2013. október 18., péntek

Én - a ti igaz személyetek! - Arktúriai csoport 10.28. „Én” – a ti igaz személyetek! Mivel az Isten minden, ami van, a ti valós Éneteknek is annak kell lennie – hogyan máshogy tudna létezni?
 

y kristalyhang
Arktúriai Csoport / 2013. október 28.
Marilyn Raffaele közvetítése
000801_0341_0008_tslsÜdvözlet nektek, a hatalmas Gaia bolygó drága emberei! Veletek örülünk, amint megfigyeljük a jelen időkben felétek áramló Fényt. A Föld gyorsan halad egy új univerzális energia felé, amely egyre csak növekszik, amikor egy újabb ember nyitja meg a szívét és elméjét egy új és magasabb látásmód felé. Azt figyeljük meg, hogy az emberek megkérdőjelezik a hatalmon lévők által mondott dolgok igazságát. Ez pedig személyes, valamint univerzális érzékenységet mutat az igazsággal kapcsolatban és az emberek ráébrednek a hatalmon lévők tehetetlenségére és gyengeségére. Így működik a változás.
A személyes tudatosság új érzékenysége magával hozza annak tudatosulását, hogy az ember sokkal több annál, mintsem a világhatalmon lévők szolgája legyen. Az illúzió egyre inkább eltűnik, amikor egy lélek elkezdi meghallani és megfigyelni a belső hangját és elkezd ráébredni annak igazságára, hogy ki is ő valójában. A világ nagy része még nem érti a jelenleg végbemenő energetikai változások spirituális természetét, hanem csak azért vágynak a változásra, mert az az élet, amit mindig is éltek és elfogadtak, többé már nem rezonál velük. Sokan rátalálnak a belső hangjukra – megtapasztalnak egyfajta újabb bátorságot és erőt, mellyel más módon tudnak kommunikálni és élni.
Gyorsan éritek el azt a pontot, ahol már több ember kérdőjelezi meg a status quo-t, mint amennyi nem. Ez pedig egy biztos jele a tudatosság változásának. Ne várjátok, hogy a változás egy adott pillanatban teljes mértékben végbemegy, hanem legyetek tudatában annak, hogy a fejlődésnek ezen a széles skálán egy fokozatosan végbemenő folyamatnak kell lennie. Sok életeteken át éltetek már a harmadik dimenziós energiában, mely mindig is visszatükrözi az ellentét-párokat; azokat a tapasztalatokat, melyek mélyen belétek ivódtak fizikailag, érzelmileg és mentálisan. Ez az, ami most tisztulóban van. Ezt engeditek el és ez hozza meg a bennetek végbemenő változásokat. Ez fog benneteket képessé tenni arra, hogy a Földön eddig még soha jelen nem lévő magasabb frekvenciákat felvegyétek. Legyetek türelmesek, drágáink és legyetek tudatában annak, hogy amikor megadtátok az engedélyt a felemelkedésre, akkor a Felsőbbrendű Énetek elkezdte ezt a folyamatot. Nem nektek kell ezt elvégezni, hanem ez MAGÁTÓL TÖRTÉNIK, mivel ez a ti Valóságotok!
Itt az ideje, hogy minden komoly spirituális kereső abbahagyja a kifelé való tekintgetést, mellyel várja, hogy a Fény jöjjön valamilyen formában feléjük! Itt az ideje, hogy felfedezze: „Én vagyok a Fény!”. Ezt a lépést meg kell tennetek, ha ki akartok lépni a világ régi, harmadik dimenziós irányból történő értelmezéséből. „Én vagyok az út, az igazság és a fény.” – ezeket a szavakat Jézus nem csak úgy mondta, hanem ezeket azért mondta, hogy elmagyarázza az őt hallgatóknak, hogy az „én” nem egy egyénre vonatkozó „én”, hanem az „én” az „isteni én” – az egyetlen és kizárólagos „Én” – a ti igaz személyetek! Mivel az Isten minden, ami van, a ti valós Éneteknek is annak kell lennie – hogyan máshogy tudna létezni?
„Én” az Isten neve és az „Én vagyok” szavak nem egy emberi lényre utalnak, hanem minden létező valóságos esszenciájára. Az „Én” egy megszentelt szó. Mindig is voltak és ma is vannak még olyanok, akik a figyelmetlenségük és egójuk által félreértelmezték ezt az igazságot azért, hogy arra utaljanak, hogy ők az ő emberi létezésük során istenek voltak. Az én ezen téves értelmezésével mindig is megpróbáltak szabályokat létrehozni és azt tanították, hogy akik nem engedelmeskednek, annak rettenetes következményei lesznek. Az ő spirituálisan teljesen tudatlan követőik többnyire iszonyú következményeket tapasztaltak valamilyen formában, mivel azzal, hogy úgy döntöttek, hogy követik ezeket az ál-prófétákat, akaratlagosan átadták a saját erejüket.
A múltban és még most is sokan – számos eszközzel, egyházzal, tanítással, szimbólummal, stb – keresik a megvilágosodást; mindent megpróbálnak, mely határozottan segíti őket eljutni a megvilágosodás valamely fokára. Mindemellett eljön egy pont, amikor a spirituális tanulónak el kell engednie ezeket az eszközöket és ezt követően csupán a saját erejét és személyiségét kell használnia, mert különben örökre az igazság tanulmányozója marad és sosem fogja felfedezni vagy megtapasztalni magát az igazságot.
Azok számára, akik fejlettek annyira, hogy megértsék ezeket az üzeneteket, itt az ideje, hogy felhagyjanak bármilyen út vagy módszer tanulmányozásával. Vegyétek tudomásul, hogy TI VAGYTOK AZ ÚT, TI VAGYTOK AZ ESZKÖZ, TI VAGYTOK AZ ÜZENET! Az eszközök hasznosnak bizonyulnak egy adott szintig, de akadályoznak a múltból való továbblépésben. A gyermeknek is fel kell nőnie egyszer annak ellenére, hogy gyermekként kényelmes, ha megmondják neki, hogy miben higgyen vagy épp mit csináljon.
NEM azt mondjuk, hogy fel kell adnotok a spirituális csoportjaitokat, vagy könyveket, vagy tanfolyamokat vagy bármiféle spirituális tevékenységet, ami hozzátok szól! Azt mondjuk, hogy eljön egy idő, amikor a tanulónak meg kell látnia, hogy az eszközök csak eszközök – olyanok, melyek segítettek eljutnia oda, ahol éppen van; oda, hogy megértse, hogy MÁR MOST tökéletes, teljes, bőséges, tökéletes, stb. Értsétek meg, hogy semmi sincs ami valaha is többé tehetne benneteket annál, mint AMIK MÁR MOST VAGYTOK. Semmi! Sem könyv, sem személy, sem kapcsolat, sem út, sem drog, sem munka, stb. Semmi! Sokan felfedezik közületek, hogy a korábban nektek szóló könyvek most nem mondanak nektek semmit! Ez azt jelenti, hogy képessé váltatok arra, hogy a tanításokat a bensőtökből kapjátok! Ha szerettek minden héten templomba menni, akkor rendben, menjetek! De engedjétek el azt, hogy ha nem mentek, akkor kevesebbek lesztek ez által! A templom bennetek van! Értitek?
A kristályok magukban hordozzák az ő csodálatos energiájukat, de ez az energia nem tud magasabb szinten megnyilvánulni, csak olyan mértékben, amilyen mértékben az adott személy azzal dolgozik. Ez igaz az olajokra, a színekre, a rezgésekre, stb, stb. Ezek egy nagyon fejlett ember kezeiben jó változást képesek előidézni, de ha azokat gonosz szándékkal használja valaki, akkor éppen az ellentétét képes kiváltani vele. Ez is a dualitást és az elkülönülést mutatja, mely a harmadik dimenziós energiát alkotja. A tudatállapot az, mely meghatározza, hogyan használják őket, ezért engedjétek el azt az erőt, mellyel olyan sok eszközt felruháztatok! Amikor egy ember olyan kristályt vásárol, mely garantálja a bőséget, a gyógyítást vagy bármi mást, akkor azon kristály belső energiája csupán arra korlátozódik, amire az azt használó személy képes. Ez jelenti az eltolódást a metafizikából a misztikába.
A misztika annak felfedezése, hogy ti már megtestesítitek a saját valós esszenciátokat; mindenütt jelenlévőséget, a mindenhatóságot és a mindentudást. A múltban ezeket az isteni minőségeket a harmadik dimenzió gondolkodásának lencséjén át értelmezte a világ. Ez mindig a szükséges dolgoktól való elszakadást mutatta. Ezért volt szükség eszközökre, gurukra, könyvekre, tanfolyamokra, ceremóniákra, stb. Ezek a dolgok arra valók, hogy az adott személyt egy magasabb energiába emeljék és hasznosak a kezdők számára, de TI MOST A MAGASABB ENERGIÁBAN VAGYTOK!
Visszaszerzitek az erőtöket és felfedezitek, hogy én már vagyok. Erre a lépésre már sokan készen álltok! Ez a különbség a metafizika és a misztika között! A metafizika azért dolgozik, hogy jóra változtasson egy rossz képet. A misztika szerint nincs szükség semmi változatlanságra, mivel tisztában van azzal, hogy a jó és a rossz csupán a dualitás és szeparáció meggyőződése által jelenik meg; azaz ugyanannak a dolognak a két oldalát mutatják.
Mi vagyunk az Arktúriai Csoport.
Csatornázta: Marilyn Raffaele
Magyar nyelvű fordítás: Vénusz


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése