2014. április 4., péntek

Legyetek erősek - Galaktikus üzenet 04.01.


 Legyetek erősek. A Szeretet és Fény a Szellem nagy ereje. Fogadjátok be ezt az isteni energiát, és engedjétek, hogy sok minden áttörjön a sötétségen, és egy új valósággal szolgáljon.


Galaktikus Föderáció
 és a Spirituális Hierarchia Üzenete
 /2014. Április 1./
 
Dratzo! 
Világotok változóban van. Olyan események válnak valóra, melyek világotok legjavát megváltoztatják. Jelenleg egy adóssággal teli bolygón éltek, amit a kegyeltek nagyon sötét és kapzsi brancsa irányít. Mindegyikük mélységesen úgy érzi, hogy hódításaik elismerésre méltóak. Ezek a sötét egyének alaposan kiélvezik azt amit jelenlegi társadalmi pozíciójuk nyújtott számukra. Mély belső dühöt idéz elő bennünk annak gondolata, hogy mindezt fel kell adniuk. 
Társaink sarokba szorítják őket, és csak egyetlen opciót adnak nekik, vagyis az önmegadást. Ez a valóság nem létezhet tovább úgy, hogy néhány kiváltságos uralja a sokaságot. Eljön a Fény, és új napot hoz magával! Ez az új nap egy globális sorsfordulót tartalmaz, egy általános jóléttel együtt. A kormányzás a nép hatásköre alatt fog zajlani. A nagy illegális vállalatok és bankok fel lesznek oszlatva, és olyanok fogják őket felváltani, amik a nép kívánalmaira korlátozódnak. A régi módszerek tovaszállnak. Egy új valóság horgonyoz le.

Ahogy ez az új birodalom valóra válik, sokat fogtok tanulni a Felemelkedett Mestereitektől. Egy új földrajzot fogtok felfedezni, ami tartalmazza a Belső Föld területeit is. Az Agarthaiak be fognak mutatkozni nektek. 
Az a sok kinyilatkoztatás, ami ki lesz mondva, csak a kezdete annak, amit az új mentoraitok fognak tanítani nektek. Gyorsan sok mindent megtudtok a teljes tudatosságról. Mi ebben a csodás állapotban élünk már a születésünktől fogva. 
Nagyjából 13-16 ezer évvel ezelőtt, gonosz kísérletek fordítottak át benneteket korlátozott tudatosságú Lényekké, melyek egészen mostanáig vagytok. Az első kapcsolatfelvétel elsősorban befejez egy speciális eljárást, amit még a Mennyország kezdett meg sok évtizeddel ezelőtt. Ezért jöttünk, hogy Szeretetben visszairányítsunk benneteket abba az örömbe, ami a teljes tudatosságban található. Akkor végre igazán visszaemlékezhettek arra, hogy kik vagytok valójában, és miért mostanra inkarnálódtatok ide. Mentorok milliárdjai, ahogyan mi nevezzük új tanítóitokat, meg fogják mutatni nektek az utat. Minden instrukció katalizátora lesz annak a hatalmas potenciálnak, ami most rejtve van előletek.

Ez a közelgő találkozó velünk, olyan kihívások sora lesz, amik megnyitják elméteket és szíveteket az új valóságok számára. Mindegyikünk hosszú időt töltött egy olyan tanmenet összeállításával, ami kihozza belőletek valódi éneteket. Olyan perszónák fejlesztettek ki benneteket, akik mindössze túléléseteket teszik lehetővé. Az eszméitek és a képzeletetek ezen a hamis külső valóságkészleten alapul. Szándékozzuk megtörni ezt, és úgy megnyitni benneteket, hogy lássátok kik is vagytok valójában. Nagyobb fokú ellenkezésre számítunk tőletek, ahogy elkezdtek megnyílni és aztán lehetővé tenni ennek a valódi Lénynek a megnyilvánulását. Mélyen el lett temetve bennetek a Szeretet, és az az iránti mély vágy, hogy Szeressenek és értékeljenek benneteket. A mindennapi életetekben nem kaptok tiszteletet. Ez most megváltozik. Végre lehetővé válik ezen valódi Lény számára, hogy előlépjen. A próbálkozásunk arra, hogy könnyedén olvassuk elméteket, nehézkessé teszi régi személyiségetek fenntartását. Élveznetek kell új szabadságotokat és jóléteteket, de szembesülnötök kell velünk is a lehető legszeretettelibb módon.

Mentális és érzelmi növekedésetek kulcs a tudatosság emeléséhez. Az alap a Szeretet. Az értelmetek és a bölcsességetek elvezet ahhoz, amit igazságként kell ismernetek. A folyadékdinamikában fellelhető eszközöket felhasználva építjük belétek annak békés felfogását, hogy kik vagytok valójában. Ez kibővül, amint ennek Fényében növekedtek, és érzitek a valódi támogatást, és igazi szimpátiát éreztek valódi önmagatok iránt. Régen kiskorotokban, mélyre rejtettétek magatokban ezt amikor ráébredtetek, hogy mit jelent életben maradni ebben a jelenlegi valóságban. Szándékunkban áll ezt az alapeszmét átalakítani, és előkészíteni benneteket a teljes tudatosságra. 
Mindegyikőtök egy Szerető, gondoskodó, és értékes Lény. A rajtatok lévő álruhát le kell mosni, és a valódi személyiségeteknek kell végre megnyilvánulni. Mindegyikőtök keresztülmegy ezen a folyamaton élete első három évében. (álruhát ölt) Ezt most meg kell változtatni, és olyanná kell változtatni, hogy könnyen elfogadjátok ami a teljes tudatosságúra változásotokból ered. Ez az amiről a kapcsolatfelvétel valójában szól!


Sok Áldás! A Felemelkedett Mestereitek vagyunk! A Szeretet és Fény üzenetével érkezünk. Amerika egy szakadék szélén áll. Évtizedekkel ezelőtt, megkapta az esélyt arra, hogy visszaállítsa a bolygót a sötétségből a Fénybe. Ennek az új szabadságnak egy mérhetetlen jólétet kellett volna hoznia mindenki számára. Ezt az esélyt eltékozolták akik az amerikai forradalom óta fáradhatatlanul azon dolgoznak, hogy aláássák a Függetlenségi Nyilatkozatban kibocsátott érveket ezen nemzet létezése számára. Ez a vezetőség gyilkolta meg Lincolnt, és egy kapzsiság és zsarnokság alapú de facto kormányt alakított, és a második világháborút követően, egy "hidegháborút" kovácsolt, ami ezt a nemzetet és ezt a világot a sötétség sírjába helyezte bele, ami annyira mély volt, hogy mindez majdnem sikerült is neki. Mindazonáltal a Fény emelkedett, és mélységes ragyogása eltávolítja ezt a sötétséget. A Mennyország szent Szeretete tölti meg ezt a bolygót egy új úttal, és a követői egy új valóságot fognak nektek bemutatni!

Ez a szent Fény először egy új jólétet hoz nektek egy új pénzügyi valósággal együtt. Ez a valóság új kormányzást fog létrehozni. Azokat akik a sötétséget szolgálják, össze kell gyűjteni, és félre kell állítani, ahogy egy új valóság formálódik ki körülöttetek. Társaink és új szövetségeseik azon dolgoznak, hogy előre hozzák a szabadság és szuverenitás ezen nagy adományát számotokra. Mindannyiótoknak szabadságra van szüksége. A túlélés és az egészség felett álló állapot az, ami lehetővé teszi számotokra, hogy tisztán gondolkozzatok és alkalmazzátok szívetek tanításait az életetekre.  
Sok teendőnk van, és ezt isteni együttműködéssel végezzük. Képesek lesztek rá, hogy meglegyen minden technológiátok, ami világszinttű környezetetek átalakításához szükséges. Szabadon sétálhatunk közöttetek és taníthatunk benneteket ezen birodalom alaptermészetéről. Már túl régóta vezet egy sötét hatalom titeket, mely hazugságokat és fél-igazságokat alkalmazva napi szinten manipulál benneteket.

Most látnotok és hallanotok kell az igazságot! Itt az ideje, hogy felfedjenek egy olyan világot, amit a sötétség titokban tartott előletek. Ahogy a sötétség kifelé csúszik a képből, trükkökkel próbál megtartani benneteket. Legyetek bölcsek áldott Gyermekeink, és csak a Fényt keressétek. Kerüljetek távol azoktól, akik a félelmet és zsarnokságot felhasználva kontrollálnak titeket. 
Legyetek erősek. A Szeretet és Fény a Szellem nagy ereje. Fogadjátok be ezt az isteni energiát, és engedjétek, hogy sok minden áttörjön a sötétségen, és egy új valósággal szolgáljon. Évszázadokkal korábban a szabadság szavak és gondolatok speciális áramlatában ide született. Ennek a dokumentumnak az eredeti szándékát meg kell mutatni mindenkinek. Ez egy alap, és szent terv. Használjátok fel kormányzás megalapítására, és hogy bölcsen fejezzétek ki személyes szuverenitásotokat. Ez a kivételes idő fogja elhozni ezeket a csodás álmokat, és véget vet a belül és a körülöttetek lévő társaitoktól való elszigeteltségeteknek. Hozsanna!

Ma közelebb kerültünk egy új világhoz. Nagy kollektív energiáinkat arra használjuk, hogy valóra váltsunk egy új valóságot. Lehetővé tesszük azoknak, akik szorgalmasan dolgoztak, hogy létrehozzanak egy új világot, ami Fénnyel, Szeretettel, szabadsággal és jóléttel van tele. Elérkezik a változások ideje, és az egész emberiség nagy újraegyesülése! 
Tudjátok Kedveseink a Szívetek Legmélyén, hogy a Mennyország számtalan Készlete, és soha véget nem érő Bősége valóban a Tiétek! Így Legyen! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Szíriusziul Legyetek Egyek! és Legyetek Örömben!)Sheldan Nidle által

 (a Galaktikus Föderációval való közvetlen összeköttetésen keresztül)

12 Cimi, 9 Mac, 10 Caban


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése