2013. április 13., szombat

Már készen álltok arra, hogy megtudjátok, ki van itt - 2/1. rész - Mihály Arkangyal

by kristalyhang
Mihály Arkangyal: Már készen álltok arra, hogy megtudjátok, ki van itt - 2/1. rész
2013. április 8.
Közzétette: Steve Beckow
AA-Michael-55Az e heti inerjúban Linda Dillon elmagyarázza azt, hogy miért jelentenek problémát a dátumok a csatornázó szemszögéből. Mihály Arkangyal is elmondja nekünk a dátumokkal kapcsolatos nehézségeket az angyali perspektívából. Nyilvánosságra hozza azt is, hogy ki van itt jelenleg. Elmagyarázza, hogy a spirituális fejlődés hogyan függ össze a lényünk középpontjában való léttel. További részleteket közöl velünk arról, hogy a Föld miként számít az első felemelkedő bolygónak az univerzumban. Elmondja, hogy az ötödik dimenziónak alsóbb síkjai is vannak és eljut hozzá a „PR-Részleghez” intézett kérésünk, miszerint valami vizuális dolgot kérünk és…. nos, eget [földet] rengető dolgot, mint például egy teljes flotta feltűnését. Köszönet Ellen-nek minden erőfeszítését, amit ezekbe az átiratokba tesz!
Egy óra egy Angyallal – Mihály Arkangyallal
2013. április 8.
Geoffrey West (GW): Üdvözlet és áldás mindenkinek! Üdvözlet az „Egy óra egy Angyallal” c. műsorban Linda Dillonnal, a Szeretet Tanácsának csatornájával és a „The Great Awakening” [A nagy felébredés – a ford.megj.] írójával. Ma este a Golden Age of Gaia-tól „házigazdánk”, Steve Beckow is csatlakozik hozzánk, aki „Az Új Föld építése: Úton egy mindenki számára megfelelő világ felé” szerzője.
Geoffrey West vagyok, Graham Dewyea helyét foglalom el ma este. És ezzel meg is hívlak benneteket, hogy kérjétek, hogy a béke kék lángja vegye körül az emberiséget és a bolygót, miközben ismét köszöntjük körünkben Mihály Arkangyalt.
Át is adom a szót neked, Steve!
Steve Beckow (SB): Nagyon szépen köszönöm, Geoff! És mielőtt Mihály Arkangyallal beszélgetnénk, szeretnék Lindának adni egy lehetőséget arra, hogy a csatornázással kapcsolatban mondjon néhány szót. Linda?
Linda Dillon (LD): Üdvözlök mindenkit! Nagy örömömre szolgál, hogy ismét veletek lehetek! Tudom, hogy az elmúlt hónapok – talán az elmúlt évek – során sokszor beszéltünk már a csatornázások hitelességéről és arról, hogy mit tud és mit nem tud megtenni a csatornázás – kifejezett hangsúlyt fektetve az események és dátumok megvalósulására.
Szeretnék beszélni arról, hogy mi a csatornázás – és mi nem az! Én egy, a Szeretet Tanácsának nevezett csoportot csatornázok. És ez a megnevezés pontosan az, amit kifejez! És az ő céljuk és így az én célom is az, hogy belecsepegtessük a szeretetet minden egyes ember szívébe.
Amikor rápillantunk az Arkangyaloktól, a Felemelkedett Mesterektől és a Szeretet Tanácsától érkező üzenetekre – a spirituális tanítások tekintetében – akkor láthatjuk, hogy a betekintés, a letöltés, az információ minősége hihetetlen és csodálatos! És nagyon sokat tanulhatunk és növekedhetünk általuk! És ez az én célom!
Nos, amikor rápillantunk a csatornázásra – és szeretném azt sugallni, hogy nem lényeges az, hogy én csatornázok-e vagy bárki más ezen a bolygón – akkor mindig van egy kis tévedési lehetőség. És ez a tévedési lehetőség azért van, mert ez a lény dimenziókon és számos valóságon át kerül értelmezésre az emberi fajnak, mely a szabad akarat teljes spektrumát birtokolja!
Tehát, amikor a Tanács, amikor Mihály Arkangyal, sőt még amikor a Mennyei Anya azt mondja, hogy valami történni fog, akkor ők azt mondják, hogy minden a helyén van az ő szemszögükből – és nekik sokkal nagyobb látókörük van, mint nekünk – azzal a bizonyos kibontakozással kapcsolatban.
Nos, amit az évek alatt megtapasztaltam és megtanultam az az, hogy időnként a dátumok iránymutatók és időnként percre pontosak. De számunkra az, hogy csupán arra támaszkodjunk, hogy kedd, szerda vagy 2015, az nem egy bölcs dolog! Ebből az okból – és mert hallok olyan emberekről, akik háborognak, elkeseredettek és megsértődtek – valóban azt kértem, hogy ne beszéljünk olyan sokat a dátumokról, sőt, még eseményekről se!
Tehát úgy gondolom, hogy ez egy apró változás lesz abban, amiről beszélünk. De remélem azt, hogy a Szeretet Tanácsától és azoktól, akik velünk vannak egy meglehetősen megszentelt kapcsolatban, hogy valóban meg tudjuk érteni és a szívünkbe tudjuk zárni azt, amiről beszélünk.
Tehát fogjátok az információt, legyen az akár ebben a műsorban, akár a Heavenly Blessings-ben [Mennyei Áldás] és adjátok meg magatoknak azt a lehetőséget, hogy a következő kérdésre lépjetek. Mindig tegyétek fel a soron következő kérdést és aztán a következőt ez után. Erre azt mondjátok: „De Linda! Nem vagyok csatornázó!” És én azt üzenem, hogy ó, dehogy nem! Azok vagytok! Hiszen ha figyeltek a szívetekre, ha figyeltek a középpontra, akkor pontosan azt az információt fogjátok megkapni, amire szükségetek van!
Nos, ezt akartam mondani és megbeszélés tárgyává tenni!
SB: Köszönjük Linda! Úgy gondolom, itt az ideje, hogy üdvözöljük Mihály Arkangyalt!
Mihály Arkangyal (AAM): Igen! Üdvözlet! Mihály vagyok!
SB: Üdvözlet, Uram!
AAM: A béke Arkangyala, a szeretet harcosa, az igazság kék lángjának hozója vagyok! És igen, drága Geoffrey, köszönöm, hogy emlékeztettél mindenkit arra, hogy az igazság e kék lángját mindenki a szívébe, az elméjébe, a testébe, a közösségébe, az otthonába, a tetteibe helyezze, mivel ez az Egy igazsága és ez a szeretet igazsága!
És ez az egyensúly a szeretet és az igazság között, mely nem csupán a csendet [nyugalmat] hozza elő, hanem az elmozdulást is a tettek és a felfedés irányába. Hiszen még akkor is cselekedtek, amikor elcsendesedtek, drágáim!
Szeretném egy kicsit részletesen kifejteni azt, amit a csatorna mondott nektek, és amit a korábbi beszélgetés során jó barátom, Einstein elmagyarázott – és ezt Serenia is megtette – az idő és tér elképzelésével kapcsolatosan. A tér egy pillanatnyi [folyamatban lévő], soha meg nem szűnő mozgás és az idő egy olyan elfogadott konstrukció, mely adott és hasznos az emberi lényeknek, az emberi fajnak – és az volt a fejlődésük során. Tehát, az idő az, ahol kipróbáljátok és pozicionáljátok magatokat és ahol lehorgonyozzátok magatokat azért, hogy ne érezzétek túlterheltnek vagy – egészen szó szerint – elveszettnek [a térben] magatokat. És ez egy nagyon fontos rész.
De beszéljünk nektek édes, szeretett barátaim arról is, hogy amint egyre teljesebb mértékben ébredtek rá és fogadjátok el az interdimenziós mivoltotokat, akkor az, amit ti időnek érzékeltek, szintén elmozdul. Megváltozik! És ennek haszna, alkalmazása is megváltozik és meg is fog változni.
Nos, azt mondjátok nekünk – és kifejezetten nekem – hogy: „Mihály, legdrágább testvérem! Miért van az, hogy nem tudod megmondani hajszálpontosan azt, hogy mikor, hol és hogyan fognak megtörténni ezek az események, melyek az emberiséget érintik? Miért nem tudsz világosan beszélni velünk?”
És vannak néhányan közöttetek, akik csalódtak mindannyiunkban, és a Mennyei Társaságban is. És néhányan elfordulnak. És néhányan kitartóak. És vannak olyanok is, akik a szívükkel figyelnek és így befogadják a mondanivalónk igazi lényegét!
Az egyik ok – és nem szeretnénk, mivel nincs rá szükségünk és amikor azt mondom, hogy nincs szükségünk mentegetőzni, akkor az nem jelenti azt, hogy nem értékeljük vagy nem ismerjük fel az érzéseiteket, reakcióitokat, érzelmeiteket és gondolataitokat; viszont nincs szükségünk arra, hogy igazoljuk ezt! De meg akarjuk érteni, akarjuk, hogy ti is megértsétek a kapcsolat ezen új szerkezetét!
Tehát, amikor azt mondjuk nektek, hogy egy esemény kibontakozóban van, akkor mindenekelőtt nagyon ritkán beszélünk olyan történésekről, melyek az emberi megtapasztalás körzetén, vagy perifériáján, vagy határain kívül esnek, mivel ezek nem jelentenek számotokra semmit! Nincs meg a kerete annak – még – hogy teljes mértékben megértsétek vagy felfogjátok azt, amit ilyen esetben mondanánk nektek!
De amikor mi történésekről beszélünk nektek, akkor nagyon ritkán beszélünk olyan eseményekről, melyek még nem kezdtek el kibontakozni! És ez a kibontakozás lehet akár millió éves, vagy 10 perces a ti időtökben mérve – ez még akkor is egy kibontakozás! Tehát elsőként ezt mondjuk ezzel kapcsolatban!
De azt is üzenjük nektek – nem, ne legyetek türelmesek; tudjuk, hogy a türelem egy erény és a türelem egy olyan jellemvonás, melyet talán már gyakoroltatok! Azt mondom nektek, hogy amikor azt mondjuk nektek, hogy valami kibontakozóban van egy órában vagy napon, akkor azt mondjuk nektek – a mi szélesebb látószögünkből fent és lent (ez egyszerűen csak nagyobb és szélesebb) – hogy – ha az emberi szabad akarat nem avatkozik bele – akkor az a dolog valószínűleg meg fog történni.
Nem kifejezetten élvezzük az arányszámokkal való foglalkozást, de talán ez valami olyan, mely hasznos lehet számotokra! Nos, azt mondjátok nekem, hogy: „Nos, Uram! Ez valóban egy jó kifogás! Így valami nem történik meg!” – egy esemény vagy egy spirituális dolog felfedése; és szeretnék a kettő között különbséget tenni – „mivel az emberi lények az útjába álltak [megakadályozták]. Úgy gondolod, drága Uram, hogy nem tudjuk ezt?”
Forgatókönyvek és felfedések millióiban, millióiban és millióiban gondolkodunk és azt mondjuk el nektek, ami a legvalószínűbb. És igen, időnként az, ami a leginkább megfelel a Forrás tervéhez viszonyítva!
Tehát adunk nektek egy kis nyomot! Egy kicsit megbökdösünk benneteket! Időnként nagyon is megbökdösünk benneteket! De amikor ez a döntéseitekben megnyilvánul – mind a közösségi, mind pedig a személyes döntésekben – akkor mi nem avatkozunk bele.
Voltak olyan időszakok – kifejezetten a nagyon sötét korok sűrű idejében – amikor az emberiség illúziói olyannyira sötétek voltak és úgy be voltak hálózva, hogy az általatok beavatkozásnak, védelemnek és közbelépésnek nevezett megnyilvánulás számunkra jobban meg volt engedve.
De azok a paradigmák, azok a téves határok, azok a téves hitrendszerek szétesőben vannak még akkor is, amikor most beszélgetünk, amikor elkezditek – és már útján is vagytok – a Felemelkedésnek.
Tehát nagyobb kapcsolat van köztünk? Igen! Kisebb az általatok beavatkozásnak vagy közbelépésnek nevezett cselekményeink száma? Igen! Tehát, haladunk!
Nos, legyünk nagyon is egyértelműek! Mindig is mondtuk nektek, de mindannyiunk számára fontos – mivel a Mennyei Tanács nevében beszélek ma hozzátok – hogy elmondjam nektek –mindannyiótoknak, akik ma éjjel vagy később bármikor hallgatják a műsort – hogy mennyire szeretünk benneteket! Nem a képzeteteket, hanem a teljes valótokat, a személyisgégeteket, a fizikai kifejeződéseteket, még a drága egótokat is! Ezek nem lehetnek csodálatosak és elragadóak?
Látjuk, és körülvesszük azokat, akik még a sötétségben szenvednek és akik sírva azt mondják nekem, hogy: „Nem érdemlem meg a segítséget? Nem vagyok érdemes arra, hogy figyeljetek rám?” Természetesen azok vagytok! És ezért vagyunk kapcsolatban egymással! És mi megtesszük a Forrás rendelkezéseit – mindig, örökké és a végtelenségig.
És amikor ti teljes mértékben összhangban vagytok az interdimenziós, felsőbb rendű énetekkel, az univerzális énetekkel, akkor ti is követitek a Forrás „irányelveit”. És ez az az összehangolódási szint, melyhez szeretnénk csatlakozni, mivel ez az az összehangolódási szint is, ahol a tudat jelen van és a dátumok egyszerűen értelmüket vesztik, mivel a kibontakozás teljes tudása megnyilvánul.
Tudom, hogy folytathatnám ezt még. De – szeretett barátaim – szeretnénk, ha megértenétek, hogyan munkálkodunk és hogyan játszunk és hogyan szolgálunk veletek. Szeretnénk, ha teljes mértékben olyan lenne a ti tudásotok és felfogásotok – és szeretetetek! –, mint a miénk!
És nem lehet ugyanolyan a felfogásotok, szeretetetek és bizalmatok, ha nem szánunk időt arra, hogy elmagyarázzuk ezeket és hogy találjunk egy helyet arra, ahol találkozhatunk, ahol összejöhetünk ebben a társ-teremtésben; nem csupán a Felemelkedés társ-teremtésében – ami nagyon is folyamatban van – hanem az Új Föld, az Új Gaia, az Új Létezés társ-teremtésében is!
Rengetegen gyűltek össze az egész multiverzumból azért, hogy ebben a felfedésben segédkezzenek! Tehát ne gondoljátok egy percre sem, hogy meghátrálunk!
Nos, drága Steve, tudjuk, hogy sok kérdésed van még hátra!
…Folytatás következik!
Csatornázta: Linda Dillon
Magyar nyelvű fordítás: Vénusz

3 megjegyzés:

 1. Tudom hogy ez egy kicsit eltér a témától fénytestvéreim, de rendkívüli dologra bukkantam a telefonok működésével! Próbáljátok felhívni ezt a számot: *2767*3855# és ez elindít a telefonokban egy folyamatot, aminek révén magasabb szintű kommunikációra is használhatóak. Az összes lehetőséget még nem sikerült felderítenem, próbálkozzatok Ti is!

  VálaszTörlés
  Válaszok
  1. Na, ehhez ki mit szól? Mert én nem tudok mit mondani egyelőre.

   DK moderátor

   Törlés
  2. Humbug.. A *2767*3855# kód az okostelefonok többségénél a gyári beállításokat tölti vissza.. nem kell mindent elhinni, amit mondanak és leírnak!

   Törlés