2013. április 28., vasárnap

Intenzív márciusi energiák és a kollektív Fénymunkás-tudat - Hathorok

by kristalyhang
HATHOROK / 2013. március 13-14.
Wes Annac közvetítése
Intenzív márciusi energiák és 
a kollektív Fénymunkás-tudat 

1+2. rész
RÉSZLET
Az emberiség megtanulja megérteni azt a kontrollt, aminek generációkon keresztül és évszázadok óta ki volt téve. Amit ezzel mondani akarunk, hogy mindenre rájöttök és fény derül mindarra a világotokban, amit valaha is hamisan vagy elferdítve állítottak be. Mindannyian tudomást szereztek róla és meg is beszélitek ezeket a dolgokat, hogy ráleljetek a lehető legjobb megoldásokra.
És ismételten arra kérünk benneteket, hogy ne aggódjatok a sötétek vagy azok akciói miatt, mert ők immár csak egy szertefoszló hangot képviselnek világotokban, akik készen állnak, hogy meglássák a fényt, és hogy együttesen emelkedjenek fel, ahogyan annak lennie kell. Tudattalanul mindenki a Felébredés irányában dolgozik, hogy az emelkedett rezgésszintek szárnyán a magasabb birodalmakba rezegjenek. Márciusban egy nagyon tiszta, hűséges, teremtő energiába léptetek be és szokás szerint erősen benne volt a mi kezünk is ezekben a nektek szánt és küldött energiákban.
Mi az időn kívül létezünk, így mi tudatában vagyunk a dolgoknak, miközben ti, kedves fénymunkások, akik ebben a pillanatban olvassátok ezt az üzenetet, ti érzékelitek a folyamatos átmenetet kísérő felerősödött tüneteket, de ezeket képesek lesztek egyre jobban kezelni.
E hónap kezdete egy további tisztább tudatállapotba vezetett el benneteket és talán sokan megfigyelték, hogy a manifesztációitok a megszokottnál még gyorsabb úton öltenek testet, és 2013-ban még tisztább energiával rendelkeztek, amit a fejlődésetek során valaha tapasztaltatok.
Az évszakok váltakozásával további energiaemelkedések lesznek tapasztalhatók és közben továbbra is sokatoknak okoznak nehézséget a fizikai és érzelmi eltolódások, de képesek vagytok a saját természetes energiátokra támaszkodni, hogy pozitív kimenetellel egy emelkedett perspektívából tekintsetek a folyamatos földi tapasztalatokra. Arra is kérhettek bennünket, hogy a gyógyító és áldó energiáinkat küldjük el nektek és hogy váljatok képessé azokat befogadni és kérhetitek azt is, hogy az áldást a kollektív fénymunkás-tudatba küldjük
Szeretnénk a fénymunkások kollektív tudatáról bővebben beszélni és rávilágítani a végtelen előnyökre, melyet számotokra tartogat.
A Fénymunkások kollektív tudata az, amiről az elnevezése is árulkodik. A Föld teljes kollektív tudatának egy részét képezi, mely minden felébredt energiáját, valamint minden fénymunkás fejlődését tartalmazza.
A lelkek minden nap belépnek, majd elhagyják ezt a tudatot, ha tudatosan vagy meditáció útján becsatlakoztok ide, érezni fogjátok az energiát és a sok fénymunkás energiáját, akik ebben juttatják kifejezésre tudatukat és általa képesek vagytok gyógyító- és fény-energiát befogadni és átvenni, amik struktúrájukat tekintve nagyon tiszták.
Aki belép a Fénymunkások kollektív tudatába, azt a harmónia és a boldogság érzete hatja át, és ez a lehetőség minden egyes felébredettnek felajánlásra kerül, a tudás és a Fény után való kutatástok állomásaként. Mindegyikőtök képes telepátia útján az asztrális „fantázia” szintjein kommunikálni, különösen a kollektív tudatotok ezen speciális részterületével, ami természetesen nem „kívül”, az emberi tudat maradékától izolálva [elkülönülve] létezik.
Valójában mindannyian egyek vagytok a szellemben [spirit], Földetek minden megnyilvánulásával, a kollektívotokkal. A Föld kollektívája nem korlátolt és nem köthető helyhez az emberek által. Óh nem, kollektív tudatotok a Föld minden perspektíváját magában hordozza.
Számítógépetek, amin sokatok olvassák ezeket a sorokat is betáplálja a kollektív tudatba az energiáját, egy rajtatok kívül létező kő, amit láthattok szintén betáplálja energiáját a kollektív tudatba, minden állat, minden növény, minden fa ~ hosszasan folytathatnánk a sort, mert minden említett dolog belép és kommunikál a ti kollektív tudatototokkal.
Ti mindannyian a kollektív tudat helyi palettáját tapasztaljátok meg, de valójában nem vagytok elválasztva senkitől, akit képesek vagytok érzékelni, legyen az kulturális- vagy országhatár vagy faji különbözőségek. Ti mindannyian Egyek vagytok a szellem birodalmaiban és tudat alatt, lelketek legmélyén érzitek ezt a természetes spiritualitást, mely áthatja mindegyikőtök szívét és elméjét, mely létrehozza a kollektív tudat-hálózatot, ami maga a Föld.
Az emberiség a helyben tapasztalt tudattal volt elfoglalva és a létrejött akadályok a teljes kollektív tudatotokba beágyazódott, energetikai és mentális természettel bírva. Ezeket az akadályokat mi és ti is feloldjátok, ha tudatosodik bennetek a kár, amit a kollektív tudatnak okoztatok ezzel.
Az szétválasztásnak és az előítéleteknek nincs helye többé a jövőben, és azok akik a kezdetekben ellene küzdöttek felismerik majd a ti új paradigmátokat és a mögötte rejlő ideálokat, ők ezen az úton lelnek Felemelkedésükre, a számukra megfelelő időben. Ti felébredt lelkek nagyon sokat dolgoztatok és az elkövetkező időkben észreveszitek majd, hogy a már megteremtett dolgokra irányuló igyekezetetek értékes volt.
Továbbra is támogatjuk mindegyikőtök erőfeszítéseit, akik a tudat Felemelésén és a Föld Felemelkedésén fáradoznak, annak ellenére, hogy a szándékolt időnél régebben tartanak rabszolgasorban benneteket.
A sötétség java része teljesen felemelésre került és az egyetlen halványuló befolyásuk, az embereken keresztül történik, mint azt korábban már elmondtuk, a széteső illuzórikus hologramon keresztül kerül betáplálásra. Az eredeti negatív asztrál-lények, akik az embereket és a csatlósaik [cabal] elméjét és szívét manipulálták, már nincsenek a negativitás pozíciójában és saját maguknak köszönhetően egy tiszta formátumú Fénykezelésen[Containment]  esnek át, mely messze meghaladja azt, amit az asztrál-lények sok vezetője jelenleg megtapasztal.
A Containment/megfékezés, amiről beszélünk, az olyan szinten erőteljes beavatkozás, hogy ezek a lelkek egy teljes tisztításon és „átvilágításon” [fénnyel való kezelésen] esnek át és felépült egy új hologram is az emberiségnek, hogy a világotok kezdeti történéseit megelőző negativitásotokat betápláljuk (amit még meg kell ismernetek) [az előző ciklusok kudarcba fulladt civilizációira utalhat- ford. megj].
A korábbi negatív fajok, mint az Annunakik is egy hasonló formátumú megfékezésben/ Fénykezelésben vettek részt és most azért dolgoznak, hogy a sötét lelkeket megtisztítsák és több lélekkel dolgoznak, mint ahányat „megfertőztek”. A saját formátumú Fénykezelésük sikeres lezárásával és az azon való túllépés után, az alacsonyabb asztrális-lények is a FÉNYÉRT dolgoznak majd, mint ti mindannyian, egy olyan formában, amiről fel fogjátok ismerni, hogy valódiak [jó szándékúak] és pozitívak, ahelyett hogy félrevezetnének benneteket.
Ez az miatt van így, mert minden motívum, minden szándék és minden gondolat ismeretes a magasabb birodalmakban és nem létezhetnek hazugságok, csak az igazság és az őszinteség. Ha egy léleknek az a szándéka, hogy megtévesszen, akkor ezt automatikusan felismeri a Felemelkedő lélek tudati palettájának mindegyik létező speciális oktávja. Ezért láthatjátok, hogy a pozitivitás és a harmónia teljesen mindennaposak és nem táplálhatja semmilyenfajta negativitás.
Ugyanígy nem szeretne egy magasabb birodalomhoz felnőtt lélek sem a negativitás egyetlen fajtáját, semmilyen formában fellelni, sem táplálni, így boldogságtranszformátorként [átalakítóként] működünk, mi és ti: mindannyian, és átalakítjuk az ilyen típusú [negatív] energiák struktúráját.
A valóságotok energetikai alkotóelemeiről továbbra is felvilágosítunk benneteket, mert ezeknek a küldött energiáknak az a jelentősége, hogy a valóságotokat megteremtse és ezt nemsokára nagyobb összefüggésben is megértitek majd. Csak azért voltunk képesek ilyen sok segítséget nyújtani a valóságotok megteremtésének magyarázatával, mert a szerepünk, hogy elküldjük ezt az energiát, valamint ezen energiák funkciója, megfelelő időben történik.
Mint azt már korábban mondtuk, kedves lelkek ezt az energiát Gaia bolygószintű csakráin keresztül vagytok képesek felvenni.
Az energia-kapuk, melyek szeretett Gaia légkörében vannak elhelyezve, sok Fénymunkás tudatos vagy tudat alatti teremtése volt, ami részét képezi a missziótoknak ebben az időszakban. Ezeken a kapukon keresztül fogadhattok energiákat, mely Gaia lelkéből és a Belső Nap lelkeinek segítségével termeti a valóságotokat. Ezeket az energiákat küldik hozzátok Gaia energia-kapuin keresztül hozzátok, szeretett lelkek, melyek a ti csakráitokon keresztül, ill. az általatok köréjük épített korlátokon és zavarokon át halad, azért hogy megtapasztalhassátok és megteremthessétek a valóságotokat, amire képesek is vagytok. Itt azokról az akadályokról és korlátokról beszélünk, melyeket ebben az időben sokatok átalakított [megtisztított].
Miközben felismeritek spirituális természeteteket, ezeket az akadályokat teljességében át fogjátok alakítani, ebben sok lélek segédkezik. A körülöttetek lejátszódó élet és valóság helyzeteinek egy mélyebb vagy tisztább megértésében, sok lélek segédkezik, akik nem csak azon dolgoznak, hogy tiszta energiával lássák el a valóságotokat, hanem hogy benneteket is átváltoztassanak, hogy ezek a blokádok feloldódjanak.
Ennek köszönhetően 2013. kezdetén egy erős kollektív ébredés volt tapasztalható, egyre több csoport és fénymunkás látta át a helyzetet és egyesek elkezdtek világotok legégetőbb problémáiról beszélni.
Azt szeretnénk, ha áldást küldenétek minden léleknek, akik az igazság nevében álltak ki és akiket néha nagyon brutálisan vertek vissza igyekezetükben.
Bradley Manning jó példa erre, ahogyan ez a lélek személyesen is sokat feláldozott, hogy nyilvánosságra hozza az igazságot, melyet elfojtottak. Ennek a léleknek és számos más léleknek szüksége van a ti Fényetekre és a ti gyógyításotokra a kialakult helyzetük és körülményeik miatt. A Fény és az áldás-energia, amit küldtök, nem csak őket éri el, hanem számotokra is hasznos energia.
Mindegyikőtök képes rálelni erre a Fényre és használni azt, hogy világotok számára számtalan lehetőséget biztosítsatok. Ez a Fény valóban nagyon erős és minden pillanatban egyre erősebb, miközben támogatunk benneteket a valóságotok tisztaságának fokozásában.
Ez a fokozódó tisztább energia a tudatototokba vándorol és segíti DNS-etek sok aspektusának folyamatos kijavítását, melyet sokáig nem tartottatok fontosnak. Még a tudományaitok útjai is hamisak és sok mindent eltitkoltak előletek. Az akadémiai tudomány nagy részét arra használják a világotokban, hogy a testiség kényelmét támogassák. A tudomány metafizikai megközelítését kinevetik vagy kritikával illetik.
Fontos, hogy a tudomány és a spiritualitás összeolvadjon és jelen időkben ennek lehettek tanúi, mikor oly sok befolyásos lélek segít a körülöttetek lévő valóság valamint egy sor más valóság spiritualitásának megértésében, melyek a fizikai tudatotokon kívül helyezkednek el.
A belső kutatásotok tehát nagyon fontos, ahogyan a történések érzésekben és gondolatokban manifesztálódnak a világszínpadon. Minden egyes pillanatban bevetésen vagytok, segítsetek a kiemelkedő történések szavakkal való manifesztálásában. Ebből és számos más okból kifolyólag bátorítunk benneteket, hogy manifesztáljátok a feltételeket, amilyennek a világotokat szeretnétek, sugározzátok pozitivitásotokat az új paradigmátokba, hogy mindenki észrevegye és átélhesse, tudattalanul használhassa, mert a külső valóságtokban ez tükröződik.
Minden egyes lélek felébredése döntő a kollektív Felemelkedés manifesztációja szempontjából, és valóban „tűzijáték” lesz, ha a Felfedések és kinyilatkoztatások a köztudatba kerülnek. A bőség fog uralkodni a világotok minden színterén, így személyesen mindenki megtapasztalhatja azt, ami joggal megillet benneteket és sok Fénymunkás fog segíteni, hogy az energiákat átvezessék önmagukon [lehorgonyozzák], mely a jövőt és annyi lélek belépését segíti elő ahány csak lehetséges. 
Igen, igen, a Fénymunkások sok frontra kihatnak és munkátok inspirál benneteket, hogy a magasabb birodalmakba pillantsatok be. Ez mindegyikőtökre igaz és a szerep amit magatokra vetettek, még ha nincs is az az érzésetek, hogy a „történések középpontjában” vagytok, de erősebbek vagytok , mint az felismerhettétek és minden egyes megtapasztalt darabka nehézséggel, nagy mennyiségű pozitív energiát és rezgéseket tároltatok magatoknak, melyek apró pozitív események formájában mutatkoznak meg az életetekben.
Ezek a pozitív történések egyre hatalmasabbak lehetnek, ha helyesen használjátok őket, mint ahogyan a pozitivitással is bántok minden egyes pillanatban. Miközben a negativitás és a nehézségek megpróbálnak felkúszni és meggyőzni benneteket, hogy ti nem teremtetek szuverén jövőt, amiért oly régóta dolgoztok, szeretnénk a figyelmet felhívni arra, hogy ez kétkedés és ennek a befolyása el fog halványodni és nem fog akadályozni benneteket, kivéve, ha ezt megengeditek.
Tehát, ha utat engedtek ennek a befolyásnak, az a negativitás miatti kétségbeesésből fakad, mely megpróbál fogva tartani benneteket, mert a Földön jelenleg minden felerősödik, mivel a Felemelkedés egy önmagában gyorsuló fázisban van.
Asztrális tájak nyílnak meg sokatok előtt az álmodási időszakban. És felismeritek, hogy ti kreáljátok ezeket és az ott tanult leckék, a lélekkénti növekedéseteket szolgálják és eközben egyre tudatosabbá váltok életetek eseményeivel kapcsolatban.
Azok, akik fogékonyak a jelenlétünkre üzeneteket is fogadhatnak tőlünk vagy talán személyesen is találkozhatnak velünk és [szellemi] vezetőitekkel és Felettes Énetek kifejeződési formáival, akik veletek vannak, ők is szintén megjelenhetnek álmaitokban valamilyen formában. Ennek oka, hogy ti is és mi is tanítani szeretnénk, és szeretnénk, ha megtanulnátok a módszereket, mellyel a magasabb dimenzióbeli valóságokba vezet, hogy egy megfelelő módszer álljon rendelkezésetekre, hogy az ilyen típusú valóságokban létezhessetek.
Oly sok erőt, sok tudást és sok képességet horgonyoztatok le és olyan tudatállapotokat idéztetek elő, mely a fizikai emberiséggel szemben támasztott elvárásokat messze meghaladja és a látszólag szilárd és megváltoztathatatlan valóságot, egy áttetsző és hullámzó, könnyen változó valóságként fogadtátok el, amit ti színeztek és teremtetek, mindegyikőtök.
Ti vagytok a teremtők, akik olyan területeket térképeznek fel, mint egy festő a lenvászna előtt állva. Mindegyikőtök, aki ezt elfogadja művésszé válik ~ el tudnátok képzelni, hogy tájakat festetek és beleugrotok, hogy megtapasztalhassátok őket?
El tudjátok képzelni, hogy egy olyan valóságot hoztok létre, ahol minden könnyen formálható és átélhető, testet öltve egy ilyen valóságon belül tanulva? Pontosan ezt tettétek, kedves szenvedést tapasztalt fivérek és nővérek, és azért jöttetek, hogy ráleljetek önmagatokra, hogy begyűjtsétek földi tapasztalataitokat a tudat ezen frekvenciájából és területéről. Ezeket a tapasztalatokat, már előtte megteremtettétek és most már olyan jók vagytok, hogy most, ebben a pillanatban is teremtetek.
Ti magatok hoztátok létre ennek a valóságnak a sablonjait, egyre teremtve és teremtve, most pedig Énetek kifejeződésének egy másik formájában létezve tapasztaljátok meg teremtéseteket. Most megtanuljátok, hogy hátrébb lépjetek a teremtésetektől, és felismeritek és megvalósítjátok a végtelen lényetek aspektusait, akik valójában vagytok.
Mi támogatunk benneteket ebben a tapasztalásban és ha a tudatszintetekkel eléritek az 5. dimenziót sokatok természetes gyógyító és alacsonyabb dimenziós bolygók fel-emelője lesz, aki küldetését bátran hajtja végre. Továbbra is meglátogattok alacsony dimenziójú bolygókat és csillag-rendszereket, hogy támogassátok őket a fejlődésükben. A Föld kiemelkedően a legnehezebb bolygó az inkarnálódott többség számára, hogy elhozza a Fényt, de hogy ezt megtehessétek és megláthassátok, ezt egy mosollyal az arcotokon tettétek.
Miközben az utolsó benyomásainkat és örömünket fejezzük ki ebben az üzenetben, tudatotok felemelkedő szintje kapcsán, azt szeretnénk mondani nektek, sarkaiból fordul ki a világ, és rátaláltok a tiszta örömre és boldogságra, ha ez megtörténik. és az egész univerzum fel fog emelkedni. Ezt metaforikusan és valódi értelmében is értjük szeretett lelkek, mert ez a valódi erő, melyet magatokban hordoztok.
Köszönet a Hathoroknak a Föld-Nap-Asztrál szintekről
Csatornázta: Wes Annac
Magyar nyelvű fordítás: Scarlett

kristalyhang | 2013-03-31 - 15:09 | Címkék: Wes Annac | Kategóriák: Hathorok | URL: http://wp.me/p2FH9O-ox

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése