2013. május 27., hétfő

A visszaszámlálás ideje a ti felelősségeteken múlik - SaLuSa 05.24. A SZERETET egyre gyorsabban hódít teret magának a szívekben és nincs ok tiltakozni ellene, amikor fokozatosan nemes és harmonikus érzésekhez vagytok vezettetve.

by kristalyhang
SaLuSa / 2013. május 24.
Gabriel Raio Lunar közvetítése
01-salusaA SZERETET ilyen nagyarányú jelenléte, ami már régóta nem volt tapasztalható, a szemetek előtt kezd kibontakozni Kedvesek, így valósíthatjátok meg a megbocsátás, megértés képességének gyakorlatát - csökkentve az egymás elítélésére és kritizálására való hajlamot. A SZERETET egyre gyorsabban hódít teret magának a szívekben és nincs ok tiltakozni ellene, amikor fokozatosan nemes és harmonikus érzésekhez vagytok vezettetve. A galaktikus DNS-etek spirális szálai [hélix] megkezdi az ébredési folyamatot és egy új létezési állapotba vezet benneteket, amit már egyszer megtapasztaltatok, mielőtt az (alacsonyabb) sűrűségbe leereszkedtetek volna, ahol pillanatnyilag most tartózkodtok. Kedvesek: Visszatértek a FORRÁSSAL való Egység állapotába. A sötét karanténból, ahová évezredekkel korábban mentetek, most kifelé mozogtok.
Ez a folyamat tovább folytatódik és addig nem ér véget, amíg minden DNS szál nem aktiválódott. Ezt fokozatosan érzékelhetitek magatokon –a folyamatosan változó viselkedési mintákon; és sok esetben egy eksztatikus állapotba juttat benneteket, miközben nem igazán értitek, hogy mi is történik valójában. Azok, akik tudatában vannak már ennek a(z új) valóságnak, könnyebb lesz igazodni ezekhez az energiákhoz, amikkel folyamatosan bombáznak benneteket; mások számára ez még ijesztő lehet és belső összezavarodáshoz vezethet. Ez az zavartság, amit sokan érzenek mostanában, - még a nemes érzések tükrében is -, normális, mert nagyon hosszú időt töltöttek az elválasztottság ködében, miközben minden erőteljes energia gátolva volt, hogy természetetek részét képezhesse – a tiszteletben tartandó és elfogadott döntési szabadságotok alapján – egy időre ti döntöttetek arról, mennyi ideig kívántok a FORRÁSTÓL elkülönülten élni.
Kedves Testvérek a Felemelkedésben: Minden lelket megérint ez az erőteljes energia, ami az egész Földön szétterült és nincs ok az elutasítására. Ti magatok is meglepődtök a saját magatartásotokon, mielőtt bármilyen durvaság elhatalmasodhatna felettetek, napról napra nyugodtabbak és békésebbek lesztek. A nagy katonai vezetőség, akik sokáig az Illuminátus mentális dominanciája alatt léteztek, most egy nagyon finom természetű energiával konfrontálódnak, mely már sok váratlan tanúvallomást idézett elő annak kapcsán, amit a világ bizonyos kormányainak dolgozva, munkájuk teljesítése során megfigyeltek. Sok ember számára, akit eddig alattomosnak és érzéketlennek tartottak, most lehetőség nyílik valódi természetének megmutatására – ezeknek a finom természetű energiáknak köszönhetően, mely bennük, ahogy a teremtés minden lényben lakozik, újra felszínre hozza a jó szándék tulajdonságait. A folyamatosan az Illuminátus mentális kontrollja alatt álló katonák, most egyre többször amolyan „fényvillanásokat” élnek át gondolataikban, mert mentális csatornáik most teljes mértékben megtisztulnak. Ez természetük békés felébredéséhez vezetett, hiszen a szívükben ott dobog az igazság – azzal az égető kívánsággal, hogy beszámoljanak arról, amit láttak és bevallják, hogyan viselkedtek eddig már hosszú ideje óta. 
Látni fogjátok Kedvesek: sok katona tanúskodni fog ez mellett mindenütt a világon, és ezek a tanúvallomások az állami vezetőiteket egyre erőteljesebben nyomás alá helyezik, hogy végérvényesen kitárják az ’aktákat”, mely tartalmazza az egész emberiség történelmét és jelenlétünk bizonyosságát. Így nem megy csodaszámba, ha olyan embereket láttok majd, akik az Illuminátus vezetőivel álltak kapcsolatban és most nyilvánosan és széleskörűen beszámolnak az egész forgatókönyvről, amit a végső időkre tervezetek, és ami tulajdonképpen az ő saját érdeküket szolgálta. Ezt mind megfigyelhetitek Kedveseim, ahogyan lépésről-lépésre kibontakozik (általában először helyi színtereken) és az egész világra kiterjed. A tömegmédiák jelenleg még a sötét erők bizonyos mértékű befolyása alatt állnak, de ez az utolsó azon területek között, amiket szintén elveszítenek, és nemsokára, - nagyon, nagyon közel az idő – a legnagyobb tv-állomások is ébresztő jeleket fognak kibocsátani arról, ami a világban valóban történik és amit eddig eltitkoltak előttetek, - utóbbi megvalósítása időközben már egyre nagyobb nehézségekbe ütközik.
A folyamat port fog kavarni annak okán, hogy sok ember még mindig az őket körülvevő valóságtól elszigetelten él, de a pozitív energiák beáramlása folyamatosan arra hívja fel a figyelmet [jelzi], hogy „gondosan tekints befelé”. Ezek az emberek még harcban állnak önmagukkal, de az új valóság (függetlenül attól, hogy azt a fizikai szem képes-e meglátni) lassan szétbomlasztja azt, amit eddig ők valósnak tartottak.  A külső világ a FÉNY miatt idővel összeomlik, melynek szintje minden Földanyán élő lényben megnövekedett és a külvilágban is egy finom és eredményes változást idéz elő. Ha a dolgok sok ember számára rendeződnek, akkor ámulattal ismerik fel a sok áldást, amit kaptak. És aztán egy nagyszerű és harmonikus „feladat” vár rájuk, mert boldoggá teszi őket a tudat, hogy amit eddig valósnak hittek valójában ’semmi’ összehasonlítva az áldások erejével, amit mindenki kapott – a befogadási képességéhez mérten.
A békesség megveti a lábát az emberek között, és ha teljes mértékben kibontakozott szívetekben, nem lesz szükség béketüntetésekre, -tűnjön bármennyire ellentmondónak a helyzet, gondolva a „harcokra és békére”-, mert a béke iránti kollektív belső vágyatok megteremti azt körülöttetek.
A hét vége felé (2013-05-25/26) még több krisztus-fénnyel ’bombáznak’ benneteket. Hogy ezeket a hatalmas erőket lehorgonyozzátok magatokban, szánjatok időtökből meditatív állapotok megélésére,- szánjatok időt magatokra. Ilyen helyzetekben kollektív erőtöket érvényre juttathatjátok, ami megteremtheti a szívetek által vágyott valóságotokat Kedveseim.
 SaLuSa vagyok a Szíriuszról – és a visszaszámlálás „10”-nél kezdődik -. Elindul, amikor a történések sorozata beindul, amiket úgy terveztek, hogy a világ nagy „színpadán” teljesedjenek be. Ezeknek a történéseknek nincsen előre meghatározott ideje, mert bizonyos történések időpontja a ti felelősségeteken múlik, mint azt folyamatosan elmondjuk nektek: ti vagytok, akik meghatározzák, hogy mit szeretnének megtapasztalni,- és mi a Galaktikus Föderációtól a Fensőbb Tanácsokkal együttesen kezdünk neki feladatainknak a Teremtő kollektív gondolatainak általános menetét követve.
Kedvesek: Ennek a gondolatmenetnek megfelelően, nem nektek kell hozzászokni ahhoz, ahogyan mi tekintünk a dolgokra, hanem nekünk kell a ti látásmódotokhoz és kollektív kívánságaitokhoz közelednünk. Ha megnyitjátok szíveteket a szellemi-spirituális birodalmak számára, együtt dolgozhatunk veletek és segíthetünk az általatok kívánt dolgok megteremetésében. De ha elzárkóztok ez ellen és nem vagytok nyíltak a szellemi-spirituális birodalmak felé, akkor a duális döntésetek  szabadságát tiszteletben tartva ebben az esetben el kell fogadnunk a gondolkodásmódotokat, mely szerint „nem létezik semmi sem a Földön kívül” – vagy hogy „az anyagi világ fontosabb, mint a szellemi-spirituális világ”;- ebben az esetben is elfogadjuk azt, amit hisztek.
Mindent összevetve reméljük, hogy minden lélek kapcsolatba kerül velünk; Mindannyian várjuk már, hogy személyesen találkozhassunk veletek és, hogy megköszönjük a folyamatos erőfeszítéseiteket, hogy megőriztétek és tápláltátok magatokban a SZERETET és a FÉNY lángját. A Legfelsőbb Teremtő végtelen türelmes és azt szeretné, ha minden lélek a felajánlott FÉNY mellett döntene.
Legyetek békével.
Legytek a FÉNYBEN.

Köszönet, SaLuSa!
Gabriel
Csatornázta: Gabriel Raio Lunar
Magyar nyelvű fordítás: Scarlett

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése