2013. április 4., csütörtök

Családok Telosban
  

Családok Telosban


Mivel igen hosszú életet élünk, ez roppantul kedvező a népes nagycsaládok kialakulására, ezért a lehető legfontosabb dolog a legaprólékosabb részletekig megtervezni a mindenki számára legelőnyösebb családokat. A felszínen élőkkel ellentétben, nálunk nem kezdhet családalapításba valaki addig, amíg nem érte el az ehhez szükséges megfelelő érettséget, felkészültséget. Nem járulunk hozzá, hogy gyerekek szüljenek gyerekeket, ha szabad ilyet mondani, mint ahogyan ti teszitek ezt a felszínen.

Társadalmunkban két, egymástól különböző házassági forma dívik. Lássuk őket sorjában. Először olyan házasságot köt az egymás iránt mély érzelmi kötődést viselő két résztvevő, mely nem szükségszerűen tart örökké. Megházasodnak és együtt élnek, tanulnak egymástól, közösen érnek, fejlődnek, megtapasztalják az életet, nem utolsó sorban, hogy a lehető legtöbb örömüket leljék egymásban. Mindezt csak addig gyakorolják, amíg mindkettőjüknek nagyon mély boldogságot okoz ez, és teljesen mértékben kielégítőnek is találják kapcsolatuk ilyetén kondícióit. Nem kötelező együtt maradniuk, s ezek az egyesülések nem feltétlenül egész életre szólóak.

Az ebben a fajta házasságban élőknek nem lehetnek gyerekeik. Ezeknek a házasságoknak az elsődleges célja nem a gyermekek felnevelése. Ezek a házasságok tarthatnak pár röpke évig, de akár több száz éven át is, sőt, még azon is túl. 


A születésszabályozás nem jelent gondot a számunkra. Egy gyermek megszületése igen becses és nagyszabású esemény az érkező lélek számára, és a gyermek, vagy bébi csak "meghívásra" fogan meg. A társadalmunkban olyasmi, mint a
nem kívánt terhesség nem létezik. Egy telosi nő csak szándékosan esik teherbe, igen komoly, mindenre kiterjedő előkészületek után.

Az így kötött házasságokban a párok bármikor befejezhetik a kapcsolatukat anélkül, hogy evvel sértődést, vagy bármilyen elkötelezettséget okoznának a másiknak és ismét új kapcsolatba kezdhetnek, amennyiben ezt szeretnék. Evvel elkerülhető a hibás okokból fenntartott kapcsolatok, amelyek rátok, felszíniekre oly jellemző.


Telosban minden pár nagyon boldog, mivel azonkívül más oka nincsen annak, hogy együtt vannak, mint a mély szerelem és a közös öröm. Bármelyikünknek
elképzelhetetlen az, hogy egy olyan kapcsolatban maradjon meg, éljen, amiben nincsen meg a totális harmónia és beteljesedettség. Ezen házasságoknak az élet, az evolúció nagyszabású megtapasztalásaiban igen fontos szerep tulajdonítható.


Midőn már egy pár azt érzi, hogy az együtt eltöltött idő, az élet ösvényén
közösen rótt út végessé vált, akkor köszönetet mondanak egymásnak az együtt eltöltött pillanatokért és továbblépnek; örökké nagyon jó barátok maradnak ezután is. Mindösszesen annyi a dolguk, hogy Telos Lemúr Tanácsához forduljanak kérelmükkel házasságuk felbontása végett, amit minden gond nélkül meg is kapnak.

A másik fajta házasságunk az "elkötelezett házasság." Csak ebben a fajta házasságban élő pároknak lehetnek gyermekeik, ők hozhatnak új lelkeket a közösségbe. Miután a pár az "egyszerűsített" házasságban már együtt
leélt pár évtizedet, esetleg pár évszázadot, ez idő alatt meggyőződtek arról, hogy az egymás iránt érzett szerelmük annyira hibátlan, soha véget nem érő, hogy akár élethosszig is tartson, nos, akkor kötik meg ezt a fajta házasságot.

Mióta halhatatlanná váltunk, az élethosszig tartó elkötelezettségvállalás átlagosan igen hosszú időszakot jelent a társadalmunkban, ami évezredeket is jelenthet.


"Elkötelezett házasságban" már nincs olyan fajta felbomlás, mint amit
ti válásnak hívnátok. Itt ez már egyszerűen nem opció többé. Emiatt, a párok nagyon, nagyon soká élnek együtt "egyszerűsített házasságban" azért, hogy teljesen biztosak lehessenek egymást érintő közös döntéseikben, mielőtt is egy teljesen állandó kapcsolat kötelékeit magukra vennék. Addig maradnak ők ezután együtt eme utóbbi szövetségben, míg nem egyikük, vagy mindketten készen nem áll a továbblépésre az evolúció valamelyik magasabb birodalmába vagy valamiféle szolgálat iránt. Ezesetben valamelyikük, vagy párban elhagynák Telost, hogy a választásuk szerinti bolygóra, vagy szintre menjenek. Ez nagyon hosszú együtt töltött idő után történik, s azután, hogy az eredeti családjuk felnevelt már néhány generációt.

Ebben a fajta házasságban egy, kettő, néha három gyermek születhet. Az anya terhessége csak 12 hétig tart. A pár előzőleg már nagyon hosszú ideig élt együtt egyszerűsített házasságban. Megtettek, elkövettek mindent már, amit csak párkapcsolatban élve meg akartak tapasztalni, ezeket a dolgokat mind tökélyre is fejlesztették, szintén, mint egy pár. Most már készen állnak a következő lépésre, elég érettségre tettek már így szert és elég tudásra is mindehhez, hogy családot alapítsanak, ha ezt szeretnék.

Társadalmunknak nincsenek árvái, sem elhagyott gyermekeink, vagy gyermekét nagy nehézségek árán egyedül felnevelő szülője, mint ahogyan a felszínen oly sokszor előfordul ez.


Családi életünk annyira körültekintően és bölcsen megtervezett, hogy a
gyermekeink sosem szenvednek olyasmitől, hogy "őket nem akarta
senki," elhanyagoltságtól, vagy attól, hogy valaki ki akarná őket
zsákmányolni. Mindegyik gyermeknek Isten becses ajándékának kéne lennie, szeretve és tisztelve nem csak a szülei által, hanem az egész közösségünk által. Civilizációnk teljes mértékig tisztában van a gyermekvállalás szerepének megszentelt voltával, s az erre való vállalkozást sosem veszi félvállról, megfelelő kiképzettség nélkül. Csak a jóval érettebbek, a jóval fejlettebbek privilégiuma a gyermekek világra hozása, nemes és még fejlettebb lelkeknek életet adni; ennélfogva válik örökkévalóvá egy megvilágosult civilizáció.


 Agartha-belső Föld

 Telos
Részlet
 A Föld alatt csupán 2 mérfölddel megdöbbentő dolgok léteznek. Ha képesek volnánk ide behatolni, azt tapasztalnánk, hogy nappali világosságban fürdő gigantikus „zsebek” találhatóak a rétegek között, majd megpillantanánk a hatalmas, belső óceánt. Egy ilyen „zseb” és a belső óceán találkozásánál épült fel Telos, a belső Föld „elővárosa”.

 

 Ennek a birodalomnak Telos az „elővárosa”, mintegy kaput képezve a birodalomba. Telos egy nagy város, mintegy 1,5 millió lakosa van, és a Mount Shasta alatt helyezkedik el. A város egy kupola alatt létezik, amely kristályból áll, kb.1,5 mérföld területtel. Telos azt jelenti, "a lelkek közössége". A nyelv, melyet beszélnek, a Solar Maru, melynek gyökér-nyelve a szanszkrit és az arámi.
 
Az emberek hosszú életűek. Sok ezer évesek, a legöregebbek akár harminc-negyven ezer évet is megéltek már.
Telosban királyság az államforma, a formális király és királynő Ra és  Ramu Mu. A gyakorlatban egy tanács irányítja a várost, melynek tizenkét tagja van, hat férfi és hat nő. 


 Nincs pénz-rendszer, valamennyi lakosa alapvető szükségleteiről közösen gondoskodnak. Csere-kereskedelem folyik, így mindenki hozzájut mindenhez. Az elsődleges tevékenységük szellemi, amelynek célja a bukott világok megmentése, fejlesztése és megszabadítása. A „Nagyboldogasszony” elnevezésű projektjük keretében ellátogatnak a különböző dimenziókba, különösen a harmadikba és az ötödikbe, és előkészítik az ott található lesüllyedt létállapotú entitásokat a továbblépésre az Egyetemes Matéria, az Ősanyag segítségével. A hit és a belátás előremozdításával mindenkiben létrehozzák az „Eredeti Templom”-ot, az ember egyetlen és igaz kapcsolatát Istennel.
Telos egy technológiailag is fejlett civilizáció, jól lehet, az életük „jobb agyféltekés” technológiákra épül. Közlekedési rendszerük nagyon figyelemre méltó. A városon belül elektromágneses „felvonókkal” közlekednek, amellyel bárhová eljutnak. A Telos és más földalatti városok közötti utazás egy elektromágneses „metró”-val oldják meg, ami 3000 mérföld per órával száguld, és az anyag- energia- anyag elektromágneses átalakításának elvén működik. 

 
Telos tagja a Bolygók Szövetségének, és az emberek természetes módon utaznak más planétákra. Egy ősi interdimenzionális technológiával rendelkeznek, melyet sok entitás használ a Világegyetemben. Létezik egy „számítógépes rendszer”, ami aminosav alapú és összeköt minden földalatti várost és a galaktikus civilizációkat is.
Telosban minden család és egyén rendelkezik eme sajátságos kommunikációs eszközzel. 


Bővebben: http://atjaro-penta.blog.hu/2011/02
/06/telos_a_mount_shasta_alatt_letezo_foldalatti_varosNincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése