai gyermekkorra, és egy emberi szív méretű szervről akkorára zsugorodik, mint egy kisebb borsószem.
Ahogy az új emberi test egy galaktikus formába fejlődik a foton öv megérkezése után, a csecsemőmirigy a jelenlegi emberi szívetek méretéről csupán az emberi szív méretének egyharmadára fog zsugorodni. Ez pedig azt jelenti, hogy a csecsemőmirigy-központotok ugyanolyan aktív és életerős marad a felnőtt testben, mint amilyen az újszülöttében volt. Az emberi testnek azon képessége, hogy elhárítson minden betegséget és a környezetből eredő nehézséget emiatt módfelett erős marad, a csecsemőmirigy pedig nem fog zsugorodni az évek múltával. Más szavakkal, ez az új csecsemőmirigy-központ az öregedést gyakorlatilag nemlétezővé teszi a galaktikus emberek számára.
A hetedik csakra a torokközpont, ez a kommunikáció és a beszéd központja. Ez a terület régebbi képességei nagy részével fog működni, mivel ez a központ vezeti le a fejből eredő energiákat a test többi részébe.
A nyolcadik csakra az álmok forrásának központja nevet viseli. Sokan úgy tekintenek rá, mint egy régi, elcsökevényesedett csakrára. Nagyjából a koponyaalapnál helyezkedik el, közvetlenül a nyak felett. Ez a csakra annak a sokféle álom- és látomásállapotnak a szabályozásához szükséges, melyeket egy teljesen tudatos lény elérhet.
A kilencedik csakra a tudatosság ellenőrzőközpontjává fejlődik, és teljesen kialakul a galaktikus emberben. Az agy alsó központi részén helyezkedik el, és az úgynevezett primitív vagy ősi agyból és az agyalapi mirigyből (hipofízisből) áll. A galaktikus emberben ez a központ lehetővé teszi, hogy a test úgy reagáljon a fényre és sugárzásra, hogy képes legyen megfiatalítani magát. A hatodik csakra vagy csecsemőmirigy-központ és a kilencedik csakra vagy hipofízis-központ kölcsönhatásban állnak egymással a test meggyógyítása és felélesztése érdekében.
A tizedik csakra harmadik szem vagy látomásközpontként lesz ismert, mert ez hozza be a magasabb fényfrekvenciákat. Ez a csakra összekapcsolódik a nyolcadik csakrával, hogy lehetővé tegyék az elme számára a látomások és más, magasabb rezgésállapotokból származó üzenetek értelmezését.
A tizenegyedik csakra veszi most magára a koronacsakra szerepét. Itt kapcsolódik az anyagi test a spirituális energiához, hogy élettel töltse meg a testet. A korona az a hely, ahol a test auramezői összegyűlnek és komolyabb kapcsolódást tesznek lehetővé a tizenkettedik és tizenharmadik csakraközpontokhoz. Ez az utolsó két csakra a galaktikus férfi és a galaktikus nő, ugyanis ezek tartalmazzák az ideális női és férfi prototípust.
Nézzük most meg, hogyan működik a kapcsolat e három csakra (a tizenegyedik, a tizenkettedik és a tizenharmadik) között. A tizenegyedikből kiindulva, ha egy háromszöget rajzolunk, a tizenkettediket és tizenharmadikat egy egységgé köthetjük össze. Meghúzhatunk további vonalakat is a nyolcadik, kilencedik, tizedik és tizenegyedik csakrák között. Ez az összeköttetés az agyban egy skalárishullám-antennát képez (nagyfrekvenciás nem-hertzi rádiószerű multidimenzionális életerő-energia vevő és továbbító). Ez az antenna lehetővé teszi a test energiája számára, hogy életenergiáját kisugározza mások felé, és egyben vegye mások energiáit. Ilyképpen az agy felső (11., 12., és 13.) és alsó (8., 9., és 10.) központjai olyan módokon fognak tudni egymással kommunikálni, amit jelenleg még nem vagytok képesek felfogni.
A csakrarendszert érintő számos változásnak köszönhetően az agynak sok olyan területe, mely az atlantiszi genetikai kísérletek során elcsökevényesedett, visszatér eredeti formájába és alakjába. Két generáció múltán az embereknek nagyobb koponyaüregük lesz, mely a teljesen tudatos emberi lények öröksége. Ez lehetőséget nyújt skalárishullám-antennátok teljes körű kihasználására, és mindennemű pszichikai energiáitok megfelelő módon történő feldolgozására. Valójában a földi embereknek ezután nem csak az elsődleges vagy ősi látásuk lesz meg, hanem egy teljes „második látás” is, mely sok úgynevezett pszichikai képességet biztosít, úgymint a telepátia, telekinézis, tisztánlátás, tisztánhallás.
A mérhetetlen elektromos és tudatosságbeli változás miatt, amelyeken minden emberi lénynek keresztül kell mennie, a Galaktikus Föderáció tanácsadók, más személyzet és fontos tudományos és gyógyító technológiák tömeges landolását tervezi levezényelni – legkésőbb hat hónappal a foton öv érkezése előtt. A Galaktikus Föderációnak ezek az erői el fogják mondani nektek, hogy mi fog történni, és azt is, hogy mindez miképpen érint majd benneteket. A Galaktikus Föderáció személyzete arra is meg fog tanítani benneteket, hogy hogyan kommunikáljatok más földi emberekkel és velünk, galaktikus emberekkel. A kommunikációs készségek lényegesek a veletek és a planetáris társadalommal nemsokára megtörténő események szempontjából.

Amint bevezetést nyertek a személyes tudatosságotokon belüli kommunikációba, gyakorolnotok kell az önkontrollt és semleges képfeldolgozást kell gyakorolnotok, hogy ne ártsatok magatoknak. Ugyanis körülöttetek mindenhonnan áramlanak majd mások gondolatai, benne vágyaikkal, kívánságaikkal, imáikkal, felindultságukkal és aggodalmaikkal – röviden, a pozitív és negatív érzelmeikkel. Ezért tehát meg kell tanítanunk benneteket arra, hogyan irányítsátok ezeket az új energiákat és hogyan legyetek konstruktív elemei ennek az új tudatosságnak. A második dolog, amit meg kell tanulnotok, az etikett, annak szabályai, hogy miképpen lépjetek kapcsolatba egymással. Ez valami olyasmi, amit a legtöbb földi ember jelenleg nem ért meg. Ezt az etikettet el fogjuk magyarázni nektek, ezáltal pedig majd képesek lesztek a benneteket körülvevő fizikai és spirituális világok erőit teljes mértékben megérteni. És csakis ekkor válhattok bolygótok igazi gondnokaivá.
Mint azt már korábban mondtuk, egy harmadik dimenziós létezésből egy ötödik dimenziós (félig éteri) létezésbe vándoroltok át. Egy olyan világba léptek be, ahol minden elme egy közös tudatosságon osztozik, és az emberi lényeknek nincs meg többé az a külön világuk, ami most fennáll. Egy olyan tudatosságba léptek be továbbá, amelyben az emberek olyan dolgokat vihetnek végbe, melyet jelenleg természetfelettinek tartanátok. Ezért tehát minden földi embernek fel kell fognia, milyen képességekkel bír, és mit is jelent a létezése.
Ezt az oktatási munkát fogja a Galaktikus Föderáció megosztani veletek a foton öv érkezése előtt. Amint egyszer megtanultátok irányítani újfajta tudatosságotok folyamatait, szükségessé válik megértenetek, hogyan kontrolláljátok és használjátok a gondolatformákat, hogyan kommunikáltok azokkal akik már meghaltak, és hogyan használjátok ezt a tudást önmagatok és mások megsegítésére. Ezt az egész folyamatot a foton öv érkezése előtt bolygótokon földet érő tanácsadók fogják megtanítani nektek. Ezen oktatás folyamán az emberek meg fogják látni, hogy a népességnek mint óriási összekötött tudatossághálózatnak kell működnie.
Miután megismertétek a galaktikus emberi mivolt néhány alapvető minőségét, egy könnyebb testben lelhetitek örömötöket, és abban, hogy gondolatformákkal megfiatalíthatjátok testeteket és legyőzhetitek az öregedést. Meglesz az a képességetek is, hogy önmagatok lényén belül kommunikáljatok, és ugyanígy más emberekkel, növényekkel és állatokkal is, beleértve magát Gaia Úrnőt is. Tökéletesen kapcsolatba tudtok lépni azokkal is, akik korábban meghaltak, és azokkal is, akiket ma angyaloknak, arkangyaloknak nevezhetnénk. Röviden, egyszerre lesztek fizikai és spirituális lények.
Amint mindez megtörténik, az emberiségnek tudnia kell, hogy eljött egy új kor, és ez az új valóság a Föld Spirituális Hierarchiájának és a Galaktikus Föderációnak köszönhetően mindenki számára lehetségessé vált. Ezért tehát örüljetek annak, ami történik veletek! Ahhoz, hogy tisztán megértsétek a ma eseményeit, létfontosságú, hogy megtanuljátok a Föld és naprendszeretek igaz történetét. E könyv következő fejezetei feltárják a Föld rejtett történelmét, és magyarázatot adnak arra, hogy ez a titkos információ milyen kapcsolatban áll azzal, ami manapság veletek történik.
Közvetítette: Sheldan Nidle
Közzétette: www.fenyorveny.hu
Ha tetszett a cikk, oszd meg ismerőseiddel is, vagy iratkozz fel a napi hírlevélre, hogy ne maradj le a friss hírekről!


Sheldan Nidle és Virginia Essene: Galaktikus Emberekké Váltok c. könyvéből
foldimennyorszag.hu
Foton-öv Hatása az Emberi Testre és a 13-as Csakrarendszer 2.rész-

Kérdések és Válaszok /Sheldan Nidle/A Foton-öv Hatása az Emberi Testre és a 13-as Csakrarendszer2.részKérdések és Válasz

Virginia: Van egy kérdésem a hat hélix-párról, amit ábrázoltatok, és arról, hogy mi a kapcsolat köztük és aközött, amit én csillag-tetraédernek nevezek. Mint tudjátok, a csillag-tetraéder meditációt az emberek nagyobb gyógyulása és megértése alapjaként mutatom be. El tudnátok magyarázni, hogy mi a kapcsolat a kétdimenziós hatcsúcsos Dávid-csillag kép és a csillag-tetraéder között, aminek nyilvánvalóan több, mint hat csúcsa van?

Washta: A csillag-tetraéder azért kapcsolódik az interdimenzionális emberi lényhez, mert azt a nagyszerű fénytestet reprezentálja, ami a sejtstruktúrát körülveszi. Ezt az elemet nevezhetnénk az interdimenzionális kapuk (a Dávid-csillag alakzat fizikai eleme) és az interdimenzionális valóságok közötti közvetítőnek. Az interdimenzionális valóságoknak pedig még sokkal több oldaluk van, mint amennyi a csillag-tetraéderben megjelenik. Tehát tekintsetek rá úgy, mint ami itt nem jelenik meg, de mint ami az az alapmintázat, amely alapján minden DNS valójában működik. A fénytest-csillagon keresztül felfelé haladó energiák a szükséges fény-alapú információvá alakulnak, és eljutnak a számos interdimenzionális kapuba. Ez az információ azután visszajut a magasabb dimenziókból a fénytest csillag-tetraéderén keresztül a fizikai Dávid-csillagba, a  hatpáros DNS-alakzatba.

Virginia: Azt mondjátok ezzel, hogy a csillag-tetraéder az ötödik dimenzió frekvenciáját vagy rezgését képviseli?

Washta: A csillag-tetraéder egy negyedik és egy ötödik dimenziós rezgést jelenít meg, mely a harmadik dimenzióban is felhasználható. Ezért jelképezi a fénytestet, ami alapvetően annak az alakzatnak egy egysége.

Virginia: Kérlek, magyarázzátok el, milyen viszonyban van a sokféle csakrafejlődés, -javulás az agy béta, alfa, théta és delta hullámfrekvenciáival. Volna valami megjegyzésetek az álomról úgy általában, és arról, hogy ez a feljavított 13 csakra milyen hatással lehet alvásmintáinkra?

Washta: A legtöbb földi tudós még csak most kezdi nagyjából felfedezni, miképpen működik az elme mint egy fény- vagy holografikus lenyomati egység. Amikor a théta, delta vagy egyéb álom-állapotbeli hullámminták kerülnek teljesen a középpontba, az elme megnyitja magát interdimenzionális kapui számára. A skalárishullám-folyamat, ahogyan az jelenleg a földi emberek agyában működik, teljes tudattalanságot kíván, hogy a szokásos testfunkciók a minimális szintre legyenek csökkenthetők. Ily módon az agy szokásos funkciói nem zavarhatják meg a skaláris hullámok átvitelét és fogadását. A skalárishullám-funkció működtetésekor a jelenlegi agy antennája minimális hatékonysággal dolgozik.

Ezzel ellenkezőleg egy teljesen tudatos emberben ezek a skaláris hullámok teljesen tudatos állapotban is jelen vannak. Ezért nem szükséges a test funkcióit minimalizálni. Innentől fogva lényeges fontosságú megérteni egy alapvető különbséget a földi emberek és a teljesen tudatos galaktikus emberi lények között. Ez a különbség magyarázza meg, hogy miért nincs szüksége a legtöbb teljesen tudatos emberi lénynek olyan sok alvásra, mint a jelenleg élő földi embereknek. Ennek az az oka, hogy egy földi ember teste csak akkor tudja használni ezt a skaláris hullámot, amikor minimális szinten van, azaz alszik. Amint a skaláris hullámot használni kezdjük, az interdimenzionális agyfunkciók által behozhatók az elme folyamatainak és a test különböző funkcióinak kontrollálásához szükséges adatok.

Ezek az agyi adatfeldolgozási funkciók hozzák létre a következő napi kapcsolatot a test és az elme különféle energiamintázatai között, és csak akkor zajlik le mindez, amikor a földi ember alvó állapotban van. Azonban egy teljesen tudatos emberi lényben ezek a feladatok teljesen éber állapotban is véghezvihetők. Ezért a földi emberek számára az alvás a regenerációs üzemmód. Ily módon becsüli fel a test, hogy mi történik vele, mit kell tennie a következő napon, és hogy ezek a fejlemények hogyan hatnak ki a fizikai testre az élet egy hetére, egy hónapjára vagy egy egész évére vonatkozóan.

Virginia: Ugyanígy a 13 csakrás rendszerre való átállás a pszichikai képességeket is feltölti?

Washta: Pontosan. Amint a csakrarendszer összhangba kerül a könnyen megszerzett interdimenzionális spirituális energiákkal – lényegében ez történik jelenleg bolygótokon a médiumokkal –, az emberek számára sokkal könnyebbé válik a teljes hatékonysággal való működés. Ezért van az, hogy egy teljesen tudatos galaktikus emberi lény mérhetetlenül magasabb szinten áll, mint a mai földi emberi mutáns, aki világotokban létezik. A mutáns földi embereknek állandóan le kell csökkenteniük testi funkcióikat, hogy végtelenül gyenge skalárishullám-antennájuk működni tudjon, és végrehajthassa azt az adatgyűjtési és adatcsere-feladatot, amely ahhoz szükséges, hogy a test maximális hatékonysággal működhessen tovább.
Virginia: Az emberi ezüstszál, az energia beáramlási pontja megváltozik valamiféleképpen a különböző csakrafejlődési periódus során?

Washta: Nem, ez ugyanolyan marad. A földi emberi test a fejlődő 13-csakrás rendszeren belül élvezi az ezüstszál képességeit. Ez azt jelenti, hogy olyan további képességeket nyertek vissza, amelyek ma jórészt nem létezőek számotokra vagy ki vannak vonva a forgalomból, és ezeket újra működtetni tudjátok. A földi emberek jelen pillanatban még a mostani alacsony, korlátozott szintjükön működnek. Értsétek meg, hogy az az elektromos és pszichikus életerő-energia, amely most a harmadik csakrás ezüstszálon keresztül érkezik, és később a negyedik csakrás szívszálon fog, sok szempontból ezután is ugyanígy fog működni. Amiben változás lesz, az ennek az energiának a testen belüli felhasználásában és a folyamat működtetésének hatékonyságában következik be.

Virginia: Mondjátok, minden szíriuszinak megvan az a teljes 13-csakrás fejlett rendszere, amit a fentiekben leírtatok? Vagy a 13-csakrás rendszernek vannak különféle mintázatai a szíriusziak között?

Washta: A legtöbb szempontból tekintve minden szíriuszi abban a teljes tudatosságot mutató valóságfogalomban él, amelyet itt leírtunk. Mindazonáltal egyeseknek megvan az a képességük – fejlődésük eredményeképpen –, hogy megváltoztassák működésüket, így eggyé válhatnak egy olyan civilizációval, mint a tietek. Rendszerint a szíriusziak teljesen tudatos lények, akik egy teljesen tudatos civilizációban élnek. Ezt a képességet a bolygótokon élő földi emberek is magukénak tudhatják, amint a foton öv–élmény végbemegy.

Virginia: Kérlek, írjátok le a szíriusziak általános fizikai méreteit és megjelenését, beleértve a lehetséges testmagasságot, testsúlyt, bőr-, haj- és szemszíneket stb., hogy az emberek el tudják képzelni őket.

Washta: A szíriusziakat bőrszínük alapján két típusba sorolhatjuk. Van egy olyan fajta, akik a bőrszínüket tekintve a földi emberek szemében végtelenül sápadtnak és haloványnak számítanának. És van egy másik, akiknek van egyfajta világoskék árnyalatuk. Mindkét faj vagy fajta magassága nagyjából hét láb (213 cm) a férfiakat és annál öt-hat hüvelykkel alacsonyabb (198-200 cm) a nőket tekintve. Mindkét fajnál megtalálható a haj- és szemszínek azon sokfélesége, mint ami fellelhető a ti világotokban, és ugyanannyi végtagjuk is van. Megjelenésükben inkább karcsú, sudár termetűek, de nagyobb méretűek, mint amit ti emberi lényként ismertek és felismertek.

Virginia: Mondanátok valamit az új, nyolcastól tizenhármasig számozott csakráink színintenzitásáról vagy árnyalatairól?

Washta: Az új csakrák nagyon élénk, fényes, szinte elektromos jellegű színűek. Ez azért van, mert a teljes tudatosság új energiáit képviselik. Ezek a színek nagyon ragyogóak! Talán egy napon majd megpróbáljuk leírni és elnevezni ezeket a színeket, most azonban elég annyit tudnotok, hogy ezek a színek nagyon élénkek, és nehezen leírhatóak. A színek tartománya és élénksége két részre osztható. Először is azok a csakrák, melyek a fejben és afölött találhatók – melyek ennek az interdimenzionális képességnek a behozatalát képviselik – ragyogóbb és elektromosabb minőségű színekkel bírnak. A többi csakra (melyek a torokban és lejjebb vannak) szerepe, hogy a testet teljes és tökéletes működési hatékonyságra emeljék, és azoknak is még mindig elég élénk színeik vannak, de kevésbé élénkek, mint a fejben lévő csakráké.

Virginia: Értem, köszönöm. Kifejtenétek a „semleges képfeldolgozás” fogalmát, melyet ebben a fejezetben használtatok? Mi emberek, szoktunk beszélni az elme uralmáról az anyag felett, de nagyon hálásak lennénk minden javaslatért vagy hasznos tanácsért, amit adni tudtok, hogy hogyan erősíthetnénk fel ezt a műveletet.

Washta: A földi emberek épp most kezdik felfedezni, hogy a sejtszerkezet igen nagy mértékben az elme akaratán alapul. Az elme szándékának e használata csupán exponenciálisan felerősödik, amikor megkapjátok a teljes tudatosságot. Ekképpen a bolygótokon élő embereknek rá kell eszmélniük, hogy ha erős akaratuk vagy erős szándékuk van arra, hogy megtegyenek valamit, az meg fog történni. Meg fog történni, feltéve, ha elég erős a vágyuk. Ha ezt a vágyukat elég nagy intenzitással érzik, még a testi betegségek legyőzése is lehetségessé válik – vagy egyébként lehetetlennek tűnő dolgok is véghezvihetőek lesznek.

Az emberi elme még most, gyengébb emberi tudatosságotok állapotában is erősen képes módosításokat alkotni a test sejtszerkezetében, és sikeresen utat engedni nekik. Ennek létezése egyre inkább elfogadottá válik bolygótokon a sejtbiológia területén. Ezért tehát a bolygótokon élő embereknek tudomást kell szerezniük erről a potenciális elmebeli erőről és használniuk kell azt, hogy pozitív változásokat idézzenek elő. Elmétek hatalmának használata szükséges alapja mindannak, ami később történni fog, amikor ez a képességetek exponenciálisan megnövekszik, de legyetek biztosak benne, hogy tanácsadóink eljönnek, és segítségetekre lesznek ebben a folyamatban.

Virginia: Azt állítjátok, hogy az elme használatáról szóló sokféle tanításunk még mindig helytálló? Vagy van egy olyan különösen hasznos minta, amelyre összpontosítsunk?

Washta: A legfontosabb minta, amelyet meg kell értenetek, az, hogy az emberekben erős akarat él, és ha ennek az akaratnak tiszta fogalmai vannak saját vágyairól, akkor változások történhetnek. Tehát az akaratnak ez a fogalma, plusz egy pozitív vágy egyenlő lesz egy változással. Ez a kulcsa annak, hogy bolygótokon jelenleg hogyan működnek az elmék. Amikor a kiterjedt tudatos elmehasználat eléri teljességét minden földi emberben, ez a koncepció nem igényel majd semmiféle különleges technikát – semmi mást, csak annak az erőnek a megértését, melynek minden galaktikus emberi lény birtokában van. Mindazonáltal egy új etikettet is ki kell alakítani, hogy az emberek ezt a fajta erőt konstruktívan használják, és sohasem mások ártalmára.

Virginia: Igen, abban biztos vagyok, hogy szükségünk van az etikettre, köszönjük. Van még valami mondanivalótok a skaláris hullámokról? Csak nagyon érintőlegesen foglalkoztunk vele ebben a fejezetben, de teljes mértékben létfontosságúnak tűnik az elme mezője, az agy és a sejt kapcsolatának megértése szempontjából.

Washta: A skaláris hullám egy nem hertz-alapú frekvencia. Interdimenzionális kapunyílásokon keresztül terjed, és a teremtés mindenféle különböző energiáinak alapvető alkotóelemét képzi. A skaláris hullámokból jön a fény. Ez alkot minden dolgot a teremtésben. Lüktetésen, pulzáláson alapul, melyet a Galaktikus Föderáció teremtés-mitológiáiban „az idő pulzálásainak” nevezünk – mivel a skaláris hullám időtlen energia. A skaláris hullámokat használja az emberi elme azon energiák biztosítására, melyek a fizikai létezés minden aspektusát lehetővé teszik.

Virginia: Azt mondjátok tehát, hogy az olyan emberi szavaink, mint univerzális életerő, vagy fény, egyszerűen a skaláris hullám leírását megkísérlő emberi megoldások akkor, amikor a szakszókincs nem áll rendelkezésünkre?

Washta: Pontosan. A skaláris hullámok a tudományos alapja mindazoknak a dolgoknak, melyeknek a bolygótokon élő emberek sok különböző nevet adtak.

Virginia: Mint tudjátok, tanítok az embereknek egy felemelkedés-meditációt, amelynek 18 lélegzete van, s az utolsó lélegzetet nem adhatja át földi tanító. Ennek az ember lelkén keresztül kell érkeznie, saját tanítóinkon, vezetőinken keresztül, vagy ezen túlról. Valóban olyan hatékony ez a meditáció a testben lévő első nyolc sejt (a testben kifejlődő kezdeti sejtek) gyógyításában és letisztításában, mint ahogy én azt hiszem?

Washta: Pontosan, mivel mert az emberekben végbemenő összes változáshoz és átalakuláshoz szükséges az az alapvető vágy, amely a benső énből vagy magasabb rendű énből származik, ahogy azt sokan nevezik a világotokban. Amint ez a magasabb rendű én teljes mértékben egyetértésbe kerül a teljes folyamattal, egy hihetetlen változás következik be fizikai szinten a test teljes sejtstruktúrájában. Így lehetségessé válik eljutni a magba, mely az egész emberi sejtfejlődés abszolút kiindulási alapja. Ha egyszer ez megtörténik, események hihetetlen sorozata válhat valóra, ezáltal olyan dolgok megteremtése is, melyre ma a bolygótokon úgy tekintenének, mint csodára.

Virginia: Elmondanátok, mi marad meg azokban a sejtekben, amit nem lehet semmilyen meditációs művelet során kitisztítani vagy meggyógyítani?

Washta: Az emberi faj alapja ezekben a kezdeti sejtekben nyugszik, mert ezek az élet első sejtjei. Ezeket a test mint a benne foglalt emberi lény tervrajzát tartja fenn. Ez a belső mag nem változtatható meg a magasabb rendű én és azon angyali erők engedélye nélkül, melyek ennek az emberi életformának az oltalmazó energiái. Ezért tehát, ezen magasabb rendű engedélyek nélkül nem történhetnek csodás változások a testtel. Ezeket az engedélyeket nem kaphatjátok meg, míg minden egyes egyén akaratában, és az összes ember magasabb kollektív akaratában a feltételek nem találkoznak, és nem hagyják jóvá azok a hierarchikus spirituális esszenciák, akik ezen élet gondviselői.

Virginia: Értem. Az általunk fizikai halálnak hívott pillanatban mi történik az első nyolc sejttel?

Washta: Ezek a sejtek feloszlanak, mivel részei az adott lény spirituális energiamintázatának.

Virginia: És hová távozik a sejtekben található tudás vagy rögzített információ abban a pillanatban?

Washta: Távoznak az adott lény spirituális lényegével együtt, és elkísérik annak az életerőnek a spirituális és testi őrzői (a test őrzői mennyei dévák, akiknek az a feladata, hogy a várandósság alatt felépítsék az emberi testet) a fénybe, ahol azoknak a mennyei bíráknak a speciális rendszerei feldolgozhatják őket, akik előkészítik a lélek-erő energiát a következő inkarnációra. Ez minden földi emberi élet alapvető támasztéka jelen fejlődési szakaszában.

Virginia: Beszélnétek még erről a nyolc sejtről és az úgynevezett genetikai történelemről – azokról a hajlamokról, melyek emberről emberre átszállnak a születési folyamattal?

Washta: Ez a nyolc sejt minden emberben, egy mintázatként létezik.

Virginia: Bocsássatok meg. Ez mindenkiben ugyanaz a nyolc?

Washta: Nagyon hasonlóak minden emberben, de vannak kisebb különbségek az eredeti nyolc sejtben. Amikor az emberek szaporodnak, ez a lélekenergia-mintázat egy bizonyos petesejtbe és ondósejtbe kerül, melyek a várandósság folyamatában létrehozzák az emberi testet. Amikor a várandósság megkezdődik, az első sejt kettéosztódik, a kettő négyfelé, a négy nyolcfelé. Amikor ez a nyolc sejt kialakult, annak a bizonyos embernek a tervrajza szilárdan meg lett alapozva. A test őrzői, akik ezután megalkotják ezt az emberi testet, vehetik ezt a nyolc sejtet, és felhasználhatják oly módon, hogy mindaz, amit a lélekerő, a mennyei (angyali) bírák és maguk a test őrzői kívánnak, megvalósuljon.

Virginia: Hogyan alkotják meg a test őrzői az emberi testet és teremtenek emberi genetikai kódot?

Washta: A test őrzői képesek minden egyed karmikus mintázatait a fizikai test felépítésévé átalakítani. Ezt a karmikus mintázatot a mennyei (angyali) bírák határozzák meg, mielőtt az egyed lelke inkarnálódna. A test őrzői veszik ezt a karmikus mintát, és a fizikai fogantatás és a test első nyolc sejtjének kifejlődése pillanatában felhasználják az egyén genetikai kódjának megalkotására. Az ebből az első nyolc sejtből származó genetikai minta szolgál ez után az egész emberi test megalkotására. Az alkotási folyamat során a spirituális magnetizmus és annak az előírt biokémiai reakciókkal való kapcsolatának magasabb rendű törvényeit használják fel a fizikai test kialakításához és az egyéni lélek hozzákapcsolásához a várandósság ideje alatt.

Virginia: Akkor hogyan történik meg az, amit mi családtörténetnek nevezünk, avagy egy egész embercsoport genetikájának, úgymint szemszín, szemforma és minden más dolog?

Washta: Miután ez a nyolc sejt a legelső lépésben kialakul, a test őrzői megalkotják az emberi test felépítéséhez a genetikai kódot, mely meghatározza azokat a pontokat, melyeket kérdésedben említettél. Tehát a méret, az alak, a hajszín, a szemszín alapvető mintázata, az, hogy hogyan nézzen ki a bőr, és milyen lesz a test végső megjelenése, a lélek-erő, a mennyei bírák, és a test őrzőinek kívánsága alapján dől el. Ezek a genetikai kódok az apa ondósejtje és az anya petesejtje által megadott paramétereken belül alakulnak ki.

Virginia: Tévedünk tehát, mint emberek, amikor azt feltételezzük, hogy amikor meggyógyulunk, meggyógyítjuk családunk korábbi generációi egész genetikai alaphalmazának egy részét is?

Washta: A földi emberekben bekövetkező minden változás újraalapítja genetikai halmazotokat is. A genetika, ahogy azt ma bolygótokon értik, igen korlátozott abból a szempontból, hogy valójában mi zajlik le egy teljesen tudatos emberben. A genetika alakítja ki az alapot a méretnek, alaknak stb., de nem mondja ki a végső szót, mert a végső szó az életerőé és annak őrzőié, akik minden egyes egyént megalkotnak.

Virginia: Le tudnátok írni, hogy hogyan történnek az olyan dolgok, mint genetikai betegségek, testi rokkantság stb.?

Washta: Ezek a dolgok két okból történhetnek. Az egyik, hogy az eredeti atlantiszi genetikai kísérletek azokká a mutánsokká tették a földi embereket, akik ma bolygótokon élnek. Ezeket a genetikai nehézségeket először az atlantiszi genetikai kísérletek kezdeti hiányossága okozta, mely eltorzította a földi embereket. E gondok második oka pedig az, hogy a földi emberek nincsenek birtokában a teljes tudatosságnak, és ezért nincs meg az az egyszerű képességük, hogy megváltoztassák genetikai adottságaikat, amint magzati formába kerültek, vagy később, a születéskor.

Ez azt jelenti, hogy amit születéskor kaptok, veletek marad életetek hátralevő részére. Ezért van az, hogy sokan, nagyon sokan halva születnek, mert azt az életmintát, melyet magzati szövetükre akartak illeszteni, nem valósíthatták meg. Ezért nincsenek birtokában a földi emberek annak a képességnek, hogy gyorsan megváltoztassák a testüket, ha már hivatalosan megkezdődött az életteremtés művelete.

Virginia: Hogyan viszonyul a lélek döntése a magzati szövet elvetéléséről a test megalkotásáról szóló dévikus felelősséghez?

Washta: A test őrzői (a dévák) azt teszik, amiről a mennyei bírák határoztak és ami az egyedi lélek végső, szabad akaratból hozott döntése. Ha a lélek nem kíván inkarnálódni egy bizonyos emberi testbe, megvan a lehetősége, hogy megakadályozza egy várandósság sikeres végkimenetelét.

Virginia: Úgy tudom, lehetőség van a bölcsőhalálra is az élet első éveiben, ha a lélek úgy dönt, hogy véget vet kalandjának.

Washta: Így van. Sok embernek a bolygótokon van egy bizonyos sorsa, rendeltetése, melynek teljesítésére szeretnék felhasználni egy inkarnációjukat. Amikor végül meglátják, hogy a létezésük, a sorsuk nem lehetséges azzal, amit genetikailag kaptak, jogukban áll, hogy – angyali őrzőjük segítségével – változtassanak, és véget vessenek annak az életnek.

Virginia: Van még valami, amit el szeretnétek mondani a csakrarendszerről, a skaláris hullámok és a sejtek kapcsolatáról, vagy bármi másról, amit szükségesnek gondoltok?

Washta: Csak szeretnénk annyiban összefoglalni, hogy az embereknek úgy kellene tekinteniük a testre, mint egy fantasztikus holisztikus szerkezetre, melynek sok-sok szintje van. Amikor ezeket a szinteket teljesen megértik és egy egységbe összehozzák, pontosan érzékelhetik, micsoda pompás és bámulatos találmányt alkottak a nagyszerű Idő Urai, és a nagy Isten, a Forrás. Amint a földi emberek felfogják és megbecsülik a test értékét és bölcsességét, végül meg fogják érteni azt a hihetetlen csodát, ami az élet lehet, amikor teljes tudatosságban nyilvánul meg.
Közzétette: www.fenyorveny.hu
Ha tetszett a cikk, oszd meg ismerőseiddel is, vagy iratkozz fel a napi hírlevélre, hogy ne maradj le a friss hírekről!


Sheldan Nidle és Virginia Essene: Galaktikus Emberekké Váltok c. könyvéből
foldimennyorszag.hu

Forrás:

2 megjegyzés:

  1. Hatalmas kör formájú anyahajó, melyet a Brazil planetárium hozott nyilvánosságra!

    http://istengyermek.blog.hu/2014/04/14/hatalmas_kor_formaju_anyahajo_melyet_a_brazil_planetarium_hozott_nyilvanossagra

    VálaszTörlés
  2. INGYEN ENERGIA MINDENKI SZÁMÁRA-A KESHE ALAPÍTVÁNY BEMUTATÓJA

    http://www.fenyorveny.hu/2014/04/ingyen-energia-mindenki-szamara-keshe.html

    VálaszTörlés