2013. június 27., csütörtök

A nép ereje - SaLuSa 06.24.


.. az emberek tömeges ereje egy óriási energia-lavinává egyesül, mely előre hömpölyög és eltünteti az útjából az igazságtalanságot és félelmet.... 

by kristalyhang
SaLuSa / 2013. június 24.
Gabriel Raio Lunar közvetítése
 01-salusa„A nép ereje“ 
Kedvesek: A manifesztáció sodrásával a világon mindenütt elértétek a pontot, amikor nektek, Fénymunkásoknak segítő támogatásotokat kell felajánlotok ennek a mozgalomnak. Legyen világos számotokra, hogy a szabadságért keményen küzdő lelkek, ezt a Földanya iránt érzett SZERETETBŐL és az Ő jogaiért teszik. Ezek a lelkek nagy felelősséget vállaltak mestereikkel szemben, még akár életüket is áldozzák a bolygó felszabadításáért. Közülük sokan elhagyják a Földet, hogy spirituális szinten csatlakozzanak hozzánk, onnan folytatva további munkájukat, hogy Földanyát kiemeljék az alacsonyabb rezgésszintekből. Kedves Fénymunkások: ti részesei vagytok ennek a mozgalomnak, mely úgy mondanánk- belülről fakad, és ebben az esetben SZERETETET és FÉNYT kellene küldenetek azon lelkek számára, akik a lélekszerződésük alapján úgy döntöttek kormányaitokkal „fej-fej mellett küzdenek”, hogy felvehessétek velük a versenyt. Bátor lelkek ők, mi így mondanánk!
Legyetek tudatában, hogy ezek közül a lelkek közül sokan azért vannak itt, mert számukra ez egy egyedülálló lehetőség, hogy korábbi hibáikat kiegyenlítsék és hogy kibéküljenek Földanyával, amikor segítik őt, vagy akár még életüket is feláldozzák a Föld alacsonyabb dimenziókból való Felemelkedéséért; mert, mint azt tudjátok, az univerzumban minden fair és Isten minden léleknek lehetőséget biztosít, hogy környezetén belül tovább növekedhessen. Ezekben az időkben minden lénynek csodás lehetősége van arra, hogy segítséget nyújthassatok, hogy bolygótokat a negativitásban való lehorgonyzásból kiszabadítsátok,- ti mindannyian – mindegyikőtök a saját helyén és módján képes segíteni. Mint azt oly gyakran ismételjük: az Egység érzése hozza el számotokra a szabadságot.
Kedves Fénymunkások: kezdjetek neki a dolgokat önmagatokban manifesztálni, - kezdjetek neki a ti saját negativitásotokból való felszabadulásotok kikiáltásához, mely oly hosszú ideig húzott vissza benneteket. Hívjátok, harcoljátok ki, követeljétek a felszabadulásotokat. Kedveseim; tegyétek meg ezt legbelül. Ne hagyjátok, hogy az alacsony energiák uralkodjanak felettetek sem érzelmileg sem más módon. Ne engedjétek tovább, hogy a negatív gondolatok diktálják életetek útját! Engedjetek helyet szívetekben a szabadság számára – és megkönnyebbülten lélegezzetek fel. Ez Kedvesek, segíthet nektek ezekben az időkben, mert ha belsőtökbe kikiáltjátok a szabadságot, akkor ez erőteljesen hat a SZERETET erejére, mely közvetlen ellentétben áll a katonasággal, így csakis és kizárólag a béke és az igazságosság kívánsága marad fenn. Minden lélek ott van, ahol lennie kell és szívük közös kívánsága mindenkit egységbe kovácsol, hogy a Földet magasabb dimenziókba vigyék – azt őt megillető helyre.
Látványosan megnövekedett az erő és eredménye a világotokon mindenütt megfigyelhető. Egy új „térbe” léptek most be, ahol már nem egyszerre létezik a régi és az új, hanem minden a megfelelő helyére kerül – a saját rezgésszintjének megfelelően. Eljött az idő, hogy döntéseket hozzatok meg, és belső Fényetekben erős horgonyt vetve, határozottnak kell lennetek, hogy a lehető legjobb döntés tudatosodjon bennetek. Mindamellett, hogy már folyamatosan a magasabb energiákban „fürödtök” és feladatotokkal természetesen a FÉNY ösvényére terelgetnek benneteket, adjátok át magatokat a SZERETET hamisítatlan folyamának. Engedjétek, hogy együtt haladhassatok ezzel a folyammal és ha „megmerítkeztek” benne ez az áramlás megsokszorozódik, amit osszatok meg a többi emberrel is!
Küldjetek FÉNYT a tiltakozó lelkeknek, akik benépesítik a világ utcáit és odatartják orcájukat a jóért és a szabadságért; ezek a lelkek -  az olyan lelkek mint ti – megérdemelnek egy nagy tapsot! (Tegyétek meg ezt értük ezekben az időkben; tapsoljátok meg őket a szabadság nevében!). Izgalmas időket éltek Kedveseim, amikor mindegyikőtök – életszerződésének megfelelően – segítséget nyújt, és mindenkit egyesít a cél, a SZABADSÁG!
Az új otthon nem lesz korlátolt és kicsi hely, ahol az országhatárok diktálnak, Földanya egésze lesz az otthon és számára még az egész univerzum sem jelent határt/korlátot; mert ha elértétek a szabadságotokat, - teljes tudatosságotokat -, akkor összeköttetésben lesztek Minden Létezővel, - ami, mint azt tudjátok, nagyobb, mint maga az univerzum; és akkor már nem kell az eddig rátok erőszakolt illúzió korlátai között élnetek.
Ezen felül a manifesztációk szerte a világon megmutatták, hogy az emberiség egyetlen kívánsága, a valódi béke és a valódi szabadság. Világotok állami vezetői látják, hogyan növekszik a nép ereje és a velük való bánásmódon változtatniuk kell, megadva a jövőben minden emberi lénynek, az őket megillető tiszteletet! Ez a konkrét bizonyíték, hogy a manifesztációk a világban békét és fair bánásmódot követelnek; de a médiákban ezeket az információkat még mindig meghamisítják, hogy kedvezzenek az állami vezetőknek, pánikot keltve a lakosság körében; azonban mindez az információ nem szavahihető és a Földre érkező FÉNY következtében a hazugságok nem fenntarthatók tovább. A szabadság követelése minden szívben egyre hangosabbá vált és ez egy folyamat, mely minden országba elérkezik – mint egy feltarthatatlan lavina söpör végig.
A világon sok újságíró fel fog mondani, mert nem értenek egyet azzal, hogy idejüket meghamisított hírek terjesztésével töltsék: egyesek csatlakoznak a tiltakozó mozgalomhoz és aktákat fognak nyilvánosságra hozni, melyek a médiák minden trükkjét és praktikáit tartalmazza, amivel ellenőrzés alatt tartják az embereket. Mások visszahúzódnak [„felszívódnak”], mert nem lesz bátorságuk beismerni, hogy megtévesztették őket vagy, hogy kényszerből ők maguk lettek a megtévesztők. A nagy tv-állomások már észrevették, hogy ezek az újságírók már nem támogatják őket, mert a FÖLD FÉNYE már elérte a tv-társaságok „támpilléreit”.
Nincs több lehetőség, hogy a lakosságot továbbra is átejtsék, ha az emberek [ön]magukhoz térnek és használni kezdik belső erejüket. Ez az emberiség felszabadítása, ezek a csodálatos lelkek vették a kezükbe a helyzet gyeplőjét, hogy megakadályozzák a végső kimenetelt: a katona jogot. A sötétek által tervezett katona jog nem léphet életbe, ha az emberiség egyetlen és egyedüli kívánsága a béke és a SZERETET; a lakosság (a nép) tudata által fog a Földre még több magasabb szintű energia érkezni, mely semmissé teszi a sötét erők terveit. A sötét csoportok tudják, hogy a lakossággal szemben nincs semmijük, amivel terveiket kivitelezhetnék, mert az emberek tömeges ereje egy óriási energia-lavinává egyesül, mely előre hömpölyög és eltünteti az útjából az igazságtalanságot és félelmet.  
Kedves Isteni lények: a szabadság már a tiétek, csak el kell hinnetek. A szabadság-akcióknak küldjétek SZERETETETEKET és a ti szabadság iránti vágyatokat az egész világon – ti kedves Fénymunkások, akik a „kulisszák mögött” tevékenykedtek. Ne fókuszáljatok azokra a híradókra, amik csak erőszakot és rendezetlenséget közvetítenek; vegyétek figyelembe, hogy sokkal több minden FÉNYNEK kedvező történik, mint az ellenkezője. Vegyétek azt is figyelembe, hogy a sötét erők csak akkor képesek kontroll alatt tartani benneteket, ha átadjátok nekik a hatalmat, amikor olyan negatív témáknak szentelitek a figyelmeteket, amiket „igaznak” próbálnak eladni nektek. Kedvesek, hatalommal rendelkeztek, megvan az erőtök; tehát ne engedjétek, hogy az ilyen típusú híreket elhiggyétek.
SaLuSa vagyok a Szíriuszról és tanúsítom, hogy a dolgok jó irányban haladnak előre – mint például a tömegek ébredésének jelentősége, ami szerte a világon tapasztalható. Ez az, amire az emberiségnek szüksége volt, hogy több közvetlen segítséget fogadhassatok el tőlünk, mint eddig az látható volt. Űrhajóinkat a világon mindenütt megfigyelhetitek, ők tanúsítják, hogy veletek vagyunk; és a szabadságért való kiáltásotok ugyanaz a szabadság-hívás, amit mi évezredek óta küldünk felétek és most végre ti is meghalljátok.
Legyetek békével!
Legyetek a FÉNNYEL!
Köszönet, SaLuSa!
Gabriel
Csatornázta: Gabriel Raio Lunar
Magyar nyelvű fordítás: Scarlett

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése