2012. augusztus 27., hétfő

Herak a Szíriuszról 3. - Énok kulcsai


 

Herak a Szíriuszról 

3

 2012. augusztus 11.
Frank Scheffler közvetítése

Legyetek üdvözölve Csillagtestvéreink!
Már egy ideje Csillagtestvéreinkként üdvözlünk benneteket, ezt azért tesszük, mert a velünk való találkozás ideje előttetek áll. Ebben a ciklusban a Napok és a központi Nap energiái exorbitánsan [„óriásian”] megemelkedett és ez tovább folytatódik majd a hónap végéig. A nagyméretű hajóinkkal az az érdekes feladatunk van, hogy a naprendszeretek morfogenetikus- és plazmamezeit továbbra is támogassuk.
Érvénybe lépett az Isteni dekrétum a szabad akarat feloldásáról és az energetikai elégtételről, így tudatos beavatkozással fékezhetjük meg a sötét erőket. Több helyen is olvastuk az internetes oldalaitokon, hogy 2012. 08. 04-e volt megadva a galaktikusokkal való találkozásra, ezért szeretnénk még egyszer felhívni a figyelmet arra, hogy a napra pontosan megadott időpontok nem relevánsak [nincs jelentőségük], mi „csupán” megmérjük a mezők energiaciklusát és ebből következtethetünk, mi lehet a következő lépés.
Ez a folyamat a szent geometrián alapul, és Énok kulcsaiban tökéletesen illusztrálják.*
Erre szeretnénk mi is hivatkozni:
Először is a 118-as kulcs magyarázatával kezdenénk, ami a naprendszeretekbeli történéseket taglalja:
44. Bekezdés:
Énok elmondta nekem, hogy a Fénytestvériség egy kék-fehér napspektrumot fog naprendszerünkre bocsátani, hogy napunkat a csillagösszeomláson való átmenettől megóvja (lsd. korábbi közvetítéseket, amiben a hologram működését elmagyaráztuk).Miközben a Magasabb rendű Evolúció tervének részeként a fajt újraprogramozzák, hogy egy harmadik dimenziós kristálymezőből egy ötödik dimenziós kristálymezőbe menjen. Akkor néhány szellemi lény, akit a magasabb rendű Fény már átalakított, a következő létküszöbbe fog menni és sokdimenziós intelligenciává fog válni.
45. Bekezdés:
Jól Figyeljetek és tudjátok meg, hogy amint a csillagkapcsolódások mágneses kötelékei meglazulnak, Isten Fénye szétoszlatja a Nap tömegét.
46. Bekezdés:
Ismerjétek meg mindnyájan, akik Istent szeretitek, azokat a villámokat, melyek pecsétként küldetnek a föld határaihoz. Ő a törvényeit és a Mennyek Tanácsait a föld elé fogja helyezni.
47. Bekezdés:
Az ember megérti majd, hogy az intelligencia határvonalai nem ami naprendszerünk szerint vannak megszabva; ehelyett, az intelligencia határvonalai magukkal hozzák saját csillagenergiáikat, hogy újra kivirágozzanak, amerre a csillagmag csak elhalad.
48. Bekezdés:
Az egész teremtésben a lélekfejődés csak akkor folytathatja útját ezekbe az újból virágzó új csillaguniverzumokba, ha a lélek kiművelte a továbbhaladáshoz való energiát. A lélekfejlődést nélkülöző alkalmatlan psziché azonban nem semmisül meg, – hanem mint egy hatalmas fényóceánba hullott csepp, új őskezdeti eonokba térül vissza, ahol a maga módján, a metaanyagi teremtés feladatát kell újrakezdenie.
49. Bekezdés:
Énok elmagyarázta, hogy az Isteni Terv vég nélkül való; az élet még helyi világegyetemünk szerte is folytatódik, hogy újrateremtse önmagát. „ Az ember tökéletességre ítéltetett.” És amikor ezt felismerjük, meg fogjuk érteni, hogy miért van olyan Sok Lakóhely az Atya Házában. Ámen.
116-os kulcsban ez még tisztábban érthető, milyen energiaciklusban tartózkodik jelenleg az ember:
21. Bekezdés:
A Fehér Testvériség aktiválja a Föld mágneses spektrumát és a mágneses mezőit, hogy párhuzamos fázisban működjenek. Aktivizálják a fényt egy adott naprendszerben, hogy kristálymező csoportosulásokon keresztül egy magasabb dimenziós fénymozgás költözzön.
22. Bekezdés:
Az új kristálymezők fénykódok révén örvények fölött hozzák létre magukat úgy, hogy amikor a Merkaba Fénypiramis lejön a geofizikai energiapiramisra, a két piramis egy kristályfolyosót formál.
FONTOS BEKEZDÉS
23. Bekezdés:
Ezáltal a maradék magot, akik még a fizikai húsban maradnak, még a halál állapotában lévő fizikai hústesteket is, amelyek korában már aktivizálódott kristályos vérrel és ichor kódokkal [megj.: a kódok szükségesek az emberi test vérkeringési rendszerének, nem véren alapuló evolúciós rendszerekké alakításában, ami által a fizikai testtel a megfelelő fénytest jön létre ] rendelkeztek, új Fénytestekbe lehet feltámasztani. 
25. Bekezdés:
Ezek a fényharmonikusok megnyitják a harmadik szemnek és a testben lévő energia-csakrarácsoknak az energiáit úgy, hogy a maradék mag egyidejűleg osztozhasson a mágneses rácsokkal az egész Földön, amint a megszabadítás végett begyűjtenek minket a mágneses rácsokba.
31. Bekezdés:
A Nagy Fehér Testvériség tehát képes lesz úgy használni energiatestét, mint egy kék-fehér csillagrendszert egy sárga-fehér naprendszer fölött. Energizálják az Ember testét, hogy a feltámadás energiakódjai következtében az Orion húsaként ragyogjon. E kódok egyike például:- amely lehetővé teszi, hogy a por külső Fényöltözetet öltsön. 
Az Énok kulcsai című könyv szavaival szerettük volna zárni a mai közvetítést. Ezek a sorok nem biztos, hogy közérthetően írják le a folyamatot, ami most Gaia Úrnővel és veletek történik. De a mi feladatunk, hogy kísérjük ezt a folyamatot erről a következő közvetítésen többet lesz szó, és még egyszer részletesebben elmagyarázzuk majd, mi a mi szerepünk ebben a folyamatban.
Maradjatok a középpontotokban [egyensúlyban] és ügyeljetek a gondolataitokra, mert már magas rezgéstartományban mozogtok. Pontosan érteni fogjátok, mire gondolunk, mert minden gondolatimpulzus szinte időben azonnal leképződik a szintetekre, függetlenül attól, hogy negatív vagy pozitív töltetű-e. 
Most az a feladat, hogy „gondolat-állományotokban” nagytakarítást végezzetek, hogy előbbre jussatok ezen a magas energiaszinten.
FÉNNYEL ÉS SZERETETTEL üdvözöl a Fény Galaktikus Föderációja, a Felemelkedett Mesterek, az Arkangyalok és unokatestvéreitek a Belső Földről.
Úgy legyen.
SELAMAT  Herak  Szíriusz
Csatornázó: Frank Scheffler © Copyright 2012
Magyar nyelvű fordítás: Scarlett
Forrás: http://sternensaaten.de
 
 * MI A TUDÁS KÖNYVE: ÉNOK KULCSAI?
J. J. Hurtak, aki átélte a magasabb tudatállapot élményét, 1973-ban jelentette meg ezoterikus művét. Ebben összekapcsolja az emberiségről, magasabb fejlődésünkről és a világegyetemben elfoglalt helyünkről szerzett legfontosabb tudományos és spirituális ismereteket. Ismeretes, hogy Énok Noé nagyapja volt, aki a feltételezések szerint a Biblia hiányzó könyvének, az évszázadokon át elveszettnek hitt és 1773-ban újra megtalált „Énok könyvének” szerzője. Dr. Hurtak Énok közvetítésével kapta fenti könyvének tartalmát.
A mű megértésének kulcsa az a gondolat, miszerint – ahogy Dr. Hurtak írja –, „létezik egy olyan megújulási folyamat, mely sejtszinten megy végbe és amelyet … az axiatonális vonalak irányítanak.”

 Forrás:  http://www.healingworks.hu/hu/szolgaltatasok/a-filozofia
 

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése