2012. december 11., kedd

12.12:12 - Kuthumi - Az Alkímia Tudatosság Univerzális/Egyetemes Napfordulója!

Erőteljes meditáció-beavatás Kuthumi mester által Fénymunkásoknak 12.12.12-re. 


 


"Ez a közvetítés szerves részét képezi a 2013-ban, Bali szigetén megtartandó, Szíriuszi Beavatás Tervezetének és munkánknak, Kuthumi Mester átadása által, amely elérhető a Palace of Peace honlapom, Free című részében.

Felhívjuk figyelmeteket, hogy ezeknek az információknak olvasása hatással lesz rátok, de mint információ nincs időhöz kötve. Ez alatt az idő alatt, össze lesztek kapcsolódva a közvetítés résztvevőivel és hasonló folyamat fog végbemenni bennetek, amely ugyanolyan erősséggel fog hatni rátok. Maradjatok nyugodtak, még ha az idővonalra vonatkozóan túl sok adatot is adtunk át a közvetítésben, ha úgy vélitek. Ugyanúgy, mint a többiek, keresztül fogtok menni összhangban az Isteni Terv Időzítésével és céljával. 
Naprakésszé tette ezt a közvetítést, Michelle Manders, Kuthumi Mester égisze alatt, 2012. november 24-én, amely így az, 12:12:12 érvényes."
/palaceofpeace.net/


♥ 12:12 ♥ 
Az Alkímia Tudatosság Univerzális/Egyetemes Napfordulója! 
¤
"Én Vagyok Kuthumi és a Szeretet és Bölcsesség Sugarán érkezem. Üdvözöllek bennetek, ebben az időben, és ez alkalommal elhozom nektek, a jókedv, az egyesülés, az egyidejűség és az isteni látomás áldásait! Üdvözlet Szeretteim!

Hatalmas örömmel és gyönyörűséggel a szívünkben, mi is összejövünk veletek az Egyetemes Ébredés e fantasztikus napján úgyis, mint társteremtői ennek a Világegyetemnek, egyesülve veletek, akik szintúgy e Világegyetem társteremtői vagytok, hogy megünnepeljük ezt a napot, amellyel az Univerzális/Egyetemes Napforduló megérkezik.

Szeretteim! Utazásotok során elértetek egy olyan ponthoz, amikor egy sor új képességgel indulhattok el. E képességeitek eszköztárai nagyon gyorsan ki fognak bontakozni és mindegyik egy bizonyos fokozatú kihívással érkezik meg és vet fordulatot, hogy felfedezzétek a bennetek rejlő fényetekben, belsőtökben lévő tulajdonságaitokat, és azt hogy ezeken a tulajdonságokon keresztül a legfőbb és leghatalmasabb jó és az emberiség szolgálatára legyetek.

12:12:12 megünneplése az Alkímia Tudatossághoz kapcsolódik. Az eddig sötétben megélt, eltelt napjaitok immár elmentek. Most már egy magasabb tudatossági állapotba kerültetek, egy a hatalmas lehetőségeit megtestesíteni képes világba. Én Kuthumi elébetek állok ma, és energiám megtiszteli a bolygótok jelenlétét és felszólítalak bennetek arra most, hogy álljatok fel és mondjatok „nemet” arra a régi módszerre, amely hatással volt rátok, arra, a régi módszerre, amely korlátokat emelt a múltatokban.

A 12:12 az egyik legerőteljesebb rezgés, amely kifejezetten az emberi létezés tudatosságához kapcsolódik. Ez az oka annak, amiért én minden év december 12-én azt mondom, hogy az egész Világegyetem a FöldAnya felé fordul, mert ekkor van az Egyetemes/Univerzális Napforduló a Fénylelkek ünnepe, minden léleké belül, akik vannak, és jelenleg a Földet lakják.

Egyfajta célból tartózkodtok a Földön és az nem az, hogy továbbra is akadályozva legyetek. Azok a leckék, amivel megajándékoztátok magatokat és egymást a földi utazásotok során oly sokszor akadályokkal voltak tele jó egynéhány aspektusotokon keresztül. De ezeknek az akadályokkal teli időknek vége van! Egy olyan világba érkeztetek meg, ahol igazán megérthetitek azt, hogy mit jelent az, hogy a Fény Fényt Tükröz. És ha egyike voltatok azoknak, akik bevásároltak abból, hogy a fényt és a sötétséget egyensúlyba kell hozni ahhoz, hogy ez által valamennyien megtanuljátok és elsajátítsátok a fény egyensúlyába hozásának tanulmányait, akkor arra kell, hogy kérjelek bennetek most, hogy azonnal töröljétek ki ezt a tudatotokból. Választásokat hoztatok arra nézve, hogy egy alkalmas időben átadjátok majd ezeket a tanulságokat. A lehetőségeiteket megélni és az életetekbe kifejezve, tükrözve a fényt, így munkálkodtatok és ez fényt vonzott minden aspektusaitokba, mert, ahogy létezik bennetek a fizikai valóságotok, annak úgy kellett visszatükröződni rátok. És ez hatalmas kihívást jelentett sokatok számára, hitrendszereitek tekintetében. Különösen akkor, amikor annyi ember menekült el attól, amit annyiszor mondogattam nektek: ha nem tapasztaljátok meg a sötétséget, akkor nem fogtok tudni tovább fejlődni. Habár ez volt a helyzet mozgatórugója a múltban, de ez most megváltozik. Most szembenézhettek a múltatokból származó fájdalmaitokkal és szenvedéseitekkel, így ez után ezek nélkül úgy élhettek majd a Fény Birodalmában, anélkül, hogy folyamatosan drámákat és szenvedéseket kellene létrehoznotok annak érdekében, hogy egyre jobbá alakuljon az életetek, hogy megtapasztalhassátok a Békességet és a Boldogságot.

A Választásaitokat vigyétek be a ma történő Univerzális/Egyetemes Napforduló rezgésébe, és ez aktiválni fogja a sejtjeitekben belül lévő memóriát, amely felébreszti a Fényt a DNS-etekbe, és emlékeztetve arra, hogy a Fény Fényt Tükröz, annak érdekében, hogy már eléggé erős mesterek vagytok arra, hogy minden dolgot, amit csak megtapasztaltok, azokat kifejezzétek az életetekben, megtestesítsétek a Fényt. Hogyan is lehetne átalakítani a sötétséget úgy, ha a Fény nem válik a többség jelenlétévé? Gondolkodjatok el ezen!

A 12-12-12 rezgése az emberiséget egy figyelemre méltó fejlődési lehetőséggel ajándékozza meg. Ti már halottatok ugye a Fény 144.000 Önkénteséről (önként e szolgálatra jelentkezőkről), ők valójában azok a Fénymunkások, akik ti vagytok, akik megállapodtak egykor arra, hogy visszatérnek ezekre az időkre, hogy lehorgonyozzák a Fényt, egyike lenni azoknak, akik úgy élik az életüket, hogy a Fényükkel a Fényt Tükrözik, és teljes mértékben aktiválják a Gyűrűződő (Ripple Effect) Rácsokat/Hálókat. Ez az, ami az Arany Korszak tárgya, és annak érdekében hogy teljes mértékben magatokévá tegyétek, integráljátok, megértsétek és megéljétek az Alkímia Tudatosságot magatokban, ahhoz le kell szednetek, leszüretelnetek az Alkímia Tudatosság gyümölcseit, amely során minden úgy fog megtörténni nagyon gyorsan értetek akkor, ha elfogadjátok annak a tudását, hogy a Fény Fényt Tükröz és soha többé nem kell már a sötétség kiegyenlítésével foglalkoznotok annak érdekében, hogy értékelhessétek a fényeteket. A felgyorsuló fejlődés eredményességéért, mi most képesek vagyunk arra, hogy kiterjesszük az Önkéntesek energiáit, hogy minél több embert ébresszenek fel azok közül, akik körülöttük vannak, és azok között is, akik már „ébredt” állapotba kerültek, de ők is meg fognak tapasztalni egy ébredést, de már egy magasabb és mélyebb szinteken.

Mihelyst keresztülmentek ma a 12:12:12 Univerzális/Egyetemes Napforduló Kulcs Aktiválásán, azután képesek lesztek megünnepelni a Fénymunkások nagyobb számban való felébredését a modern társadalmakon (nyugati civilizáció) belül, és ők azok, akik még messzebbmenően magukévá teszik majd az Alkímia Tudatosság megértését és aktívan élhetik át az életüket, az élet által nyújtott bőséggel, a mintegy 2.304.000 Fénymunkás együttvéve. Amikor én azt mondom: Ti fogjátok megnyilvánítani a felébredést, ez magába foglal bennetek és minket is, ez egyre több és több tetteket jelent, kíván a Társteremtő szerepetekkel, egy alkimistaként – egy hatalmas belső erővel rendelkező, emberi formában élő lényként. Ezért nektek és nekünk, egy közismert tartósító eljárással, sóoldatba tesszük a nyugati világon belül élő, Teljesen Megvilágosodott Fénymunkások, 1.444.000 alakját (egymilliárd négyszáznegyvennégyezer) egészen, 2022 decemberéig. Ez azt jelenti, hogy még sok a tennivalónk és sokat kell dolgozni ezért.

Ezért is rendkívül fontos az, hogy emlékeztesselek bennetek arra, hogy ha áldozati és szegénységtudatossággal és feltételes szeretettel éltek, akkor az Anya/Atya Isten Szeretetének lényegétől fosztjátok meg magatokat. Ti Vagytok azok, akik ezt korlátozhatjátok. Ne tartson már vissza ez bennetek, de mi nem fogunk visszatartani ettől bennetek. Ti vagytok azok, akik eldöntik azt, hogy mire vagytok képesek, és mit vagytok képesek elfogadni, integrálni, bevonzani az életetekbe. Ismét visszaütjük a labdát a ti térfeletekre. Valójában ez az oka annak, amiért én gyakran azt mondom: - Minden élet veletek kezdődik és végződik. Ti vagytok a saját életetek Alkimistái. Megvan minden hatalmatok arra, hogy a nehéz sűrűségen alapuló aspektusaitokat az aranyfénybe fordítsátok át, - az Arany Tudatosságba- használva az Alkímiai Tudatosságot ehhez.

Ma egy fantasztikus nap van, amikor az Isteni Anya Felemelkedési Lángja fel fogja lobbantani bennetek a fényét. Ez egy erőteljes kódolással történik meg, amely létrehoz bennetek egy a felébredésetekhez kötődő hidrogén mátrixot. Ez azt jelenti, hogy egy rendkívüli módon lesztek képesek egyesülni a fénnyel. Mindez kialakítja a Mesteriség teljes biológiai kulcsainak eszközrendszerét, a szabadságotokat és a teljes felébredéseteket, amely alapvető lényege lesz a Vízöntő Korszakba kerüléseteknek, és azt hogy min és mit kell még tennetek, dolgoznotok az utazásotok során tovább, amíg találkoztok majd a Vízöntő Korszakba Utazásotok Átkelésének Kezdetét („Crossing of the Threshold”) 2020. december 20-án. Mivel ez a Mesteri Fény lángolása beleég az életetekbe, hatalmas lehetőségetek lesz arra, hogy felgyorsítsátok a fejlődéseteket úgy, ahogy ez még soha nem történt meg. Annak érdekében, hogy ez megtörténjen, ahhoz az elmétekbe kell vésnetek mindazt, amit elmondtam ezen a napon eddig, és emlékezzetek erre nap, mint nap. Azt mondjuk nektek, hogy végezzétek el ezt a gyakorlatot, ahogy már átadtuk nektek, 12 napon keresztül naponta egyszer-egyszer, vagy 12 hetes periódusban hetente egyszer-egyszer, attól függően, hogy mennyire érzitek magatokat jól ettől. Ha úgy érzitek azt, hogy az energiái túl intenzívek, akkor a heti periódust válasszátok 12 héten keresztül. A merészek és bátrak viszont megtehetik 12 egymást követő hónapon keresztül (hetente). Kössétek fel a fehérneműt, ha ezt az utóbbit választjátok!

Ezért is kellett szólnom Szeretteim arról, hogy engedjétek meg most, hogy a 12:12:12 energiái beköltözhessenek hozzátok. Csendesítsétek le az elméteket, nyugtassátok le a testeteket és vegyetek mély lélegzetet, helyezzétek kényelembe magatokat és lélegezzétek ki a levegőt teljesen. Vegyetek egy mély lélegzetet az orrotokon keresztül, tartsátok meg négyig számolva, és lassan engedjétek ki a levegőt hatig számolva, és maradjatok ezután nyugodtan kettővel számolva. Ezután vegyetek mély lélegzetet nyolcig számolva, és ez után engedjétek meg azt, hogy így természetesen lélegezzetek ezt biztosítva mindig magatoknak, hogy egészen mély levegőt vesztek és teljesen kiengeditek a levegőt. Most képzeljétek el azt, hogy e Világegyetem minden Fénylényének jelenlétével vagytok, akik összegyűltek körülöttetek, rezgésük átjár rajtatok és ellát bennetek mindenféle védelemmel, átjárja azt a maszkot is, amit viseltek és az illúziótok fátylait, amelyen belül a régi életmódotokon átfolyó vízióik szerint élitek az élteteket. Tudatosan nyissátok meg a lényeteket és az összes csakrátokat, hogy megkaphassátok a Fényt a Minden Ami Van Mindenható Isteni Jelenlététől. Engedjétek meg azt, hogy a bőrötökön keresztül mindez átszivárogjon minden pórusotokba, és eggyé váljon veletek ez az áldás.

Miközben ez az energia beszivárog a testetek biológiai létezésébe, az elkezd választ adni. Ez a válasz azt jelenti, hogy elindítja a változást a belső önvalótok valódi lényegéhez. Először is a testetek atomjai kezdenek el egy magasabb rezgésű Fényt kiárasztani magukból. Az atomszerkezetetek, szerveződéseitek most így több Fényt képesek lesznek elnyelni a kozmosz belsejéből (és azt visszatükrözni). És ez Fényt hoz a testetekben lévő atomokba és a testetek egy új életre ébrednek fel, egy új Fény ereje lobban fel bennetek. Az új életre ébredés Hangja, ahogy a Fény átutazik, a testetek molekuláin, aktiválni fog titeket még az új életetek egy másik, magasabb szintjére is. Ez a Fény, amiről beszélek, megtestesíti majd az Alkímiát és a Tudatosságotokat. Próbáljátok ezt egészen úgy elképzelni, mintha egy szupernóva robbanna fel bennetek és ennek a hatására felszabaduló Fény hangja átitatja ekkor a DNS-eteket és mind a 12 szála elkezd együtt vibrálni, így adva választ mindarra, ami az új életetekre felgyorsít majd. Mindez a fellobbanás, aktiválja az Isteni Kiegészítőtök és az Isteni Szolgálat Iker Rácsának/Hálójának 12 szálát.

Az Alkímia Tudatosság és a Tudatosság Alkímiája egy újfajta energiába robban ki, amelyet az Élet Új Virága táplálja, és ez elkezdi létrehozni, megteremti az Isteni Kiegészítőtöket, más szóval az Iker Önvalótokat. Az Isteni Kiegészítőtök, ha úgy tetszik, az Iker Önazonosítója az Isteni Ellentétednek, nem az a részetek, amely tükrözi a sötétséget, ez nem a Gonosz/Ördögi Ikred. Emlékezzetek arra, hogy mit is mondtam korábban erről. Túl kell már lépnetek ezen. Az Iker Önvalótok, Teljes Fényetek tükrözi, ami bennetek van, és ez ugyanúgy vonatkozik az Iker Önvalótokra (minden fényét tükrözi rátok, ami benne van.) Ti mind Tükröződései vagytok a Tőle (*nőnemben vagy férfinemben) örökölt Fénynek. Ahogy ez a gyönyörű Élet Új Virága kialakul köröttetek, én azt akarom, hogy képzeljétek el magatokat úgy, hogy ott álltok az Isteni Kiegészítőtök előtt. Emeljétek felé a kezeteket, úgy hogy a tenyeretekkel érintsétek meg az Iker Önvalótokat. Képzeljétek el azt, hogy egy hatalmas erejű lélekerő halad át végig rajtatok a tenyércsakrátokon keresztül a ti Isteni Kiegészítőtökbe, és ugyanaz megtörténik fordítva is, az hogy az Iker Kiegészítőtökön keresztül hatalmas Fény áramlik át a testetekbe, és most nézzétek a szívcsakrátokat, ahogy az Ikretek megnyílik, megláthatjátok közelről azt, hogy megjelenik az Élet Új Virága.

Tökéletesen gyönyörű és mágneses energiája van az Élet Virágotoknak és pontos tükörképe a szívcsakrátokban lévő Élet Virágának. Kettőtök között az Élet Virágának pontos mása született meg. Bár meglehet, ahogy kinéz az Élet Virága, olyannak tűnik számotokra, mintha már láttátok azelőtt már, de én, arra kérlek, érezzétek ennek az energiáját. Azt fogjátok észrevenni, hogy ez a rezgés egy egyedülálló, különleges pecsét, egy olyan hangzás, amely még soha így nem fejezett ki semmi mást ezelőtt, egy olyan rendkívüli rezgés, mint egy aláírás.

Lélegezzétek be ezt az egyedülálló hangot a testetekbe és legyetek odaadással amint, ahogy a testetek sejtjei válaszolnak erre az erőteljes rezgésre. Ezen a hangon keresztül, szabadon árad a Szeretet és Mindkettőtöket (Téged és a Kiegészítődet) a Zéró Pontba repíti.

Az Élet Virága ekkor elkezd egy szent geometrikus Merkaba járművé változni, mindkettőtök körül. Ez egy egyedi Merkaba Járműve az Iker Fénynek. Ez az Isteni Kiegészítőd Fényjárműve, amelyben két egyedi rezgés olvad össze eggyé. Hatalmas ajándék, amit kaptok ezen keresztül, Szeretteim. A Ti különleges rezgésetek és ugyanúgy az Isteni Kiegészítőtöké, ahogy ez eredetileg volt, úgy illeszkednek össze. Ez a rezgés nem fér össze mások eltérő Isteni Kiegészítőjének rezgésével, mint a sajátotokéval, és amikor ez a két energia (Te és a Kiegészítődé) a Zéró Pontban egyesül, akkor ez a hatalmas új szent geometrikus Merkaba járművetek fénye megszületik. Ezért most azt kérjük tőletek, hogy nyissátok meg lényetek minden szálát, hogy magába tudja nyelni ezt a hatalmas Fényt, hogy az beszivárogjon a létezésetekbe, mellyel így felgyorsulhatnak a küszöbön álló kezdeti beavatások, ahogy ezt röviden már említettem nektek a mai üzenetem elején. Ez a Fény a Fény, és ennek a frekvenciáját még sohasem tapasztaltátok meg ezelőtt. Ez a frekvencia az, amely biztosítja azt, hogy ez a Szent Egyesülés, Jegyesség, a Zéró Pontnál, a Fény Nászává váljon. A Fény Násza az, amely lehetővé teszi az Alkímiai Tudatosságot, amely magába foglalja a kollektív tudatosságot, a planetáris/bolygószintű tudatosságot, a szoláris/csillagközi tudatosságot és a galaktikus/
csillagrendszer tudatosságot. A tudatosság ezen gyűrűi a létezésetekbe hatolva jár át bennetek, mert nekünk az a célunk, hogy 1.444 milliárd (egymilliárd-négyszáznegyvennégymillió) teljesen aktív Alkimistánk legyen 2022 végére, akik tettre kész szolgálatot végeznek majd a „nyugati” társadalmakban. Ebben Ti mind kulcsszerepet játszotok, akik ebbe a valóságba behozzátok ezt. Az Aranykor Működése Alkímiai Tudatosságot igényel, és ez egy ajándék most amit, a Zéró Pontban, a Fény Iker Önvalótokkal való egyesülésetekkor kaptok meg.
Most menjünk még egy lépéssel tovább. Én azt akarom tőletek, hogy vizualizáljátok azt, hogy a DNS-etek 12 szála összekapcsolódik az Ikretek DNS-ének 12 szálával, és csak engedjétek meg úgy, hogy az Ikretek DNS-ének szálai magatokba rezegjen. Vegyetek egy mély lélegzetet magatokba, és ahogy lassan kilélegeztek, vegyétek észre, hogy a DNS-etek 24 szála (Tiéd és az Ikredé) elkezdenek összeolvadni egymással, addig, amíg egy új 12 szálúvá nem válnak.

A Fény rezgésének frekvencia kibocsátása ebből a 12 szálból követően, soha nem lesztek többé ugyanazok, mint, akik voltatok, mert azok testesítik meg, amik vagytok, így most az Androgün és az Alkímiai Tudatosságot. A DNS-etek összeolvad ezzel az Isteni Kiegészítőtökkel, és ez azt jelenti, hogy ISTEN ÉS ISTENNŐ EGGYÉ VÁLT, a férfias és a nőies nászra kelt egymással és ennek a kombinált tudatosságnak a szentséges hatalma lehetővé teszi az Alkímiát összeszőni a Hatalmas Mágiával – és ez a Kvantum Tantra Alkímiája.

Folytassátok tovább a mélyre ható belégzéseteket, és teljesen lélegezzétek ki ezt a csodálatosan gyönyörű energiát, amely átlüktet, átdobog a fiziológiátokon keresztül, az anatómiátokon keresztül, a biológiátokon keresztül, minden finom rezgésével átkerül az érzelmi, gondolati, intellektuális és kauzális testetekbe.

Vegyetek egy mély lélegzetet befelé, és amíg ezt teszitek, a Fény egy erőteljes sugara érkezik meg hozzátok a kozmosz mélyéből. Ez a Fény átszűrődik a létezésetek minden magasabb szintjén keresztül, beleömlik a kauzális testetekbe, átjárja a gondolati testeteket, az érzelmi és fizikai testeteket és összeolvad a FöldAnya Testével.

Szeretteim, ez a kétirányú energiaáramlás folytatódni fog és a következő 99 napon át áramlik, lüktet, dobog majd. Ennek az az oka, hogy 99 nap végeztével, be kell fejeznetek az Alkímia Tudatosság megértésének egy igen erőteljes szakaszát. Ideje van éppen annak, hogy elvégezzétek a szükséges beavatásokat, melyek megkívánja azt tőletek, hogy a Szeretetbe emelkedjetek és találkozhassatok az önfelhatalmazásotokkal, és érett és bölcs aspektusaitokkal fogjátok mindezt megtestesítni. Új képességekkel, az élet új lakóiként, teljesen megláthatjátok majd azt, hogy mire vagytok képesek azáltal, hogy lehetővé teszitek azt, hogy minden a saját Fényetekkel ragyogjon. Ez a lehetőség Fénye, támogatni fogja azt, hogy az Iker Önvalótok megérkezzen, függetlenül attól, hogy az a személy/lélek az életetek fizikai részét képezi. Ti mégis összekapcsolódhattok.

Vegyetek egy mély lélegzett, és ahogy kilélegeztek, elviszünk bennetek a téren és időn keresztül, Egyiptomba, a Nagy Piramisok Királyi Kamrájába. Egyszerűen nyissátok meg az energiáitokat és adjátok át magatokat ennek. Egyiptom egyike az ókori világ szívcsakráinak, melyek tükrözik az Isteni Kozmikus Anya Szeretetét és Isteniségét. Ez az a hely, ahol 2007. szeptember 9.-én (9:9:9-ben) lehorgonyoztuk a Krisztusi Béke Tojását. Ez a hely az egyike a Legmagasztosabb Hálaadás Oltárainak, és ez amelyért és amiért elhoztunk titeket erre a helyre most. A megnyitott energiátokkal, a Királyi Kamrán belül, a Fény megannyi portáljához fértek, és ahogy az Iker Kapcsolódásotok kiterjed és megemeli a frekvenciát, akkor a Te egyedi Hangod és az Iker Lelked Iker Hangja, a Te Isteni Kiegészítőd és a Te Isteni Ellentéted elkezdenek megerősödni és összekapcsolódik a Fény Ikrek Hálójához, megtartva az egymást tükröző Fényt a Királynő Kamrájának belsejében. Ez a (kettősen egymást tükröző) Hang, elkezdi feltölteni Fénnyel az atomokat, molekulákat, a DNS sejteket a testetekben. Adjátok át magatokat ennek a Hangnak, mert ez aktiválja a 12:12:12 Bejáratának Kapuját.

Miközben az aktiválás zajlik, észre fogjátok venni, hogy a DNS 12 szála, amely ott lebeg, ring közöttetek és az Ikretek között megnyúlik, szorosabbá válik, ahogy mindketten belélegztek. Nem különültök már el, belül össze vagytok kötve, és össze vagytok kötve az Élet Új Virágának Szent Hálója és közöttetek is. Az egyedi Isteni Kiegészítőd Élet Merkaba járműve most istenien van már rögzítve és az Új Élet Kozmikus Rácsán/Hálóján belül kikristályosodik. Adjátok át az összes félelmeiteket, adjátok át az aggodalmaitokat, a szorongásaitokat, a szomorúságot vagy bánatot megtestesítve bármely más negatív érzelmeket, érzést, gondolatot, és engedjétek meg, hogy ez a Szent Hang átalakítsa mindezeket.

Minden egyes lélegzetvétellel a 12:12:12 egyre szélesebbre táruk, és megnyílásával üdvözöl titeket, üdvözli a ti Isteni Kiegészítőtöket, és üdvözli a Szent Isteni Tökéletes és Hatalmas Fény Kiterjedését.

Amikor készen vagytok arra, hogy elmozdítsátok a tenyereteket, fogjátok kézen az Iker Önvalótokat, kéz a kézben egymással, és mindketten álljatok szembe a 12:12:12 kapuval szemben. Választásotok szerint sétálhattok át ezen az átjárón, amikor elköteleztétek magatokat e választásotokkal, az Iker Láng ösvényére, ahol már az Iker Fény tükrözi a Fényt. Ki kell hangsúlyoznom azt, amikor ennél a pontnál, ebben az összefüggésben az Iker Lángról beszélek, akkor arról az Iker Önvalótokról beszélek, akit az Isteni Ellentétetek, Isteni Kiegészítőtök az Önvalótok Isteni Kifejeződésének tartok, ahogy az tükrözi a Fényt, amely meglehet hogy egyes esetekben igen jól megnyilvánul, vagy már megnyilvánult a fizikai kapcsolataitokban. Ti szintén azt vállaltátok, hogy a Szolgálat Ösvényére léptek, ahogy az Isteni Kiegészítőtökkel folytatjátok együtt szolgálatotok szerepét, és azt hogy elhozzátok az emberiség többi részének az Alkímiai Tudatosságot. Mindezzel hozzá fogtok járulni az 1.444 milliárd teljesen felébred Fénymunkást megnyilvánítani arra, hogy mindegyike ugyanezt a fajta életet kezdje el járni.

Most vegyetek egy mély lélegzetet, befelé és amikor készen álltok, tegyétek meg az első lépést az Új Világ irányába. Sétáljatok keresztül a 12:12:12 kapun át az Arany Korszak Tudatosságába, az Alkímia Tudatosságába és a Tudatosság Alkímiájába. A Zéró Pont energiája, amelyhez elértetek, fog feltankolni bennetek, és ezt úgy értem, hogy ez az energia arra fog ösztökélni bennetek, hogy tudatába legyetek annak, hogy mit fogtok előidézni ezzel. A Zéró Pont Energiája a Zéró Toleranciáját képviseli minden megtestesített félelemnek, szegénységtudatosságnak, áldozati tudatosságnak és a feltételes szeretet tudatosságának. Legyetek tudatosak az Arany Világ Arany Energiáival feltöltött Merkaba járművetekkel és az Iker Önvalótokkal és legyetek tudatosok a szívcsakrátokon belő lévő Élet Virága Arany Fényének

Drága Fénymunkások! Minden lehetőség megvan ahhoz, hogy megjelenjen folyamatosan a jelenlegi életetekben, a sejtjeitekben és az energia testeteken belüli teljes változás, mert azok fel lesznek frissítve, és ez olyan lesz, mint amikor egy szoftver program, egy új és továbbfejlesztett változata lesz lefuttatva bennetek. Beletelik majd egy kis idő, hogy hozzászokjatok, alkalmazkodni tudjatok, ehhez az új terminológiához és alkalmazásához, azonban mint minden újdonság ez is gyakorlatban válik második természetetekké. Pontosan ugyanez az elv érvényes erre is, ami most történik. Mi is rendszeresen tájékoztatást adunk nektek ezekről a rendszerfrissítésekről, amelyek így már elérhetők és „letölthetők”. Habár fennáll az, hogy vajon akarjátok-e ezt a figyelemfelkeltést-e, vagy egyszerűen kikapcsoljátok és enélkül folytatjátok a szoftver alkalmazását, mert nektek így meghittebb és könnyebb. A „programnyelv” felfrissítése azonban korszerűbb szerepeket kínál fel és könnyebb módszert, amellyel úgy tudjátok majd ezt a gyakorlatban is alkalmazni, mindent, ami ezelőtt egyre bonyolult és időigényes volt. A döntés a kezetekben van.

Most álljatok az Egyetemes Urak és Úrnők Jelenlétébe, az Egyetemes Napforduló Hatalmas Ünnepén, és egy másik szintre viszünk el bennetek, hogy megünnepeljük a Ti Egyesítő Új Korszakotok Eljövetelét, amikor beléphettek az Arany Korszakotokba és magatokhoz ölelhetitek az Élet Sugarait, melyek meghozzák a felszabadulásotokat. Arra kérünk még, ne álljatok itt meg, és most forduljatok meg és nézzetek szembe újból az Iker Önvalótokkal, és egyúttal arra is kérünk, hogy öleljétek meg egymást, mert ekkor az Élet Virága a szívcsakrátokból az Élet Virága összeolvad az ő szívcsakrájukkal és eggyé válik vele.

Az Élet Virága most, a Fény egy 3. dimenziós forgó gömbjévé válik, melynek erőteljes mágneses tulajdonsága, és biztosítani fogja azt, hogy összehúzzon mindkettőtöket egybe, és ha mindketten fizikai formában vagytok jelen, ez a rezgés biztosítani fogja azt, hogy kettőtök eggyé egyesülhessen, és egyként éljétek tovább az életeteket. Ha nem fizikai formában vagytok, akkor már találkozhattatok. Ha mindketten fizikai formában vagytok, akkor ez az eggyé egyesüléssel való összefonódás biztosítani fogja azt, hogy a Fény Magasabb Dimenziói és az Igazi és Szent Szeretet egy párként mozdíthassa elő a lélekfejlődéseteket.

Folytassátok a lélegzést, amíg befejezzük az aktiválást. Veletek fogunk maradni 12:12:12 éjféléig, amely időpontban az Egyetemes Napforduló megünneplése véget ér, de az energiák még ezután is aktívak maradnak, aktiválnak tovább, ha ezt megengeditek, hagyjátok, magatoknak. Emlékezzetek arra, hogy már beléptetek ide, emlékezzetek arra, hogy kik vagytok, és hogy sugározzátok a Fényt magatokból, és arra, hogy lehetővé tettétek magatoknak azt, hogy azt választottátok, hogy az Élet Fényét tükrözitek a Fénnyel.

Vegyetek egy mély lélegzetet, és ahogy kilélegeztek, gyengéden kezdjétek el a tudatosságotokat visszahúzni a fizikai valóságba. Legyetek tisztába a köröttetek lévő hangoknak. Legyetek tisztába a testetekben megjelenő érzéseknek és ismerjétek fel őket, mégha vissza is tértetek a fizikai életetekbe, tudatosan és tudva azt, hogy amit megtapasztaltatok az veletek marad. Minden egyes ember, aki megtapasztalhatta ezt az aktiválást ma, Fényt fog sugározni magából, magán keresztül a többi ember életébe. A Szent Hang, amely bennetek létezik, fogja fenntartani az Élet Virágát, és megkönnyíti majd ugyanezzel az eljárással ezt a szintet elérni azoknak, és minden önkéntes lélek számára, akik aktiválva lesznek a 1.444 milliárd lélek közül.

Sohase becsüljétek alá a változtató képességesetek. Sohase becsüljétek le, a saját életeteket megváltoztatni tudó hatalmatokat. Most a Zéró Pontban vagytok, ahol a Zéró Tolerancia létezik, ezért már nincs helye semmiféle kifogásnak. A Zéró Pont csak az aktiválás helye. Mégha tétlenkedtek, passzívak vagytok akkor is tevékenyek lehettek, mert ez egy aktiváló cselekvés a passzivitásban létezőknek, és a tettre kész, az aktív cselekvés, a létezés nyugalma, a kreatív, teremtő létezéshez. Mindent, a cselekvéssel tesztek aktívvá, és a világegyetem a cselekvést támogatja.

Szeretteim! Ünnepeljük ezt az utazást, amit ti választattatok magatoknak. Tisztelünk ezért bennetek, azért, hogy meghoztátok ezt a választást ma, és lehetővé tettétek magatoknak azt, hogy eggyé váltok az Ikretekkel, ahogy az Élet Lángja fellobbantja belőletek a saját Fényeteket és mindent, ami köröttetek van. Ünnepeljétek tehát az életeteket, adjatok hálát minden nap az életetekért, adjatok hálát minden utazásotokért, amit már teljesítettek és minden leckéért, amit megoldottatok, megtanultatok. És meg fogjátok látni azt, hogy ez a hálás hozzáállás az egyik legfontosabb kulcsa az Alkímiai Tudatosságnak. Legyetek képesek mindannyian felismerni teljesen az azokban lévő ajándékot, amely a hálán belül fekszik. Legyetek képesek mindannyian érezni az Isteni jelenlétet magatokban, és azt, ahogy kifejezitek ezt magatokból és legyetek képesek azt is felismerni, hogy mindig minden jól van a világotokban, ahogy az van.

Kuthumi vagyok, a Szeretet és Bölcsesség Arany Sugarának csohánja és szeretetemmel köszöntelek és megáldalak bennetek."

/Adonai, foldicsillagok.hu/

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése