2013. július 10., szerda

A szabadság új megszületése - Galaktikus üzenet 07.09.


 Ez a július hónap 
a szabadság új megszületését fogja elismerni....


A Galaktikus Föderáció és a Spirituális Hierarchia Üzenete /2013. Július 9./

 

Dratzo! Több információval térünk vissza hozzátok. Valóságotok változóban van! A sötét összeesküvők pánikban vannak, és egyre kétségbeesettebben keresik tornyosuló dilemmáik megoldását. Mint arra rámutattunk már számtalanszor, nincs mód számukra, hogy a régi körmönfont eljárásaikkal kihúzzák magukat az egyre rosszabbodó helyzetükből. 
A Fény ellenállhatatlanul visszaveszi ezt a birodalmat, és visszajuttatja azt az Ő helyes irányába. Ez az irány eddig sok döntéshez vezetett, melyek lehetővé teszik a Fény különféle erői számára, hogy előkészítsék az új pénzügyi rendszert és az új kormányzást a Föld felszíni népe számára. Gaia nagyon elégedett azzal, amit véghez vittek. 
A Felemelkedett Mestereiteket támogatja egy elkötelezett egyénekből álló csoport abban, hogy eltüntessék a sötétséget a hatalomról, és bevezessenek egy új korszakot mindenki számára. 
A következő fázis magában foglal egy sor bejelentést, amik lehetővé teszik az új arany-hátterű pénznemeknek, hogy véget vessenek a jelenlegi papírpénzrendszernek, és annak a trancsírozó mechanizmusnak is, amit arra hoztak létre, hogy segítse kevesek nagy gazdagságának a felhalmozását mások háta mögött. Ez mindazonáltal csak egy azon sok reform közül, amik az új pénzügyi rendszer részét képezik.Az új pénzügyi rendszer magja az, hogy egyetemes jóléttel szolgáljon, és megtörje a privát banki kartelleket. Világotokon mindig voltak olyanok, akik a bankokat önmaguk nagy meggazdagodására használták, és csak kevés kiváltságos kezébe adták. Ennek most véget kell vetni, és át kell alakítani egy olyan rendszerré, ami gazdagságot produkál mindenki számára. Ez az új rendszer gyorsan túljuttat benneteket a fizikai univerzum jelenlegi teóriáin, múltbéli korlátozott filozófiáitokon, és aktívan demonstrálja a bőség egyetemes törvényét az által, hogy mindenkinek gazdagságot hoz bolygótokon. 
Így, ez egy teljesen új valóságot fog teremteni, melynek nincs szüksége pénzre, mint olyanra. Ez gyorsan egy pénzt nem használó társadalommá fog válni, ami olyan technológiákon alapul, melyek átformálják az ósdi gyártást és gazdálkodást, így átalakítva alaptermészetét annak, hogyan határozzátok meg magatokat.  
Amikor túlléphettek a jelenlegi túlélésért dolgozunk életmódon, többé már nem a munkátok és a fizetésetek fog meghatározni benneteket. Akkor ti, a mélyen bennetek lévő csorbulatlan képességeitekkel együtt, előtérbe kerülhettek, és egy olyan társadalmat hozhattok létre, ahol mindenki egy szent Lénnyé válik, és már egyszerűen csak a lényéért is tisztelik, hogy ki is ő valójában.Azok a társadalmi álarcok, amiket viseltek, és azok a dilemmák, amik most terhelnek benneteket felbomlanak, és amint ez megtörténik, a valódi és csodálatos Te tud kiemelkedni. Ez az új szépséges Lény, és az a szent világ amin éltek, meg fogja ragadni figyelmeteket, ami az univerzális egység megértéséhez vezet. Ti mind birtokában vagytok az Életnek, és annak a képességnek, hogy hozzáférjetek a csodákhoz, amikkel az megajándékoz benneteket minden egyes nap. Ez a valódi "fizetség". Ahogy ennek új fényében kerültök kölcsönhatásba egymással, új módon fogjátok megtapasztalni az Életet, és megtanuljátok hogyan tartsátok fenn azt, és a bámulatos spirituális energiát, ami mindabba áramlik ami vagy, és amit teszel. 
Most a teljes tudatosság útján vagytok! Az összes galaktikus társadalom magába foglal négy szent törvényt, amit a Mennyország adott a fizikai Angyalok számára. Ezen etikettek minden egyes nap át vannak tekintve minden egyén, és azok tanácsadói által. A Mennyország és a fizikai állapot keveredik, és egy olyan valóságot formál, ami teljes mértékben minden egyes egyén képességeiről és a Szellemmel való kapcsolatáról szól. Ebből az összeolvadásból ered az organizáció szerves módszere, amit mi "képlékeny csoport dinamikáknak" nevezünk. Ebben olyan alapelvek vannak, ami a galaktikus társadalmaink felépítésének magját képezi.Küldetésünk részét alkotja, hogy ezen a hasznos és praktikus módon tanítsunk benneteket. Az első lépés, hogy helyreálljon önmagatokkal kapcsolatos természetes észlelésetek. Ez elveszett, amikor belekevertek benneteket a jelenlegi sötét társadalmak furcsa struktúráiba, melyek miatt egyedül és elveszettnek érzitek magatokat. Ez a furcsa Létezési mód és érzés, vissza lesz fordítva, egy csomó baráti beszélgetés segítségével, ami újra bemutatja nektek azt, akinek teremtettek titeket. A legtöbbeknek közületek össze vissza kellett harácsolnia a túlélés érdekében, olyan munkákat vállalva, ami nem fejezi ki valódi önmagatokat, és az az egyéni mentorotok feladata, hogy szeretettel úgy vezessen, hogy megtaláljátok valódi Belső Önmagatokat. Itt jönnek a Felemelkedett Mesterek a saját tanításaikkal, hogy megtanítsák nektek a belső látás módszerét, és a negatív önítélet elengedését, melyet a sötét mestereitek neveltek belétek azzal a céllal, hogy kontrollálhassanak titeket. A mi célunk szabaddá tenni benneteket úgy, hogy újra felfedezhessétek ezt a Belső Ént, az eredeti célotokhoz, a teljes tudatossághoz való visszatérésetek előhírnökét. Ez az isteni állapot hatalmas kinyilatkoztatásokat hoz magával a Mennyországról, és a mennyei származásotok történelméről, és újra megismertetnek azokkal az okokkal, hogy miért választottátok azt a különös csoportot, amibe beleszülettetek.Namaste! Áldunk titeket Drágáink! A Felemelkedett Mestereitek vagyunk! Egy nagy Fényfátyol veszi körül most szeretett világunkat. A Fény leereszkedik, fenséges áldásokat hozva magával AEON szívéből! A régóta beszélt események valósággá fognak válni, és ez a szent föld egy új irányt fog megvalósítani magán. Közösen áldjuk ezt a nagy eseményt, és készítjük magunkat a nektek való bemutatkozásunkra. A rövid hátramaradó időben, sok csodás dolog fog történni. E júliusi hónapban volt, amikor Amerika és Franciaország szabadságát kikiáltották, és ez a hónap most a szabadság új megszületését fogja elismerni. Szent társaink egy olyan eljárás közepette vannak, ami hivatalosan véget fog vetni annak a magánvállalatnak, ami évszázadok óta üzemelteti világotokat. Ennek ideje akkor kezdett el fogyatkozni, amikor mérhetetlen kapzsisága túllépte önvédelmének kikötéseit! Összeomlása csak idő kérdése, ami arrogáns megvetésükkel párosul azon új valóság iránt, ami szabadsággal és jóléttel szolgál mindenki számára!A Mennyország áldása állandó, isteni adomány, ami megtölti ezt a birodalmat Szeretettel, Fénnyel, és emelkedő tudatossággal. A Fény hagyományozta ránk, hogy előlépjünk, és megtanítsunk titeket megerősíteni Szellemeteket, és kibővíteni a Mennyországról és a távoli eredetetekről szóló tudást. Ez a történet régen ezelőtt kezdődött a Vega naprendszerben, és része volt vízi emberek egy faja, és a Galaktikus Hierarchiák nagy ajándékot küldtek nekik. Ez a nekik adott teljes tudatosság emelte Fénybe őseinket, és azok szent ügyét. És így kezdődött el egy vándorlás, ami végül ide juttatott minket közel 900.000 évvel ezelőtt. A Föld Hierarchiájának kívánalmaival jöttünk, és elkezdtünk egy utazást, ami először távolra juttatott minket a teljes tudatosságtól, aztán vissza oda. Ez egy igaz monda alkotórésze, amit szándékozunk kifejteni nektek teljesen, annak számos spirituális aspektusával és összefüggésével együtt.Sok mindent tisztázni fogunk ennek a történetnek a keretein belül. A legfontosabb az, hogy miért mentünk vissza ideiglenesen korlátozott tudatosságba, valamint miért és hogyan fogunk most visszatérni gyorsan és könnyedén a teljes tudatosságba ismét. A teljes tudatosság csodálatának állapota hajtott minket több életen át, és sok fárasztó gyakorlattal és önfegyelemmel sikerült elérnünk azt az elmúlt idők során. Ez ellátott minket első kézből szerzett tudással, ami most a magját képezi a nektek szánt tanításainknak. A közelgő átmeneti fázisnak fel kell göngyölítenie a sötét összevisszaságot szemeitek előtt, és tiszta Mennyei Fénybe kell hoznia. Fájdalmas sötét tapasztalataink nehézzé teszik sokunknak az elengedést, és hogy lehetővé tegyük ennek az újnak a beszivárgását és átszűrődését a gondolatainkon keresztül. Emlékezzetek, hogy birodalmatok ezen átalakulása előkészít benneteket a teljes tudatosságba való visszatérésre, és aztán annak kell elsőrendűnek lennie, amit a Mennyország elrendel számunkra! Hozsanna mindannyiunk Teremtőjének!Ma folytattuk üzenetünket arról az átalakulásról, ami most történik ebben a valóságban. Elérkezik az idő, hogy felszabadulásotokat kántáljuk és ünnepeljük! A halál és a szűkölködés birodalma Szeretetre, Fényre, és Jólétre vált! Egy szabadsággal, személyes szuverenitással, és halhatatlansággal teli korszakra! Tudjátok Kedveseink a Szívetek Legmélyén, hogy a Mennyország számtalan Készlete, és soha véget nem érő Bősége valóban a Tiétek! Így Legyen! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Szíriusziul Legyetek Egyek! és Legyetek Örömben!)Sheldan Nidle által

 (a Galaktikus Föderációval való közvetlen összeköttetésen keresztül)

6 Ahau, 8 Kumku, 9 Eb

Forrás:

2 megjegyzés: