2013. július 15., hétfő

Az Új Föld energiái - Oroszlánkapu - Mihály arkangyal júli./aug.

AZ ÚJ FÖLD ENERGIÁI 
2013. JÚLIUS/AUGUSZTUSMIHÁLY ARKANGYAL ÜZENETE
 CELIA FENN-EN KERESZTÜL

 2013. július 11. csütörtök, 13:21


Oroszlánkapu Csillagkapu megnyílása – Planetáris Új Év kezdete – Szíriuszi Új Év – Indigó Nemzedék energiái  – Új Föld Új Szoláris/Lunáris/Galaktikus és Isteni Fénykódolása –Július 26. – Augusztus 12. : A Galaktikus Fény Új Kódjaival részesül a Föld és az emberiség


A Fény Szeretett Családja! Ezzel az inspiráló üzenettel jöttünk hozzátok a Föld mostani viharos idejében. A 2012-es Felemelkedés Kapu megnyílása után a Föld továbbra is folytatja a maga Felemelkedését, az Új energia Mintázatába és Életmódja felé. Az  Indigó Nemzedék úgy halad előre küldetésében, hogy összeroppantsák a régi rendszereket, melyekkel nagy horderejű változásokat hoznak létre világotokban, hogy helyet készítsenek egy Új Világnak! Egy hatalmas és mély vágy fogalmazódott meg a Békesség, a Közösség Lét Egysége és a Szabadság elérésére, és hogy ez most meg is nyilvánuljon a Földön. A munka, amit a múltban már magasabb szinteken elkezdtetek ezért, hogy megteremtsétek a Békességet és a Harmóniát, az most kezd megnyilvánulni Fizikai Formában és mindez változásokat hoz  létre a Földön. 

A tavaszi, márciusi napéjegyenlőség és a nyári Napforduló közötti időszak káosszal telt és a felfordulás idejét hozta magával. Az Indigó Energia szétterjedt olyan országokban, mint Törökország és Brazília, és azok, akik ezeket az országokat irányítják nem teljesen értik meg a tiltakozások és kihívások természetét. Ők még mindig a régi 3. dimenziós gondolkodással reagálnak a kihívásokra, amelyek különböző formákban a "Fiatal Felnőttektől" jön, akik az 5. Dimenzió által vannak vezettetve, és közvetlenül oda vannak bekapcsolva. Céljuk a Közösségi Lét Egysége, a Demokrácia, Megosztás és a Változások kikényszerítése, mégpedig erőszakmentesen.

Ahogy közeledünk a 2013-as Oroszlánkapuhoz, a Beérkező Galaktikus Energiák fokozni fogják a változási folyamatot és az Új Fény kódjai beáramlanak az Új Év (Planetáris Év!) kezdetekor. Ez olyan lesz, mint egy ajtó, a Lehetőségek Ajtaja, amely számos olyan lehetőség előtt megnyílik, amely gyors és nagy horderejű változásokat hoznak létre a világotokban.
A 2013-as Év Oroszlán Kapuja
Sokan kérdezték már tőlünk azt, hogy mi is az az Oroszlán Kapu és miért éppen az oroszlánról nevezték el. Nos ez részben arra tényre, arra az időszakra utal amikor a Nap belép az Oroszlán jegyébe és olyanfajta energiák integrálódnak be a Földre, amilyenek  jellemzőek az Oroszlán és Macskafélék energiáira, melyek ellenállhatatlanul erősek, de ugyanakkor büszke és királyi energiákat hordoznak. Az Oroszlán Kapu, vagy Csillagkapu két hetes időszaka alatt egy energia örvényt nyit meg a Galaktikus Központból és a Fény egy intenzív hullámzása éri el a Földet. Ez a "hullám", a Föld Evolúciójának egy új Fény Kódját hordozza magával., amely a következő év/időciklusban (2013. július végétől!) jelentkezik majd. Ezért is nevezik ezt az időszakot a Planetáris Új Év Kezdetének.

Szíriusz Csillagrendszere mindig is szorosan közreműködött a Föld Fejlődéséért, és amikor lehetséges volt akkor segítette őt. A Szíriusziak szintúgy segítették az ókori Egyiptomi civilizáció megalapozását az Atlantiszi trauma után, amely következményeként elpusztult minden addigi, korábbi civilizáció. Az Egyiptomi civilizáció magába hordozta az Elohim "Csillag Bölcsességeit" és "Teremtés Történetének" tanításait, melyeket a Szíriusz Bölcsesség Őrzői továbbítottak a Földre. Az Ókori Egyiptomban a Szíriusziak voltak azok, akik közvetítettek a Nagy Központi Nap Galaktikus Tanácsa és a Földön élő emberek között. 

Minden év Július 26. És Augusztus 12. Között a Nagy Központi Napból a Földre irányították a Galaktikus Fény Új Kódjait, melyet a Nap és Szíriusz helikális együttes felkelése erősített fel az északi féltekén.

A Szíriusziak ezt az energiát a Gizai Piramis Együttesbe fogták fel, majd továbbították a Föld rácsaiba a fénykódokat, amelye lehetővé tette azt, hogy az energiák szabályozottan, egyensúlyban áradjanak szét. Azután  is amikor a Gizai Csillagkapu bezáródott, a Szíriusziak még továbbra is közvetítették ezeket az energiákat, ám a Föld ekkor már nem kapta meg ezt egységesen, így a Föld fejlődése lelassult, sőt még valamennyire el is torzultak a küldött energiák. Ugyanakkor a Föld az elmúlt 10 év során Felemelkedett az 5. Dimenzióba, és teljes jogon megérett arra, letette az érettségiét arra, hogy a Galaktikus Tanács Teljes Jogú Képviseletével rendelkezzen. Most az Oroszlán Csillagkapun az energiák megint közvetlenül, újra elérhetően érkeznek be a Földre, a Bölcsek tanácsa és a Föld Őrzőinek Tanácsa részvételével és kiterjednek az Új Kristályos Föld Hálóján keresztül. Ilyen módon az Új Föld Evolúciója követni tudja a Nagy Központi Napból a Galaktikus Tanács által kapott fénykódok irányát.

Ez az eljárás egészen új a Földetek történetében. Amíg a Szíriuszi Fény Küldöttségének munkájában az állt, hogy segítsen bennetek, most mégis ezt a munkát ráhagyták a Föld Őrzőinek Tanácsára és a Fény Családjára. Így a Fény Szeretett Családunk, ez az amit érezni fogtok ,most, amikor a Fény Hullámzása beérkezik hozzátok, amely most közeledik a Földhöz és beépül majd a Föld Tudatosságába.


A Július 26.-Augusztus 12. Közötti Fény Hulláma

Szeretett Fény Családunk! Ez a beérkező Fényhullám, erőteljesen és hatékonyan újrakalibrálja a Planetáris Frekvenciát egy Magasabb Szintű Tudatosság rezgésébe. Ez azt jelenti tehát, hogy a régi 3. Dimenziós "illúzió" lebomlása tovább folytatódik, míg össze nem omlik. Azok, akik még mindig a 3. Dimenziós Tudatosságukhoz ragaszkodnak, azoknak úgy fog tűnni, hogy hatalmas káosz van mindenütt és őket meghasonlottá, dühössé és kétségbeesetté teheti. Azok, akik meglátják, felismerik és érzik azt, hogy ez egy Magasabb Tudatosság elérésének érdekében történik, azoknak úgy fog tűnni mindez, mint egy új Hajnal érkezése, amivel egy új életút lehetősége ébred fel, és ez természetesen valóban így is van.Mire lehet számítani ebben az időben?

Azt gondoljuk, hogy ennek a kulcsmondata az Intenzitás, (a Fény Felerősödése) lesz. Minden nagyon intenzíven, erőteljesen fog tűnni, ez lesz a lényege, persze az is, hogy egyben szürreális is lesz. A személyes életetekben, ami még megmaradt a 3. Dimenziós tudatosságból, azt el kell távolítani, hogy helyébe valami másfajta magasabb rezgés foglalja el a helyét. Ez azonban nehézséggel jár akkor, ha még erős érzelmi kötődésetek van a régi energiákhoz. Azonban ha csak elengeditek ezeket, akkor már lehetővé teszitek a változásokat, és akkor minimális zavarral és nehézségekkel kell csak szembenéznetek, hogy túl lehessetek rajta. A legegyszerűbb hozzáállás, az hogy HIGGYETEK A FOLYAMATBAN, amely lehetővé teszi azt, hogy aminek meg kell történnie, az úgy is lesz, úgy is alakul majd. Azoknak, akik aktiválták a Fénytestüket, sokkal egyszerűbb lesz ez a folyamat, amikor beintegrálják a beérkező Fényhullámokat a Fénytestükbe. Ugyanakkor a Fizikai Test ismét kap egy DNS felújítást, amely lehetővé teszi azt, hogy a fizikai forma összehangolódjon az Új Fény Kódokkal, az Új Föld Evolúciójának érdekében.

Ez a beindító energia azt jelenti, hogy sokan érezni fogtok egy Intenzív Teremtőséget, és új ötletek és gondolatok árasztanak el bennetek. Ne feledjétek, nem kell azonnal mindent egyszerre befogadni, csak egyszerűen fogadjátok el a Bőség Áramlását és a Fényt, ebből az Új Fényhullámból. Válasszátok ki azt mindezekből, ami a legjobbnak tűnik számotokra. Ha úgy érzitek, hogy testetekben feszültek vagytok, vagy ha úgy érzitek, hogy változtatni kell a diétán és a testmozgásotokon, akkor tegyétek meg ezt egy magasabb frekvenciával. Meglehet, azt hogy túlfeszültnek érzitek majd ezeket az energiákat, vagy idegesnek érzitek magatokat. Ne aggódjatok, ez el fog múlni, ahogy beintegráljátok a beérkező Fény Hullámát.


Kulcsfontosságú időpontok 
Július/Augusztus hónapokban

Ezek lesznek a számotokra olyan fontos események ebben a folyamatban.
Július 25-26: A Planetáris Új Év kezdete. Az Időből való kilépés napja
Augusztus 8: 8/8: A Csillagkapu örvény energiájának áthaladásának csúcsteljesítménye.
Augusztus 8-12: A csillagkapu teljesen nyitva van.
Augusztus 19-23: Oroszlán/Vízöntő Telihold és az Új Szoláris/Lunáris kódok integrálásának, beilleszkedésének ideje.


Az Új Ember/Emberi Angyal Fénytest Mintái/Sablonjainak aktiválása a bejövő fényenergiák fogadásáraSzeretteim, ahogy beléptek a Fény Aranyhullámába, fontos az, hogy ne felejtsétek el azt, hogy maradjatok a középpontotokban, amely a ti szívetekben található, és tartsátok a FényTesteket sugárzón és tisztán. Ne feledjétek, hogy a multidimenzionális állapototok súlypontja a szívetek. Lélegezzetek a Szívetekből, lélegezzetek Fényt és Szeretetet a középpontotokból, amely a ti Szent Szívetek.

Aztán emlékezzetek mindig arra, hogy FÖLDELJÉTEK magatokat, azzal hogy becsatlakoztok a Föld Csillag Csakrába, ami a lábatok alatt található, és ezzel a Föld Szívébe, a Föld Középpontjába és tegyétek lehetővé, engedjétek meg a szíveteknek azt, hogy szinkronba hozza, egyensúlyba a Föld pulzálását veletek, mert ekkor harmóniában lüktet veletek az Élet Kozmikus lüktetése.

Ez után emlékezzetek arra, hogy össze kell kapcsolódnotok a Lélek Csillag Csakrával, ami a Korona Csakrátoknál fentebb van, és ahol a Lelketek tartózkodik. Húzzátok be a fényenergiát a Korona Csakrátokon keresztül le a szívetekig, azért hogy begyújtsa az Isteni Szikrát a szívetekben. Érezzétek azt, hogyan vegyül össze a Szellemetek és a Lelketek az Isteni Szikrával, azért hogy létrehozza az Angyali Lényetek Isteni Lángját a szívetekben.

Majd érezzétek azt, hogy a Szoláris Csakrátok kinyílik, és felveszi, majd beilleszti, integrálja a Napból a fényenergiákat és továbbküldi azokat a FényTestetekbe. Továbbá a Galaktikus Csakrátok beengedi a FényHullámot a Galaktikus Központból, azért hogy beintegrálja mindezt a FényTestetekbe és feltölti a Fénytesteteiteket az isteni Fény Sugaraival, rezgésével. Az Isteni Energia és a Sugárzás, SZÍVTŐL-SZÍVIG folyamatban beépül és szétosztódik az Új Föld Fényhálójába.

Érezzétek azt, hogy a Fény Sugárzása/Rezgése körülöleli a bolygót és belehatol a FényHáló Szívébe, a Fénymunkások, Fényharcosok szívéből a Fény Családja mindegyikébe és ezt megnyilvánítjátok az Új Földön. És ismerjétek fel azt, hogy nem számít az, hogy hol vagytok és mit tesztek éppen, mert: TI VAGYTOK A FÉNY VILÁGÍTÓTORNYAI,  A RAGYOGÓAN SUGÁRZÓ/REZGŐ CSATORNÁI A FÉNYNEK, akik befogadják először a bejövő FényHullámokat.

Mihály Arkangyal Vagyok


Közreadja: www.foldicsillagok.hu
Forrás: The New Earth Energies July/August 2013, a message from Archangel Michael channeled by Celia Fenn
Tuesday, 9 July, 2013
© 2006-12 Celia Fenn and Starchild Global http://www.starchildglobal.com - You are free to copy, distribute, display, and perform the work under the following conditions: You must give the author credit, you may not use this for commercial purposes, and you may not alter, transform or build upon this work. For any reuse or distribution, you must make clear to others the license terms of this work. Any of these conditions can be waived if you get permission from the copyright holder. Any other purpose of use must be granted permission by author.
http://spiritlibrary.com/starchild-global/the-new-earth-energies-julyaugust-2013


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése