2013. március 24., vasárnap

Ferenc pápáról, a felemelkedési folyamatról /2. - Sanat Kumara 03-18by kristalyhang
Egy óra egy Angyallal:
Ez egy új nap: Sanat Kumara beszél Ferenc pápáról, 
a Felemelkedési folyamatról, 
a Föld helyzetéről a Felemelkedésben, stb.
/ 2. rész
2013. március 18. 
sanat_kumara_11SB: Nos, nagyon lelkes vagyok és kérem, hogy menjünk tovább és kezdjünk bele a másik témánkba: a Felemelkedés témakörébe, melyről az elején beszéltél.
Úgy gondolom, hogy sok olvasónk és hallgatónk megpróbálja felfogni, hogy milyen szakaszai lesznek a Felemelkedésnek az elkövetkező hónapokban, és hogy milyen szakaszokon fogunk keresztülmenni. Minek kell megtörténnie, mielőtt beteljesül az a feladat, melyet a Felemelkedés jelképez?
Így például nagyon sok fénymunkás, fényhordozó, szeretetlény, akik a mai éjszaka – vagy később – hallgatják a műsorunkat teljesen eltérő részén tartanak az ő Felemelkedési szakaszaiknak és folyamatuknak, mint mondjuk egy olyan személy, aki teljesen tudattalan ezen a téren. Nos, tudattalannak lenni valójában nem számít, de tudattalannak lenni és harcolni a változásért már igen!
Tehát vannak még olyan szakaszok, melyekben a közösséget meg kell tisztítani, amelyen gyengéden át kell vezetni őket – ez a szerepe az útmutatóknak és a gyógyítóknak – az Ötödik Dimenzió energiájába. És ezt látni fogjátok egyre és egyre és egyre inkább. Az általatok – és általam is – vasana-nak nevezett tisztítás része az elengedés!
Nos, hallom, ahogy csikorgatjátok mindannyian a fogaitokat és azt kiáltjátok: „Ne mondd nekem, hogy még több tisztítást kell végezni!” Nos, ha nem mondom nektek, ha nem osztom ezt meg veletek, akkor majd azt mondjátok nekem: „Raj! Miért nem mondtad nekünk?” – így ez valóban egy veszteség, nem? (4)
Tehát elmondom nektek és megosztom veletek, szeretteim, fényangyalaim, hogy óriási dolgokat engedtetek el, tisztítottatok meg, oldottatok meg; emeltétek a frekvenciátokat, hangoltátok a rezgéseteket. És ha egyedül is voltatok ezen az úton vagy csupán egyetlen rögtönzött lélekcsoporttal is voltatok, akkor is azt mondjátok: „Itt vagyunk! Mi már 90%-ban otthon vagyunk!” És azt mondom nektek: igen, így van!
De amit szintén csináltok az nem más, minthogy az egész emberiség közösségét segítitek. Nos, idézzétek fel azokat a végzetes decemberi/januári beszélgetéseket, amikor azt javasoltuk nektek, azt osztottuk meg veletek, hogy ha a Felemelkedés a tervek szerint menne - mondjuk úgy, hogy az „A” terv szerint -, akkor körülbelül 30%-otok tenné azt meg.
De ez rendkívüli, példaértékű még most is, ha teljes mértékben észreveszitek azt a nagylelkű gesztust, amit tettetek. Tehát, azt mondtátok, hogy: „mindannyian megyünk majd!”. Tehát amit tesztek az nem más, minthogy kidolgozzátok [leporoljátok] a rajtatok lévő pordarabkákat és törmelékeket és gyengéden, tisztán, szeretetteljesen viszitek tovább az embereket, mivel ez az ösvénye az Ötödik, a Hatodik és a Hetedik dimenzióknak!
Ez nem durva! Ez nem kemény! Ez lágy, szerető, rugalmas és megfelelő. Ti körülbelül – hmmmm – 55%-on álltok, de ez nem jelenti azt, hogy a fennmaradó 45%-ot nem hoztátok magatokkal – legyünk nagyon is világosak ez ügyben! Hiszen minden, amit most tesztek, ilyen hatással bír és ezt a közösségért teszitek!
Tehát engedjétek meg, hogy nagyon is világosan mondjam ezt! Még e beszélgetés közben is – hiszen igen, ez egy magas szintű beszélgetés a pápáról, a felemelkedéstől, a kvalitásokról – amit mi valójában teszünk az az, hogy az emberi közösség energiáját tágítjuk a rádióhullámokon keresztül [konkrét rádióadás üzenetére gondol –ford.megj], sokkal távolabb, mint bármely rádióhullám. Felemeljük és beleöntjük – ahogyan kezdtem – az aranyló örömöt a bolygó teljes lakosságába!
Nos, ne gondoljátok, hogy – ó! – csak 55%-on állunk! Tovább kell mennünk! Ez nem így van! Nem hiszem, hogy ti valóban sokkal többet akartok hallani a tisztulási folyamatról! Ha lenne vagy akár lett volna – és ez az, amiről nem volt még szó – egy következmény, egy vasana, egy rosta, egy paradigma, egy hitrendszer – nem lényeg, minek nevezitek ezt – ha lett volna egy teljes belemerülés a fájdalomba, akkor még meglenne bennetek annak a lenyomata, a felfogása. Nem az aktív személyes vagy spirituális jellemvonása, hanem megvan a felfogási előzményetek, a tanítási és a gyógyítási képességetek!
És így segítetek azoknak, akik szintén megosztották azt a következményt.
Jelen pillanatban a következmények kifejezetten a következők: kontroll, sóvárgás és büntetés (5). Nos, nem beszéltünk valójában túl sokat a büntetésről és ez volt még az egyik alapvető eleme a régi harmadik világnak, ez a büntetésben való hit. És még a mai napon is Ferenccel, Ferenc pápával kezdtük a beszélgetésünket; arról beszéltünk, hogy vajon rászolgál-e a büntetésre vagy sem! Tehát ez az a tulajdonság, melyen jelenleg munkálkodtok.
Nos, a másik oldalon – mivel tudjátok, hogy bármi, amit az univerzális jogban teszek, az az egyensúlyról szól – munkálkodtok az egységen, az örömön, a bizalmon és a szereteten is.
Nos, honnét tudjátok, hogy – vagy lényeges-e egyáltalán, hogy tudjátok – hogy mi van a mérleg pozitív oldalán? Nos, ez fontos, mivel minden általatok kirekesztett kvalitás átmegy rajta és elmossa azokat! Azon, hogy „elmossa azokat” azt értem, hogy lemossa Gaia felszínéről őket és az emberi közösségből is kitisztítja! Nem olyan, mintha belesüllyednének a Földbe vagy a levegőbe! Ezek szó szerint elpusztulnak!
Egyrészt fogunk beszélni a számos univerzális törvényről. De amit ti tesztek az az, hogy lehorgonyozzátok a fentet és a lentet, lehorgonyozzátok a belült és a kívült és módosítjátok azoknak a legmélyebb lényegét, akik vagytok, majd visszasodorjátok azt a közösségen át úgy, hogy ne pusztítsátok el egyik lény egyediségét sem; azt egy nagyon pozitív módon sodorjátok vissza.
Nos, honnét tudjuk – beszéljünk a következő állomásról – hogy a következő szakaszban vagyunk? És örülnék, ha lenne egy műsor, melyben Mihály és a ti platformotok sok-sok-sok követője és hallgatója, valamint az InLightRadio hallgatói…szeretném hallani azoktól, akik az ötödik, a hatodik, a hetedik dimenzióban vannak, hogy mik a tapasztalataik.
Egy call-in show-t [behívós műsor] javasolok nektek, amelyben az emberek lehetőséget kapnak arra, hogy megosszák azt, hogy mi megy rosszul, de azt is, hogy mi megy jól velük. Szükségetek van erről többet is hallanotok, mivel ez ösztönözni fog benneteket és mindannyiótokat katalizálni fog arra, hogy még tisztábban, még vidámabban, még örömtelibben menjetek tovább!
De személyesen honnét tudjátok? A következő szakasz a gyönyörűség [boldogság, üdvösség] azon érzése, amiről te és a csatorna korábban beszéltetek már. Nos, mit jelent a gyönyörűség [boldogság, üdvösség]? Véletlenül épp ennek vagyok a specialistája! Csak csipkelődöm!
SB: Ó! Örülök, hogy egy specialistától hallhatom!
R: Valóban?
SB: Boldogan, Raj! Örülök, hogy hallhatom azt, amit a gyönyörűségről [boldogságról, üdvösségről] mondanod kell! Kérlek!
R: Akkor tudjátok, függetlenül attól, hogy mi történik – a lakásotokban, az otthonotokban, a világotokban – hogy van egy örömérzet, egy jó-érzet, egy teljes isteni kapcsolat-érzet, mely arra készteti a szíveteket, hogy énekeljen és dudolásszon és a testeteket, hogy vibráljon! Nem arról van szó, hogy nem törődtök másokkal, hanem arról, hogy a kívülállók többé nincsenek rátok hatással olyan módon, hogy kivigyenek a középpontotokból vagy letérítsenek a könnyed utatokról, mely „elerőtlenít” benneteket.
Tehát van egy érzékelés a boldogságban: az elkülönülés és a megfigyelő érzete. Nos, nem azt sugallom nektek, hogy a megfigyelő nem figyel meg és aztán mégis megfelelően cselekszik! És amikor boldogságban vagytok, az az egyik legnagyobb alkotóeleme, mondhatom úgy is, hogy ennek a világosságnak! Amikor az öröm állapotában vagytok és nem a tagadásban! De itt nem a csodaországban [boldog tudatlanságban] való életről beszélünk!
De jó tudni azt, hogy minden mozgásban van! És – szeretett barátaim – lehetetlenség a Mennyei Anya e végtelen és határtalan teremtésében az, hogy a dolgok ne legyenek mindig mozgásban! Ezek állandóan mozognak! Nem állnak meg! Még akkor sem, amikor azt mondjátok nekem: „Raj! Ez túl lassan mozog! Fel kell gyorsítani a dolgokat!” Nos, sok esetben nagyon is egyetértek veletek!
És aztán vannak olyan időszakok, amikor azt mondanám nektek, hogy várjatok! Maradjatok megfigyelők és szippantsátok be a nektár édes illatát, mely a szátokba jön a szájpadlásotokról! (6) Az Egy nektára! Ha túlságosan elfoglaltak vagytok, rohantok és keresitek, mi van a sarkon túl, akkor nem vagytok ennek a helyzetnek az isteni középpontjában.
Tehát a boldogság nem csupán a tisztaságot, hanem azt a képességet is magában foglalja; azt, hogy képesek legyetek nyugodtak lenni és megtenni egy óra alatt akár mérföld-milliókat. (7)
SB: Igen!
R: Ez örömteli! Ez gyümölcsöző! És ez teljesen más módon terem!
Nos, drága barátaim, talán napi szinten ezt nem veszitek észre! Tehát azt mondjátok: nos, nem hiszem, hogy üdvözült vagyok, vagy időnként üdvözült vagyok! Időnként úgy érzem, hogy a hála és öröm állapotában vagyok, de aztán visszaesek. Meghívlak benneteket, hogy látogassatok meg engem, hogy idézzétek fel a fent és a lent, a bent és a kint törvényeit! Amikor némiképp kívül érzitek magatokat, akkor egyszerűen kérjétek, hogy hozzanak vissza abba az összehangolt állapotba!
Nos, miután ezt elmondtam, vannak idők, amikor elérkeztek és visszanyúltok a harmadikba, hogy segítsetek a testvéreiteknek a továbblépésben és ilyenkor némiképp külső állapotban érzitek magatokat! És valójában akár még betegek is lehettek, mivel a rezgésetek megváltozott arra a pontra, ahol az az energia annyira visszataszító, hogy az már durva nektek! Durva az elméteknek, a szíveteknek és a testeteknek is.
Tehát amikor ez megtörténik és tudjátok, hogy a ti megszentelt feladatotokat végzitek, akkor egyszerűen kérjetek! Kérjétek mindannyiunkat, hogy segítsünk benneteket visszahozni az boldogságotok központjába!
Nos, miután sokkal szilárdabban lehorgonyoztok ebben, akkor a következő szakasz az, hogy már ott vagytok – ismétlem: ezek nem egyértelműen így kell, hogy legyenek, ezek nem osztálytermek falakkal és ajtókkal; az óceánon hajóztok! Folyékony! És ti a hajón vagytok és számos szakaszon és folyamaton mentek át.
A következő szakasz a teremtés. A tisztaság, a központosultság, az összehangoltság helyéről nincs más választási lehetőség! Nem tudtok nyugodtan maradni, bár egy nyugalmi ponton vagytok, mégis a teremtésbe mozdultok.
Nos, azt mondjátok: „Ez mind nagyon érdekes, Raj! De hová emelkedek én fel?” És amit üzenek nektek az az, hogy minden ilyen mozdulat maga a Felemelkedés! Ez a Felemelkedés újratervezése az emberi közösség számára!
Amikor a teremtés pontjára értek, akkor azt teszitek, hogy felfelé horgonyoztok le: a szívbélileg tudatos, ötödik dimenziós énetekbe! Hiszen akkor tudomásul veszitek, körülveszitek és belekerültök abba az energiába; mivel ez a kollektív energia. Aztán ott már nincs elkülönülés tőletek, tőlem vagy Mihálytól, a felemelkedettektől és egymástól! Ez egy társ-teremtés!
Tehát mondhatnátok: „Ezen a meghatározott teremtési projekten dolgozom!”, de ez összegyűjti mindenki energiáját! Aztán a szívbéli tudatosságotok teljességébe kerültök! Ez információforrás a testeteknek, az elméteknek és még az egótok ama részének is, mely annyira örömteli. Ez a része a ti egyedülállóságotoknak! De ti egyként vagytok otthon!
Tehát aztán jön a következő kérdésetek felém: „Azt mondod Raj, hogy a Felemelkedés személyes is és közösségi is?” Igen! Nos, még 2012. novembere és 2011. szeptembere előtt is voltak már olyanok, akik felemelkedtek és az ő lényük teljességében horgonyzott le.
Nos, ez azonnal szemmel látható volt? Nos, néhányak számára igen. A nagy általánosságnak? Nem! De észreveszitek! És amikor azt mondom, hogy „ti”, akkor drága hallgatóim, rátok értem! Észreveszitek a változást önmagatokban!
Azt mondjátok: „Nos, nem vagyok biztos abban, hogyan lássam ezt meg!” És azt mondom nektek: „Nagyobb örömben van részetek? Nagyobb a béke bennetek? A saját és Mihály kék lángja fényesebben ég? Képesek vagytok nagyon gyorsan és könnyedén megkülönböztetni, hogy mi igaz és mi nem? Hogy mi szolgál benneteket és mi nem? Hogy mi a legjobb ösvény és mi nem? Hogy mit akartok tenni és mit nem? Hogy kivel akartok lenni? Hogy mit szeretnétek tenni?” Mindezek a ti tisztaságotok és boldogságotok irányjelzői.
És ez az a pici pont, melyre szeretnénk, hogy fókuszáljatok! De igen, a közösség részéről is el fog jönni egy pont, amit egy csettintésnek fogtok látni. Ahol az árapály hulláma – nem! a Föld nem fog elmozdulni amiatt, mert mindenki az egyik oldalára megy – de olyan lesz, mintha az energia annyira jelentősen megváltozott volna, hogy a változás elhibázhatatlan; ezért egymásra fogtok nézni és azt fogjátok mondani, hogy: „Megcsináltuk!”
Nem egy távoli jövőről beszélünk! És el is mondom nektek, miért! Elsőként: a Mennyei Anya terve ezen energia lehorgonyzásával, a szeretet Földre való visszatérésével és Gaia felemelkedésével kapcsolatban hosszú ideje eltervezett. Nos, hosszabb időkeretekben munkálkodik? Igen, mint azt nagyon is tudjátok!
De mindazonáltal az emberek, az emberi közösség és az emberi lelkek döntése nem egy meghatározatlan idővonalon dolgozik. A ti természetetek – éljetek akár Afrikában, Isztambulban, Párizsban, Texas-ban, New York City-ben vagy Vancouver-ben – az, hogy „Most akarjuk!”. Így ti, ebben az újratervezésben szintén elhelyeztétek azt, amit mondanánk, és aminek én is örülök: a sokkal korlátozottabb időkeretet e dolgok megtörténtének! Ezért van az, hogy mindannyian olyan izgatottak vagytok! Elsimítjátok a dolgokat, hogy elhelyezzétek ezeket a megrövidített időkereteket a közösség számára, hogy egy legyen, mint egy egész; együtt Gaia-val az ötödikben!
Tehát ez nem csupán a mi tervünk volt! Ez a ti tervetek is! Van egy kifejezésetek, melyet gyakran mondotok egymás között: „Kifutok az időből! Tudsz még adni 10 percet?” És általában igen! Vagy a személy azt mondja, hogy: „Én is kifutok az időből! Adok neked ötöt!” Nos, ez az, amit a Mennyei Anyával és velem is tettetek.
Tehát azt mondtátok: „Egy kicsit túlmegyünk! Nem tudjuk ma megcsinálni! Adnál nekünk 10 percet?” És azt mondtuk, hogy igen! De nem azt mondtátok: „Adnátok nekünk 10 évet vagy 100-at?” Érted, amit mondok?
SB: Igen, értem! De van egy rész, ahol szerintem néhány hallgató egy kicsit összezavarodik. Talán megkérdezhetném! Azt mondtad, hogy 55%-on állunk. Nos, azt mondtátok, hogy 2012.12.12-én a Felemelkedés közepén tartottunk, így 5%-kal előrébb vagyunk most vagy a maradék 50% 55%-ánál tartunk?
R: Jó a kérdés! Ne feledjétek, mit mondtunk a 30%-ról!
SB: Rendben!
R: Tehát 50%-nál vagytok a folyamat szempontjából és az ugrásra készülődtök, hogy így mondjuk.
SB: Oké.
R: Amikor a lökés jött, még csodás lelkek voltak, akik egy kissé tartózkodóak voltak és azon problémáztak, hogy a szeretteiket hátrahagyják-e; annak ellenére, hogy óriási bátorítást kaptak. De ha ilyen módon szeretnétek, akkor úgy mondom, hogy: 55% azok aránya, akik a kerítés mögött állnak; a tartózkodó társaságé. Tehát nagyon jól csináljátok! 55%-otok kész arra, hogy menjen, így ha a vonal ma lenne meghúzva, akkor Gaia bolygó populációjának több, mint a fele készen állna a felemelkedésre; örömmel, boldogsággal teli és indulásra készen!
SB: Oké! Nos, ez óriási! Ez érdekes! Két kérdésem van, melyről szeretnélek megkérdezni a maradék időben. De lehet, hogy nem lesz mindkettőre időnk. Az egyik kérdés az, hogy segíts kérlek a hallgatóinknak megérteni az egyensúly fogalmát, mivel olyan sok hallgató értheti úgy, hogy 50% jó és 50% rossz; 50 ide, 50 oda. Ők inkább súlyban fognak gondolkodni és nem a középponthoz való visszatérésben, ahol a dolgok egyensúlyban vannak! Igaz? Ez az első kérdés.
A második kérdés pedig az, hogy egy picit hozzászólnál ahhoz, hogy miért mondják olyan sok más bolygóról és galaxisról, hogy figyeli a Földet e Felemelkedési folyamat során?
R: Az egyensúlyi pont az egy nagyon fontos dolog. És főként fontos, amint átmentek a harmadikból – még ha a megtisztult harmadikból is – az ötödikbe. Ti populációként – és most a földi történelemről beszélek – hajlamosak voltatok arra, hogy szélsőségekben gondolkodjatok, akár dualitásban, akár polaritásban. Ez vagy jó, vagy rossz. És arra is hajlamosak vagytok, hogy előre és hátra szaladgáljatok!
Nem akarjuk, hogy ezt tegyétek! Azt akarjuk, hogy az egyensúlyotok középpontjában maradjatok, mely a középpont, a szívetek nyugalmi pontja és hogy innét működjetek! Értsétek meg! Ezen az új úton nincs ítélkezés, de vannak dolgok, melyeket elengedtek. És azért beszéltünk nektek az általatok isteni tulajdonságoknak nevezett dolgoknak az egyensúly másik oldalára való elmozdulásáról; mert így a dolgok maradnak és a támaszpont is egyensúlyban marad.
Tehát például sokan közületek azt mondanák: „Nos, az igazság mérlegének egyik oldalán ott a kontroll, a sóvárgás, a büntetés. A másik oldalán ott a szeretet, öröm, üdvösség, nagylelkűség, gyengédség, kedvesség.” De amit ti csináltok az, hogy álltok és mindkettőt a kezetekben tartjátok, és a szívetekben horgonyoztok le. Lehetővé teszitek, hogy a szeretet oldaláról az energia átáramoljon arra az oldalra, melyet ti vasana-oldalnak neveztek. És ez kitolja, elmossa a vasana-t. Elengedi azokat.
Nos, ez nem enged benneteket kibillenni az egyensúlyotokból, mivel most, a másik kezetekben van egy kis kontroll és nagyon sok szeretet. Lehet, hogy van egy kis büntetés, de rengeteg nagylelkűség van. Érted, amit mondok?
SB: Igen!
R: De a kulcs az, hogy maradjatok a középpontban! Ne az egyik vagy a másik szélsőséges állapotban legyetek! Ez sosem fog benneteket szolgálni! (8)
SB: Tehát az egyensúlytalanság az, hogy valamelyik szélsőségben tartózkodunk és az egyensúly az, hogy a középpontban vagyunk, ahol az ember kiegyensúlyozott, objektív és központosított? Ez így helyes?
R: Igen. Összhangban van!
SB: Összhangban van! Igen! Oké. Mi a helyzet azzal a kérdéssel, hogy miért olyan sok bolygó és galaxis figyeli a Földet?
R: Nos, mindig is figyelték a Földet és mindig is érdekelte őket a Felemelkedési folyamat, mivel ez egyedülálló és rendkívüli; ez a Mennyei Anya tervének beteljesítése. Ez sokkal hatalmasabb dolog, mint bármilyen mozifilm, amit valaha is meg tudnátok alkotni a ti világotokban!
Tehát ennek óriási hatása van az egész univerzumban! És a tény, hogy az emberi faj elég érett ahhoz, hogy azt mondja, nem, mi mindenkire vigyázni fogunk, óriási hullámokat és ámulatot keltett a galaxisokban! Tehát ők nagyon közelről figyelik, hogy hogyan csináljátok ezt!
És hogy ez hogyan működik. Hiszen ez minta lesz más bolygószintű Felemelkedések számára; más világoknak, melyek ilyen módon szeretnék ezt csinálni!
SB: De nem az egész univerzum emelkedik fel, Raj? Mi nem csupán bolygó vagyunk, ugye?
R: Ti vagytok az elsők.
SB: Ah! Tehát mi vagyunk az első felemelkedő bolygó. Így érted?
R: Igen!
SB: Oké. Nos, erről még beszélnünk kell! Nagyon gyorsan kifutunk az időből! Köszönjük Raj!
R: Örülök, hogy itt lehettem! Áldásom rád, barátom!
SB: Nagyon szépen köszönöm!
R: Menj az öröm aranyló sugárzásával!
SB: Béke veled!
R: Búcsúzom!
SB: Búcsúzom!
[vége]
Lábjegyzet
(1)Az egész utazás Istentől Istenig tart, hogy felemelkedjünk Istenben és elhagyjuk a személyes énünket. Az utazás e része a duális tudatosságból az egyesítő tudatosságba tart, vagyis a harmadik dimenzióból az ötödikbe.
(2)Én nagyon nagy rajongója vagyok a Mennyei Anyának!
(3)A vasana egy archaikus, általában nehéz [zavaró] viselkedési minta, mely korábbi traumatikus események válaszaképp alakul ki.
(4)És valójában ezt Raj-jel, a Mennyei Társasággal megtettük nagyon sok alkalommal – mondtuk nekik, hogy nem akarunk tudni arról a dologról és aztán később megkérdeztük őket, hogy miért nem figyelmeztettek a csapdákra! Az ő feladatuk hatalmas és a legrosszabb esetben nagyon gyakran hálátlan…vagy legfeljebb csupán elfogadott.
(5)Milyen hasonló a sóvárgás, a kontroll és a büntetés a pénzhez, a szex-hez és hatalomhoz… azon csapdák hármas csoportja, melybe állítólag az emberek olyan gyakran beleesnek!
(6)„Idővel, amint a három csakra összekapcsolódik a hypotalamusszal, az „felvilágosult”. A halántéklebenyek új felébredése és a harmadik kamra misztériuma mellett megvitattuk egy új hormon kiválasztódásának okait (mely nem kapcsolatos a melatonin-nal vagy a serotonin-nal), melyet akkor tudtok megízlelni, amikor az a szájpadlásotokról jön le. Az íz meg fog változni, amint a kiválasztódás egy speciális körön megy keresztül, utasítva egész idő alatt az endokrin rendszert a felemelkedési folyamatotok biológiai valóságának további beavatására és a megújulásra. Nem a természetes édes ízre utalunk, melyet sokan tapasztalhatnak a torkuk hátsó részén. Sem nem a jóga-hagyomány Amritha-ja. Az Amrit nektár termelés együtt jár a tobozmirigy kiválasztásának 6-methoxy-tetrahydro-beta carboline  -jával és ez is édes. Ez az új hormon nincs csupán az ’édességre’ korlátozva és nem jár együtt a tágassággal. Ez mélyen átalakító; összefügg a világok és dimenziók közötti fátyol leleplezésével. Valaki „folyamatosan” megy befelé fókuszál; ez a tudatosság együtt jár az úttörő változásokkal az endokrin rendszerben. (http://www.asc-alchemy.com/assist.html)
(7)Egy meditációs elvonulásom alkalmával tapasztaltam ezt talán két évvel ezelőtt, amikor is egy magasabb dimenzió és nyugalom által tudatában voltam annak, hogy sok dolgot megteszek úgy, hogy nem mozdítom meg a lábamat sem. Hogy Raj ezt honnét tudta, azt rátok hagyom!
(8)Tehát az egyensúly nem egy arányt jelent, hanem azt, hogy a nyugalom középpontjában maradunk ahelyett, hogy a magas érzelmi perifériák között ingadoznánk. Nem vagyok biztos abban, hogy az emberek valóban értik ezt és lehet, hogy tévedek.
Csatornázta: Linda Dillon
Magyar nyelvű fordítás: Vénusz

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése