2012. december 4., kedd

12.12.12. - PLEJÁDI TANÁCSOK

  2012.12.12-én bizonyos megvilágosodási hullámok mennek keresztül a bolygón. Arra kérnek benneteket, hogy legyetek nyitottak az új előmegegyezéses szövetségekre, melyeket a Földre érkezésetek előtt kötöttetek.


by kristalyhang
Christine Day – A Plejádokbeli követ üzenete
2012. november 26.
Közzétette: Steve Beckow
15275_10200090397248794_503618386_nNem ismerem az ausztráliai születésű  Christine Day misztikusnőt, de ezt a tőle származó információt érdekesnek találtam. Mégsem garantálhatom üzenetének helyességét. Nincs személyes információm róla. Ezért kérlek benneteket, használjátok saját ítélőképességeteket. (S.B.)
2012-12-12 …
Üdv Mindenkinek!
Intenzív hónap van mögöttünk és az az érzésem, hogy energetikailag Mindannyian felkészültünk a 12.12.12-es energiák fogadására az elkövetkezendő hónapban.
A Plejádokbeliek [Fiastyúkbeliek] néhány specifikus információval láttak el engem, hogy támogassalak benneteket a fenti időpontban bekövetkező hatalmas megvilágosodási hullámok fogadásában.
Az üzenetem a szokásosnál hosszabb és az az érzésem, hogy nagyon fontos Mindenkivel megosztanom. Belevettem egyes körök [fényközösségek] kérdéseit, amiket idevágónak találtam.
A Plejádokbeliek azt mondják, hogy 2012.12.12-én bizonyos megvilágosodási hullámok mennek keresztül a bolygón. Arra kérnek benneteket, hogy legyetek nyitottak az új előmegegyezéses szövetségekre, melyeket a Földre érkezésetek előtt kötöttetek. Hogy teljességében felvehessétek a megvilágosodási hullámok energiáját, mely 2012.12.12-én érkezik a bolygóra, nyitottakká kell válnotok és létre kell hoznotok új energetikai egyezségeket [szövetségeket].
Ügyeljetek arra, hogy a hullámok 2012.12.12-én éjfél után 1 perctől reggel 6 óráig lesznek a legerősebbek. Délben kiteljesednek [kiterjednek], és ez az állapot délután 3 óráig tart ki. (Úgy tűnik ez ausztrál időpont. /DK)
A 2012.12.12-es dátummal és további életetekre nézve egy sor támogató energetikai előmegállapodást kötöttetek. Hogy ezekre emlékeztek-e vagy sem, az nem számít. Most rajtatok múlik, hogy aktiváljátok [bekapcsoljátok] ezeket az előre megkötött megegyezéseket. Az aktiválást nektek kell végrehajtani, ez nem a másik oldal feladata.
Meg kell adnotok magatoknak az engedélyt az előmegállapodás aktiválásához, ez az a rendelkezésetekre álló energiákra való nyitottságot jelenti. Nem kell tudnotok pontosan mely energiák ezek. Csupán az engedélyt kell megadnotok az aktiváláshoz. Nyíljatok meg ezek előtt az energetikai szövetségek előtt a 2012.12.12-i napon.
Nem fontos, ha az egótok talán nem érti, vagy nem tudja, milyen energetikai szövetségeket idéztek meg. Csak azt kell megértenetek, hogy ezeket a megállapodásokat ti kötöttétek, hogy támogassanak benneteket.
Ne hagyjátok tehát, hogy az ego-elmétek azt mondja: „Nem vagyok biztos benne, kit/mit is idézek itt meg, tehát nem fogok egy megállapodást sem aktiválni.”
Az [aktiválási] energiának tőletek kell származnia. Ez vonatkozik 2012.12.12-re is. Tudatosan kell megnyílnotok a tudatos döntésetek által, hogy magatokhoz hívjátok a megvilágosodás hullámait. Ezen hullámokkal együttesen fellépő energiák gondoskodnak rólatok és énetek egy új részébe repítenek.  
A megvilágosodás hullámait azért teremtették, hogy aktiválja a testi sejtjeitek új kristályszintjét. Ha ez a kristály-struktúra egyszer aktiválódott, képes lesz az Isteni fény egy másik szintjét a fizikai testetekben megtartani [integrálni]. Ez a folyamat az elektromosság szintjén változtatja át testeteket, így még több Isteni fényt lesztek képesek sejtjeitekben felvenni és tárolni [lehorgonyozni].
Forradalmi idők ezek, számunkra embereknek. Pillanatnyilag az Isteni fényünk jelentősebb része a fizikai formánkon kívül helyezkedik el. A mostani rendszerrel képtelenek vagyunk ezt a fényt magunkban megtartani.
A kristály struktúra aktiválásával 2012.12.12-én képesek lesztek Isteni fényetekből még többet felvenni és megtartani. A megvilágosodás hullámait azért hozták létre, hogy segítségével elvezessenek benneteket önmagatokhoz és hogy rendszereteket átalakítsák [új formába hozzák].
A kristály-struktúra másik aspektusa, hogy aktiválásával a telepátiás kommunikációs központotok is újra megnyílik. A 12-12-12 energiája egy szent energiát hordoz, mely összekapcsol minden energiával, az univerzummal. Mindannyiunk számára megnyitja a lehetőség kapuját, hogy új meglátásra, új tudásra tegyünk szert – és tulajdonképpen „nincs úja nap alatt”[az új szemszögből tekintve a dolgokat]. Befogadjátok a tudást és a régi tanításokat, amik az igazság és az integritás részét képezik.
Ezen a napon sejtjeitek az igazság és az integritás egy új szintjére helyezkednek, ami lehetővé teszi számotokra, hogy onnantól kezdve utatokat más módon járjátok. Az egész bolygón végigmegy ez az energetikai átalakítás.
Talán azt mondjátok: „Miért ily hirtelen?” De ez egyáltalán nem hirtelen következik be. Mert már jó ideje tart a felkészítés erre a történésre.
A gabonakörök megújulnak és mióta a Földön léteznek, elérik a teljességet. A megalit-helyekkel, a Föld szent helyeivel közösen működnek együtt. Létrejön egy szent hálózat közöttük, mely az egész bolygót körülszövi és egy sor lej-vonalat (vonalak a Föld energiahálózatában) hozva létre.
Ezen a napon nekünk is ennek a szent hálózatnak a részeseivé kell válnunk. Ezen a napon olyan portálok nyílnak meg, mely mindenki számára lehetővé teszik a szent hálóhoz való csatlakozás képességét. Ennek a bolygót körülölelő szent hálózatnak a létrejötte a bolygó és a tudat igazán erős transzformáló hatású részét képezi.
Aki úgy dönt, hogy kapcsolatba lép a szent hálózattal, automatikusan telepatikus kapcsolatba kerül másokkal. Ebből nem kell többet értenetek, mint hogy készen kell állnotok, részesévé kell válnotok olyasvalaminek, amihez már rég beleegyezéseteket adtátok.
Ez egy előre megbeszélt időpont felbukkanása és elfoglaljátok helyeteket azon belül, amit a Plejádokbeliek „nagy tervnek” neveznek. Ha egy nappal korábban már megnyíltok a megállapodásbeli szükségeitek számára, akkor ezek az energiák ebben a folyamatban támogatni fognak és utat mutatnak a következő napon.
Elfoglaljátok helyeteket az energetikai szövetségekben, melyekhez már beleegyezéseteket adtátok és ettől a naptól kezdve dolgozhattok is velük.
Ezt követi a 2012.12.21-e. 9 nappal később, amikor egy újabb energiaszint jön a Földre, azok számára, akik a 12.12.12-es megvilágosodás-hullámok energiáival dolgoztak. Ez a nap egy újabb hatalmas erejű időpont a befogadásra való megnyílásban, hogy kristály-struktúrátok egy újabb szintjét aktiváljátok.
Ekkor a test egy további transzformációs szintjét lépitek túl, mely képessé tesz benneteket az Isteni fényetek egy újabb szintjét befogadni és testi sejtjeitek szintjén raktározni. Ezen a napon a portálok újra megnyílnak és a szent hálózat az egész bolygó körül szintén megnyílik. Ekkor egy új szintjén kapcsolódtok a szent hálózattal.
2012.12.12-én a csoportos összejövetelek nagyon jó hatásúak lesznek. A felébredettek között nagy az igény a gyülekezésre és a lehorgonyzásra és annak a kiteljesedésére, amik abban az időpontban vagyunk. Az azonos ’hullámhosszon’ lévők felébredettek számára tanácsos a csoportosulás: Együtt minden ember, mindenfaja életúttal a háta mögött - mert nem vagyunk elválasztva egymástól.
És azok az emberek, akik nem a felemelkedés útját járják – elszakadnak tőlünk e dátumot követően?
Nem, egyáltalán nem. A tény az, hogy mi mindannyian már megállapodtunk [velük], hogy mi korábban ébredünk, hogy a többieknek [később ébredőknek] nyitva tartsuk az ajtót [utat mutassunk]. Talán nem állunk feltételen kapcsolatban mindenkivel, aki például bántóan viselkedik, irányítani akar másokat vagy erőszakos. De továbbra is kapcsolódunk a ’normál’ emberekkel, akiknek szíve tiszta, de még nem ébredtek fel.
Egy lakásban élek. Berendezkedhetem úgy, hogy egyedül is boldoguljak 2012.12.12-én?
Igen, természetesen.
Érdemes ezen a napon az Elengedés energiájával dolgozni?
Igen. Emlékezzetek, az Elengedés energiájának segítségével kerültök az új beállítottság [tudati] állapotba. Az Elengedés energiája lehetővé teszi a bennetek lakozó háromdimenziós energiák elengedését, feloldását egy pillanatban – és ez a pillanat történik meg az új tudatállapot megélésekor. A pillanat, amikor eldöntitek, hogy elhagytok mindent a földi létből, egy nagyon nagy erőt kölcsönző pillanat lesz az új beállítottságban. Csupán egy szempillantásnyi idő, míg a sejtek az új tudati szintre és emlékezésbe rendeződnek.
Ez az Elengedés energiája egy új beállítottság [tudat] energiáját hordozza magában, mely a 2012.12.12-es megvilágosodás-hullámok kezelésében segítségetekre lesz. Egy befogadó minőségű energia számára nyíltok meg. Nagyon fontos, hogy tudatosan engedélyezve fogadjátok be a megvilágosodás hullámait.
Én egy három gyertyából álló kompozíciót ajánlanék egy kristállyal a közepén, melyek a megvilágosodás-hullámokat magához vonzzák és támogatják. Így a hullámok számára létrehozunk egy átjárót, egy energetikai struktúrát. Vagy teljesen mást is csinálhattok, legyen az bármilyen kristálymintázat létrehozása. [Nem akarok okoskodni, de szerintem ez szertartási kellékek nélkül is tökéletesen működik… de talán egy ilyen oltárszerű kompozíció elkészítése valóban segíthet a ráhangolódásban. - ford.megj.]
Én ezt egy nappal korábban csinálnám. Üljetek le, váljatok fogékonnyá az energetikai szövetségeitek iránt és érezzétek, mire van szükségetek, hogy fogadhassátok ezeket a felvilágosodás-hullámokat. Engedjétek meg az energetikai szövetségeiteknek, hogy támogassanak benneteket, hogy mutassák meg, mi a legjobb számotokra.
Készítsetek valamit, csoportként vagy egyénileg, de ezt egy nappal korábban tegyétek meg, érezzetek rá az energiákra [amire szükség van] és végezzétek el a ráhangolódást. Minél többet foglalkoztok ezzel [minél nyitottabbak vagytok], annál többet dolgoznak ezek a megvilágosodás-hullámok veletek. Ez a ti részetek, hogy fogékonnyá váljatok a döntésetek alapján.
Ha csoportban vagytok, akkor talán a rituálé részeként képezzetek kört a kompozíciótok körül. Van egy kis időtök, hogy ezen elgondolkodjatok és kitaláljátok mi az, ami működik és mi az, ami jó érzéssel tölt el benneteket.
Talán érdemes párnákat szétszórni a földön, hogy rájuk feküdjetek, mert ezek az energiák erősek lesznek, ha befogadjátok és integráljátok őket. Figyelmeteket fordítsátok a Mennyekbe, a galaktikus energia irányába, feküdjetek a földön és nyíljatok meg ebben az időszakban a csillag energiáinak. Legyetek kreatívak. Érezzétek, mi az, ami számotokra legbelül jó. A természet erői is azon vannak, hogy veletek dolgozzanak. Nagy erejük van, hogy támogassanak benneteket a bolygón lévő megvilágosodás hullámainak integrálásban.
Tanácsos lenne egy szent helyet felkeresni?
A Plejádokbeliek azt mondják, hogy ezen a napon, földi szinten minden hely szent lesz. Az egész Föld egy szent hellyé válik.
Úgy legyen.
Egy hatalommal felruházó és erőteljes 2012.12.12-t kívánok nektek.
Szeretet és Áldás,
Christine

Magyar nyelvű fordítás: Scarlett

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése