2013. április 18., csütörtök

Mihály Arkangyal: Már készen álltok arra, hogy megtudjátok, ki van itt 2/2. - Mihály Arkangyal 04.08.Egy óra egy Angyallal / 2013-04-08 / 2. rész

by kristalyhang
Mihály Arkangyal: Már készen álltok arra, hogy megtudjátok, ki van itt
2/2. rész
2013. április 8.
AA-Michael-55Közzétette: Steve Beckow
SB: Nos, Uram, tudod, hogy szeretek olyan dolgokra rámutatni az olvasók kedvéért, amit én „alapvetőnek” gondolok; ezek olyan dolgok, amik bizonyos témákban alapvetőek. Tehát szeretném kiemelni a hallgatóknak, hogy már válaszoltál is az egyik kérdésemre. És ezt nagyon gyakran megteszed. Azt hiszem, hogy te tudod, milyen kérdéseim vannak!
Nos, Uram, a mai utolsó kérdésemre már választ adtál. Ezért vegyük elő az első kérdésemet, ha lehet! Egy ébredező tudatosodás megy végbe bennem, Uram! Ez egyfajta növekedő dolog. Szeretnék megerősítést kérni tőled ezzel kapcsolatban, de kérlek szólj, ha tévednék!
Úgy érzékelem – a Ronna Herman általi beszélgetések kapcsán – hogy nem tudjuk, ki van itt jelenleg. Nincs fogalmunk arról, hogy ki van itt most; kifejezetten arról, hogy kik azok a nagy mesterek.
Azt mondtad, hogy: „Szeretett mesterek! A Felemelkedési folyamat nem újdonság számotokra! Ezt több alkalommal végigcsináltátok már! Ti mindannyian a legfelsőbb rendből való mesterek vagytok, és ha nem így lenne, akkor nem kerültetek volna csillagmagként vagy útmutatóként kiválasztásra erre a precedens nélküli fejlődési folyamatra, amit a Föld és az emberiség jelenleg megtapasztal!”
Ki van itt, Uram? Elmondanád a hallgatóknak? Elmondanád nekik, hogy kik ők? Úgy gondolom, hogy azt hiszik: „Ó, nem, nem, nem! Én csak egy egyszerű kétkezi munkás vagyok, aki arra szerződött, hogy idejön és megmetszi a fákat vagy felássa a kertet!” De egyre inkább azt érzem, hogy nem erről van szó!
AAM: Jól mondod! Nem erről van szó!
SB: Adnál nekünk bármiféle útmutatást arról, hogy ki van itt?
AAM: Ó! Nagy örömömre szolgálna!
SB: Ó! Köszönöm!
AAM: De ezt már elmondtuk nektek korábban – más szavakkal. Még a Mennyei Anya is mondta nektek! Van egy nagyon sajátos jellemvonás az emberi lények között. De térjünk vissza a libikókára, a mérleghintára: ott az ego és az önmagatok fontosságának érzete, de másrészt - a mérleghinta másik oldalán - ott van a téves szerénység és az önértékelés hiánya is.
Nos, az, amit teszel, és amit mindannyian tettetek ebben az inkarnációban – és igen, most érek a te általad kérdezett dologhoz, kedvesem – az az, hogy az önértékelésetek kimenetein dolgoztok! Azért jöttetek, hogy tudomásul vegyétek azt az igazságot, hogy értékesek vagytok, hogy szeretve vagytok, hogy szeretnivalók vagytok, hogy ti vagytok a szeretet esszenciái! Nos, ez visz benneteket a középpont felé. És aztán azon is munkálkodtok, hogy elengedjétek az egót, az önteltséget és a téves büszkeséget; és ez vezet benneteket a középpont felé.
És ez már régóta folyamatban van! Engedd meg, hogy kristálytisztán mondjam el, mert ez az egyik olyan dolog, amiről valóban kellene beszélgetni!
SB: Csodás!
AAM: Hogy ezzel a kifejezéssel éljek: jelenleg nincsenek a Földön kétkezi munkások. Egy sincs! Nos, értitek, amit mondok nektek? Azt, hogy az az anya, aki Indiában egy tűz mellett ül, vagy a Kalahári sivatagban sétál vagy Rio-ban táncol az utcán, mind azt választotta, hogy ebben az időben ezen a csodálatos bolygón, Gaia-n gyűlik össze!
Ezért van az, hogy mindig élcelődünk veletek mondván, hogy – nos – hogy hibridek vagytok vagy hogy Föld-tartók, vagy Csillagmagok vagytok, stb. Nem egy egyszerű kiválasztásról van szó – bár természetesen ez kiváló dolog ebben a folyamatban! De e kibontakozási folyamatban – ó, száz évről van szó! Úgyhogy gondolkodjatok ilyen időintervallumban – érkeztek olyanok, akik lélekcélja az volt, hogy számos módon legyen jelen Gaia-n abban az időben - a felemelkedés ezen időszakában -, amikor a szeretet helyreállítása történik. Hogy ők fizikai formában legyenek jelen – úgy, amire úgy gondoltok, hogy fizikai valóság – mivel ez még nem történt meg korábban!
Volt már ilyen … voltak variációk egy témára. Ezért van az, hogy azzal kezdtem, hogy a Forrás szolgálatában állunk! De ti is! És a célotok – függetlenül attól, hogy a Világbank vezetői, politikai személyiségek, hajléktalanok vagy családanyák vagytok-e – a szerepetek ebben a csodálatos mozaikban az a képesség, hogy a saját kiválóságotok középpontjában legyetek; abban, amit magatokkal hoztatok; a teljességeteket, a valódi Felemelkedett éneteket!
De ha nem erről lett volna szó, akkor nem tudtátok volna megtenni azt a közös döntést, hogy mindannyian együtt menjetek, mivel egy nagyon is egyértelmű felfogásotok volt az elkülönüléssel kapcsolatban! De ilyen nincs! Hiszen akár tudatosan látjátok, akár nem – tudat nélkül, tudat alatt – szellemi szinten észreveszitek, hogy ez egy kör! Ez 6 milliárd emberből összetevődő körgyűrű – plusz azoké, akik úgy döntöttek, hogy veletek lesznek most!
Tehát igen! Összegyűltetek mindenhonnan! Szeráfok, arkangyalok, a Külső Erők [Outer Forces] tagjai, a Belső Erők [Inner Forces] tagjai.  Ez annak a gyülekezete, amit még ti éppenséggel csak most kezdetek érzékelni!
És mit jelent ez a gyakorlatban számotokra és számunkra? Gyakran mondtuk nektek – ebben az életben és ebben az inkarnációban – hogy minden talentumot és képességet magatokkal hoztatok! A teljes (egész) lelketek terve le van horgonyozva és készen álltok, hogy továbblépjetek!
Ha ez nem utal semmire számotokra, vagy nem szól közvetlenül hozzátok, akkor nem tudom, hogy mi más módon mondhatnám!
Nos, ti azt mondjátok nekem: „Nos, Uram! Miért nem mondtad ezt már korábban?” Mert nem álltatok készen erre! Ez egy periódus! Az önértékelés hiányában és a kontrollálatlan ego miatt nem álltatok készen erre a beszélgetésre! Nem álltatok készen arra, hogy az egyensúly állapotában legyetek – pedig ez az a hely, ahonnét teremtetek!
Nos, mindannyiótoknak voltak különféle időszakai, amikor készen álltatok arra, hogy a régi 3. dimenzióban megtapasztaljátok, milyen embernek lenni! Elég! Hiszen teljesen belebetegedtetek és már egymáshoz fordultok – nem csupán hozzánk – hiszen a kulcs, a fordulópont az, amikor egymáshoz fordultok, és azt mondjátok: „Meg tudjuk tenni! Teremteni tudunk! Kibírjuk! Fel tudunk emelkedni! Megteremtjük – és meg fogjuk teremteni – az újat!”
Nos, vannak olyan időszakok, amikor úgy érzitek, hogy lassan haladtok és visszaestek? Igen! De akkor kinyújtjátok egymás felé a kezeteket, a karotokat, az elméteket! Nem csupán felénk, hanem egymás felé is! Nos, helyénvaló az egyre növekvő gyanakvásod, drága barátom!
SB: [nevet] Köszönöm! És abban, amit mondtál, szeretném kiemelni azt, hogy nem azt mondtad, hogy magasabbra, magasabbra és magasabbra megyünk, vagy, hogy egy másik helyen át megyünk a másik oldalra; azt mondtad, hogy a középpontba jövünk! Hiszen úgy gondolom, hogy az emberek nem feltétlenül veszik észre azt, hogy az igazán fontos mozgás az nem valami felfelé irányuló dolog, sem olyan, ami a másik oldalra visz, hanem a középpontba irányuló mozgás a fontos!
AAM: Jól mondod! Ha belegondoltok – és most ezeket a gyakorlati dolgokat illusztrációként használjuk és nem azért, hogy érvényre juttassuk a magasabbra és magasabbra történő mozgást! De ha megpróbáltok elmozdulni és nem vagytok a létra közepén és nem mentek felfelé a fokain, akkor a megszentelt spirál középpontjában kell lennetek – abban, amit ti portálként ismertek – a szívetekben, a lényetekben!
Ha túlságosan extrémek vagytok a fizikai valótokban – és ezért utalunk eseményekre – ha túlságosan a mentális testetekben vagytok, ha teljes mértékben az érzelmi testetekben léteztek, akkor nem fog működni! Engedjétek meg, hogy nagyon egyértelmű legyek ebben a tekintetben! Sosem fog működni!
És sosem lesz meg annak a kiválóságnak az érzete, amit magatokkal hoztatok! És aztán nagyon fogtok rám haragudni! És azt mondjátok majd: „Mihály! Miért nem mondtad el? Miért nem mutattad az utat?” Nos, drága barátaim! Én mutatom az utat és ez nem más, mint a középpont-felé vezető út! Ez az egyensúlyba vezető út! És ez nem más, mint a ti szeretett szíveteknek az egyensúlya és nyugvópontja!
SB: Köszönjük, Uram! Nos, azt mondtad, hogy „sosem volt még ilyen korábban”. A Felemelkedésről beszéltél! De Sanat Kumara azt mondta korábban, hogy a Föld nem az első a sorban; nem az első felemelkedő bolygó az univerzumban! Részleteznéd ezt, kérlek? A felemelkedés megtörtént már korábban, így ez nem az első Felemelkedés. De a Föld valóban az első bolygó az univerzumban, amelyik felemelkedik? És ha igen, akkor mik ennek a következményei?
AAM: Ez az első bolygó ebben az univerzumban! Ez biztos! És engedjétek meg, hogy elmagyarázzam! Tudjátok, hogy vannak más bolygók, amik felemelkedtek, de ezek sosem foglalták magukban a fizikai állapotot! Tehát példának okáért: a Halion vagy a Trilana, sőt még a Galatea is a Föld ikertestvérei voltak. Ezeknek nincs semmiféle fizikai valójuk!
Tehát sokan közületek azt gondolják, hogy a Felemelkedés egy utazás az újba! És ez az is! De ez egy visszatérés is egyben! Ez a visszatérés az eredeti tervhez! Amikor a Forrás megteremtette – és Gaia önként jelentkezett! – azt, hogy felvegye ezt a formát, ezt a csodálatos, változatos bolygót, gyönyörű gömböt, akkor ez az angyalok és más felemelkedett lények helyéül szolgált arra, hogy a fizikai állapotot megtapasztalják. Ez a megtapasztalás helye volt; főleg a játszásé! De ez eltűnt! És a tizenkét dimenzió, a tizenkét sík és a tizenkét szint minden egyes síkon elveszett!
És ez tragikus volt! Nem csupán a Földnek – Gaia-nak –, az emberiségnek, hanem az egész univerzumnak! Hajlamosak vagytok gyakran azon gondolkodni, hogy mi az, amit nyertetek, de nem túl sokat figyeltetek arra, hogy ennek a csodálatos bolygónak a történelme során mi volt az, ami elveszett! Itt volt egy káprázatos dimenzionális valóság és el lettetek zárva – nos, nem ti, de nagyon sokan, akik a Földön voltak. Az illúziók olyan nagy fajsúlyúvá váltak, hogy alakot öltöttek!
Nos, fel tudjátok fogni – kihangsúlyozom, és így meg fogjátok érteni – azt a mennyiséget, azt a nagyságot, az energia azon sűrűségét, ami ahhoz kell, hogy valami formát öltsön és hozzáláncoljon benneteket a régi harmadik dimenziós illúzióhoz, mely az emberek képzeletét is felülmúlja?
SB: Uram! Félbeszakíthatlak egy pillanatra?
AAM: Igen!
SB: Értem az emberi test sűrű energiáját és hogy az hogyan engedi át a szellem nagyon kis részét! Ez hozzá tartozik ahhoz, amiről beszélsz most, vagy sem?
AAM: Ez hozzá tartozik ahhoz, amiről beszélek! De ez az a megnyilvánulás is, ami az emberi testből árad!
SB: Oké!
AAM: Nos, például vannak olyan mitológiáitok, mint az Édenkertről szóló legendák! Nos, valójában ez nem egy mítosz! Ez egy szimbólum! De több, mint egy olyan érzés, amit Gaia nyújthatott nektek, hiszen neki mindig is megvolt mindene, amire nektek szükségetek volt – enni, öltözködni, melegedni, csillapítani a szomjatokat.
Nem arra utalok, hogy nem voltak kreatív vállalkozások vagy értelmezések! Azt akarom sejtetni, hogy a háború nem tartozik ezek közé! Tehát a belső sűrűség az, ami külsőként is megnyilvánult!
Tehát, hogy visszatérjünk a tervhez: a legtöbbet le kellett rombolni! És ti egy olyan időperiódusban éltetek – kifejezetten az elmúlt 27 évben – amikor az energia intenzitása és az újra való felkészülés, a Felemelkedés – sajátos, mivel ez a fizikai állapotban történik – rendkívüli volt!
Nos, vannak néhányan, akik egyszerűen már nagyon régóta vannak itt. Olyanok, akik itt ténferegtek a Földön – ó, ezer éveken keresztül – és azt mondogatták: „Sosem fog megtörténni! Mi csupán azért vagyunk itt, mert ismerjük ennek a hullámhatását! Szeretjük Gaia-t, a Forrást szolgáljuk, de nem hiszünk abban, hogy ez valaha is megtörténik!”
Ők segítettek, asszisztáltak, kényeztettek és közületek sokan, akik ezer évekkel ezelőtt jöttek ide azt mondták: „Nos, várj egy percet! Azt hiszem, hogy a Földre fogok inkarnálódni és alakot öltök, mivel a Forrás szolgálatában állok és ezt a minőséget [tulajdonságot] le tudom hozni magammal a Földre.”
Annak a hullámhatása, hogy ez Gaia-val megtörténjen – minden királysággal, a létezés minden szintjén – az emberiséget is beleértve -, hogy ez beteljesedjen - nos, azt mondom, hogy beteljesedés, de természetesen ez végtelenségig elmehet; de talán ti nem akartok erről hallani – szóval, ennek a beteljesedésnek van egy hullámhatása. A ti csillagtestvéreitek azért vannak itt, hogy segítsenek, de azért is, hogy megfigyeljenek és tanuljanak!
Ez sosem történt meg korábban! Nos, miért? Miért gondoljátok, hogy ez könnyű? Nos, egyrészt azért, mert ez valóban könnyű, másrészt pedig mert ez a legnehezebb, és ennek a megértése a legfáradságosabb! Ezt néhányan meg is tapasztaltátok és azt mondtátok: „Feladom!”
Nos, próbáltunk bátorítani benneteket! Néhányan, az én fénymunkásaim, szeretet-hordozóim közül bántalmazottnak és sebzettnek érezhetitek magatokat! Talán azt érzitek, hogy a lélek sötét éjszakájában vagytok! Mindenki érdekében kérlek benneteket, hogy ne forduljatok el! Ne adjátok fel!
Nyújtsátok ki a kezeiteket! Nyissátok meg a szíveteket önmagatok egyszerűségben! Nyújtsátok ki felénk és egymás felé is! Hiszen ez az az út, ami megteremti a katalitikus mozgást a térben, a dimenziókban az elmozdulás érdekében!
SB: De Uram! Észreveszed, mennyire megzavar ez bennünket? Nem akarok tiszteletlen lenni, de már április van! És ez azt jelenti, hogy már négy hónap eltelt december 21. óta! És számunkra, fénymunkások számára itt a földön sok dolog szól arról, hogy a dolgok milyen gyorsan fognak történni és a galaktikusok azt mondják: „Sokkal inkább láthatóvá fogjuk tenni magunkat!” de valójában nagyon kevés kézzel fogható jel van körülöttünk azzal kapcsolatban, hogy a dolgok jobbra fordulnak, vagy hogy az egyre növekvő pénzügyi nehézségek enyhülnek majd.
A Mennyei Tanács PR-részlegéhez szólok! A közönségszolgálathoz! És azt kérdezem, hogy nem tudnátok sokkal több csodálatos UFO-jelet mutatni vagy más olyan dolgot, amire rámutathatnánk és azt mondhatnánk, hogy „Igen! Itt vannak!” azért, hogy ösztökéljen minket?
AAM: De azt is mondom nektek, hogy menjetek ki! Menjetek éjszaka ki és nézzetek fel az égre és látni fogjátok a hajóinkat és a csillagtestvériteket! Az egyik dolog, ami történik – és igen, a PR-részleg nagyon elfoglalt ezekben az időkben; ezt elismerem – az egyik dolog, ami történt az ugyanaz, amit ti nem ismertek fel, vagy csak most kezditek nézegetni a ti teljességeteket, a ti mesteri mivoltotokat – az, hogy nem teljes mértékben veszitek tudomásul vagy ismeritek fel azt a sok csillagtestvért, akik már közöttetek vannak!
Tehát amit mondanánk, ha egy PR-hoz intézett kérdés lenne, az, hogy ha a harmadik szemeteket kinyitnátok, sokkal jobban látnátok, ki áll előttetek!
Nos, vannak jelek és események – de igen, igaz, hogy különbözőképpen működünk egyes kérések kapcsán. Hiszen – és ez semmiképp sem ítélkezés vagy kritika akar lenni – de nagyon sokatokat hajt az információ utáni vágy és információt akartok!
Értjük ezt, és mondjuk úgy, hogy egyáltalán nem utasítjuk ezt el! De azt is üzenjük ugyanakkor, hogy amit mi akarunk nektek hozni, amivel vezetni akarunk benneteket, amit meg akarunk veletek osztani az nem puszta információ, mely napi szinten változik, hanem a valódi tudás! A tudás!
Hiszen ha egyszer lehorgonyoztatok – drága szíveim – a tudásban, akkor az információ, az igazi információ – csakúgy, mint a kódok, a formulák, melyek megtörténnek – szemmel láthatóak lesznek!
Tehát az eltörött lemezt megszólaltatni olyan kockázat, mint az egyensúly középpontjába visszatérni és azt mondani, hogy „Uram! Ha nem kapunk jeleket, akkor nem tudjuk, hogy jó nyomon vagyunk-e! A megerősítés hiányában szenvedünk!”
Nos, néhány olyan helyzetet tudtok mutatni, amikor az emberi lények azt mondják: „Nos, ez a tanúbizonysága annak, hogy az egész beszélgetés, a Felemelkedés, az eltolódás, a felsőbb dimenziók mind nevetségesek!” Már mondtuk nektek, hogy sok jelet fogunk adni nektek! Ott vannak az égen, ott vannak a levegőben, de főként – drága szíveim – ezek bennetek vannak!
Megbeszéltük már a sűrűség következményeit és azt, hogy a belső sűrűség hogyan fejeződik ki a bolygó külső sűrűségében! A ti legnagyobb lakmusz-tesztetek a belső sűrűségetek csökkentése! Könnyebbnek érzitek magatokat? Több szeretetet éreztek? Több boldogságot éreztek? Máshogy érzitek magatokat? Objektívek vagytok?
Ezek fontos jelek, mivel ezek számotokra fontos dolgok! És minél többet láttok ebből, annál jobban fogjátok megtapasztalni a külvilágban azt, hogy mi változik!
SB: Nos, van egy javaslatom! Mivel ez az első alkalom és miközben tovább megyünk, improvizálunk is - talán lehetne beszélgetni velünk itt, a testben, a mi jelenlegi tudatosságunkban, nem játszva el azt, hogy a harmadik szemünk nyitva van, ha nincs, de jó lenne egy velünk való beszélgetés a mi mindennapi tudatosságunkban, mely lehetővé tenné számunkra, hogy a Mennyei Tanácsnak azt mondjuk, hogy: „Azt hiszem, hogy többre van ebből szükségünk! Úgy gondolom, hogy kicsivel többre van szüksége a fénymunkásoknak ahhoz, hogy felbátorodjanak!”
AAM: De ez pontosan az, amit teszünk itt és most!
SB: Nos, rendben! Akkor engedd meg, hogy azt mondjam, hogy úgy gondolom, hogy több látható jelre van szükségünk! Például galaktikus hajókra. Korábban teljes flottákat láttunk Peru, London és New York felett, de már néhány éve nem látunk ilyeneket – legalábbis amennyire én emlékszem – néhány éve. Tudnátok nekünk egy nagyon is látható hajót mutatni? Olyat, ami felvillanyozza az emberiséget?
Mondhatnád azt nekem, hogy „Nos, nem! Úgy gondolom, hogy rémületet keltene!” Ha erről van szó, akkor rendben! Akkor ne csináljuk! De valami olyat tehetnétek, ami a fénymunkásoknak hatalmas erőt ad és talán a többiek számára is ébresztő lenne!
Mi a véleményed erről a javaslatról?
AAM: Hallunk benneteket! Elér hozzánk a kérésetek! Ezt mondom!
SB: Rendben! Jó!
AAM: Ezt teljes mértékben hallottuk és meg is kaptuk!
SB: Oké! A maradék időben megkérhetlek, hogy szólj hozzá egy olyan dologhoz, amit egy személyes olvasás során mondtál nekem április 4-én? Amikor megosztottam veled az elképzelésem arról, hogy mit gondolok, milyen lenne az 5. dimenzióban lenni? Ez egy gyönyörű kép volt; egy mindent ismerő tudatosság és egy teljes mértékű megelégedettség-érzés.
Azt mondtad nekem, hogy vannak 5. dimenzióbeli pillanataim – és én mondtam: „Nos, nem éreztem ilyet!” Te azt válaszoltad, hogy vannak al-síkok az 5. dimenzió felé. Ez az első al-sík, amire az én leírásom ráillik.
Megismételnéd kérlek ezt a hallgatók kedvéért? Egy kicsit részleteznéd nekünk az al-síkokat és talán azt, hogy melyik az első al-sík, melyet megtapasztalhatunk és milyen érzést kelt az bennünk?
AAM: Amint korábban is mondtam, minden dimenzióban van 12 létsík. Nos, ezek nem merevek, hiszen nem fizikai állagúak; így akár másfélen, vagy öt és félen vagy 4.3-on is tudtok például lenni. De igen, ti ezt a Nirvana-érzetet várjátok és a boldogságot, valamint azt a képességet, hogy az ötödik dimenzióba lépjetek – nos, a lábaitok Gaia-n vannak! Ezért ti az ötödikben vagytok!
Nos, engedjétek meg, hogy érzékeltessem ezt! Vannak cirkuszok és ott vannak olyan bohócok, akik fejjel lefelé lógnak. A lábaik a létra fokain vannak, de a fejük lefelé lóg és a kezüket is lefelé nyújtják. Úgy tűnik, mintha leesnének a létráról és nem úgy, mintha felfelé mennének! Sokan közületek ilyenek!
Nos, nem azt akarom mondani, hogy bohócok vagytok! Csak csipkelődök veletek! De olyanok vagytok! A lábaitok az ötödik dimenzióban vannak, de ti még visszanyúltok a harmadikba; a régi harmadikba és sokaknak segítetek, akik… azoknak, akik próbálnak felmászni a létrán!
Tehát igen! Ez a tudatosság növekedésének érzete? Ha szeretnétek az ötödik dimenzióra gondolni, tegyétek azt úgy, mintha az a tudatosság jellemzője lenne; mintha az a foglalkozás, a teremtés, az irányítás és a manifesztáció képessége volna!
Az egyik módja annak, hogy megtudjátok, hogy az ötödik dimenzióban vagytok, az a tárgyilagosság [objektivitás; - detachment] érzete; a minden ok nélküli öröm érzete!
Nos, engedjétek meg, hogy egy kicsit kitérjek erre és elmondjam nektek, hogy… gondoljatok vissza néhány hónappal ezelőttre, amikor elmondtam nektek, hogy régebben M&Ms-nek hívtunk benneteket; a teremtés mestereinek [Masters in the making] Ezt többé nem tesszük.
Tehát amit akkor tesztek, amikor számítotok a boldogság, a tudás, a kiteljesedés fokozott érzetére, az – drágáim – nincs meghatározva az interdimenzionális és multidimenzionális valóságokban. Amit tesztek az nem más, mint hogy visszaemlékeztek a kiválóságotokra [mastery] és azon tűnődtök, hogy hol a csudában van ez és hogy miért nem manifesztálódott még.
Tehát ez nem egyszerűen az egyik dimenzió vagy a másik dimenzió! Ez a ti létezésetek középpontja, mely azt mondja: „Tudom, hogy megvannak ezek a képességeim! De hol vannak?” De igen, ti másztok felfelé azon a létrán! Gondoljatok erre! Korábban azt az analógiát használtuk, hogy ez nem egy hierarchia, hanem ez olyan, mint egy kör – dimenziók; mindegyik a saját 12 szintjével!
És egy új terembe mentek, melyet ötödik dimenziónak neveznek. De néhányan ott vagytok és bámultok kifelé az ablakon az ajtónál, mások közületek kinyitották az ajtót és befelé néznek; megint mások belopóztak, de még nem találták még meg a helyüket; megint mások egyenesen a terem hátsó részébe mentek, így érzik magukat kényelmesen! Amit kérünk az az, hogy gyertek a terem elejére és legyetek a tanítók!
SB: Oké! Köszönjük, Uram! Szeretem Gábriel arkangyal nevét! Ő hívja a korán érkezőket [nevetés]. Mi vagyunk az M&M-ek és ti vagytok a Korán érkezők [Sooners]! Nagyon szépen köszönjük, Uram! Nagyon sok elgondolkodtató, hasznos információt kaptunk. Köszönjük!
AAM: Menjetek a szeretetemmel! Búcsúzom!
[vége]
Csatornázta: Linda Dillon
Magyar nyelvű fordítás: Vénusz

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése